Publicité

thụt tháo.pptx

16 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

thụt tháo.pptx

  1. ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ II
  2. Kiểm tra bài
  3. BÀI 8: THỤT THÁO
  4. MỤC TIÊU * Về kiến thức: 1.Nêu được mục đích, chỉ định, chống chỉ định thông tiểu 2. Mô tả được quy trình kỹ thuật thông tiểu nam 3. Nêu được những điểm cần lưu ý khi thông tiểu nam
  5. MỤC TIÊU * Về kĩ năng: • Thực hiện được quy trình thụt tháo đảm bảo hiệu quả và an toàn * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: • Rèn luyện tích tích cực, chủ động trong học tập, xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập.
  6. NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG QUY TRÌNH KĨ THUẬT TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG 1 2 3
  7. ĐẠI CƯƠNG 1. Giải phẫu sinh lý đại tràng 2. Khái niệm 3. Chỉ định và chống chỉ định
  8. 1. Giải phẫu sinh lý đại tràng Đại tràng dài 1,5m, đường kính rộng khoảng 4 - 6cm nằm đóng khung trong ổ bụng, kết tràng chia làm 2 phần: - Đại tràng phải: dài khoảng 55cm gồm manh tràng, đại tràng lên, nửa phải của kết tràng ngang. - Đại tràng trái dài khoảng 1,2m gồm nửa trái của đại tràng ngang, đại tràng chậu hông và trực tràng.
  9. • Đại tràng có chức năng hấp thu nước làm cô đặc phân, hấp thu một số thuốc, glucose và muối khoáng. • Trong điều trị, đưa nước vào đại tràng để làm lỏng phân và có thể đưa các chất dinh dưỡng, thuốc vào cơ thể qua đường ruột.
Publicité