Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
De digitalt innfødte i verdens
mest digitale land
Utfordringer sett i lys av enkelte ansvarsområder til
Kunnskapsdeparteme...
Utfordringer
• Bruksmønster og digitale skiller
• Risikoatferd knyttet til personvern,
nakenbilder og seksuelle kommentarer
Digitalt innfødte
3
2007
2000
Bredbånd
1990
Mobilt internett
Modem
2005
Trådløst
2010
iPad
Google glass
2014
Tilgang til digitale medier
Digital kompetanse en femte
basisferdighet (Kunnskapsløftet, 2006)
"IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved ...
Store forskjeller i bruk: 4 brukertyper
Skolen øker heller enn å utjevne digitale skiller
Flere nettbrett og smarttelefoner - mer
underholdningsbruk? Mer leketøy enn verktøy?
Foto CC: CMarkno
Nielsen, 2013: Smart...
Personvern
23% av unge mellom 15-16 år mangler bevissthet om grunnleggende og kunnskap
enkle tiltak for å beskytte eget pe...
Nakenbilder via mobil el. internett
(20 000 barn)
Uønskede seksuelle kommentarer
Kun 57% har lært om trygg og fornuftig bruk i skolen
19% av guttene, mot 9% av
jentene, har...
• Bruksmønstre og digitale skiller
– Digitale skiller – økt fokus på hvordan vi kan bekjempe disse
skillene
– Mye tyder på...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

1 162 vues

Publié le

Publié dans : Sciences
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

 1. 1. De digitalt innfødte i verdens mest digitale land Utfordringer sett i lys av enkelte ansvarsområder til Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Petter Bae Brandtzæg, SINTEF 28.04.2014 Litteraturhuset, Oslo
 2. 2. Utfordringer • Bruksmønster og digitale skiller • Risikoatferd knyttet til personvern, nakenbilder og seksuelle kommentarer
 3. 3. Digitalt innfødte 3 2007 2000 Bredbånd 1990 Mobilt internett Modem 2005 Trådløst 2010 iPad Google glass 2014
 4. 4. Tilgang til digitale medier
 5. 5. Digital kompetanse en femte basisferdighet (Kunnskapsløftet, 2006) "IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag." http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/satsingsomrader/program-for-digital-kompetanse-.html?id=279659 Digital kompetanse • Skrive • Lese • Regne • Muntlig
 6. 6. Store forskjeller i bruk: 4 brukertyper Skolen øker heller enn å utjevne digitale skiller
 7. 7. Flere nettbrett og smarttelefoner - mer underholdningsbruk? Mer leketøy enn verktøy? Foto CC: CMarkno Nielsen, 2013: Smartelefonbrukere er oftere nett på telefon enn via PC
 8. 8. Personvern 23% av unge mellom 15-16 år mangler bevissthet om grunnleggende og kunnskap enkle tiltak for å beskytte eget personvern
 9. 9. Nakenbilder via mobil el. internett (20 000 barn)
 10. 10. Uønskede seksuelle kommentarer Kun 57% har lært om trygg og fornuftig bruk i skolen 19% av guttene, mot 9% av jentene, har avtalt møter som følge av dette. 22% av guttene, mot 12% av jentene, sier at de viste seg frem på webkamera.
 11. 11. • Bruksmønstre og digitale skiller – Digitale skiller – økt fokus på hvordan vi kan bekjempe disse skillene – Mye tyder på at skolene bidrar til å øke forskjeller heller enn å utjevne skiller – behov for korrigering av forskjeller mellom skoler – Økende underholdning- og videobruk – behov for mer kunnskap smarttelefonens rolle knyttet til digital kompetanse • Risikoatferd knyttet til personvern, trusler, nakenbilder og seksuelle kommentarer – Ikke alle barn får informasjon – barna trenger mer informasjon og læring, særlig knyttet til risikoatferd som deling av nakenbilder og personvern.

×