Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Radevataotest.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Radevataotest.ppt

 1. 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên CÁC BƯỚC RA ĐỀ VÀ TẠO TEST CHO ĐỀ
 2. 2. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên CÁC BƯỚC RA ĐỀ VÀ TẠO TEST CHO ĐỀ: • Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bước 2: Chuẩn bị chương trình (đáp án) tối ưu cho bài toán. • Bước 3: Viết chương trình sinh test, chạy chương trình để sinh ra tệp input (ngẫu nhiên). • Bước 4: Chạy chương trình ở Bước 2 để sinh ra tệp output.
 3. 3. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên CÁC BƯỚC RA ĐỀ VÀ TẠO TEST CHO ĐỀ • Bước 5: Tạo thư mục chứa test (test01, test02…), mỗi test là 1 thư mục chứa 2 file ( 1 input và 1 output). • Bước 6: Copy/Cut thư mục test đã tạo ở Bước 5 vào thư mục với tên là mã bài thi yêu cầu. Lặp lại Bước 3,4,5,6 để tạo ra các Test tiếp theo cho đến khi hoàn thành.
 4. 4. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên MINH HỌA BƯỚC RA ĐỀ VÀ TẠO TEST CHO ĐỀ
 5. 5. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bài toán gốc: Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong một dãy số gồm có n phần tử (1<=n<=100), Mỗi phần tử có kiểu số nguyên và được nhập vào từ bàn phím.
 6. 6. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bài toán dùng làm đề thi: CÂU 1: TÌM PHẦN TỬ LỚN NHẤT MAX Minh đang chơi một trò chơi là đi tìm một thỏi vàng lớn nhất được đặt trong 1 cái hộp hình chữ nhật bất kỳ trong n cái hộp chứa các thỏi vàng có kích thước khác nhau cho trước (1<=n<=106). 1 2 3 4 … n
 7. 7. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bài toán dùng làm đề thi: CÂU 1: TÌM PHẦN TỬ LỚN NHẤT MAX Minh cũng đã thử tìm bằng nhiều cách nhưng tìm mãi vẫn chưa biết được thỏi vàng mình tìm được là lớn nhất hay chưa? Bạn hãy giúp Minh viết chương trình để tìm ra thỏi vàng lớn nhất.
 8. 8. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bài toán dùng làm đề thi: CÂU 1: TÌM PHẦN TỬ LỚN NHẤT MAX Dữ liệu vào cho trong tệp max.inp – Dòng 1 ghi số nguyên dương n là số phần tử của dãy. – Dòng 2 là dãy gồm n số nguyên Dữ liệu ra trong tệp max.out – Chỉ có một số duy nhất là phần tử lớn nhất của dãy số.
 9. 9. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 1: Ra đề tùy theo yêu cầu của kỳ thi. • Bài toán dùng làm đề thi: CÂU 1: TÌM PHẦN TỬ LỚN NHẤT MAX
 10. 10. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 2: Chuẩn bị chương trình (đáp án) tối ưu cho bài toán (max.pas)
 11. 11. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 3: Viết chương trình sinh test, chạy chương trình để sinh ra tệp input (ngẫu nhiên).
 12. 12. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 3: Viết chương trình sinh test, chạy chương trình để sinh ra tệp input (ngẫu nhiên). • Dùng chương trình tao_input.pas để sinh ra file max.inp. • Một bài toán có thể sinh số lượng test tùy theo nhu cầu chấm và phân loại trình độ học sinh. • Các test được sắp xếp thành nhiều mức độ theo thứ tự từ dễ đến khó (giới hạn từ thấp đến cao).
 13. 13. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 3: Viết chương trình sinh test, chạy chương trình để sinh ra tệp input (ngẫu nhiên). • Ví dụ bài trên có thể sinh 10 test, phân thành 3 mức (sửa chương trình tao_input.pas để tạo max.inp phù hợp) – Mức dễ 4 test (test01 test04): có độ dài mảng gồm có n phần tử n ≤ 100. – Mức trung bình 3 test (test05  test07): có độ dài mảng gồm có n phần tử 500<= n <=1000. – Mức khó: 3 test (test08  test10): có độ dài mảng gồm có n phần tử 100000 <= n <= 1000000.
 14. 14. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 4: Chạy chương trình ở Bước 2 để sinh ra tệp output. • Khi đó ta có test thứ nhất được tạo ra gồm 2 tệp: –max.inp –max.out
 15. 15. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 5: Tạo thư mục chứa test (test01, test02…), mỗi test là 1 thư mục chứa 2 file ( 1 input và 1 output). • Tạo thư mục test01 chứa 2 tệp: –max.inp –max.out
 16. 16. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Bước 6: Copy/Cut thư mục test đã tạo ở Bước 5 vào thư mục với tên là mã bài thi yêu cầu. • Tạo thư mục max chứa thư mục ở bước 5: –test01
 17. 17. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Lặp lại Bước 3,4,5,6 để tạo ra các Test tiếp theo cho đến khi hoàn thành số lượng test của đề.
 18. 18. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên Lưu ý (chuẩn bị thư mục chấm): • Mỗi câu hỏi có 1 thư mục chứa tất cả các test (1 hoặc nhiều test). • Một đề thi có 1 thư mục (test) chứa tất cả các thư mục của mỗi câu hỏi.
 19. 19. Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên BÀI TẬP THỰC HÀNH: • Ra đề và tạo bộ test gồm 5 test cho bài toán gốc: “tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy số nguyên gồm n số (1<=n<=100) được nhập vào từ bàn phím”
 20. 20. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Báo cáo viên: Hồ Xuân Kiên 1. Phan Đức Kỷ email: ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn ĐT: 0941. 61 39 79 2. Lê Quang Vinh email: lequangvinh1912@gmail.com ĐT: 01678038755 3. Hồ Xuân Kiên email: hoxuankien83@yahoo.com ĐT: 0946677245 4. Vũ Đăng Khôi email: dangkhoicenter@gmail.com ĐT: 0918740714

×