2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf

Warszawa, 3 sierpnia 2022 r.
Alior Bank S.A.
Prezentacja wyników za I półrocze 2022 roku
2
Agenda
1. Działalność operacyjna
2. Wyniki finansowe
3. Ryzyko kredytowe
4. Pozostałe informacje
3
Działalność operacyjna
893 918 935
1 093
1 200
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
124 150
100
169
216
57
128
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Zdarzenia jednorazowe Zysk netto
+92 mln PLN
(zysk netto skorygowany +221 mln)
Po raz kolejny Alior Bank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe
Zysk netto w II kw. 22 wyniósł 216 mln PLN i był o 75% wyższy
niż w II kw. 21.
Wynik netto II kw. 22 był obciążony kosztem przystąpienia do
Systemu Ochrony w kwocie 195 mln PLN co wiązało się z brakiem
składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości
30 mln PLN. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior
Banku w II kw. 22 wyniósł ok. 128 mln PLN.
Skorygowany zysk netto w II kw. 22 wyniósł ok. 344 mln PLN,
natomiast skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2022
roku wyniósł ok. 570 mln PLN.
4
Zysk netto (mln PLN)
+307 mln PLN
+34%
Przychody ogółem (mln PLN)
W II kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły
1,2 mld PLN – są to najwyższe przychody w całej historii.
W porównaniu z II kw. 21 przychody wzrosły o 307 mln PLN
(+34%)
• wynik odsetkowy wyniósł 972 mln PLN (+46% r/r)
• wynik prowizyjny wyniósł 221 mln PLN (+20% r/r)
344
226
67,8
70,7
II kw.21 II kw.22
79,0
84,2
II kw.21 II kw.22
62,6
63,2
II kw.21 II kw.22
Stabilny wzrost Banku, konsekwentna poprawa efektywności
Wolumen kredytów brutto (mld PLN)
5
Wolumen depozytów* (mld PLN)
Aktywa (mld PLN)
ROE II kw. 22
15,9%
+8,3 p.p. r/r
C/I II kw. 22
49,3%
+6,8 p.p. r/r
CoR II kw. 22
1,46%
-0,25 p.p. r/r
NIM II kw. 22
5,11%
+1,53 p.p. r/r
TCR II kw. 22
13,99%
-0,96 p.p. r/r
NPL II kw. 22
10,70%
-2,27 p.p. r/r
+7% +1% +4%
* Zobowiązania wobec Klientów
** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG oraz 128 mln PLN wpływu zdarzeń jednorazowych na poziom kosztów w II kw. 22
*** Współczynnik skalkulowany przy założeniu zdarzeń jednorazowych w II kw. 22 w wysokości 128 mln PLN
C/I II kw. 22
(skoryg.)**
36,9%
+6,9 p.p. r/r
ROE II kw. 22
(skoryg.)***
25,0%
+17,5 p.p. r/r
6
LOKATA MOBILNA
Wdrożenie Lokaty mobilnej dla nowych użytkowników Aplikacji
Alior Mobile z atrakcyjnym oprocentowaniem 6% w skali roku
i popularnym okresem lokowania – 3 miesiące. Produkt stricte
mobilny.
Alior Bank – Cyfrowy Lider
SYMULATOR RATY I OFERTY HIPOTECZNEJ
Alior Bank pod koniec drugiego kwartału udostępnił online jeden
z najbardziej intuicyjnych symulatorów raty i oferty kredytu
hipotecznego na rynku. Symulator był przygotowany zgodnie
z metodologią Design Thinking i poprzedzony wnikliwymi
badaniami użyteczności.
NOWY SKLEP W ALIOR MOBILE
Personalizacja ofert w mobile. Przebudowa zakładki oferty
w Alior Mobile, wyszczególnienie personalizowanych ofert
w zakładce „Oferta dla Ciebie” oraz zmiana wyglądu
placement’ów reklamowych na poszczególnych zakładkach
w aplikacji.
CYFROWE ROZWIĄZANIA DLA UCHODŹCÓW Z UA
Wdrożenie podstawowego rachunku płatniczego wraz z obsługą
w kanałach cyfrowych dla uchodźców z Ukrainy nie
posiadających standardowych dokumentów tożsamości oraz
udostępnienie wniosku o świadczenie 500+ dla obywateli
Ukrainy.
WDROŻENIE I ROZWÓJ NARZĘDZI AI
W drugim kwartale odsetek rozmów obsługiwanych przez
InfoNinę w sposób zautomatyzowany przekroczył 30%.
Wdrożono pierwszego w Banku bota wykonującego połączenia
wychodzące. Projekt Platforma AI zdobył nagrodę główną w
Retail Banker International Global Awards w kategorii Best
Banking Use of AI.
SELF - SERVICE
Rozwijanie Modułu posprzedażowego w bankowości online
dla wszystkich segmentów klienta o kolejne dyspozycje.
Ilość spraw, do których Klienci mają obecnie dostęp 24/7:
33 dla KI oraz 16 dla KB w Alior Online, 19 dla KB
w BusinessPro.
PŁATNOŚCI XIAOMI PAY W ALIOR BANK
Od czerwca 2022 r. Klienci Alior Banku mogą korzystać
z płatności zbliżeniowych za pomocą wybranych urządzeń
mobilnych Xiaomi. Oferta skierowana jest do klientów
indywidualnych, biznesowych oraz klientów kantoru
walutowego.
• Największe w Polsce Centrum Pomocy dla Uchodźców w dawnej centrali Alior
Bank przy ul. Towarowej 25a w Warszawie.
• Kompleksowe wsparcie psychologiczne, zawodowe, prawne oraz edukacyjne.
• Od 14 maja pomogliśmy ponad 10 tys. uchodźcom.
Alior Bank wspiera obywateli Ukrainy – społecznie i poprzez atrakcyjną ofertę produktową
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA • 10 lokali do dyspozycji samorządów (Podlaskie, Lubelskie, Małopolskie,
Dolnośląskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Śląskie)
powierzchnia nieruchomości to 11,8 tys. m2.
• Wolontariat pracowniczy (m.in. na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej).
• Darowizny (kardiomonitory dla szpitala
w Mościskach, pojazdy od Alior Leasing
do transportu osób i pomocy
humanitarnej, „Plecaki dla ucznia”).
Powstanie Fundacji Alior Banku
Partnerstwa
7
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne*
KLIENCI
INDYWIDUALNI
8
0,90 0,94 0,88
0,67 0,66
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN)
72,3
74,1
75,5 76,0 75,8
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.)
+5%
-27%
+12%
Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN)
Udział
w rynku
3,0%
* Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
• W II kw. 22 Bank skupił się na zwiększeniu dostępności oferty kredytów
hipotecznych w PLN, uatrakcyjnił ofertę dla Klientów kolejnego, po Warszawie,
dużego miasta Polski tj. Krakowa, a także wydłużył kres kredytowania do 35 lat.
• Bank prowadzi również działania mające złagodzić skutki sytuacji
makroekonomicznej - zgodnie z oczekiwaniami nadzorcy, zwiększył sprzedaż
kredytów hipotecznych na okresowo stałej stopie do poziomu 17% w czerwcu br.
• 14 lipca Bank udostępnił Klientom możliwość składania wniosków w
programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który umożliwia zaciągnięcie
kredytu mieszkaniowego do 100% kosztu zakupu mieszkania. Jest to
pierwsze operacyjne uruchomienie tego programu na polskim rynku.
• Pomimo trudnej sytuacji na rynku finansowania nieruchomości w II kw. 22,
(spowodowanej m.in. wybuchem wojny w Ukrainie oraz decyzjami Rady Polityki
Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych NBP), Bank w okresie kwiecień-
maj zwiększył udział w sprzedaży do 4,45% w porównaniu do 4% w I kw. 22.
14,4
15,0
15,5
15,9 16,1
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Udział
w nowej
sprzedaży
4,55%
Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe*
KLIENCI
INDYWIDUALNI
9
411
421 417
409
402
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Liczba Klientów z pożyczką (tys.)
1,69 1,61
1,35 1,20
1,41
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Sprzedaż pożyczki (mld PLN)
-2%
-17%
• W obszarze kredytów niezabezpieczonych konsekwentnie rozwijamy linię
produktów, których parametry (w szczególności cena) uwzględniają
posiadaną przez Bank wiedzę nt. dotychczasowej współpracy z Klientem,
posiadanych przez niego produktach oraz realizowanych transakcjach.
• Kontynuujemy strategię rozwoju sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych,
udostępniając atrakcyjne oferty takie jak ”Weekendowe okazje” czy
„Rezygnacja”.
• W związku z zmieniającymi się stopami procentowymi, rozszerzona
została oferta kredytów z oprocentowaniem stałym. Oferta „Gwarancja
stałej raty” została objęta wielokanałową kampanią marketingową w TV,
Internecie, radiu, prasie oraz w sieci sprzedaży. W czerwcu udział
produktów ze stopą stałą w całej nowej sprzedaży stanowił 64%.
• Bank kontynuuje sprzedaż wdrożonego w 2021 kredytu gotówkowego
opartego o dotację z programu Czyste Powietrze.
Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN)
-4%
Udział
w rynku
11,1%
* Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne
18,8 19,1
18,7 18,5
18,0
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
3,8 3,8
4,3
4,2 4,2
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) KLIENCI
INDYWIDUALNI
10
1 353 1 303 1 367 1 324 1 337
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Liczba Klientów CF (tys.)
0,91 0,97
1,52
0,91 0,99
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Sprzedaż kredytów CF (mld PLN)
-1%
+8%
Portfel kredytów CF brutto (mld PLN)
+10%
Udział
w rynku
17,1 %
• Pomimo niesprzyjającemu rynkowi consumer finance środowisku
wysokich stóp procentowych oraz ograniczeniu finasowania fotowoltaiki
wynikającego ze zmiany sposobu rozliczeń, sprzedaż wzrosła o 74 mln
PLN kw./kw. (+8%).
• Wzrost sprzedaży jest zasługą m.in. rosnącej sprzedaży w kanale
online, gdzie w pierwszym półroczu br. wprowadzony został szereg
zmian usprawniających proces, w tym nowa metoda potwierdzania
tożsamości, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez
Klientów jak i Partnerów Handlowych.
• Wraz z naszymi Partnerami stale inwestujemy w bezpośrednie
integracje oraz ich rozwój, dzięki czemu na bardzo konkurencyjnym
rynku zwiększamy zarówno sprzedaż jak i portfel kredytowy.
456 484 508 541
578
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
4,14
4,06 4,09 4,06 4,10
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
981
987
1 003 1 007
1 030
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
KLIENCI
INDYWIDUALNI
11
Skuteczne budujemy trwałą relację z Klientami
Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.)
Liczba Klientów indywidualnych* (mln)
-1%
+5%
*W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków
Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.)
+27%
152
230
289
315
401
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.21 II kw.22
Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych
w aplikacji Alior Mobile (tys.)
6,9 7,5
9,0 8,9
10,1
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
8,2 8,5
9,2 9,5
10,2
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
671 704 740
791
839
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
KLIENCI
INDYWIDUALNI
12
Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych
Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.)
+25%
Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln)
+24%
Liczba transakcji BLIK (mln)
+46%
38% 36% 33% 31% 29%
28% 30% 33% 34% 38%
34% 35% 34% 35% 34%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Tylko Alior Online Tylko Alior Mobile Alior Mobile i Alior Online
Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile
Segment Mikro
Segment: Małe / Średnie / Duże
2,0
1,1
1,8 1,7
2,1
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
0,39 0,38 0,36
0,38 0,32
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
KLIENCI
BIZNESOWI
+5% -18%
13
6,7 6,5 6,3 6,1
5,8
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
12,6 12,6
12,3 12,2
12,5
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)
Saldo aktywów (mld PLN)
-1%
Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)
Saldo aktywów (mld PLN)
-13%
17,3 17,3
17,2 17,3
17,0
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
162,8
163,4
163,0 163,1
163,5
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.)
-2%
Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.)
+0,4%
Wzrost sprzedaży i efektywności portfela kredytowego...
Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie
wskaźnika NPL. Towarzyszy temu optymalizacja bazy Klientów. Koncentrujemy się na budowaniu relacji z Klientami o dobrym profilu
ryzyka i wysokim potencjale produktowym.
-3,7 p.p.
NPL r/r*
*Wskaźnik NPL portfela kredytowego segmentu Klienta Biznesowego zmniejszył się z 22,12% na koniec II kw. 21 do 18,41% na koniec II kw. 22.
… jednoczesna poprawa struktury portfela i nowej sprzedaży…
KLIENCI
BIZNESOWI
14
Udział nowej sprzedaży do branż preferowanych
*Należności obsługiwane przez Departament Restrukturyzacji i Windykacji
15%
25%
20%
14%
28%
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
+13 p.p.
Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w regularnej obsłudze (mld PLN)
+5%
9,2 9,2
9,0
9,2
9,7
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w windykacji* (mld PLN)
W segmencie Klienta Biznesowego są widoczne efekty prac nad
poprawą jakości portfela kredytowego. Rosną aktywa w regularnej
obsłudze, a portfel w strukturyzacji lub windykacji maleje.
3,4 3,4 3,3
3,0 2,8
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
-18%
W II kw. 22 r. udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych
sprzedawanych do branż preferowanych, w segmentach MŚP i dużych firm,
osiągnął 28%. Poprawa tego wskaźnika jest wynikiem działań Banku
w kierunku dywersyfikacji portfela i zwiększania finansowania w branżach
o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym.
Udział faktoringu w nowej sprzedaży
2% 3% 3%
4%
9%
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
+7 p.p.
Udział decyzji automatycznych w segmencie Małe
… dalsza automatyzacja procesów kredytowych i obsługi zdalnej
KLIENCI
BIZNESOWI
Automatyczne decyzje (Segmenty: Małe / Średnie / Duże)
Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN)
Obsługa zdalna (Segmenty: Mikro / Małe / Średnie / Duże)
15
175
214 224
405 410
0 , 0 %
1 , 0 %
2 , 0 %
3 , 0 %
4 , 0 %
5 , 0 %
6 , 0 %
7 , 0 %
8 , 0 %
9 , 0 %
1 0 , 0 %
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
4 0 0
4 5 0
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
+135%
Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych
w Bankowości BusinessPro
28% 30% 32%
38% 39%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
+11 p.p.
% dyspozycji przyjmowanych zdalnie
31% 39% 55%
37%
36%
105 110
140
178
144
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
2 0 0
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
MILIONY
+38%
Najważniejsze wdrożenia w II kw. 22:
▪ Pre-approved bez dokumentów finansowych w procesie automatycznym – oferta
dla obecnych Klientów.
▪ Finansowanie Klientów, którzy w 2022 roku zmienili formę księgowości na ryczałt
ewidencjonowany.
16
W konsekwencji poprawa wyników x-sell i transakcyjności klientów
KLIENCI
BIZNESOWI
Liczba Klientów z BankConnect
+20%
1 295 1 383 1 485
1 603 1 554
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
2,7
3,0 2,9 2,8
3,2
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
+20%
Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.)
77,1 76,8
83,5 79,2 83,7
II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22
98,3 98,1 99,6 101,1 101,8
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
+4%
Liczba aktywnych kart (tys.)
+9%
Wolumen przelewów zleconych przez Klientów (mld PLN)
Dzięki konsekwentnej polityce budowania relacji z firmami, odnotowujemy wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co ma pozytywny
wpływ na wynik segmentu Klienta Biznesowego.
17
Wyniki finansowe
18
Rachunek zysków i strat
• W II kw. 22 wynik Banku był dodatkowo obciążony kosztem przystąpienia do Systemu Ochrony w kwocie 195 mln PLN (wpływ na wynik
netto 158 mln PLN). W związku z przystąpieniem do Systemu Ochrony nie został rozpoznany koszt składki na fundusz gwarantowania
depozytów BFG w wysokości ok. 30 mln zł. Łączny wpływ obu wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior Banku w II kw. 22
wyniósł ok. 128 mln PLN.
• Skorygowany o ww. zdarzenia zysk netto Grupy Alior Bank w II kw. 22 wyniósł ok. 344 mln PLN, natomiast skorygowany
wskaźnik ROE osiągnął wartość 25%.
mln PLN II kw.21 II kw.22 zm. %r/r zm. r/r I-II kw.21 I-II kw.22 zm. %r/r zm. r/r
Dochody ogółem 892,7 1 199,8 34% 307,1 1 784,1 2 293,0 29% 508,9
Wynik z tytułu odsetek 666,7 971,8 46% 305,1 1 336,8 1 834,1 37% 497,3
Wynik z tytułu prowizji i opłat 183,4 220,6 20% 37,2 361,1 411,3 14% 50,2
Wynik z tytułu pozostałej działalności 42,7 7,4 -83% -35,2 86,1 47,6 -45% -38,6
Koszty ogółem -703,4 -897,9 28% -194,5 -1 423,9 -1 717,7 21% -293,8
Koszty działania grupy -379,3 -591,4 56% -212,1 -797,3 -1 084,5 36% -287,2
Aktualizacja wartości aktywów niefin. -1,4 -9,3 566% -7,9 -1,9 -40,2 - -38,3
Koszty ryzyka -265,0 -229,9 -13% 35,0 -508,5 -438,5 -14% 70,0
Koszty ryzyka prawnego 0,0 -1,2 - -1,2 0,0 -24,4 - -24,4
Podatek bankowy -57,7 -66,0 14% -8,3 -116,3 -130,1 12% -13,8
Wynik Brutto 189,3 301,9 59% 112,6 360,2 575,3 60% 215,1
Podatek dochodowy -65,5 -85,7 31% -20,2 -128,3 -189,9 48% -61,6
Wynik Netto 123,8 216,2 75% 92,4 231,9 385,4 66% 153,5
Marża odsetkowa netto (NIM) 3,58% 5,11% - +1,53 p.p. 3,65% 4,86% - +1,21 p.p.
Koszt finansowania (CoF) 0,17% 1,02% - +0,85 p.p. 0,19% 0,77% - +0,58 p.p.
Koszty ryzyka (CoR) 1,71% 1,46% - -0,25 p.p. 1,64% 1,39% - -0,25 p.p.
Wskaźnik koszty / przychody (C/I) 42,5% 49,3% - +6,8 p.p. 44,7% 47,3% - +2,6 p.p.
Wskaźnik kredyty / depozyty (L/D) 84,1% 82,4% - -1,7 p.p. 84,1% 82,4% - -1,7 p.p.
Zwrot na kapitale (ROE) 7,6% 15,9% - +8,3 p.p. 7,1% 13,8% - +6,7 p.p.
Współczynnik wypłacalności (TCR) 14,95% 13,99% - -0,96 p.p. 14,95% 13,99% - -0,96 p.p.
1 337
1 834
I-II kw. 21 I-II kw. 22
1 288
2 081
174
314
-126 -561
1 300
1 800
2 300
2 800
3 300
3 800
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
I-II kw. 21 I-II kw. 22
637 670 740
919
1 162
81 80
84
126
187
-51 -46 -66 -183
-378
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Koszty odsetkowe
Pozostałe przychody
odsetkowe
Przychody odsetkowe
dt. kredytów**
19
Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy
Wynik odsetkowy (mln PLN)
*Ujęcie zarządcze, QTD
**Przychody z tyt. kredytów, skupionych wierzytelności oraz leasingu
1 046
824
750
718
+46%
Marża odsetkowa oraz koszt finansowania*
Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN)
+88%
Wskaźnik Kredyty / Depozyty
1 349
+29%
+13%
84,1%
86,4%
80,9% 82,2% 82,4%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
0,17% 0,14% 0,26%
0,51%
1,02%
3,58%
3,77%
4,01%
4,58%
5,11%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
CoF NIM
+64%
+37%
1 463
2 395
667 704
758
862
972
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
12
-1 7 6 8
-21 -21 -16 -22 -19
55 71
85
67
88
10 11
11
15
12
57 57
58
59
61
25 25
22
22
21
46 48
49
45
49
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Prowizje związane z rachunkami,
przelewami i obsługą kasową (netto)
Sprzedaż ubezpieczeń (netto)
Kredyty, pożyczki, leasing, skupione
wierzytelności
Prowizje maklerskie (netto)
Transakcje fx
Pozostałe przychody i koszty prowizyjne
(netto)
Obsługa kart płatniczych i kredytowych
(netto)
20
Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank sukcesywnie poprawia wynik prowizyjny
221
183
190
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN)
216
191
• W II kw. 22 wynik prowizyjny wyniósł 221 mln PLN i wzrósł o 37 mln PLN (+20%) w stosunku do II kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom od
transakcji wymiany walut, które wzrosły o 34 mln PLN r/r (+61%)
• Wzrost wyniku prowizyjnego w II kw. 22 w stosunku do I kw. 22 o 16% wynika przede wszystkim z tego, że w I kw. 22 wynik z tytułu transakcji fx był
zaniżony z powodu specyfiki dokonywanych przez Bank księgowań
• W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu
+16%
+20%
+7% r/r
+61% r/r
-33% r/r
-12% r/r
-16% r/r
+7% r/r
+22% r/r
21 14
108
155
24
27
110
120
48
43
89
93
-39 -41
I-II kw.21 I-II kw.22
+5% r/r
+44% r/r
-34% r/r
+5% r/r
-9% r/r
+9% r/r
+11% r/r
+14%
361
411
225 209 203
236 235
83 110 115
102 102
57 61 59
57 59
15 14 14
97
195
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Koszty pracownicze
Koszty ogólnego
zarządu*
Amortyzacja
Koszty BFG
Koszty systemu
ochrony (IPS)
21
Pomimo rosnącej presji na wzrost kosztów działania, Bank poprawia swoją efektywność
391
591
Koszty działania (mln PLN)
*Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty
**Ujęcie kwartalne (QTD)
*** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, wpłacie składki na fundusz gwarantowania depozytów za II kw.22 oraz braku kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony
493
394
• Koszty działania w II kw. 22, skorygowane o koszt przystąpienia do Systemu Ochrony w wysokości 195 mln PLN oraz związany z tym brak kosztu składki na fundusz
gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln PLN, wyniosły 426 mln PLN (+12% r/r)
• Wzrost kosztów pracowniczych r/r w II kw. 22 wyniósł 10 mln PLN (+5%) i wynikał głównie ze wzrostu średniego poziomu wynagrodzenia
• Główną przyczyną wzrostu kosztów ogólnego zarządu w II kw. 22 był wzrost kosztów marketingu o 9 mln zł r/r
• W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w
czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów. W całym 2022 roku koszty działania Grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 190 mln zł r/r
(bez uwzględnienia wzrostu składki na fundusz resolution, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony oraz związanego z
tym braku wpłat na fundusz gwarantowania depozytów BFG), przy czym ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej
części roku.
379
+56%
+20%
Współczynnik C/I**
-100% r/r
+3% r/r
+23% r/r
+5% r/r
440 471
167
204
113
116
78
97
195
I-II kw.21 I-II kw.22
1 084
797
+36%
+25% r/r
+3% r/r
+22% r/r
+7% r/r
-
-
43,8% 44,2%
43,2%
40,5%
36,9%
42,5% 42,9%
41,9%
45,1%
49,3%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
C/I znormalizowany***
C/I raportowany
22
Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022
2020 2021 I-II kw. 2022 Cel 2022
Wolumen
biznesu
Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 84,2 mld PLN 89 mld PLN
Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,1 mln 4,5 mln
Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 257 tys. 278 tys.
Rentowność
ROE -4,7% 7,7% 13,8% >5%
NIM 3,9% 3,7% 4,9% 4%
C/I 46,9% 43,5% 38,6%* <46%
Ryzyko
i kapitał
COR 2,8% 1,6% 1,4% 1,9%
Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. 266 p.b. >280 p.b.
NPL 14,5% 11,8% 10,7% 11,8%
COF 0,6% 0,2% 0,8% 0,3%
* Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, wpłacie składki na fundusz gwarantowania
depozytów za II kw.22 oraz braku kosztu związanego z przystąpieniem do Systemu Ochrony
23
Ryzyko kredytowe
24
Zauważalna poprawa jakości portfela kredytowego przy spadającym poziomie kosztów ryzyka
Kredyty z utratą wartości – segmenty
Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami*
Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty**
Koszty ryzyka (CoR)**
*Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD
7,92 7,90
7,25
6,94
6,54
12,96% 12,75%
11,77%
11,31%
10,70%
6
7
7
8
8
9
9
8,00%
9,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Koszyk 3 Wskaźnik NPL
6,63% 6,72% 5,90% 6,04% 5,66%
22,12% 21,73% 20,83%
19,49%
18,41%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
54,87%
55,87% 55,92%
56,25%
55,81%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
65,47% 66,96% 65,69% 67,12% 66,14%
50,27% 50,77% 51,65% 51,01% 50,94%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
1,71%
1,58%
1,54%
1,33%
1,46%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
0,81%
1,02% 0,20% 1,16% 1,25%
3,00%
2,41%
3,57%
1,60% 1,77%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
776
1 211
508 438
2,59%
3,96%
1,64%
1,39%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
I-II kw.19 I-II kw.20 I-II kw.21 I-II kw.22
Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka (%)
145 268 161 143 103 74 97 19 110 120
1,68%
3,07%
1,79%
1,55%
1,14%
0,81%
1,02%
0,20%
1,16% 1,25%
-0,50
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Koszty ryzyka (mln PLN)
Koszty ryzyka* (%)
151 647 129 90 140 191 155 227 98 110
2,25%
9,71%
1,95%
1,39%
2,23%
3,00%
2,41%
3,57%
1,60% 1,77%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Koszty ryzyka (mln PLN)
Koszty ryzyka* (%)
25
Zmiana polityki kredytowej umożliwiła trwałe ograniczenie kosztów ryzyka
W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania
ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym
obecnie zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR)
w II kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu
strategicznego Banku (1,9%).
Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych
podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak,
że koszty ryzyka Grupy Alior Bank w drugiej połowie 2022 roku będą
wyższe niż w pierwszej połowie roku. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok
nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021
roku, tj. 1,6%. Poziom kosztów ryzyka w drugiej połowie roku będzie
uzależniony głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej
oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów.
+12% kw./kw.
-42% r/r
*Ujęcie kwartalne (QTD)
+9% kw./kw.
+62% r/r
Segment Klienta Biznesowego - koszty ryzyka Segment Klienta Indywidualnego - koszty ryzyka
Grupa Alior Bank - koszty ryzyka
-70 mln PLN r/r
-25 p.b. r/r
14,56%
-0,20%
-0,12%
-0,25%
13,99%
TCR I kw.22 Tier I* Tier II** RWA*** TCR II kw.22
8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
9,97% 9,97%
12,94% 13,14% 12,98%
13,55%
13,14% 12,99%
13,48%
12,55%
13,06%
12,63%
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
15,52% 15,72%
15,41%
15,85%
15,27%
14,95%
15,30%
14,16%
14,56%
13,99%
10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%
11,97% 11,97%
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
147%
187%
170% 174%
180%
167%
156% 160%
138% 136%
121% 125% 122% 122% 125%
130% 127%
132%
127% 125%
100%
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
LCR NSFR
26
Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne
Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec II kw. 22 znacznie przekraczają
minima regulacyjne, odpowiednio o: 266 p.b. (1,3 mld PLN) oraz 202 p.b. (1,0 mld PLN)
266 p.b.
202 p.b.
TIER I
TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w II kw. 22
*Zmiana spowodowana m.in. spadkiem wartości portfela obligacji skarbowych
**Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych
***Zmiana wartości RWA (Aktywów Ważonych Ryzykiem) wynika ze zmian w strukturze aktywów Banku
-57 p.b.
Wskaźniki płynności: LCR, NSFR
27
▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość
usług dla Klientów
▪ Poprawa efektywności poprzez wzrost
przychodów oraz optymalizację kosztów
▪ Poprawa jakości portfela kredytowego
▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych
w portfelu
▪ Znikomy udział kredytów mieszkaniowych
CHF w portfelu
Dlaczego Alior Bank?
28
Pozostałe informacje
29
W II kw.22 pojawiają się sygnały hamowania ożywienia
Źródło: GUS, NBP, opracowanie własne DAM Alior
PKB w 2 kwartale zaczyna wytracać impet… … m.in. na skutek szybko zacieśnianej polityki monetarnej…
… w reakcji na wieloletnie rekordy inflacji
• W 2022 roku polska gospodarka weszła z impetem, przy wzroście PKB w I kw. wynoszącym 8,5% r/r. W II kw. br.
zaznaczyło się hamowanie ożywienia, choć w ujęciu r/r dynamika PKB była wciąż wysoka (ponad 6% r/r)
• Jednym z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki w 2021 roku był przemysł, wspierany
ponadprzeciętnym globalnym popytem na dobra trwałe w dobie zredukowanej przez obostrzenia pandemiczne
konsumpcji w obszarze usług. W II kw.22 pojawiły się jednak silne sygnały, że sektor czeka spowolnienie, w tym
m.in. mocne spadki wskaźnika koniunktury PMI polskiego przemysłu.
• W II kw. 22 znamienne jest również zmniejszenie dynamiki wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw do
poziomów ujemnych, co wyraźnie redukuje potencjał konsumpcyjny polskich gospodarstw domowych. Od kwietnia
br, w danych o sprzedaży detalicznej, pomimo dodatkowego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy, widoczne jest
spowolnienie dotychczasowych trendów
• Wynagrodzenia nominalnie co prawda rosną w dwucyfrowym tempie, ale są coraz mocniej uszczuplane przez
inflację, rosnącą do poziomów nie widzianych od drugiej połowy lat 90-tych. Wybuch wojny w Ukrainie dodatkowo
nasilił presje cenowe, szczególnie w obszarze żywności i nośników energii.
• W odpowiedzi, NBP kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej. Główna stopa NBP na początku lipca br. znalazła
się na poziomie 6,5%, a więc najwyższym od 2004 r.
- 10,0
- 5,0
0,0
5,0
10,0
Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.)
Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje
Zapasy Eksport netto PKB
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
lip 08 lip 10 lip 12 lip 14 lip 16 lip 18 lip 20 lip 22
Stopy procentowe w regionie CEE (%)
Polska, Węgry, Czechy
NBP MNB CNB
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
cze 96 paź 00 lut 05 cze 09 paź 13 lut 18 cze 22
Inflacja CPI, Polska (%, r/r)
30
Wciąż w awangardzie europejskiej
Źródło: Bloomberg, prognozy DAM Alior dla Polski, prognozy dla strefy euro konsensus Bloomberg
Polska gospodarka wciąż w awangardzie UE…
… i sytuacji na rynku pracy
• Polska gospodarka w pierwszej połowie 2022 roku nadal wyróżniała się pozytywnie w gronie
krajów CEE, a jeszcze bardziej na tle strefy euro. Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu była
jedną z najniższych w UE
• W strefie euro perspektywy gospodarcze uległy znacznemu pogorszeniu. Wysoka inflacja,
uszczuplająca dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, sprowadziła nastroje
konsumenckie do poziomów najniższych od momentu wybuchu pandemii
• Inflacja HICP w strefie euro w czerwcu biła kolejne rekordy sięgając 8,6% r/r. Kluczowym
elementem presji cenowej jest kryzys sektora energetycznego, który, w przypadku
scenariusza odcięcia UE od dostaw gazu z Rosji, grozi załamaniem postpandemicznego
ożywienia, zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego Niemiec
• Pomimo narastającego ryzyka dla ożywienia EBC jest zmuszony tamować inflację i
zacieśniać politykę monetarną. W lipcu bank podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od
przeszło dekady. Jednocześnie obecny forward guidance sugeruje, że jeszcze w tym roku
stopa depozytowa będzie dodatnia, pierwszy raz od połowy 2012 roku.
80
85
90
95
100
105
110
4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22P
Poziom PKB (4Q19=100, wyr.sez.)
Polska Rumunia Czechy Węgry Niemcy
UE
0
5
10
15
20
25
Estonia
Litwa
Łotwa
Czechy
Bułgaria
Polska
Rumunia
Slovakia
Węgry
Chorwacja
Grecja
Słowenia
Belgia
Luksemburg
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Dania
Portugalia
Cypr
Szwecja
Austria
Włochy
Niemcy
Finlandia
Francja
Malta
Inflacja HICP w UE, czerwiec’22
(%, r/r)
…również pod kątem presji cenowej…
UE
0
2
4
6
8
10
12
14
Hiszpania
Grecja
Włochy
Szwecja
Francja
Łotwa
Finlandia
Slovakia
Portugalia
Chorwacja
Litwa
Belgia
Estonia
Rumunia
Irlandia
Austria
Cypr
Dania
Bułgaria
Luksemburg
Słowenia
Węgry
Holandia
Malta
Niemcy
Polska
Czechy
Stopa bezrobocia w UE
(%)
31
Koniunkturę wyhamuje inflacja, wyższe stopy procentowe i pogorszenie w otoczeniu zewnętrznym
31
Źródło: DAM Alior (prognozy z dnia 12.07.2022 r.)
Konsumpcja silnikiem wzrostu gospodarczego Inflacja odpuści dopiero w 2024
• Silne ożywienie krajowej gospodarki, jakie obserwowaliśmy w 2021 roku oraz na początku 2022 roku,
dobiegło końca, m.in. wskutek pogorszenia perspektyw globalnej gospodarki, w dobie nasilającej się
rywalizacji między światowymi mocarstwami oraz walki z wysoką inflacją na „zachodzie”.
• Zakładamy, że krajowa gospodarka uniknie twardego lądowania i w kolejnych latach PKB wciąż
będzie odnotowywał dodatnią dynamikę. Tym niemniej w 2023 roku wzrost gospodarczy może
wyhamować do ok. 1% i nie licząc 2020 roku (pandemicznego), będzie prawdopodobnie
najwolniejszy od kryzysu strefy euro w pierwszych latach poprzedniej dekady
• Głównym wyzwaniem w otoczeniu makroekonomicznym pozostanie zapewne wysoka inflacja.
Perspektywa jej powrotu do poziomów akceptowanych przez NBP (1,5%-3,5%) to odległy horyzont,
prawdopodobnie dopiero lata 2024-25.
• Najbliższe kwartały to będzie trudny okres dla konsumentów, którzy będą musieli zmierzyć się z
rosnącymi kosztami życia, również na skutek drożejącego kredytu. Spadek popytu wewnętrznego i
zewnętrznego odczują również firmy, co będzie m.in. skutkowało redukcją planów inwestycyjnych
• Zakładamy, że RPP zbliża się już do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Tak można m.in.
wnioskować z komunikacji NBP. Choć zatrzymanie stopy głównej NBP na obecnym poziomie (6,5%)
nie jest wykluczone, to spodziewamy się, iż m.in. na skutek presji zewnętrznej (podwyżki stóp
głównych banków centralnych) stopa NBP wzrośnie jeszcze w okolice 7,5%
Rynek czeka hamowanie, ale umiarkowane
3,4
5,1
13,2
12,7
3,7
7,50
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2020 2021 2022P 2023P 2024P
Wskaźnik cen r/r i stopa procentowa RPP w latach
Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%)
6,3
5,4 5,0 5,3 5,4
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2020 2021 2022P 2023P 2024P
Dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia r/r i stopa bezrobocia w
latach
Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r)
Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r)
Bezrobocie - koniec okresu w %
-2,2
5,9
4,5
1,1
2,5
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2020 2021 2022P 2023P 2024P
Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi r/r w latach
Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r) PKB (realnie, %, r/r)
Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne
32
OFERTA EKO w II kw. 22
Współpracujemy z:
Eko Raty
Eko Pożyczka
Pożyczka
termomodernizacyjna
Kategoria #EKO
w programie
lojalnościowym
Eko benefity do karty
kredytowej
1,2
mld PLN
saldo
na koniec
II kw. 22*
21,5 tys.
nowych Klientów
na koniec
II kw. 22*
Kredyt Gotówkowy
Czyste Powietrze
Kredyt Ratalny Czyste
Powietrze
880,7
mln PLN
wolumenu nowej eko
sprzedaży na koniec
II kw. 22*
Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii
(OZE) dla profesjonalnych producentów energii
Biznes Kredyt
Zakupowy EKO
* Dane za okres 01.01.2021 – 30.06.2022
Nagrody i wyróżnienia w I półroczu 2022 r. przyznane dla Alior Banku
Celent Model Bank Awards 2022
w kategorii „Obsługa Klienta”.
Kapituła konkursowa doceniła organizację
za wdrożenie voicebota InfoNina
oraz platformy analizy mowy.
„Instytucja Roku”
Podczas 7. edycji konkursu nagrody aż w 6. kategoriach:
• „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych”,
• „Najlepsza obsługa w placówce”,
• „Najlepsza bankowość internetową”,
• „Najlepsza aplikacja mobilną”,
• „Najlepszy bank dla firm”
• „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”.
Ponadto, aż 23. Oddziały zostały nagrodzone tytułem:
„Najlepsza Placówka Bankowa w Polsce”.
I miejsce w kategorii obsługa w placówce w 8. edycji konkursu „Instytucja Roku”
(badano, jak polskie banki obsługują obywatel Ukrainy zainteresowanych rachunkiem osobistym).
Główna nagroda Retail Banker International
Global Awards w kategorii „Best Banking
Use of AI”.
Jury wyróżniło voicebota InfoNina oraz
platformę analizy mowy.
W 13. edycji konkursu „Złoty Bankier” II miejsca w 3 kategoriach:
• „Karta kredytowa”,
• „Kredyt gotówkowy”,
• „Konto osobiste”,
Wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.
I miejsce w kategorii
„Male i średnie banki komercyjne”
XX edycji konkursu
Techno Biznes Lider Gazety Bankowej.
33
34
Usługi inwestycyjne Alior Banku
Biuro Maklerskie Alior Banku Alior TFI
*Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów
1,53 1,53
1,27
0,97
0,87
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22
193 196 185
164
147
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22
Aktywa pod zarządzaniem
w funduszach otwartych
Alior TFI (mld PLN)
Aktywa pod zarządzaniem
w funduszach niededykowanych*
w Polsce (mld PLN)
W IV kw. 21 oraz I poł. 22, w konsekwencji wzrostu stóp
procentowych, rynek zanotował znaczne odpływy z funduszy
dłużnych. Znalazło to również odzwierciedlenie w przepływach
do funduszy Alior TFI.
Ze względu na dominujący udział funduszy dłużnych w aktywach
pod zarządzaniem, odpływy zanotowane przez Alior TFI w ciągu
ostatnich 12 miesięcy były większe niż na całym rynku TFI. Były
natomiast zbliżone do odpływów notowanych na rynku funduszy
dłużnych (-34% r/r). Spadek AuM TFI w II kw.22 był zbieżny ze
spadkiem na rynku funduszy i wyniósł -10% kw./kw.
-43% r/r -24% r/r
Prowizje Biura Maklerskiego
przychody (mln PLN)
W I poł. 22 m.in. w wyniku wojny na Ukrainie, zwłaszcza
w I kw. 22, obserwowaliśmy zwiększone obroty na GPW,
a w II kw. 22 dużą zmienność na rynku OTC, co
przełożyło się pozytywnie na wyniki Biura Maklerskiego.
▪ Liczba rachunków maklerskich przekroczyła 88 tys. (+3% r/r)
▪ Liczba rachunków Alior Trader przekroczyła 7 tys. (+9% r/r)
▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym na poziomie 1 mld PLN (+28% r/r)
▪ Sprzedaż Prod. Strukturyzowanych w I poł. (brutto) 371 mln PLN (+107% r/r)
▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych w I poł. (brutto) 250 mln PLN (-77% r/r)
+26%
+9%
-5%
-25%
Prowizje - Rachunek Maklerski
(mln PLN)
24,1
27,9
30,4
1 poł. ‘20 1 poł. ‘21 1 poł. ‘22
14,8
18,8
14,1
1 poł. ‘20 1 poł. ‘21 1 poł. ‘22
0,9
1,5
1,1
I poł.20 I poł.21 I poł.22
35,1
55,4
68,3
74,3 73,0
2018 2019 2020 2021 I poł.22
3,9
5,0
5,4
6,0 6,0
2018 2019 2020 2021 I poł.22
Działalność Alior Leasing
35
Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN)
Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN) Liczba Klientów (w tys.)
• Portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing utrzymuje się po I poł.22 na poz. 6 mld PLN
• Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec I poł. 22 roku wyniosła 104 tys. (+1% r/r)
• W II kw. 22 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 547 mln PLN
• Spadek sprzedaży w II kw. 22 spowodowany jest m.in. przez: (I) zmniejszoną dostępność pojazdów, (II) wzrost
rynkowych stóp procentowych, (III) niechęć Klientów do zaciągana dodatkowych zobowiązań spowodowaną
konfliktem na Ukrainie
• W strukturze udzielonego finansowania dominowały pojazdy lekkie (49%) oraz pojazdy ciężkie (39%), udział
maszyn i urządzeń wyniósł 12%
• W II kw. 22 roku Alior Leasing osiągnął 2,5% udziału w rynku finansowania ruchomości, w tym 4,3% udziału w
finansowaniu pojazdów pow. 3,5t. Na koniec II kw. 22 portfel leasingowy Alior Leasing stanowił 3,6% wszystkich
aktywów w leasingu.
• Spółka w II kw. 22 kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja
kredytowa (na bazie silnika decyzyjnego) oraz optymalizowała procesy sprzedażowe (m.in. wdrożenie podpisu
elektronicznego) i posprzedażowe
808
739 706
522 547
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN)
-32%
+9%
-2%
+5%
+23%
+58%
+63%
-30%
6 759 6 224 5 953
2 855 2 903 2 853
3 005 2 973 3 100
6 481 6 161 6 554
479 328 312
6 012 6 198 6 217
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
51% 50% 48% 48% 47%
39% 40% 40% 41% 42%
10% 10% 11% 11% 11%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF
18 830 18 462 17 977
14 360 15 859 16 074
3 814
4 250 4 195
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF
37 005 38 571 38 245
25 592 24 786 24 988
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego
Struktura portfela kredytowego brutto – zauważalny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych
*Ujęcie zarządcze
Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN)
Struktura segmentu Klienta Biznesowego*
24 786
Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN)
Struktura segmentu Klienta Indywidualnego
24 988
37 005
38 245
Portfel kredytowy ogółem (mln PLN)
+1%
0%
62 596 63 234
63 357
Struktura portfela kredytowego ogółem
38 571
25 592
36
+3%
-1%
-2%
1%
59% 60% 61% 61% 60%
41% 40% 39% 39% 40%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
26% 26% 25% 25%
24%
11% 11% 11% 12% 11%
12% 12% 12% 12% 12%
25% 26% 26% 25%
26%
2% 1% 1% 1% 1%
23% 24% 25% 25%
25%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
17 567
15 252 14 006
3 518
4 587 5 724
297
1 606 1 420
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe
82% 82%
75%
71%
66%
16% 15%
24% 21%
27%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
85% 86% 87% 84%
77%
13% 12% 12% 14%
21%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
39 442 41 675 38 268
5 929
6 847 10 499
1 080
813 824
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe
39 442 41 675 38 268
17 567 15 252
14 006
5 929 6 847
10 499
3 518 4 587 5 724
1 377
2 419 2 244
II kw.21 I kw.22 II kw.22
Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB
Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB
Depozyty bieżące - Segment KI
37
Bank dostosowuje swój portfel depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej (mln PLN)
Struktura zobowiązań netto wobec Klientów
70 780 70 741
Struktura głównych zobowiązań wobec Klientów
67 833
Struktura zobowiązań netto – Klient Indywidualny Struktura zobowiązań netto – Klient Biznesowy
46 451 49 335 49 591 21 382 21 445 21 150
Struktura głównych zobowiązań – Klient Indywidualny Struktura głównych zobowiązań – Klient Biznesowy
+4%
0%
84% 85% 83% 80%
74%
14% 13% 15% 16%
23%
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
+7%
+1%
-1%
-1%
38
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Alior Bank (mln PLN)
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 zm. % kw./kw. zm. kw./kw. zm. % r/r zm. r/r
Aktywa razem 79 035,1 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 -1% -426,3 7% 5 188,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 566,4 1 645,3 3 763,4 4 989,9 4 940,2 -1% -49,6 215% 3 373,9
Należności od banków 607,3 629,0 1 689,8 2 244,6 2 874,2 28% 629,6 373% 2 266,9
Inwestycyjne aktywa finansowe 16 507,8 14 472,5 16 099,7 12 325,1 12 571,2 2% 246,1 -24% -3 936,7
Pochodne instrumenty zabezpieczające 175,1 131,9 38,8 76,2 108,1 42% 32,0 -38% -66,9
Należności od klientów 57 028,4 57 833,3 58 228,2 58 150,6 58 271,8 0% 121,2 2% 1 243,4
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 130,9 602,1 130,9 3 752,9 2 140,5 -43% -1 612,4 1535% 2 009,6
Rzeczowe aktywa trwałe 709,3 734,0 755,2 746,9 723,6 -3% -23,3 2% 14,3
Wartości niematerialne 418,0 422,6 426,6 395,7 389,4 -2% -6,3 -7% -28,6
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 241,6 1 176,3 1 302,3 1 411,0 1 523,6 8% 112,6 23% 281,9
Pozostałe aktywa 650,3 553,3 613,5 556,8 680,9 22% 124,1 5% 30,6
Zobowiązania 72 452,9 71 601,3 77 129,2 79 070,0 78 902,4 0% -167,6 9% 6 449,5
Zobowiązania wobec banków 717,9 617,6 529,6 2 687,4 1 755,7 -35% -931,7 145% 1 037,8
Zobowiązania wobec klientów 67 832,8 66 953,9 72 005,7 70 779,7 70 741,1 0% -38,6 4% 2 908,3
Zobowiązania finansowe 183,8 132,6 188,1 374,1 448,0 20% 73,9 144% 264,3
Pochodne instrumenty zabezpieczające 169,3 256,8 1 082,0 1 674,2 2 265,3 35% 591,1 1238% 2 096,0
Rezerwy 283,6 285,5 290,2 288,6 265,9 -8% -22,7 -6% -17,7
Pozostałe zobowiązania 1 732,8 1 801,4 1 649,5 1 886,5 2 139,4 13% 252,9 23% 406,6
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3,5 17,6 36,6 71,8 127,6 78% 55,8 3588% 124,1
Zobowiązania podporządkowane 1 529,2 1 536,1 1 347,4 1 307,7 1 159,4 -11% -148,3 -24% -369,8
Kapitały 6 582,2 6 600,7 5 919,2 5 579,7 5 321,0 -5% -258,7 -19% -1 261,2
Kapitał akcyjny 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 0% 0,0 0% 0,0
Kapitał zapasowy 5 403,7 5 403,7 5 403,8 5 403,8 5 406,9 0% 3,0 0% 3,2
Kapitał z aktualizacji wyceny 6,0 -125,2 -906,7 -1 415,4 -1 890,0 34% -474,6 - -1 896,0
Pozostałe kapitały rezerwowe 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 0% 0,0 0% 0,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 0,3 -0,4 0,0 0,0 -0,2 - -0,3 - -0,5
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -527,0 -527,0 -527,2 -45,3 -48,3 7% -3,0 -91% 478,7
Zysk/Strata bieżącego roku 231,9 382,3 481,9 169,2 385,4 128% 216,2 66% 153,5
Zobowiązania i kapitały razem 79 035,1 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 -1% -426,3 7% 5 188,4
473 665
965 866 746 901 944 883 670 658
1 464 976
1 158
976 1 432
1 694 1 610
1 345
1 202 1 412
938
946
1 168
1 456 984
911 971 1 522
914
988
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Kredyty mieszkaniowe Pożyczka Kredyty ratalne
927
1 864
1 152 1 078 1 220
1 741
893
1 568
1 328 1 277
436
865
666
541
603
691
562
628
754
1 137
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Nieodnawialne Odnawialne
39
Nowa sprzedaż kredytów i pożyczek (mln PLN)
Sprzedaż w Segmencie Klienta Biznesowego*
*Limit nowej sprzedaży (nowa sprzedaż + podwyższenia) dla Klientów z kategorii Mikro / Małe / Średnie / Duże
Sprzedaż w Segmencie Klienta Indywidualnego
2 729
1 818
1 619
1 363
3 298
3 291
2 587
2 875
1 823
3 162
-1%
-13%
2 432
+16%
+10%
3 505
1 455
3 525
2 196
3 750
2 082
2 786
2 414
3 059
448 420 406 393 376
51 51 34 41 23
195 194
193 192
190
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Oddziały Polska Oddziały Rumunia Placówki partnerskie
4 143 4 058 4 091 4 065 4 099
257
259 258 259 257
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego
6 837 6 745 6 749 6 668
6 426
222 211 210 210
180
481 476 484 479
484
II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
Alior Bank Alior Bank Rumunia Spółki zależne
40
Informacje dodatkowe
-449
-6%
7 357
7 540 7 432 7 442
626
589
694 665
633
7 091
-105
-15%
Zatrudnienie (etaty) Oddziały Alior Banku
-267
-4% -37
-6%
Liczba Klientów (tys.)
-44
-1%
+32
+1%
4 349 4 324 4 356
4 400
4 317
Alior Bank S.A. – notowania, akcjonariat, ratingi
Akcje Alior Bank S.A. wchodzą w skład
indeksów giełdowych:
Cena akcji Alior Bank: 27,20 PLN
(dane na 30 czerwca 2022 roku)
Kapitalizacja: 3,6 mld PLN
Wartość akcji w wolnym obrocie: 1,8 mld PLN
C/WK**: 0,7x
C/Z***: 5,6x
Kod ISIN: PLALIOR00045
GPW: ALR
Bloomberg: ALR PW
Reuters: ALRR.WA
Rating Fitch:
długoterminowy: BB
krótkoterminowy: B
perspektywa: stabilna
Rating S&P:
długoterminowy: BB
krótkoterminowy: B
perspektywa: stabilna
Struktura akcjonariatu*
-18,4% r/r
-16,7% r/r
-18,9% r/r
Kurs akcji Alior Bank na tle indeksów GPW (dane porównywalne za 12 miesięcy)
• WIG
• WIG-BANKI
• mWIG40
• mWIG40TR
• WIG.MS-FIN
• WIG30
• WIG30TR
• WIG-Poland
• WIG-ESG
• CEEplus
*Na podstawie rocznej struktury aktywów OFE na 30.12.2021
** Kapitał własny na 30.06.2022
*** Zysk netto III – IV kw.21 oraz I - II kw.22
41
Grupa PZU 31,9% Nationale-
Nederlanden OFE
9,5%
AVIVA Santander
OFE 6,6%
OFE Bankowy 4,7%
MetLife OFE 3,4%
Generali OFE
1,3%
Aegon OFE
3,2%
Uniqa OFE
1,9%
Allianz OFE 1,5%
Pocztylion-Arka OFE
0,6%
Pozostali
Akcjonariusze
35,3%
OFE; 32,8%
20
30
40
50
60
cze
21
lip
21
sie
21
wrz
21
paź
21
lis
21
gru
21
sty
22
lut
22
mar
22
kwi
22
maj
22
cze
22
Alior WIG WIG-banki
42
Kontakt
Alior Bank S.A.
Departament Relacji Inwestorskich
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Więcej informacji
Kanał na Youtube
Strona internetowa
Fanpage na Facebooku
Profil na Twitterze
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Departament Relacji Inwestorskich
e-mail: ir@alior.pl
Kolejne wydarzenia:
• Wyniki za 3 kw. 2022 – 4 listopada 2022 r.
43
Zastrzeżenie
Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. („Bank", „Spółka”) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące
stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane
zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za pierwsze półrocze 2022 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za
wykorzystanie przedstawionych informacji.
Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może
być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem.
Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych
ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji
nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające
w imieniu Banku.
Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą
powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji
w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
1 sur 43

Contenu connexe

Similaire à 2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf

Similaire à 2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf(20)

Plus de PrzemysawStaniszewsk1(14)

IFirmaprezentcj_Q32019.pptxIFirmaprezentcj_Q32019.pptx
IFirmaprezentcj_Q32019.pptx
PrzemysawStaniszewsk11 vue
IFirmaprezentcj_Q42017.pptxIFirmaprezentcj_Q42017.pptx
IFirmaprezentcj_Q42017.pptx
PrzemysawStaniszewsk12 vues
Terminsrze_2023.pdfTerminsrze_2023.pdf
Terminsrze_2023.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfQ4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
PrzemysawStaniszewsk17 vues
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfQ3_2020_PL Prezentacja.pdf
Q3_2020_PL Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk13 vues
FY_2020_PL Prezentacja.pdfFY_2020_PL Prezentacja.pdf
FY_2020_PL Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk15 vues
H1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdfH1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdf
H1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdf
PrzemysawStaniszewsk12 vues
Q3_2021_PL Presentation.pdfQ3_2021_PL Presentation.pdf
Q3_2021_PL Presentation.pdf
PrzemysawStaniszewsk17 vues
Q1_2021_Prezentacja.pdfQ1_2021_Prezentacja.pdf
Q1_2021_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
FY_2020_Prezentacja.pdfFY_2020_Prezentacja.pdf
FY_2020_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk15 vues
2022_Q2_Prezentacja.pdf2022_Q2_Prezentacja.pdf
2022_Q2_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
2022_Q1_Prezentacja.pdf2022_Q1_Prezentacja.pdf
2022_Q1_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk14 vues
2022_Q3_Prezentacja.pdf2022_Q3_Prezentacja.pdf
2022_Q3_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk13 vues

2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf

 • 1. Warszawa, 3 sierpnia 2022 r. Alior Bank S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2022 roku
 • 2. 2 Agenda 1. Działalność operacyjna 2. Wyniki finansowe 3. Ryzyko kredytowe 4. Pozostałe informacje
 • 4. 893 918 935 1 093 1 200 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 124 150 100 169 216 57 128 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Zdarzenia jednorazowe Zysk netto +92 mln PLN (zysk netto skorygowany +221 mln) Po raz kolejny Alior Bank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe Zysk netto w II kw. 22 wyniósł 216 mln PLN i był o 75% wyższy niż w II kw. 21. Wynik netto II kw. 22 był obciążony kosztem przystąpienia do Systemu Ochrony w kwocie 195 mln PLN co wiązało się z brakiem składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln PLN. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior Banku w II kw. 22 wyniósł ok. 128 mln PLN. Skorygowany zysk netto w II kw. 22 wyniósł ok. 344 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł ok. 570 mln PLN. 4 Zysk netto (mln PLN) +307 mln PLN +34% Przychody ogółem (mln PLN) W II kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły 1,2 mld PLN – są to najwyższe przychody w całej historii. W porównaniu z II kw. 21 przychody wzrosły o 307 mln PLN (+34%) • wynik odsetkowy wyniósł 972 mln PLN (+46% r/r) • wynik prowizyjny wyniósł 221 mln PLN (+20% r/r) 344 226
 • 5. 67,8 70,7 II kw.21 II kw.22 79,0 84,2 II kw.21 II kw.22 62,6 63,2 II kw.21 II kw.22 Stabilny wzrost Banku, konsekwentna poprawa efektywności Wolumen kredytów brutto (mld PLN) 5 Wolumen depozytów* (mld PLN) Aktywa (mld PLN) ROE II kw. 22 15,9% +8,3 p.p. r/r C/I II kw. 22 49,3% +6,8 p.p. r/r CoR II kw. 22 1,46% -0,25 p.p. r/r NIM II kw. 22 5,11% +1,53 p.p. r/r TCR II kw. 22 13,99% -0,96 p.p. r/r NPL II kw. 22 10,70% -2,27 p.p. r/r +7% +1% +4% * Zobowiązania wobec Klientów ** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG oraz 128 mln PLN wpływu zdarzeń jednorazowych na poziom kosztów w II kw. 22 *** Współczynnik skalkulowany przy założeniu zdarzeń jednorazowych w II kw. 22 w wysokości 128 mln PLN C/I II kw. 22 (skoryg.)** 36,9% +6,9 p.p. r/r ROE II kw. 22 (skoryg.)*** 25,0% +17,5 p.p. r/r
 • 6. 6 LOKATA MOBILNA Wdrożenie Lokaty mobilnej dla nowych użytkowników Aplikacji Alior Mobile z atrakcyjnym oprocentowaniem 6% w skali roku i popularnym okresem lokowania – 3 miesiące. Produkt stricte mobilny. Alior Bank – Cyfrowy Lider SYMULATOR RATY I OFERTY HIPOTECZNEJ Alior Bank pod koniec drugiego kwartału udostępnił online jeden z najbardziej intuicyjnych symulatorów raty i oferty kredytu hipotecznego na rynku. Symulator był przygotowany zgodnie z metodologią Design Thinking i poprzedzony wnikliwymi badaniami użyteczności. NOWY SKLEP W ALIOR MOBILE Personalizacja ofert w mobile. Przebudowa zakładki oferty w Alior Mobile, wyszczególnienie personalizowanych ofert w zakładce „Oferta dla Ciebie” oraz zmiana wyglądu placement’ów reklamowych na poszczególnych zakładkach w aplikacji. CYFROWE ROZWIĄZANIA DLA UCHODŹCÓW Z UA Wdrożenie podstawowego rachunku płatniczego wraz z obsługą w kanałach cyfrowych dla uchodźców z Ukrainy nie posiadających standardowych dokumentów tożsamości oraz udostępnienie wniosku o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy. WDROŻENIE I ROZWÓJ NARZĘDZI AI W drugim kwartale odsetek rozmów obsługiwanych przez InfoNinę w sposób zautomatyzowany przekroczył 30%. Wdrożono pierwszego w Banku bota wykonującego połączenia wychodzące. Projekt Platforma AI zdobył nagrodę główną w Retail Banker International Global Awards w kategorii Best Banking Use of AI. SELF - SERVICE Rozwijanie Modułu posprzedażowego w bankowości online dla wszystkich segmentów klienta o kolejne dyspozycje. Ilość spraw, do których Klienci mają obecnie dostęp 24/7: 33 dla KI oraz 16 dla KB w Alior Online, 19 dla KB w BusinessPro. PŁATNOŚCI XIAOMI PAY W ALIOR BANK Od czerwca 2022 r. Klienci Alior Banku mogą korzystać z płatności zbliżeniowych za pomocą wybranych urządzeń mobilnych Xiaomi. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, biznesowych oraz klientów kantoru walutowego.
 • 7. • Największe w Polsce Centrum Pomocy dla Uchodźców w dawnej centrali Alior Bank przy ul. Towarowej 25a w Warszawie. • Kompleksowe wsparcie psychologiczne, zawodowe, prawne oraz edukacyjne. • Od 14 maja pomogliśmy ponad 10 tys. uchodźcom. Alior Bank wspiera obywateli Ukrainy – społecznie i poprzez atrakcyjną ofertę produktową ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA • 10 lokali do dyspozycji samorządów (Podlaskie, Lubelskie, Małopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Śląskie) powierzchnia nieruchomości to 11,8 tys. m2. • Wolontariat pracowniczy (m.in. na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej). • Darowizny (kardiomonitory dla szpitala w Mościskach, pojazdy od Alior Leasing do transportu osób i pomocy humanitarnej, „Plecaki dla ucznia”). Powstanie Fundacji Alior Banku Partnerstwa 7
 • 8. Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* KLIENCI INDYWIDUALNI 8 0,90 0,94 0,88 0,67 0,66 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN) 72,3 74,1 75,5 76,0 75,8 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.) +5% -27% +12% Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN) Udział w rynku 3,0% * Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe • W II kw. 22 Bank skupił się na zwiększeniu dostępności oferty kredytów hipotecznych w PLN, uatrakcyjnił ofertę dla Klientów kolejnego, po Warszawie, dużego miasta Polski tj. Krakowa, a także wydłużył kres kredytowania do 35 lat. • Bank prowadzi również działania mające złagodzić skutki sytuacji makroekonomicznej - zgodnie z oczekiwaniami nadzorcy, zwiększył sprzedaż kredytów hipotecznych na okresowo stałej stopie do poziomu 17% w czerwcu br. • 14 lipca Bank udostępnił Klientom możliwość składania wniosków w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który umożliwia zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego do 100% kosztu zakupu mieszkania. Jest to pierwsze operacyjne uruchomienie tego programu na polskim rynku. • Pomimo trudnej sytuacji na rynku finansowania nieruchomości w II kw. 22, (spowodowanej m.in. wybuchem wojny w Ukrainie oraz decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych NBP), Bank w okresie kwiecień- maj zwiększył udział w sprzedaży do 4,45% w porównaniu do 4% w I kw. 22. 14,4 15,0 15,5 15,9 16,1 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Udział w nowej sprzedaży 4,55%
 • 9. Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe* KLIENCI INDYWIDUALNI 9 411 421 417 409 402 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Liczba Klientów z pożyczką (tys.) 1,69 1,61 1,35 1,20 1,41 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Sprzedaż pożyczki (mld PLN) -2% -17% • W obszarze kredytów niezabezpieczonych konsekwentnie rozwijamy linię produktów, których parametry (w szczególności cena) uwzględniają posiadaną przez Bank wiedzę nt. dotychczasowej współpracy z Klientem, posiadanych przez niego produktach oraz realizowanych transakcjach. • Kontynuujemy strategię rozwoju sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych, udostępniając atrakcyjne oferty takie jak ”Weekendowe okazje” czy „Rezygnacja”. • W związku z zmieniającymi się stopami procentowymi, rozszerzona została oferta kredytów z oprocentowaniem stałym. Oferta „Gwarancja stałej raty” została objęta wielokanałową kampanią marketingową w TV, Internecie, radiu, prasie oraz w sieci sprzedaży. W czerwcu udział produktów ze stopą stałą w całej nowej sprzedaży stanowił 64%. • Bank kontynuuje sprzedaż wdrożonego w 2021 kredytu gotówkowego opartego o dotację z programu Czyste Powietrze. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN) -4% Udział w rynku 11,1% * Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne 18,8 19,1 18,7 18,5 18,0 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
 • 10. 3,8 3,8 4,3 4,2 4,2 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) KLIENCI INDYWIDUALNI 10 1 353 1 303 1 367 1 324 1 337 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Liczba Klientów CF (tys.) 0,91 0,97 1,52 0,91 0,99 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Sprzedaż kredytów CF (mld PLN) -1% +8% Portfel kredytów CF brutto (mld PLN) +10% Udział w rynku 17,1 % • Pomimo niesprzyjającemu rynkowi consumer finance środowisku wysokich stóp procentowych oraz ograniczeniu finasowania fotowoltaiki wynikającego ze zmiany sposobu rozliczeń, sprzedaż wzrosła o 74 mln PLN kw./kw. (+8%). • Wzrost sprzedaży jest zasługą m.in. rosnącej sprzedaży w kanale online, gdzie w pierwszym półroczu br. wprowadzony został szereg zmian usprawniających proces, w tym nowa metoda potwierdzania tożsamości, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez Klientów jak i Partnerów Handlowych. • Wraz z naszymi Partnerami stale inwestujemy w bezpośrednie integracje oraz ich rozwój, dzięki czemu na bardzo konkurencyjnym rynku zwiększamy zarówno sprzedaż jak i portfel kredytowy.
 • 11. 456 484 508 541 578 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 4,14 4,06 4,09 4,06 4,10 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 981 987 1 003 1 007 1 030 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 KLIENCI INDYWIDUALNI 11 Skuteczne budujemy trwałą relację z Klientami Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.) Liczba Klientów indywidualnych* (mln) -1% +5% *W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.) +27% 152 230 289 315 401 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.21 II kw.22 Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych w aplikacji Alior Mobile (tys.)
 • 12. 6,9 7,5 9,0 8,9 10,1 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 8,2 8,5 9,2 9,5 10,2 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 671 704 740 791 839 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 KLIENCI INDYWIDUALNI 12 Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.) +25% Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln) +24% Liczba transakcji BLIK (mln) +46% 38% 36% 33% 31% 29% 28% 30% 33% 34% 38% 34% 35% 34% 35% 34% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Tylko Alior Online Tylko Alior Mobile Alior Mobile i Alior Online Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile
 • 13. Segment Mikro Segment: Małe / Średnie / Duże 2,0 1,1 1,8 1,7 2,1 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 0,39 0,38 0,36 0,38 0,32 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 KLIENCI BIZNESOWI +5% -18% 13 6,7 6,5 6,3 6,1 5,8 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 12,6 12,6 12,3 12,2 12,5 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN) Saldo aktywów (mld PLN) -1% Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN) Saldo aktywów (mld PLN) -13% 17,3 17,3 17,2 17,3 17,0 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 162,8 163,4 163,0 163,1 163,5 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.) -2% Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.) +0,4% Wzrost sprzedaży i efektywności portfela kredytowego... Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL. Towarzyszy temu optymalizacja bazy Klientów. Koncentrujemy się na budowaniu relacji z Klientami o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym. -3,7 p.p. NPL r/r* *Wskaźnik NPL portfela kredytowego segmentu Klienta Biznesowego zmniejszył się z 22,12% na koniec II kw. 21 do 18,41% na koniec II kw. 22.
 • 14. … jednoczesna poprawa struktury portfela i nowej sprzedaży… KLIENCI BIZNESOWI 14 Udział nowej sprzedaży do branż preferowanych *Należności obsługiwane przez Departament Restrukturyzacji i Windykacji 15% 25% 20% 14% 28% II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 +13 p.p. Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w regularnej obsłudze (mld PLN) +5% 9,2 9,2 9,0 9,2 9,7 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w windykacji* (mld PLN) W segmencie Klienta Biznesowego są widoczne efekty prac nad poprawą jakości portfela kredytowego. Rosną aktywa w regularnej obsłudze, a portfel w strukturyzacji lub windykacji maleje. 3,4 3,4 3,3 3,0 2,8 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 -18% W II kw. 22 r. udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych do branż preferowanych, w segmentach MŚP i dużych firm, osiągnął 28%. Poprawa tego wskaźnika jest wynikiem działań Banku w kierunku dywersyfikacji portfela i zwiększania finansowania w branżach o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym. Udział faktoringu w nowej sprzedaży 2% 3% 3% 4% 9% II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 +7 p.p.
 • 15. Udział decyzji automatycznych w segmencie Małe … dalsza automatyzacja procesów kredytowych i obsługi zdalnej KLIENCI BIZNESOWI Automatyczne decyzje (Segmenty: Małe / Średnie / Duże) Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN) Obsługa zdalna (Segmenty: Mikro / Małe / Średnie / Duże) 15 175 214 224 405 410 0 , 0 % 1 , 0 % 2 , 0 % 3 , 0 % 4 , 0 % 5 , 0 % 6 , 0 % 7 , 0 % 8 , 0 % 9 , 0 % 1 0 , 0 % 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 +135% Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w Bankowości BusinessPro 28% 30% 32% 38% 39% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 +11 p.p. % dyspozycji przyjmowanych zdalnie 31% 39% 55% 37% 36% 105 110 140 178 144 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 MILIONY +38% Najważniejsze wdrożenia w II kw. 22: ▪ Pre-approved bez dokumentów finansowych w procesie automatycznym – oferta dla obecnych Klientów. ▪ Finansowanie Klientów, którzy w 2022 roku zmienili formę księgowości na ryczałt ewidencjonowany.
 • 16. 16 W konsekwencji poprawa wyników x-sell i transakcyjności klientów KLIENCI BIZNESOWI Liczba Klientów z BankConnect +20% 1 295 1 383 1 485 1 603 1 554 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 2,7 3,0 2,9 2,8 3,2 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 +20% Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.) 77,1 76,8 83,5 79,2 83,7 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 98,3 98,1 99,6 101,1 101,8 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 +4% Liczba aktywnych kart (tys.) +9% Wolumen przelewów zleconych przez Klientów (mld PLN) Dzięki konsekwentnej polityce budowania relacji z firmami, odnotowujemy wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co ma pozytywny wpływ na wynik segmentu Klienta Biznesowego.
 • 18. 18 Rachunek zysków i strat • W II kw. 22 wynik Banku był dodatkowo obciążony kosztem przystąpienia do Systemu Ochrony w kwocie 195 mln PLN (wpływ na wynik netto 158 mln PLN). W związku z przystąpieniem do Systemu Ochrony nie został rozpoznany koszt składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości ok. 30 mln zł. Łączny wpływ obu wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior Banku w II kw. 22 wyniósł ok. 128 mln PLN. • Skorygowany o ww. zdarzenia zysk netto Grupy Alior Bank w II kw. 22 wyniósł ok. 344 mln PLN, natomiast skorygowany wskaźnik ROE osiągnął wartość 25%. mln PLN II kw.21 II kw.22 zm. %r/r zm. r/r I-II kw.21 I-II kw.22 zm. %r/r zm. r/r Dochody ogółem 892,7 1 199,8 34% 307,1 1 784,1 2 293,0 29% 508,9 Wynik z tytułu odsetek 666,7 971,8 46% 305,1 1 336,8 1 834,1 37% 497,3 Wynik z tytułu prowizji i opłat 183,4 220,6 20% 37,2 361,1 411,3 14% 50,2 Wynik z tytułu pozostałej działalności 42,7 7,4 -83% -35,2 86,1 47,6 -45% -38,6 Koszty ogółem -703,4 -897,9 28% -194,5 -1 423,9 -1 717,7 21% -293,8 Koszty działania grupy -379,3 -591,4 56% -212,1 -797,3 -1 084,5 36% -287,2 Aktualizacja wartości aktywów niefin. -1,4 -9,3 566% -7,9 -1,9 -40,2 - -38,3 Koszty ryzyka -265,0 -229,9 -13% 35,0 -508,5 -438,5 -14% 70,0 Koszty ryzyka prawnego 0,0 -1,2 - -1,2 0,0 -24,4 - -24,4 Podatek bankowy -57,7 -66,0 14% -8,3 -116,3 -130,1 12% -13,8 Wynik Brutto 189,3 301,9 59% 112,6 360,2 575,3 60% 215,1 Podatek dochodowy -65,5 -85,7 31% -20,2 -128,3 -189,9 48% -61,6 Wynik Netto 123,8 216,2 75% 92,4 231,9 385,4 66% 153,5 Marża odsetkowa netto (NIM) 3,58% 5,11% - +1,53 p.p. 3,65% 4,86% - +1,21 p.p. Koszt finansowania (CoF) 0,17% 1,02% - +0,85 p.p. 0,19% 0,77% - +0,58 p.p. Koszty ryzyka (CoR) 1,71% 1,46% - -0,25 p.p. 1,64% 1,39% - -0,25 p.p. Wskaźnik koszty / przychody (C/I) 42,5% 49,3% - +6,8 p.p. 44,7% 47,3% - +2,6 p.p. Wskaźnik kredyty / depozyty (L/D) 84,1% 82,4% - -1,7 p.p. 84,1% 82,4% - -1,7 p.p. Zwrot na kapitale (ROE) 7,6% 15,9% - +8,3 p.p. 7,1% 13,8% - +6,7 p.p. Współczynnik wypłacalności (TCR) 14,95% 13,99% - -0,96 p.p. 14,95% 13,99% - -0,96 p.p.
 • 19. 1 337 1 834 I-II kw. 21 I-II kw. 22 1 288 2 081 174 314 -126 -561 1 300 1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 I-II kw. 21 I-II kw. 22 637 670 740 919 1 162 81 80 84 126 187 -51 -46 -66 -183 -378 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Koszty odsetkowe Pozostałe przychody odsetkowe Przychody odsetkowe dt. kredytów** 19 Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy Wynik odsetkowy (mln PLN) *Ujęcie zarządcze, QTD **Przychody z tyt. kredytów, skupionych wierzytelności oraz leasingu 1 046 824 750 718 +46% Marża odsetkowa oraz koszt finansowania* Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN) +88% Wskaźnik Kredyty / Depozyty 1 349 +29% +13% 84,1% 86,4% 80,9% 82,2% 82,4% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 0,17% 0,14% 0,26% 0,51% 1,02% 3,58% 3,77% 4,01% 4,58% 5,11% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 CoF NIM +64% +37% 1 463 2 395 667 704 758 862 972 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22
 • 20. 12 -1 7 6 8 -21 -21 -16 -22 -19 55 71 85 67 88 10 11 11 15 12 57 57 58 59 61 25 25 22 22 21 46 48 49 45 49 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Prowizje związane z rachunkami, przelewami i obsługą kasową (netto) Sprzedaż ubezpieczeń (netto) Kredyty, pożyczki, leasing, skupione wierzytelności Prowizje maklerskie (netto) Transakcje fx Pozostałe przychody i koszty prowizyjne (netto) Obsługa kart płatniczych i kredytowych (netto) 20 Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank sukcesywnie poprawia wynik prowizyjny 221 183 190 Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN) 216 191 • W II kw. 22 wynik prowizyjny wyniósł 221 mln PLN i wzrósł o 37 mln PLN (+20%) w stosunku do II kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 34 mln PLN r/r (+61%) • Wzrost wyniku prowizyjnego w II kw. 22 w stosunku do I kw. 22 o 16% wynika przede wszystkim z tego, że w I kw. 22 wynik z tytułu transakcji fx był zaniżony z powodu specyfiki dokonywanych przez Bank księgowań • W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu +16% +20% +7% r/r +61% r/r -33% r/r -12% r/r -16% r/r +7% r/r +22% r/r 21 14 108 155 24 27 110 120 48 43 89 93 -39 -41 I-II kw.21 I-II kw.22 +5% r/r +44% r/r -34% r/r +5% r/r -9% r/r +9% r/r +11% r/r +14% 361 411
 • 21. 225 209 203 236 235 83 110 115 102 102 57 61 59 57 59 15 14 14 97 195 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Koszty pracownicze Koszty ogólnego zarządu* Amortyzacja Koszty BFG Koszty systemu ochrony (IPS) 21 Pomimo rosnącej presji na wzrost kosztów działania, Bank poprawia swoją efektywność 391 591 Koszty działania (mln PLN) *Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty **Ujęcie kwartalne (QTD) *** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, wpłacie składki na fundusz gwarantowania depozytów za II kw.22 oraz braku kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony 493 394 • Koszty działania w II kw. 22, skorygowane o koszt przystąpienia do Systemu Ochrony w wysokości 195 mln PLN oraz związany z tym brak kosztu składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln PLN, wyniosły 426 mln PLN (+12% r/r) • Wzrost kosztów pracowniczych r/r w II kw. 22 wyniósł 10 mln PLN (+5%) i wynikał głównie ze wzrostu średniego poziomu wynagrodzenia • Główną przyczyną wzrostu kosztów ogólnego zarządu w II kw. 22 był wzrost kosztów marketingu o 9 mln zł r/r • W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów. W całym 2022 roku koszty działania Grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 190 mln zł r/r (bez uwzględnienia wzrostu składki na fundusz resolution, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony oraz związanego z tym braku wpłat na fundusz gwarantowania depozytów BFG), przy czym ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku. 379 +56% +20% Współczynnik C/I** -100% r/r +3% r/r +23% r/r +5% r/r 440 471 167 204 113 116 78 97 195 I-II kw.21 I-II kw.22 1 084 797 +36% +25% r/r +3% r/r +22% r/r +7% r/r - - 43,8% 44,2% 43,2% 40,5% 36,9% 42,5% 42,9% 41,9% 45,1% 49,3% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 C/I znormalizowany*** C/I raportowany
 • 22. 22 Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022 2020 2021 I-II kw. 2022 Cel 2022 Wolumen biznesu Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 84,2 mld PLN 89 mld PLN Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,1 mln 4,5 mln Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 257 tys. 278 tys. Rentowność ROE -4,7% 7,7% 13,8% >5% NIM 3,9% 3,7% 4,9% 4% C/I 46,9% 43,5% 38,6%* <46% Ryzyko i kapitał COR 2,8% 1,6% 1,4% 1,9% Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. 266 p.b. >280 p.b. NPL 14,5% 11,8% 10,7% 11,8% COF 0,6% 0,2% 0,8% 0,3% * Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, wpłacie składki na fundusz gwarantowania depozytów za II kw.22 oraz braku kosztu związanego z przystąpieniem do Systemu Ochrony
 • 24. 24 Zauważalna poprawa jakości portfela kredytowego przy spadającym poziomie kosztów ryzyka Kredyty z utratą wartości – segmenty Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami* Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty** Koszty ryzyka (CoR)** *Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD 7,92 7,90 7,25 6,94 6,54 12,96% 12,75% 11,77% 11,31% 10,70% 6 7 7 8 8 9 9 8,00% 9,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Koszyk 3 Wskaźnik NPL 6,63% 6,72% 5,90% 6,04% 5,66% 22,12% 21,73% 20,83% 19,49% 18,41% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 54,87% 55,87% 55,92% 56,25% 55,81% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 65,47% 66,96% 65,69% 67,12% 66,14% 50,27% 50,77% 51,65% 51,01% 50,94% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 1,71% 1,58% 1,54% 1,33% 1,46% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 0,81% 1,02% 0,20% 1,16% 1,25% 3,00% 2,41% 3,57% 1,60% 1,77% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego
 • 25. 776 1 211 508 438 2,59% 3,96% 1,64% 1,39% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 I-II kw.19 I-II kw.20 I-II kw.21 I-II kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka (%) 145 268 161 143 103 74 97 19 110 120 1,68% 3,07% 1,79% 1,55% 1,14% 0,81% 1,02% 0,20% 1,16% 1,25% -0,50 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka* (%) 151 647 129 90 140 191 155 227 98 110 2,25% 9,71% 1,95% 1,39% 2,23% 3,00% 2,41% 3,57% 1,60% 1,77% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka* (%) 25 Zmiana polityki kredytowej umożliwiła trwałe ograniczenie kosztów ryzyka W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w II kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu strategicznego Banku (1,9%). Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak, że koszty ryzyka Grupy Alior Bank w drugiej połowie 2022 roku będą wyższe niż w pierwszej połowie roku. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6%. Poziom kosztów ryzyka w drugiej połowie roku będzie uzależniony głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów. +12% kw./kw. -42% r/r *Ujęcie kwartalne (QTD) +9% kw./kw. +62% r/r Segment Klienta Biznesowego - koszty ryzyka Segment Klienta Indywidualnego - koszty ryzyka Grupa Alior Bank - koszty ryzyka -70 mln PLN r/r -25 p.b. r/r
 • 26. 14,56% -0,20% -0,12% -0,25% 13,99% TCR I kw.22 Tier I* Tier II** RWA*** TCR II kw.22 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 9,97% 9,97% 12,94% 13,14% 12,98% 13,55% 13,14% 12,99% 13,48% 12,55% 13,06% 12,63% I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 15,52% 15,72% 15,41% 15,85% 15,27% 14,95% 15,30% 14,16% 14,56% 13,99% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 11,97% 11,97% I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 147% 187% 170% 174% 180% 167% 156% 160% 138% 136% 121% 125% 122% 122% 125% 130% 127% 132% 127% 125% 100% I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 LCR NSFR 26 Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec II kw. 22 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 266 p.b. (1,3 mld PLN) oraz 202 p.b. (1,0 mld PLN) 266 p.b. 202 p.b. TIER I TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w II kw. 22 *Zmiana spowodowana m.in. spadkiem wartości portfela obligacji skarbowych **Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych ***Zmiana wartości RWA (Aktywów Ważonych Ryzykiem) wynika ze zmian w strukturze aktywów Banku -57 p.b. Wskaźniki płynności: LCR, NSFR
 • 27. 27 ▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość usług dla Klientów ▪ Poprawa efektywności poprzez wzrost przychodów oraz optymalizację kosztów ▪ Poprawa jakości portfela kredytowego ▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych w portfelu ▪ Znikomy udział kredytów mieszkaniowych CHF w portfelu Dlaczego Alior Bank?
 • 29. 29 W II kw.22 pojawiają się sygnały hamowania ożywienia Źródło: GUS, NBP, opracowanie własne DAM Alior PKB w 2 kwartale zaczyna wytracać impet… … m.in. na skutek szybko zacieśnianej polityki monetarnej… … w reakcji na wieloletnie rekordy inflacji • W 2022 roku polska gospodarka weszła z impetem, przy wzroście PKB w I kw. wynoszącym 8,5% r/r. W II kw. br. zaznaczyło się hamowanie ożywienia, choć w ujęciu r/r dynamika PKB była wciąż wysoka (ponad 6% r/r) • Jednym z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki w 2021 roku był przemysł, wspierany ponadprzeciętnym globalnym popytem na dobra trwałe w dobie zredukowanej przez obostrzenia pandemiczne konsumpcji w obszarze usług. W II kw.22 pojawiły się jednak silne sygnały, że sektor czeka spowolnienie, w tym m.in. mocne spadki wskaźnika koniunktury PMI polskiego przemysłu. • W II kw. 22 znamienne jest również zmniejszenie dynamiki wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw do poziomów ujemnych, co wyraźnie redukuje potencjał konsumpcyjny polskich gospodarstw domowych. Od kwietnia br, w danych o sprzedaży detalicznej, pomimo dodatkowego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy, widoczne jest spowolnienie dotychczasowych trendów • Wynagrodzenia nominalnie co prawda rosną w dwucyfrowym tempie, ale są coraz mocniej uszczuplane przez inflację, rosnącą do poziomów nie widzianych od drugiej połowy lat 90-tych. Wybuch wojny w Ukrainie dodatkowo nasilił presje cenowe, szczególnie w obszarze żywności i nośników energii. • W odpowiedzi, NBP kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej. Główna stopa NBP na początku lipca br. znalazła się na poziomie 6,5%, a więc najwyższym od 2004 r. - 10,0 - 5,0 0,0 5,0 10,0 Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.) Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje Zapasy Eksport netto PKB 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 lip 08 lip 10 lip 12 lip 14 lip 16 lip 18 lip 20 lip 22 Stopy procentowe w regionie CEE (%) Polska, Węgry, Czechy NBP MNB CNB -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 cze 96 paź 00 lut 05 cze 09 paź 13 lut 18 cze 22 Inflacja CPI, Polska (%, r/r)
 • 30. 30 Wciąż w awangardzie europejskiej Źródło: Bloomberg, prognozy DAM Alior dla Polski, prognozy dla strefy euro konsensus Bloomberg Polska gospodarka wciąż w awangardzie UE… … i sytuacji na rynku pracy • Polska gospodarka w pierwszej połowie 2022 roku nadal wyróżniała się pozytywnie w gronie krajów CEE, a jeszcze bardziej na tle strefy euro. Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu była jedną z najniższych w UE • W strefie euro perspektywy gospodarcze uległy znacznemu pogorszeniu. Wysoka inflacja, uszczuplająca dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, sprowadziła nastroje konsumenckie do poziomów najniższych od momentu wybuchu pandemii • Inflacja HICP w strefie euro w czerwcu biła kolejne rekordy sięgając 8,6% r/r. Kluczowym elementem presji cenowej jest kryzys sektora energetycznego, który, w przypadku scenariusza odcięcia UE od dostaw gazu z Rosji, grozi załamaniem postpandemicznego ożywienia, zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego Niemiec • Pomimo narastającego ryzyka dla ożywienia EBC jest zmuszony tamować inflację i zacieśniać politykę monetarną. W lipcu bank podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od przeszło dekady. Jednocześnie obecny forward guidance sugeruje, że jeszcze w tym roku stopa depozytowa będzie dodatnia, pierwszy raz od połowy 2012 roku. 80 85 90 95 100 105 110 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22P Poziom PKB (4Q19=100, wyr.sez.) Polska Rumunia Czechy Węgry Niemcy UE 0 5 10 15 20 25 Estonia Litwa Łotwa Czechy Bułgaria Polska Rumunia Slovakia Węgry Chorwacja Grecja Słowenia Belgia Luksemburg Hiszpania Holandia Irlandia Dania Portugalia Cypr Szwecja Austria Włochy Niemcy Finlandia Francja Malta Inflacja HICP w UE, czerwiec’22 (%, r/r) …również pod kątem presji cenowej… UE 0 2 4 6 8 10 12 14 Hiszpania Grecja Włochy Szwecja Francja Łotwa Finlandia Slovakia Portugalia Chorwacja Litwa Belgia Estonia Rumunia Irlandia Austria Cypr Dania Bułgaria Luksemburg Słowenia Węgry Holandia Malta Niemcy Polska Czechy Stopa bezrobocia w UE (%)
 • 31. 31 Koniunkturę wyhamuje inflacja, wyższe stopy procentowe i pogorszenie w otoczeniu zewnętrznym 31 Źródło: DAM Alior (prognozy z dnia 12.07.2022 r.) Konsumpcja silnikiem wzrostu gospodarczego Inflacja odpuści dopiero w 2024 • Silne ożywienie krajowej gospodarki, jakie obserwowaliśmy w 2021 roku oraz na początku 2022 roku, dobiegło końca, m.in. wskutek pogorszenia perspektyw globalnej gospodarki, w dobie nasilającej się rywalizacji między światowymi mocarstwami oraz walki z wysoką inflacją na „zachodzie”. • Zakładamy, że krajowa gospodarka uniknie twardego lądowania i w kolejnych latach PKB wciąż będzie odnotowywał dodatnią dynamikę. Tym niemniej w 2023 roku wzrost gospodarczy może wyhamować do ok. 1% i nie licząc 2020 roku (pandemicznego), będzie prawdopodobnie najwolniejszy od kryzysu strefy euro w pierwszych latach poprzedniej dekady • Głównym wyzwaniem w otoczeniu makroekonomicznym pozostanie zapewne wysoka inflacja. Perspektywa jej powrotu do poziomów akceptowanych przez NBP (1,5%-3,5%) to odległy horyzont, prawdopodobnie dopiero lata 2024-25. • Najbliższe kwartały to będzie trudny okres dla konsumentów, którzy będą musieli zmierzyć się z rosnącymi kosztami życia, również na skutek drożejącego kredytu. Spadek popytu wewnętrznego i zewnętrznego odczują również firmy, co będzie m.in. skutkowało redukcją planów inwestycyjnych • Zakładamy, że RPP zbliża się już do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Tak można m.in. wnioskować z komunikacji NBP. Choć zatrzymanie stopy głównej NBP na obecnym poziomie (6,5%) nie jest wykluczone, to spodziewamy się, iż m.in. na skutek presji zewnętrznej (podwyżki stóp głównych banków centralnych) stopa NBP wzrośnie jeszcze w okolice 7,5% Rynek czeka hamowanie, ale umiarkowane 3,4 5,1 13,2 12,7 3,7 7,50 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2020 2021 2022P 2023P 2024P Wskaźnik cen r/r i stopa procentowa RPP w latach Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%) 6,3 5,4 5,0 5,3 5,4 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2020 2021 2022P 2023P 2024P Dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia r/r i stopa bezrobocia w latach Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r) Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r) Bezrobocie - koniec okresu w % -2,2 5,9 4,5 1,1 2,5 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2020 2021 2022P 2023P 2024P Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi r/r w latach Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r) PKB (realnie, %, r/r)
 • 32. Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne 32 OFERTA EKO w II kw. 22 Współpracujemy z: Eko Raty Eko Pożyczka Pożyczka termomodernizacyjna Kategoria #EKO w programie lojalnościowym Eko benefity do karty kredytowej 1,2 mld PLN saldo na koniec II kw. 22* 21,5 tys. nowych Klientów na koniec II kw. 22* Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze Kredyt Ratalny Czyste Powietrze 880,7 mln PLN wolumenu nowej eko sprzedaży na koniec II kw. 22* Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) dla profesjonalnych producentów energii Biznes Kredyt Zakupowy EKO * Dane za okres 01.01.2021 – 30.06.2022
 • 33. Nagrody i wyróżnienia w I półroczu 2022 r. przyznane dla Alior Banku Celent Model Bank Awards 2022 w kategorii „Obsługa Klienta”. Kapituła konkursowa doceniła organizację za wdrożenie voicebota InfoNina oraz platformy analizy mowy. „Instytucja Roku” Podczas 7. edycji konkursu nagrody aż w 6. kategoriach: • „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych”, • „Najlepsza obsługa w placówce”, • „Najlepsza bankowość internetową”, • „Najlepsza aplikacja mobilną”, • „Najlepszy bank dla firm” • „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”. Ponadto, aż 23. Oddziały zostały nagrodzone tytułem: „Najlepsza Placówka Bankowa w Polsce”. I miejsce w kategorii obsługa w placówce w 8. edycji konkursu „Instytucja Roku” (badano, jak polskie banki obsługują obywatel Ukrainy zainteresowanych rachunkiem osobistym). Główna nagroda Retail Banker International Global Awards w kategorii „Best Banking Use of AI”. Jury wyróżniło voicebota InfoNina oraz platformę analizy mowy. W 13. edycji konkursu „Złoty Bankier” II miejsca w 3 kategoriach: • „Karta kredytowa”, • „Kredyt gotówkowy”, • „Konto osobiste”, Wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. I miejsce w kategorii „Male i średnie banki komercyjne” XX edycji konkursu Techno Biznes Lider Gazety Bankowej. 33
 • 34. 34 Usługi inwestycyjne Alior Banku Biuro Maklerskie Alior Banku Alior TFI *Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów 1,53 1,53 1,27 0,97 0,87 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 193 196 185 164 147 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 Aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych Alior TFI (mld PLN) Aktywa pod zarządzaniem w funduszach niededykowanych* w Polsce (mld PLN) W IV kw. 21 oraz I poł. 22, w konsekwencji wzrostu stóp procentowych, rynek zanotował znaczne odpływy z funduszy dłużnych. Znalazło to również odzwierciedlenie w przepływach do funduszy Alior TFI. Ze względu na dominujący udział funduszy dłużnych w aktywach pod zarządzaniem, odpływy zanotowane przez Alior TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy były większe niż na całym rynku TFI. Były natomiast zbliżone do odpływów notowanych na rynku funduszy dłużnych (-34% r/r). Spadek AuM TFI w II kw.22 był zbieżny ze spadkiem na rynku funduszy i wyniósł -10% kw./kw. -43% r/r -24% r/r Prowizje Biura Maklerskiego przychody (mln PLN) W I poł. 22 m.in. w wyniku wojny na Ukrainie, zwłaszcza w I kw. 22, obserwowaliśmy zwiększone obroty na GPW, a w II kw. 22 dużą zmienność na rynku OTC, co przełożyło się pozytywnie na wyniki Biura Maklerskiego. ▪ Liczba rachunków maklerskich przekroczyła 88 tys. (+3% r/r) ▪ Liczba rachunków Alior Trader przekroczyła 7 tys. (+9% r/r) ▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym na poziomie 1 mld PLN (+28% r/r) ▪ Sprzedaż Prod. Strukturyzowanych w I poł. (brutto) 371 mln PLN (+107% r/r) ▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych w I poł. (brutto) 250 mln PLN (-77% r/r) +26% +9% -5% -25% Prowizje - Rachunek Maklerski (mln PLN) 24,1 27,9 30,4 1 poł. ‘20 1 poł. ‘21 1 poł. ‘22 14,8 18,8 14,1 1 poł. ‘20 1 poł. ‘21 1 poł. ‘22
 • 35. 0,9 1,5 1,1 I poł.20 I poł.21 I poł.22 35,1 55,4 68,3 74,3 73,0 2018 2019 2020 2021 I poł.22 3,9 5,0 5,4 6,0 6,0 2018 2019 2020 2021 I poł.22 Działalność Alior Leasing 35 Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN) Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN) Liczba Klientów (w tys.) • Portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing utrzymuje się po I poł.22 na poz. 6 mld PLN • Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec I poł. 22 roku wyniosła 104 tys. (+1% r/r) • W II kw. 22 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 547 mln PLN • Spadek sprzedaży w II kw. 22 spowodowany jest m.in. przez: (I) zmniejszoną dostępność pojazdów, (II) wzrost rynkowych stóp procentowych, (III) niechęć Klientów do zaciągana dodatkowych zobowiązań spowodowaną konfliktem na Ukrainie • W strukturze udzielonego finansowania dominowały pojazdy lekkie (49%) oraz pojazdy ciężkie (39%), udział maszyn i urządzeń wyniósł 12% • W II kw. 22 roku Alior Leasing osiągnął 2,5% udziału w rynku finansowania ruchomości, w tym 4,3% udziału w finansowaniu pojazdów pow. 3,5t. Na koniec II kw. 22 portfel leasingowy Alior Leasing stanowił 3,6% wszystkich aktywów w leasingu. • Spółka w II kw. 22 kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja kredytowa (na bazie silnika decyzyjnego) oraz optymalizowała procesy sprzedażowe (m.in. wdrożenie podpisu elektronicznego) i posprzedażowe 808 739 706 522 547 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN) -32% +9% -2% +5% +23% +58% +63% -30%
 • 36. 6 759 6 224 5 953 2 855 2 903 2 853 3 005 2 973 3 100 6 481 6 161 6 554 479 328 312 6 012 6 198 6 217 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing 51% 50% 48% 48% 47% 39% 40% 40% 41% 42% 10% 10% 11% 11% 11% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF 18 830 18 462 17 977 14 360 15 859 16 074 3 814 4 250 4 195 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF 37 005 38 571 38 245 25 592 24 786 24 988 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego Struktura portfela kredytowego brutto – zauważalny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych *Ujęcie zarządcze Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN) Struktura segmentu Klienta Biznesowego* 24 786 Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN) Struktura segmentu Klienta Indywidualnego 24 988 37 005 38 245 Portfel kredytowy ogółem (mln PLN) +1% 0% 62 596 63 234 63 357 Struktura portfela kredytowego ogółem 38 571 25 592 36 +3% -1% -2% 1% 59% 60% 61% 61% 60% 41% 40% 39% 39% 40% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 26% 26% 25% 25% 24% 11% 11% 11% 12% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 25% 26% 26% 25% 26% 2% 1% 1% 1% 1% 23% 24% 25% 25% 25% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
 • 37. 17 567 15 252 14 006 3 518 4 587 5 724 297 1 606 1 420 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe 82% 82% 75% 71% 66% 16% 15% 24% 21% 27% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 85% 86% 87% 84% 77% 13% 12% 12% 14% 21% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 39 442 41 675 38 268 5 929 6 847 10 499 1 080 813 824 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe 39 442 41 675 38 268 17 567 15 252 14 006 5 929 6 847 10 499 3 518 4 587 5 724 1 377 2 419 2 244 II kw.21 I kw.22 II kw.22 Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB Depozyty bieżące - Segment KI 37 Bank dostosowuje swój portfel depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej (mln PLN) Struktura zobowiązań netto wobec Klientów 70 780 70 741 Struktura głównych zobowiązań wobec Klientów 67 833 Struktura zobowiązań netto – Klient Indywidualny Struktura zobowiązań netto – Klient Biznesowy 46 451 49 335 49 591 21 382 21 445 21 150 Struktura głównych zobowiązań – Klient Indywidualny Struktura głównych zobowiązań – Klient Biznesowy +4% 0% 84% 85% 83% 80% 74% 14% 13% 15% 16% 23% II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe +7% +1% -1% -1%
 • 38. 38 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Alior Bank (mln PLN) II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 zm. % kw./kw. zm. kw./kw. zm. % r/r zm. r/r Aktywa razem 79 035,1 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 -1% -426,3 7% 5 188,4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 566,4 1 645,3 3 763,4 4 989,9 4 940,2 -1% -49,6 215% 3 373,9 Należności od banków 607,3 629,0 1 689,8 2 244,6 2 874,2 28% 629,6 373% 2 266,9 Inwestycyjne aktywa finansowe 16 507,8 14 472,5 16 099,7 12 325,1 12 571,2 2% 246,1 -24% -3 936,7 Pochodne instrumenty zabezpieczające 175,1 131,9 38,8 76,2 108,1 42% 32,0 -38% -66,9 Należności od klientów 57 028,4 57 833,3 58 228,2 58 150,6 58 271,8 0% 121,2 2% 1 243,4 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 130,9 602,1 130,9 3 752,9 2 140,5 -43% -1 612,4 1535% 2 009,6 Rzeczowe aktywa trwałe 709,3 734,0 755,2 746,9 723,6 -3% -23,3 2% 14,3 Wartości niematerialne 418,0 422,6 426,6 395,7 389,4 -2% -6,3 -7% -28,6 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 241,6 1 176,3 1 302,3 1 411,0 1 523,6 8% 112,6 23% 281,9 Pozostałe aktywa 650,3 553,3 613,5 556,8 680,9 22% 124,1 5% 30,6 Zobowiązania 72 452,9 71 601,3 77 129,2 79 070,0 78 902,4 0% -167,6 9% 6 449,5 Zobowiązania wobec banków 717,9 617,6 529,6 2 687,4 1 755,7 -35% -931,7 145% 1 037,8 Zobowiązania wobec klientów 67 832,8 66 953,9 72 005,7 70 779,7 70 741,1 0% -38,6 4% 2 908,3 Zobowiązania finansowe 183,8 132,6 188,1 374,1 448,0 20% 73,9 144% 264,3 Pochodne instrumenty zabezpieczające 169,3 256,8 1 082,0 1 674,2 2 265,3 35% 591,1 1238% 2 096,0 Rezerwy 283,6 285,5 290,2 288,6 265,9 -8% -22,7 -6% -17,7 Pozostałe zobowiązania 1 732,8 1 801,4 1 649,5 1 886,5 2 139,4 13% 252,9 23% 406,6 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3,5 17,6 36,6 71,8 127,6 78% 55,8 3588% 124,1 Zobowiązania podporządkowane 1 529,2 1 536,1 1 347,4 1 307,7 1 159,4 -11% -148,3 -24% -369,8 Kapitały 6 582,2 6 600,7 5 919,2 5 579,7 5 321,0 -5% -258,7 -19% -1 261,2 Kapitał akcyjny 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 0% 0,0 0% 0,0 Kapitał zapasowy 5 403,7 5 403,7 5 403,8 5 403,8 5 406,9 0% 3,0 0% 3,2 Kapitał z aktualizacji wyceny 6,0 -125,2 -906,7 -1 415,4 -1 890,0 34% -474,6 - -1 896,0 Pozostałe kapitały rezerwowe 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 0% 0,0 0% 0,0 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 0,3 -0,4 0,0 0,0 -0,2 - -0,3 - -0,5 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -527,0 -527,0 -527,2 -45,3 -48,3 7% -3,0 -91% 478,7 Zysk/Strata bieżącego roku 231,9 382,3 481,9 169,2 385,4 128% 216,2 66% 153,5 Zobowiązania i kapitały razem 79 035,1 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 -1% -426,3 7% 5 188,4
 • 39. 473 665 965 866 746 901 944 883 670 658 1 464 976 1 158 976 1 432 1 694 1 610 1 345 1 202 1 412 938 946 1 168 1 456 984 911 971 1 522 914 988 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Kredyty mieszkaniowe Pożyczka Kredyty ratalne 927 1 864 1 152 1 078 1 220 1 741 893 1 568 1 328 1 277 436 865 666 541 603 691 562 628 754 1 137 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Nieodnawialne Odnawialne 39 Nowa sprzedaż kredytów i pożyczek (mln PLN) Sprzedaż w Segmencie Klienta Biznesowego* *Limit nowej sprzedaży (nowa sprzedaż + podwyższenia) dla Klientów z kategorii Mikro / Małe / Średnie / Duże Sprzedaż w Segmencie Klienta Indywidualnego 2 729 1 818 1 619 1 363 3 298 3 291 2 587 2 875 1 823 3 162 -1% -13% 2 432 +16% +10% 3 505 1 455 3 525 2 196 3 750 2 082 2 786 2 414 3 059
 • 40. 448 420 406 393 376 51 51 34 41 23 195 194 193 192 190 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Oddziały Polska Oddziały Rumunia Placówki partnerskie 4 143 4 058 4 091 4 065 4 099 257 259 258 259 257 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego 6 837 6 745 6 749 6 668 6 426 222 211 210 210 180 481 476 484 479 484 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 Alior Bank Alior Bank Rumunia Spółki zależne 40 Informacje dodatkowe -449 -6% 7 357 7 540 7 432 7 442 626 589 694 665 633 7 091 -105 -15% Zatrudnienie (etaty) Oddziały Alior Banku -267 -4% -37 -6% Liczba Klientów (tys.) -44 -1% +32 +1% 4 349 4 324 4 356 4 400 4 317
 • 41. Alior Bank S.A. – notowania, akcjonariat, ratingi Akcje Alior Bank S.A. wchodzą w skład indeksów giełdowych: Cena akcji Alior Bank: 27,20 PLN (dane na 30 czerwca 2022 roku) Kapitalizacja: 3,6 mld PLN Wartość akcji w wolnym obrocie: 1,8 mld PLN C/WK**: 0,7x C/Z***: 5,6x Kod ISIN: PLALIOR00045 GPW: ALR Bloomberg: ALR PW Reuters: ALRR.WA Rating Fitch: długoterminowy: BB krótkoterminowy: B perspektywa: stabilna Rating S&P: długoterminowy: BB krótkoterminowy: B perspektywa: stabilna Struktura akcjonariatu* -18,4% r/r -16,7% r/r -18,9% r/r Kurs akcji Alior Bank na tle indeksów GPW (dane porównywalne za 12 miesięcy) • WIG • WIG-BANKI • mWIG40 • mWIG40TR • WIG.MS-FIN • WIG30 • WIG30TR • WIG-Poland • WIG-ESG • CEEplus *Na podstawie rocznej struktury aktywów OFE na 30.12.2021 ** Kapitał własny na 30.06.2022 *** Zysk netto III – IV kw.21 oraz I - II kw.22 41 Grupa PZU 31,9% Nationale- Nederlanden OFE 9,5% AVIVA Santander OFE 6,6% OFE Bankowy 4,7% MetLife OFE 3,4% Generali OFE 1,3% Aegon OFE 3,2% Uniqa OFE 1,9% Allianz OFE 1,5% Pocztylion-Arka OFE 0,6% Pozostali Akcjonariusze 35,3% OFE; 32,8% 20 30 40 50 60 cze 21 lip 21 sie 21 wrz 21 paź 21 lis 21 gru 21 sty 22 lut 22 mar 22 kwi 22 maj 22 cze 22 Alior WIG WIG-banki
 • 42. 42 Kontakt Alior Bank S.A. Departament Relacji Inwestorskich ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Więcej informacji Kanał na Youtube Strona internetowa Fanpage na Facebooku Profil na Twitterze Dane adresowe Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich e-mail: ir@alior.pl Kolejne wydarzenia: • Wyniki za 3 kw. 2022 – 4 listopada 2022 r.
 • 43. 43 Zastrzeżenie Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. („Bank", „Spółka”) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za pierwsze półrocze 2022 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.