Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Warszawa, 20.02.2013 r. Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raportZ najnowszych badań wynika, iż mimo spowolnienia go...
wyraźny spadek zaufania do instytucji finansowych. W porównaniu z rokiem 2011 zmalało onoaż dwukrotnie. 38,5 proc. przedsi...
obie formy finansowania jednocześnie. Jeszcze przed rokiem było ich 60 proc., teraz ta liczbaspadła do 40 proc. Widoczna j...
zeszłym roku taką obawę wskazywało 25,58 proc. badanych firm, a po 12 miesiącach wynik tenwzrósł już do 30 proc.Przedsiębi...
Skąd pozyskiwać finansowanie zewnętrzne?Najpopularniejszym źródłem kapitału obcego są kredyty – 74,34 proc. Firmy często w...
Dużą popularność dotacji unijnych potwierdzają plany przedsiębiorców, z których wynika, żenajchętniej skorzystaliby właśni...
Niższe kwoty pożyczekW ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy najczęściej pozyskiwali kwoty od 10 do 100 tysięcyzłotych – 42...
Nic nie wskazuje na to, że w 2013 roku sytuacja miała się zmienić. Zdecydowana większość (80proc) firm zamierza pozyskać w...
Z badań wynika, że prawie połowa firm (45,87 proc.) planuje skorzystać w ciągu najbliższegoroku z finansowania zewnętrzneg...
Nowoczesne technologie w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw wdrożyła już codziesiąta badana firma. – Chęć wp...
Finansowanie innowacji w praktycePrzedstawiciele firm zapytani o łatwość pozyskania finansowania na innowacje, stwierdzili...
Jednak nie wydaje się, by to ich zniechęcało, gdyż 33,7 proc. z nich planuje w najbliższym czasiewdrożyć nowoczesne rozwią...
Według firm jest dobrze i będzie… jeszcze lepiejDwóch na pięciu (39,35 proc.) przedstawicieli sektora MŚP optymistycznie o...
Według przedsiębiorców kondycja finansowa ich firm w najbliższym czasie nie zmieni się, takdeklaruje 43,46 procent badanyc...
***O Agencji Rozwoju Innowacji S.A.Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą doradczo-inwestycyjną, która wspiera i finans...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport

5 669 vues

Publié le

Z najnowszych badań wynika, iż mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce, małe i średnie przedsiębiorstwa pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Co więcej, w ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy prognozują jej poprawę (38,32 proc.) W porównaniu z 2011 rokiem zmalały kwoty finansowania zewnętrznego. W ich zaciąganiu przeszkadzają firmom skomplikowane procedury pozyskania kapitału (53,13 proc.), wysokie koszty z tym związane (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń (38,54 proc.). Firmy widzą za to szansę na pozyskanie środków z dotacji UE, o które w 2013 roku planuje ubiegać się aż 37,39 proc. z nich - wynika z najnowszego raportu na temat finansowania MŚP w 2012 roku przygotowanego przez ARI S.A.

Publié dans : Économie & finance
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport

 1. 1. Warszawa, 20.02.2013 r. Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raportZ najnowszych badań wynika, iż mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce, małe i średnieprzedsiębiorstwa pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Co więcej, wciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy prognozują jej poprawę (38,32 proc.) Wporównaniu z 2011 rokiem zmalały kwoty finansowania zewnętrznego. W ich zaciąganiuprzeszkadzają firmom skomplikowane procedury pozyskania kapitału (53,13 proc.), wysokiekoszty z tym związane (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń (38,54 proc.).Firmy widzą za to szansę na pozyskanie środków z dotacji UE, o które w 2013 roku planujeubiegać się aż 37,39 proc. z nich - wynika z najnowszego raportu na temat finansowania MŚPw 2012 roku przygotowanego przez ARI S.A.Pierwsze półrocze 2012 roku było korzystne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwdziałających w Polsce. Duża liczba inwestycji, często związana z przygotowaniami do EURO 2012,stymulowała ich rozwój. Jednak sytuacja ta zmieniła się diametralnie w trzecim kwartaleubiegłego roku, kiedy inwestycje te zostały ukończone. Dodatkowo, w Polsce zaczęły byćodczuwalne skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Efekty tej sytuacji widoczne sąnadal. Obecnie priorytetem dla firm nie są już inwestycje, tak jak to miało miejsce w 2011 roku,lecz utrzymanie lub przywrócenie płynności finansowej (38,46 proc.), wynika zprzeprowadzonych badań. Wśród przedsiębiorstw, które obecnie chcą inwestować w swójrozwój, nastąpił podział na te, które korzystają w tym celu z zewnętrznego finansowania (39,63proc.) oraz te, które wykorzystują wyłącznie kapitał własny (40,09 proc), bojąc się zaciąganiazobowiązań związanych z ryzykiem finansowym.MŚP napotykają nadal na poważne przeszkody w otrzymaniu finansowania zewnętrznego.Przedsiębiorcy deklarują, że najbardziej uciążliwe są dla nich skomplikowane procedurypozyskania finansowania (53,13 proc.), wysokie koszty (43,75 proc.) oraz duża liczbawymaganych zabezpieczeń stosowanych przez firmy finansujące (38,54 proc.). Widoczny jestPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 2. 2. wyraźny spadek zaufania do instytucji finansowych. W porównaniu z rokiem 2011 zmalało onoaż dwukrotnie. 38,5 proc. przedsiębiorstw uważa, że wiarygodność instytucji - źródła pozyskaniakapitału zewnętrznego ma dla nich duże znaczenie.Usztywnienie procedur bankowych oraz chęć minimalizowania ryzyka spowodowała, że mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystały w 2012 roku z dotacji unijnych (25proc.). Z kolei w roku bieżącym, po kapitał z UE planuje sięgnąć aż dwóch na pięciu badanych(37,39 proc.). – Na przestrzeni ostatniego roku niemal o 4 procent wzrósł odsetek firm, którekorzystają z funduszy pochodzących z programów unijnych. Oprócz tradycyjnych formfinansowania, są one trzecim najważniejszym rodzajem kapitału stymulującego rozwój polskichprzedsiębiorstw – informuje Szymon Gawryszczak, prezes zarządu w ARI S.A. Ostrożność wdziałaniach oraz stagnacja gospodarcza odbija się na wysokości planowanych pożyczek,kredytów, dotacji i innych zewnętrznych finansowań. Znacząco zmniejszyła się liczba firmplanujący pozyskać kwotę powyżej 1 milion złotych, z 29,82 proc., do ok. 10 proc. w 2013 roku.Dodatkowe fundusze mają być częściej przeznaczane na zakup nowych maszyn, wyposażenia,itp. (47,86 proc). Według firm ich sytuacja finansowa, nie powinna ulec już pogorszeniu, więcprzywracanie płynności finansowej nie będzie głównym działaniem w kwestii angażowaniakapitału (35,04 proc.). Firmy chcą też częściej wdrażać innowacyjne rozwiązania. (33 proc.).Mimo panującego kryzysu, pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Wedługprognoz ma się ona jeszcze poprawić (38,32 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy.Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku – pełny raportZ badania przeprowadzonego przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju InnowacjiS.A. wynika, że przedsiębiorcy coraz rzadziej zaciągają zewnętrzne zobowiązania finansowe.Już 2 na 5 firm (40 proc.) finansuje się wyłącznie z kapitału własnego. Przedłużający się kryzysgospodarczy na świecie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce spowodowało, że ponad 40proc. z nich woli korzystać wyłącznie z własnych zasobów pieniężnych, co daje 10-procentowywzrost w stosunku do roku ubiegłego. Kolejna widoczna zmiana na rynku dotyczy korzystaniawyłącznie z kapitału zewnętrznego, takiego jak kredyty, leasing, dotacje, itp. W porównaniu zrokiem 2011 liczba firm, które pozyskują fundusze tylko z tego źródła podwoiła się i wynosiobecnie 20 proc. To wszystko powoduje, że coraz mniej jest przedsiębiorstw, które wykorzystująPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 3. 3. obie formy finansowania jednocześnie. Jeszcze przed rokiem było ich 60 proc., teraz ta liczbaspadła do 40 proc. Widoczna jest, więc coraz silniejsza polaryzacja. Rynek wyraźnie dzieli sięna firmy, które mimo kryzysu chcą się rozwijać i zaciągają kredyty pod inwestycje oraz te,które nie podejmują ryzykowanych działań.Skomplikowane procedury pozyskania finansowania zniechęcają przedsiębiorcówMimo upływu roku od poprzedniego badania, główne czynniki utrudniające firmom pozyskaniefinansowania wciąż pozostają te same. Przedsiębiorcy najczęściej wskazują skomplikowaneprocedury uzyskania kapitału (53,13 proc.). Zawiłość przepisów oraz długi czas potrzebny nazałatwienie formalności, nadal są skuteczną przeszkodą dla firm. Cierpią na tym nie tylkoprzedsiębiorstwa, ale też cała gospodarka, której rozwój jest przez to hamowany. To jednak niekoniec trudności, jakie napotykają przedsiębiorcy chcący pozyskać finansowanie zewnętrzne.Kolejną z nich są wysokie koszty pozyskania takiego kapitału (43,75 proc.) oraz duża liczbawymaganych zabezpieczeń przez instytucje udzielające finansowania (38,54 proc.). Wartozwrócić uwagę na fakt, iż polscy przedsiębiorcy coraz bardziej boją się zadłużać. Jeszcze wPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 4. 4. zeszłym roku taką obawę wskazywało 25,58 proc. badanych firm, a po 12 miesiącach wynik tenwzrósł już do 30 proc.Przedsiębiorcy chcą lepszych warunkówKorzystniejsze warunki finansowania to dla 60,56 proc. przedsiębiorców, kluczowy czynnikdecydujący o chęci skorzystania z funduszy zewnętrznych. Podobna ilość respondentówwskazała też potrzebę zwiększenia przejrzystości i skrócenia czasu potrzebnego na realizacjęprocedury przyznawania finansowania – 57,28 proc. To jednak nie koniec, przedsiębiorcychcieliby też, by oferta była dostosowana do potrzeb ich firm – 52,11 proc. W porównaniu zrokiem ubiegłym dwukrotnie więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na wiarygodność firmyfinansującej, aż 38,5 proc.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 5. 5. Skąd pozyskiwać finansowanie zewnętrzne?Najpopularniejszym źródłem kapitału obcego są kredyty – 74,34 proc. Firmy często wybierająteż z leasing, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 43,42 proc. respondentów skorzystało z tej formypozyskania kapitału zewnętrznego. Ważną rolę odgrywają również dotacje unijne, które sąźródłem finansowania dla 25 proc. przedsiębiorstw. – Na przestrzeni ostatniego roku niemal o4 procent wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z funduszy pochodzących zprogramów UE. Oprócz tradycyjnych form finansowania, są one trzecim najważniejszymrodzajem kapitału stymulującego rozwój polskich firm – informuje Szymon Gawryszczak, prezeszarządu ARI S.A.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 6. 6. Dużą popularność dotacji unijnych potwierdzają plany przedsiębiorców, z których wynika, żenajchętniej skorzystaliby właśnie z nich – 37,39 proc. Kredyt jest dopiero na drugim miejscu -34,78 proc. wskazań. To duża zmiana w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to najpopularniejszybył właśnie ten instrument finansowy. Taki stan rzeczy może wynikać z charakteru kapitałuunijnego oraz sytuacji gospodarczej w kraju. Podstawową zaletą dotacji jest jej bezzwrotnycharakter, możliwość sfinansowania znacznej części projektu, a nawet w przypadku projektówdoradczych – całości takiego projektu. Wystarczy spełnić określone wymagania i wywiązać się zzaplanowanych założeń. - Możemy wnioskować, że zwiększenie zainteresowania dotacjamiunijnymi wynika z coraz mniejszej skłonności przedsiębiorców do podejmowania ryzyka, jakimjest spłata zaciągniętego kredytu. Warto też zauważyć, że firmy coraz częściej rozważająpozyskanie inwestora zewnętrznego, który również nie będzie wymagał od nich zwrotuwniesionego kapitału. W ubiegłym roku blisko 2% badanych przedsiębiorców skorzystało ztakiej możliwości. Przewiduje się, że ta liczba zwiększy się w 2013 r. do 3,48%. – wyjaśniaSzymon Gawryszczak z ARI S.A.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 7. 7. Niższe kwoty pożyczekW ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy najczęściej pozyskiwali kwoty od 10 do 100 tysięcyzłotych – 42,74 proc., wynika z badań. Kwoty od 100 do 500 tysięcy złotych otrzymało 28,23proc. respondentów. Z finansowania większego niż 1 milion złotych skorzystało 8 proc. firm, o 20proc. mniej niż w 2011 roku. Jest to potwierdzeniem końca boomu inwestycyjnego i ogólnegospowolnienia gospodarczegoPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 8. 8. Nic nie wskazuje na to, że w 2013 roku sytuacja miała się zmienić. Zdecydowana większość (80proc) firm zamierza pozyskać w ciągu najbliższego roku od 10 tysięcy do pół miliona złotych.Jedynie, co dziesiąte przedsiębiorstwo chce ubiegać się o kwoty powyżej miliona złotych.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 9. 9. Z badań wynika, że prawie połowa firm (45,87 proc.) planuje skorzystać w ciągu najbliższegoroku z finansowania zewnętrznego. Tylko co piąte przedsiębiorstwo stanowczo odrzuca takąmożliwość, a 33 proc. jeszcze nie zdecydowało.Innowacje coraz ważniejsze dla firmPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 10. 10. Nowoczesne technologie w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw wdrożyła już codziesiąta badana firma. – Chęć wprowadzania udoskonaleń oraz zwiększenia konkurencyjnościfirm przez przedsiębiorców pokazuje, że coraz częściej zdają sobie oni sprawę z koniecznościwprowadzania zmian, by móc przetrwać na dynamicznie zmieniającym się rynku – mówi SzymonGawryszczak. Mimo, że większość firm deklarowała przeznaczenie pozyskanych funduszyzewnętrznych na różnego rodzaju wydatki inwestycyjne, to 38,46 proc. potrzebowało tychśrodków na przywrócenie płynności finansowej.W nadchodzącym roku wydatki na innowacje będą jednym z ich głównych priorytetówprzedsiębiorców. Jedna trzecia z firm planuje wdrożyć je w swojej firmie. Najważniejszymwydatkiem będzie jednak zakup wyposażenia oraz narzędzi. Mniejszy będzie też odsetekprzedsiębiorstw zaciągających kredyty w celu przywrócenia płynności finansowej – 35,04%.Natomiast w środki transportu będzie chciała zainwestować co czwarta firma.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 11. 11. Finansowanie innowacji w praktycePrzedstawiciele firm zapytani o łatwość pozyskania finansowania na innowacje, stwierdzili wzdecydowanej większości (69,3 proc.), że napotykają na duże lub bardzo duże utrudnienia.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 12. 12. Jednak nie wydaje się, by to ich zniechęcało, gdyż 33,7 proc. z nich planuje w najbliższym czasiewdrożyć nowoczesne rozwiązania w swoich firmach. – Widać wyraźny wzrost świadomości, żedzięki nowoczesnym rozwiązaniom, przedsiębiorstwo może być bardziej konkurencyjne na rynku.Firmy widzą w innowacjach szansę na rozwój i zwiększenie zysków – mówi Szymon Gawryszczakz ARI S.A. Według badanych przedsiębiorstw największą trudnością w pozyskiwaniu funduszy nawdrożenie nowoczesnych technologii są skomplikowane procedury przyznawania (79 proc.),niejasne kryteria oceny wniosków (50,8 proc.), wysokie ryzyko niepowodzenia takiej inwestycji(29,8 proc.) oraz duże koszty jej wdrożenia (25,8 proc.).Większość (42,4 proc.) badanych uważa, że najlepszym źródłem kapitału na wdrożenie innowacjisą środki z dotacji UE. Przedsiębiorcy chcieliby też skorzystać z ulg podatkowych (18 proc.) orazpreferencyjnych kredytów i pożyczek (14,4 proc.).Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 13. 13. Według firm jest dobrze i będzie… jeszcze lepiejDwóch na pięciu (39,35 proc.) przedstawicieli sektora MŚP optymistycznie ocenia kondycjęfinansową swoich firm. Podobna ilość badanych twierdzi natomiast, że nie jest ona ani dobra,ani zła – 39,81 proc. Jedynie co piąty badany przedsiębiorca stwierdził, że jest zła.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 14. 14. Według przedsiębiorców kondycja finansowa ich firm w najbliższym czasie nie zmieni się, takdeklaruje 43,46 procent badanych. Podobny odsetek (38,32 proc.) twierdzi, że powinna ulecpoprawie, a 18,23 proc. twierdzi, że się pogorszy.MetodologiaBadanie zostało przeprowadzone w dniach 7 – 13 stycznia 2013 r. Zastosowano metodę CAWI –komputerowo wspomagany wywiad za pomocą ankiety internetowej. Próba badawcza składałasię z 613 właścicieli i menedżerów z mikro, małych oraz średnich firm z terenu całej Polski. Wbadaniu zastosowano próbę kwotową. Populacja została podzielona na województwa, anastępie w obrębie każdego z nich wybrano respondentów metodą losową. Część raportudotycząca finansowania innowacji opiera się na badaniu zrealizowanym w dniach 26 listopada –2 grudnia 2012 r. Zastosowano w nim również metodę CAWI – komputerowo wspomaganywywiad za pomocą ankiety internetowej. Próba badawcza składała się z 507 właścicieli imenedżerów z mikro, małych oraz średnich firm z terenu całej Polski. W badaniu zastosowanopróbę kwotową. Populacja została podzielona, również w tym przypadku, na województwa, anastępie w obrębie każdego z nich wybrano respondentów metodą losową.Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com
 15. 15. ***O Agencji Rozwoju Innowacji S.A.Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą doradczo-inwestycyjną, która wspiera i finansujeinnowacyjne, często trudne, przedsięwzięcia w zakresie wdrażania nowoczesnych technologiioraz pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych na ich finansowanie. Dokonuje analizyprojektów pod kątem najbardziej efektywnego źródła wsparcia. Głównie są to funduszestrukturalne, bilateralne, programy wspólnotowe, ale także środki krajowe, takie jak programyoperacyjne i granty. Firma bada również możliwość uzyskania dofinansowania z bezpośrednichdotacji Komisji Europejskiej, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MechanizmuFinansowego EOG, a także z zasobów innych krajów. Pomaga również w zdobywaniu funduszyna realizację nowych pomysłów, które cechują się dużym potencjałem rozwojowym. Poszukujetakże innowacji już u źródła poprzez Dolnośląski Ośrodek Wiedzy i Technologii (DOTWIT), którywchodzi w skład ARI i zajmuje się komercjalizacją wiedzy naukowej jako platforma współpracynaukowców i biznesu.Od grudnia 2012 roku spółka notowana jest na giełdzie NewConnect.***O Praktycy.comPraktycy.com jest zespołem ekspertów, którzy w sposób kompleksowy i strategiczny budująkomunikację marketingową i PR-ową, kreują wizerunek oraz promują kluczowe polskie imiędzynarodowe marki w świecie rzeczywistym i online. Wśród naszych klientów znajdują sięm.in.: Grupa Onet.pl, (m.in. Zumi.pl, Sympatia.pl, OnetLajt), Animex, P&G, zanox.com, GrupaFotka.pl (Fotka.pl, Emuzyka.pl, Spinacz.pl, Swistak.pl), moneybookers.com, Millennium Bank,Kancelaria Podatkowa Ożóg i Wspólnicy, Grupa Nantes, TeleOpieka, IT Kontrakt czy zanox.Więcej: www.praktycy.comPraktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, 50-950 Wrocław tel.: +(71) 734 57 82 | fax: +(71) 715 62 89 ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa tel.: +(22) 378 16 37 | tel. kom.: 533 100 609 biuro@praktycy.com | www.praktycy.com

×