Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV(20)

Publicité

Plus de Plastindustrien(20)

Publicité

En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV

 1. Jacob Kjeldsen 5. november 2021 EN KLIMAKLAR SMV ER EN KONKURRENCEDYGTIG SMV
 2. 60% 35% 5% Ja Nej Ved ikke Kilde: Dansk Industri – Virksomhedspanelet marts 2021 Anm.:Ud af 801 besvarelser Oplever du, at jeres kunder/investorer har stigende krav eller forventninger til, at I arbejder med bæredygtighed og ansvarlig Den ‘nye’ mail fra kunderne… Kære underleverandør Vores virksomhed har besluttet at halvere vores samlede CO2-udledning inden 2025. Så gælder det også vores underleverandører! Hvornår kan vi mødes (på Teams) og tale om jeres CO2-aftryk i dag, og jeres planer om at reducere det? Mvh. Din (aller)største kunde
 3. Store kunder forpligtiger sig til CO2- reduktioner…
 4. … og derved til at arbejde med CO2-aftryk fra værdikæden Scope 1: Direkte udledninger fra forbrændt brændsel Brændsel til proces Brændsel til opvarmning Brændsel til transport Scope 2: Indirekte udledninger fra produktion af distribueret energi CO2-udledning ved elproduktion CO2-udledning ved fjernvarme Scope 3: Indirekte udledninger fra underleverandører, samt udledning ved anvendelse og afskaffelse af produkt CO2-udledning fra underleverandører CO2-udledning fra købt persontransport CO2-udledning fra varetransport CO2-udledning fra mad CO2-udledning fra forbrug og afskaffelse
 5. FØRSTE FORHINDRING: ”HVAD ER ET KLIMAREGNSKAB?”
 6. ANDEN FORHINDRING: ”HVAD SKAL JEG PRIORITERE?”
 7. 50 SMV’er i et kort forløb, der øger konkurrenceevnen ved at lære om deres nuværende CO2-aftryk, hvorledes de reducerer det, og hvorledes de kommunikerer om det til kunder og stakeholders Bagefter deler vi opsamlet viden og hjælper alle SMV’er i DI og Danmark
 8. Virksomhedsforløbet De 50 pilotvirksomheder gennemgår et forløb illustreret nedenfor, der som udgangspunkt varer fem uger og inkluderer ca. 70-80 timers arbejde for virksomheden, inkl. intromøde, workshop 1 og workshop 2 sammen med Fremstillingsindustrien og Viegand Maagøe, der er ekstern rådgiver i projektet Klimaregnskab for 2018 og baseline mod 2030 Konkrete tiltag til CO2-reduktioner Kommunikationsanbefalinger af reduktionsmålsætning Intromøde (Alle) Dataindsamling (Virksomheden) Afklaring (Alle) Beregning* (Ekstern rådgiver - Viegand Maagøe) Workshop 1 (Alle) Reduktionsmålsætninger i forhold til kundeefterspørgsel Tiltag og PR (Ekstern rådgiver - Viegand Maagøe) Workshop 2 (Alle) * Klimaregnskabet laves på baggrund af GHG-protokollen og der anvendes model baseret på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner
 9. 8 KLIMAKLARE LÆRINGER DET HANDLER OM AT KOMME I GANG!
 10. 8 KLIMAKLARE LÆRINGER Alle skal med – også topledelsen 2 Data og struktur fra start 1 Orden i eget hus – Scope 1 & 2 4 Overblik skaber indblik 3 Transparent, ærlig og ambitiøs kommunikation 6 Scope 3 – fokus & tålmodighed 5 God plan = god eksekvering 8 Sparring og partnerskaber 7
 11. BOOT CAMPS NETVÆRK WEBINARER
 12. SKALERING AF KLIMAKLAR SMV ‘PROJEKT KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED’ - fra 50 til 12.500 virksomheder
 13. AMBITIONEN FOR KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED FORMÅL Klimaklar Produktionsvirksomhed vil sikre, at alle danske produktionsvirksomheder – og især SMV’er – inden udgangen af 2025 får nem mulighed for at styrke deres konkurrenceevne og bidrage til dansk klimaneutralitet via kendskab til egen udledning, adgang til styrket rådgivning og hjælp til reduktionstiltag MÅL Klimaklar Produktionsvirksomhed vil accelerere bevægelsen indenfor grøn omstilling og CO2 reduktion blandt danske produktionsvirksomheder ved at løfte hele værdikæder og støtte især SMV’er i at fremtidssikre deres forretning. Klimaklar Produktionsvirksomhed understøtter ambitionen, om at Danmark får verdens første klimaneutrale produktionsindustri og skaber øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark, med følgende formål og mål
 14. KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED PROGRAMMETS OPBYGNING RÅDGIVERE Viegang Maagøe Ca. 10 prækvalificerede rådgivere
 15. TREDJE FORHINDRING: ”HVORDAN FÅR JEG HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE?”
 16. FRA PLAN TIL HANDLING – SIKRING AF KOMPETENCER OG FINANSIERING Når virksomhederne har lavet en færdig beregning af deres klimaaftryk gennem det digitale forløb, er de klar til at udvikle og eksekvere på planerne for energioptimering og emissions- reduktioner. Erfaringerne fra Klimaklar SMV viser, at mange virksomheder mangler den rigtige ekspertise til at udvikle planerne selv. Derfor vil Klimaklar Produktionsvirksomhed inkludere match-making af deltagende virksomheder med en pulje af prækvalificerede rådgivere. Gennem en online-portal udviklet som del af Klimaklar Produktionsvirksomhed vil de deltagende virksomheder kunne danne sig et overblik over de forskellige rådgivere samt både private og offentlige tiltag, projekter og institutioner. Portalen vil på sigt også inkludere et overblik over forskellige muligheder og puljer for at få finansiering til både kvalificeret rådgivning og investeringer inden for energioptimering og kommunikation. Dette styrkes via et tæt samarbejde med offentlige myndigheder og private finansieringsinstitutioner for at sikre, at finansieringen er tilpasset virksomhedernes behov. Færdig CO2-beregning og rapportering Match-making med kvalificeret rådgiver Finansiering gennem tilskudsordning Energi- optimerings- og emissions- reduktionsplan og nødvendige investeringer Lavere CO2- udledning Stærkere kommunikation Øget konkurrence- dygtighed
 17. PLASTINDUSTRIEN I DANMARK ER INVITERET MED I KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED
Publicité