Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pptx

Ang mga Katangian ng
Pagpapakatao
Eduksayon Sa Pagpapakatao
Modyul 1
“Madaling maging tao,
mahirap magpakatao.”
“Madaling maging tao”
• Sumasagot ito sa pagka-ano ng
tao at ang ikalawa naman ay
nakatuon sa pagkasino ng tao.
Ang tao ay may isip at kilos-loob,
may konsensiya,may kamalayan
at dignidad.
“Mahirap magpakatao”
• Tumutukoy naman ito sa persona (person) ng
tao. Binubuo ito ng mga katangiang
nagpapabukod-tangi sa kaniya sa kapuwa niya
tao. Sa kaniyang pag-iisip, pagpapasiya, at
pagkilos, nagiging bukod tangi and bawat tao.
Hindi ipinagkaloob sa kaniyang pagkasilang
ang lahat ng mga katangiang nagpapabukod-
tangi sa kaniya, dahil unti-unti niyang nililikha
sa kaniyang sarili ang mga ito habang siya ay
nagkakaedad.
Tatlong yugto ng paglikha ng
pagka-sino ng tao
•Ang tao bilang indibidwal
•Ang tao bilang persona
•Ang tao bilang personalidad
Ang tao bilang indibidwal
• Tumutukoy ito sa pagiging hiwalay niya
sa ibang tao. Nang isinilang siya mula sa
mundo, nagsimula na siyang mag-
okupa ng espasyo na hiwalay sa ibang
sanggol. Ang kaniyang pagka-indibidwal
ay isang proyektong kaniyang
bubuuuin habang buhay bilang nilalang
na hindi tapos (unfinished).
Ang tao bilang persona
• Isa itong proseso ng pagpupunyagi
tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang
persona, may halaga ang tao sa
kaniyang sarili mismo. Ito ay dahil
bukod-tangi siya, hindi siya mauulit
(unrepeatable) at hindi siya mauuwi sa
anuman (irreducible).
Tatlong katangian ng tao bilang
persona ayon kay Scheler (1974)
May kamalayan sa sarili – ang taong
may kamalayan sa sarili ay may
pagtanggap sa kaniyang mga
talento na magagamit niya sa
kaniyang pakikibahagi sa mundo.
Tatlong katangian ng tao bilang
persona ayon kay Scheler (1974)
May kakayahang kumuha ng buod o
esensiya may kakayahang bumuo ng
konklusyon mula sa isang
pangyayari.Nakikita ng tao ang esensiya
ng mga umiiral kung namamangha siya
sa kagandahan ng mga bagay sa
kaniyang paligid at nauunawaan niya
kung bakit ito umiiral.
Tatlong katangian ng tao bilang
persona ayon kay Scheler (1974)
Umiiral na nagmamahal (ens amans)
Ito ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang
persona. Ang ens amans ay salitang Latin na ang
kahulugan ay umiiral na nagmamahal. Ang tao ay
may kakayahang magmahal dahil ang puso niya ay
nakalaang magmahal. Lahat ng mabuting kilos ay
kilos ng nagmamahal. Kumikilos ang tao para sa
kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal.
Ang pagmamahalnay galaw ng damdamin patungo
sa mga tao at iba pang bagay na may halaga.
Ang tao bilang personalidad
• Ito ang pagkamit ng tao ng kaniyang kabuuan,
ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng
kaniyang pagkasino. Ang taong itinuturing na
personalidad ay may mga matibay na
pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kaniyang
sarili, at tapat sa kaniyang misyon. Mabubuo
lamang ang kaniyang sarili kung itatalaga niya
ang kaniyang pagka-sino sa paglilingkod sa
kaniyang kapuwa,lalo na ang mga
nanganagilangan.
Mga kilalang halimbawa ng
personalidad
Cris “Kesz” Valdez
Cris “Kesz” Valdez
• Nahubog ang pagkapersona ni Kesz sa
kaniyang natuklasang misyon sa buhay ang
pagkalinga sa mga batang lansangan. Binuo
niya ang “Championing Community
Children” pagkatapos siyang sagipin bilang
batang lansangan ni Harnin Manalaysay.
Tiniwang nilang “Gifts of Hopes” ang
ipinamimigay nila sa mga tsinelas,laruaan
sipilyo,kendi at iba pa.
• Tinuruan nila ang mga kabataang ito na maging
malinis sa katawan, kumain ng masustansiyang
pagkain at ipaglaban ang kanilang mga
karapatan. Ipinaunawa rin nila ang kahalagahan
ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa’t isa upang
lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan.
• Dahil sa kanyang kakayahang
impluwensiyahan at pamunuan ang mga
batang lansangan, nahubog ang pagka-persona
ni Kesz. Gamit ang kakayahang kunin ang buod o
esensiya ng kahirapang kanyang kinamulatan,
nakita ni Kesz ang kanyang misyong maging
produktibo at makibahagi sa lipunan - sa
pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang
lansangan.
Mga kilalang halimbawa ng
personalidad
Joey Velasco
Joey Velasco
• Sa larangan ng sining, naging tapat sa kaniyang
natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco.
Umani ng paghanga ang kaniyang mga painting sa
Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritwal na
paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kalawan ng
katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa
kaniyang canvass tila humihingi ng tugon at aksiyon para
sa panlipunang pagbabago. Ang “Hapag ng Pag-asa”,ang
kaniyang bersiyon ng huling hapunan, ay naglalarawan
kay Hesus na kasama ang mga batang lansangan, sa
halip na mga Apostoles.
Mga kilalang halimbawa ng
personalidad
Roger Salvador
Roger Salvador
• Dahil sa kaniyang dedikasyon s atrabaho at pagiging
bukas sa mga bagong kaalaman, napili siyang Farmer
leader extensionist ng Local Government Unit ng
Jones,Isabela. Tinuruan din niya ang kapuwa niya
magsasaka ng iba’t ibang istratehiya at makabagong
teknolohiya sa agrikultura. Dahil dito, umani siya ng
maraming pagkilala at parangal. Hinirang siyang “Most
Outstanding Corn Farmer” ng Rehiyon 2, Finalist sa
National level ng Gawad Saka Search at “Most
outstanding Isabelino”.
Mga kilalang halimbawa ng
personalidad
Mother Theresa
Mother Theresa
• Isa ring personalidad si Mother Teresa ng
Calcutta, isang madre na nagpakita ng
napakalalim na antas ng pagmamalasakit sa mga
mahihirap.Sobra siyang napektuhan sa nakita
niyang kahirapan ng mga tao lalo na sa mga
pulubi na namamatay dahil sa matinding gutom
at pagkakasakit dsa lansangan. Sa kaniyang
pagninilay, narinig niya ang tawag ng
paglilingkod sa labas ng kumbento- ang tulungan
ang mga batang napabayaan, mga taong hindi
minahal, at mga maysakit na hindi inaalagaan.
• Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa
panggagamot at kakayahan sa pagtuturo
upang tugunan ang pangangailangang
pisikal at espiritwal ng mga mahihirap.
Ipinadama niya sa kanila ang tunay na
pagmamahal at pagpapahalaga na nararapat
sa tao. Nagtatag siya ng maraming
kongregasyon ng mga misyonerong nakibahagi
sa kanyang adhikaing marating ng kalinga ang
mga pinakamahirap na tao sa iba’t ibang sulok
ng mundo. Nakabuo siya ng 610 foundation sa
123 bansa sa buong mundo.
Personal na Pahayag
ng Misyon sa Buhay
Bilang Anak
Bilang Mag-aaral
Bilang Anak ng
Diyos
Bilang Kapatid
Bilang Pangulo
ng Student
Council
Bilang mamamayan
1 sur 22

Recommandé

Similar triangles par
Similar trianglesSimilar triangles
Similar trianglesrey castro
14.3K vues21 diapositives
Chapter9 the normal curve distribution par
Chapter9 the normal curve distributionChapter9 the normal curve distribution
Chapter9 the normal curve distributionNenevie Villando
13.7K vues59 diapositives
permutation & combination par
permutation & combinationpermutation & combination
permutation & combinationAnam Joy
1.6K vues22 diapositives
GENERAL FORM OF A CIRCLE par
GENERAL FORM OF A CIRCLEGENERAL FORM OF A CIRCLE
GENERAL FORM OF A CIRCLEdaisyree medino
687 vues88 diapositives
7. the t distribution par
7. the t distribution7. the t distribution
7. the t distributionONE Virtual Services
2.5K vues33 diapositives
Illustrates quadratic equation par
Illustrates quadratic equationIllustrates quadratic equation
Illustrates quadratic equationCipriano De Leon
8.9K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Stat-2.pptx par
Stat-2.pptxStat-2.pptx
Stat-2.pptxVisitorNomad
573 vues49 diapositives
Common monomial factor par
Common monomial factorCommon monomial factor
Common monomial factormarchiemarchie
29.1K vues9 diapositives
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga par
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaPrivate Tutor
35.5K vues18 diapositives
Solving Quadratic Equations by Extracting Square Roots par
Solving Quadratic Equations by Extracting Square RootsSolving Quadratic Equations by Extracting Square Roots
Solving Quadratic Equations by Extracting Square RootsFree Math Powerpoints
13.7K vues12 diapositives
Combined Variation par
Combined VariationCombined Variation
Combined VariationREYBETH RACELIS
2K vues9 diapositives
ESP 8 Modyul 11 par
ESP 8 Modyul 11ESP 8 Modyul 11
ESP 8 Modyul 11Mich Timado
48.6K vues12 diapositives

Tendances(20)

Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga par Private Tutor
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Private Tutor35.5K vues
ESP 8 Modyul 11 par Mich Timado
ESP 8 Modyul 11ESP 8 Modyul 11
ESP 8 Modyul 11
Mich Timado48.6K vues
Direct Variation par swartzje
Direct VariationDirect Variation
Direct Variation
swartzje11.2K vues
Similar Triangles par Passy World
Similar TrianglesSimilar Triangles
Similar Triangles
Passy World61.1K vues
Solving Equations Transformable to Quadratic Equation Including Rational Alge... par Cipriano De Leon
Solving Equations Transformable to Quadratic Equation Including Rational Alge...Solving Equations Transformable to Quadratic Equation Including Rational Alge...
Solving Equations Transformable to Quadratic Equation Including Rational Alge...
Cipriano De Leon29.8K vues
Bottled balloons- group 4 par kianella
Bottled balloons- group 4Bottled balloons- group 4
Bottled balloons- group 4
kianella90.5K vues
6.14.1 Arcs and Chords par smiller5
6.14.1 Arcs and Chords6.14.1 Arcs and Chords
6.14.1 Arcs and Chords
smiller54.1K vues
angle of elevation and depression par Wenny Wang Wu
 angle of elevation and depression angle of elevation and depression
angle of elevation and depression
Wenny Wang Wu17.5K vues

Similaire à Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pptx

Modyul 1 par
Modyul 1Modyul 1
Modyul 1Ellah Velasco
2.6K vues26 diapositives
_esp10-modyul-1 ppt.pptx par
_esp10-modyul-1 ppt.pptx_esp10-modyul-1 ppt.pptx
_esp10-modyul-1 ppt.pptxIreneDulay2
59 vues22 diapositives
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptx par
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptxWeek 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptxEmanNolasco
433 vues31 diapositives
EsP 10 Modyul 1 par
EsP 10 Modyul 1EsP 10 Modyul 1
EsP 10 Modyul 1Rachalle Manaloto
17.6K vues31 diapositives
Mga panlabas na salik par
Mga panlabas na salikMga panlabas na salik
Mga panlabas na salikMaricar Valmonte
49.6K vues10 diapositives
Ang mga katangian ng pagpapakatao par
Ang mga katangian ng pagpapakataoAng mga katangian ng pagpapakatao
Ang mga katangian ng pagpapakataojoyrelle montejal
249.9K vues10 diapositives

Similaire à Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pptx(20)

_esp10-modyul-1 ppt.pptx par IreneDulay2
_esp10-modyul-1 ppt.pptx_esp10-modyul-1 ppt.pptx
_esp10-modyul-1 ppt.pptx
IreneDulay259 vues
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptx par EmanNolasco
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptxWeek 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Week 3 - Wika at Kulturang Pilipino.pptx
EmanNolasco433 vues
local_media7267649556583331055.pptx par Trebor Pring
local_media7267649556583331055.pptxlocal_media7267649556583331055.pptx
local_media7267649556583331055.pptx
Trebor Pring12 vues
Repleksyon sa kwentong: Sa Pagitan ng Sabaw ng Chaolong at Hilab ng Tiyan, An... par Yokimura Dimaunahan
Repleksyon sa kwentong: Sa Pagitan ng Sabaw ng Chaolong at Hilab ng Tiyan, An...Repleksyon sa kwentong: Sa Pagitan ng Sabaw ng Chaolong at Hilab ng Tiyan, An...
Repleksyon sa kwentong: Sa Pagitan ng Sabaw ng Chaolong at Hilab ng Tiyan, An...
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx par ambross2
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
ambross2558 vues
Kabanata i v pananaliksik par A. D.
Kabanata i  v pananaliksikKabanata i  v pananaliksik
Kabanata i v pananaliksik
A. D. 350.9K vues
MORAL NA KILOS YUNIT II par Roi Elamparo
MORAL NA KILOS YUNIT IIMORAL NA KILOS YUNIT II
MORAL NA KILOS YUNIT II
Roi Elamparo24.9K vues
Katangian ng Tao par Longen Llido
Katangian ng TaoKatangian ng Tao
Katangian ng Tao
Longen Llido157.5K vues

Plus de PrincessRegunton

Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pdf par
Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pdfAng mga Katangian ng Pagpapakatao.pdf
Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pdfPrincessRegunton
10 vues22 diapositives
chapter13sound-201221091810 (1).pptx par
chapter13sound-201221091810 (1).pptxchapter13sound-201221091810 (1).pptx
chapter13sound-201221091810 (1).pptxPrincessRegunton
1 vue25 diapositives
sounds-190728012436 (1) (1).pptx par
sounds-190728012436 (1) (1).pptxsounds-190728012436 (1) (1).pptx
sounds-190728012436 (1) (1).pptxPrincessRegunton
1 vue34 diapositives
Grade 7, Quarter 4.pdf par
Grade 7, Quarter 4.pdfGrade 7, Quarter 4.pdf
Grade 7, Quarter 4.pdfPrincessRegunton
3 vues49 diapositives
2-220824112224-ddb65abd.pdf par
2-220824112224-ddb65abd.pdf2-220824112224-ddb65abd.pdf
2-220824112224-ddb65abd.pdfPrincessRegunton
1 vue18 diapositives
peandke1powerpoint-171027083711.pptx par
peandke1powerpoint-171027083711.pptxpeandke1powerpoint-171027083711.pptx
peandke1powerpoint-171027083711.pptxPrincessRegunton
2 vues29 diapositives

Plus de PrincessRegunton(20)

lec4workpowerenergy-150127073027-conversion-gate01.pptx par PrincessRegunton
lec4workpowerenergy-150127073027-conversion-gate01.pptxlec4workpowerenergy-150127073027-conversion-gate01.pptx
lec4workpowerenergy-150127073027-conversion-gate01.pptx

Dernier

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vues29 diapositives
Balagtasan.docx par
Balagtasan.docxBalagtasan.docx
Balagtasan.docxGemmaAbrogarTeraza
12 vues4 diapositives
Araling Panlipunan 6.docx par
Araling Panlipunan 6.docxAraling Panlipunan 6.docx
Araling Panlipunan 6.docxGemmaAbrogarTeraza
14 vues7 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 vues27 diapositives
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
42 vues101 diapositives
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
43 vues58 diapositives

Dernier(10)

ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vues
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... par TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 vues
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 vues

Ang mga Katangian ng Pagpapakatao.pptx

 • 1. Ang mga Katangian ng Pagpapakatao Eduksayon Sa Pagpapakatao Modyul 1
 • 3. “Madaling maging tao” • Sumasagot ito sa pagka-ano ng tao at ang ikalawa naman ay nakatuon sa pagkasino ng tao. Ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya,may kamalayan at dignidad.
 • 4. “Mahirap magpakatao” • Tumutukoy naman ito sa persona (person) ng tao. Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya sa kapuwa niya tao. Sa kaniyang pag-iisip, pagpapasiya, at pagkilos, nagiging bukod tangi and bawat tao. Hindi ipinagkaloob sa kaniyang pagkasilang ang lahat ng mga katangiang nagpapabukod- tangi sa kaniya, dahil unti-unti niyang nililikha sa kaniyang sarili ang mga ito habang siya ay nagkakaedad.
 • 5. Tatlong yugto ng paglikha ng pagka-sino ng tao •Ang tao bilang indibidwal •Ang tao bilang persona •Ang tao bilang personalidad
 • 6. Ang tao bilang indibidwal • Tumutukoy ito sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Nang isinilang siya mula sa mundo, nagsimula na siyang mag- okupa ng espasyo na hiwalay sa ibang sanggol. Ang kaniyang pagka-indibidwal ay isang proyektong kaniyang bubuuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos (unfinished).
 • 7. Ang tao bilang persona • Isa itong proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kaniyang sarili mismo. Ito ay dahil bukod-tangi siya, hindi siya mauulit (unrepeatable) at hindi siya mauuwi sa anuman (irreducible).
 • 8. Tatlong katangian ng tao bilang persona ayon kay Scheler (1974) May kamalayan sa sarili – ang taong may kamalayan sa sarili ay may pagtanggap sa kaniyang mga talento na magagamit niya sa kaniyang pakikibahagi sa mundo.
 • 9. Tatlong katangian ng tao bilang persona ayon kay Scheler (1974) May kakayahang kumuha ng buod o esensiya may kakayahang bumuo ng konklusyon mula sa isang pangyayari.Nakikita ng tao ang esensiya ng mga umiiral kung namamangha siya sa kagandahan ng mga bagay sa kaniyang paligid at nauunawaan niya kung bakit ito umiiral.
 • 10. Tatlong katangian ng tao bilang persona ayon kay Scheler (1974) Umiiral na nagmamahal (ens amans) Ito ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona. Ang ens amans ay salitang Latin na ang kahulugan ay umiiral na nagmamahal. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil ang puso niya ay nakalaang magmahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng nagmamahal. Kumikilos ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal. Ang pagmamahalnay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga.
 • 11. Ang tao bilang personalidad • Ito ang pagkamit ng tao ng kaniyang kabuuan, ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kaniyang pagkasino. Ang taong itinuturing na personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kaniyang sarili, at tapat sa kaniyang misyon. Mabubuo lamang ang kaniyang sarili kung itatalaga niya ang kaniyang pagka-sino sa paglilingkod sa kaniyang kapuwa,lalo na ang mga nanganagilangan.
 • 12. Mga kilalang halimbawa ng personalidad Cris “Kesz” Valdez
 • 13. Cris “Kesz” Valdez • Nahubog ang pagkapersona ni Kesz sa kaniyang natuklasang misyon sa buhay ang pagkalinga sa mga batang lansangan. Binuo niya ang “Championing Community Children” pagkatapos siyang sagipin bilang batang lansangan ni Harnin Manalaysay. Tiniwang nilang “Gifts of Hopes” ang ipinamimigay nila sa mga tsinelas,laruaan sipilyo,kendi at iba pa.
 • 14. • Tinuruan nila ang mga kabataang ito na maging malinis sa katawan, kumain ng masustansiyang pagkain at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinaunawa rin nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa’t isa upang lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan. • Dahil sa kanyang kakayahang impluwensiyahan at pamunuan ang mga batang lansangan, nahubog ang pagka-persona ni Kesz. Gamit ang kakayahang kunin ang buod o esensiya ng kahirapang kanyang kinamulatan, nakita ni Kesz ang kanyang misyong maging produktibo at makibahagi sa lipunan - sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang lansangan.
 • 15. Mga kilalang halimbawa ng personalidad Joey Velasco
 • 16. Joey Velasco • Sa larangan ng sining, naging tapat sa kaniyang natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco. Umani ng paghanga ang kaniyang mga painting sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritwal na paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kalawan ng katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa kaniyang canvass tila humihingi ng tugon at aksiyon para sa panlipunang pagbabago. Ang “Hapag ng Pag-asa”,ang kaniyang bersiyon ng huling hapunan, ay naglalarawan kay Hesus na kasama ang mga batang lansangan, sa halip na mga Apostoles.
 • 17. Mga kilalang halimbawa ng personalidad Roger Salvador
 • 18. Roger Salvador • Dahil sa kaniyang dedikasyon s atrabaho at pagiging bukas sa mga bagong kaalaman, napili siyang Farmer leader extensionist ng Local Government Unit ng Jones,Isabela. Tinuruan din niya ang kapuwa niya magsasaka ng iba’t ibang istratehiya at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Dahil dito, umani siya ng maraming pagkilala at parangal. Hinirang siyang “Most Outstanding Corn Farmer” ng Rehiyon 2, Finalist sa National level ng Gawad Saka Search at “Most outstanding Isabelino”.
 • 19. Mga kilalang halimbawa ng personalidad Mother Theresa
 • 20. Mother Theresa • Isa ring personalidad si Mother Teresa ng Calcutta, isang madre na nagpakita ng napakalalim na antas ng pagmamalasakit sa mga mahihirap.Sobra siyang napektuhan sa nakita niyang kahirapan ng mga tao lalo na sa mga pulubi na namamatay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit dsa lansangan. Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglilingkod sa labas ng kumbento- ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong hindi minahal, at mga maysakit na hindi inaalagaan.
 • 21. • Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap. Ipinadama niya sa kanila ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga na nararapat sa tao. Nagtatag siya ng maraming kongregasyon ng mga misyonerong nakibahagi sa kanyang adhikaing marating ng kalinga ang mga pinakamahirap na tao sa iba’t ibang sulok ng mundo. Nakabuo siya ng 610 foundation sa 123 bansa sa buong mundo.
 • 22. Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Bilang Anak Bilang Mag-aaral Bilang Anak ng Diyos Bilang Kapatid Bilang Pangulo ng Student Council Bilang mamamayan