Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Memòria de Serveis Socials 2012

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Memòria de Serveis Socials 2012

Télécharger pour lire hors ligne

L’Ajuntament de Sant Cugat ha presentat avui la memòria dels serveis socials del 2012 que contempla un augment en la prestació d’ajuts socials, especialment pel que fa als pagaments de subministraments en l’habitatge (+125%) i alimentació bàsica (+76%)
El govern municipal es marca la reactivació econòmica i la protecció de la cohesió social com a prioritats del mandat
Actualment, un 9,36% de la població és atesa pels serveis socials municipals.

L’Ajuntament de Sant Cugat ha presentat avui la memòria dels serveis socials del 2012 que contempla un augment en la prestació d’ajuts socials, especialment pel que fa als pagaments de subministraments en l’habitatge (+125%) i alimentació bàsica (+76%)
El govern municipal es marca la reactivació econòmica i la protecció de la cohesió social com a prioritats del mandat
Actualment, un 9,36% de la població és atesa pels serveis socials municipals.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à Memòria de Serveis Socials 2012 (20)

Publicité

Plus par Premsa Sant Cugat (20)

Memòria de Serveis Socials 2012

 1. 1. Consell Sectorial 2012 MEMÒRIA SERVEIS SOCIALS 2012
 2. 2. Consell Sectorial 2012 Socialment responsable Verda i amb qualitat urbana Econòmicament forta L’estratègia de la ciutat 2011-15
 3. 3. Consell Sectorial 2012 Una societat que no persegueixi el benestar i els nivells òptims de cohesió social, difícilment podrà ser competitiva, dinàmica i capaç de créixer econòmicament.
 4. 4. Consell Sectorial 2012 Les polítiques dedicades a les persones han sumat una xifra total de 12,2 milions d’euros, 3,3 milions dels quals han estat per a atendre persones en risc d’exclusió social.
 5. 5. Consell Sectorial 2012 MEMÒRIA SERVEIS SOCIALS 2012
 6. 6. Consell Sectorial 2012 QUÈ HAN DE FER ELS SERVEIS SOCIALS? Atenció a la dependència
 7. 7. Consell Sectorial 2012
 8. 8. Consell Sectorial 2012 Apostem per un model de serveis socials de proximitat: 6 punts d’atenció
 9. 9. Consell Sectorial 2012 Servei d’atenció social bàsica Els Serveis Socials Bàsics: serveis i prestacions Ajuts lloguer, Alimentació. Subministraments, Pensions, Beques menjador,etc Prestacions temporals econòmiques d’urgència Serveis socioeducatius Centres oberts Projecte Natura Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència Informació, valoració i assesorament Servei d’atenció domiciliària Servei d’ajuda a domicili Servei de neteges Teleasistències SIMAP Arranjaments Programes Preventius Transport adaptat Punt de Trobada
 10. 10. Consell Sectorial 2012 Inciativa privada Justicia Educació Salut Habitatge Ocupació Cossos seguretat Serveis Socials Especializats Tercer Sector Serveis Socials Bàsics (A. Autonòmica) (A. Local)
 11. 11. Consell Sectorial 2012 La Cartera de Serveis Socials arriba a 3.561 famílies 2010 2011 2012 Increment 2011/2012 Persones ateses 6.447 7.897 7.951 + 0,69% Famílies ateses 2.830 3.524 3.561 + 1,1 % Població atesa 7’88% 9’47% 9’36% - 0’11% (*) (*)La població de Sant Cugat ha crescut en un 1’94%
 12. 12. Consell Sectorial 2012 La demanda d’atenció:  Creixement sostingut de casos nous de família.  Disminueixen els expedients nous de Dependència i augmenta la revisió de graus Es detecta una cronificació de les situacions de vulnerabilitat, fet que requereix una major intensitat en l’atenció que en anys anteriors i un augment d’ajuts econòmics
 13. 13. Consell Sectorial 2012 El perfil de les persones usuàries:  Persones que mai s’havien adreçat als serveis socials, finalització de les prestacions d’atur, negocis fallits, etc.  Persones que necessiten activar un servei o prestació vinculat a la Llei de la dependència i l’autonomia personal.  Persones que retornen als serveis socials per que les coses han empitjorat.  Col.lectius vulnerables: persones sense xarxa familiar i suport social, monoparentals i persones en situació irregular
 14. 14. Consell Sectorial 2012 Ajuts socials 13,63 41,38 30,30 2,86 7,18 1,44 3,21 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Habitatge Activitats extraescol. Alimentació Transport Subministraments Ajuts mèdics Altres L’import destinat a ajuts d'urgència social, va ser de 244.293,39€ un 36’73% + que al 2011
 15. 15. Consell Sectorial 2012 Tipologia d’ajuts Import Ajuts 2010 Import ajuts 2011 Import ajuts 2012 Comparativa 2011-2012 Activitats extraescolars, d’estiu, de Setmana Santa, Nadal.... 32.585,74 € 32.407,62 € 33.314,97€ + 2,80% Habitatge (Pagaments de lloguers, estades temporals a residències, pensions..) 63.934,83 € 80.509,57 € 101.091,03€ + 25,49% Ajuts alimentació (Compra aliments, menjadors, àpats al centre de dia…) 31.187,31 € 42.064,60 € 74.134,54€ + 76,24% Ajuts de Transport (Desplaçaments i trasllats) 6.643,48 € 4.916,34 € 7.007,35€ + 42,55 % Ajuts de subministraments 5.893,87 € 7.256,40 € 17.554,73€ + 141,95 % Ajuts mèdics 4.340,56 € 8.057,26 € 3.337,40€ - 58,55 % Altres 3.316,92 € 3.449,51 € 7.853,37€ + 127,64 % TOTALS 147.902,71 € 178.661,31€ 244.293,39€ + 36,73 %
 16. 16. Consell Sectorial 2012 Ajuts menjador 2010 / 2011 2011 / 2012 1r trimestre 2012/2013 Primària i ESO 796 792 637 E. Bressol 75 71 63 Import executat curs 2011-2012: 540.000 € Import previst curs 2012-2013: 620.000 € Ajuts de menjador Observacions: •A la primària: on no arriba el Consell Comarcal arriba l’Ajuntament •A l’ESO i a les Escoles Bressol Mpals, l’ajuntament financia el 100% dels ajuts •Es du a terme una convocatòria pública i s’apliquen uns barems •A Sant Cugat la convocatòria resta oberta durant tot el curs •Els canvis en els horaris de secundària han fet disminuir la demanda •Durant el curs s’han produït baixes i renúncies (canvis familiars, atur, etc) •La situació econòmica dels sol.licitants ha empitjorat, la seva puntuació és més alta •L’ajuntament paga als centres escolars des del primer mes de curs
 17. 17. Consell Sectorial 2012 RMI (PIRMI) 2010 2011 2012 Expedients 143 129 112 Observacions: 212 persones depenen d’aquests 112 RMI Baixen les resolucions positives per l’enduriment dels requeriments La demora en les resolucions ha fet augmentar els ajuts d’urgència per a necessitats bàsiques El 56,63% de les RMi aprovades corresponen a persones soles, el 61’60% són homes, el 54,46% són autòctones i el 45,53% d’origen estranger La prestació mensual per RMI més freqüent està entre 400 i 500€ RMI: Renda mínima d’inserció
 18. 18. Consell Sectorial 2012
 19. 19. Consell Sectorial 2012 1.505 Persones tenen en actiu un Pla Individual d’Atenció (PIA) que es concreta en un Servei o en una Prestació econòmica PIAS 2010 2011 2012 Sol.licituds 534 530 242 PIAS nous realitzats 379 256 252 242 530 1442 534 0 500 1000 1500 2000 2009 2010 2011 2012 Sol·licituds de valoració de grau 192169145 36 3 0 100 200 300 2008 2009 2010 2011 2012 Modificacions 340 190 93 363 0 100 200 300 400 2008 2009 2010 2011 2012 Seguiments Pias pendents a 31/12/2012 38
 20. 20. Consell Sectorial 2012 55747,25 50737,6652737,66 41307,38 32846,17 21714 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hores realitzades 492 463454418 308 252 0 100 200 300 400 500 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Persones ateses 492 persones ateses, un 6’26% + 55.747,35 hores d’atenció, 9% + SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
 21. 21. Consell Sectorial 2012 • El 87% són persones + 65 anys • Quasi el 70% són dones 39% 4% 9% 48% 0-17 anys 18-64 anys 65-84 anys 85 i més 31,71% 68,29% Homes Dones
 22. 22. Consell Sectorial 2012 Serveis de tècnologia suport i cura : TELEASSISTÈNCIA: disposistiu connectat a una central d’alarmes 1053 937 849 646 483 356 0 200 400 600 800 1000 1200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Persones ateses 1053 persones ateses, 12’3% + 919 teleassistències 31/12/12 70% dones, 30% homes 98% + de 65 anys
 23. 23. Consell Sectorial 2012 AJUTS TÈCNICS 2012 Grues, dispensadors mèdics, rentacaps, cadires giratòries de bany 33 persones Servei medicació en blisters ( 5 farmàcies) usuaris SAD 28 persones SIMAP (Sistema de monitorització d’alertes personals) 11 persones Assessorament tècnic: Valoració d’ ajuts tècnics i de necessitats d’adaptacions a la llar /terapeuta ocupacional 26 persones Serveis de tècnologia suport i cura : 98 persones ateses
 24. 24. Consell Sectorial 2012
 25. 25. Consell Sectorial 2012 44 infants 35 infants 43 noies i nois EAIA (equips d’atenció a la infància i a l’adolescència) en risc Aquets equips han intervingut en 61 casos Programes Infància: •Consell dels Infants •Taula infància Consell Comarcal •Servei atenció infants víctimes violència familiar •Pla Educatiu d’Entorn •Integració infants en entitats de lleure
 26. 26. Consell Sectorial 2012 Projectes transversals i comunitaris • Lideratge tècnic del Pla Contra la Pobresa i l’Exclusió social • Comissió tècnica d’habitatge (Promusa + Serveis Socials) • Participació a la taula d’infància (Consell Comarcal) : Protocol de prevenció del maltractament infantil. • lideratge tècnic amb Participació del Consell dels Infants • Participació en el Servei d’atenció als infants i adolescents víctimes de la violència familiar. • Participació a la comissió contra la violència familiar • Participació en el projecte d’orientació transversal amb persones en situació d‘atur de llarga durada (SOM / Serveis Socials / Immigració / Ciutadania). • Participació en el programa Salut als barris a les Planes de Sant Cugat . • Participació en el Pla Educatiu d’Entorn. • Participació en l’Any Europeu de l’envelliment actiu. • Participació a la Taula de la Gent de les Planes. • Participació a la Taula de Salut Mental. • Participació a l’espai de lleure de Salut Mental • Participació en l’elaboració del Pla de Drogues Municipal
 27. 27. Consell Sectorial 2012
 28. 28. Consell Sectorial 2012 PRESTACIÓ DE SERVEIS CONVENIS CÀRITAS, CREU ROJA CAVIS I ONCOLLIGA 107.572€ CONVOCATORIA SUBVENCIONS (25.000€) OFICINA DEL VOLUNTARIAT BANC DEL TEMPS SUPORT AL 3R SECTOR Punt de Trobada Transport Adaptat
 29. 29. Consell Sectorial 2012 • Elaboració d’un quadre d’indicadors socials – quadre de comandament • Habitatge: 7% pisos de lloguer per a persones risc exclusió • política “desnonament zero” mediant i buscant solucions amb els serveis socials i els usuaris. • Hem signat un conveni amb SOREA que significa un dte en el rebut de l’aigua de les persones amb RMI • Hem aprovat una oferta de Plans d’Ocupació municipals 42 places x 6 mesos • Apliquem una bonificació de l’IBI a les persones grans amb rendes baixes • Gran esforç en reactivar l’economia i emprenedoria • Organització d’esdeveniments que activin l’economia local • Facilitats a les empreses que vulguin obrir negoci a Sant Cugat • Constitució de la Taula de l’Habitatge • Elaboració del Pla contra la pobresa i l’exclusió social • No liquidació de la plusvàlua en cas d’execució hipotecària • Apropa cultura Oferir una bona atenció no és suficient, cal emprendre altres accions.....
 30. 30. Consell Sectorial 2012 Treballem en equip! Moltes gràcies!

Notes de l'éditeur

 • L’Equip de Govern amb l’Alcaldesa al davant han fixat una estratègia per a la ciutat en un entorn de crisi econòmica. Aquesta estratègia es basa en tres eixos prioritaris; Hem de ser una ciutat socialment responsable: hem d’ajudar als que més ho necessiten Hem de mantenir i millorar la qualitat urbana aplicant mesures d’eficiència en tots els serveis i indicadors de qualitat Hem de ser forts econòmicament per poder sostenir i augmentar si es pot la capacitat de servei públic Avui ens centrarem en el primer eix d’aquesta estratègia
 • Per ser una ciutat socialment responsable hem de preservar la cohesió social perquè serà molt difícil ser competitius i crèixer economicament si no ho fem. Es per això que les polítiques socials, les d’ocupació, les educatives són una prioritat d’aquest equip de govern
 • Els serveis socials no són uns prestadors d’ajuts i prou , els serveis socials tenen com a missió acompanyar a les persones per que aquestes puguin realitzar el seu projecte de vida. L’autonomia és el be més preuat que tenim els homes i dones i aquesta autonomia, a vegades, la perdem per diferents causes: podem tenir una discapacitat física, intel.lectual, podem tenir problemes econòmics, pot ser que ens quedem sols, totes aquests factors ens poden fer vulnerables i ens poden arribar a excloure de la societat. Els serveis socials amb els seus serveis associats vetllen per que això no passi. En temps de crisi, més que mai, tenen raó de ser. I no podem oblidar que els ajutaments som els que estem més pròxims a les persones que viuen a la nostra ciutat, les coneixem i tenim el deure d’acompanyar-los quan ens necessisten sempre amb la intenció que ens deixin de necessitar.
 • Quina és la cartera de serveis socials? Quina és la tasca dels serveis socials municipals?
 • L’ajuntament de Sant Cugat va optar per un model de serveis socials de proximitat. Què vol dir? Doncs que fem l’esforç d’estar a prop de la gent. En temps de crisi, però aquest model ha de ser flexible i adaptar-se de manera que eviti al màxim les llistes d’espera. Per això, si una persona vol ser atesa prop de casa ha de demanar hora al seu equip de referència, però si la situació és urgent la podem atendre prescindint de la proximitat i primant la immediatesa. Són moments complicats i els serveis socials han d’adaptar-se a les realitats sociasl facilitant al màxim l’accés i osant-ho fàcil a la gent. L’experiència d’ubicar un nou equip al Cap Turó de Can mates està sent molt enriquidora, estem innovant en el camp de l’atenció sociosanitària. Un equip sanitari i un equip social atenent a un mateix territori de població i col.locant l’usuari/pacient com a centre d’atenció prioritaria. Hem començat un camí de no retorn que pensem que cal continuar malgrat les dificultats evidents.
 • Els serveis socials van molt més enllà que la simple prescripció d’ajuts econòmics La seva missió també és la de donar serveis; serveis d’atenció a la llar, serveis d’acompanyament, serveis de cura, d’orientació etc La gent vol ser escoltada, i els serveis socials estan per això, per acompanyar en un procés de perseguir l’autonomia per a la realització del projecte de vida que cada un de nosaltres hem triat Els serveis socials bàsics estan formats per equips de professionals (treballadores socials i educadors/es) que exerceixen funcions d’informació , valoració, assessorament i tractament social i d’una forma especial tot el que es refereix a la gestió de prestacions de la llei de la promoció de l’autonomia personals i l’atenció a la dependència. La llei de Serveis socials catalana i el desplegament de la Llei estatatal de la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència va suposar un canvi radical, l’accés UNIVERSAL als serveis socials. També va suposar l’increment de la Cartera de Serveis socials, delegant als Ajuntaments l’atenció social bàsica a diferència del Sistema Català de la Salut i del Sistema Català d’Educació on les competències són exercides directament per la Generalitat de Catalunya.
 • Els serveis socials no poden actuar sols, s’han de relacionar, i ho fan, amb multitud de d’altres administracions i organismes
 • Analitzarem les dades d’atenció corresponents al 2012 La crisi econòmica ja fa temps que dura, l’atur augmenta, etc Però com deiem abans, no tothom que ve als serveis socials ho fa per que necessita un ajut econòmic o de qualsevol tipus. Moltes persones s’adrecen als serveis socials com a prestadors de serveis i demanen un Servei a Domicili, una teleassistència o be sol.liciten que se’ls avalui quin grau de dependència tenen. Per tant, és molt important fugir de l’anàlisi fàcil; un 9’36 % de la població fa ús dels serveis socials no vol dir que un 9’36 % de la població de Sant Cugat sigui “pobre” La condició de pobresa només es relativa a la situació econòmica de les psersones. La condició d’exclusió va més enllà i contempla aspectes com la sol.litut, la discapacitat, l’origen, etc.
 • Què destaquem? Que l’augment de casos nous és sostingut, no hem observat un allau de persones però si hem vist com els casos existents es compliquen de forma exponencial requerint de més atenció i més recursos. La Llei de la dependència ja fa uns anys que rutlla, moltes persones dependents, les de més alt grau, van entrar en el sistema a l’inici i era de preveure que poc a poc, a mida que s’ha donat entrada a graus més lleus de dependència, el nombre de sol.licituds, i per tant de casos disminueixi. Cal tenir molt present, però, que malhauradament, la dependència tendeix a empitjorar i per tant el que ens augmenta són les revisions de grau El que si veiem és una cronificació de casos i per tant un augment en els ajuts. Això ens preocupa molt i per això hem endegat un Pla contra la pobresa i l’exclusió social que ha de donar un impuls a iniciatives i serveis transversals que ajudin a aquests persones a sortir del sistema i a recuperar la seva autonomia de vida.
 • El perfil de persona usuària és molt divers però podriem dividir en tres grans blocs Persones que han tornat a serveis socials o que han empitjorat la seva situació Persones que demanen serveis i recursos per a l’atenció a la dependència Persones que mai havien utilitzat els serveis socials i que ara, per culpa de la crisi econòmica han de fer-ho
 • En general, s’ha produït un augment dels ajuts econòmics en gairebé tots els conceptes, passant dels 147.902,71€ en 2010, als 178.661.31€ a l’any 2011 i als 244.293,39€ a l’any 2012. Cal destacar però la forta pujança que es donen en altres tipologies d’ajuts : Els ajuts vinculats a l’accés, a la no perdua i/o a assegurar l’habitatge han experimentat un increment significatiu, de gairebe un 25,5%, i pel que fa als subministraments, l’augment es dispara fins arribar a prop d’un 142% respecte l’any 2011 . L’increment en els ajuts de transport és atribuïble al suport econòmic que s’ha donat a famílies que no podien costejar el desplaçament dels seus fills fins als instituts del municipi i a persones que necessiten ampliar el seu perímetre geografic a l’hora de fer una recerca activa de feina, tot cercant aquesta en altres poblacions al voltant de Sant Cugat. Pel que fa als ajuts d’aliments, es produeix la mateixa tendència que en els ajuts d’habitatge i de submistraments, experimentant un augment del 74%.
 • I que fem ? Mantenir i augmentar el pressupost Cercar sinèrgies i donar suport a les entitats del 3r sector que presten serveis bàsics (menjador social i banc d’aliments de càritas) kits d’alimentació, nadó i higiene de la Creu Roja Donar suport a iniciatives com la del Banc Farmacéutic Treballar pel no malbaratament d’aliments i l’acord amb grans superficies i mercats Establir convenis amb les entitats subministradores com SOREA per a beneficioses per a les persones més vulnerables Establir convenis amb el col.legi de procuradors per evitar desnonaments Treballar amb Promusa i l’Oficina local d’habitatge, colze a colze unes polítiques d’habitatge que activin solucions. Treballar amb el Servei d’Ocupació Municipal programes que facilitin la recerca de feina i l’ocupació Treballar amb educació una política d’ajuts de menjador efectiva
 • Ajuts individuals menjador: baixes i/o renúncies que s’han produït durant el curs, hi ha famílies que no han fet ús, o que han demanat la baixa de l’ajut per la impossibilitat de fer front al pagament de la quota corresponent, tot i rebre ajuts per part dels serveis socials. En molts d’aquests casos, algun dels pares està en atur, i prefereixen que els nens vagin a dinar a casa. També hi ha baixes per canvi d’escola, de municipi o altres raons. El número de renúncies ha estat de 62. També hi ha contribuït a aquesta disminució el canvi d’horari dels instituts que, a partir del curs 2012/2013 estan fent classes només en horari de matins. 25 famílies que tenien beca han canviat de domicili, i 61 han renunciat a la beca, 20 d’elles d’instituts per canvi d’horari.
 • El nombre de PIA’s realitzats durant l’any 2012 s’ha reduït lleugerament respecte a l’any anterior. La causa d’aquest descens ha estat, amb tota seguretat, la disminució del nombre de persones beneficiàries que la Generalitat ens ha derivat per a la realització dels seus PIAs. Aquest fet ha permès que dediquéssim més temps a realitzar seguiments de les persones amb PIAs actius, la qual cosa ha possibilitat, també, un major increment de les modificacions que són nombroses i continues ates e progresiu deteriorament de la salut que tenen la majoria de persones amb dependencia, que fa que calgui anar adequant els recursos i les valoracions de grau al seu estat Un reconeixement de grau et permet: Optar per un servei: Servei a domicili, teleassitència Opatar per una prestació vinculada: cuidador no professional o plaça residencia El fet que des de Madrid hagin primer, restringit els requisits i les prestacions i després rebaixat les partides pressupostàries posa en perill tot el sistema i la continuitat d’aquestes serveis abocant als Ajuntaments a fer front a una despesa enorme i a una tensió social no desitjada.
 • L’increment de persones usuàries durant aquest any ha estat del 6.26%. Aquests serveis d’atenció domililiaria són molt ben rebuts per la població i asseguren un control de les persones depenents molt eficaç. Permeten, en cas d’emergència poder localitzar de forma molt fàcil i ràpida totes aquelles persones vulnerables a les que cal avisar o tenir-ne cura. Aquests servesi són prestats a Sant Cugat per l’empresa SUARA la qual varem sotmetre a una auditoria de qualitat obtenint una nota molt elevada. Ens hem esforçat molt per rebaixar la llista d’espera i accelerar al màxim l’accés al servei sense perdre la qualitat en l’atenció que prioritzem El control, la gestió i la prestació dels serveis a domicili són tant importants pels serveis socials com ho és la recollida de la brossa per a la ciutat. Es el servei extern més gran i costos que tenim. 30 treballadores familiars s’ocupen de les 350 persones que tenen assignat el servei
 • Es un servei que majoritàriament necessitan les persones de més de 65 i en una proporció més nombrosa els de més de 85. la resta són infants i adults amb alguna discapacitat
 • La teleassitència és un dels serveis estrella dels serveis socials, Per que les persones el valoren molt be, els dona molta seguretat a ells i a les famílies I per que és molt simple d’utilitzar pel servei que dona L’augment es deu al més gran coneixement de servei per part de la població i a que abans d’un servei a domicili, moltes persones i professionals tendeixen a instal.lar com a mesura preventiva, una teleassitència. Aquí hem de destacar que, com amb la Dependència, Madrid ha tancat l’aixeta i ha destinat 0 euros a aquest servei amb la qual cosa la Diputació ha entomat la majoria de l’augment i la resta l’hem assumit els ajuntaments.
 • `La infància i l’adolescència en risc són un dels col.lectius on hi destinem més recursos humans i econòmics Què és el centre obert i el taller Jove natura? FORMEN PART DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I SON UN RECURS D’OFERTA OBLIGATÒRIA PER ALS MUNICIPIS DE MES DE 50.000 HABITANTS. L’ajuntament de Sant Cugat mai s’ha plantejat tancar aquest servei!! Desenvolupen tasques compensatories de les deficiències socioeducatives. .
 • Comtem amb el 3r sector com a proveidor de serveis: TRANSPORT ADAPTAT……CREU ROJA………….192.982 PUNT DE TROBADA………………. CREU ROJA 12.000 Donem suport a les entitats per a tirar endavant projectes d’atenció: Càritas – Creu Roja – Oncolliga També signem conveni amb tots els casals d’avis, amb ATAM, ASDI, Jeroni de Moragues, la cooperativa DAPSI, etc... Potenciem el capital humà amb l’Oficina del Voluntariat i el Banc del temps Obrim una convocatòria anual de subvencions per a projectes socials La nostra alcaldesa sempre ho diu, i és que és veritat: L’administració local necessita de la gent i necessita de les entitats i empreses per tirar endavant la ciutat. Una ciutat que cuida el seu teixit associatiu és una ciutat socialment responsable i garanteix, fent-ho gran part de la cohesió social necessària
 • No vull acabar sense donar les gràcies al gran equip de professionals que formen els serveis socials de Sant Cugat. Excel.lents professionals, persones implicades que ara mateix estan patint una tensió assistencial sense precedents. Gràcies a aquestes persones podem fer tot el que fem i podrem arribar molt més enllà si ens ho proposem. Sant Cugat està en bones mans.

×