Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hans Henrik Bonde Eriksen - Plastindsutriens Netværksdag

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
LETT Årsrapport 2013
LETT Årsrapport 2013
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 62 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Hans Henrik Bonde Eriksen - Plastindsutriens Netværksdag (20)

Publicité

Plus par Plastindustrien (20)

Hans Henrik Bonde Eriksen - Plastindsutriens Netværksdag

 1. 1. Plastindustrien Generationsskiftet eller rettere  "sager-jeg-burdegøre-noget-ved" 14. november 2013
 2. 2. Hans Henrik Bonde Eriksen Alder 44 år Uddannelse Cand.jur. fra Århus Universitet 1992 med speciale i Skatteret. Ansat i KPMG 1999. Indehaver i 2007. Bogværker Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner // cand. jur. & ekstern lektor i skatteret og -proces Tlf. 1. 2. +45 73 23 40 49 (direkte) +45 25 29 40 49 (mobil) 3. Fax +45 72 29 40 49 5. E-mail heriksen@kpmg.dk Kontor KPMG Odense & Frederiksberg 4. 6. DJØF - Skattestyrelsesloven m. kommentarer DJØF - Skatteforvaltningsloven m. kommentarer DJØF - Skatteprocessen KARNOV noteapparat. KARNOV - Håndbog om betalingskorrektion, skatteforbehold og omgørelse. DJØFSkatte - og afgiftsproces. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Ansættelse Landsskatteretten: –1992 til 1998 Landsskatteretten –1998 til 1999 Souschef i Landsskatterettens 6. kontor 1996-1998 ansat i Advokatsamfundet som juridisk sekretær for advokatrådets Skatteudvalg. –Ekstern Lektor i skatteproces /forvaltningsret ved Masteruddannelsen i skat siden 1995. –Ekstern Lektor og fagkonsulent i skatteret ved Københavns Universitet (Cand. Polit. uddannelsen) siden 1998. –Ekstern lektor i skatteret Syddansk Universitet 2009/2010. 1
 3. 3. Generationsskifte hvordan og hvornår ?, jf. programmet. Hvordan planlægges generationsskifte? Hvordan er generationsskiftemulighederne ? Hvordan gribes nye ejerformer an? © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 2
 4. 4. Hensynene er mangfoldige - derfor er det svært at håndtere uden en plan. Ældre generation Yngre generation & 3 mand Virksomheden © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 3
 5. 5. Omgivelserne spiller også ind. Alle faktorer spiller en rolle - positiv, som negativ - og hver case er "sin egen" Familie Offentlige Banker og lignende Medarbejdere Nationalt - internationalt lovgivning Kunder Samarbejds -partnere i øvrigt Leverandører © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 4
 6. 6. En klassisk betragtning  MEN det er kun fokus på en allerede truffet beslutning. Inter vivos Inter vivos eller mortis causa Familieoverdragelse levende live Overdragelse til trediemand Hvad skal der ske ? Mortis causa Familieoverdragelse ved død Inter vivos eller mortis causa Afvikling - eller en styret nedlukning. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 5
 7. 7. Uden en plan ? •Som at have et skib uden effektiv rorstyring. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 6
 8. 8. Kort sagt. Fokus på det langsigtede/veltilrettelagte skifte som gennemføres  når tiden er moden ! Overvejelser, planlægning m.v. kan ikke ske for tidligt og der skal foreligge dels én forretningsmæssig dynamisk plan samt en akutplan  Hav derfor altid en "akutplan" og en "venteplan" klar og ajourfør dem kontinuerligt. Generationsskiftets Akutplan og dets Venteplan © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 7
 9. 9. Hold din virksomhed  SALGSKLAR Sammenlign med dit parcelhus - alt det du ikke når, men burde have taget dig tid til ! Be prepared for the …… *Facaden skal males ! *Væggene trænger til nyt tapet ! *Haven er groet til ! *Ukrudt i indkørslen ! *Fliserne er knækket ! © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 8
 10. 10. Hårde værdier (hovedelementer) Ledelse, organisation, struktur Finansiering Generationsskiftet Skatter og afgifter Værdi © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 9
 11. 11. The Big Business Plan og den "kontinuerlige proces" Del I Del II 5. Finansiering af generationsskiftet. 1. Virksomhedens profil og virksomhedsanalysen 6. Hvilken teknisk løsning (kunderne, markedet, økonomien, ansa (metodevalget) tte) 7. Gennemførelse af planen 2. De familiemæssige overvejelser og den personlige beslutning 3. Værdiansættelse af virksomheden, skat-, regnskabs-, og markedsmæssigt. 1 5 2 4. Løbende opfølgning ad 1-3. 4 © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 3 10
 12. 12. Virksomhedsanalysen planlægningen - værdi- og målsætningen © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 11
 13. 13. Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje ! Beror efterspørgslen primært på tilliden til den enkelte person ? så skal Mester helt traditionelt erstattes af en Kronprins ? Kreditværdighed og finansiering?  reaktion fra pengeinstitut  reaktion fra leverandører mv.  reaktion fra "passive medinvestorer" , sleeping partners, business angels ? Beror efterspørgslen primært på tilliden til det særlige produkt, der produceres eller markedsføres ?  så skal der udvikles og tænkes i strukturer - evt. opdeling i divisioner og udvikling og frasalg (spin off) helt eller delvis til andre hænder er muligt. Kan det økonomiske ejerskab overhovedet adskilles fra virksomhedsdriften - enten nu eller på sigt ?  er der tilstrækkelig trediemandsinteresse i virksomhedsdelen fremfor i kapitalejerdelen ? © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 12
 14. 14. Problemfelter ad virksomheden - vigtige grundspørgsmål man skal overveje ! Sammenlægning af 2 virksomheder "Partnering" ? . Opnå merværdi - find enten køber eller medpartner med synergieffekt-potentiale i samspillet med anden virksomhed. Samarbejde:  Interessentskaber  Partnerselskab Sammensmeltning: • Fusion af selskaber © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 13
 15. 15. Family office tanken
 16. 16. KPMG Int.  Family business and business interaction © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 15
 17. 17. Nedsæt "Virksomhedsråd" og/eller "Family Office" Et Advisory Council  med alt andet end JA-sigere ! © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 16
 18. 18. The Trusted Advisor - skal deltage i familierådet ! © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 17
 19. 19. Den rette person for et "Family Office" . © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 18
 20. 20. Hvad gør Advisory Council ? A "Vægtvogtermetoden"  Hvad kan og skal forbedres ?  Hvordan holder vi virksomheden optimalt salgsklar ?  Hvordan og hvornår skal forbedres ?  Hvordan realiserer vi "tankerne" ? _____ "Vægtvogtermetoden"  kræver løbende møder og løbende ansvarlighed, dvs. løbende opfølgning, løbende netværksarbejde. Måske koblet med udarbejdelse af plan for rapportering og input i hovedtræk fra "ejerkreds" til virksomhedens ledelsesorganer og som overordnet input til den almindelige business plan. Udpegning af ansvarlige derfor i virksomhedens sfære, dvs. bestyrelse, direktion, revisor, nøglepersonale osv. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 19
 21. 21. Hvad gør Advisory Council? B "Virksomhedsmæglermetoden" "Virksomhedsmægler-metoden" Sørger for at analysere "virksomhedsprofilen" - tag temperaturen: 1) Kunderne (stabile//ustabile) 2) Branchen og Markedet for produkterne (stabilt//ustabilt) 3) Priser egne varer (stabil//ustabil) & Priser indkøb (stabile//ustabile) 4) Konkurrenterne (rolige//agressive) 5) Omsætning/toplinie - vækstplanen (stor//lille) 6) Sortiment af produkter (produktmix) (Modne & nye // ensidige & slowmovers) 7) Leverandører (stabile//ustabile) 8) Nøglemedarbejdere (gode//dårlige) 9) Ledelsen & kompetence (værdiskabende//dårlige) 10) Indtjening/bundlinie (er vækstplanen reelt også profitabel/lønsom?) 11) Produkternes og arbejdsstabens teknologiske niveau (god//dårlig) 12) Arbejdsdeling i virksomhedens divisioner (klar//uklar & rationel//irrationel) 13) Økonomi i historisk lys (3 år)  Bruttoavancen, Likviditeten, Soliditeten (balancen mellem egenkapital/fremmedkapital) , Faste omkostningers niveau, Nettoresultat både før og efter skat. 14) Lav løbende estimat op imod budget (indeværende år) © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 20
 22. 22. SWOT - situationsanalyse - på baggrund af temperaturmålingen © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 21
 23. 23. Hvad var konklusionen ? Kan "hun" sove roligt om natten ? Er bamsen lidt småsyg ? Eller er vi ude i hård frost ? © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 22
 24. 24. …strukturer, dan nelsen og beskatning Legal area Civilret, selskabsret og skat mv.
 25. 25. Personers udfordringer ved placering af kapital Investering via pensionsordning Rekonstruktion /omstrukturering Investering i selskab Løbende generationsskifte Investering af frie midler Virksomhedsordning Beskatning af obligationer Beskatning af aktier mv. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 24
 26. 26. Personligt ejede virksomheder Holdingdannelse og aktionær & koncernstatus Virksomhedsomdannelse og aktionær-status Enkeltmandsfirma Driftsselskab A/S Holding A/S Driftsselskab A/S © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 25
 27. 27. Personligt ejede virksomheder - skattefri metoder Enkeltmandsfirma  virksomhedsbeskatning VSO Virksomhedsomdannelse og aktionær  skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) (successionsprincip) Holdingdannelse  skattefri aktieombytning eller skattefri tilførsel af aktiver. (successionsprincip) Holding A/S Driftsselskab A/S © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. Driftsselskab A/S 26
 28. 28. Effektiv beskatning af aktieudbytte Udbytte op igennem systemet 100 - skat af basis (indkomst) i driftsselskabet udbytte fra drift til holding skattefrit Udbytte fra holding til person Udbytteskat, 42 % 31,50 Skat i alt (25-31,50) Holding A/S Selskabsskat, 25 % 56,50 Effektiv beskatning rest 25 75 0 56,50 % Drift A/S © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 27
 29. 29. Nedsættelse af selskabsskatten - ændringer vedtaget  Nedsættelse af selskabsskattesatsen  Nedsættelse af satsen i virksomhedsordningen. LF 218 af 17. maj 2013 (Vækstplan DK), jf. lov nr. 792 af 28/6-2013 Den gældende sats på 25 pct. nedsættes i trin: 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016 og efterfølgende år. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 28
 30. 30. National sambeskatning - koncernbeskatningen Koncernforbunden: Råder over mere end 50% af stemmerne (bestemmende indflydelse) Eks: Fond A/S D1 D2 D1 D2 © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. D1 D2 29
 31. 31. Skattefri omstruktureringer (koncernforhold) Husk ad skat underskudsfortabelse !! I. Uden tilladelse  Holdingkrav på 3 år II. Med tilladelse hos SKAT - så kan holdingkrav undgås men der opstår anmeldelseskrav. Aktieombytning Tilførsel af aktiver P Fusion S Spaltning Intet holdingkrav S*1 Holdingkrav H I Holdingkrav M I Holdingkrav D Holdingkrav D © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. M 30
 32. 32. Samleoversigt - selskabers aktier A/S ApS Selskaber - skat på aktier og udbytter Definition Gevinst/tab (salg mv.) Udbytte Datterselskabsaktier Mindst 10 % ejerandel Skattefrit Skattefrit Koncernselskabsaktier Bestemmende indflydelse Skattefrit Skattefrit Porteføljeaktier Under 10 % ejerandel regulerede papirer (børsnoterede)  Skattepligtigt 25% i 2013 (lagerbeskatning) Skattepligtigt (25 % i 2013) ikke-regulerede papirer  Skattefri uanset ejertid © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 31
 33. 33. Kompagniskab Optagelse af ny medejere i skattemæssigt transparente strukturer.
 34. 34. Andre virksomhedsformer end A/S og ApS K/S - P/S - eller I/S I/S interessentskabet "Kompagnon" K/S (kommanditselskab) P/S (partnerselskab)  Alle de nævnte strukturer I/S; P/S og K/S er skattemæssigt transparente - dvs. beskatningen sker som direkte deltagerbeskatning efter ideelle andele. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 33
 35. 35. Metoder med skattefokus
 36. 36. Strukturændringer, tilpasninger og overdragelse af virksomheden. Klargøring Selve overdragelsen Etablering af holdingselskab Udskillelse af hele eller dele af virksomheden Fondsdannelser til erhvervsdrivende fond (udskillelse effektivt væk fra stifteren) Datterselskabsetablering i udlandet Børsnoteringer og private placement Sammenlægning af et eller flere selskaber i koncernen (fusioner) Salg af aktier tilbage til det udstedende selskab Slankning af strukturen ved frasalg af selskaber eller aktiviteter, kapitalnedsættelser, udlodning af udbytter, fusioner osv. Salg af aktier til familiekredsen (succession) Spaltning af selskab(er) med henblik på opdeling i flere divisioner i egne selskaber. (udskillelse horisontalt) Fraflytning til udlandet (emigration) Salg af aktier til trediemand Tilførsel af aktiver (aktivitetsudskillelse vertikalt) © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 35
 37. 37. Skatteforhold Principper Overdragelse uden succession Overdragelse med succession • Overdragelse til "handelsværdier" = realisations- /afståelsesbeskatning hos Sælger • Medfører ingen realisations/ophørsbeskatning hos Sælger • Køber indtræder i Sælgers skatteretlige stilling… • Tredjemand? © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. •Familekredsen •Nær medarbejder KSL § 33 C og ABL § 34 og §35 36
 38. 38. Generationsskifte Finansiering (likviditetsbehov) Kontantværdiberegning Gave / Succession & passivpost Løbende ydelse - evt. overdragelse med "earn out" (skal kapitaliseres) Gældsbreve evt. på anfordringsvilkår inden for familiekreds. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 37
 39. 39. Relevante love ved afståelse af virksomhed Hvor ligger de udskudte skatter ? Afskrivningsloven driftsmidler goodwill immaterielle rettigheder fast ejendom Ejendomsavancebeskatningsloven •fast ejendom Virksomhedskatteloven •konto for opsparet overskud © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 38
 40. 40. Værdiansættelse - særlige skattemæssige tolerancer Fast ejendom  +/- 15% af ejendomsvurdering i gavemiljø  Offentlig ejendomsvurdering Aktier Formueskattekursen i gavemiljø (familieoverdragelserne) TSS 2000-9 ved anden interessefællesskab Goodwill •TSS 2000-10 Driftsmidler •Bogført værdi - Dog foretag helst vurdering © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 39
 41. 41. Praktisk gennemførelse af overdragelse med succession og gave element Værdiansættelse Juridiske dokumenter Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (formueskattekurs) Overdragelsesaftale Gavebrev  værdiansættelses-rådgivning Anfordringsgældsbrev Klage over offentlig ejendomsvurdering Ejeraftale Skatte- og afgiftsforbehold KPMG Omstrukturering Evt. omstrukturering hos sælger inden overdragelse, herunder selskabsstiftelse:  Omdannelse (VOL) Proces håndtering Gaveanmeldelse  Passivpost beregning  Aktieombytning  Spaltning  Tilførsel af aktiver © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 40
 42. 42. A/B-modellen
 43. 43. Skatte- og afgiftsdel … A/B-aktiemodellen - et eksempel på en model, som kan lette på finansieringsbyrden hos Køber(e) og som naturligt indgår i overvejelser, planlægning m.v. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 42
 44. 44. Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret Ikke interesseforbundne parter Interesseforbundne parter • Kan aftales frit, da der er tale om uafhængige parter med modsat rettede interesser • Også handelsværdiprincippet, dog har der i skattepraksis udviklet sig en beregningsformel • "Ældre" TS-cirkulærer kan (alternativt) anvendes ved fastsættelse af handelsværdien • Medarbejdere typisk ikke interesse forbundne, dog opmærksom på, at der ikke kommer lønbetragtninger ind over værdiansættelsen • Beregningsformel udfordres p.t. af SKAT! • Bindende svar fra SKAT anbefales ! • Bindende svar anbefales fra SKAT. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 43
 45. 45. Skatte- og afgiftsdel A/B-Model Forlods udbytteret • Det er OK  at det aftales at parterne hvert år før udlodning i henhold til den forlods udbytteret udlodder et "normalt" udbytte til begge parter • Det er OK med 25 % indbetaling på den nye aktieklasse efter de nye regler i selskabsloven. • Krav at aktietegneren var solvent på tegningstidspunktet. SKM2011.571.SR • Når den forlods udbytteret er udbetalt eller tidsmæssigt er ophørt ophæves aktieklasseopdelingen. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 44
 46. 46. Skatte- og afgiftsdel • Holding's aktier i Drift omlægges til Aaktier med ret til forholds udbytte svarende til værdien af Drift • Herefter kan 3. mand tegne B-aktier i Drift til en væsentligt reduceret kurs (evt. kurs 100) • Efterfølgende udloddes udbytter til Holding, indtil det forlods udbytte er udloddet • Herefter når grænsen er nået så ophæves A/B- aktieklasserne, og Holding og 3. mand er aktionærer på lige vilkår • Holding 3. Mand Tegningskurs for høj - kræver for stor finansiering fra køberside • P 3. mand (evt. barn) skal optages som medaktionær • A/B-Model 3. mand kan tegne via eget holdingselskab A - Aktier (Forlods udbytte) B - Aktier ( Lav tegningskurs ) Drift © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 45
 47. 47. Ved successionsoverdragelser Pengetankreglen - hold øje med den i god tid..
 48. 48. Pengetankreglen - successionsoverdragelser ! Pengetankreglen er aktuel, når virksomheden generationsskiftes ved overdragelse af aktier/anparter med succession • Selskabets (koncernens) virksomhed må ikke i det væsentlige bestå i pengeaktiver, herunder udlejning af fast ejendom eller passiv formuepleje. • Væsentligheden måles som 50 % af indtjeningen (den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter) og 50 % af aktivsummen (målt som handelsværdien af selskabets samlede aktiver)på overdragelsestidspunktet eller som et gennemsnit over de seneste 3 år. • Hvis selskabet ikke har eksisteret i 3 år, måles fra stiftelsen til overdragelsestidspunktet. • Overgangsregel frem til 31. december 2014: det kan vælges at opgøre ovennævnte på baggrund af det seneste regnskabsår i stedet for de 3 seneste regnskabsår. • Set i forhold til "Holding" kigges nedad" i koncernen ved prøvelsen • Kan begrunde strukturelle tilpasning i form af opsplitninger (spaltninger) af holdingselskabet mv. (koncernen), således at den generationsskiftemodne og aktive del kan bestå pengetank-prøvelsen. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 47
 49. 49. Emigrationer selskab / person Exitskatter - et område i fortsat bevægelse. EU ret
 50. 50. Emigration Exit skat for selskaber C-261/11 Kommissionen mod Danmark (Exitbeskatning af virksomheder ved flytning af aktiver ud af Danmark indenfor EU)
 51. 51. EU-Domstolens dom Den 18. juli 2013 afsagde EU-domstolen dom i sagen - Danmark tabte og skal rette ind! Domstolens bemærkninger – hovedpunkter • Etableringsfriheden gælder også flytning af aktiver uanset om selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted eller faktiske ledelse • De danske regler forskelsbehandler flytning til anden medlemsstat og flytning inden for landets grænser • Endelige opgørelse af skattekravet kan fastholdes for at sikre Danmarks ret til at beskatte de kapitalgevinster, der er opstået mens aktiverne befandt sig i Danmark • Øjeblikkelig opkrævning er i alle tilfælde uforholdsmæssig, ved beskatning af urealiserede kapitalgevinster ved flytning til anden medlemsstat, i forhold til formålet om at sikre sammenhæng i det nationale skattesystem • Betaling af skatten kan ske efter et andet kriterium, der er mindre indgribende i etableringsfriheden, end den faktiske afståelse for at sikre beskatning af aktiver, som ikke er bestemt til at blive realiseret © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 50
 52. 52. Baggrund for nyt lovforslag i høring C-261/11 EU-domstolens dom af 18. juli 2013 Et selskabs aktiver eller ledelsens sæde flyttes fra Danmark til et land i EU © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 51
 53. 53. Dommen På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen: Kongeriget Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 TEUF og artikel 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992 ved at vedtage og opretholde § 8, stk. 4, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7.12.2010) om umiddelbar indkomstbeskatning af aktieselskaber og dermed en skatteordning, som foreskriver umiddelbar beskatning af urealiserede kapitalgevinster i forbindelse med overførsel af aktiver fra et selskab, der er etableret i Danmark, til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller et tredjeland, der er part i denne aftale. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 52
 54. 54. Exit skat for selskaber Lovforslag i høring - hovedpunkter Nuværende regler: Ved flytning af aktiver og passiver ud af dansk beskatning udløses der efter de nugældende regler beskatning som var aktiverne/passiverne afhændet til handelsværdien på overførelsestidspunktet. ■ Exitbeskatning = selskabsskatten Ligeledes indtræder der exitbeskatning ved flytning af ledelsens sæde til udlandet, hvis bestemmelserne efter dobbeltbeskatningsov erenskomsten med det pågældende land bestemmer dette. Skatteministeriet har den 9. oktober 2013 sendt et lovforslag i høring som opfølgning på EU-Domstolens dom. Exitbeskatningen beregnes som ved de nugældende regler og forfalder som udgangspunkt helt som hidtil. Forslaget giver mulighed for at søge om henstand med betaling af skatten ved overførsel / flytning til et land indenfor EU/EØS. Der etableres et henstandssystem, der minder om henstandssystemet for fysiske personer. dog afbrydes dette ikke ved tilbageflytning. Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der oppebæres indtægter af de aktiver, som skulle have været medregnet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, herunder realiserede gevinster ved en afståelse mv., hvis aktivet havde været omfattet af dansk beskatning. • Afdrag opgøres som skatteværdien af den opgjorte indkomst gange den gældende danske selskabsskatteprocent (25 %). • Afdraget skal dog som minimum årligt udgøre en 1/7 del af henstandsbeløbet p.a. • DVS  henstand løber maksimalt 7 år. Henstandssaldoen forrentes med 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto dog mindst med 3 pct. p.a.  Henstanden er betinget af årlige selvangivelser - både i fraflytningsåret, hvor anmodning om henstand skal indgives samtidig med selvangivelsen samt i de efterfølgende år.  Henstanden bortfalder IKKE ved tilbageflytning / overførsel til Danmark - afdragssystemet fortsætter og aktiverne får nye indgangsværdier efter lovgivningens almindelige regler. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 53
 55. 55. Emigration. Exit skat på aktier - for fysiske personer Sag nr. 2008/4992 Manglende gennemførelse af den frie bevægelighed (Exitbeskatning på aktier)
 56. 56. Exit skat på aktier - fysiske personer Kommissionen har den 18. marts 2010 fremsendt en åbningsskrivelse vedrørende de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer. Person flytter fra Danmark med aktier til et EU-land Skat ? Kommissionen anfører, at det er i strid med den frie bevægelighed for personer, arbejdskraftens frie bevægelighed og den fri etableringsret, når en fraflyttet aktionær skal betale afdrag på den fraflytterskat, der er givet henstand med, ved modtagelse af udbytte m.v., idet den fraflyttede aktionær derved kommer til at betale dansk skat af (urealiserede) aktiegevinster, hvorimod den aktionær, der bliver i Danmark, først skal betale skat af aktiegevinster, når disse realiseres ved et salg af aktierne, uafhængigt af mellemliggende udbytteudlodninger. Dette er fastholdt igen ved skrivelse af 24/1-2013. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 55
 57. 57. Processen – på vej mod en domstolssag Aktuel status! 1 Kommissionens åbningsskrivelse Sendes til Danmark hvis Kommissionen mener, at Danmark ikke har implementeret et direktiv korrekt eller på anden måde ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til EU-retten. Hvis Danmark er enig ændres reglerne og processen afsluttes 2 Danmarks svar 1 Er Danmark ikke enig, sender regeringen et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. Hvis det danske svar overbeviser Kommissionen, afsluttes processen 3 Kommissionens begrundede udtalelse Er Kommissionen ikke overbevist, sendes en begrundet udtalelse til Danmark hvor begrundelsen uddybes. Overbeviser dette Danmark, ændres reglerne og processen afsluttes 4 Danmarks svar 2 Danmark er stadig ikke enig og regeringen har sendt endnu et svar på, hvorfor Danmark mener de danske regler er implementeret korrekt. 5 Traktatbrudssag Kommissionen overvejer pt og er stadig ikke overbevist enten kommer yderligere "udtalelse" eller også anlægger Kommissionen traktatbrudssag mod Danmark ved EUDomstolen. Hvis Kommissionen overbevises, afsluttes processen © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 56
 58. 58. Fronterne blev trukket op allerede i 2010  EU-kommissionen afgav åbningsskrivelse til Danmark 18. marts 2010 Kommissionen mener, at de danske regler forskelsbehandler de personer der fraflytter Danmark og samtidig fører til beskatning af indtægter, som Danmark ikke har ret til at beskatte i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster.  Skatteministeriet har i foråret 2010 afgivet notat, der fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, er af den faste opfattelse, at den pågældende bestemmelse er fuldt forenelig med EU-retten. Skatteministeriet finder, at afkast af en aktiepost kan fremkomme i form af udlodning af udbytte og som en gevinst ved salg af aktierne, hvorfor udlodning af udbytte reelt har karakter af en realisation af en aktiegevinst uden salg af selve aktien. Der er endvidere en nøje sammenhæng mellem udbytteudlodninger og aktiens værdi, idet aktiens værdi falder, når selskabet udlodder udbytte til aktionæren. Skatteministeriet mener samlet set, at de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer, ikke går videre end det forfulgte formål, som er at sikre opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og at forhindre en vilkårlig omfordeling af den danske skattebase. Skatteministeriet skal herefter fastholde, at reglerne om exitbeskatningen ikke er i strid med EUF-traktatens artikel 21, 45 og 49. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 57
 59. 59. 2013: Kommissionen og Danmark fastholder begge  Kommissionen fastholdt med begrundet udtalelse d. 24. januar 2013 Kommissionen mener, at de danske regler ikke står i forhold til det tilsigtede mål, da reglerne kan medføre, at en person der forlader Danmark pålægges højere beskatning end en hjemmehørende person, og at reglerne indeholder en uafviselig formodning om, at alle aktionærer, der flytter fra Danmark og modtager udbytter eller andre indtægter fra de aktier, de ejede ved fraflytningen, har til hensigt at indgå skat, uden skelnen mellem rent kunstige arrangementer og legitime flytninger som led i udøvelse af reglerne om den fri bevægelighed.  Skatteministeriet har den 26. marts 2013 afgivet notat, der endnu engang fastholder, at reglerne ikke strider imod EU-retten Skatteministeriet, Danmark, henviser til begrundelsen i sit svar på kommissionens åbningsskrivelse og uddyber med, at der må overlades medlemsstaterne et vist skøn med hensyn til, hvornår og hvorledes exitskatten opkræves efterfølgende. Skatteministeriet anfører, at afdragsordningen i de danske exitskatteregler er udformet således, at afdrag opkræves på en sådan måde, at den samlede likviditetsbelastning af dansk og udenlandsk beskatning af afkast af værdipapirerne (udbytter og gevinster) ikke overstiger den likviditetsbeskatning, skatteyderne ville have været udsat for, hvis vedkommende ikke var flyttet. Skatteministeriet anfører slutteligt, at reglerne ikke har til formål at forhindre skatteunddragelse. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 58
 60. 60. Næste skridt: Kommissionen har to muligheder Sagen droppes Traktatbrudssag indledes (overvejende sandsynligt) © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 59
 61. 61. Hans Henrik Bonde Eriksen Senior Tax Partner, KPMG heriksen@kpmg.dk www.kpmg.dk Mobile +45 2529 4049 ---PA Lisa Guldberg lguldberg@kpmg.dk Phone +45 73 23 40 86 © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. 60
 62. 62. Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

×