salitang magkapareho ng baybay ngunit magkaiba ng
Tout plus