Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö
Kaasua Satakunnassa, 10.6.2014
Arto Jaskari
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes lyhyesti
• ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano,
viestintä ja kehittäminen
• per...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Maakaasuasetuksen 551/2009 soveltamisala
1 §
• maakaasun varastointi
• maakaasun teknin...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Maakaasuasetusta ei sovelleta
551/2009 2 §
• raaka-ainekäyttöön kemiallisessa prosessis...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaasusäännösten tarkoitus
• saavuttaa turvallisuuden kannalta hyväksyttävä taso
• yhten...
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
Asetus
nestekaasulaitosten
turvallisuus-...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaasusäännöksiä sivuavia säädöksiä
• painelaite
• sähkö
• kemikaali
• pelastustoimi
• v...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Rakentamislupa, 551/2009, 5 ja 9 §
• siirto- ja jakeluputkisto
(jakeluputkiston lupa vo...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Rakentamislupaa EI vaadita
• jakeluputkiston talohaara (max. 70 kW)
• käyttöputkistolle...
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähtei-
den käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus
maakaasun käs...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
LNG-varastointi
• rakentamislupa, kun varastointimäärä on vähintään
5 tonnia (vastaa 10...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Asennus ja huolto, 551/2009, 10 - 13 §
Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammatti...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tarkastukset, 551/2009, 16, 17 ja 18 §
Käyttölupa, 8 §
• rakentamisluvan vaatinut putki...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Määräaikaistarkastus, 551/2009, 19 ja 20 §
• käyttöönottotarkastusta edellyttäneille pu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Putkiston vastuuhenkilö = käytön valvoja
551/2009, 22 ja 23 §, tehtävät katso 24 ja 25 ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Käytönaikainen valvonta ja valvontakirja
551/2009 30 ja 31 §
• toiminnanharjoittajalla ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuudet ja valvonta
551/2009, 36 ja 37 §
• toiminnanharjoittajan on toimitettava ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö

1 043 vues

Publié le

Arto Jaskari, turvallisuusinsinööri/ TUKES

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö Kaasua Satakunnassa, 10.6.2014 Arto Jaskari
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes lyhyesti • ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen • perustettu vuonna 1995/2011 • päätoimipaikat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä • sivutoimipaikat Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa • toimii Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla • työntekijöitä 230 (htv)
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maakaasuasetuksen 551/2009 soveltamisala 1 § • maakaasun varastointi • maakaasun tekninen käyttö • maakaasun siirto, jakelu ja käyttö • tankkausasemat • biokaasun tekninen käyttö sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitetut putkistot ja laitteet • korvaavat polttoaineet maakaasuputkistoissa
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maakaasuasetusta ei sovelleta 551/2009 2 § • raaka-ainekäyttöön kemiallisessa prosessissa • käytettäessä maakaasua tuki- ja lisäpolttoaineena kaasumaisten hiilivetyjen kanssa • biokaasun valmistukseen ja siihen välittömästi liittyvään tekniseen käyttöön ja varastointiin
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaasusäännösten tarkoitus • saavuttaa turvallisuuden kannalta hyväksyttävä taso • yhtenäistää käytäntöä ja helpottaa asioista keskustelemista • toimia suunnittelun lähtökohtana • karsia asiattomia ja turvattomia asennuksia • standardiluettelo Tukesin sivuilta: http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/ maakaasustandardit.pdf
 6. 6. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 Asetus nestekaasulaitosten turvallisuus- vaatimuksista 858/2012 Asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009 Kaasulaiteasetus 1434/1993 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 Asetus hyväksytyistä liikkeistä 558/2012
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaasusäännöksiä sivuavia säädöksiä • painelaite • sähkö • kemikaali • pelastustoimi • vaarallisten aineiden kuljetus • maankäyttö ja rakennus • työturvallisuus • ympäristönsuojelu
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Rakentamislupa, 551/2009, 5 ja 9 § • siirto- ja jakeluputkisto (jakeluputkiston lupa voi olla alueellinen) • erillinen suuri käyttökohde, polttoaineteho vähintään 6 MW • tankkausasema • maakaasun varastointi • käyttöputkisto, polttoaineteho vähintään 1,2 MW
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Rakentamislupaa EI vaadita • jakeluputkiston talohaara (max. 70 kW) • käyttöputkistolle, jos paine on enintään 0,5 bar tai putkiston nimellissuuruus on enintään DN 25 (tehoraja 1,2 MW voimassa)
 10. 10. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähtei- den käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) SFS-EN 13645 SFS-EN 1473 SFS-EN 14620, osat 1–5 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012), 13–24 §: suuronnettomuusvaara
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto LNG-varastointi • rakentamislupa, kun varastointimäärä on vähintään 5 tonnia (vastaa 10 m³ säiliötilavuutta) • 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia; ilmoitus Tukesille • vähintään 50 tonnin varastoille toimintaperiaateasiakirja (MAPP), Vna 855/2012 liite III • vähintään 200 tonnin varastoille turvallisuusselvitys, Vna 855/2012 liite IV • sisäinen pelastussuunnitelma • Tukes tekee tarkastuksen ennen käyttöönottoa, määräaikaistarkastukset määräytyvät varastointimäärän mukaan (1, 3 ja 5 vuotta)
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Asennus ja huolto, 551/2009, 10 - 13 § Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät ja palveluksessa säännökset tunteva vastuuhenkilö (laki 390/2005). • siirtoputkiston asennusliike • teräksisen jakeluputkiston asennusliike • muovisten kaasuputkistojen asennusliike • käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennusliike:  Tukesin hyväksymä asennus- ja huoltoliike (Vna 558/2012 hyväksytty liike)  putkistoja saa asentaa liike, jolla on painelaitesäädösten mukainen pätevyys
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tarkastukset, 551/2009, 16, 17 ja 18 § Käyttölupa, 8 § • rakentamisluvan vaatinut putkisto on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen määräajoin • tarkastuslaitos laatii tarkastuksesta pöytäkirjan • tarkastuslaitos tekee käyttöönottotarkastuksen ennen käyttöönottoa • jakelu- ja käyttöputkiston saa ottaa käyttöön tarkastuslaitoksen tarkastuksen perusteella • Tukes antaa siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella • kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen todistuksella
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Määräaikaistarkastus, 551/2009, 19 ja 20 § • käyttöönottotarkastusta edellyttäneille putkistoille tehdään määräaikaistarkastus kahdeksan vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka kahdeksas vuosi • tarkastettava, että putkistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja että putkisto ja siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat toimintakuntoisia • Tukes voi hakemuksesta myöntää toiminnanharjoittajalle oikeuden korvata määräaikaistarkastus oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä
 15. 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Putkiston vastuuhenkilö = käytön valvoja 551/2009, 22 ja 23 §, tehtävät katso 24 ja 25 § Toiminnanharjoittaja nimeää käytön valvojan ja sijaisen ennen käyttöönottoa, ilmoitus Tukesille: • siirto- ja jakeluputkisto (myös sijainen) • käyttöputkisto kun polttoaineteho yli 1,2 MW • käyttöputkisto kun polttoaineteho vähintään 6 MW (myös sijainen) • tankkausasema • varastointi • huom. ilmoitukseen myös käytön valvojan ja sijaisen kirjallinen suostumus ottaa tehtävä vastaan
 16. 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Käytönaikainen valvonta ja valvontakirja 551/2009 30 ja 31 § • toiminnanharjoittajalla on toimintakunnon ylläpitämisvelvoite • maakaasuputkiston ja valvonta- ja varolaitteiden kunnon seuraamiseksi on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia • putkilinjojen ja niiden merkintöjen kuntoa on valvottava säännöllisesti • putkilinjan sijaintitiedot on pidettävä ajan tasalla • toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ajan tasalla olevat tiedot maakaasuputkistosta valvontakirjassa, sitä tulee täydentää myös käytönaikaista toimintaa koskevilla tiedoilla • valvontakirja koostuu maakaasuputkiston koko elinkaaresta
 17. 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuudet ja valvonta 551/2009, 36 ja 37 § • toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys vakavasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Tukesille • selvitys on tehtävä myös vaurioista, joilla saattaa olla merkitystä käyttöturvallisuuteen (rakenteelliset viat, materiaaliviat). • Maakaasuasetusta valvoo Tukes.

×