Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề 2: "Thực nghiệm xử lý ảnh viễn thám
khu vực huy...
Mục Lục
MỞ ĐẦU...............................................................................................................
MỞ ĐẦU
- Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám là môn học được đào tạo hầu hết các
tại trường đại học cho các sinh viên theo học cá...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

Télécharger pour lire hors ligne

đasasdsadsadsd

đasasdsadsadsd

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

158_Phạm Lê Duy Anh_Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám.pdf

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề 2: "Thực nghiệm xử lý ảnh viễn thám khu vực huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội" Lớp: ĐH9C4 Sinh viên:Phạm Lê Duy Anh Mã sinh viên:1911061510 Số báo danh:158 Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Thu Hà Năm học:2019-2023
 2. 2. Mục Lục MỞ ĐẦU................................................................................................................................................3 CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH..............................................................3 1.Dữ liệu ảnh sử dụng........................................................................................................................3 1.1 Download ảnh LT8...................................................................................................................3 2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh NDVI,NDWI,NBR.....................................................5 3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh..........................................................................8 4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh...................................................................................9 5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng .............................................................................10 CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM..................................................................................12 1. Phân loại tổ hợp màu...................................................................................................................12 1.1 Tổ hợp màu thật.......................................................................................................................12 1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật).............................................................................13 1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)........................................................................13 1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước) .......................................................................14 1.5 Bảng mẫu kiểm thử..................................................................................................................14 2. Phân loại không kiểm định..........................................................................................................15 3.Phân loại có kiểm định .................................................................................................................16 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN LOẠI.......................................................19 1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra ...................................................................19 2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo ...................................................................................20 3.Chuyển DiemKT.shp sang raster .................................................................................................20 4. Tính toán chỉ số Kappa................................................................................................................22 CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT...................................23 1. Chuyển ảnh phân loại sang vector ..............................................................................................23 2. Tạo lập bản đồ .............................................................................................................................24 KẾT LUẬN..........................................................................................................................................24 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................................24
 3. 3. MỞ ĐẦU - Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám là môn học được đào tạo hầu hết các tại trường đại học cho các sinh viên theo học các chuyên ngành công nghệ thông tin. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các giai đoạn phân tích cũng như là cách thức thực hiện và triển khai ảnh viễn thám cụ thể như thế nào.Từ đó giúp sinh viên có cách nhìn rộng mở hơn về vai trò cực kì quan trọng của xử lý ảnh viễn thám trong đời sống CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ ẢNH 1.Dữ liệu ảnh sử dụng 1.1 Download ảnh LT8 -Truy cập trang https://earthexplorer.usgs.gov/ để tải ảnh Landsat 8 khu vực Gia Lâm
 4. 4. -Huyện Gia Lâm được bao phủ bởi 1 cảnh ảnh -Dữ liệu ảnh được sử dụng được chụp vào ngày 15/06/2021 thuộc kiểu ảnh landsat 8 LC08_L1TP_127045_20210615_20210622_01_T1:
 5. 5. D:158_PhamLeDuyAnh_KTXLAVTDuLieuDauVa o (Đường dẫn lưu trữ) 2. Sử dụng ngôn ngữ Python tính chỉ số ảnh NDVI,NDWI,NBR -NDWI
 6. 6. -NDVI -NBR
 7. 7. 3. Sử dụng các ngôn ngữ Python gộp các kênh ảnh
 8. 8. 4. Sử dụng ngôn ngữ Python tăng cường ảnh
 9. 9. 5. Sử dụng ngôn ngữ Python cắt ảnh theo vùng -Lấy ranh giới huyện Gia Lâm từ file VNM_adm3.shp
 10. 10. -Cắt ảnh ghép theo ranh giới huyện
 11. 11. CHƯƠNG 2:PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM 1. Phân loại tổ hợp màu 1.1 Tổ hợp màu thật
 12. 12. 1.2 Tổ hợp màu giả 5-4-3 (làm nổi bật thực vật) 1.3 Tổ hợp màu giả 7-6-4 (làm nổi bật vùng đô thị)
 13. 13. 1.4 Tổ hợp màu giả 5-6-4 (làm nổi bật đất và nước) 1.5 Bảng mẫu kiểm thử STT Lớp thông tin Ảnh mẫu Ảnh thực địa 1 Dân cư 2 Thủy hệ 3 Thực vật
 14. 14. 4 Khu công nghiệp 5 Đồi núi 2. Phân loại không kiểm định
 15. 15. 3.Phân loại có kiểm định -Bảng phân loại Training Sample Manager
 16. 16. -File MauPL.shp -Sử dụng công cụ Maximum Likelihood Classification
 17. 17. -Bảng thuộc tính của Phanloai_ckd
 18. 18. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC SAU PHÂN LOẠI 1. Tạo shapefile DiemKT.shp chứa các điểm kiểm tra
 19. 19. 2. Tiến hành nhập điểm tra vào lớp vừa tạo -Mỗi loại vùng chấm 50 điểm 3.Chuyển DiemKT.shp sang raster -Bảng thuộc tính của Future_Diem
 20. 20. -Bảng Pivot
 21. 21. 4. Tính toán chỉ số Kappa
 22. 22. CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT 1. Chuyển ảnh phân loại sang vector
 23. 23. 2. Tạo lập bản đồ KẾT LUẬN Thông qua bài tập lớn em đã có thêm kiến thức và hiểu hơn về các phương thức xử lý ảnh viễn thám bằng công cụ và ngôn ngữ python. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Xử lý ảnh viễn thám – Ts Phạm Văn Huy 2) Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh – Ts Lê Thị Bích Hằng

×