Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kenneth Ekman, CrisolteQ Oy

Prizztech
PrizztechPrizztech Oy
2006 © Critical Solution Technologies
Kenneth Ekman
CTO
CrisolteQ Ltd
29200 Harjavalta
Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta
liiketoimintaa Lounais-Suomeen
Tausta
• Materiaalien kysyntä kasvaa voimakkaasti kehittyvien talouksien elintason noustessa.
• Teknologian kehitys lisää erityisesti kriittisten mineraalien kysyntää
• Luonnonvarojen kulutuksen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuosina 2000–2030.
• Kasvava kysyntä on merkinnyt niukkojen luonnonvarojen ja materiaalien hintojen
nousua.
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Lääkkeeksi kiertotalous
Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja
jätteen syntyminen on minimoitu.
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Vähennä
Käytä uudelleen
Kierrätä
Cleantech on kiertotalouden mahdollistaja.
Kiertotalouden avaintekijä
• Materiaalien kierrätykseen ei tarvita ainoastaan tehokkaita keräys ja
lajittelujärjestelmiä vaan materiaalien kemiallista prosessointia joka mahdollistaa
aineiden erottelun molekyylitasolla
• Tämä edellyttää prosessikemian ja prosessiteknologian osaamista ja käyttöönottoa
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
< 50% käytetyistä pattereista
kierrätetään johtuen
käsittelylaitosten
puutteesta
Kiertotalous potentiaali
• ”Kiertotalous on Suomelle ja suomalaisille yrityksille suuri mahdollisuus. Se on
talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa
palveluilla sekä älykkyydellä”
• ”Kiertotalouden potentiaali on valtava: Sitran tuoreen selvityksen mukaan kiertotalous
tarjoaa Suomen taloudelle vähintäänkin 1,5 - 2,5 miljardin euron vuotuisen
kasvupotentiaalin, siinä missä globaalien markkinoiden arvoksi on laskettu yli 800
miljardia euroa.”
• Kiertotalous ei ole uutta! NNH, Boliden, Freeport, Paperiteollisuus käyttää
kierrätysmateriaaleja raaka-aineena
• Vasinkin pk-sektoriin toivotaan kiertotalouteen uusia työllistäviä Cleantech yrityksiä
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Cleantech Investoinnit
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Bernie Bulkin
“It’s not just lack of money,
cleantech start-ups sink
because of failure to
appreciate the engineering
expertise they need”
Bernie Bulkin is a director of Ludgate
Investments Ltd and chairman of HMN
Colmworth Ltd. He was chair of the Office
of Renewable Energy for the UK
government from 2010-2013, and a
member of the UK Sustainable
Development Commission. He was
formerly chief scientist of BP
Haasteet
• Prosessiteollisuus
• On pääomaintensiivinen ala
• Vaatii korkeaa teknologista osaamista
• Vaatii pitkäjänteisyyttä
• Vaatii kärsivällisyyttä
• Tuotannon oheelle on rakennettava infra
• Laaduntarkkailuun
• Ympäristöseurantaan
• Tuotekehitykseen
• Viranomaisraportointiin
• REACH
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
2006 © Critical Solution Technologies
0,1M€
2005 2007
2M€
2009
0,5M€
2012
0,7M€
2015
5M€
2016
Revenue 20 M€
Year
Investments in
developing the idea to
business
CrisolteQ
Orkestrointi
Orkestrointi
• yhteistyöverkostojen rakentaminen
• verkosto luo orkestroivalle osapuolille kilpailuetua toisiin yrityksiin nähden.
• Samanaikaisesti orkestroiva yritys tuottaa lisäarvoa asiakkaalleen.
• Kansankielellä sanottuna hyvän yhteistyöverkoston luominen ja hallitseminen on siis
orkestrointia.”
• Johan Wallin ” Liiketoiminnan orkesterointi”
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Orkesteroimalla uutta kemianteollisuutta-
miksi
• Madaltaa kynnystä lähteä kemianalan yrittäjäksi
• Pienentää tarvittavan alkupääoman tarvetta
• Mahdollistaa yhteistyötä pienten ja suurten yritysten välillä
• Helpottaa pienten yritysten ja yliopistojen/korkeakoulujen yhteistyötä
• Helpottaa pääoman saantia
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
• Innovaatioalustojen käynnistäminen
• SmartChemistryPark
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Orkesteroimalla uutta kemianteollisuutta-
miten
• Teollisten symbioosien muodostaminen
• Harjavalta Teollisuusalue
Rahoitus
Tekes, Sitra,
Horizon 2020, ym.
Julkinen kehittäjä-
organisaatio
(Turku Science
Park)
Kaupungit
(Turku & Raisio)
Pk-yritysten keskittymä
Varsinais-Suomessa,
Kemia- & Cleantech
toimialat
SmartChemistryPark
Konkreettien teollisuutta tukeva innovaatioalusta Varsinais-Suomessa joka on
rakennettu yhteistyössä pk-yritysten ja julkisen kehittäjäorganisaation, Turku Science Parkin
kanssa.
Brändi Suomelle kemia- & cleantech alojen korkeatasoisesta osaamisesta
Korkeakoulut
(Åbo Akademi &
Turun
ammattikorkeakoulu)
SmartChemistryPark
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Tutkimusyhteistyö;
Yliopistot &
korkeakoulut
Yhteistyömuodot
suurteollisuuden
kanssa
Pk-yritysten
yhteistyön
fasilitointi
Infra
- Toimisto
- Laboratorio
- Pilothallit
Kansainvälinen
yhteistyö ja
verkostot
Brändäys &
markkinointi
Startup toiminta
(kemian toimiala)
SmartChemistryPark
Laboratoriosta pilottivaiheiden kautta isommaksi, valmistavaksi
teollisuudeksi
LABORATORIO PILOTTI
Öljyt, rasvahapot, lietteet,
kemikaalit, toiminnalliset
polymeerit, pigmentit,
pyrolyysituotteet, ym.
TEOLLINEN VALMISTUS
Raisiossa tai muualla
SmartChemistryPark
TILA
Hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset tilat jotka mahdollistavat useamman pk-yritysten sijoittumista lähelle toisiaan.
INFRA
Yhteinen infra ja sen ylläpito
OPERAATTORI
Kehittää alustan toimintaa ja verkottaa alustan toimijat kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä aktiivisesti edistää yritysten
kehityshankkeita yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Brändäys & Markkinointi
TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
…nivottuna alustan toimintaan → erikoisosaamista yritysten T&K toimintaan.
YRITYSHAUTOMO JA STARTUP TOIMINTA
tukemassa uuden liiketoiminnan kehittymistä ja akateemista yrittäjyyttä.
YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS SUURTEOLLISUUDEN KANSSA
PILOT JA DEMONSTRAATIO TOIMINTA
Kokeileva toiminta ja prosessien ylös skaalautuvuus laboratoriomittakaavasta pilot -mittakaavaan.
SmartChemistryPark
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
AB BLN-Woods
Ltd
SmartChemistryPark
• Luo puitteet teollisen toiminnan käynnistämiseen kemian alalla
• Vähentää tarvittavaa alkupääomaa
• Suurentaa kriittistä massa
• Mahdollistaa verkostojen luomista
• Helpottaa rahoituksen saamista
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
SmartChemistryPark
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Teollinen symbiosi-Harjavalta
Teollinen symbiosi
• Teollisella symbiosilla tarkoitetaan ympäristöä säästävää ja integroitua teollista
verkostoa, jossa tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia optimoimalla resurssien
käyttöä ja hyödyntämällä mm. Verkoston jäsenten sivutuotteita, jätemateriaali- ja
energiavirtoja.
• Avain onnistuneeseen symbiosiin on hyvä yhteistyö ja synergiaedut mitkä
geograaffinen läheisyys tuo
• Hyödykkeet
• Liikennejärjestelyt
• Tuotannon oheislaitteet
• Osaava henkilökunta
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
Esimerkki
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
12 000 tons/year 7 300 tons/year 210 tons/year 1 200 tons/year 13 000 tons/year
Remaining
Ammonium Sulfate
Solution
Ion exchange Precipitation
of Chromium as
Chromium Phosphate
DissolutionReception
Sulfate Cake in water
Nickel Solution
Precipitation
of Iron as
Iron Phosphate
of Nickel as
PICKLING ACID RESIDUE TREATMENT
Product 1 Product 2 Product 3 Product 4
Raaka-aine Prosessointi Välituotteet
Valmiit
tuotteet
Yhteenveto
• Luomalla alueellisesti hyviä verkostoja yritysten, julkisten toimijoiden ja
korkoeakoulujen välillä voidaan edistää uusien korkean teknologian yritysten
käynnistymistä
• Aluelliset julkiset toimijat voivat toimia fasilitaattorina ja luoda konkreettisilla
toimenpiteillä alustan josta yrityksen käynnistyminen helpottuu olennaisesti
• Suurten teollisuusalueen toimijat voivat edistää uusien yritysten käynnistymistä
luomalla avointa yhteistyökulttuuria
February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
2006 © Critical Solution Technologies
• Osaava Kapellimestari
• Hyviä solisteja
• Yhteissoittoon pystyviä
jäseniä
1 sur 22

Recommandé

Kiertotalouden uudet työkalut, Paula Eskola, Motiva Oy par
Kiertotalouden uudet työkalut, Paula Eskola, Motiva OyKiertotalouden uudet työkalut, Paula Eskola, Motiva Oy
Kiertotalouden uudet työkalut, Paula Eskola, Motiva OyPrizztech
959 vues30 diapositives
5. Jani Viitasaari: Bioenergia- & tuhkankäsittelyterminaalin liiketoimintamal... par
5. Jani Viitasaari: Bioenergia- & tuhkankäsittelyterminaalin liiketoimintamal...5. Jani Viitasaari: Bioenergia- & tuhkankäsittelyterminaalin liiketoimintamal...
5. Jani Viitasaari: Bioenergia- & tuhkankäsittelyterminaalin liiketoimintamal...Prizztech
1.1K vues16 diapositives
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE) par
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)Prizztech
1.2K vues12 diapositives
Peittoon kierrätyspuiston mahdollisuudet, Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy par
Peittoon kierrätyspuiston mahdollisuudet, Joonas Hokkanen, Ramboll Finland OyPeittoon kierrätyspuiston mahdollisuudet, Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy
Peittoon kierrätyspuiston mahdollisuudet, Joonas Hokkanen, Ramboll Finland OyPrizztech
878 vues17 diapositives
1. Joonas Hokkanen: Peittoon tarina: tilaa ja mahdollisuuksia ympäristöliiket... par
1. Joonas Hokkanen: Peittoon tarina: tilaa ja mahdollisuuksia ympäristöliiket...1. Joonas Hokkanen: Peittoon tarina: tilaa ja mahdollisuuksia ympäristöliiket...
1. Joonas Hokkanen: Peittoon tarina: tilaa ja mahdollisuuksia ympäristöliiket...Prizztech
756 vues13 diapositives
Jyri Arponen 27.8.2013: Teolliset symbioosit Sitrassa par
Jyri Arponen 27.8.2013: Teolliset symbioosit SitrassaJyri Arponen 27.8.2013: Teolliset symbioosit Sitrassa
Jyri Arponen 27.8.2013: Teolliset symbioosit SitrassaSitra / Ekologinen kestävyys
488 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kommenttipuheen-vuoro: Kaupan alan näkökulma par
Kommenttipuheen-vuoro: Kaupan alan näkökulmaKommenttipuheen-vuoro: Kaupan alan näkökulma
Kommenttipuheen-vuoro: Kaupan alan näkökulmaMaa- ja metsätalousministeriö
496 vues6 diapositives
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi par
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusiSuomen metsäkeskus
121 vues20 diapositives
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista par
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista Maa- ja metsätalousministeriö
221 vues19 diapositives
Susanna Perko 9.1.2014: Teolliset Symbioosit - konsepti ja kokemukset Suomessa par
Susanna Perko 9.1.2014: Teolliset Symbioosit - konsepti ja kokemukset SuomessaSusanna Perko 9.1.2014: Teolliset Symbioosit - konsepti ja kokemukset Suomessa
Susanna Perko 9.1.2014: Teolliset Symbioosit - konsepti ja kokemukset SuomessaSitra / Ekologinen kestävyys
572 vues6 diapositives
19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely par
19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely
19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittelySaija Syväoja
501 vues10 diapositives
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen par
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenKari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenSitra / Ekologinen kestävyys
757 vues13 diapositives

Tendances(20)

19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely par Saija Syväoja
19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely
19. Timo Tirkkonen, UUMA 2 -hankkeen esittely
Saija Syväoja501 vues
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu par Suomen metsäkeskus
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan kouluPuurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Linda Fröberg-Niemi 10.10.2013: Resurssitehokkuustoiminta Suomessa: Tausta, m... par ElliLR
Linda Fröberg-Niemi 10.10.2013: Resurssitehokkuustoiminta Suomessa: Tausta, m...Linda Fröberg-Niemi 10.10.2013: Resurssitehokkuustoiminta Suomessa: Tausta, m...
Linda Fröberg-Niemi 10.10.2013: Resurssitehokkuustoiminta Suomessa: Tausta, m...
ElliLR598 vues

En vedette

J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem Oy par
J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem OyJ ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem Oy
J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem OyPrizztech
1.2K vues13 diapositives
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech Oy par
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech OyNdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech Oy
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech OyPrizztech
939 vues14 diapositives
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunki par
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunkiTuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunki
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunkiPrizztech
1.1K vues11 diapositives
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis... par
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...Prizztech
1.1K vues13 diapositives
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste par
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten koostePrizztech
1K vues14 diapositives
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt par
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkytPrizztech
893 vues10 diapositives

En vedette(8)

J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem Oy par Prizztech
J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem OyJ ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem Oy
J ätteenpolton tuhkat - huomispäivän materiaaliresurssi? Jaakko Soini, Ekokem Oy
Prizztech1.2K vues
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech Oy par Prizztech
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech OyNdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech Oy
NdFeb-magneettien kierrätys, Martti Paju, Prizztech Oy
Prizztech939 vues
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunki par Prizztech
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunkiTuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunki
Tuhkasta timantteja, Matti Lankiniemi, Porin kaupunki
Prizztech1.1K vues
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis... par Prizztech
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...
3. Vesa Rommi: Teollisuuden sivuvirtojen ja biotuhkan uudet jalostusmahdollis...
Prizztech1.1K vues
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste par Prizztech
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste
7. Peittoon seminaarin osallistujaesitysten koosteallistujaesitysten kooste
Prizztech1K vues
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt par Prizztech
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt
6. Joonas Hokkanen: Liiketoimintaa jätteestä, case betoniset ratapölkyt
Prizztech893 vues
2. Mikko Koivuniemi: Sekamuovien kierrätys par Prizztech
2. Mikko Koivuniemi: Sekamuovien kierrätys2. Mikko Koivuniemi: Sekamuovien kierrätys
2. Mikko Koivuniemi: Sekamuovien kierrätys
Prizztech1.1K vues
4. Jyrki Heino: Jätemuovi – haitallisesta hiilipohjaisesta materiaalista arvo... par Prizztech
4. Jyrki Heino: Jätemuovi – haitallisesta hiilipohjaisesta materiaalista arvo...4. Jyrki Heino: Jätemuovi – haitallisesta hiilipohjaisesta materiaalista arvo...
4. Jyrki Heino: Jätemuovi – haitallisesta hiilipohjaisesta materiaalista arvo...
Prizztech1.8K vues

Similaire à Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kenneth Ekman, CrisolteQ Oy

Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf par
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfMotiva
164 vues10 diapositives
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx par
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxMotiva
1.4K vues10 diapositives
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx par
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxMotiva
536 vues10 diapositives
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf par
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfMotiva
460 vues10 diapositives
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012 par
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012MaaritVuorela
294 vues17 diapositives
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä 18.9.2008 ... par
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä 18.9.2008 ...Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä 18.9.2008 ...
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä 18.9.2008 ...Sitra the Finnish Innovation Fund
408 vues28 diapositives

Similaire à Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kenneth Ekman, CrisolteQ Oy(20)

Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf par Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva164 vues
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx par Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva1.4K vues
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx par Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva536 vues
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf par Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva460 vues
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012 par MaaritVuorela
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
MaaritVuorela294 vues
Teknologiateollisuus vastuullisuus par TechFinland
Teknologiateollisuus vastuullisuusTeknologiateollisuus vastuullisuus
Teknologiateollisuus vastuullisuus
TechFinland1.9K vues
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy par TechFinland
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
TechFinland207 vues
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 par Valmet Oyj
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015
Valmet Oyj283 vues
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011 par Satu Kantti
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Esite / tuotantotekniikan laitos 2011
Satu Kantti4 vues
Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) par Markinvest
Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
Markinvest305 vues
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017 par Nordnet Suomi
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Nordnet Suomi2.4K vues

Plus de Prizztech

Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka par
Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikkaTopi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka
Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikkaPrizztech
556 vues14 diapositives
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätys par
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätysSeveri Ojanen/ Mekaaninen kierrätys
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätysPrizztech
346 vues21 diapositives
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissa par
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissaAntti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissa
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissaPrizztech
355 vues13 diapositives
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätys par
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätysSanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätys
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätysPrizztech
628 vues20 diapositives
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta par
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaPrizztech
357 vues11 diapositives
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and Corrosion par
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and CorrosionMari Lundström/ Hydrometallurgy and Corrosion
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and CorrosionPrizztech
861 vues25 diapositives

Plus de Prizztech(20)

Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka par Prizztech
Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikkaTopi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka
Topi Tirronen/ Pyrometallurgia ja termodynamiikka
Prizztech556 vues
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätys par Prizztech
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätysSeveri Ojanen/ Mekaaninen kierrätys
Severi Ojanen/ Mekaaninen kierrätys
Prizztech346 vues
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissa par Prizztech
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissaAntti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissa
Antti Porvali/ Harvinaiset maametallit akuissa
Prizztech355 vues
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätys par Prizztech
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätysSanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätys
Sanna-Mari Nevala/ Aurinkopaneelien kierrätys
Prizztech628 vues
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta par Prizztech
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Prizztech357 vues
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and Corrosion par Prizztech
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and CorrosionMari Lundström/ Hydrometallurgy and Corrosion
Mari Lundström/ Hydrometallurgy and Corrosion
Prizztech861 vues
Miamari Aaltonen/ Hydrometallurgia akkujen kierrätyksessä par Prizztech
Miamari Aaltonen/ Hydrometallurgia akkujen kierrätyksessäMiamari Aaltonen/ Hydrometallurgia akkujen kierrätyksessä
Miamari Aaltonen/ Hydrometallurgia akkujen kierrätyksessä
Prizztech180 vues
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous par Prizztech
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalousMETYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous
Prizztech312 vues
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopistoTutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto
Prizztech154 vues
Tutkija Severi Ojanen, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Severi Ojanen, Aalto yliopistoTutkija Severi Ojanen, Aalto yliopisto
Tutkija Severi Ojanen, Aalto yliopisto
Prizztech197 vues
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopistoTutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto
Prizztech186 vues
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopistoTutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto
Tutkija Antti Porvali, Aalto yliopisto
Prizztech106 vues
Tutkija Sanna-Mari Nevala, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Sanna-Mari Nevala, Aalto yliopistoTutkija Sanna-Mari Nevala, Aalto yliopisto
Tutkija Sanna-Mari Nevala, Aalto yliopisto
Prizztech189 vues
Olli Virtanen, Director Operations, Hacklin Ltd par Prizztech
Olli Virtanen, Director Operations, Hacklin LtdOlli Virtanen, Director Operations, Hacklin Ltd
Olli Virtanen, Director Operations, Hacklin Ltd
Prizztech263 vues
Professori Rodrigo Serna, Aalto yliopisto par Prizztech
Professori Rodrigo Serna, Aalto yliopistoProfessori Rodrigo Serna, Aalto yliopisto
Professori Rodrigo Serna, Aalto yliopisto
Prizztech274 vues
Tutkija Miamari Aaltonen, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Miamari Aaltonen, Aalto yliopistoTutkija Miamari Aaltonen, Aalto yliopisto
Tutkija Miamari Aaltonen, Aalto yliopisto
Prizztech124 vues
Kenneth Ekman, Crisolteq par Prizztech
Kenneth Ekman, CrisolteqKenneth Ekman, Crisolteq
Kenneth Ekman, Crisolteq
Prizztech1.9K vues
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous par Prizztech
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalousMETYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous
METYK - Metallialan ympäristö ja kiertotalous
Prizztech208 vues
Petri Latostenmaa, Boliden Harjavalta par Prizztech
Petri Latostenmaa, Boliden HarjavaltaPetri Latostenmaa, Boliden Harjavalta
Petri Latostenmaa, Boliden Harjavalta
Prizztech445 vues
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto par Prizztech
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopistoTutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto
Tutkija Topi Tirronen, Aalto yliopisto
Prizztech93 vues

Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kenneth Ekman, CrisolteQ Oy

 • 1. 2006 © Critical Solution Technologies Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta Orkestroimalla kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa Lounais-Suomeen
 • 2. Tausta • Materiaalien kysyntä kasvaa voimakkaasti kehittyvien talouksien elintason noustessa. • Teknologian kehitys lisää erityisesti kriittisten mineraalien kysyntää • Luonnonvarojen kulutuksen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuosina 2000–2030. • Kasvava kysyntä on merkinnyt niukkojen luonnonvarojen ja materiaalien hintojen nousua. February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 3. Lääkkeeksi kiertotalous Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. February 2015 2006 © Critical Solution Technologies Vähennä Käytä uudelleen Kierrätä Cleantech on kiertotalouden mahdollistaja.
 • 4. Kiertotalouden avaintekijä • Materiaalien kierrätykseen ei tarvita ainoastaan tehokkaita keräys ja lajittelujärjestelmiä vaan materiaalien kemiallista prosessointia joka mahdollistaa aineiden erottelun molekyylitasolla • Tämä edellyttää prosessikemian ja prosessiteknologian osaamista ja käyttöönottoa February 2015 2006 © Critical Solution Technologies < 50% käytetyistä pattereista kierrätetään johtuen käsittelylaitosten puutteesta
 • 5. Kiertotalous potentiaali • ”Kiertotalous on Suomelle ja suomalaisille yrityksille suuri mahdollisuus. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä” • ”Kiertotalouden potentiaali on valtava: Sitran tuoreen selvityksen mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle vähintäänkin 1,5 - 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin, siinä missä globaalien markkinoiden arvoksi on laskettu yli 800 miljardia euroa.” • Kiertotalous ei ole uutta! NNH, Boliden, Freeport, Paperiteollisuus käyttää kierrätysmateriaaleja raaka-aineena • Vasinkin pk-sektoriin toivotaan kiertotalouteen uusia työllistäviä Cleantech yrityksiä February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 6. Cleantech Investoinnit February 2015 2006 © Critical Solution Technologies Bernie Bulkin “It’s not just lack of money, cleantech start-ups sink because of failure to appreciate the engineering expertise they need” Bernie Bulkin is a director of Ludgate Investments Ltd and chairman of HMN Colmworth Ltd. He was chair of the Office of Renewable Energy for the UK government from 2010-2013, and a member of the UK Sustainable Development Commission. He was formerly chief scientist of BP
 • 7. Haasteet • Prosessiteollisuus • On pääomaintensiivinen ala • Vaatii korkeaa teknologista osaamista • Vaatii pitkäjänteisyyttä • Vaatii kärsivällisyyttä • Tuotannon oheelle on rakennettava infra • Laaduntarkkailuun • Ympäristöseurantaan • Tuotekehitykseen • Viranomaisraportointiin • REACH February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 8. 2006 © Critical Solution Technologies 0,1M€ 2005 2007 2M€ 2009 0,5M€ 2012 0,7M€ 2015 5M€ 2016 Revenue 20 M€ Year Investments in developing the idea to business CrisolteQ
 • 9. Orkestrointi Orkestrointi • yhteistyöverkostojen rakentaminen • verkosto luo orkestroivalle osapuolille kilpailuetua toisiin yrityksiin nähden. • Samanaikaisesti orkestroiva yritys tuottaa lisäarvoa asiakkaalleen. • Kansankielellä sanottuna hyvän yhteistyöverkoston luominen ja hallitseminen on siis orkestrointia.” • Johan Wallin ” Liiketoiminnan orkesterointi” February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 10. Orkesteroimalla uutta kemianteollisuutta- miksi • Madaltaa kynnystä lähteä kemianalan yrittäjäksi • Pienentää tarvittavan alkupääoman tarvetta • Mahdollistaa yhteistyötä pienten ja suurten yritysten välillä • Helpottaa pienten yritysten ja yliopistojen/korkeakoulujen yhteistyötä • Helpottaa pääoman saantia February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 11. • Innovaatioalustojen käynnistäminen • SmartChemistryPark February 2015 2006 © Critical Solution Technologies Orkesteroimalla uutta kemianteollisuutta- miten • Teollisten symbioosien muodostaminen • Harjavalta Teollisuusalue
 • 12. Rahoitus Tekes, Sitra, Horizon 2020, ym. Julkinen kehittäjä- organisaatio (Turku Science Park) Kaupungit (Turku & Raisio) Pk-yritysten keskittymä Varsinais-Suomessa, Kemia- & Cleantech toimialat SmartChemistryPark Konkreettien teollisuutta tukeva innovaatioalusta Varsinais-Suomessa joka on rakennettu yhteistyössä pk-yritysten ja julkisen kehittäjäorganisaation, Turku Science Parkin kanssa. Brändi Suomelle kemia- & cleantech alojen korkeatasoisesta osaamisesta Korkeakoulut (Åbo Akademi & Turun ammattikorkeakoulu) SmartChemistryPark
 • 13. February 2015 2006 © Critical Solution Technologies Tutkimusyhteistyö; Yliopistot & korkeakoulut Yhteistyömuodot suurteollisuuden kanssa Pk-yritysten yhteistyön fasilitointi Infra - Toimisto - Laboratorio - Pilothallit Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot Brändäys & markkinointi Startup toiminta (kemian toimiala) SmartChemistryPark
 • 14. Laboratoriosta pilottivaiheiden kautta isommaksi, valmistavaksi teollisuudeksi LABORATORIO PILOTTI Öljyt, rasvahapot, lietteet, kemikaalit, toiminnalliset polymeerit, pigmentit, pyrolyysituotteet, ym. TEOLLINEN VALMISTUS Raisiossa tai muualla SmartChemistryPark
 • 15. TILA Hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset tilat jotka mahdollistavat useamman pk-yritysten sijoittumista lähelle toisiaan. INFRA Yhteinen infra ja sen ylläpito OPERAATTORI Kehittää alustan toimintaa ja verkottaa alustan toimijat kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä aktiivisesti edistää yritysten kehityshankkeita yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Brändäys & Markkinointi TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTA …nivottuna alustan toimintaan → erikoisosaamista yritysten T&K toimintaan. YRITYSHAUTOMO JA STARTUP TOIMINTA tukemassa uuden liiketoiminnan kehittymistä ja akateemista yrittäjyyttä. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS SUURTEOLLISUUDEN KANSSA PILOT JA DEMONSTRAATIO TOIMINTA Kokeileva toiminta ja prosessien ylös skaalautuvuus laboratoriomittakaavasta pilot -mittakaavaan. SmartChemistryPark
 • 16. February 2015 2006 © Critical Solution Technologies AB BLN-Woods Ltd SmartChemistryPark
 • 17. • Luo puitteet teollisen toiminnan käynnistämiseen kemian alalla • Vähentää tarvittavaa alkupääomaa • Suurentaa kriittistä massa • Mahdollistaa verkostojen luomista • Helpottaa rahoituksen saamista February 2015 2006 © Critical Solution Technologies SmartChemistryPark
 • 18. February 2015 2006 © Critical Solution Technologies Teollinen symbiosi-Harjavalta
 • 19. Teollinen symbiosi • Teollisella symbiosilla tarkoitetaan ympäristöä säästävää ja integroitua teollista verkostoa, jossa tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia optimoimalla resurssien käyttöä ja hyödyntämällä mm. Verkoston jäsenten sivutuotteita, jätemateriaali- ja energiavirtoja. • Avain onnistuneeseen symbiosiin on hyvä yhteistyö ja synergiaedut mitkä geograaffinen läheisyys tuo • Hyödykkeet • Liikennejärjestelyt • Tuotannon oheislaitteet • Osaava henkilökunta February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 20. Esimerkki February 2015 2006 © Critical Solution Technologies 12 000 tons/year 7 300 tons/year 210 tons/year 1 200 tons/year 13 000 tons/year Remaining Ammonium Sulfate Solution Ion exchange Precipitation of Chromium as Chromium Phosphate DissolutionReception Sulfate Cake in water Nickel Solution Precipitation of Iron as Iron Phosphate of Nickel as PICKLING ACID RESIDUE TREATMENT Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Raaka-aine Prosessointi Välituotteet Valmiit tuotteet
 • 21. Yhteenveto • Luomalla alueellisesti hyviä verkostoja yritysten, julkisten toimijoiden ja korkoeakoulujen välillä voidaan edistää uusien korkean teknologian yritysten käynnistymistä • Aluelliset julkiset toimijat voivat toimia fasilitaattorina ja luoda konkreettisilla toimenpiteillä alustan josta yrityksen käynnistyminen helpottuu olennaisesti • Suurten teollisuusalueen toimijat voivat edistää uusien yritysten käynnistymistä luomalla avointa yhteistyökulttuuria February 2015 2006 © Critical Solution Technologies
 • 22. 2006 © Critical Solution Technologies • Osaava Kapellimestari • Hyviä solisteja • Yhteissoittoon pystyviä jäseniä