Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019

Piritta Seppälä
Piritta SeppäläViestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja à Viestintä-Piritta
#järjestödigi
Järjestödigi-kartoitus
@AvoineOy @TiekeRy @Piritta
● Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten
järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja
sosiaaliseen mediaan liittyen.
● Se on toteutettu nyt kolmeen kertaan Avoine Oy:n, TIEKE ry:n ja
Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä.
● Julkaisemme tulokset 13.12.2019 julkaisutilaisuudessa,
pdf-yhteenvedon muodossa osoitteessa www.jarjestodigi.fi
sekä esityksenä SlideSharessa.
#järjestödigi
Järjestödigi-kartoitus: miksi?
● Tarjota tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja
sosiaalisen median tilasta suomalaisissa järjestöissä.
● Antaa järjestöille mahdollisuus vertailla tilannettaan muihin.
● Oivalluttaa järjestötoimijoita digitalisaation ja
järjestöviestinnän/somen kehittämisen mahdollisuuksista.
● Tuoda esiin viestinnän ja somen kehitystä järjestökentällä.
● Pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation
merkityksestä.
#järjestödigi
143 liittoa/
42 piiriä/
294 paikallista
Lähes kaikki
järjestösektorit
vastaajina
Ei-vastanneita:
Talous- ja
elinkeinoyhdistykset,
osuuskunnat ja
työttömyyskassat
#järjestödigi
Vastaajina
eniten:
Luottamushenkilöitä
Viestijöitä
Johtajia
Järjestödigi-kartoitus: miten?
Toteutus:
Sähköpostit &
some-kanavat
10/2019
479
vastaajaa
2017&2018:
383 vastaajaa
Twitter:
@Avoineoy
@Tiekery
@Piritta
Slideshare:
www.slideshare.net
/Piritta
/Tieke
Palaute:
info@
viestintapiritta.fi
www.jarjestodigi.fi
#järjestödigi
Lataa laaja
yhteenveto
Tutustu tuloksiin
Aamun aikataulu
9 - 9.45 Tuomo Heikkilä, Avoine Oy: Järjestödigi. @TuomoTH
Hanna Vuohelainen, TIEKE ry: Digiosaaminen.
@HVuohelainen
Facebook-live 1: www.facebook.com/viestintapiritta
9.45-10.15 Tauko
10.15-11 Piritta Seppälä ja Susanna Koivisto, Viestintä-Piritta:
Järjestöviestintä ja järjestösome
Järjestösome-trendit 2020. @Piritta @koivistosusanna
Facebook-live 2: www.facebook.com/viestintapiritta
#järjestödigi
Esittelyssä tulokset 2019:
#järjestödigi
Digitalisaatio järjestöissä
Digiosaaminen järjestöissä
Järjestöviestintä
Järjestöt ja sosiaalinen media
#järjestödigi @TuomoTH
Jäsenyyksien
hallinta
Hyödyt
Esteet
#järjestödigi
Digitalisaatio järjestöissä
Sovellukset
@TuomoTH
Kampanjat
Taloushallinto
72% (+10%)
Koulutukset
ja tapahtumat
Sisäinen ja
ulkoinen
viestintä
#järjestödigi @TuomoTH
Hyödyt korostuvat
valtakunnallisissa
järjestöissä
“Ei enää tarvitse itse lähettää laskuja kirjeitse.
Digitaalisuus on helpottanut myös huomattavasti
jäsenrekisterin ylläpitoa, kun jäsenet voivat itse muokata
tietojaan, päättää jäsenyyden jne.
Tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu verkossa, mikä on
myös huomattavasti vähentänyt työtaakkaa, kun
aikaisemmin ilmoittautumisia tuli puhelimitse ja
tekstiviesteillä.
#järjestödigi @TuomoTH
Jäsenyyksien hallinta
#järjestödigi @TuomoTH
Tiedotteet ja
laskutus
Jäseneksi
liittyminen ja
omat tiedot
67% käytössä
jäsenrekisteri
-ohjelmisto
#järjestödigi @TuomoTH
Tapahtumat
#järjestödigi @TuomoTH
Helpottaa
osallistumis-
maksujen
hallintaa
Suunnittelussa
Facebook &
WhatsApp
19% käytössä
järjestelmä
“
Ilmoittautuminen ja maksaminen hoituu
kätevästi taustalla ja pystymme keskittymään muihin
järjestelyihin.
#järjestödigi @TuomoTH
Varainhankinta
#järjestödigi @TuomoTH
6% ylläpitää
lahjoittaja
-rekisteriä
14% kerää
lahjoituksia
verkossa
Verkkokauppa
34%
liitot
12%
piirit
8%
paikalliset
Laskutus
#järjestödigi @TuomoTH
43% liitoista
laskuttaa
pääasiassa
elaskulla
46%
paikallisista
laskuttaa
pääosin
sähköpostilla
20% kaiken
kokoisista
laskuttaa
kirjeitse
#järjestödigi @TuomoTH
40%
käytössään
jäsensivut
#järjestödigi @TuomoTH
Vapaiden
vastausten
perusteella
asenteet
positiivisempia
vs 2018
Valtakunnallisissa
järjestöissä
taloudelliset
resurssit
korostuneet
esteenä
“
Tuntuu, että tällä hetkellä ollaan jakauduttu kahteen
ryhmään: digi-intoiseen ja sitä kehittämään innostuneisiin
sekä niihin, jotka haluavat pitää kiinni vanhoista tavoista.
#järjestödigi @TuomoTH
#järjestödigi @hvuohelainen
#järjestödigi @hvuohelainen
Osaamista ja sen kehittämistä tarvitaan
matkalla muutoksessa.
Digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntäminen edellyttää osaamista.
Osaamisen
alueet
Edistää ja
hidastaa
Osaamis-
merkit
Osaamisen
vahvuudet
#järjestödigi
Digiosaaminen
Kehittämis-
tarpeet
@hvuohelainen
Edistää
jonkin verran
33 %
Edistää
hyvin
19 %
2 %
Suuri
este
10 %
#järjestödigi
Osaaminen mahdollistaa
Hidaste
33 %
@hvuohelainen
Osaamisen vaikutus järjestön mahdollisuuksiin
hyödyntää verkkoa ja digitaalisia sovelluksia
Ei koske meitä
“
#järjestödigi @hvuohelainen
On työntekijöitä, joiden osalta voi sanoa joka kohdan
olevan hallinnassa. Ja ihmisiä, jotka taas ovat lähes joka
kohdassa toisessa ääripäässä. Kaikkien ei toki tarvitse
osatakaan kaikkea...
Digiosaamisen alueet
#järjestödigi @hvuohelainen
Digiosaamisen alueet
#järjestödigi @hvuohelainen
Digiosaamisen alueet
#järjestödigi @hvuohelainen
Sisältöä lukuisiin kanaviin
#järjestödigi @hvuohelainen
Kaikelle ei ole tarvetta nyt
#järjestödigi @hvuohelainen
Turvaa ja tietoa
#järjestödigi @hvuohelainen
Seurantatiedon kerääminen ja analysointi järjestön
toiminnan vaikuttavuuden analysoinnin osana on varmasti
kaikissa järjestöissä ajankohtainen aihe.
“
#järjestödigi @hvuohelainen
Työvälineet yksin ja yhdessä
#järjestödigi @hvuohelainen
Perustyökalujen käyttö on hallussa.
Prosessien hallintaan tarvitsemme panostuksia.
“
#järjestödigi @hvuohelainen
#järjestödigi @hvuohelainen
Laskussa
mm.
tietoturva ja
sosiaalinen
media
TOP 5
S-posti ja kalenteri
Sivujen päivittäminen
Laitteiden hallinta
Työvälineohjelmistot
Tiedonhaku
Muutosta hiljalleen
Hallinnassa
olevien
kärjessä ei
suuria
muutoksia
2018 -> 2019
Hallinnassa
olevien
alueiden
osuudet
matalampia
kuin 2018
Osaamismerkit
#järjestödigi @hvuohelainen
Digitaalinen tapa tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua
osaamista. Kertoo merkin saajan osaamisesta.
Käytännössä osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen
liittyvistä metatiedoista, joita ovat mm. merkin kuvaus,
saamisen kriteerit, myöntäjän tiedot ja ajankohta.
Merkin saaja kerää merkit niitä varten kehitettyyn palveluun.
#järjestödigi @hvuohelainen
“
Omat perustaidot ovat hyvät, mutta some ja viestintä ovat
vakioaiheita, joihin toivoisi päivitys-/osaamistukea.
Yhdistyksen kannalta tarvittaisiin erilaisia mallipohjia
työskentelyn tueksi, viestinnän osaamisen vahvistamista,
työtä tukevan tietopohjan keräämisen pohtimista jne.
#järjestödigi @hvuohelainen
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
Sisäinen
viestintä
Suunnitel-
mat ja
strategiat
Mainonta
Vastuunjako
#järjestödigi
Järjestöviestintä
Ulkoinen
viestintä
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Isoilla on
strategioita
enemmän
pienillä kuin
keskisuurilla.
@Piritta & @koivistosusanna
“
Some-strategian myötä some-näkyvyytemme on noussut
ihan toiselle tasolle: enää some ei unohdu ja jää jalkoihin.
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Etätyösken-
telyn rooli
erottuu
entisestään.
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Somen rooli
korostuu
vastauksissa.
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Vastuunjako
onkin ratkaisu
resurssi-
haasteeseen.
@Piritta & @koivistosusanna
“
Yhdistyksessämme toimii vapaaehtoisista muodostettu
sometiimi, joka huolehtii pääasiallisesti näkyvyydestä
sosiaalisessa mediassa. Tiimi on todella aktiivinen ja
innovatiivinen. Fb-sivustostamme tykkää tällä hetkellä
noin 8300 hlö:ä. Vuosi sitten määrä oli noin 2000 hlö:ä
vähemmän. Some-mainontaan ei laiteta paljon rahaa,
mutta ilmeisesti juuri sopivasti niin, että päivitykset
leviävät ja tykkääjiä tulee lisää.
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Algoritmi ei
vaientanut
orgaanista
sometusta.
@Piritta & @koivistosusanna
“
Kursseille on saatu uusia harrastajia some-viestinnän
kautta selvästi aiempaa enemmän. Esim 50 € maksullinen
Facebook-markkinointi tavoitti tuhansia potentiaalisia
kiinnostuneita. 50 € markkinointipanostuksella saimme
noin 2000 € aiempaa enemmän kurssituloja!
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
Tavoitteet ja
onnistumiset
Kanavat
Ihmiset
somessa
Viestinnän ja
järjestösomen
tulevaisuus
#järjestödigi
Järjestösome
Haasteita ja
ratkaisuja
@Piritta & @koivistosusanna
Tulos:
“Uudet”
nousijat
jääneet
paitsioon.
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Kohderyhmän
merkitys on
tärkeä
valinnoissa.
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Podcastit
kiinnostavat
vuoden 2018
tapaan.
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
81% kokee
onnistuneensa
jotenkin
somessa.
@Piritta & @koivistosusanna
“
Amazonin palaessa onnistuimme lyhyellä varoitusajalla
tarttumaan toimeen ja keräämään varoja
ympäristötyöhön Facebookin kautta. Varoista pystymme
globaalina järjestönä myös ohjaamaan rahaa Brazilian
ympäristökatastrofin parissa työskentelevälle
paikallisjärjestölle.
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
Some ei
kenenkään
vastuulla.
26%
Emme tavoita
kohderyh-
määmme.
27%
Ei tarpeeksi
osaamista
someen.
33%
Jäsenet eivät
käytä somea.
35%
#järjestödigi
Haasteita
@Piritta & @koivistosusanna
“Verkkosivuillamme on suosittu
opiskele itse -osio, josta seniorit
löytävät heille soveltuvien digipalveluiden
ja tekniikoiden esittelyä.
#järjestödigi
Ratkaisuja Jäsenet eivät
käytä somea.
35%
@Piritta & @koivistosusanna
Saavutimme vapaaehtoisia mukaan
Toimintaamme yhden
Instagram-päivityksen avulla! ”
#järjestödigi
Ei tarpeeksi
osaamista
someen.
33%
Ratkaisuja
“
@Piritta & @koivistosusanna
Nuorten yrittäjien keskinäinen
verkostoituminen ja tukipalvelut
WhatsApp-ryhmässä ovat olleet menestys.”
#järjestödigi
Emme tavoita
kohderyh-
määmme.
27%
“
Ratkaisuja
@Piritta & @koivistosusanna
Järjestön Twitter-viestintää tehdään
melkein koko organisaation voimin,
päivitysvuorot on jaettu. Tilille on saatu mukavasti
seuraajia. Twitter on tärkeä osa
liiton vaikuttamistoimintaa
ja toiminnan näkyväksi tekemistä.”
#järjestödigi
Some ei
kenenkään
vastuulla.
26%
Ratkaisuja
“
@Piritta & @koivistosusanna
#järjestödigi
Tulos:
Johdon
lukujen
tippumiseen
ei ollut
selkeää syytä.
@Piritta & @koivistosusanna
“Viestinnän rooli on merkittävä, ja sen merkitys kasvaa
maailmassa, jossa valintamahdollisuudet lisääntyvät.
Sosiaalisen median asema todellisena ja kantaaottavana
kanavana kasvaa. Kanavat muodostuvat
vuorovaikutuksellisemmiksi.
#järjestödigi
Tulevaisuus
@Piritta & @koivistosusanna
“Varmaa on
vain muutos ja
siinä on paljon
hyvää!”
#järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
1 sur 64

Contenu connexe

Tendances(20)

Järjestösome-trendit 2019Järjestösome-trendit 2019
Järjestösome-trendit 2019
Piritta Seppälä3.2K vues
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Piritta Seppälä10.2K vues
Järjestöjohtaja sosiaalisessa mediassa Järjestöjohtaja sosiaalisessa mediassa
Järjestöjohtaja sosiaalisessa mediassa
Piritta Seppälä2.4K vues
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Piritta Seppälä2.7K vues

Similaire à Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019 (20)

Jarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenvetoJarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenveto
Jarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenveto
TIEKE Finnish Information Society Development Centre217 vues
Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....
Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....
TIEKE Finnish Information Society Development Centre415 vues
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Timo Savolainen841 vues
127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet
127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet
TIEKE Finnish Information Society Development Centre339 vues
Internet-markkinointiInternet-markkinointi
Internet-markkinointi
Oskari Uotinen897 vues
A-lehdet Dialogi, Houkuta ja hurmaa!A-lehdet Dialogi, Houkuta ja hurmaa!
A-lehdet Dialogi, Houkuta ja hurmaa!
A-lehdet Dialogi297 vues

Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019