Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Plus par ProInvestor - online meeting place for the retail investor (20)

Publicité

Zealand Pharma

 1. 1. Virksomhedspræsentation<br />Proinvestor Life Science seminar - 5. oktober 2011<br />
 2. 2. ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER)<br />Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del af, og skal ikke anses som hverken et tilbud om at sælge eller udstede, eller som en opfordring til at tilbyde at købe eller erhverve værdipapirer i Zealand Pharma A/S i nogen jurisdiktion, eller en tilskyndelse til at foretage nogen investeringsaktivitet. Ingen del af denne præsentation, eller dens distribution, skal danne grundlag for, eller blive lagt til grund i forbindelse med, nogen kontrakt, eller tilsagn eller beslutning om at foretage nogen form for investering. <br />Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, der er et udtryk for ledelsens nuværende syn på visse fremtidlige hændelser og mulige finansielle resultater. Til trods for, at Zealand Pharma tror på, at forventningerne, som fremgår af sådanne fremadrettede udsagn, er begrundede, kan der ikke gives sikkerhed for, at sådanne forventninger vil vise sig at være korrekte. Som følge heraf, kan faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der er angivet i de fremadrettede udsagn, som følge af en række faktorer, hvoraf mange ikke er i Zealand Pharmas kontrol.<br />Denne præsentation medfører ikke, at Zealand Pharma har givet tilsagn om at opdatere disse fremadrettede udsagn, udover hvad der er påkrævet i henhold til gældende lov eller gældende børsregulering, såfremt og når omstændigheder opstår, som vil medføre ændringer i forhold til datoen, hvor disse erklæringer er givet. <br />2<br />
 3. 3. HVAD GIVER EN INVESTERING I ZEALAND PHARMA?<br /><ul><li>Unik eksponering til diabetes; et af verdens største medicinalmarkeder: Tæt på første lancering</li></ul> Licensaftale med Sanofi vedr. Lyxumia® (lixisenatide) – Både monoterapi og i kombo-pen med Lantus®<br /><ul><li>Nyt GLP-1 lægemiddel til behandling af type 2-diabetes – EU Registreringsansøgning i 4.kvt. ’11
 4. 4. Milepælsbetalinger på DKK 1,3 mia. samt lave tocifrede royalty-procenter af globalt salg</li></ul> Aftale med Boehringer Ingelheim om en helt ny lægemiddelklasse, opfundet og udviklet af Zealand<br /><ul><li>F&U-samarbejde om nye lægemidler mod type 2-diabetes og fedme, inkl. ZP2929 (Fase I klargøring)
 5. 5. Milepælsbetalinger, herunder op til DKK 2,8 mia. for ZP2929 alene, samt salgs-royalties
 6. 6. Solid finansiel position – Vejen til rentabilitet sikret via likvide midler og partnerindtægter
 7. 7. Vækstpotentiale i moden pipeline: 7 lægemiddelkandidater – 5 dækket af partneraftaler
 8. 8. Moderat omkostningsbase – Værdiskabende partnerskaber i højsædet
 9. 9. Ledende og efterspurgte kompetencer inden for innovation/udvikling af nye peptid-lægemidler</li></ul>3<br />
 10. 10. ( )<br />*<br />STORT VÆKSTPOTENTIALE I MODEN OG DYB PIPELINE<br />Lyxumia® (lixisenatide) (GLP-1 agonist)<br />Lixisenatide+ Lantus® (GLP-1 + Insulin)<br />ZP2929 (Glucagon/GLP-1)<br />Elsiglutide (ZP1846) (GLP-2 agonist)<br />ZP1848 (GLP-2 agonist)<br />Danegaptide (GAP junction peptid)<br />ZP1480 (Alpha-MSH)<br />Diabetes/Stofskiftesygdomme<br />Dækker 11 prækliniske og forskningsprogrammer<br />Mave-tarmsygdomme<br />Hjerte-karsygdomme<br />(*) Positive resultater fra to kliniske fase III studier med lixisenatide i fri kombination med Lantus® offentliggjort som en del af GETGOAL-programmet for Lyxumia®. <br /> Sanofi forventer at starte yderligere fase III studier med kombinationen tidligt i 2013 baseret på den pen, som er tiltænkt kommercielt brug.<br />4<br />
 11. 11. PEPTIDER – ET UNIKT OG BLÅSTEMPLET KOMPETENCE FELT <br />ZEALAND HAR SIDEN START OPNÅET 8 KLINISKE GODKENDELSER (INDs) FRA FDA<br />8 nye peptidlægemidler<br />Sat i klinisk udvikling siden 1998<br />~300 patentansøgninger(>25 familier)<br />~3,000 peptider<br />Syntese af fokuserede peptidbiblioteker<br />IND<br />Præklinisk udvikling<br />Zealand Pharma har:<br /><ul><li>Stor viden om peptid-baseret lægemiddeludvikling
 12. 12. Dyb videnskabelig indsigt indenfor fokus terapiområderne
 13. 13. medicinske og kommercielle kompetencer i terapiområderne</li></ul>Forskning<br />5<br />
 14. 14. STRATEGI – TIL SIKRING AF SUCCES OG VÆKST<br /> Zealand Pharma – Strategiske mål<br />Eksisterende partnerskaber<br />Blive et rentabelt selskab efter lanceringen af Lyxumia® gennem vores partner Sanofi<br />Sikre stigende indtægter gennem voksende milepæls- og royaltybetalinger<br />Udbygge antallet af innovative nye peptidbaserede lægemidler i vores pipeline<br />Forblive på forkant med udviklingen inden for peptidlægemidler og fastholde en konkurrence-mæssig fordel som foretrukken medicinal-partner <br />Indgå i partnerskaber af høj kvalitet, der kan tilbyde langsigtet værditilvækst til Zealand Pharma<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />
 15. 15. FINANSIEL STATUS OG FORVENTNINGER TIL 2011<br />Resultatopgørelse - H1 2011<br />Likvide midler og forventninger til 2011<br />Likvide midler (pr. 30 juni’11) : DKK 446 mio. (€60 mio.)<br />Forventninger til 2011: <br />Indtægter på DKK 150 mio. (€20 mio.) under aftalen med Boehringer Ingelheim – der gives ikke yderligere guidance på indtægter<br />Samlede driftsomkostninger på DKK 170 mio. (€23 mio.)<br />7<br />
 16. 16. DIABETES – I EKSPLOSIVT VÆKST VERDEN OVER<br />På globalt plan er der 285 mio. mennesker med diabetes; et tal, der ventes at vokse til 438 mio. i 2030<br />Højeste vækstrater i Afrika, Mellem-østen, Asien og Sydamerika<br />DET GLOBALE DIABETES MARKED <br />- Størst vækst i injektionsbaseret behandling<br />€48mia.<br />Vækst 8%/år<br />€33mia.<br />Vækst 9%/år<br />€20mia<br />Kilde: International Diabetes Federation<br /><ul><li>9 ud af 10 diabetikerehar type 2-diabetes
 17. 17. Diabetes medfører en rækkealvorligesygdomme:</li></ul>Blindhed – nyresvigt – cancer – hjerte/kar-sygdom - ambutationer<br />Kilde: IMS, Sanofi<br />8<br />
 18. 18. GLP-1 LÆGEMIDLER – ET MARKED I RIVENDE UDVIKLING<br />GLP-1 ER ET NATURLIGT FOREKOMMENDE PEPTID MED EN VIGTIG FUNKTION<br />GLP-1 <br />målorganer<br />Fysiologiske <br />effekter<br />Terapeutiske <br />effekter<br />Appetit<br />Vægt<br />Hjerne<br />GLP-1 LÆGEMIDER ER EN NY OG FULDT ANERKENDT LÆGEMIDDELKLASSE:<br /><ul><li>Giver forbedret blodsukkerkontrol i et bredt udsnit af patienter
 19. 19. Giver vægttab
 20. 20. Tre godkendte GLP-1 produkter:</li></ul>Byetta, Victoza og Bydureon<br />MARKEDSPOTENTIALE<br /><ul><li>Estimeret markedsværdi i 2017: 5-6 mia. USD
 21. 21. Uopfyldte patientbehov:</li></ul> - Hjælp til optimering af insulin-behandling <br /> - Bedre bivirkningsprofil (sikkerhed)<br /> - Simplere behandlingsregime <br /> Ventrikel <br />tømning<br />Efter måltid <br />Glukose<br />Blod <br />Tarm<br />Mave<br />GLP-1 <br />frigivelse<br />Fødeindtag<br />Insulin<br />Glukagon<br />Blod <br />Glukose<br />Bugspytkirtel<br />9<br />
 22. 22. SANOFI – EN OPTIMAL PARTNER TIL LYXUMIA® (LIXISENATIDE)<br />SANOFI ER ET AF VERDENS <br />STØRSTE MEDICINALSELSKABER<br />- stærk strategisk satsning inden for diabetes<br />- integreret palette af succesfulde diabetes-produkter <br /><ul><li> står bag Lantus®, verdens bedst sælgende insulin-produkt: </li></ul>I 2010 solgte Lantus® for USD 3,8 mia. og salget vokser fortsat med tocifrede vækstrater <br /> AFTALEN MELLEM ZEALAND og SANOFI<br /><ul><li>Resterende milepælsbetalinger*: Op til 1,3 mia. kr. - Sanofi erholder alle omkostninger
 23. 23. Royalty-betalinger*: Lave tocifrede royalty-procenter af Sanofis globale salg af Lyxumia® og lægemidler, der indeholder lixisenatide, herunder lixisenatide + Lantus® kombinationen
 24. 24. Af alle indtægter på lixisenatide skal Zealand Pharma betale 13% til Elan I henhold til tidligere samarbejdsaftale og 0.5% til opfinderen af SIP® teknologien</li></ul>10<br />
 25. 25. LYXUMIA® - GLOBALT FASE III PROGRAM TÆT PÅ AFSLUTNING <br /> GETGOAL-studier, der har rapporteret resultater<br />11<br />
 26. 26. LYXUMIA® - UNIK KLINISK PROFIL TEGNER SIG<br />I ALT 6 FASE III GETGOAL-STUDIER HAR VIST POSITIVE RESULTATER<br /><ul><li> Primært effektmål mødt i alle studier (sænkning af blodsukker) 
 27. 27. Konsistent 0.7-0.9 fald i HbA1c (langtidsglucose)
 28. 28. Udtalt effekt på blodsukkerniveauet efter et måltid (PPG) 
 29. 29. Vægtreduktion både som monoterapi og i kombination med tabletbehandling og insulin
 30. 30. Vægttab på 1.8 – 3 kg
 31. 31. Lovende sikkerhedsprofil i forhold til Byetta (to gange dagligt) 
 32. 32. 6-gange færre tilfælde af hypoglykæmi
 33. 33. Færre bivirkninger på mave/tarm-systemet
 34. 34. Enkelthed for forbedret patienttilfredshed (compliance) 
 35. 35. Én daglig injektion
 36. 36. Kun ét trin til fuld dosis og én pen pr. dosis</li></ul>HbA1c –ændring fra baseline (%)<br />0.4<br />GetGoal-L Asia<br />GetGoal Mono<br />GetGoal-X<br />GetGoal-S<br />0.2<br />0<br />-0.2<br />-0.4<br />-0.6<br />-0.8<br />-1.0<br />lixisenatide (2-step titration)<br />lixisenatide (1-step titration)<br /> ~90% af patienterne gennemførte på den fulde dosering<br />Kilde: Sanofi, IR Strategidag, 6. sept 2011<br />12<br />
 37. 37. LYXUMIA® – DEN BEDSTE PARTNER TIL BASAL INSULIN<br />Rationale for behandling af PPG (blodsukker efter måltid) med GLP-1 frem for med kortidsvirkende/præmix insulin<br /><ul><li> Bedre vægtkontrol
 38. 38. Mindre risiko for hypoglykæmi (for lavt blodsukker)
 39. 39. Færre daglige injektioner</li></ul>GLP-1 som tillægsbehandling til basal insulin<br /><ul><li> Ingen GLP-1 er i dag godkendt på dette felt
 40. 40. Voksende accept blandt læger (off-label brug): UK-studie: >30% af GLP-1 recepter er som tillæg til basal insulin </li></ul>Lyxumia® + Lantus®: Potentiale både som fri kombination og i en specialudviklet kombinationspen<br /><ul><li> Fase III-studie af fri kombination forventes afsluttet i 2011
 41. 41. Fase III-studie med kombinationspen under udvikling: Lantus® i variabel dosering + Lyxumia® i fast dosering
 42. 42. Væsentligt kommercielt grundlag: >7 mio. patienter verden over er i behandling med Lantus®</li></ul>Forventet gunstig virkning på fastende og post-prandial blodsukker (PPG) <br />Insulin-behandling alene<br />Insulinbehandling + GLP-1<br />Kilde: Sanofi Diabetes<br />13<br />
 43. 43. Lyxumia® givet i tillæg til basalinsulin +/- sulfonylorintabletter (SU-stof)<br /> - 311 type 2-patienter (Asien) i insulinbehandling (60% på Lantus®) <br /><ul><li>Gav en signifikant forbedring af blodsukkerkontrollen (HbA1c)
 44. 44. Effekt på både glukose-niveau efter et måltid og på fastende blodsukker
 45. 45. Hypoglykæmi forøgedes primært i patienter i behandling insulin + SU-stof – og der sås ingen alvorlige tilfælde
 46. 46. Lyxumia® i tillæg til insulin var veltolereret blandt patienterne</li></ul>GETGOAL–L-ASIA<br />Bedreblodsukker-kontrol<br />LYXUMIA® + LANTUS®: KLINISK BEVIS FOR EFFEKT & SIKKERHED <br />UNDERSTØTTENDE RESULTATER FRA TO STORE STUDIER:<br />GetGoal-L Asia<br />Analyse af patient-subgruppe:<br /> Lantus® brugere (1)<br />Ændring i HbA1c fra baseline (%)<br />GETGOAL–L<br />HbA1c-sænkning ogvægttab<br /><ul><li>Lyxumia® i tillæg til basalinsulin +/- metformin (tabletbehandling)
 47. 47. - 495 type 2-patienter (Europe, US and Asian) i insulinbehandling
 48. 48. Gav en signifikant forbedring af blodsukkerkontrollen (HbA1c sænkning), (p=0.0002)
 49. 49. Signifikant effekt på blodsukkerniveauet efter et testmåltid (p<0.0001)
 50. 50. Signifikant vægttab hos patienter på Lyxumia® (p<0.0001)
 51. 51. Ingen signifikant øget risiko for symptomatisk hypoglykæmi (ifht. Placebo) (p=0.14)</li></ul>Placebo <br />93<br />8.45<br />Lyxumia®<br />94<br />8.43<br />Patient, N<br />Baseline A1c<br />+0.02<br />Gnst. ændring (%)<br />-0.89<br />LS gnst. forskel vs. placebo p<0.0001<br />Kilde: Sanofi IR Seminar 6 September 2011<br />(1) >60% af patienterne i GetGoal-L Asia-studiet<br />14<br />
 52. 52. TYPE-2 DIABETES OG FEDME ER TÆT FORBUNDET<br />DEN GLOBALE SUNDHEDS UDFORDRING: DIABETES- OG FEDME-EPIDEMI<br />15<br />
 53. 53. ZP2929 - DESIGNET TIL BÅDE DIABETES OG OVERVÆGT<br />DIABETES OG FEDME UDGØR EN STOR SUNDHEDS- OG BEHANDLINGSMÆSSIG UDFORDRING<br />ZP2929 viser god blodsukkerkontrol<br />+ bedre og vedvarende vægttab<br />Globalt er 1 mia. mennesker overvægtige og heraf er 300 mio. med klinisk fedme (BMI > 30)<br />Antal er stærkt stigende overalt og især I Syd-Amerika, Mellemøsten, Kina og Indien<br />Fedme er tæt forbundet med type 2-diabetes<br />Omkring 90% af alle type 2-diabetikere er også overvægtige/klinisk fede<br />Ekstra fedtvæv giver øget insulinresistens og vanskeliggør behandlingen af T2D <br /><ul><li>Vægttab kan mindske risiko for type 2-diabetes</li></ul>Et vægttab på 11% er forbundet med et fald på 25% i dødeligheden som følge af hjerte/kar-sygdom og diabetes<br />1.5<br />n = 11<br />*p<0.05<br />1.0<br />*<br />Relative to day 0<br />HbA1c (%)<br />0.5<br />*<br />0.0<br />7<br />14<br />21<br />28<br />35<br />42<br />-0.5<br />Days of Treatment<br />Placebo<br />GLP-1 agonist <br />ZP2929 <br />16<br />
 54. 54. R&D ALLIANCEN MELLEM ZEALAND OG BOEHRINGER <br /> GLOBAL AFTALE OM NYT KONCEPT TIL BEHANDLING AF TYPE 2-DIABETES OG FEDME <br /><ul><li>Boehringer Ingelheim (BI) har fået global licens til ZP2929, Zealand Pharmas mest modne lægemiddelkandidat blandt glucagon/GLP-1 dual agonister
 55. 55. 2-års R&D-samarbejde: Identificering, optimering og udvikling af yderligere glucagon/GLP-1-dual agonister
 56. 56. Milepælsbetalinger til Zealand på op til DKK 2,8 mia. (€376 mio.) for ZP2929 </li></ul>OG yderligere potentielle milepælsbetalinger, hvis andre produkter udvikles under samarbejdet<br /><ul><li>Zealand vil modtage op til DKK 305 mio. i de første to år, inklusiv op til DKK 30 mio. (€4 mio.) under R%D-samarbejdet
 57. 57. Zealand er ansvarlig for at gennemføre det første fase I-studie af ZP2929, men BI finansierer forskning, udvikling og kommercialisering af alle produkter under samarbejdet
 58. 58. Zealand er berettiget til trinvise royalty-betalinger – fra høje encifrede til lave tocifrede royalties
 59. 59. Zealand har bevaret ‘co-promotion’ rettigheder i Skandinavien</li></ul>17<br />
 60. 60. ELEMENTER TIL OPBYGNING AF DIABETESFORRETNINGEN<br />Værditilvækst<br />ASSETS<br />Nye dobbeltvirkende <br />peptidbaserede lægemidler<br />(betacelle og sygdomsmodificering)<br />ZP2929 (dobbeltvirkende glucagon/GLP-1 agonist)<br /><ul><li> Under forberedelse til fase I-udvikling</li></ul>Lixisenatide + Lantus® kombinationspen (GLP-1 + Insulin)<br /><ul><li> Fase-III start ventes i begyndelsen af 2013</li></ul>Lyxumia® (lixisenatide) - GLP-1 lægemiddel (én gang daglig)<br /><ul><li>Europæisk registreringsansøgning: 4. kvt. 2011
 61. 61. Forventet reg. ansøgning i Japan: medio-2012 – og USA: 2.H 2012</li></ul>TIDSLINJE<br />18<br />
 62. 62. RATIONALET FOR GLP-2 PRODUKTER<br />GLP-2 ER ET INTESTINAL PEPTID SOM UDSKILLES SAMMEN MED GLP-1 EFTER FØDEINDTAGELSE<br />GLP-2 lægemidler<br />GLP-1 lægemidler<br />Hjerne<br />GLP-2<br />GATTEX<br />(teduglutide) <br />Vækst af tarmens <br />slimhinde<br />Appetit<br />ZP1846<br />GLP-1<br />ZP1848<br />Insulin sekretion<br />Bugspytkirtlen<br />19<br />
 63. 63. ELSIGLUTIDE - ET NYT LÆGEMIDDEL INDEN FOR CANCER TERAPI<br />Licensaftale med Helsinn Healthcare<br />Helsinn: <br /><ul><li>Globale rettigheder til elsiglutide inden for supporterende cancerbehandling </li></ul>Zealand:<br /><ul><li>Op til €140 mio. i milepæle og royalties
 64. 64. Option til nordiske markeder</li></ul>20<br />
 65. 65. ZP1848: NY BEHANDLING AF INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME<br />21<br />
 66. 66. DANEGAPTIDE – TIL BEHANDLING AF BLODPROP I HJERTET <br />22<br />
 67. 67. FORVENTET NYHEDSFLOW – 12 MDRS UDSIGT<br />Lyxumia® (lixisenatide) til type 2-diabetes - På vej mod registreringsansøgning (Sanofi) <br />-- Præsentation på den Intl. Diabetesforenings 2011 årsmøde (primo december)<br /> -- Afslutning af resterende GETGOAL fase-III studier (4.kvt. 2011 og 1.h 2012)<br /> -- Europæisk registreringsansøgning (4.kvt. 2011) <br /> -- Afslutning af fase III- studie med Lyxumia® + Lantus® i “fri kombination” (4. kvt. 2011)<br /> -- Registreringsansøgning i Japan (medio-2012) og i USA (2.h 2012)<br /><ul><li>Lixisenatide/Lantus®-kombinationspen til type 2-diabetes</li></ul> -- Klargøre start af fase III-studier m/ pensystem tiltænkt kommercialisering (2013) <br />ZP2929 til type 2-diabetes og fedme (partner: Boehringer Ingelheim)<br />-- Fase I-studie under forberedelse<br />Elsiglutide (ZP1846) til behandling af diarré som følge af kemoterapi (Helsinn)<br />-- Resultater fra fase Ib-studie og start af fase IIa-studie i patienter med tarmkræft <br />ZP1848 til inflammatorisk tarmsygdom og danegaptide til hjerte/kar-sygdomme -- Starte næste etape i den kliniske udvikling (2012)<br />Andre nyheder<br />-- ZP1480 til akut nyresvigt efter operation: Resultater af fase II (4. kvt. 2011)<br />23<br />

×