Publicité
Sucben30
Prochain SlideShare
Sucben31Sucben31
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Sucben30

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG 3 1. Vẽ biểu đồ lực dọc, biểu đồ ứng suất và tính biến dạng dài tuyệt đối của các thanh ở hình 3.20, xem như khi bị nén các thanh không bị cong đi. Biết E = 2.102 daN/cm2. Bỏ qua trọng lượng của các thanh. P 1 =15kN P 2 =20kN P 3 =30kN P 1 kN EF 2 D C B b C A P a B kN C B B B A 1,2m 1,2m 1,2m D P 1 =10 T P 2 =5 T P 1 =40kN P 2 =40kN D C B F=4cm2 0,4m A 0,4m F=2cm 0,2m C 2 P 1 =20kN A B C A D 2m 1m 2m 1m 1m 2m 1m P 1 =10kN C F=2cm2 F=3cm2 F=4cm2 1,2m 1,2m P 2 =50kN F=4cm2 1,2m A a 2a P 2 =5kN 2P P EF a P 2a P 2m F=3cm2 1m P 3 =80kN H1 H2 H3 H4 H5 P 1 =10kN P 2 =20kN P 3 =30kN P 1 =20kN P 2 =60kN P 3 =70kN F=10cm2 P 3 =680daN P 2 =500daN P 1 =200daN 1,2m 1,2m 1,2m D C B A B E D C B A A H6 H7 H8 H9 H10 C A 4m F=4cm2 B B B 2m q=20 kN/m 2m P 2 =20kN F=4cm 1m q=5 kN/m 2 F=5cm 2m 4m q=20 kN/m 2 l EF q 1m 2m F=10cm P=2T 2 q=3T/m C B A P 2 =40kN P 1 =40kN P 1 =10kN P 2 =20kN P 1 =40kN H11 H12 H13 H14 H15 B A C A C A C A
Publicité