Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2017

 1. 1. kvartal 2017 28-04-2017
 2. 2 Oversigt – resultat PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 SEK mio. Q1 2017 Q1 2016 2) Jan-dec 2016 Nettoomsætning 9.348 9 .638 -4% 38.478 Justeret EBIT 1) 191 300 500 EBIT 94 300 -1.083 Periodens resultat 16 219 -1.583 Pengestrøm fra driftsaktiviteter 990 189 1.321 Nettogæld -688 639 354 1) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se delårsrapport januar-marts 2017. 2) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta.
 3. 1. kvartal 2017 3  Markedstendenser: − Tiltagende digitalisering, fortsat fald i brevmængderne − Fortsat vækst inden for e-handel − Hård konkurrence på logistikmarkedet  Beslutning om at indføre en ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark og fortsat reducere koncernens administrative omkostninger  Forslag om ny svensk postlov varslet til maj PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 4. Markedsudvikling 4  Brevmængderne faldt samlet med 8% i forhold til 1. kvartal 2016 • -17% i Danmark • -7% i Sverige  Pakkemængderne steg samlet med 9% i forhold til 1. kvartal 2016 • E-handelsrelaterede B2C- pakker steg med 10% BREVE, MIO. ENHEDER PAKKER, MIO. ENHEDER PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 0 50 100 150 200 250 300 350 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 Sverige, A-post Sverige, B-post Danmark, A-post/ Quickbrev Danmark, B-post og C-post 0 10 20 30 40 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 PAKKER, MIO. ENHEDER
 5. PostNord, koncern Kvaliteten igen på et højt niveau. Transformeringen med henblik på bæredygtig lønsomhed fortsætter 5 NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætning SEK 9.348 mio. (9.638 mio.) – Nettoomsætningen faldt med 4% ekskl. valutaeffekter, erhvervelser og frasalg – Tiltagende digitalisering, faldende brevmængder, vækst inden for e-handelsrelaterede tjenester  Justeret EBIT på SEK 191 mio. (300 mio.), EBIT på SEK 94 mio. (300 mio.) – Poster, der påvirker sammenligneligheden, SEK -97 mio. (-) vedrører primært nedskrivninger i den danske brevvirksomhed – Fortsat omkostningstilpasning for at imødegå faldende brevmængder – En ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel indføres i Danmark -12 -7 -2 3 8 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2106 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 2% – Brevmængderne faldt samlet med 7% – Øget omsætning i eCommerce & Logistics primært som følge af fortsat vækst inden for e-handel samt inden for paller og stykgods  EBIT på SEK 119 mio. (198 mio.) – Tilbagegangen i brevforretningen opvejes ikke fuldt ud af væksten inden for logistik – Fortsat store omkostningsreduktioner PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 7. PostNord Danmark 7 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 0 1,000 2,000 3,000 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 10% ekskl. valuta og erhvervelser – Brevmængderne faldt med 17% – Positiv udvikling inden for pakker, paller og stykgods  Justeret EBIT på SEK -121 mio. (-51 mio.), EBIT på SEK 218 mio. (-51 mio.) – Fortsat kraftig digitalisering – Lavere brevindtægter er endnu ikke blevet opvejet af omkostningstilpasninger – Der indføres en ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 8. PostNord Norge 8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 0 500 1,000 1,500 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 3% ekskl. valuta og erhvervelser – Fortsat prispres inden for logistik og afvikling af ulønsomme kundeaftaler i termovirksomheden  EBIT på SEK 16 mio. (-1 mio.) – Store omkostningstilpasninger og øget fleksibilitet ved volumenudsving PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 9. PostNord Finland 9 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 100 200 300 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 7% ekskl. valuta og erhvervelser – Større pakkemængder  EBIT på SEK 1 mio. (-12 mio.) – Sidste år blev påvirket af omkostninger til integrering af UPK PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 10. PostNord Strålfors 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200 400 600 800 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 2% ekskl. valuta, erhvervelser og afhændelser – Stigning inden for de digitale kommunikationstilbud og markedskommunikation har stort set opvejet den generelle tilbagegang inden for fysisk kommunikation  EBIT på SEK 53 mio. (34 mio.) – Forbedringen skyldes god omkostningsstyring, reduceret bemanding og stigning inden for digital kommunikation PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 * Justeret EBIT-margin **
 11. 9.392 SEK mio. 11 Omkostningsudvikling * Ekskl. omstruktureringsomkostninger KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Omstruktureringsomkostninger Øvrige omkostninger samt af- og nedskrivninger* Transportomkostninger Personaleomkostninger* * Inkl. omkostningsinflation -3% +2% +2%- 1% 9.324 SEK mio.
 12. 12 Udvikling i pengestrøm PENGESTRØM I 1. KVARTAL 2017, SEK MIO.  Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK 990 mio. (189 mio.) – Blev positivt påvirket af en godtgørelse fra Postens pensionsstiftelse og en positiv ændring i driftskapitalen  Pengestrøm fra investeringsaktiviteter SEK -421 mio. (-188 mio.) − Investeringerne vedrører primært den integrerede produktionsmodel og investeringer i forbindelse med IT-udvikling − Likvide midler på SEK 150 mio. blev placeret i virksomhedsobligationer  Periodens pengestrøm SEK 568 mio. (10 mio.) PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 345 645 -421 -1 0 200 400 600 800 1,000 1,200 FFO Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering
 13. 13 Nettogæld SEK mio. 31 mar 2017 31 dec 2016 30 sep 2016 Rentebærende gæld 3.743 3.745 3.863 Pensioner og sygepensionsordninger -1.520 -1.201 158 Langfristede og kortfristede aktiver -765 -613 -613 Likvide midler -2.146 -1.577 -625 Nettogæld -688 354 2.783 Nettogæld/EBITDAI -0,5 0,2 1,9 Nettogældsætningsgrad, % -9 5 39 Finansielt beredskab 5.646 4.927 3.975  Nettogælden faldt med SEK 1.042 mio. til SEK -688 mio. – Påvirket af positiv forrentning af pensionsforpligtelser og en positiv pengestrøm  Finansielt beredskab på SEK 5.646 mio., heraf likvide midler på SEK 2.146 mio. PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 14. 14 Kreditprofil Kredit Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. Revolverende kreditfacilitet med forfald i 2019 2,0 0,0 Bridgelån med forfald i 2018 1,0 0,0 Virksomhedsobligationer 3,0 0,0 Kreditinstitutter 1,5 0,6 MTN-obligationer 6,0 2,95 I alt udnyttet, 31. marts 2017 3,6 Kreditter med kort forfaldstid 2,0 FORFALDSSTRUKTUR, 31. MARTS 2017, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 31. MARTS 2017 PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2017 2018 2019 2020- Kassekredit Kreditinstitutter MTN-obligationer En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2019. Et ikke-udnyttet bridgelån på SEK 1,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2018.
 15. Område Nøgletal Resultat Q1 2017 Mål Lønsomhed Forrentning af operativ kapital -15% 10,5% Kapitalstruktur Nettogældsæt- ningsgrad -9% 10-50% Udbyttepolitik Udbytte 2017: Intet udbytte 40-60% af årets resultat Finansielle mål 15  Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år  De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014 PostNord AB (publ), 1. kvartal 2017
 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com
Publicité