Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Handel zagraniczny Polski w 2013 r.
JANUSZ PIECHOCIŃSKI
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
2 Eksport i saldo obrotEksport i saldo obrotóów towarowychw towarowych 20002000--20132013
Dane GUS
-2,3 mld EUR
152,8 mld ...
3
pozaunijne rynki rozwinięte
pozostałe rozwijające się
Wspólnota
Niepodległych Państw
Struktura geograficzna obrotStruktu...
4 GGłłóówne kierunki polskiego eksportuwne kierunki polskiego eksportu ww 20132013 r.r.
W. Brytania
9,9 mld EUR
Niemcy
38,...
5 GGłłóówne kierunki polskiego importuwne kierunki polskiego importu w 2013 r.w 2013 r.
USA
4,2 mld EUR
Niemcy
33,3 mld EU...
6 Zmiany salda w przekroju grup krajZmiany salda w przekroju grup krajóów w 2013w w 2013 r. na tler. na tle
2012 i 2008 r....
7 Poprawa salda z gPoprawa salda z głłóównymi partneramiwnymi partnerami
NajwiNajwięększa poprawa salda obrotksza poprawa ...
14,2%
elektromaszynowe
39,2%
Eksport (udziaEksport (udziałł %)%)
Import (udział %)
17,6%
35,9%
Struktura obrotStruktura ob...
9 Zmiany salda w przekroju grup towarZmiany salda w przekroju grup towaróóww 2013 na tle2013 na tle
2012 i 20082012 i 2008...
10 Wymiana towarowa z RosjWymiana towarowa z Rosjąą i Ukraini Ukrainąą w 2013w 2013 r.r. orazoraz
w styczniu 2014 r.w styc...
11
Dane GUS
Towary dominujTowary dominująące w polskim eksporciece w polskim eksporcie
mln EUR udział
Całkowity eksport z ...
12
Dane GUS
Towary dominujTowary dominująące w polskim eksporciece w polskim eksporcie
mln EUR udział
Całkowity eksport z ...
13
Dziękuję za uwagę
Zapraszam do kontaktu:
janusz@piechocinski.pl
www.piechocinski.pl
www.piechocinski.blog.onet.pl
Minis...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Handel zagraniczny 2013

605 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Handel zagraniczny 2013

 1. 1. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 2. 2. 2 Eksport i saldo obrotEksport i saldo obrotóów towarowychw towarowych 20002000--20132013 Dane GUS -2,3 mld EUR 152,8 mld EUR
 3. 3. 3 pozaunijne rynki rozwinięte pozostałe rozwijające się Wspólnota Niepodległych Państw Struktura geograficzna obrotStruktura geograficzna obrotóów towarowychw towarowych –– grupygrupy rynkrynkóóww 155,1mldEUR Unia Europejska Dane GUS
 4. 4. 4 GGłłóówne kierunki polskiego eksportuwne kierunki polskiego eksportu ww 20132013 r.r. W. Brytania 9,9 mld EUR Niemcy 38,2 mld EUR Czechy 9,4 mld EUR Francja 8,6 mld EUR Rosja 8,1 mld EUR Włochy 6,6 mld EUR Holandia 6,1 mld EUR Ukraina 4,3 mld EUR Szwecja 4,2 mld EUR Słowacja 4 mld EUR Dane GUS
 5. 5. 5 GGłłóówne kierunki polskiego importuwne kierunki polskiego importu w 2013 r.w 2013 r. USA 4,2 mld EUR Niemcy 33,3 mld EUR Czechy 5,7 mld EUR Francja 5,9 mld EUR Rosja 19,1 mld EUR Włochy 8,1 mld EUR Holandia 6 mld EUR Chiny 14,6 mld EUR W. Brytania 4 mld EUR Belgia 3,6 mld EUR Dane GUS
 6. 6. 6 Zmiany salda w przekroju grup krajZmiany salda w przekroju grup krajóów w 2013w w 2013 r. na tler. na tle 2012 i 2008 r.2012 i 2008 r. Dane: GUS
 7. 7. 7 Poprawa salda z gPoprawa salda z głłóównymi partneramiwnymi partnerami NajwiNajwięększa poprawa salda obrotksza poprawa salda obrotóów w 2013 roku wobec poziomu z roku 2012w w 2013 roku wobec poziomu z roku 2012 Dane GUS Kraje o najwyKraje o najwyżższymszym dodatnim saldziedodatnim saldzie w 2013 rokuw 2013 roku
 8. 8. 14,2% elektromaszynowe 39,2% Eksport (udziaEksport (udziałł %)%) Import (udział %) 17,6% 35,9% Struktura obrotStruktura obrotóów towarowych w 2013 rw towarowych w 2013 r.. Źródło: Dane GUS 8 chemiczne rolno-spożywcze metalurgiczne elektromaszynowe chemiczne mineralne metalurgiczne 13,1% 12,5% 11% 10,4%
 9. 9. 9 Zmiany salda w przekroju grup towarZmiany salda w przekroju grup towaróóww 2013 na tle2013 na tle 2012 i 20082012 i 2008 r.r. Dane: GUS
 10. 10. 10 Wymiana towarowa z RosjWymiana towarowa z Rosjąą i Ukraini Ukrainąą w 2013w 2013 r.r. orazoraz w styczniu 2014 r.w styczniu 2014 r.
 11. 11. 11 Dane GUS Towary dominujTowary dominująące w polskim eksporciece w polskim eksporcie mln EUR udział Całkowity eksport z Polski do Rosji 8 144 100,0 1 Kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części 1 244 15,3% 2 Maszyny i urządzenia elektryczne i ich części 916 11,1% 3 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 779 9,6% 4 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 407 5% 5 Owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów 341 4,2% mln EUR udział Całkowity import do Polski z Rosji 19 053 100,0 1 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji 14 066 73,8% 2 Chemikalia organiczne lub nieorganiczne 282 1,5% 3 Żelazo, żeliwo i stal 247 1,3% 4 Kauczuk i wyroby z kauczuku 223 1,2% 5 Nawozy 210 1,1% Struktura towarowa obrotStruktura towarowa obrotóów handlowych Polski z Rosjw handlowych Polski z Rosjąą w 2013 r.w 2013 r. Towary dominujTowary dominująące w polskim imporciece w polskim imporcie
 12. 12. 12 Dane GUS Towary dominujTowary dominująące w polskim eksporciece w polskim eksporcie mln EUR udział Całkowity eksport z Polski na Ukrainę 4 311 100,0 1 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji 468 10,8% 2 Kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części 422 9,8% 3 Maszyny i urządzenia elektryczne i ich części 373 8,7% 4 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 322 7,5% 5 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 318 7,4% mln EUR udział Całkowity import do Polski z Ukrainy 1 671 100,0 1 Żelazo, żeliwo i stal 466 28% 2 Rudy metali, żużel i popiół ok. 340 ok. 20% 3 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji 116 7% 4 Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny 85 5,1% 5 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza dla zwierząt 81 4,8% StrukturaStruktura towarowa obrotobrotóów handlowych Polski z Ukrainw handlowych Polski z Ukrainąą w 2013 rw 2013 r.. Towary dominujTowary dominująące w polskim imporciece w polskim imporcie
 13. 13. 13 Dziękuję za uwagę Zapraszam do kontaktu: janusz@piechocinski.pl www.piechocinski.pl www.piechocinski.blog.onet.pl Ministerstwo Pl. Trzech Krzyży 3/5 tel. +48 22 693 50 00 email: mg@mg.gov.pl Gospodarki 00-507 Warszawa fax. +48 22 693 40 46 web: www.mg.gov.pl

×