Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1 
Warszawa, 23 października 2014 r. 
Główne postulaty przedstawiane w okresie 2013-2014 przez Ministra Gospodarki 
w zakr...
2 
Każda działalność przemysłowa wymaga, jako surowca, produktów wytwarzanych w tradycyjnych sektorach (na przykład stali ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Główne postulaty przedstawiane w okresie 2013-2014 przez Ministra Gospodarki w zakresie przemysłu/konkurencyjności gospodarki Polski oraz UE

2 298 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

Główne postulaty przedstawiane w okresie 2013-2014 przez Ministra Gospodarki w zakresie przemysłu/konkurencyjności gospodarki Polski oraz UE

  1. 1. 1 Warszawa, 23 października 2014 r. Główne postulaty przedstawiane w okresie 2013-2014 przez Ministra Gospodarki w zakresie przemysłu/konkurencyjności gospodarki Polski oraz UE Postulaty Wydarzenia1 Konkurencyjność/Przemysł Uznanie wagi przemysłu dla stabilności nowoczesnej gospodarki jego roli w wychodzeniu z kryzysu (kraje o silnej bazie przemysłowej mniej dotkliwie odczuły skutki kryzysu) Konieczność poprawy warunków funkcjonowania przemysłu w Europie jako jednej z podstawowych przesłanek w zapewnieniu konkurencyjności UE w wymiarze globalnym Konieczność zapewnienia spójności pomiędzy politykami przemysłową, klimatyczną energetyczną i handlową. Utrzymanie równowagi pomiędzy powyższymi politykami oraz zapewnienie, że polityka klimatyczno-energetyczna nie będzie negatywnie przekładać się na konkurencyjność przemysłu. Polityka klimatyczno-energetyczna powinna wzmacniać politykę przemysłową Uznanie konkurencyjności jako pierwszego z kryteriów oceny proponowanych na forum UE rozwiązań (stosowanie testu konkurencyjności) Zatrzymanie niepokojącej tendencji prowadzącej do prymatu polityki klimatycznej UE, której bardzo ambitne cele rzutują negatywnie na konkurencyjność europejskiego przemysłu Sprzeciw wobec polityki klimatyczno-energetycznej UE, która przyczynia się do wypierania przemysłu, w tym energochłonnego, oraz nasilania się zjawiska ucieczki emisji i inwestycji Uznanie zróżnicowania europejskiego przemysłu jako przejawu komplementarności i siły europejskiej gospodarki Są branże, które w ostatnich latach znacznie zmniejszyły swoje zapotrzebowanie na energię, ale są też i takie, które ze względu na istotę procesu produkcyjnego zawsze będą energochłonne Uznanie, iż nie można rozwijać zielonego przemysłu bez przemysłu tradycyjnego. 1. „Przyjaciele Przemysłu” – nieformalne spotkanie ministrów ds. przemysłu, Paryż 23 października 2013, 2. „Przyjaciele Przemysłu” – nieformalne spotkanie ministrów ds. przemysłu, Rzym 30 stycznia 2014 3. Konferencja nt. polityki, przemysłowej w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego, Kraków 6-7 lutego 2014, 4. Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 7-9 maja 2014, 5. Spotkanie ministrów gospodarki państw V4, Budapeszt 16-17 czerwca 2014, 6. Forum Ekonomiczne, Krynica 2-4 września 2014, 7. Posiedzenia (formalne i nieformalne) Rady ds. Konkurencyjności w okresie 2013-2014 1 Zestawienie nie obejmuje ponad 30 spotkań bilateralnych Premiera J. Piechocińskiego z partnerami z innych państw UE, podczas których w ww. okresie podejmowano również tematykę energetyczno-klimatyczną.
  2. 2. 2 Każda działalność przemysłowa wymaga, jako surowca, produktów wytwarzanych w tradycyjnych sektorach (na przykład stali czy cementu) Potrzeba konkretnych działań służących obniżce cen energii. Kwestia wysokich cen energii w Europie staje się jednym z podstawowych zagrożeń dla zachowania konkurencyjności europejskiego przemysłu w wymiarze globalnym, co jest szczególnie ważne w obliczu toczących się równolegle i z dużą dynamiką negocjacji ws. Transatlantyckiego Partnerstwa ws. handlu i inwestycji (TTIP) Uznanie roli przemysłu w generowaniu innowacji, które są motorem rozwoju całej gospodarki i tworzenia miejsc pracy.

×