Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

kurs PowerPoint.PPT

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 36 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

kurs PowerPoint.PPT

 1. 1. Tworzenie prezentacji w PowerPoint Kurs zrealizowany w oparciu o grant przyznany przez Fundację Batorego. Prowadzący: Sławomir Browkin
 2. 2. spis treści 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele, wykresy 3. Multimedia dźwięk, film, animacje hiperłącza, Internet
 3. 3. 1. Preliminaria + jakie są cechy dobrej prezentacji? + jak zaplanować prezentację? + jak skutecznie trafić do odbiorcy? + sposób używania PowerPoint w tworzeniu prezentacji: - uruchamianie programu PowerPoint, - wykorzystanie kreatorów, jako narzędzia w tworzeniu prezentacji,
 4. 4. 1. Preliminaria, cd - efektywne korzystanie z Asystenta Pomocy, - korzystanie z pasków narzędzi i menu kontekstowych, + tryby pracy w programie PowerPoint: podgląd slajdu, zestawienie slajdów, spis treści, notatki wykładowcy i materiały dodatkowe (hand-outs), pokaz prezentacji.
 5. 5. cechy dobrej prezentacji  plan - intuicyjny:  strona tytułowa - kto, co, komu, za co?  streszczenie - czego dotyczy prezentacja? spis treści - gdzie czego szukac?  tezy - a dokładnie o co chodzi?  podsumowanie - co z tego wynika?  slajd - czytelny:  luźny układ obiektów - prostota!  stosowanie kilku kolorów - konsekwencja!
 6. 6. cechy dobrej prezentacji, cd  tekst - czytelny:  prosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku!  wielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja!  tezy - zrozumiałe:  krótkie - slajd jest tylko pomocą!  podane jasno - dla kogo prezentacja?  przykłady - dźwięki, filmy, animacje,  podsumowanie - zebranie wyników.
 7. 7. podsumowanie cechy dobrej prezentacji  intuicyjność - szanujmy odbiorcę!  prostota - bez zbędnych ozdobników!  czytelność - pamiętajmy o wzroku!  konsekwencja - poprawia przejrzystość!  kilka dobranych kolorów maksimum!  podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane!
 8. 8. tutaj umieszczamy tytuł tutaj wpisujemy podtytuł przykładowa strona tytułowa a tu autora prezentacji
 9. 9. przykładowe streszczenie tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej, stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe, tekst możemy łatwo wypunktować.
 10. 10. przykładowy spis treści  nasza teoria: – założenia, – dowód, – przykłady występowania,  nasza hipoteza: – założenia, – przykłady zastosowań,  możemy tu też użyć hiperłączy!
 11. 11. ćwiczenie praktyczne Wspólne stworzenie prostej prezentacji w PowerPoint połączone z omawianiem programu: Uczenie się miejsc i funkcji programu wykorzystanie i porównanie różnych sposobów podglądania prezentacji.
 12. 12. podsumowanie jaka winna być prezentacja? czytelnie i przejrzyście zaplanowana, maksymalnie uproszczona, dostosowana do grupy odbiorców. tworząc zręby prezentacji lub też krótką prezentację można skorzystać z kreatorów, w przypadku trudności szukamy pomocy u Asystenta Pomocy przez [Pomoc | Pomoc] lub z klawiatury naciskając [F1] .
 13. 13. 2. Grafika + stosowanie gotowych projektów prezentacji, + wykorzystanie tabel w prezentacji, + efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu, + efekty cieniowania i uwypuklania tekstu, + efekty przejścia w listach i napisach,
 14. 14. 2. Grafika, cd + wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów, + standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach, + dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych, + stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych.
 15. 15. ćwiczenie praktyczne do przygotowanej wcześniej prezentacji wybierz nowy styl, dodaj slajd z przykładową tabelą, dodaj slajd z elementem WordArt, dodaj przykład zastosowania cienia i 3. wymiaru do tekstu, w przykładach wykorzystaj kilka różnych elementów przejścia.
 16. 16. podsumowanie podstawowe funkcje graficzne wygląd prezentacji szybko zmienimy przez [Format | Zastosuj projekt...], obiekty można obracać, dodawać cieniowanie, wypełnienie i 3. wymiar, zgrupowane obiekty traktowane są, jak jeden obiekt, obiekty animujemy stosując efekty przejścia.
 17. 17. przykład tabeli Tabela [2, 2] Tekst pionowy z prawej.  Punkt 1  podpunkt  Punkt 2  Punkt 3 Pchnąć w tę skrzyń jeża lub óśm skrzyń fig.
 18. 18. ustalanie kroju Arial - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Courier - ustalona prosta, pochylona, wytłuszczona. Times - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Wybieramy krój najbardziej czytelny!
 19. 19. cieniowanie i uwypuklanie Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Starajmy się nie mieszać efektów! A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.
 20. 20. efekty przejścia w tekście animacja [najazd z lewej] w liście, podpunkt animowany razem z punktem, punkt drugi. pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne] pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu] pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej] Wybierajmy przejścia zgodne z tempem i kierunkiem naszej prezentacji!
 21. 21. WordArt Kierujemy się potrzebą i czytelnością!
 22. 22. przykład animacji wykresu 0 50 100 1. Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Płn. Zach. Wsch. opis jest animowany - [pełzanie od dołu], to jest zestawienie roczne, dane są podane kwartalnie i zestawione w/g stron świata. Animacja przyciąga uwagę!
 23. 23. przykład nadawania faktury i trzeciego wymiaru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1. Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Wsch. Zach. Płn. 3. wymiar podkreśla szczegóły.
 24. 24. stosowanie efektów przejścia do animacji Obiekty [zgrupowane] traktowane są jak jeden obiekt...
 25. 25. 3. Multimedia + łączenie i osadzanie obiektów, + wstawianie obiektów z innych aplikacji pakietu Office, + kreowanie i wstawianie: - tabel, - wykresów, - formuł matematycznych, - schematów blokowych,
 26. 26. 3. Multimedia, cd + formatowanie wykresów, + wstawianie grafiki z plików zewnętrznych, + zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików graficznych, + Clipart Gallery - biblioteka gotowych obrazków, + reguły doboru rozdzielczości i formatu obrazków,
 27. 27. 3. Multimedia, cd + wstawianie dźwięków i sekwencji video, + zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików audio i video, + stosowanie slajdów pionowych, + tworzenie nowych wzorców prezentacji, + zasady wstawiania elementów do wzorca slajdu,
 28. 28. 3. Multimedia, cd + sterowanie prezentacją przez umieszczenie elementów sterujących, + sterowanie prezentacją przez zadanie ograniczeń czasowych, + zapisanie prezentacji w formacie HTML i udostępnienie jej w Internecie.
 29. 29. ćwiczenia dodaj do prezentacji slajdy zawierające omawiane elementy multimedialne, dodaj slajd o innych wymiarach, dodaj odnośnik do innego dokumentu, zastosuj hiperłącza oraz elementy sterujące.
 30. 30. podsumowanie mulitimedia W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows. Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów. Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi. Możemy wkleić tekst lektora lub film! Prezentację możemy przygotować do Sieci!
 31. 31. przykładowy film
 32. 32. wstawianie grafiki
 33. 33. Clipart Gallery
 34. 34. formuła matematyczna ? / 1 10 1    x x
 35. 35. schemat organizacyjny Anna Krawczyk Dyrektor Ekonomiczny Marian Kociowski Dyrektor Programowy Piotr Roman Kierownik Zaopatrzenia Jan Nowak Prezes Fundacji Staramy się zachować czytelną formę!
 36. 36. elementy sterujące

×