Publicité

Prospera kompetansebasert frivillighet

Prospera
Prospera
11 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Prospera kompetansebasert frivillighet

 1. Prospera er den ledende organisasjonen i Norge innen kompetansebasert frivillighet
 2. Prospera hjelper sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner til å lykkes med og hjelpe andre mennesker
 3. Frivillige, ubetalte aktiviteter der ferdigheter, kunnskap og talent brukes til å hjelpe non-profit organisasjoner å levere sine tjenester til samfunnet. Kompetansebasert frivillighet:
 4. Hvilke bidragsordninger finnes?
 5. Prinsipper for god pro bono • Ha god kunnskap og erfaring med forskjellene mellom bedriftskulturer og NPO-kulturer • Kjenn til potensialet og begrensninger hos ildsjeler • Oppretthold profesjonalitet på nivå med et betalt oppdrag • Scope prosjekter slik at de er gjennomførbare både for pro bono team og NPO • Prosessen inneholder toveis-læring • Kommunikasjon, krav og forventningsstyring
 6. Våre pro bono tjenester • Juridisk – Etableringer, juridisk vurdering av lovverk, lovforslag, komparative analyser • Strategi – Forretningsstrategi, skaleringsstrategi, salgsstrategi, pakketering • Kommunikasjon og PR – Kommunikasjonsstrategi, markedsføringsstrategi, innholdsstrategi, branding, visuell strategi, trening, coaching • Organisasjonsutvikling – skalering, omorganisering, restrukturering • 1:1 coaching av ildsjeler innen ulike profesjoner • Fundraising – søknadsskriving, kartlegging, pitchtrening
 7. KONSULENTER • 130 konsulenter i Oslo • Under etablering i Bergen Kriterier for å være konsulent: - Min. 3 års arbeidserfaring - Må delta på min. 1 prosjekt pr. år (60 timer)
 8. Prosjekter 2014 ● Maritastiftelsen | kommunikasjonsstrategi ● Sykehusklovnene | foranalyse strategi ● Sykehusklovnene | strategi ● Sykehusklovnene | styremedlem ● Sykehusklovnene | rekruttering av admin. koordinator ● Klokkeklovnene | inntjening ● Barnevakten | forprosjekt ● ForUM for Utvikling og miljø | juridisk vurdering ● Sabona | workshops ● Masterbloggen | quality assurance på kampanje ● Gulljazz | finansiering - rådgivining ● Husbanken | forprosjekt ● Vårevent | internprosjekt ● Pontis | internprosjekt
 9. NYE PROSJEKTER I DESEMBER • Klokkeklovnene: strategi og inntjening Thomas Halvorsen (PL), Mads Aaltvedt og Gaurav Kumar Pathak FERDIG • Sykehusklovnene: rekruttering av admin. koordinator Andreas Kvernflaten (PL), Ena Stucin. FERDIG • Gulljazz: Forretningsutvikling Live Grøtting FERDIG • Barnevakten: Utredning av inntjeningsmuligheter Lionel Layerle (PL), Atle Dyrli (Flere teammedlemmer ønskes) I BEMANNING
 10. ● Fokus: utvikling av organisasjonens magasin Audun Sommerli, Line Kirkhus, Kristin Smith AKTIV ● Aktiviteter og utstyr: Branding, markedsføring og kommunikasjonsstrategi Jens Petter Mathisen, Gaurav Kumar Pathak, Astrid Sky, Thomas Ore og Svein Inge Skiftun AKTIV • DAYA: Forprosjekt - strategi og prioriteringer Oppstart: 15. januar. Meld interesse. AKTIV • Veien ut: Scoping in progress. Meld interesse. NYE PROSJEKTER I JANUAR
 11. Hva trenger man for å drifte en konsulentmasse på 200 konsulenter og gjennomføre 20 prosjekter i året?
 12. STYRET Christian H. Thomessen har vært direktør i FN’s Utviklingsprogram UNDP med ansvar for Privat Sektor Divisjonen, styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland samt den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU. Han er for tiden sterkt engasjert i impact investing (bedriftsbygging i utviklingsland rettet mot lavinntektsbefolkningen; lokalt entreprenørskap herunder mikrofinans) gjennom verdens største fond responsAbility investments AG i Zurich. Thommessen har vært sentral i utviklingen av flere norske bedrifter som styreleder og investor, herunder Opera Software og EVO Fitness. Han har sittet i en rekke børsnoterte bedriftsstyrer som Tomra, PC-Systemer, Trio m.fl. og store private virksomheter som Kistefos. Tidligere har Thommessen vær administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europa’s internett virksomhet og Glamox. Christer Bjørndal er utdannet siv.øk (finans) fra Norges Handelshøyskolen (NHH) og Grunderskolen fra London. Han har videreutdannelse fra NHH innen porteføljeforvaltning, og er snart ferdig med en Executive MBA i finans fra NHH. Christer startet i Norges Bank Investment Management («oljefondet") i 2007 og jobber i dag som porteføljeforvalter. Christer var med på oppstarten av Prospera i 2009. Andreas Bomann-Larsen er utdannet siv.øk (finans) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har tatt videreutdannelse innen avansert porteføljeforvaltning og avansert verdsettelse ved NHH og Norges finansanalytikerforening (NFF). De siste 10 årene har han jobbet innen finans- og investeringsbransjen som finansanalytiker i First Securities (2003 -2007) og som partner, senior porteføljeforvalter og medlem av investeringskomiteen i Formuesforvaltning (2007 -2013). I 2013 startet han opp egen kapitalforvaltningsvirksomhet, BL Capital. Andreas har erfaring fra oppstart og oppbygging av 5 forskjellige virksomheter de siste 14 årene. Har sittet i styrene og investeringskomiteene for flere av de største private equity-fondene i Norden. I februar 2009 var Andreas med på oppstarten av Prospera.
 13. Anne er utdannet samfunnsgeograf med urbanisering, innovasjon og globale byregioner som spesialisering. Hun har erfaring fra Gyldendal Undervisning og Den norske legeforening som kunnskapsformidler, redaktør og prosjektleder. Anne har tidligere gründet Netting AS, kodeklubben.no og masterbloggen.no. Anne Aaby, daglig leder
 14. Vi takker Kavlifondet for vårt aktivitetsnivå
 15. Prospera Bedrift
 16. Vårt bidrag til næringslivet 1. hjelp til å etablere samfunnsansvarsprogram i et 2-4 års perspektiv 2. hjelp til å velge bidrags-ordninger (donasjoner eller kompetanse) som understøtter bedriftens verdier og kommersielle mål 3. kobler kompetanse/verdier i bedriften med forretningsmål 4. hjelper bedriften evaluere virkningen av pro bono arbeidet for HR, Omdømme og Innovasjon
 17. Våre tjenester 1. Basis – Vi kartlegger hva bedriften ønsker å oppnå med sitt Pro Bono arbeid – Vi tilbyr relevante prosjekter fra Prosperas eksisterende prosjektportefølje 2. Standard – Vi kartlegger hva bedriften ønsker å oppnå med sitt Pro Bono arbeid – Vi avklarer ønsket effekt innenfor områdene HR, Omdømme og Innovasjon – Vi kartlegger strategi for pro bono i et 2-4 års perspektiv – Vi tilbyr prosjekter fra Prosperas EKSISTERENDE PROSJEKTPORTEFØLJE – Vi fasiliteter arbeidet mellom bedrift og NPO – Vi evaluerer virkningen av pro bono arbeidet for HR, Omdømme og Innovasjon 3. Komplett – Vi kartlegger hva bedriften ønsker å oppnå med sitt Pro Bono arbeid – Vi avklarer ønsket effekt innenfor områdene HR, Omdømme og Innovasjon – Vi avklarer hvilken bidragsordning som passer bedriften best i et 2-4 års perspektiv – Vi identifiserer hvilket samfunnsbehov bedriftens Pro Bono innsats vil ha størst effekt på («The perfect match») – Vi hjelper til med å utforme en rekrutterings og prosjektselekteringsprosess av bedriftens EGNE ANSATTE – Vi finner/etablerer et skreddersydd prosjekt for bedriften – Vi bistår i utarbeidelsen av statusrapporter og løpende risikovurdering i prosjektperioden – Vi evaluerer virkningen av pro bono arbeidet for HR, Omdømme og Innovasjon
 18. Fra basic til komplett involvering
 19. Doner en prosjektgave! For at NPO´en skal lykkes bedre med sitt gode arbeid, kan bedrifter donere prosjektgaver. Sammen med Prospera kan bedriften øke sitt bidrag til samfunnet gjennom Prosperas kompetansebasert frivillighet. ● Prosjektgaven koster 61 000,- ● Et team etableres på fem pro bono-konsulenter av Prosperas nettverk eller bedrifttens ansatte. ● Prospera fasiliterer prosjektet. ● Prosjektet varer i tre måneder. ● Hver pro bono-konsulent bidrar med fem timer per uke. ● Prosjektgaven skreddersys gjerne opp mot bedriftens forretningsmål. Kost/verdi = 1:5 Bedriften betaler kr 61 000,-, men sammen leverer vi et prosjekt der konsulentenes tid og kompetanse i samme skala reelt sett har en verdi på kr 305 000,-.* *basert på en timepris på kr 1000,- og 60 timers innsats x 5 konsulenter
 20. Global Pro Bono Summit 2015 Globalt samarbeid Ledere fra 23 land invitert til eksklusivt nettverk av BMW Foundation og Taproot Foundation
 21. AGENDA på GPBS2015 • Hvordan involvere lokale og sentrale myndigheter i pro bono bevegelsen? – hvorfor bør myndigheter bidra til finansieringen? • Hvordan engasjere næringslivet i probono? – Hvordan fortelle næringslivsledere at kompetansebasert frivillighet gir resultater på bunnlinja? – Hvordan få næringslivsledere til å dedikere ressurser til å koble kompetansebasert frivillighet opp mot forretningsmål? – Hvordan kan nettverket samlet gå i dialog med multinationals • Kartlegging av den globale pro bono bevegelsen – nasjonale barrierer, muligheter, stakeholders – organisasjonenes styrker, svakheter + swap • Partnerskap med LinkedIn • Europeisk samarbeid mot EEG grants • Pluss et stort antall break out sessions
 22. 2014 OPPSUMMERT • Fra organisasjon til stiftelse • Nytt styre m Christian Thommessen som styreleder • Støtte på 1 mill innvilget av Kavlifondet • Ny daglig leder fra september: Anne Aaby • Gjennomført totalt 14 prosjekter • Gjennomført undersøkelse blant bedrifter om deres forhold til CSR • Gjennomført en kort undersøkelse blant konsulenter • Opprettet samarbeid med Global Pro Bono Network • Lansert ny nettside, CRM og Sosialt intranett
 23. ● Tilstede i Bergen og Trondheim ● 50 innkomne prosjektsøknader i året ● 15 prosjekter gjennomført i året ● 10+ suksesshistorier i året ● 15 unike prosjektledere aktive ● 50 aktive konsulenter (+ 10 interne) ● 150-200 konsulenter* ● øke funding ● etablere bedriftspartnere HER SKAL VI VÆRE I 2017
Publicité