Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Publicité
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại
Prochain SlideShare
Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch...Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch...
Chargement dans ... 3
1 sur 44
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại(20)

Publicité

Plus de Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877(20)

Dernier(20)

Publicité

Báo Cáo Thực Tập Telesale, Sale phone, Bán Hàng Qua Điện Thoại

 1. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ---------***-------- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM TẢI WORD KB ZALO 0936885877 DỊCH VỤ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI LUANVANTRITHUC.COM ZALO 0936885877 Hà Nội, tháng 8 năm 2022
 2. 2 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................4 DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................4 DANH MỤC HÌNH VẼ........................................................................................4 LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM ......6 1.1. Sơ lược về Công ty Cổ phần AVM Việt Nam......................................6 1.2. Lược sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần AVM Việt Nam...6 1.2.1. Giai đoạn thành lập............................................................................6 1.2.2. Giai đoạn tái cấu trúc.........................................................................7 1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự .......................................................7 1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty ........................................................................7 1.3.2. Nhân sự ..............................................................................................9 1.4. Lĩnh vực, ngành nghề của công ty......................................................10 1.5. Kết quả kinh doanh & Tình hình tài chính .........................................11 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM ........................13 2.1. Tổng quan hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại của công ty.....13 2.2. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với việc giao dịch qua điện thoại ...............13 2.2.1. Nhiệm vụ..........................................................................................13 2.2.2. Yêu cầu ............................................................................................14 2.3. Quy trình tiến hành hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại .....14 2.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng.................................................15 2.3.2. Tìm hiểu thông tin khách hàng ........................................................16 2.3.3. Đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng...................................16 2.3.4. Tiến hành gọi điện giới thiệu sản phẩm...........................................16 2.3.5. Theo dõi phản ứng của khách hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng sau khi gọi điện.............................................................17 2.3.6. Tiến hành kí kết thỏa thuận và bán sản phẩm..................................18
 3. 3 2.4. Đánh giá chung về hoạt động tư vấn và bán hàng ..............................18 2.4.1. Kết quả đạt được..............................................................................18 2.4.2. Những hạn chế tồn đọng..................................................................19 2.5. Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại ......................................................................................19 2.5.1. Hoàn thiện văn bản quy trình tư vấn và bán hàng qua điện thoại ...19 2.5.2. Lấy khách hàng là trung tâm, nâng cao hình ảnh công ty thông qua từng cuộc gọi....................................................................................19 2.5.3. Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng lâu dài ...........................20 2.5.4. Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi nhân viên và cho cả công ty .............................................................................20 2.5.5. Hệ thống hóa và nâng cao hiệu quả việc quản lí cơ sở dữ liệu khách hàng..................................................................................................20 KẾT LUẬN.........................................................................................................21 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................22 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP.......................................................23 PHỤ LỤC 1 – NHẬT KÍ THỰC TẬP................................................................24 PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.........................................................................................................27 2.1. Một số tài liệu soạn thảo trong quá trình thực tập ..............................27 2.1.1. Thư mời khóa đào tạo: Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá ..27 2.1.2. Thông tin khóa đào tạo: Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá 28 2.1.3. Cơ sở dữ liệu khách hàng (trích lược) .............................................30 2.2. Các tài liệu thu thập được ...................................................................31 2.2.1. Báo cáo tài chính CTCP AVM Việt Nam 2012 ..............................31 2.2.2. Bản chào Diễn đàn M&A Việt Nam 2022 – Cơ hội trong thị trường 5 tỷ USD ..........................................................................................36
 4. 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Cụm từ đầy đủ M&A Mua bán và sáp nhập (Merger and Acquisition) IR Quan hệ đầu tư (Investment Relation) HĐQT Hội đồng quản trị TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty Cổ phẩn AVM, AVM Việt Nam Công ty Cổ phần AVM Việt Nam1 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên hình Bảng 1.1 Kết quả kinh doanh của CTCP AVM Việt Nam 2011 – 2012 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình vẽ Tên hình Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức của AVM Việt Nam tầm nhìn 2015 Hình 1.2 Cơ cấu lao động AVM Việt Nam, tháng 6/2022 Hình 1.3 Sơ đồ các thành viên Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Hình 2.1. Sơ lược quy trình kinh doanh của công ty Hình 2.2 Quy trình tiến hành hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại Hình 2.3 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 1 Trong bài báo cáo có sử dụng AVM hoặc AVM Việt Nam thay cho cụm từ đầy đủ “Công ty Cổ phần AVM Việt Nam”
 5. 5 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, nền sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ luôn đối đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ từ sự cạnh tranh quyết liệt ở cả thị trường trong nước và quốc tế, sự biến động nhanh và liên tục của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải hết sức nhạy bén, có khả năng thích ứng và linh hoạt cao. Chính vì vậy hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư ngày càng có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nhằm có một cái nhìn thực tế và sâu sắc nhất về hoạt động này, em đã chọn Công ty Cổ phần AVM Việt Nam để thực tập và tìm hiểu thêm về các hoạt động xúc tiến đầu tư. Từ những công việc thực tế được trải nghiệm khi thực tập tại công ty, em nhận thấy tư vấn và bán hàng chính là một phần quan trọng của hoạt động hỗ trợ và xúc tiến đầu tư, vì vậy em xin chọn đề tài: “Tìm hiểu hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại tại công ty cổ phần AVM Việt Nam”, Bài báo cáo thực tập phản ánh chân thực nhất những điều em nhận được trong quá trình thực tập, bao gồm 2 chương chính: Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Chương 2: Tìm hiểu hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Để hoàn thành bài báo cáo thực tập giữa khóa này, em xin được bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ, giúp đỡ và chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị đồng nghiệp tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam, đặc biệt là anh Đặng Xuân Minh – Tổng Giám đốc công ty. Ngoài ra, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô Phan Thị Thu Hiền đã giúp em hoàn thiện bài báo cáo này. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo nhưng do kiến thức và sự hiểu biết của cá nhân em còn giới hạn cùng với thời gian thực tập ngắn nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô để bài báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn.
 6. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM 1.1. Sơ lược về Công ty Cổ phần AVM Việt Nam - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM - Tên giao dịch: AVM VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: AVM VIỆT NAM.,JSC - Trụ sở chính: P306, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại/ Fax: 04.22466968 - Vốn điều lệ: 6.100.000.000 VND - Website: www.avm.vn, www.mavietnamforum.com - Đăng kí kinh doanh số: 0102987064 - Ngày thành lập: 13/10/2008 - Lĩnh vực hoạt động theo giấy phép kinh doanh: Tư vấn lập và thẩm tra dự án đầu tư; Dịch vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; chiến lược kinh doanh; Tư vấn tìm kiếm lựa chọn đối tác chiến lược, khảo sát, đánh giá doanh nghiệp và thị trường; Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn lập hồ sơ sáp nhập M&A, thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Cung cấp dịch vụ dịch thuật; Dịch vụ quảng cáo thương mại; Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về thị trường. 1.2. Lược sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần AVM Việt Nam 1.2.1. Giai đoạn thành lập AVM Việt Nam được thành lập tháng 10/2008, ban đầu có tên là Công ty Cổ phần đầu tư Avalue, với mục tiêu phát triển các hoạt động tư vấn và đầu tư. Trong 02 năm đầu hoạt động 2008, 2009, công ty hoạt động với tính chất như một Ban dự án hỗ trợ các hoạt động định giá và bắt đầu triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và các dịch vụ đầu tư, cũng như nghiên cứu và thiết lập các điều kiện về đào tạo. Tháng 6 năm 2009, công ty tổ chức hội thảo “M&A Vietnam 2009 – Kinh nghiệm và Cơ hội” tại
 7. 7 khách sạn Melia Hà Nội, đây chính là điểm nhấn quan trọng trong tiến trình phát triển của công ty. Đây là hội thảo chuyên nghiệp đầu tiên và lớn nhất về hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia phối hợp tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư, hơn 400 khách mời là đại diện của các Tổng công ty, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty tài chính lớn trong và ngoài nước tham dự. 1.2.2. Giai đoạn tái cấu trúc Là một công ty hoạt động liên quan đến xúc tiến Mua bán sáp nhập, và điểm nhấn quan trọng của công ty cũng bắt đầu từ một thương vụ chuyển nhượng. Năm 2010, sau hai năm hoạt động và đứng trước cơ hội và thách thức để phát triển, Công ty đã tiến hành cơ cấu, sàng lọc lại đội ngũ cổ đông sáng lập theo hướng tập trung những người tâm huyết nhất cho sự phát triển của công ty. Ngay sau khi tái cấu trúc, AVM Việt Nam đã quyết định tập trung vào các mục tiêu đã xác định từ trước, với chủ trương Tư vấn – Truyền thông – Đào tạo là ba lĩnh vực chủ đạo. Diễn đàn M&A Việt Nam là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của Công ty về mảng tư vấn cũng như truyền thông. Tính cả lần tổ chức năm 2022 vào tháng 8 tới, diễn đàn được tổ chức 5 lần với sự tham gia của hơn 1500 khách mời là lãnh đạo các công ty, các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Các hoạt động đào tạo được thí điểm thành công và công ty quyết định thành lập Trung tâm đào tạo về đầu tư và kinh doanh CMAC. 1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự 1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty Được thành lập từ 2008, AVM Việt Nam xây dựng tầm nhìn tới năm 2015 đạt được cơ cấu tổ chức hoàn thiện theo sơ đồ dưới đây:
 8. 8 Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức của AVM Việt Nam tầm nhìn 20152 Theo sơ đồ này, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, quyết định các vấn đề liên quan tới phương hướng hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những vấn đề khác được quy định trong điều lệ. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông với nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của công ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế độ hạch toán, kế toán, quy trình, quy chế quản trị nội bộ Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ 2 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc Tư vấn M&A Phòng Đầu tư và dự án Phòng tư vấn doanh nghiệp Phòng M&A Giám đốc hành chính Phòng hành chính nhân sự Phòng PR và IR Phòng kế toán tài chính Giám đốc đào tạo Phòng nghiên cứu và triển khai Phòng kinh doanh Bộ phận nghiên cứu Các tiểu ban Ban Kiểm soát
 9. 9 đạo và giám sát hoạt động của công ty thông qua Ban Điều hành Công ty. Ban Điều hành gồm Tổng giám đốc và 3 Giám đốc phụ trách các mảng Tư vấn M&A, Hành chính và Đào tạo sẽ điều hành 9 phòng nghiệp vụ như trình bày trên hình vẽ. Đây là mô hình quản trị theo chức năng, khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi cho các công ty cổ phẩn ở Việt Nam và phù hợp với những đặc thù riêng trong lĩnh vực hoạt động của công ty AVM Việt Nam. Mô hình hoạt động này có thể đảm bảo sự hoạt động trơn tru và phát triển của công ty trong tương lai. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, AVM Việt Nam vẫn là một công ty siêu nhỏ (về quy mô nhân sự) và chưa hoàn thiện về cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức của Công ty được HĐQT và Ban điều hành quyết định trên cơ sở đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty, và về cơ bản vẫn là sơ đồ tổ chức theo đường thẳng với sự trực tiếp chỉ đạo của Tổng giám đốc tới nhân viên và hệ thống cộng tác viên. Với qui mô hiện tại, Ban Kiểm soát của AVM Việt Nam có một (01) thành viên. Sau khi tăng vốn dự kiến Ban Kiểm soát sẽ có ba thành viên, trong đó, một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. 1.3.2. Nhân sự Tính đến thời điểm 21/06/2022 công ty có 17 nhân viên với cơ cấu nhân sự như sau: Hình 1.3. Cơ cấu lao động AVM Việt Nam, tháng 06/2022 Trình độ trên đại học, 3 Trình độ đại học, 9 Lao động khác, 5
 10. 10 Mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên công ty đạt mức 6 triệu đồng/người/tháng. Công ty áp dụng chính sách tiền lương theo năng suất và hiệu quả công việc. Tiền thưởng cũng được xác định trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của từng nhân viên. 1.4. Lĩnh vực, ngành nghề của công ty Công ty Cổ phẩn AVM Việt Nam là công ty chủ (holding), tập hợp vốn và điều tiết vốn, tham gia thành lập hoặc mua lại các công ty thành viên (theo sơ đồ dưới đây) thông qua việc quản lý các lĩnh vực tư vấn và đầu tư cốt lõi. Bên cạnh thương hiệu AVM, công ty đã thành lập và sở hữu các công ty thành viên sau: - Trung tâm đào tạo Đầu tư & Kinh doanh CMAC do AVM Việt Nam liên kết chặt chẽ với Viện nghiên cứu Mua lại, Sáp nhập và Liên kết IMAA có trụ sở tại Thụy sỹ thành lập. Với mục tiêu cung cấp các khóa đào tạo, chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về “Đầu tư, M&A và quản trị” dành cho lãnh đạo doanh nghiệp. CMAC quan tâm đến nhu cầu của Quý doanh nghiệp để thiết kế các khóa học chuyên sâu, chất lượng và hiệu quả cao cập nhật kịp thời với thực tiễn tại Việt Nam và trên thế giới về “Đầu tư, M&A và quản trị”. - BTC Value là công ty thẩm định giá được thành lập bởi AVM Việt Nam và sư hỗ trợ của IMAA và Kummerco- Tổ chức tư vấn M&A có trụ sở tại Thụy Sỹ. BTCValue đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Bộ Tài chính và của Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC). Ngoài ra công ty còn sở hữu thương hiệu Avall Management là nhánh tư vấn M&A của Công ty và dự kiến đầu tư chiến lược tại Thái Nguyên và thành lập Công ty Tư vấn và Đầu tư phát triển Thái Nguyên.
 11. 11 Hình 1.1 Sơ đồ các thành viên Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Tóm lại, từ sơ đồ trên có thể thấy AVM Việt Nam đang vận hành ba mảng hoạt động chính: - Tư vấn, hỗ trợ xúc tiến quan hệ đầu tư và M&A (với thương hiệu AVM Việt Nam, Avall Management) - Thẩm định giá (công ty BTC Value và dự kiến Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên) - Đào tạo cao cấp (Trung tâm đào tạo CMAC). 1.5. Kết quả kinh doanh & Tình hình tài chính Bảng 1.1 Kết quả kinh doanh của CTCP AVM Việt Nam 2011 –2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu (VNĐ) 3.955.490.154 2.784.007.866 Lợi nhuận (VNĐ) 23.305.442 35.486.89 Nguồn:Báo cáo kết quả kinh doanh, CTCP AVM Việt Nam 2012 Trong năm 2012 do sự mở rộng và thử nghiệm các sản phẩm và lĩnh vực mới cùng với khó khăn chung của nền kinh tế nên doanh thu của AVM giảm sút so với năm 2011. Nhìn chung hiện tại, AVM đang trong giai đoạn định hình hoạt động của mình chứ chưa phải là khai thác doanh thu theo chiều sâu. Đây cũng là mục tiêu và sức ép của công ty trong giai đoạn phát triển tới sau khi ổn định và định hình được hoạt động kinh doanh. Cơ cấu doanh thu của công ty hiện đang được phân bổ như sau: Xúc tiến đầu tư (55%), Đào tạo (30%), Tư vấn & IR (15%). Công ty Cổ phần AVM Việt Nam (Holdings) Công ty định giá và tài sản BTC Value Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên AVM Việt Nam Xúc tiến đầu tư, Tư vấn IR AVALL MANAGEMENT Tư vấn M&A Trung tâm đào tạo CMAC
 12. 12 Doanh thu hiện tại theo các đợt và dự án, chưa phân bổ đều theo thời gian trong năm. Năm 2012, doanh thu tập trung nhiều vào quý thứ 3 (khi Diễn đàn M&A 2012 tổ chức).
 13. 13 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AVM VIỆT NAM 2.1. Tổng quan hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại của công ty Hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hình 2.1 Sơ lược quy trình kinh doanh của công ty Sản phẩm của AVM Việt Nam chính là các dịch vụ mà công ty cung cấp, bao gồm: - Khóa đào tạo, sản phẩm của Trung tâm đào tạo Đầu tư & Kinh doanh CMAC - Gói dịch vụ thẩm định giá, sản phẩm của Công ty định giá và tài sản BTC Value - Tư vấn đầu tư, vé tham gia diễn đàn kết nối đầu tư, gói mời tài trợ diễn đàn,... sản phẩm của AVM Việt Nam mà cụ thể là Diễn đàn M&A Việt Nam Với các sản phẩm mang tính dịch vụ cao như ở AVM Việt Nam, vai trò của hoạt động tư vấn và bán hàng là rất quan trọng, nó giúp giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng mà ở đây là các doanh nghiệp và cũng là cơ sở cho các sự kiện, khóa học của AVM Việt Nam được tổ chức thành công. Đây là hoạt động quan trọng đảm bảo doanh thu cho công ty AVM Việt Nam. 2.2. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với việc giao dịch qua điện thoại 2.2.1. Nhiệm vụ Dưới đây là một số nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại của ở AVM Việt Nam: - Bán sản phầm là các dịch vụ mà công ty cung cấp; - Tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng; Nghiên cứu và đưa ra sản phẩm Tư vấn và bán hàng Triển khai thực hiện sản phẩm
 14. 14 - Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng; - Đề xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng; - Phân tích đánh giá năng lực khách hàng; - Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng; - Theo dõi hoạt động kinh doanh; - Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng; - Các biện pháp, công việc khác để tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh và doanh thu hoạt động. 2.2.2. Yêu cầu Nhân viên tư vấn và bán hàng tại AVM Việt Nam hàng ngày phải tiếp xúc với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu, xử lý các tình huống và ghi chép mọi phản ứng của khách hàng liên quan đến các dịch vụ công ty cung cấp. Ở AVM Việt Nam, mỗi nhân viên tư vấn và bán hàng được coi là đại sứ tạo nên hình ảnh, thương hiệu và văn hóa của công ty, giúp ngân hàng khẳng định chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh và doanh thu hoạt động. Một số yêu cầu cơ bản đối với một nhân viên tư vấn và bán hàng như sau: - Phải nắm rõ các quy định của công ty về các sản phẩm; - Có kiến thức chuyên môn cơ bản liên quan đến các sản phẩm của công ty như: M&A, thẩm định giá, quản trị, tư vấn đầu tư; - Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, nhẫn nại; - Quan trọng nhất đối với nhân viên giao dịch qua điện thoại là khả năng ứng biến nhanh với những tình huống bất ngờ từ khách hàng đăc biệt là trong những trường hợp thái độ tiếp nhận điện thoại của khách hàng là không thiện chí; - Thông tin cung cấp phải đồng nhất, chính xác và kịp thời. 2.3. Quy trình tiến hành hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại Ở AVM Việt Nam, hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại thường được tiến hành qua quy trình như sau:
 15. 15 Hình 2.2 Quy trình tiến hành hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại 2.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng là bước quan trọng của hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại. Đây là công đoạn đòi hỏi tính tỉ mỉ và cẩn thận cao bởi vì ở AVM Việt Nam, số lượng cơ sở dữ liệu khách hàng là tương đối lớn, gần 2000 khách hàng. Cơ sở dữ liệu khách hàng được chia theo các mảng sau đây: - Các công ty niêm yết: Bao gồm tất cả các công ty đang niêm yết trên các sàn chứng khoán HSX, HNX, UpCom (ước tính khoảng 1500 công ty). Mảng này lại được chia nhỏ theo từng ngành nghề cụ thể, như: tài chính - chứng khoán; bảo hiểm; kiểm toán – kế toán; truyền thông – marketing; nông lâm ngư nghiệp; bất động sản;... - Các tổng công ty, tập đoàn trực thuộc nhà nước - Các công ty đại chúng - Các tổ chức, hiệp hội nước ngoài Việc phân chia các mảng dữ liệu trên giúp cho công việc tìm kiếm và quản lí dữ liệu dễ dàng hơn. Quy trình chung cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu như sau: Hình 2.3 Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu Ban đầu, dữ liệu các doanh nghiệp được thu thập dưa vào một số nguồn như: internet, danh bạ doanh nghiệp, các dữ liệu từ các năm trước. Sau khi tiến hành thu thập và tổng hợp dữ liệu thô từ các nguồn trên, dữ liệu sẽ được sàng lọc để ban đầu Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng Tìm hiểu thông tin khách hàng Đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng Tiến hành gọi điện giới thiệu sản phẩm Theo dõi phản ứng của khách hàng Tiến hành kí kết thỏa thuận và bán sản phẩm Thu thập dữ liệu Sàng lọc dữ liệu Kiểm tra dữ liệu Xử lí dữ liệu
 16. 16 chọn ra những dữ liệu phù hợp với công việc tư vấn và bán hàng nhằm được hiệu quả cao nhất. Tiếp theo đó là bước kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu. Để có một dữ liệu đầy đủ và chính xác thì việc kiểm tra là điều không thể bỏ qua, chủ yếu tại AVM Việt Nam, việc kiểm tra dữ liệu doanh nghiệp được thực hiện bằng việc gọi điện trực tiếp đến doanh nghiệp để lấy thông tin đầy đủ. Đây là các làm tuy thủ công nhưng lại đem đến sự chính xác cao nhất. Bước cuối cùng là xử lí và phân loại các dữ liệu trên theo mảng (như đã trình bày ở trên) để có thể đưa ra cách thức và chiến lược tư vấn và bán hàng phù hợp với từng mảng. 2.3.2. Tìm hiểu thông tin khách hàng Sau khi đã có dữ liệu khách hàng hay dữ liệu doanh nghiệp thì công việc tiếp theo là tiến hành tìm hiểu các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đó. Đây chính là việc tìm hiểu cụ thể tình hình hoạt động của doanh nghiệp đó trong một vài năm trở lại đây: lợi nhuận, doanh thu hàng năm như thế nào, các hoạt động liên quan đến đầu tư được thực hiện ra sao... Tất cả những thông tin trên sẽ tạo thành một bộ “hồ sơ doanh nghiệp”, đây là một trong những tài liệu quan trọng để tiến hành bước tiếp theo: đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng. 2.3.3. Đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng Với việc làm việc với lượng dữ liệu doanh nghiệp lớn thì việc đánh giá mức độ tiềm năng là hết sức quan trọng. Điều này giúp cho hoạt động tư vấn và bán hàng có tính trọng tâm và trọng điểm, tránh việc dàn trải, gây tốn kém và không hiệu quả. Với mỗi bộ hồ sơ doanh nghiệp, theo mỗi mảng được phân chia, sẽ chọn ra 3-5 doanh nghiệp đứng đầu có triển vọng cao nhất tiến hành “chăm sóc đặc biệt”. Đây chính là nhóm khách hàng doanh nghiệp có khả năng mua sản phẩm cao nhất (tài trợ diễn đàn, mua vé tham dự lớp học,...). Với những dữ liệu còn lại sẽ tiến hành “chăm sóc đại trà” để đảm bảo thông tin sản phẩm được gửi đến tất cả các khách hàng có liên quan. 2.3.4. Tiến hành gọi điện giới thiệu sản phẩm Đây được xem như là hoạt động bắt đầu giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng. Xin nhắc lại, sản phẩm ở đây bao gồm: cơ hội tài trợ cho diễn đàn; vé
 17. 17 tham dự diễn đàn; vé tham dự khóa đào tạo cao cấp,... Sau khi đã có cơ sở dữ liệu đầy đủ cùng với mức độ tiềm năng tương ứng, nhân viên tư vấn và bán hàng sẽ tiến hành gọi điện để giới thiệu sơ lược về các sản phẩm của công ty và sau đó sẽ gửi thông tin chi tiết sản phẩm đến khách hàng bằng một trong hai phương thức sau: gửi bản cứng thông tin sản phẩm qua đường bưu điện hoặc gửi bản mềm thông tin sản phẩm qua email cá nhân người liên hệ. Thông thường không có một khuôn mẫu chung nào cho việc giới thiệu sơ lược sản phẩm của công ty vì tùy thuộc vào đối tượng khách hàng và mục đích cuộc gọi, tuy nhiên cũng có những nguyên tắc nhất định được coi là luật bất thành văn ở AVM Việt Nam dành cho việc gọi điện như sau: - Cuộc gọi thường không kéo dài quá 10 phút, tất cả các thông tin trao đổi phải ngắn gọn, rõ ràng - Chuẩn bị thật kĩ các tình huống có thể xảy ra khi gọi điện để kịp thời xử lí và tư vấn cho khách hàng một cách hợp lí nhất - Thái độ cởi mở, thân thiện khi giao tiếp với khách hàng - Không để khách hàng phải đợi lâu hoặc gây khó chịu. Trường hợp khách hàng không có thời gian để nói chuyện lâu cần xin thông tin chính xác khách hàng để gửi hồ sơ sản phẩm chi tiết. 2.3.5. Theo dõi phản ứng của khách hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng sau khi gọi điện Xem xét động thái của khách hàng sau khi gọi điện là vấn đề quan trọng không kém. Không phải cuộc gọi nào cũng đạt được một thoả thuận ngay lập tức, vì thế cần phải có những phân tích thái độ khách hàng một cách chi tiết để có thể đưa ra cách xử lí phù hợp. Theo thống kê không chính thức của tổ tư vấn và bán hàng phần lớn kết quả của cuộc gọi điện là việc khách hàng muốn xem xét vấn đề và hẹn liên lạc sau. Trong trường hợp này nhân viên phải theo dõi và đánh dấu để chủ động liên lạc với khách hàng, thường khoảng thời gian cho hai lần liên lạc gần nhau là từ 2 ngày đến muộn nhất là 7 ngày. Ở AVM Việt Nam, nhân viên tư vấn và bán hàng được trang bị một cuốn sổ “Nhật kí gọi điện”, tất cả các thông tin cũng như phản ứng của khách hàng qua các lần gọi điện đều được ghi chép lại cẩn thận sau cuộc gọi. Cuối mỗi ngày, tổ tư vấn
 18. 18 và bán hàng sẽ họp lại cùng nhau để phân tích từng khách hàng một từ đó đưa ra các phương thức chăm sóc hợp lí. Theo kinh nghiệm của nhân viên AVM Việt Nam để đạt được một thỏa thuận mua bán sản phẩm phải mất trung bình từ 4-5 cuộc gọi. 2.3.6. Tiến hành kí kết thỏa thuận và bán sản phẩm Mục tiêu cuối cùng của tất cả hoạt động tư vấn và bán hàng đó chính là bán được sản phẩm thông qua một thỏa thuận giữa AVM Việt Nam và khách hàng. Sau khi gọi điện giới thiệu sản phẩm và đạt được thỏa thuận sơ bộ qua điện thoại. Nhân viên tư vấn và bán hàng sẽ soạn thảo một bản thỏa thuận cụ thể với từng khách hàng và đi đến kí kết. Cùng với đó là các công tác chăm sóc sau khi kí kết như: gửi thông báo thời gian, địa điểm tổ chức diễn đàn, khóa học cho khách hàng trước 3-5 ngày khi chương trình bắt đầu; gửi thư cảm ơn sau khi chương trình kết thúc... 2.4. Đánh giá chung về hoạt động tư vấn và bán hàng 2.4.1. Kết quả đạt được Trong thời gian thực tập tại CTCP AVM Việt Nam, bản thân em đã có cơ hội được tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động của công ty từ làm hồ sơ sản phẩm, marketing, công việc hành chính... nhưng công việc mà em được tham gia nhiều nhất và sâu nhất chính là tư vấn và bán hàng. Nhìn chung, hoạt động tư vấn và bán hàng là thành công và hiệu quả, đặc biệt với một công ty ở quy mô nhỏ và còn trẻ như AVM. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các khách hàng. Theo thống kê chưa chính thức từ phía công ty, chỉ tính riêng việc tư vấn và bán các sản phẩm liên quan đến đào tạo và tư vấn đầu tư năm 2022, doanh số đã đạt hơn 2 tỷ đồng, đây là con số ấn tượng so với số lượng nhân viên phụ trách tư vấn và bán hàng của công ty. Mặc dù khóa đào tạo cũng như diễn đàn M&A Việt Nam 2022 chưa thực sự bắt đầu nhưng hoạt động tư vấn và bán hàng cũng đã đạt được những thành công bước đầu với rất nhiều đơn đăng kí tham dự lớp đào tạo cùng với một số đối tác cam kết tài trợ cho Diễn đàn M&A Việt Nam 2022, điển hình là Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank với mức cam kết tài trợ 400 triệu đồng.
 19. 19 2.4.2. Những hạn chế tồn đọng Sau thời gian thực tập và được tìm hiểu kĩ càng về hoạt động tư vấn và bán hàng của AVM Việt Nam, em nhận thấy công ty hiện đang có những hạn chế sau: - Chưa có một quy trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo về nghiệp vụ tư vấn và bán hàng. - Một số cách thể hiện của các nhân viên về hình ảnh của công ty còn mang tính cá nhân, chưa có chuẩn mực chung - Các khách hàng, đối tác chưa được chăm sóc thường xuyên và lâu dài - Chưa có hệ thống cụ thể để đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên - Việc quản lí cơ sở dữ liệu chưa tập trung và hiệu quả, tình trạng thất lạc dữ liệu qua các lần điều tra đang còn phổ biến 2.5. Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại 2.5.1. Hoàn thiện văn bản quy trình tư vấn và bán hàng qua điện thoại Hiện nay, hầu như AVM không có một văn bản chính thức nào đề cập đến quy trình tư vấn và bán hàng qua điện thoại cần phải thực hiện như thế nào, căn cứ vào đâu để đánh giá. Chính vì vậy mà việc tiếp cận với công việc của nhân viên mới, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm là rất khó khăn và dường như tất cả các kinh nghiệm, kĩ năng cần thiết chỉ được truyền thụ bằng miệng khi cần dùng, điều này là rất bị động, trực tiếp làm cho hiệu quả công việc không cao. Đề xuất cá nhân của em là nên thiết lập một bộ phân phụ trách cho mảng này, ban hành các tài liệu chuẩn về quy trình nghiệp vụ và tổ chức đào tạo bài bản cho các nhân viên mới. 2.5.2. Lấy khách hàng là trung tâm, nâng cao hình ảnh công ty thông qua từng cuộc gọi Ở AVM Việt Nam, mỗi nhân viên tư vấn và bán hàng được coi là đại sứ tạo nên hình ảnh, thương hiệu và văn hóa của công ty, đây thực sự là một chiến lược rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh việc “định vị” như vậy, công ty lại chưa có một chuẩn mực chung về hình ảnh hay văn hóa công ty. Chính vì vậy, việc thực hiện quan điểm này nhiều khi chỉ mang tính cá nhân, những gì thể hiện với khách hàng hoàn toàn là cảm nhận của chính nhân viên đó về hình ảnh, thương hiệu hay văn hóa của công ty. Để
 20. 20 mang tính thống nhất và góp phần xây dựng hình ảnh công ty một cách đồng nhất tới các khách hàng, công ty nên tạo lập một hình ảnh chung và rõ ràng cần thể hiện ra đối với khách hàng để phổ biến đến từng nhân viên. 2.5.3. Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng lâu dài Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng mang tính lâu dài là một việc rất quan trọng, nó giúp tạo dựng hệ thống khách hàng lâu năm, một điều quan trọng với sự phát triển của bất cứ công ty nào. Ở AVM Việt Nam, việc chăm sóc khách hàng mang tính lâu dài chưa thực sự được quan tâm. Các khách hàng ở AVM chỉ được chăm sóc trước và ngay sau khi họ sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty. Đơn giản việc mời tài trợ cho Diêễn đàn M&A Việt Nam, nhiều nhà tài trợ đã từng hợp tác chưa có được sự chăm sóc và duy trì liên lạc cần thiết 2.5.4. Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi nhân viên và cho cả công ty Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi nhân viên là một cách thức hợp lí để khuyến khích sự cố gắng trong công việc. Một thang đo tính hiệu quả từ đó đề ra những quy định thưởng, phạt sẽ giúp các nhân viên làm việc có trách nhiệm và hứng thú hơn nhằm nâng cao hiệu quả và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2.5.5. Hệ thống hóa và nâng cao hiệu quả việc quản lí cơ sở dữ liệu khách hàng Việc quản lí cơ sở dữ liệu khách hàng ở AVM chưa thực sự tốt. Thực thế cho thấy, phần lớn các dữ liệu khách hàng đã từng liên hệ đang còn phân bổ rời rạc và chưa có tính hệ thống. Cần phải tập trung, phân loại và quản lí các dữ liệu để phục vụ giảm bớt áp lực cho công đoạn xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng ở những lần tư vấn và bán hàng sau.
 21. 21 KẾT LUẬN Thực tập giữa khóa là một khâu của quá trình đào tạo nhằm gắn liền học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn về ngành nghề được đào tạo. Bản thân là một sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, em luôn nhận thức được tầm quan trọng của quá trình thực tập để vận dụng kiến thức được học trong nhà trường, áp dụng vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam, em đã có cơ hội để vận dụng sáng tạo các kiến thức và kĩ năng của mình thu được trên ghế nhà trường. Đây thực sự là một quãng thời gian đáng nhớ, là cơ hội để hiểu sâu hơn nữa các kiến thức đã được tiếp thu trên giảng đường, từ đó định hướng cho mình một hướng đi đúng đắn sau khi ra trường. Với những gì đã thực tập tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam, em hi vọng bài báo cáo là cách phản ánh chân thực nhất những gì em đã cảm nhận được trong quá trình thực tập tại đây. Trong bài báo cáo em đã cố gắng đưa ra những nét nổi bật nhất về hoạt động tư vấn và bán hàng qua điện thoại của công ty. Hi vọng rằng với bài báo cáo này, cùng với những kiến nghị của cá nhân phần nào sẽ giúp em lấp đầy được một số thiếu sót chưa được hoàn chỉnh trong quá trình tư vấn và bán hàng tại công ty Trong quá trình thực tập em đã học hỏi được rất nhiều bài học cũng như kinh nghiệm bổ ích, cần thiết cho quá trình làm việc sau này. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể các anh chị đồng nghiệp tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập tại đây. Em cũng xin cảm ơn TS. Phan Thị Thu Hiền đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành quá trình thực tập giữa khóa của mình.
 22. 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. AVM Việt Nam, 2022, Bản chào Diễn đàn M&A 2022 2. AVM Việt Nam, 2012, Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần AVM Việt Nam 3. AVM Việt Nam, 2011, Bản cáo bạch chào bán cổ phần Công ty Cổ phần AVM Việt Nam (Tài liệu lưu hành nội bộ) 4. Đặng Xuân Minh, 2011, Triển vọng AVM Việt Nam (Tài liệu lưu hành nội bộ) 5. Các website của công ty: - http://www.avm.vn/ - http://www.btcvalue.vn/ - http://maf.vn/ - http://www.mavietnamforum.com - http://cmac.edu.vn/
 23. 23 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Tên công ty: Công ty Cổ phần AVM Việt Nam Địa chỉ: P306, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0102987064 Chúng tôi xác nhận sinh viên: Nguyễn Chí Thắng thực tập tại công ty từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 đến ngày 31 tháng 07 năm 2022 như sau: - Về tinh thần thái độ: Có ý thức chấp hành nội quy của công ty, có tinh thần học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức công ty và thu thập tài liệu phục vụ cho bài cáo. Có trách nhiệm, hoàn thành tốt các công việc được giao và tích cực đóng góp ý tưởng nâng cao hiệu quả công việc ở bộ phận thực tập. - Về số liệu sử dụng trong báo cáo: Tất cả các số liệu sử dụng trong bài cáo cáo đều được công ty cung cấp. Nội dung bài báo cáo cũng phản ánh thực tế và chính xác với tình hình hiện tại về hoạt động tư vấn và bán hàng của công ty, Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …… Ký tên Đặng Xuân Minh
 24. 24 PHỤ LỤC 1 – NHẬT KÍ THỰC TẬP Đợt thực tập tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam đã để lại nhiều ấn tương sâu sắc trong em. Thực sự là một may mắn khi được tham gia các hoạt động của công ty đúng giai đoạn tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam 2022, một trong những sự kiện thú vị nhất của công ty. Mặc dù không được tham dự quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn M&A một cách chọn vẹn nhất, nhưng quá trình tư vấn và bán hàng cho Diễn đàn M&A Việt Nam 2022 đã mang lại cho em rất nhiều trải nghiệm thú vị và nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới đây là những điều em thu nhận được trong quá trình thực tập tại AVM Việt Nam: 1.1. Rèn luyện các kĩ năng làm việc - Kĩ năng bán hàng cá nhân: Nhiệm vụ đầu tiên em tham gia tại công ty là mời tài trợ và bán vé tham dự diễn đàn. Đây là những mặt hàng có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế tái cấu trúc mạnh mẽ nên rất thuận lợi cho công tác bán hàng. Trong quá trình thực hiện, em đã được đào tạo và rèn luyện cho mình các kĩ năng bán hàng cần thiết, bên cạnh đó còn là các kĩ năng đàm phán, kí kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng thông qua các phương tiên công văn, điện thoại, email và gặp mặt trực tiếp khách hàng - Kĩ năng soạn thảo hồ sơ sản phầm: Trong quá trình làm việc em có cơ hội khi trực tiếp đảm nhận và phụ trách chính việc soạn thảo Bản chào Diễn đàn M&A Việt NAM 2022, đây là tài liệu quan trọng nhất trong việc mời tài trợ cũng như bán vé diễn đàn. Việc được đảm nhiệm một công việc quan trọng giúp tôi có ý thức và trách nhiệm cao, và đặc biệt tích lũy được nhiều kĩ năng, kinh nghiệm trong việc soạn thảo các bộ hồ sơ. 1.2. Mở rộng và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ Với việc được đảm nhận công việc tư vấn và bán hàng, một công việc có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng đã tạo điều kiện cho em mở rộng thêm nhiều mối quan hệ cá nhân. Trong quá trình làm việc, em có cơ hội tiếp xúc với một số lãnh đạo của các công ty, tập đoàn và tổ chức lớn như: Delloite, VNDirect, Tôn Hoa Sen.... Chính từ những lần gặp gỡ và trao đổi với các đối tác lớn như vậy, em đã học hỏi được
 25. 25 rất nhiều điều và xây dựng được cho mình nhiều mối quan hệ cần thiết ngay từ khi đang còn là sinh viên. 1.3. Học tập từ các hoạt động của công ty Việc thực tập tại Công ty Cổ phần AVM Việt Nam, một công ty với quy mô nhỏ và bộ máy nhân sự không quá nhiều giúp em có cơ hội quan sát khái quát hoạt động doanh nghiệp và rút ra nhiều điều bổ ích từ nhiều mảng như nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, xác định tầm nhìn, mở rộng đối tác,... AVM Việt Nam chủ yếu sử dụng đội ngũ nhân lực trẻ bao gồm sinh viên đang đi học hoặc mới tốt nghiệp để tận dụng sức trẻ, sự nhiệt tình và năng động cho sự phát triển công ty. Chiến lược nhân sự này luôn tạo cho công ty sinh lực dồi dào, môi trường hoạt động cởi mở, năng động. Sự thiếu kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, cộng tác viên được bổ trợ bởi sự theo dõi sát sao và hướng dẫn trực tiếp nhiệt tình của tổng giám đốc tới từng nhân viên, cộng tác viên. AVM Việt Nam còn tạo ra môi trường làm việc linh động (về thời gian làm việc, cách thức tiến hành, lựa chọn mục tiêu...) để tạo tâm lí thoải mái cho nhân viên trong quá trình làm việc. Sự cởi mở, gần gũi, quan tâm đến đời sống của từng nhân viên của tổng giám đốc và các anh chị cổ đông cũng thúc đẩy sự gắn bó của nhân viên với công ty và công việc. Thêm vào đó, công ty cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần, tạo không khí bình đẳng giữa lãnh đạo – nhân viên và tạo điều kiện cho nhân viên học tập nâng cao nghiệp vụ. Thực sự văn hóa ở AVM rất phù hợp với những sinh viên mới ra trường hoặc đang trong quá trình thực tập như em. Ở một khía cạnh khác, AVM Việt Nam là một công ty có tầm nhìn rõ ràng và hướng các hoạt động của công ty theo tầm nhìn đó. Công ty xác định cho mình sứ mệnh: đồng hành cùng các doanh nhân Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế trong việc tìm kiếm, đánh giá và sáng tạo giá trị thông qua các dự án đầu tư trực tiếp hoặc các thương vụ M&A. Để thực hiện sứ mệnh đó, khi mà dịch vụ xúc tiến đầu tư (IR Service) còn chưa phổ biến tại Việt Nam, công ty đã khéo léo xây dựng cho mình mỗi chuỗi các thương hiệu với nhiều lĩnh vực kinh doanh bổ trợ cho hoạt động này như
 26. 26 thẩm định giá (BTC Value), đào tạo chiến lược cấp cao (CMAC) bên cạnh thương hiệu tư vấn xúc tiến đầu tư AVM Việt Nam và Avall Managgement. Có thể nhận thấy AVM Việt Nam khá nhiều thành công trong việc xây dựng thương hiệu. Bên cạnh nỗ lực tiếp xúc khách hàng mục tiêu, sự thành công này phần nhiều do chiến lược liên kết, hợp tác của lãnh đạo công ty. Sự hợp tác chân thành của AVM Việt Nam với Báo Đầu tư tổ chức thành công Diễn đàn M&A Việt Nam, diễn đàn thường niên được duy trì tới 5 năm (tính đến 2022) là một trong những cách làm khá độc đáo giúp xây dựng thương hiệu AVM Việt Nam và các thương hiệu bổ trợ; giúp AVM Việt Nam nhanh chóng được biết đến và đón nhận bởi cộng đồng doanh nghiệp và các khách hàng mục tiêu của công ty. Ngoài ra, AVM Việt Nam còn liên kết với Viện Mua bán sáp nhập và liên kết (IMAA) của Thụy Sỹ và có nhiều sự giao lưu, hợp tác với TS. Christopher Kummer – chủ tịch Viện, chuyên gia hàng đầu về M&A, giúp nâng cao vị thế công ty và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của công ty. Lãnh đạo công ty còn có tinh thần cầu thị rất cao, chịu khó học hỏi cách làm việc của các đối tác trong và ngoài nước, và cả các đối thủ cạnh tranh. Một điều đáng lưu ý nữa là công ty AVM mặc dù là đơn vị kinh doanh dịch vụ nhưng lại được xây dựng bởi các cổ đông là đội ngũ các giảng viên đại các trường Đại học về kinh tế ở Hà Nội. Bởi thế, công ty không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn có nhiều hoạt động hướng về chuyên môn, liên kết chặt chẽ với mạng lưới sinh viên, giảng viên các trường đại học kinh tế giúp gia tăng các giá trị cốt lõi của các dịch vụ công ty cung cấp. Tóm lại, là một công ty còn non trẻ, tiềm lực tài chính không mạnh nhưng công ty AVM Việt Nam lại có những thế mạnh về tầm nhìn, sứ mệnh; cách xây dựng chuỗi thương hiệu; chiến lược hợp tác hoạt động và liên kết chuyên môn; và chiến lược sử dụng nguồn nhân lực trẻ. Thực sự việc được tham gia sâu vào các hoạt động của công ty giúp em hiểu hơn rất nhiều về cách thức vận hành một doanh nghiệp, đây là những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích chắc chắn sẽ giúp ích cho em rất nhiều cho công việc sau này.
 27. 27 PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ TÀI LIỆU THU THẬP ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 2.1. Một số tài liệu soạn thảo trong quá trình thực tập 2.1.1. Thư mời khóa đào tạo: “Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá”
 28. 28 2.1.2. Thông tin khóa đào tạo: “Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá”
 29. 29
 30. 30 2.1.3. Cơ sở dữ liệu khách hàng (trích lược)
 31. 31 2.2. Các tài liệu thu thập được 2.2.1. Báo cáo tài chính CTCP AVM Việt Nam 2012
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36 2.2.2. Bản chào Diễn đàn M&A Việt Nam 2022 – Cơ hội trong thị trường 5 tỷ USD
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Publicité