Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sunny Bangchak

257 vues

Publié le

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sunny Bangchak

 1. 1. Sunny Bangchak ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก
 2. 2. ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางสะดวกเพียง 5 กิโลเมตรจากจุดลงทางด่วน แจ้งวัฒนะ – บางปะอิน ด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงหมายเลข3048 พื้นที่โครงการเกือบ 500 ไร่ ติดกับศูนย์ ผลิตไบโอดีเซล และศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอิน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
 3. 3. บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย
 4. 4. พลังพืชตัวจิ๋วห้องวิจัยสาหร่ายสาหรับผลิตน้ามัน
 5. 5. ต้อนรับสู่โลกพลังงานทดแทน ชมนิทรรศการและทาความรู้จักพลังงานที่น่าสนใจผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 6. 6. นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ พลังงานแสงอาทิตย์
 7. 7. สถานีแสงอาทิตย์โซนนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงการ ติดตั้ง เซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่กับที่ และแบบติดตั้งให้เคลื่อนที่
 8. 8. โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ร่วมผจญภัยไปกับนกซันนี่
 9. 9. จุดชมวิว โครงการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 10. 10. จุดชมวิว โครงการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 11. 11. จัดทาโดย นาย พงศกร ทองทวี 156525251020 Landscape 56” Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

×