Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TÁC PHÁP
CHẾ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG
TẢI WORD MIỄN PHÍ KB ZALO 0936.885.877
DỊCH VỤ VIẾT, BCTT, KHÓA ...
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới,
do đó ngày ...
2
thực trạng về công tác pháp chế tại công ty và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng
cao hiệu quả thực hiện công tác pháp ch...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng (20)

Plus par Luận Văn Tri Thức (20)

Publicité

Plus récents (20)

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Pháp Chế Trong Công Ty Xây Dựng

 1. 1. BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG TẢI WORD MIỄN PHÍ KB ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ VIẾT, BCTT, KHÓA LUẬN TRỌN GÓI LUANVANTRITHUC.COM ZALO 0936.885.877
 2. 2. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do đó ngày càng có rất nhiều giao dịch thương mại được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy việc xảy ra những tranh chấp, rủi ro là khó tránh khỏi, nhất là lĩnh vực pháp lý. Do đó để giúp lãnh đạo doanh nghiệp vận dụng hợp lý đường lối, chính sách của nhà nước cũng như tìm hiểu đối tác làm ăn để nắm bắt kịp thời cơ hội và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình các doanh nghiệp cần có một bộ phận chuyên nghiệp độc lập làm công tác pháp chế. Có thể thấy tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp là bộ phận tư vấn, hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp những vấn đề thuộc phạm vi pháp luật, khắc phục những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, làm đầu mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các công ty luật, các tổ chức tư vấn pháp luật khi những vấn đề vượt tầm kiểm soát nội bộ. Lợi ích đầu tiên mà pháp chế mang lại cho doanh nghiệp đó là bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bởi lẽ, trong kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận là yếu tố hàng đầu, nhưng để đạt được lợi nhuận một cách an toàn, hiệu quả mà không gặp rủi ro thì yếu tố an toàn pháp lý phải được bảo đảm. Pháp chế cũng giúp doanh nghiệp luôn tìm hiểu, nắm bắt kịp thời những thay đổi về chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước để kịp thời tránh cho doanh nghiệp những thiệt hại không đáng có. Như vậy, có thể thấy việc sử dụng tư vấn pháp luật hay chính doanh nghiệp tự xây dựng cho mình một bộ phận pháp chế hỗ trợ pháp lý cho chính doanh nghiệp là rất cần thiết. Thực tiễn cho thấy, hiện nay có rất nhiều công ty không có bộ phận pháp chế hay có nhưng không thực sự hiệu quả, cán bộ làm nhiệm vụ pháp chế có trình độ chưa đồng đều, chuyên môn chưa cao. Chính vì vậy, em xin chọn đề tài: “Thực trạng công tác pháp chế tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam” để làm chuyên đề thực tập. Qua đây góp phần làm rõ
 3. 3. 2 thực trạng về công tác pháp chế tại công ty và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần nói chung. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là đưa ra các lý luận chung và thực tiễn thực hiện công tác pháp chế. Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác pháp chế trong Công ty cổ phần, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của thực tiễn thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam. Thông qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: là những lý luận về pháp chế trong doanh nghiệp, thực tiễn pháp luật về công tác pháp chế và thực tiễn công tác pháp chế Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: là những quy định của pháp luật hiện hành về pháp chế trong doanh nghiệp và công tác pháp chế trong Công ty cổ phần. 4. Phương pháp nghiên cứu Bài chuyên đề sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, tổng hợp, phương pháp tổng hợp các thông tin thông qua các bài viết, văn bản pháp luật có liên quan, phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu. Theo đó: - Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết: là phương pháp dựa trên những quy định pháp luật có trước đó để làm sáng tỏ các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời việc nghiên cứu giúp người hành nghề luật có cái nhìn toàn diện hơn đối với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
 4. 4. 3 - Phương pháp tổng hợp: là phương pháp dựa trên những quy định có sẵn, tác giả biến chúng trở thành những quy định thực tế trong phạm vi của mình, cụ thể biến những yếu tố trừu tượng, phức tạp thành kiến thức cụ thể, dễ hiểu. - Phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn: là phương pháp dựa trên kết quả của hoạt động thực tiễn liên quan đến đề tài đánh giá tính hiệu quả và tính mục đích của lý luận, qua đó nhận ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những kiến nghị kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện áp dụng pháp luật trên thực tế. 5. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bài chuyên đề bao gồm 2 chương như sau: Chương 1: Thực tiễn công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam. Chương 2: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần.
 5. 5. 4 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HTL VIỆT NAM. 2.2. Thực tiễn công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam 2.2.1. Sự cần thiết của Công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Có thể thấy doanh nghiệp nói chung và tại công ty cổ phần nói riêng hoạt động dưới sự chi phối của pháp luật và những quy luật cạnh tranh. Tại nước ta, tùy vào từng doanh nghiệp mà sự biểu hiện của những quy luật này cũng có sự khác biệt ở các thành phần kinh tế khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần không thể diễn ra một cách thuận lợi và phát triển bền vững nếu không có hệ thống pháp luật rõ ràng. Tuy nhiên công tác pháp chế doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ những cam kết quốc tế và những quy định pháp luật hiện hành. Với Công ty cổ phần, thời điểm này là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp thành lập một bộ phận chuyên làm về công tác pháp chế, có vai trò tư vấn, tham mưu giúp ban lãnh đạo đi đúng với đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Ngoài ra bộ phận pháp chế trong doanh nghiệp có vai trò tìm hiểu về những đối tác trong nền kinh tế thị trường để không bỏ lỡ những cơ hội và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp là cầu nối giữa doanh nghiệp và các công ty luật, các tổ chức tư vấn pháp luật hoặc thuê tư vấn pháp luật khi có vấn đề vượt quá kiểm soát nội bộ; là bộ phận tư vấn, hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục sai phạm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ. Trong thời gian qua, với chủ trương thu hút đầu tư để phát triển đất nước trong nền kinh tế thị trường, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên
 6. 6. 5 quan đến hoạt động kinh tế, biểu hiện qua việc một số bộ luật đã được ban hành thì được sửa đổi bổ sung phù hợp với sự phát triển kinh tế và cam kết Quốc tế, ngoài ra rất nhiều nghị định, thông tư và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng đã được ban hành. Chính vì vậy có thể thấy sự cần thiết của một bộ phận pháp lý chuyên trách giúp lãnh đạo doanh nghiệp bám sát các quy định pháp luật để áp dụng các chính sách này vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đối với các tổng công ty hay các tập đoàn và các doanh nghiệp lớn, do không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh, số lượng lớn các hợp đồng hợp tác kinh doanh nên đã thành lập Phòng Pháp chế dành cho các doanh nghiệp lớn có liên quan đến nước ngoài, nhiều dự án đầu tư phải đấu thầu quốc tế, thuê công ty luật, công ty tư vấn giám sát các dự án đầu tư. Khi nhiều doanh nghiệp gặp rủi ro trong quá trình làm ăn với đối tác nước ngoài, hoạt động này ngày càng bộc lộ sự thiếu hiểu biết về luật pháp, thông lệ kinh doanh của mỗi quốc gia và quốc tế. Chính vì vậy công ty cổ phần cần xây dựng một bộ phận pháp chế, một mặt giúp ban lãnh đạo hoạt động trong phạm vi pháp luật, một mặt liên kết giữa công ty và các cơ quan tư vấn pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp của nó. Suy cho cùng mục đích của việc xây dựng bộ phận pháp chế là hạn chế rủi ro về pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Ngoài ra, Công ty cổ phần cần thiết thực hiện công tác pháp chế là vì: Thứ nhất, thực tiễn cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay thiếu bộ phận pháp chế do cán bộ lãnh đạo không chú trọng đến công tác này, do đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy và xảy ra những rủi ro, mà trong quá trình giải quyết những hệ lụy đó rất khó khăn đối với cơ quan quản lý nhà nước, điển hình như việc doanh nghiệp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không thông báo hay nghiêm trọng hơn là trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn. Do đó doanh nghiệp thành lập bộ phận pháp chế có vai trò quan trọng trong hoạt động kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. 7. 6 Thứ hai, pháp chế là công việc “âm thầm” nhưng đóng góp những công việc chuyên môn rất quan trọng, giữ vai trò về “gác cửa” về pháp lý cho việc ban hành văn bản của doanh nghiệp. Thứ ba, Trong nền kinh tế hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp đã tính đến giải pháp thuê luật sư khi giải quyết các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên do không bám sát được hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mất thời gian trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, do đó hiệu quả trong công tác giải quyết các vấn đề này chưa thực sự chưa cao. Khi đó việc thành lập bộ phận pháp chế của doanh nghiệp bao gồm những cán bộ đáp ứng được tiêu chuẩn, yêu cầu đối với người làm công tác pháp chế, bên cạnh đó họ là những người cọ sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp nên sẽ đưa ra được những chính sách cũng như triển khai hoạt động phù hợp với quy phạm pháp luật điều chỉnh, qua đó hạn chế rủi ro đối với doanh nghiệp. Thứ tư, mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp là hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt lợi nhuận, ngoài ra nắm được lợi thế trong nền kinh tế cạnh tranh và hạn chế tối đa những tình huống rủi ro vượt quá tầm kiểm soát, do đó doanh nghiẹp cần nhạy bén trong việc nắm bắt các cơ hội cũng như hiểu các vấn đề liên quan đến pháp luật kinh doanh, thương mại...Hiểu được tầm quan trọng đó, doanh nghiệp cần tạo dựng cho mình một bộ phận cố vấn pháp luật, đối với một số doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp cần xây dựng một bộ phận pháp chế (phòng pháp chế) để giải quyết chuyên về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, luật, cố vấn tranh tụng, dự báo và xử lý khủng hoảng… Thứ năm, trong doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng, bộ phận pháp chế giúp nhà nước quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, qua đó góp phần tại dựng niềm tin của doanh nghiệp vào nhà nước khi nhà nướcc thực sự bảo đảm được quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, cũng như là cầu nối giữa quá trình thực thi pháp luật với hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 8. 8. 7 Thứ sáu, công tác pháp chế giúp doanh nghiệp có sự chặt chẽ trong quá trình kinh doanh, nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh, hạn chế rủi ro trong hoạt động của mình. 2.2.2. Tình hình thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam “Theo khảo sát của Bộ Tư pháp tại 14 Công ty cổ phần ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh...hiện chỉ có hai doanh nghiệp có phòng, ban pháp chế độc lập; 3/14 doanh nghiệp có phòng, ban pháp chế trực thuộc văn phòng; 8/14 doanh nghiệp có phòng, ban trên cơ sở kết hợp với công tác khác. Phần lớn cán bộ Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn pháp lý chưa cao, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế chưa nhiều, nhất là kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài.”1 Tại những Công ty cổ phần lớn như: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động, Công ty cổ phần FPT, số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại phần lớn các Công ty cổ phần có quy mô nhỏ và vừa không có bộ phận pháp chế hoặc mới được thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế, thêm vào đó thường xuyên bị tách ghép hoặc liên tục có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo, làm cho hoạt động pháp chế thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả thấp. Theo như khảo sát tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam, thực tế cho thấy lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam công tác pháp chế chưa thật sự quan tâm. Có thể thấy bộ phận pháp chế tham gia còn mang tính hình thức. Do đó ngay từ giai đoạn dự trù kinh phí, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam chưa tính cho công tác pháp chế, ngoài ra Công ty chưa chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức pháp chế, chỉ khi có vấn đề hay tranh chấp xảy ra, công ty mới nghĩ đến bộ phận tư vấn pháp luật. Trên 1 Nguyễn Văn Thái, Công tác pháp chế trong các doanh nghiệp đang bị xem nhẹ, báo Nhân dân.
 9. 9. 8 thực tế Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam công tác pháp chế không được chú trọng do thiếu nhân viên pháp lý dẫn đến rất nhiều các hệ lụy xấu đối với nhà nước hoặc gặp khó khăn trong việc giải quyết hậu quả về mặt pháp lý như vấn đề phá sản, vấn đề lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, vấn đề doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Có thể kể đến tình hình thực hiện công tác pháp chế trong doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng trong thời gian qua như vậy một phần do trách nhiệm đối với người làm công tác này còn khá nặng nề, bên cạnh đó bộ phận pháp chế trong công ty còn không được sự quan tâm đặc biệt từ phá ban lãnh đạo. Có khi công tác tuyển dụng cũng khó khăn trong trường hợp thiếu cán bộ pháp chế nhưng lại không tuyển được người. Khi đã trải qua giai đoạn tuyển dụng thì bộ phận này lại không được doanh nghiệp quan tâm, đầu tư, sử dụng và dễ rơi vào tình cảnh trở nên thừa thãi trong cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty. Ngoài ra thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy đường lối, chính sách của Đảng cũng như quy phạm pháp luật nhà nước chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng đến công tác pháp chế. Nhận thấy, nguyên nhân sâu xa nhất của vấn đề này là nhận thức pháp lý của các cấp, ngành, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam về vấn đề pháp chế chưa thật sự thấu đáo, chưa coi trọng vị trí của cán bộ pháp lý trong doanh nghiệp. 2.1.3. Những kết quả đạt được của công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam Từ tình hình thực hiện công tác pháp chế tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam có thể nhận thấy một số kết quả mà công tác pháp chế mang lại như sau: Thứ nhất, bộ phận pháp chế doanh nghiệp thành lập góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện và nâng cao kiến thức pháp luật cho ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động
 10. 10. 9 của doanh nghiệp đó. Việc thành lập bộ phận pháp chế này góp phần giúp cho việc áp dụng pháp luật từ những quy định bắt buộc trở nên tự giác và dần trở thành thói quen của nội bộ doanh nghiệp. Thứ hai, việc thành lập bộ phận pháp chế doanh nghiệp là cầu nối gắn kết quá trình thực thi pháp luật với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà nước quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, qua đó góp phần tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp vào nhà nước khi nhà nước thực sự bảo đảm được quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Thứ ba, hoạt động của công tác pháp chế doanh nghiệp khi thực hiện chức năng chuyên môn của mình sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả, đồng thời kịp thời nắm bắt những cơ hội trong môi trường kinh tế cạnh tranh như hiện nay cũng như hạn chế rủi ro xảy ra. Thứ tư, hiểu được tầm quan trọng của công tác pháp chế mà trong Công ty cổ phần nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng, bộ phận pháp chế đã thực hiện chức năng của mình thông qua các hoạt động như tư vấn, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực pháp luật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo dựng được sự tín nhiệm từ phía ban lãnh đạo đối với tổ chức này. 2.1.4. Những hạn chế tồn tại của công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam Thực tiễn cho thấy sự thành lập cũng như hoạt động của công tác pháp chế đối với doanh nghiệp đã mang lại rất nhiều thành tựu cả đối với nhà nước hay với doanh nghiệp có sử dụng đến công tác pháp chế, nổi bật nhất như tham mưu, tư vấn các vấn đề trong phạm vi pháp luật nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế về công tác pháp chế trong Công ty cổ phần nói chung Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng cũng gặp không ít những hạn chế được kể đến như sau:
 11. 11. 10 - Tại bộ phận pháp chế của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam thiếu cán bộ nhưng không tuyển được người. Một thực trạng xảy ra có thể thấy hiện nay các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng chưa thu hút được lực lượng nhân sự làm công tác này, một phần do ban lãnh đạo chưa chú trọng đến công tác khuyến khích và đưa ra những cơ chế phúc lợi để thu hút họ, một phần do chưa tận dụng triệt để những trang thôgn tin tuyển dụng, do đó khả năng tiếp cận thông tin đối với nhiều cá nhân còn hạn chế. - Bộ phận pháp chế tại công ty không được tham gia vào quá trình ra quyết định mà chỉ có vai trò thực hiện nghĩa vụ quyết định. Có thể thấy vai trò của công tác pháp chế trong doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc ra quyết định mà còn hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đề xuất các quyết định liên quan đến lĩnh vực mà mình quản lý, bởi người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp phải là người có kiến thức chuyên ngành vững vàng. Do đó việc chỉ có vai trò đưa ra những quyết định đôi khi không được hoàn toàn đúng theo ý chí của bộ phận này. - Nguyên nhân chính của việc khi đã tuyển dụng được người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp thì những cán bộ này lại rơi vào tình cảnh: “trở thành người thừa” trong cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp là do bộ phận này ít nhận được sự quan tâm từ phía ban lãnh đạo cũng như thực hiện được nhiều vai trò. Điều này một phần do sự chưa chú trọng đến bộ phận này nên dẫn đến hiện tượng chồng chéo nghĩa vụ, vì vậy hiệu quả hoạt động trong công tác này chưa cao. - Công tác pháp chế tại Công ty cổ phần nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng chưa phát huy được hết năng lực cũng như đầu tư phát triển có thể kể đến nguyên nhân do đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước cũng như luật và các văn bản hướng dẫn thiếu quan tâm tới việc khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng đến công tác pháp chế hay các đãi ngộ dành cho bộ phận pháp chế. - Trên thực tế có rất nhiều thuận lợi dành cho doanh nghiệp và nhà nước về mặt pháp lý khi doanh nghiệp có bộ phận pháp chế. Tuy nhiên thực tế cho thấy
 12. 12. 11 công tác pháp chế tại các doanh nghiệp chưa thực sự được ban lãnh đạo quan tâm cũng như các chính sách khuyến khích phát triển bộ phận này, do vậy công tác pháp chế tại công ty chưa dành được sự quan tâm từ phía người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý dẫn đến việc hoạt động pháp lý của công ty chưa phát huy được hết vai trò của mình, đồng thời việc bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới cũng gặp những khó khăn nhất định. - Thực tế thực hiện công tác pháp chế nói chung có thể thấy trong những năm gần đây, bên cạnh hiện tượng lực lượng cán bộ làm công tác này tương đối mỏng thì còn xuất hiện hiện tượng chảy máu chất xám. Theo từ điển bách khoa toàn thư mở: “Chảy máu chất xám là thuật ngữ dùng để chỉ vấn đề di cư quy mô lớn của nguồn nhân lực có kiến thức và kĩ thuật từ một nước qua những nước khác.” Xét trong phạm vi hẹp hơn chảy mãu chất xám là hiện tượng di sự di chuyển của những người có kiến thức, chuyên môn sang một khu vực kinh tế hay lĩnh vực khác vì chế độ tốt hơn. Theo đây có thể hiểu hiện tượng này xảy ra đối với công ty là những cán bộ làm công tác pháp chế xin chuyển sang làm việc tại các tổ chức kinh tế khác, khi đó chế độ đãi ngộ với họ sẽ tốt hơn, tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Chính vì lẽ đó hiện tượng các cán bộ làm công tác pháp chế vốn đã ít nay lại càng ít hơn. - Trong giai đoạn hiện nay, các công ty ưu tiên tuyển chọn cán bộ trẻ không chỉ với bộ phận pháp chế mà còn với các bộ phận, tuy nhiên phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với từng công việc. Tuy nhiên hiện tượng các cán bộ trẻ làm việc không lâu dài, chỉ sau vài năm đã chuyển công tác. Điều này được lý giải do các chính sách cũng như chế độ chưa thực sự thu hút nhân công, công sức bỏ ra chưa được trả công một cách hợp lý, do vậy các cán bộ trẻ này đã chuyển sang những doanh nghiệp khác có điều kiện tốt hơn. - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam do chưa có bộ phận pháp chế riêng biệt do chưa xây đựng được bộ phận cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ này nên công tác pháp chế còn hạn chế, nhiều nội dung chưa được triển khai một cách cụ thể. Bên cạnh đó trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp còn hạn chế, không có
 13. 13. 12 sự cân bằng giữa kiến thức chuyên ngành và kiến thức về pháp luật, có những trường hợp đã có kiến thức pháp luật nhưng kiến thức chuyên ngành hạn chế hoặc có kiến thức chuyên ngành thì kiến thức về pháp luật lại hạn chế. - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến công tác pháp chế, bố trí cán bộ thực hiện công tác pháp chế còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao. - Về công tác thực thi công tác pháp chế tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam, công ty dường như chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Vấn đề này được giải thích do hiện tượng cán bộ làm công tác pháp chế tại công ty thường xuyên chuyển vị trí công tác nên do vậy các buổi đào tạo cán bộ chưa được phổ biến như một nhiệm vụ chính của công ty. - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam chưa có sự hỗ trợ về kinh phí, số lượng cán bộ tham gia còn hạn chế, thời gian tập huấn rất ngắn so với yêu cầu. - Ngoài ra thực tiễn hoạt động của bộ phận pháp chế trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam cho thấy trình độ chuyên môn của các cán bộ về công tác này chưa được cao, các kỹ năng hành nghề còn hạn chế, đặc biệt là các kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng. Đồng thời mặt bằng chung cán bộ làm công tác pháp chế tại công ty này có sự hạn chế về trình độ ngoại ngữ, sự cập nhật pháp luật nước ngoài cũng không được đầu tư, điều này dẫn đến việc hội nhập kinh tế quốc tế cũng bị ảnh hưởng. 2.1.5. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam Có thể thấy mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên thực tiễn hoạt động doanh nghiệp lại gặp không ít những khó khăn cũng như hạn chế trong lĩnh vực pháp lý, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có thể
 14. 14. 13 mất cơ hội trong thị trường hay gặp vấn đề rủi ro vượt tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Từ những hạn chế nếu trên có thể đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tồn tại trong công tác pháp chế tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam như sau: Thứ nhất, xuất phát từ nhận thức pháp luật về các vấn đề pháp lý của các cấp, các ngành và ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa thấu đáo, tình trạng công tác pháp chế trong doanh nghiệp chưa được coi trọng. Thứ hai, nhận thức pháp luật và hiểu biết về vị trí, vai trò và ý nghĩa của pháp luật còn hạn chế của đa số chủ doanh nghiệp và người điều hành chưa được cao, dẫn đến việc triển khai công tác pháp chế còn gặp khó khăn, đồng thời các buổi đào tạo cơ bản về pháp luật chưa được chú trọng để tổ chức. Thứ ba, do sự thiếu hiểu biết pháp luật cũng như thiếu nhân viên làm công tác pháp chế điển hình như tư vấn, đưa ra ý kiến trong lĩnh vực pháp luật, do vậy khi gặp các vấn đề pháp lý nảy sinh vượt tầm kiểm soát hay những khó khăn, vướng mắc trong quán trình hoạt động, các công ty thường tìm đến các tổ chức tư vấn pháp luật để giải quyết. Thứ tư, có thể thấy hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam, bộ phận pháp chế chưa được tổ chức theo mô hình thống nhất. Chính vì vậy, chất lượng hỗ trợ pháp lý cho công ty cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, chưa đồng đều, chưa phát huy rõ vai trò của bộ phận này. Thứ năm, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và công tác pháp chế tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng đạt hiệu quả không như mong muốn một phần là do đường lối của Đảng và nhà nước chưa thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp, do vậy chưa có chính sách thu hút lao động và khuyến khích nguồn lao động làm công tác này.
 15. 15. 14 Mặt khác, hệ thống pháp luật của Việt Nam còn thiếu tính thống nhất, chưa đầy đủ, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý còn chưa được thường xuyên, cơ chế đãi ngộ với những cán bộ pháp chế còn chưa có quy định, dẫn đến việc không thu hút được những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu.
 16. 16. 15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 3.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác pháp chế trong Công ty cổ phần 3.1.1. Bổ sung, thống nhất, đồng bộ các văn bản pháp luật Để xây dựng nguồn nhân lực làm về công tác hỗ trợ pháp lý cho công ty cổ phần trong tình hình hiện nay, các cá nhân, tổ chức cần làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận pháp chế dựa trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho thống nhất, phù hợp và đồng bộ với các quy phạm pháp luật hiện hành. Một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong giai đoạn hiện nay liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp điển hình như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định về tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước, các luật về tổ chức của Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiểu được tầm quan trọng của những văn bản quy phạm pháp luật này để áp dụng khi vận hành công ty góp phần không nhỏ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tránh những vấn đề tranh chấp, rủi ro liên quan đến pháp lý. Chính vì lẽ đó Đảng và Nhà nước cần chú trọng đến công tác bảo đảm pháp luật hiện hành phải phù hợp với tình hình thực tế xã hội, đồng thời đối với bộ phận làm công tác liên quan đến pháp lý trong doanh nghiệp cần xây dựng quy chế doanh nghiệp cũng như áp dụng pháp luật hiện hành một cách đúng đắn, vừa đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đảm bảo không nằm ngoài phạm vi pháp luật cho phép. Chính vì vậy, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về bộ máy tổ chức quản lý cũng như bộ phận nhân sự của phòng pháp chế thì công ty cổ phần cần rà soát lại các quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức của công ty để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả
 17. 17. 16 đúng như mong muốn của nhà lãnh đạo, về phía công ty cổ phần cần nghiên cứu và xây dựng “Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp khác trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. 3.1.2. Công tác tuyển chọn và đào tạo nhân sự Có thể thấy, công tác tuyển chọn và đào tạo nhân sự là nhiệm vụ cốt lõi. Để hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, công ty cổ phần phải hết sức quan tâm đến vấn đề tuyển chọn cũng như đào tạo nhân sự cho dù ở bất ký thời điểm nào. Tại một số doanh nghiệp khi thành lập sẽ tuyển dụng nhân sự làm công tác này là nhân sự mới sau đó sẽ có hệ thống đào tạo thường xuyên. Tuy nhiên trên thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp có thế mạnh ban đầu là nhân sự làm công tác pháp chế được bổ sung bởi các bộ phận chuyên môn, chủ yếu là các chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm trong các ngành đặc thù. Nghĩa là trong quá trình tiếp cận với loại hình công việc này, hầu như phải hoàn thiện bản thân thông qua phương pháp tự học, tự nghiên cứu theo đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp, cùng với đó là sự kết hợp với kinh nghiệm làm việc và kiến thức có được thông qua việc học hỏi từ những công ty tư vấn, qua đó có thể vận dụng những kiến thức có được để hành nghề. Dễ thấy công tác pháp chế đối với các công ty nói chung và công ty cổ phần hiện nay vẫn còn là một nhiệm vụ khá mới, do đó việc thành lập bộ phận pháp chế doanh nghiệp cũng cần được chú trọng, tuy nhiên một số yêu cầu đối với cán bộ làm công tác này được kể đến bao gồm: - Yêu cầu quan trong nhất đối với cán bộ làm công tác pháp chế phải kể đến là nắm chắc kiến thức về pháp luật, đặc biệt là những quy phạm liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ việc có kiến thức pháp luật, để hoạt động này có hiệu quả, đòi hỏi cán bộ làm công tác pháp chế cần phải năng động, sáng tạo, đồng thời người làm công tác pháp chế vận dụng những kiến thức có được để áp dụng trong hoạt động công ty. Chính vì vậy kiến thức mà bộ phận pháp chế áp dụng này phải là pháp luật hiện hành và phù hợp với hoạt động của công ty.
 18. 18. 17 - Cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật và nhận thức rõ về những kiến thức pháp luật. Tuy nhiên công việc này yêu cầu người làm trong công tác pháp chế cần chủ động, tự giác tìm hiểu nhiều hơn thông qua việc phân tích đánh giá tổng hợp những haotj động đã làm trước đó hoàn thiện kiến thức cũng như có kinh nghiệm trong công tác đặc thù này. - Biết cách phân tích và đánh giá đúng đắn các hành vi pháp lý. Phân tích hành vi pháp lý trong hoàn cảnh cụ thể, thời điểm phát sinh cụ thể và chuyển tải trí thức pháp luật đến mọi người trong các bộ phận doanh nghiệp. * Cách thức thực hiện công tác tuyển chọn và đào tạo nhân sự: - Ban lãnh đạo công ty cũng như chính bộ phận pháp chế cần khai thác triệt để thông tin trên mạng lưới internet, trang web của những tổ chức, cơ quan liên quan tới pháp luật nói chung và pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đồng với công ty nói riêng và các dịch vụ tư vấn của các Bộ, ngành, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như nguồn thông tin từ báo chí. - Công tác đào tạo cán bộ làm công tác pháp chế, nội bộ doanh nghiệp cần xây dựng các tủ sách nói riêng, nhất là hệ thống pháp luật, theo đó khuyến khích các doanh nghiệp tự xây dựng tủ sách pháp luật để sẵn sàng đáp ứng đủ các tài liệu phục vụ cho việc áp dụng cũng như tham khảo trong lĩnh vực này, góp phần giúp cho hoạt động pháp chế của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. - Cần xây dựng các mối quan hệ bền chặt với các tổ chức cũng như các bộ phận pháp chế khác, ví dụ như: Câu lạc bộ luật doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức pháp luật khác thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật, các buổi hội thảo để làm rõ thêm nội dung pháp luật, các tập quán quốc tế cũng như thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó thực tế có nhiều sự việc phát sinh liên quan vấn đề hợp đồng, đối với dự án có quy mô lớn hay những dự án có đối tác nước ngoài, chúng ta cũng phải chủ động tìm đến và thuê các công ty luật có tên tuổi và thương hiệu của nước ngoài để trực tiếp được tư vấn pháp luật, thông qua đó người làm pháp chế trong
 19. 19. 18 doanh nghiệp sẽ có cơ hội học hỏi, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật để từ đó có kinh nghiệm trong việc hành nghề. 3.1.3. Thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ làm công tác pháp chế Thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, yêu cầu cụ thể đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần có cơ chế chính sách cụ thể để thu hút những người có kinh nghiệm, có trình độ vào làm việc tại các tổ chức pháp chế, nhất là tại các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần nói riêng. “Để nâng cao năng lực của tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, cần có hướng dẫn cụ thể về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế tại Công ty; thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức pháp chế tại công ty nói chung, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do cán bộ pháp chế Công ty cổ phần thực hiện nói riêng, nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào kỹ năng của từng lĩnh vực cụ thể và trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp chế vì đa số cán bộ pháp chế vẫn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ và thiếu kinh nghiệm thực tế; tránh việc tập huấn chỉ nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật”2 . Đồng thời cần quan tâm đến việc tập huấn pháp luật và tập quán quốc tế, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, các Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà Việt Nam là quốc gia thành viên. 3.1.4. Cần sớm ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ pháp chế Công ty cổ phần cần sớm ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để khuyến khích tinh thần làm việc cũng như các đóng góp của đội ngũ cán bộ pháp chế cho công tác pháp chế nói chung và công tác hỗ trợ pháp lý cho Công ty cổ phần nói riêng. 2 http://thanhlapdoanhnghiep.khanhhoa.vn/kien-thuc/to-chuc-phap-che-trong-doanh-nghiep.html
 20. 20. 19 Căn cứ vào tình hình hiện tại và nhu cầu của công ty, một cơ quan chuyên môn sẽ được thành lập trong tương lai nhằm để triển khai hỗ trợ pháp lý cho công ty, đồng thời đưa ra và phản hồi các chính sách và quy định một cách kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc hiện tại trong hoạt động công ty liên quan đến vấn đề pháp lý. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cần nghiên cứu đề xuất thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp chưa thành lập phòng pháp chế. Trung tâm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện hỗ trợ công tác pháp lý cho doanh nghiệp, là địa chỉ chính thức mà các công ty có thể đến khi cần trợ giúp. Ngoài ra, trên thực tế, pháp luật chưa chú trọng đến chế độ ưu đãi đối với người làm công tác pháp chế cũng như bộ phận pháp chế doanh nghiệp, do đó chưa thu hút đông đảo cá nhân đến và gắn bó lâu dài với công việc này. Chính vì vậy trong nội bộ công ty cần xây dựng các quy chế về các chính sách khuyến khích cá nhân làm công tác pháp chế, đưa ra các chế độ đãi ngộ với họ nhằm thu hút lao động làm công tác này không chỉ trong giai đoạn tuyển chọn mà còn gắn bó lâu dài với công việc. 3.1.5. Xây dựng bộ môn Pháp chế doanh nghiệp tại các trường Luật Theo khảo sát tại trường Đại học Luật Hà Nội về những định hướng của sịnh viên sau khi ra trường, hầu hết những sinh viên đã có định hướng làm đúng chuyên ngành theo học thì những đối tượng này lại lựa chọn con đường làm chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, hay những vị trí công việc có yêu cầu liên quan đến lĩnh vực pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên hiểu được xu thế đó những tại chương trình học của trường Đại học Luật Hà Nội chưa có bộ môn pháp chế doanh nghiệp hoặc tương tự. “Qua khảo sát nhanh, hiện tại ngoài Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có 01 tín chỉ cho môn học Công tác pháp chế trong doanh nghiệp thì không có cơ sở đào tạo cử nhân luật trong nước nào có giảng dạy môn liên quan đến pháp chế doanh nghiệp (kể cả chương trình đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp). Như vậy, đây là một thiếu sót của chương trình đào tạo cử nhân luật trong nước, thể hiện sự
 21. 21. 20 không cập nhật với đời sống bên ngoài. Trong khi nhu cầu pháp chế doanh nghiệp khu vực tư nhân rất lớn thì đào tạo cử nhân luật học hiện nay không đáp ứng được các kỹ năng pháp chế doanh nghiệp cần thiết. Chính vì lẽ đó, các trường luật cần xây dựng bộ môn Pháp chế doanh nghiệp với ít nhất là 05 tín chỉ mới phù hợp với yêu cầu chuyên môn và kỹ năng pháp chế doanh nghiệp cho cử nhân luật học/luật kinh doanh.”3 Theo đó, trong tương lai, đối với chương trình đào tạo cử nhân luật trong bộ môn pháp chế doanh nghiệp cần đề cập đến các nội dung: - Nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự: bao gồm các nội dung như khái niệm, đặc điểm, lịch sử pháp luật dân sự Việt Nam... - Các kỹ năng đối với người làm công tác pháp chế: + Về kỹ năng soạn thảo văn bản: việc soạn thảo văn bản cần chú ý ở lối diễn đạt phức tạp gây khó hiểu cho người đọc, do vậy cần hướng dẫn rõ ràng về công tác này, một mặt giúp người làm công tác pháp chế dễ dàng áp dụng trong quá trình làm việc theo chuẩn mực nhất định, một mặt giúp các bộ phận của doanh nghiệp kể cả người lao động hiểu được nội dung mà văn bản đề cập đến. + Về kỹ năng đàm phán hợp đồng: đưa ra khái niệm, đặc điểm của hợp đồng cũng như các kỹ năng để thương thảo, đàm phán hợp đồng, đặc biệt cần chú trọng kỹ năng lắng nghe và chọn lọc thông tin. + Về kỹ năng nghiên cứu khoa học: không chỉ người hành nghề mới cần kỹ năng này, ngay từ khi còn là sinh viên luật, chúng ta cần trau dồi kiến thức thường xuyên, liên tục cũng như việc nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật hệ thống pháp luật quốc tế, đây được coi là bước đệm vô cùng quan trọng đối với người làm côgn tác pháp chế doanh nghệp. + Về kỹ năng xây dựng văn bản chế độ: phân tích những hoạt động khi xây dựng hệ thống văn bản chế độ bao gồm nội quy, quy định cũng như quy chế tổ chứuc và hoạt động của doanh nghiệp. 3 Phạm Quang Huy, Pháp chế doanh nghiệp và đào tại kỹ năng pháp chế doanh nghiệp
 22. 22. 21 + Kỹ năng tư vấn pháp luật: trình bày các vấn đề liên quan lĩnh vực pháp lý trong phạm vi doanh nghiệp. - Ngoài ra cần giới thiệu về những tiêu chuẩn đối với người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp, nắm được những tiêu chuẩn này giúp cho những sinh viên hiểu được và đáp ứng nếu có mong muốn trở thành pháp chế doanh nghiệp trong tương lai. Có thể thấy việc lập ra bộ môn Pháp chế doanh nghiệp trong các trường đào tạo về luật góp phần không nhỏ giúp cho sinh viên có những kiến thức nền về những kỹ năng cũng như điều kiện để trở thành một cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp. Đồng thời qua bộ môn này, sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về ngành này thông qua những kiến thức đặc thù hay những nguyên lý cơ bản để xây dựng được hành trang cho việc hành nghề, qua đây giúp cho các sinh viên luật khi ra trường có mong muốn làm việc tại môi trường này không bị bỡ ngỡ khi thực hiện các công việc liên quan đến công tác pháp chế. 3.1.6. Ưu tiên rèn kỹ năng khi xây dựng giáo trình pháp chế doanh nghiệp Khi soạn thảo giáo trình Công tác pháp chế trong doanh nghiệp/Pháp chế doanh nghiệp cho sinh viên luật, cần xây dựng theo hướng tăng cường rèn luyện, tập dượt các kỹ năng pháp chế doanh nghiệp như phương pháp tư duy pháp lý như một luật sư, kỹ năng xây dựng văn bản chế độ cho doanh nghiệp, kỹ năng thương thảo đàm phán hợp đồng, kỹ năng tư vấn pháp lý nội bộ… Giáo trình nên có nhiều bài tập tình huống, các giả định sát với thực tế, tạo hứng thú cho người học. 3.2. Một số kiến nghị khác Có thể thấy, muốn công tác pháp chế trong doanh nghiệp đạt hiệu quả cao và hoạt động một cách chuyên nghiệp, lâu dài thì sự quan tâm của ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với bộ phận này là rất cần thiết, qua đó tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp nói riêng và tham gia công việc trong lĩnh vực pháp lý nói riêng. Thông qua hoạt động này giúp cho những người làm công tác này có thể đưa ra các ý kiến thuộc
 23. 23. 22 phạm vi chuyên môn của mình, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà mình công tác. Bên cạnh đó cần nâng cao việc xây dựng cũng như ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Thay vào đó, bộ phận làm công tác pháp chế doanh nghiệp cần chứng minh hoạt động của bộ phận mình là có hiệu quả và thể hiện chúng thông qua các hành động cụ thể. Ngoài ra cần đánh giá cao hoạt động của Bộ Tư pháp trong công tác pháp chế doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế thực hiện cải cách hành chính...
 24. 24. 23 KẾT LUẬN Có thể thấy, vai trò của công tác pháp chế đối với doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ tư pháp pháp luật cho doanh nghiệp cũng như hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên trên thực tế việc thành lập cũng như tổ chức hoạt động của bộ phận này chưa được ban lãnh đạo danh nghiệp chú trọng bởi lẽ xuất phát từ tư tưởng doanh nghiệp tự xử lý các vấn đề nội bộ trong phạm vi giải quyết được hoặc sẽ tìm đến tổ chức tư vấn khi có vấn đề xảy ra ngoài tầm kiểm soát, do đó ban lãnh đạo doanh nghiệp thường không quan tâm nhiều đến các quy định chặt chẽ của luật pháp mà chỉ quan tâm đến những vấn đề mà họ gặp phải và cách để giải quyết chúng. Khi có sai phạm hay những vấn đề vượt tầm kiểm soát diễn ra ngày càng nhiều với tần suất ngày càng cao, doanh nghiệp mới thực sự chú trọng đến lĩnh vực pháp lý và làm thế nào để giải quyết các vụ việc và khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất, ít thiệt hại nhất là điều mà các công ty hướng tới. Tuy nhiên do sự thiếu nhạy bén cũng như chưa thực sự hiểu được tầm quan trong của công tác pháp chế mà nhiều doanh nghiệp đã xảy ra những sự việc đáng tiếc, gây thiệt hại về kinh tế và để lại những bài học kinh nghiệm quý báu. Chính vì vậy, việc thành lập bộ phận pháp chế đối với doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam nói riêng là một nhiệm vụ hết sức cần thiết.
 25. 25. 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hiến pháp năm 2013; 2. Luật doanh nghiệp năm 2020; 3. Thông tư số: 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. 4. Bộ Tư pháp (Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014), Cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, Hà Nội, 2014. 5. Nguyễn Minh Đoan, Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng thi hành pháp luật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, trong Bàn về hệ thống pháp luật, Nguyễn Văn Hiển (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, H., 2014. 6. Th.s Hoàng Anh Thuyên, “Tìm hiểu pháp luật về Công ty cổ phần và công tác pháp chế trong công ty”, Nhà Xuất Bản Tư Pháp, năm 2019. 7. Vũ Quốc Tuấn, “Bình luận Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường”, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, năm 2020. 8. Website Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, xem http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&vie w=article&id=3582:ctdtcn-luat&catid=32:ccqchuongtrinhhoc&Itemid=20 9. http://baochinhphu.vn/Tin-khac/Thuc-trang-ve-to-chuc-va-can-bo-lam-cong- tac-phap-che-sau-6-nam-thuc-hien-Nghi-dinh-so-1222004ND/CP-ngay- 1852010-cua-Chinh-phu/55443.vgp 10.http://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/cong-tac-phap-che-la- cua-moi-nguoi-moi-co-quan-to-chuc_t114c1160n140904.

×