2022_Q3_Alior Bank 3Q 2022 PL.pdf

Warszawa, 4 listopada 2022 r.
Alior Bank S.A.
Prezentacja wyników za III kwartał 2022 roku
2
Agenda
1. Działalność operacyjna
2. Wyniki finansowe
3. Ryzyko kredytowe
4. Pozostałe informacje
3
Działalność operacyjna
150 100
169 216
-63
25
27
158
494
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Zdarzenia jednorazowe Zysk netto
918 935
1 093
1 200
767
525
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Zdarzenia jednorazowe Przychody ogółem
+281 mln PLN
(+187%)
Bardzo dobre wyniki Alior Bank zniekształcone zdarzeniami o charakterze jednorazowym
4
Zysk netto (mln PLN)
+373 mln PLN
+41%
Przychody ogółem (mln PLN)
W III kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły 767 mln PLN
W porównaniu z III kw. 21 raportowane przychody zmniejszyły o 152
mln PLN (-17%%)
• wynik odsetkowy wyniósł 587 mln PLN (-17% r/r)
• wynik prowizyjny wyniósł 202 mln PLN (+6% r/r)
W III kw. 22 przychody Grupy Alior Bank były obciążone
dodatkowym kosztem wakacji kredytowych (502 mln PLN) oraz
rezerwą na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów
hipotecznych (23 mln PLN). Skorygowane przychody wzrosły r/r
o 373 mln PLN (+41%) i wyniosły niemal 1,3 mld PLN - są to
najwyższe przychody w całej historii.
W III kw. 22 wynik netto Grupy Alior Bank wyniósł -63 mln PLN.
Raportowana strata netto jest wynikiem szeregu zdarzeń
o charakterze jednorazowym, które obniżyły wynik netto łącznie
o 494 mln PLN. Skorygowany zysk netto Grupy Alior Bank w III
kw. 22 wyniósł ok. 431 mln PLN.
376
431
1 292
-17% r/r
-152 mln PLN r/r
196
125
150
-213 mln PLN r/r
67,0
72,4
III kw.21 III kw.22
78,2
84,1
III kw.21 III kw.22
63,4 63,7
III kw.21 III kw.22
Stabilny wzrost Banku, rentowność pod wpływem zdarzeń jednorazowych
Wolumen kredytów brutto (mld PLN)
5
Wolumen depozytów* (mld PLN)
Aktywa (mld PLN)
ROE III kw. 22
-4,6%
-13,7 p.p. r/r
C/I III kw. 22
59,5%
+16,9 p.p. r/r
CoR III kw. 22
1,64%
+0,06 p.p. r/r
NIM III kw. 22
3,07%
-0,69 p.p. r/r
TCR III kw. 22
13,70%
-1,60 p.p. r/r
+7,5% +0,4% +8,1%
* Zobowiązania wobec Klientów
** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG oraz braku wpływu zdarzeń jednorazowych na poziom przychodów i kosztów działania w III kw. 22
*** Współczynnik skalkulowany przy założeniu braku w III kw. 22 zdarzeń jednorazowych obniżających zysk netto o 494 mln PLN
**** Współczynnik skalkulowany przy założeniu braku wpływu na przychody rezerwy z tytułu „wakacji kredytowych” oraz rezerwy na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych
C/I III kw. 22
(skoryg.)**
31,0%
-12,9 p.p. r/r
ROE III kw. 22
(skoryg.)***
30,0%
+20,9 p.p. r/r
NIM III kw. 22
(skoryg.)****
5,81%
+2,04 p.p. r/r
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne*
KLIENCI
INDYWIDUALNI
6
0,94 0,88
0,67 0,66
0,44
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN)
74,1
75,5
76,0 75,8
75,3
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.)
+2%
-53%
+6%
Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN)
Udział
w rynku
3,0%
(portfel)
* Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
** wrzesień 2022
15,0
15,5
15,9 16,1 15,9
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Oferta z marżą 0% w pierwszym roku kredytowania
Nowa oferta udostępniona nowym i obecnym Klientom
Banku od 20 października 2022 roku.
Lekki
start
Udział rynkowy sprzedaży kredytów hipotecznych
6,2%**
Program Mieszkanie bez wkładu własnego
Nowa oferta udostępniona nowym i obecnym Klientom
Banku od 14 lipca 2022 roku.
Gwarancja
BGK
Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe*
KLIENCI
INDYWIDUALNI
7
421 417
409
402 397
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Liczba Klientów z pożyczką (tys.)
1,61
1,35 1,20
1,41 1,30
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Sprzedaż pożyczki (mld PLN)
-6%
-19%
Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN)
-7%
Udział
w rynku
11,4%
* Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne
19,1 18,7 18,5 18,0 17,7
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Oferta dla klientów uzyskujących dochód
z tytułu emerytury
Pożyczka z niskim oprocentowaniem i prowizją 0%
Pożyczka
dla
Seniora
Produkt z szeroką kampanią marketingową
Klient może skorzystać z odroczenia płatności pierwszej
raty o 3 miesiące.
Kredyt
Odroczony
3,8
4,3
4,2 4,2
4,3
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) KLIENCI
INDYWIDUALNI
8
1 303 1 367 1 324 1 337 1 349
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Liczba Klientów CF (tys.)
0,97
1,52
0,91 0,99
1,17
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Sprzedaż kredytów CF (mld PLN)
+4%
+21%
Portfel kredytów CF brutto (mld PLN)
+13%
Udział
w rynku
18,1%
Wzrost dzięki optymalizacjom w procesie online
odpowiadającym na potrzeby rynku
E-commerce
Wzrost finansowania w branży EKO (fotowoltaika, pompy
ciepła itp.). Wzmocnienie współpracy z obecnymi
partnerami oraz pozyskanie nowych kontrahentów z branży
EKO
Relacje
z Partnerami
Dostosowywanie oferty produktowej oraz procesów
sprzedaży kredytów ratalnych do bieżących potrzeb,
oczekiwań Klientów i Partnerów Handlowych (promocje
u Partnerów)
484 508 541
578 610
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
4,06 4,09 4,06 4,10 4,13
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
987
1 003 1 007
1 030
1 034
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
KLIENCI
INDYWIDUALNI
9
Skuteczne budowanie trwałej relacji z Klientami
Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.)
Liczba Klientów indywidualnych* (mln)
+2%
+5%
*W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków
Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.)
+26%
230
289
315
401
431
III kw.21 IV kw.21 I kw.21 II kw.22 III kw.22
Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych
w aplikacji Alior Mobile (tys.)
+88%
7,5
9,0 8,9
10,1
10,8
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
8,4
9,2 9,5
10,2 10,3
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
704 740
791
839 882
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
KLIENCI
INDYWIDUALNI
10
Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych
Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.)
+25%
Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln)
+22%
Liczba transakcji BLIK (mln)
+45%
36% 33% 31% 29% 26%
30% 33% 34% 38% 39%
35% 34% 35% 34% 34%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Tylko Alior Online Tylko Alior Mobile Alior Mobile i Alior Online
Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile
Segment Mikro
Segment: Małe / Średnie / Duże
1,1
1,8 1,7
2,1 1,8
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
0,38 0,36 0,38 0,32
0,27
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
KLIENCI
BIZNESOWI
+70% -30%
11
6,5 6,3 6,1
5,8 5,7
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
12,6 12,3 12,2 12,5
13,5
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)
Saldo aktywów (mld PLN)
+7%
Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)
Saldo aktywów (mld PLN)
-13%
17,3 17,2 17,3
17,0 16,9
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
163,4 163,0 163,1
163,5
162,0
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.)
-2%
Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.)
-1%
Wzrost sprzedaży i efektywności portfela kredytowego...
Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL. Towarzyszy temu
optymalizacja bazy Klientów. Koncentrujemy się na budowaniu relacji z Klientami o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym.
-3,7 p.p.
NPL r/r*
*Wskaźnik NPL portfela kredytowego segmentu Klienta Biznesowego zmniejszył się z 21,73% na koniec III kw. 21 do 18,06% na koniec III kw. 22.
9,2 9,0 9,2 9,7
10,8
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
… jednoczesna poprawa struktury portfela i nowej sprzedaży…
KLIENCI
BIZNESOWI
12
Udział nowej sprzedaży do branż preferowanych
*Należności obsługiwane przez Departament Restrukturyzacji i Windykacji
25%
20%
15%
27% 26%
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
+2 p.p.
Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w regularnej obsłudze (mld PLN)
+18%
Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w windykacji* (mld PLN)
W segmencie Klienta Biznesowego są widoczne efekty prac nad
poprawą jakości portfela kredytowego. Rosną aktywa w regularnej
obsłudze, a portfel w restrukturyzacji lub windykacji maleje.
3,4 3,3
3,0 2,8 2,7
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
-22%
W III kw. 22 udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych
do branż preferowanych w segmentach MŚP i dużych firm wyniósł 26%, a w I-III
kw. 22 kształtuje się na poziomie 23%. Wysoka wartość odzwierciedla działania
Banku w kierunku dywersyfikacji portfela oraz wzrostu w branżach o niskim
ryzyku i dużym potencjale przychodowym.
Udział faktoringu w nowej sprzedaży
3% 3%
4%
9%
7%
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
+4 p.p.
udział decyzji automatycznych w segmencie Małe
… dalsza automatyzacja procesów kredytowych i obsługi zdalnej
KLIENCI
BIZNESOWI
Automatyczne decyzje (Segmenty: Małe / Średnie / Duże)
Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN)
Obsługa zdalna (Segmenty: Mikro / Małe / Średnie / Duże)
13
1 330
1 528 1 504
1 379
1 422
0
0 , 0 1
0 , 0 2
0 , 0 3
0 , 0 4
0 , 0 5
0 , 0 6
0 , 0 7
0 , 0 8
0 , 0 9
0 , 1
0 , 1 1
0 , 1 2
0 , 1 3
0 , 1 4
0 , 1 5
0 , 1 6
0 , 1 7
0 , 1 8
0 , 1 9
0 , 2
0 , 2 1
0 , 2 2
0 , 2 3
0 , 2 4
0 , 2 5
0 , 2 6
0 , 2 7
0 , 2 8
0 , 2 9
0 , 3
0 , 3 1
0 , 3 2
0 , 3 3
0 , 3 4
0 , 3 5
0 , 3 6
0 , 3 7
0 , 3 8
0 , 3 9
0 , 4
0 , 4 1
0 , 4 2
0 , 4 3
0 , 4 4
0 , 4 5
0 , 4 6
0 , 4 7
0 , 4 8
0 , 4 9
0 , 5
0 , 5 1
0 , 5 2
0 , 5 3
0 , 5 4
0 , 5 5
0 , 5 6
0 , 5 7
0 , 5 8
0 , 5 9
0 , 6
0 , 6 1
0 , 6 2
0 , 6 3
0 , 6 4
0 , 6 5
0 , 6 6
0 , 6 7
0 , 6 8
0 , 6 9
0 , 7
0 , 7 1
0 , 7 2
0 , 7 3
0 , 7 4
0 , 7 5
0 , 7 6
0 , 7 7
0 , 7 8
0 , 7 9
0 , 8
0 , 8 1
0 , 8 2
0 , 8 3
0 , 8 4
0 , 8 5
0 , 8 6
0 , 8 7
0 , 8 8
0 , 8 9
0 , 9
0 , 9 1
0 , 9 2
0 , 9 3
0 , 9 4
0 , 9 5
0 , 9 6
0 , 9 7
0 , 9 8
0 , 9 9
1
1 0 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0
1 3 0 0
1 4 0 0
1 5 0 0
1 6 0 0
1 7 0 0
1 8 0 0
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
+7%
Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych
w Bankowości BusinessPro i Alior Online (szt.)
30% 32%
38% 39%
44%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
+14 p.p.
% dyspozycji przyjmowanych zdalnie 39% 36% 54%
55%
37%
110
140
178
144
133
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
2 0 0
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw. 22
MILIONY
+21%
Najważniejsze wdrożenia w III kw. 22:
▪ Kredyt w rachunku bieżącym do 36 miesięcy
▪ Fast-track – decyzja kredytowa w 4 dni dla Średnich i Dużych Firm
▪ Refinansowanie zewnętrzne kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją BGK
▪ INIT – inicjacja procesu online w ścieżce pre-approved
1 383 1 485
1 603 1 554 1 560
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
14
W konsekwencji poprawa wyników x-sell i transakcyjności klientów
Segment: Mikro / Małe / Średnie / Duże
KLIENCI
BIZNESOWI
Liczba Klientów z BankConnect
+13%
3,0 2,9
2,8
3,2
3,3
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
+11%
Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.)
76,8
83,5 79,2 83,7 89,1
III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
Liczba aktywnych kart (tys.)
+16%
Wolumen przelewów zleconych przez Klientów (mld PLN)
Dzięki konsekwentnej polityce budowania relacji z firmami, odnotowujemy wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co ma
pozytywny wpływ na wynik segmentu Klienta Biznesowego.
98,1
99,6
101,1 101,8
103,1
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
+5%
Korzyści:
✓ zakres danych wymaganych od Klienta został ograniczony do minimum,
✓ Klient w dogodnym momencie może zapoznać się z propozycją kredytową oraz
zainicjować proces kredytowy w ramach bankowości Alior Online,
✓ ostateczne ustalenie warunków odbywa się w trakcie rozmowy telefonicznej
z doradcą lub podczas spotkania w placówce Banku.
Najnowsze wdrożenia w obszarze Klienta Biznesowego
KLIENCI
BIZNESOWI
15
Proces online INIT Pre-approved
Proces Fast Track
Fast Track – nowa prosta i szybka ścieżka kredytowania dla Średnich i Dużych Firm
Minimalna kwota finansowania wynosi 500 tysięcy PLN (lub
równowartość w walucie obcej).
Bank nie wymaga skomplikowanych form zabezpieczenia
Obejmuje nowe finansowanie lub refinansowanie zobowiązań z innych banków dla:
✓ odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych,
✓ kart kredytowych,
✓ limitów skarbowych,
✓ produktów finansowania handlu - gwarancje, akredytywy, faktoring oraz kredyt
na finansowanie faktur zakupowych.
decyzja już w 4
dni robocze
do 10 mln PLN
(max 10% rocznych przychodów ze sprzedaży)
Wniosek pre-approved jest skierowany do Klientów Banku z wyznaczoną wstępną kwotą
limitu kredytowego
16
IKE/IKZE
W trzecim kwartale rozszerzyliśmy ofertę o rachunek
maklerski IKE/IKZE. O rachunek wnioskować można za
pośrednictwem bankowości elektronicznej Alior Online.
Udostępniliśmy również dostęp do produktu w aplikacji Alior
Mobile.
Alior Bank – Cyfrowy Lider
MojeID
Udostępniliśmy dla naszych Klientów usługę mojeID w Alior
Online. Klienci w prosty i bezpieczny sposób potwierdzą
swoją tożsamość i tym samym uzyskają dostęp do
dostawców usług komercyjnych bez wychodzenia z domu.
Aplikacja mobilna dopasowana do gustów –
kolejny krok w personalizacji
Personalizacja tła ekranu logowania. Udostępniliśmy Klientom
różne tapety, które zostały wyselekcjonowane przez samych
Klientów na kanałach Alior Banku w social mediach.
Poprawiliśmy procesy UX, zachowując najwyższe standardy
bezpieczeństwa, np. upraszczamy proces logowania
Nowy Market Place – reklamy bardziej kontekstowe
Aplikacja Alior Mobile zyskała nowe dedykowane ikonki
graficzne. Wyższa personalizacja wyświetlanych treści
i poprawa ścieżki przekierowania Klienta do oferty. Klient
otrzymuje krótki dostęp do regularnie odświeżanymi promocji
i indywidualnych ofert („Oferta Dla Ciebie”).
Po pozytywnych wynikach fazy „friends & family” prowadzonej w III kw. 22, w październiku br. w aplikacji
mobilnej Alior Mobile oraz serwisie bankowości internetowej Alior Online wdrożyliśmy nową usługę Moje
Rachunki pozwalającą klientom w łatwy sposób zagregować wszystkie swoje rachunki i faktury, a następnie
opłacać je zbiorczo za pomocą jednego kliknięcia. Po jednorazowej konfiguracji, rozwiązanie samodzielnie
monitoruje rachunki do opłacenia, ułatwiając naszym Klientom kontrolowanie terminów oraz wysokości opłat.
Rozwiązanie powstało we współpracy z fintechem Billtech, który brał udział w bankowym programie
akceleracyjnym RBL_START.
Moje Rachunki – wiele spraw, jeden klik …i opłacone!
17
Podsumowanie aktywności Alior Banku w obszarze ESG i CSR w III kw. 22
Odpowiedzialność społeczna
Działania prozdrowotne dla Pracowników Alior Banku:
• „Dzień na U”. Każdy z Pracowników może wziąć dodatkowy dzień wolny (8
godzin) na wykonanie badań medycznych (innych niż obowiązkowe,
wynikające z Kodeksu Pracy).
• „Strefy Zdrowia” w centralach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Podczas
wizyty w Strefie Pracownicy mogli odbyć konsultacje dermatologiczne,
internistyczne i dietetyczne, zbadać skład ciała i wykonać USG. Wydarzenie
odbyło się w dwóch edycjach sierpniowej i wrześniowej.
Zakładka ESG na stronie internetowej Alior Banku
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/zrownowazony-
rozwoj.html
Tu bank informuje o zaangażowaniu w kwestiach środowiskowych, społecznych
i ładu korporacyjnego:
Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju
Podlega Prezesowi Banku oraz Wiceprezesowi odpowiedzialnemu za obszar
zarządzania ryzykiem.
Jest platformą dialogu, podejmowania decyzji i udzielania rekomendacji dla
Zarządu Banku w zakresie ESG.
Pomoc Ukrainie:
• Kontynuując aktywną, wieloaspektową pomoc Grupy Alior Banku, Alior
Leasing przekazał Caritas Polska trzy samochody do przewozu osób
i sprzętu oraz naczepę z przeznaczeniem do działań pomocowych na rzecz
Ukrainy i jej obywateli.
Wolontariat pracowniczy:
• 16 godzin wolontariatu w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia. Benefit ma być dodatkowa motywacją do zaangażowania
w działania społeczne.
18
Społeczna odpowiedzialność Alior Banku
Cykl Aktywni z Aliorem
• W ramach cyklu #WeSupportGamers bank został jednym
z partnerów głównych Festiwalu Meet at Rift w Łodzi. To pierwsze
w Polsce wydarzenie dla miłośników uniwersum tworzonego przez Riot
Games, producenta takich gier jak League of Legends czy VALORANT.
• Na uczestników wydarzenia czekały strefy każdej z gier studia,
konkursy gamingowe z nagrodami i spotkania z influencerami.
• Wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
• Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
• Integracja lokalnych społeczności.
• Imprezy w różnych częściach Polski. (m.in. narciarski Bieg Podhalański w Nowym
Targu, 30. Bieg po plaży Jarosławcu, Bieg Zamkowy w Malborku, Triathlon „Kraina
Bugu” w Janowie Podlaskim, Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach,
Maraton Rowerowy w małopolskiej Charsznicy, biegi „Botaniczna Piątka”, 26.
Festiwal Nauki w Warszawie, Korczyński Bieg do Prządek
w podkarpackiej Korczynie oraz Przemyską Piątkę w Przemyślu).
Meet at Rift
19
Wyniki finansowe
20
Rachunek zysków i strat
• W III kw. 22 wynik Banku był dodatkowo obciążony szeregiem zdarzeń o charakterze jednorazowym: (I) wakacje kredytowe, (II) rezerwa na zwrot Klientom dodatkowej
marży dotyczącej kredytów hipotecznych pobieranej w okresie do ustanowienia zabezpieczenia, (III) dodatkowa wpłata na System Ochrony Banków Komercyjnych oraz (IV)
wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.
• Łączna wartość wymienionych wyżej zdarzeń wyniosła 597 mln PLN i obniżyła zysk netto Grupy Alior Banku w III kw. 22 o ok. 494 mln PLN.
• Skorygowany o ww. zdarzenia zysk netto Grupy Alior Bank w III kw. 22 wyniósł ok. 431 mln PLN, natomiast skorygowany zanualizowany wskaźnik ROE osiągnął
wartość 30%.
mln PLN III kw.21 III kw.22 zm. %r/r zm. r/r I-III kw.21 I-III kw.22 zm. %r/r zm. r/r
Dochody ogółem 918,3 766,5 -17% -151,7 2 702,3 3 059,5 13% 357,2
Wynik z tytułu odsetek 703,5 586,7 -17% -116,8 2 040,4 2 420,8 19% 380,4
Wynik z tytułu prowizji i opłat 189,6 201,6 6% 12,0 550,7 612,9 11% 62,2
Wynik z tytułu pozostałej działalności 25,1 -21,7 - -46,9 111,3 25,8 -77% -85,4
Koszty ogółem -705,0 -802,2 14% -97,3 -2 128,8 -2 519,9 18% -391,1
Koszty działania grupy -391,1 -456,4 17% -65,2 -1 188,4 -1 540,8 30% -352,4
Aktualizacja wartości aktywów niefin. -1,3 -1,0 -27% 0,4 -3,2 -41,2 1185% -38,0
Koszty ryzyka -251,7 -262,8 4% -11,1 -760,2 -701,3 -8% 58,9
Koszty ryzyka prawnego -2,8 -15,1 450% -12,4 -2,8 -39,6 1338% -36,8
Podatek bankowy -58,0 -67,0 15% -9,0 -174,3 -197,1 13% -22,8
Wynik Brutto 213,3 -35,7 - -249,0 573,5 539,6 -6% -33,9
Podatek dochodowy -62,9 -26,9 -57% 36,1 -191,2 -216,7 13% -25,6
Wynik Netto 150,4 -62,6 - -212,9 382,3 322,8 -16% -59,5
Marża odsetkowa netto (NIM) 3,77% 3,07% - -0,69 p.p. 3,71% 4,27% - +0,56 p.p.
Koszt finansowania (CoF) 0,14% 1,79% - +1,65 p.p. 0,18% 1,12% - +0,94 p.p.
Koszty ryzyka (CoR) 1,58% 1,64% - +0,06 p.p. 1,61% 1,47% - -0,14 p.p.
Wskaźnik koszty / przychody (C/I) 42,6% 59,5% - +16,9 p.p. 44,0% 50,4% - +6,4 p.p.
Wskaźnik kredyty / depozyty (L/D) 86,4% 80,8% - -5,6 p.p. 86,4% 80,8% - -5,6 p.p.
Zwrot na kapitale (ROE) 9,1% -4,6% - -13,7 p.p. 7,8% 7,6% - -0,2 p.p.
Współczynnik wypłacalności (TCR) 15,30% 13,70% - -1,6 p.p. 15,30% 13,70% - -1,6 p.p.
1 958
2 936
254
642
-172 -1 158
525
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
I-III kw.21 I-III kw.22
670 740
919
1 162
855
-46 -66 -183
-378
-597
525
80 84
126
187
329
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Pozostałe przychody
odsetkowe
Zdarzenia
jednorazowe***
Koszty odsetkowe
Przychody odsetkowe
dt. kredytów**
86,4%
80,9%
82,2% 82,4%
80,8%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
2 040
2 421
525
I-III kw.21 I-III kw.22
21
Pomimo wzrostu kosztów finansowania, wzrost rynkowych stóp procentowych w dalszym ciągu
pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy (skorygowany)
Wynik odsetkowy (mln PLN)
*Ujęcie zarządcze, QTD
**Przychody z tyt. kredytów, skupionych wierzytelności oraz leasingu
***Zdarzenia jednorazowe w III kw. 22 stanowiły: 502 mln PLN „wakacje kredytowe” oraz 23 mln PLN rezerwy na zwrot dodatkowej marży od kredytów hipotecznych
1 046
824
750
1 708
+58%
Marża odsetkowa oraz koszt finansowania*
Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN)
+128%
Wskaźnik Kredyty / Depozyty
1 349
+27%
+14%
+85%
+44%
2 213
4 103
+19%
704
758
862
972
587
525
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Zdarzenia
jednorazowe***
Wynik odsetkowy
2 946 1 112
-17% r/r
-40% kw/kw
0,14% 0,26%
0,51%
1,02%
1,79%
5,81%
3,77%
4,01%
4,58%
5,11%
3,07%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
CoF NIM skor. NIM
-1 7 6 8 1
-21 -16 -22 -19 -20
71
85
67
88
87
11
11
15
12
11
57
58
59
61
60
25
22
22
21
20
48
49
45
49
43
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Prowizje związane z rachunkami,
przelewami i obsługą kasową (netto)
Sprzedaż ubezpieczeń (netto)
Kredyty, pożyczki, leasing, skupione
wierzytelności
Prowizje maklerskie (netto)
Transakcje fx
Pozostałe przychody i koszty
prowizyjne (netto)
Obsługa kart płatniczych i kredytowych
(netto)
21 15
179
242
36
39
167
180
72
63
136
136
-60 -62
I-III kw.21 I-III kw.22
22
Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank sukcesywnie poprawia wynik prowizyjny r/r
221
202
190
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN)
216
191
• W III kw. 22 wynik prowizyjny wyniósł 202 mln PLN i wzrósł o 12 mln PLN (+6%) w stosunku do III kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom od
transakcji wymiany walut, które wzrosły o 16 mln PLN r/r (+23%)
• Spadek wyniku prowizyjnego w III kw. 22 w stosunku do II kw. 22 o 19 mln zł (-9%) wynika przede wszystkim ze specyfiki rozliczeń transakcji kartowych
i związanej z tym zmienności wyników kwartalnych oraz ujęciem jednorazowych prowizji związanych z prowadzeniem rachunków w II kw. 22
• W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu Banku
-11% r/r
+23% r/r
-
-2% r/r
-20% r/r
+6% r/r
+1% r/r
0% r/r
+36% r/r
-28% r/r
+3% r/r
-13% r/r
+8% r/r
+8% r/r
+11%
551
613
+6%
-9%
43,9% 43,5%
40,5%
34,4%
31,0%
42,6% 42,2%
45,1%
49,3%
59,5%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
C/I znormalizowany***
C/I raportowany
648 697
274
303
174
176
92
97
214
53
I-III kw.21 I-III kw.22
209 203
236 235 225
107 117
102 102 99
61 59
57 59 60
14 14
97
195
19
53
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
23
Pomimo rosnącej presji inflacyjnej, Bank utrzymuje stabilny poziom skorygowanych kosztów działania
394
591
Koszty działania (mln PLN)
*Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty
**Ujęcie kwartalne (QTD)
*** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, braku kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony, braku składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz braku wpływu na przychody „wakacji
kredytowych” i rezerwy na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych
493
391
• Koszty działania w III kw. 22, skorygowane o dodatkową składkę na System Ochrony w wysokości 19 mln PLN oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
w wysokości 53 mln PLN wyniosłyby 384 mln PLN (-2% r/r)
• Wzrost kosztów pracowniczych r/r w III kw. 22 wyniósł 17 mln PLN (+8%) i wynikał głównie ze wzrostu średniego poziomu wynagrodzenia
• Główną przyczyną spadku (-8% r/r) kosztów ogólnego zarządu w III kw. 22 był spadek kosztów marketingu o 4 mln PLN oraz pozostałych kosztów o 7 mln PLN
• W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych
w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów. W całym 2022 roku koszty działania Grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 12% r/r (bez
uwzględnienia składek BFG, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych), przy czym
ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku.
456
+17%
-23%
Współczynnik C/I**
-100% r/r
-2% r/r
-8% r/r
+8% r/r
1 541
1 188
+30%
+5% r/r
+1% r/r
+11% r/r
+7% r/r
- -
-
-
24
Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022
2020 2021 I-III kw. 2022 Cel 2022
Wolumen
biznesu
Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 84,1 mld PLN 89 mld PLN
Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,1 mln 4,5 mln
Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 254 tys. 278 tys.
Rentowność
ROE -4,7% 7,7% 7,6% >5%
NIM 3,9% 3,7% 4,3% 4%
C/I 46,9% 43,5% 50,4% <46%
Ryzyko
i kapitał
COR 2,8% 1,6% 1,5% 1,9%
Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. 246 p.b. >280 p.b.
NPL 14,5% 11,8% 11,0% 11,8%
COF 0,6% 0,2% 1,1% 0,3%
25
Ryzyko kredytowe
1 100
1 501
760 701
2,43%
3,24%
1,61% 1,47%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
I-III kw.19 I-III kw.20 I-III kw.21 I-III kw.22
Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka (%)
26
Zmiana polityki kredytowej oraz skuteczna realizacja strategii redukcji NPL umożliwiła trwałe obniżenie
kosztów ryzyka oraz poprawę jakości portfela kredytowego
W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie
zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w I - III kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu strategicznego Banku
(1,9%).
Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak, że koszty
ryzyka Grupy Alior Bank nieco wzrosną w kolejnych kilku kwartałach. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu
osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6%. Poziom kosztów ryzyka w 2023 roku może nieco wzrosnąć, będzie to uzależnione głównie od kształtowania się sytuacji
makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów.
Grupa Alior Bank - koszty ryzyka
-59 mln PLN r/r
-14 p.b. r/r
Grupa Alior Bank – wskaźnik NPL
13,60%
15,15%
12,75%
10,98%
III kw.19 III kw.20 III kw.21 III kw.22
-178 p.b. r/r
27
Pomimo stosunkowo niewielkiego wzrostu kredytów z utratą wartości, znacznie poprawił się wskaźnik
pokrycia NPL rezerwami
Kredyty z utratą wartości – segmenty
Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami*
Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty**
Koszty ryzyka (CoR)**
*Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD
7,90
7,25
6,94
6,54
6,79
12,75%
11,77%
11,31%
10,70%
10,98%
6
7
7
8
8
9
9
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
14,00%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Koszyk 3 Wskaźnik NPL
6,72% 5,90% 6,04% 5,66% 6,16%
21,73% 20,83%
19,49%
18,41% 18,06%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
55,87% 55,92%
56,25%
55,81%
57,27%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
66,96% 65,69% 67,12% 66,14% 65,40%
50,77% 51,65% 51,01% 50,94%
53,18%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
1,02% 0,20% 1,16% 1,25%
1,92%
2,41%
3,57%
1,60% 1,77%
1,22%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
1,58%
1,54%
1,33%
1,46%
1,64%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
15,52% 15,72%
15,41%
15,85%
15,27%
14,95%
15,30%
14,16%
14,56%
13,99%
13,70%
10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%
11,97% 11,97% 11,97%
I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
9,97% 9,97% 9,97%
12,94% 13,14% 12,98%
13,55%
13,14% 12,99%
13,48%
12,55%
13,06%
12,63% 12,43%
I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
13,99%
-0,11%
-0,08%
-0,10%
13,70%
TCR II kw.22 Tier I* Tier II** RWA*** TCR III kw.22
28
Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne
Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kw. 22 znacznie przekraczają
minima regulacyjne, odpowiednio o: 246 p.b. (1,2 mld PLN) oraz 173 p.b. (0,9 mld PLN)
246 p.b.
173 p.b.
TIER I
TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w III kw. 22
*Zmiana spowodowana m.in. wpływem aktywa podatkowego oraz wartości niematerialnych i prawnych
**Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych
***Zmiana wartości RWA wynika ze wzrostu portfela kredytowego
-29 p.b.
147%
187%
170% 174%
180%
167%
156% 160%
138% 136%
168%
121% 125% 122% 122% 125%
130% 127%
132%
127% 125%
130%
100%
I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
LCR NSFR
Wskaźniki płynności: LCR, NSFR
29
▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość
usług dla Klientów
▪ Poprawa efektywności poprzez wzrost
przychodów oraz optymalizację kosztów
▪ Poprawa jakości portfela kredytowego
▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych
w portfelu
▪ Znikomy udział kredytów mieszkaniowych
CHF w portfelu
Dlaczego Alior Bank?
30
Już wkrótce…
31
Pozostałe informacje
32
Tempo wzrostu gospodarki hamuje, inflacja wręcz przeciwnie
Źródło: GUS, Bloomberg, NBP, opracowanie własne DAM Alior
PKB w 3 kwartale zwalnia … … m.in. na skutek szybko zacieśnianej polityki monetarnej…
… w reakcji na wieloletnie rekordy inflacji
• W III kw. 22 ożywienie gospodarcze przyhamowało za sprawą wygasających efektów pokryzysowego ożywienia.
Jednocześnie w obrazie gospodarki coraz bardziej widoczne stają się skutki utrzymującej się wysokiej inflacji, a także
prowadzonej polityki monetarnej ograniczające popyt.
• W III kw. 2022 można się spodziewać, że PKB Polski, po jeszcze stosunkowo udanym II kw., gdzie dynamika PKB
wyniosła 5,5% r/r, spowolni w kierunku 3,5% r/r.
• Kluczowym czynnikiem wpływającym na koniunkturę w III kw. br. była inflacja. Na koniec września wskaźnik inflacji
konsumenckiej sięgnął najwyższego od ponad dwudziestu lat poziomu 17,2% r/r. Wzrost presji inflacyjnej związany
jest głównie z czynnikami podażowymi i egzogenicznymi (ceny surowców, w tym przede wszystkim energii oraz
utrzymujące się nierównowagi w handlu międzynarodowym). W III kw. 22 coraz silniej widoczne były również
tendencje podbijające inflację bazową.
• W III kw. br. dynamiki wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw pozostawały ujemne, co wyraźnie redukuje
potencjał konsumpcyjny polskich gospodarstw domowych. W danych o sprzedaży detalicznej od kwietnia, pomimo
dodatkowego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy, zaznaczyło się spowolnienie dotychczasowych trendów.
• W odpowiedzi NBP kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej. Główna stopa NBP w sierpniu wzrosła do poziomu
6,75%.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
paź 02 paź 06 paź 10 paź 14 paź 18 paź 22
Stopy procentowe w regionie CEE (%)
Polska, Węgry, Czechy
NBP MNB CNB
-2
2
6
10
14
18
22
wrz 02 wrz 06 wrz 10 wrz 14 wrz 18 wrz 22
Inflacja CPI w regionie CEE
Polska, Węgry, Czechy
Polska Węgry Czechy
- 10,0
- 5,0
0,0
5,0
10,0
1Q'19 3Q'19 1Q'20 3Q'20 1Q'21 3Q'21 1Q'22 3Q'22P
Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.)
Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje
Zapasy Eksport netto PKB
33
Polska gospodarka utrzymuje prym w Europie
Źródło: Bloomberg, prognozy DAM Alior dla Polski, prognozy dla strefy euro konsensus Bloomberg
Polski przemysł mimo hamowania w awangardzie UE
… i sytuacji na rynku pracy
• Polska gospodarka utrzymała prym wśród gospodarek regionu, zarówno w gronie krajów
CEE jak i na tle strefy euro. Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu była jedną z najniższych
w UE
• W strefie euro perspektywy gospodarcze uległy znacznemu pogorszeniu. Wysoka inflacja,
uszczuplająca dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, wyraźnie ograniczyła
sprzedaż detaliczną, a w ślad za nią przyhamowała produkcja w przemyśle.
• Inflacja HICP w strefie euro we wrześniu wyznaczyła nowe historyczne maksima na poziomie
9,9% r/r. Kluczowym elementem presji cenowych pozostał kryzys sektora energetycznego,
który wobec odcięcia UE od dostaw gazu z Rosji, coraz bardziej uprawdopodobni wejście
w recesję Niemiec, głównego partnera handlowego Polski.
• W III kw. wobec nasilającej się presji inflacyjne EBC kontynuował zacieśnianie monetarne.
We wrześniu główna stopa procentowa wzrosła do poziomu 0,75%. Jednocześnie EBC
podkreśla konieczność kontynuacji cyklu do momentu uporania się z inflacją.
Przy konsumpcji wspartej napływem imigrantów
UE
0
2
4
6
8
10
12
14
Hiszpania
Grecja
Cypr
Włochy
Francja
Finlandia
Szwecja
Łotwa
Chorwacja
Portugalia
Słowacja
Belgia
Estonia
Austria
Litwa
Rumunia
Bułgaria
Luksemburg
Dania
Irlandia
Słowenia
Holandia
Węgry
Niemcy
Malta
Polska
Czechy
Stopa bezrobocia w UE, sierpień'22
(%, sa)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
gru 19 kwi 20 sie 20 gru 20 kwi 21 sie 21 gru 21 kwi 22 sie 22
Produkcja przemysłowa
(gru'19=100, swda)
Polska Czechy Rumunia Węgry Słowacja UE 75
85
95
105
115
125
135
gru 19 kwi 20 sie 20 gru 20 kwi 21 sie 21 gru 21 kwi 22 sie 22
Dynamika sprzedaży detalicznej
(%, r/r, wda)
Polska Rumunia Węgry Słowacja UE
34
Perspektyw obciążone wysoką inflacją, wzrostem stóp procentowych i pogarszającą się koniunkturą
na świecie
34
Źródło: DAM Alior
Koniunktura hamuje Inflacja odpuści dopiero w 2025
• Hamujące ożywienie gospodarcze na świecie, wskutek prowadzonej polityki monetarnej, przy wciąż
utrzymującej się wysokiej inflacji, stanowią duże wyzwanie również dla krajowej koniunktury.
• Zakładamy, że krajowa gospodarka uniknie twardego lądowania i w kolejnych latach PKB wciąż
będzie odnotowywał dodatnią dynamikę. Tym niemniej w 2023 wzrost gospodarczy może
wyhamować do ok. 1% i nie licząc 2020 roku (pandemicznego), będzie prawdopodobnie
najwolniejszy od kryzysu strefy euro w pierwszych latach poprzedniej dekady.
• Głównym wyzwaniem w otoczeniu makroekonomicznym pozostanie zapewne wysoka inflacja.
Perspektywa jej powrotu do poziomów akceptowanych przez NBP (1,5%-3,5%) to odległy horyzont,
prawdopodobnie dopiero 2025.
• W najniższych kwartałach rosnące koszty życia oraz ograniczona dostępność i wyższe koszty
kredytu ograniczą dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, co istotnie przyhamuje
konsumpcję prywatną. Spadek popytu wewnętrznego i zewnętrznego odczują również firmy, co
będzie m.in. skutkowało redukcją planów inwestycyjnych
• Zakładamy, że RPP zbliża się już do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Tak można m.in.
wnioskować z komunikacji NBP. Choć zatrzymanie stopy głównej NBP na obecnym poziomie
(6,75%) nie jest wykluczone, to spodziewamy się, iż m.in. na skutek presji zewnętrznej (podwyżki
stóp głównych banków centralnych) stopa NBP wzrośnie jeszcze w okolice 7,5%.
Rynek pracy umiarkowanie optymistyczny
5,9
4,3
0,9
1,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2021 2022P 2023P 2024P
Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi r/r w latach
Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r)
PKB (realnie, %, r/r)
5,4 4,8 5,2 5,4
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2021 2022P 2023P 2024P
Dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia r/r i stopa bezrobocia w
latach
Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r)
Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r)
Bezrobocie - koniec okresu w %
5,1
14,2
11,3
7,4
1,75
7,25
7,50
5,50
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2021 2022P 2023P 2024P
Wskaźnik cen r/r i stopa procentowa RPP w latach
Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%)
Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne
35
OFERTA EKO w III kw. 22
Współpracujemy z:
Eko Raty
Pożyczka
termomodernizacyjna
Kategoria #EKO
w programie
lojalnościowym
Eko benefity do karty
kredytowej
1,3
mld PLN
saldo
na koniec
III kw. 22*
26 tys.
nowych Klientów
na koniec
III kw. 22*
Kredyt Gotówkowy
Czyste Powietrze
Kredyt Ratalny Czyste
Powietrze
1,1
mld PLN
wolumenu nowej eko
sprzedaży na koniec
III kw. 22*
Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii
(OZE) dla profesjonalnych producentów energii
Biznes Kredyt
Zakupowy EKO
* Dane za okres 01.01.2021 – 30.09.2022
36
Nagrody i promocja oferty Alior Banku
Alior Bank regularnie wdraża promocje, udogodnienia oraz nowości dla klientów indywidualnych i biznesowych
Kantor Walutowy Alior Banku
po raz drugi z rzędu został laureatem
nagrody Złoty Laur Klienta
w kategorii „Bankowe Kantory
Walutowe”.
Klienci indywidualni:
• Wprowadziliśmy nową ofertę kredytu hipotecznego
„Lekki start”.
• Umożliwiliśmy składanie wniosków w programie
wsparcia „Dobry start”.
• 300 zł premii na start z kartą kredytową Mastercard OK.
• Udostępniliśmy symulatory kredytów hipotecznych.
• Zaczęliśmy wykorzystywać iPady do obsługi naszych
Klientów indywidualnych.
• Wprowadziliśmy rachunki maklerskie IKE i IKZE.
• Dołączyliśmy do grona dostawców tożsamości
w ramach usługi mojeID dostarczanej przez KIR.
• Podnieśliśmy oprocentowanie depozytów, oferując
7 proc. na rocznej lokacie na nowe środki.
• Moje Akcje PZU udostępnione Klientom Alior Banku.
Klienci biznesowi
• Udostępniliśmy przedsiębiorcom z Ukrainy ofertę
rachunku firmowego 4x4.
• Osoby posiadające firmową kartę debetową w Alior
Banku mogą do końca 2022 r. skorzystać z 10 proc.
zniżki na paliwo.
• Udostępniliśmy firmom aż do 3 mln zł limitu
faktoringowego w szybkim procesie automatycznym.
• Udostępniliśmy firmom finansowanie kredytu
w rachunku bieżącym aż do 3 lat.
• Rozszerzyliśmy ofertę skierowaną do firm
o faktoring samorządowy.
• Udostępniliśmy szybki proces finansowania średnich
i dużych firm – Fast Track.
13,9 12,5 12,8
Q3 ‘20 Q3 ‘21 Q3 ‘22
37
Usługi inwestycyjne Alior Banku
Alior TFI
*Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów
Biuro Maklerskie Alior Banku
Prowizje Biura Maklerskiego
przychody (mln PLN)
W III kw. 22 obserwowaliśmy istotnie mniejsze obroty na
GPW, natomiast ze względu na dużą zmienność na
rynku OTC, nadal odnotowujemy bardzo pozytywne
wyniki Biura Maklerskiego.
▪ Liczba rachunków maklerskich wyniosła 88,8 tys. (+3% r/r)
▪ Liczba rachunków Alior Trader wyniosła 7,2 tys. (+11% r/r)
▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym na poziomie 1 mld PLN (+8% r/r)
▪ Sprzedaż Prod. Strukturyzowanych I-III kw. 22 (brutto) 530 mln PLN (+40% r/r)
▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych I-III kw. 22 (brutto) 356 mln PLN (-76% r/r)
-8%
+2%
+14%
+7%
W lipcu wprowadzono do oferty Rachunek maklerski IKE i IKZE,
a w sierpniu nowy program partnerski Moje Akcje PZU.
38,0 40,4 43,2
Q1-Q3 ‘20 Q1-Q3 ‘21 Q1-Q3 ‘22
III kw. 20 III kw. 21 III kw. 22 I-III kw. 20 I-III kw. 21 I-III kw. 22
1,53
1,27
0,97
0,87 0,83
III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
196 185
164
147 142
III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22
Aktywa pod zarządzaniem
w funduszach otwartych
Alior TFI (mld PLN)
Aktywa pod zarządzaniem
w funduszach niededykowanych*
w Polsce (mld PLN)
Po zmniejszeniu aktywów pod zarządzaniem (AuM)
zanotowanych w IV kw. 21 oraz I poł. 22, wywołanych głównie
wzrostem stóp procentowych oraz w efekcie spadkiem cen
obligacji skarbowych, w III kw. 22 poziom AuM ustabilizował się.
-46% r/r -27% r/r
W okresie wzmożonych odpływów, spadek AuM zanotowany przez Alior TFI był
większy od rynku ze względu na dominujący udział funduszy dłużnych, które
zanotowały największe spadki. Rynkowy spadek funduszy dłużnych
krótkoterminowych z III kw. 21 do II kw. 22 wyniósł 33%, przy spadku AuM Alior
TFI o 43% w tym samym okresie. W III kw. 22 zmiana AuM w Alior TFI była
zbieżna ze zmianą na rynku – spadek o ok. 4%.
Działalność Alior Leasing
38
2,1
1,6
2,3
1,6
I-III kw.19 I-III kw.20 I-III kw.21 I-III kw.22
35,1
55,4
68,3
74,3 71,8
2018 2019 2020 2021 III kw.22
3,9
5,0
5,4
6,0 5,9
2018 2019 2020 2021 III kw.22
Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN)
Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN) Liczba Klientów (w tys.)
• Portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing utrzymuje się po III kw. 22 na poz. 5,9 mld PLN
• Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec III kw. 22 roku wyniosła 103 tys. (-3% r/r)
• W III kw. 22 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 561 mln PLN (+3% kw./kw.)
• Spadek sprzedaży w III kw. 22 r/r spowodowany jest m.in. przez: (I) zmniejszoną dostępność pojazdów, (II) wzrost
rynkowych stóp procentowych, (III) niechęć Klientów do zaciągana dodatkowych zobowiązań spowodowaną
konfliktem na Ukrainie
• W strukturze udzielonego finansowania dominowały pojazdy lekkie (48%) oraz pojazdy ciężkie (41%), udział
maszyn i urządzeń wyniósł 11%
• Spółka w III kw. 22 rozpoczęła pracę nad nową strategią, która począwszy od 2023 roku pozwoli skutecznie
odpowiedzieć na zmiany na rynku leasingu będące wynikiem pandemii oraz ekonomicznych skutków wojny na
Ukrainie. Jednocześnie kontynuowane są i podejmowane inicjatywy w zakresie digitalizacji i automatyzacji
procesów oraz zwiększenia efektywności prowadzonej działalności. Spółka przeprowadziła również reorganizację
struktur sprzedażowych oraz podjęła działania w celu zdobycia nowych rynków.
739
706
522 547 561
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN)
-24%
+9%
-3%
+3%
+23%
+58%
+44% -28%
-24%
60% 61% 61% 60% 60%
40% 39% 39% 40% 40%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Indywidualnego
Segment Klienta Biznesowego
6 538 5 953 5 780
2 861 2 853 2 882
2 989 3 100 3 314
6 571 6 554 7 319
365 312 279
6 181 6 217 6 170
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
19 118 17 977 17 718
15 013 16 074 15 937
3 800 4 195 4 277
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF
37 931 38 245 37 933
25 505 24 988 25 743
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego
Struktura portfela kredytowego brutto – zauważalny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych
*Ujęcie zarządcze
Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN)
Struktura segmentu Klienta Biznesowego*
24 988
Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN)
Struktura segmentu Klienta Indywidualnego
25 743
37 931 37 933
Portfel kredytowy ogółem (mln PLN)
0%
1%
63 436 63 234 63 676
Struktura portfela kredytowego ogółem
38 245 25 505
39
0%
-1%
+1%
+3%
50% 48% 48% 47% 47%
40% 40% 41% 42% 42%
10% 11% 11% 11% 11%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF
26% 25% 25%
24% 22%
11% 11% 12% 11% 11%
12% 12% 12% 12% 13%
26% 26% 25%
26% 28%
1% 1% 1% 1% 1%
24% 25% 25% 25%
24%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
16 902
14 006 13 882
3 059
5 724 6 352
776 1 420 396
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe
82%
75%
71%
66% 67%
15%
24% 21%
27% 31%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
86% 87% 84%
77%
68%
12% 12% 14%
21%
30%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
39 839 38 268 35 369
5 509 10 499 15 505
868 824
859
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe
85% 83% 80%
74%
68%
13% 15% 16%
23%
30%
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Depozyty bieżące Depozyty terminowe
39 839 38 268 35 369
16 902
14 006
13 882
5 509 10 499 15 505
3 059 5 724 6 352
1 644
2 244
1 255
III kw.21 II kw.22 III kw.22
Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB
Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB
Depozyty bieżące - Segment KI
40
Bank dostosowuje swój portfel depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej (mln PLN)
Struktura zobowiązań netto wobec Klientów
70 741 72 363
Struktura głównych zobowiązań wobec Klientów
66 954
Struktura zobowiązań netto – Klient Indywidualny Struktura zobowiązań netto – Klient Biznesowy
46 127 49 591 51 733 20 737 21 150 20 630
Struktura głównych zobowiązań – Klient Indywidualny Struktura głównych zobowiązań – Klient Biznesowy
+8%
2%
+12%
+4%
-1%
-2%
41
Zdarzenia jednorazowe wpływające na raportowany wynik Grupy Alior Bank
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw. Odpis aktywa podatkowego związanego z oddziałem w Rumunii -25 -25 -25 -25
-25 -25
I kw. Odpis aktywów niefinansowych dot. oddziału w Rumunii -31 -31 -27 -27
II kw. Przystąpienie do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych -195 -195 -158 -158
Rezerwa na koszt "wakacji kredytowych" (69% partycypacji) -502 -407
Rezerwa na zwrot dod. marży związanej z wpisem hipoteki do k.w. -23 -19
Dopłata do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych -19 -15
Wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców -53 -53
-824 -679
RAZEM I-III kw.22
III kw. -597 -494
RAZEM 2021
2022 (mln PLN)
Wpływ na
wynik brutto
Wpływ na
wynik netto
2021 (mln PLN)
Wpływ na
wynik brutto
Wpływ na
wynik netto
42
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Alior Bank (mln PLN)
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 zm. % kw./kw. zm. kw./kw. zm. % r/r zm. r/r
Aktywa razem 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 84 070,7 0% -152,8 8% 5 868,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 645,3 3 763,4 4 989,9 4 940,2 5 428,9 10% 488,7 230% 3 783,6
Należności od banków 629,0 1 689,8 2 244,6 2 874,2 2 605,8 -9% -268,4 314% 1 976,7
Inwestycyjne aktywa finansowe 14 472,5 16 099,7 12 325,1 12 571,2 14 035,3 12% 1 464,1 -3% -437,2
Pochodne instrumenty zabezpieczające 131,9 38,8 76,2 108,1 107,8 0% -0,3 -18% -24,1
Należności od klientów 57 833,3 58 228,2 58 150,6 58 271,8 58 453,7 0% 181,9 1% 620,4
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 602,1 130,9 3 752,9 2 140,5 240,2 -89% -1 900,3 -60% -361,9
Rzeczowe aktywa trwałe 734,0 755,2 746,9 723,6 722,8 0% -0,8 -2% -11,2
Wartości niematerialne 422,6 426,6 395,7 389,4 391,2 0% 1,8 -7% -31,4
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -100% -1,7
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 176,3 1 302,3 1 411,0 1 523,6 1 503,3 -1% -20,2 28% 327,1
Pozostałe aktywa 553,3 613,5 556,8 680,9 581,7 -15% -99,2 5% 28,3
Zobowiązania 71 601,3 77 129,2 79 070,0 78 902,4 78 624,9 0% -277,5 10% 7 023,7
Zobowiązania wobec banków 617,6 529,6 2 687,4 1 755,7 294,0 -83% -1 461,7 -52% -323,6
Zobowiązania wobec klientów 66 953,9 72 005,7 70 779,7 70 741,1 72 363,0 2% 1 621,9 8% 5 409,2
Zobowiązania finansowe 132,6 188,1 374,1 448,0 386,5 -14% -61,6 192% 253,9
Pochodne instrumenty zabezpieczające 256,8 1 082,0 1 674,2 2 265,3 2 091,1 -8% -174,2 714% 1 834,3
Rezerwy 285,5 290,2 288,6 265,9 258,7 -3% -7,2 -9% -26,7
Pozostałe zobowiązania 1 801,4 1 649,5 1 886,5 2 139,4 1 913,9 -11% -225,5 6% 112,5
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17,6 36,6 71,8 127,6 146,4 15% 18,9 732% 128,8
Zobowiązania podporządkowane 1 536,1 1 347,4 1 307,7 1 159,4 1 171,3 1% 11,9 -24% -364,8
Kapitały 6 600,7 5 919,2 5 579,7 5 321,0 5 445,7 2% 124,7 -17% -1 154,9
Kapitał akcyjny 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 0% 0,0 0% 0,0
Kapitał zapasowy 5 403,7 5 403,8 5 403,8 5 406,9 5 407,1 0% 0,2 0% 3,4
Kapitał z aktualizacji wyceny -125,2 -906,7 -1 415,4 -1 890,0 -1 701,4 -10% 188,7 - -1 576,2
Pozostałe kapitały rezerwowe 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 0% 0,0 0% 0,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą -0,4 0,0 0,0 -0,2 -1,6 598% -1,4 296% -1,2
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -527,0 -527,2 -45,3 -48,3 -48,5 0% -0,2 -91% 478,5
Zysk/Strata bieżącego roku 382,3 481,9 169,2 385,4 322,8 -16% -62,6 -16% -59,5
Zobowiązania i kapitały razem 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 84 070,7 0% -152,8 8% 5 868,7
473 665
965 866 746 901 944 883 670 658 439
1 464 976
1 158
976 1 432
1 694 1 610
1 345
1 202 1 412
1 302
938
946
1 168
1 456 984
911 971 1 522
914
988
1 173
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Kredyty mieszkaniowe Pożyczka Kredyty ratalne
927
1 864
1 152 1 078 1 220
1 741
893
1 568
1 328 1 277
909
436
865
666
541
603
691
562
628
754
1 137
1 194
I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Nieodnawialne Odnawialne
43
Nowa sprzedaż kredytów i pożyczek (mln PLN)
Sprzedaż w Segmencie Klienta Biznesowego*
*Limit nowej sprzedaży (nowa sprzedaż + podwyższenia) dla Klientów z kategorii Mikro / Małe / Średnie / Duże
Sprzedaż w Segmencie Klienta Indywidualnego
2 729
1 818
1 619
1 363
3 298
3 291
2 587
2 875
1 823
3 162
+45%
-17%
2 432
-13%
-5%
3 505
1 455
3 525
2 196
3 750
2 082
2 786
2 414
3 059
2 103
+112% r/r
+2% r/r
2 914
+21% r/r
-19% r/r
-53% r/r
420 406 393 376 356
51 34 41 23
2
194
193 192
190
190
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Oddziały Polska Oddziały Rumunia Placówki partnerskie
6 745 6 749 6 668
6 425 6 408
211 210 210
180 150
476 484 479
484 476
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Alior Bank Alior Bank Rumunia Spółki zależne
4 058 4 091 4 065 4 099 4 134
259 258 259 257 254
III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego
44
Informacje dodatkowe
-398
-5%
7 357
7 034
7 432 7 442 626
589
548
665
633
7 090
-117
-18%
Zatrudnienie (etaty) Oddziały Alior Banku
-56
-1% -41
-7%
Liczba Klientów (tys.)
+71
+2%
+32
+1%
4 324 4 356 4 388
4 318 4 349
Alior Bank S.A. – notowania, akcjonariat, ratingi
Akcje Alior Bank S.A. wchodzą w skład
indeksów giełdowych:
Cena akcji Alior Bank: 23,12 PLN
(dane na 30 września 2022 roku)
Kapitalizacja: 3,0 mld PLN
Wartość akcji w wolnym obrocie: 1,6 mld PLN
C/WK**: 0,6x
C/Z***: 7,1x
Kod ISIN: PLALIOR00045
GPW: ALR
Bloomberg: ALR PW
Reuters: ALRR.WA
Rating Fitch:
długoterminowy: BB
krótkoterminowy: B
perspektywa: stabilna
Rating S&P:
długoterminowy: BB
krótkoterminowy: B
perspektywa: stabilna
Struktura akcjonariatu*
-46,2% r/r
-40,3% r/r
-34,6% r/r
Kurs akcji Alior Bank na tle indeksów GPW (dane porównywalne za 12 miesięcy)
• WIG
• WIG-BANKI
• mWIG40
• mWIG40TR
• WIG.MS-FIN
• WIG30
• WIG30TR
• WIG-Poland
• WIG-ESG
• CEEplus
*Na podstawie rocznej struktury aktywów OFE na 30.12.2021
** Kapitał własny na 30.09.2022
*** Raportowany zysk netto IV kw.21 oraz I - III kw.22
45
Grupa PZU 31,9% Nationale-
Nederlanden OFE
9,5%
AVIVA Santander
OFE 6,6%
OFE Bankowy 4,7%
MetLife OFE 3,4%
Generali OFE
1,3%
Aegon OFE
3,2%
Uniqa OFE
1,9%
Allianz OFE 1,5%
Pocztylion-Arka OFE
0,6%
Pozostali
Akcjonariusze
35,3%
OFE; 32,8%
20
30
40
50
60
wrz
21
paź
21
lis
21
gru
21
sty
22
lut
22
mar
22
kwi
22
maj
22
cze
22
lip
22
sie
22
wrz
22
46
Kontakt
Alior Bank S.A.
Departament Relacji Inwestorskich
i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Więcej informacji
Kanał na Youtube
Strona internetowa
Fanpage na Facebooku
Profil na Twitterze
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Departament Relacji Inwestorskich
i Nadzoru Właścicielskiego
e-mail: ir@alior.pl
Kolejne wydarzenia:
47
Zastrzeżenie
Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. („Bank", „Spółka”) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące
stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane
zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za trzeci kwartał 2022 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
przedstawionych informacji.
Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może
być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem.
Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych
ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji
nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające
w imieniu Banku.
Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą
powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji
w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
1 sur 47

Recommandé

2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf par
2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf
2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdfPrzemysawStaniszewsk1
3 vues43 diapositives
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf par
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfŁukasz Konopko
177 vues52 diapositives
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A. par
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.
Prezentacja za I półrocze 2020 r. Dom Development S.A.Dom Development S.A. Investor Relations
1.2K vues25 diapositives
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. par
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.TIM SA
133 vues14 diapositives
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 par
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 ING Bank Śląski
114 vues51 diapositives
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski par
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiWyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2017 roku - ING Bank ŚląskiING Bank Śląski
425 vues51 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 2022_Q3_Alior Bank 3Q 2022 PL.pdf

Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016 par
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016ING Bank Śląski
199 vues41 diapositives
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 par
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 ING Bank Śląski
163 vues38 diapositives
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMTIM SA
311 vues18 diapositives
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A. par
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.LokumDeweloper
426 vues26 diapositives
Wyniki Banku Millennium par
Wyniki Banku MillenniumWyniki Banku Millennium
Wyniki Banku MillenniumWojciech Boczoń
404 vues9 diapositives
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok par
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rokPrezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rok
Prezentacja wyników Dom Development S.A za 2019 rokDom Development S.A. Investor Relations
799 vues29 diapositives

Similaire à 2022_Q3_Alior Bank 3Q 2022 PL.pdf(20)

Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016 Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016
Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2016
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA311 vues
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A. par LokumDeweloper
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
12.03.2021 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
LokumDeweloper426 vues
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019 par LokumDeweloper
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
LokumDeweloper721 vues
Prezentacja Q3 2023_www.pdf par igrzejdak
Prezentacja Q3 2023_www.pdfPrezentacja Q3 2023_www.pdf
Prezentacja Q3 2023_www.pdf
igrzejdak273 vues
Prezentacja inwestorska Votum SA - 01.12.2021 par Łukasz Konopko
Prezentacja inwestorska Votum SA - 01.12.2021Prezentacja inwestorska Votum SA - 01.12.2021
Prezentacja inwestorska Votum SA - 01.12.2021
Łukasz Konopko2.3K vues
2.09.2020 r. wyniki Lokum Deweloper par LokumDeweloper
2.09.2020 r. wyniki Lokum Deweloper2.09.2020 r. wyniki Lokum Deweloper
2.09.2020 r. wyniki Lokum Deweloper
LokumDeweloper2.2K vues
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA360 vues
25.03.2020 r. wyniki Lokum Deweloper za 2019 r par LokumDeweloper
25.03.2020 r. wyniki Lokum Deweloper za 2019 r25.03.2020 r. wyniki Lokum Deweloper za 2019 r
25.03.2020 r. wyniki Lokum Deweloper za 2019 r
LokumDeweloper757 vues
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. par LokumDeweloper
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
LokumDeweloper620 vues
Grupa Lokum Deweloper S.A. – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. – 30.09.2... par LokumDeweloper
Grupa Lokum Deweloper S.A. – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. – 30.09.2...Grupa Lokum Deweloper S.A. – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. – 30.09.2...
Grupa Lokum Deweloper S.A. – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. – 30.09.2...
LokumDeweloper4.1K vues
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017 par ING Bank Śląski
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2017
ING Bank Śląski1.1K vues
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. par LokumDeweloper
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
LokumDeweloper479 vues
13.05.2020 r. wyniki Lokum Deweloper par LokumDeweloper
13.05.2020 r. wyniki Lokum Deweloper13.05.2020 r. wyniki Lokum Deweloper
13.05.2020 r. wyniki Lokum Deweloper
LokumDeweloper2.1K vues

Plus de PrzemysawStaniszewsk1

IFirmaprezentcj_Q32019.pptx par
IFirmaprezentcj_Q32019.pptxIFirmaprezentcj_Q32019.pptx
IFirmaprezentcj_Q32019.pptxPrzemysawStaniszewsk1
1 vue8 diapositives
IFirmaprezentcj_Q42017.pptx par
IFirmaprezentcj_Q42017.pptxIFirmaprezentcj_Q42017.pptx
IFirmaprezentcj_Q42017.pptxPrzemysawStaniszewsk1
2 vues10 diapositives
Terminsrze_2023.pdf par
Terminsrze_2023.pdfTerminsrze_2023.pdf
Terminsrze_2023.pdfPrzemysawStaniszewsk1
1 vue4 diapositives
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf par
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfQ4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfPrzemysawStaniszewsk1
7 vues16 diapositives
2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf par
2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf
2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdfPrzemysawStaniszewsk1
3 vues15 diapositives
Q3_2020_PL Prezentacja.pdf par
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfQ3_2020_PL Prezentacja.pdf
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfPrzemysawStaniszewsk1
3 vues20 diapositives

Plus de PrzemysawStaniszewsk1(14)

2022_Q3_Alior Bank 3Q 2022 PL.pdf

 • 1. Warszawa, 4 listopada 2022 r. Alior Bank S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2022 roku
 • 2. 2 Agenda 1. Działalność operacyjna 2. Wyniki finansowe 3. Ryzyko kredytowe 4. Pozostałe informacje
 • 4. 150 100 169 216 -63 25 27 158 494 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Zdarzenia jednorazowe Zysk netto 918 935 1 093 1 200 767 525 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Zdarzenia jednorazowe Przychody ogółem +281 mln PLN (+187%) Bardzo dobre wyniki Alior Bank zniekształcone zdarzeniami o charakterze jednorazowym 4 Zysk netto (mln PLN) +373 mln PLN +41% Przychody ogółem (mln PLN) W III kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły 767 mln PLN W porównaniu z III kw. 21 raportowane przychody zmniejszyły o 152 mln PLN (-17%%) • wynik odsetkowy wyniósł 587 mln PLN (-17% r/r) • wynik prowizyjny wyniósł 202 mln PLN (+6% r/r) W III kw. 22 przychody Grupy Alior Bank były obciążone dodatkowym kosztem wakacji kredytowych (502 mln PLN) oraz rezerwą na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych (23 mln PLN). Skorygowane przychody wzrosły r/r o 373 mln PLN (+41%) i wyniosły niemal 1,3 mld PLN - są to najwyższe przychody w całej historii. W III kw. 22 wynik netto Grupy Alior Bank wyniósł -63 mln PLN. Raportowana strata netto jest wynikiem szeregu zdarzeń o charakterze jednorazowym, które obniżyły wynik netto łącznie o 494 mln PLN. Skorygowany zysk netto Grupy Alior Bank w III kw. 22 wyniósł ok. 431 mln PLN. 376 431 1 292 -17% r/r -152 mln PLN r/r 196 125 150 -213 mln PLN r/r
 • 5. 67,0 72,4 III kw.21 III kw.22 78,2 84,1 III kw.21 III kw.22 63,4 63,7 III kw.21 III kw.22 Stabilny wzrost Banku, rentowność pod wpływem zdarzeń jednorazowych Wolumen kredytów brutto (mld PLN) 5 Wolumen depozytów* (mld PLN) Aktywa (mld PLN) ROE III kw. 22 -4,6% -13,7 p.p. r/r C/I III kw. 22 59,5% +16,9 p.p. r/r CoR III kw. 22 1,64% +0,06 p.p. r/r NIM III kw. 22 3,07% -0,69 p.p. r/r TCR III kw. 22 13,70% -1,60 p.p. r/r +7,5% +0,4% +8,1% * Zobowiązania wobec Klientów ** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG oraz braku wpływu zdarzeń jednorazowych na poziom przychodów i kosztów działania w III kw. 22 *** Współczynnik skalkulowany przy założeniu braku w III kw. 22 zdarzeń jednorazowych obniżających zysk netto o 494 mln PLN **** Współczynnik skalkulowany przy założeniu braku wpływu na przychody rezerwy z tytułu „wakacji kredytowych” oraz rezerwy na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych C/I III kw. 22 (skoryg.)** 31,0% -12,9 p.p. r/r ROE III kw. 22 (skoryg.)*** 30,0% +20,9 p.p. r/r NIM III kw. 22 (skoryg.)**** 5,81% +2,04 p.p. r/r
 • 6. Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* KLIENCI INDYWIDUALNI 6 0,94 0,88 0,67 0,66 0,44 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN) 74,1 75,5 76,0 75,8 75,3 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.) +2% -53% +6% Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN) Udział w rynku 3,0% (portfel) * Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ** wrzesień 2022 15,0 15,5 15,9 16,1 15,9 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Oferta z marżą 0% w pierwszym roku kredytowania Nowa oferta udostępniona nowym i obecnym Klientom Banku od 20 października 2022 roku. Lekki start Udział rynkowy sprzedaży kredytów hipotecznych 6,2%** Program Mieszkanie bez wkładu własnego Nowa oferta udostępniona nowym i obecnym Klientom Banku od 14 lipca 2022 roku. Gwarancja BGK
 • 7. Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe* KLIENCI INDYWIDUALNI 7 421 417 409 402 397 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Liczba Klientów z pożyczką (tys.) 1,61 1,35 1,20 1,41 1,30 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Sprzedaż pożyczki (mld PLN) -6% -19% Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN) -7% Udział w rynku 11,4% * Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne 19,1 18,7 18,5 18,0 17,7 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Oferta dla klientów uzyskujących dochód z tytułu emerytury Pożyczka z niskim oprocentowaniem i prowizją 0% Pożyczka dla Seniora Produkt z szeroką kampanią marketingową Klient może skorzystać z odroczenia płatności pierwszej raty o 3 miesiące. Kredyt Odroczony
 • 8. 3,8 4,3 4,2 4,2 4,3 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) KLIENCI INDYWIDUALNI 8 1 303 1 367 1 324 1 337 1 349 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Liczba Klientów CF (tys.) 0,97 1,52 0,91 0,99 1,17 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Sprzedaż kredytów CF (mld PLN) +4% +21% Portfel kredytów CF brutto (mld PLN) +13% Udział w rynku 18,1% Wzrost dzięki optymalizacjom w procesie online odpowiadającym na potrzeby rynku E-commerce Wzrost finansowania w branży EKO (fotowoltaika, pompy ciepła itp.). Wzmocnienie współpracy z obecnymi partnerami oraz pozyskanie nowych kontrahentów z branży EKO Relacje z Partnerami Dostosowywanie oferty produktowej oraz procesów sprzedaży kredytów ratalnych do bieżących potrzeb, oczekiwań Klientów i Partnerów Handlowych (promocje u Partnerów)
 • 9. 484 508 541 578 610 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 4,06 4,09 4,06 4,10 4,13 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 987 1 003 1 007 1 030 1 034 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 KLIENCI INDYWIDUALNI 9 Skuteczne budowanie trwałej relacji z Klientami Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.) Liczba Klientów indywidualnych* (mln) +2% +5% *W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.) +26% 230 289 315 401 431 III kw.21 IV kw.21 I kw.21 II kw.22 III kw.22 Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych w aplikacji Alior Mobile (tys.) +88%
 • 10. 7,5 9,0 8,9 10,1 10,8 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 8,4 9,2 9,5 10,2 10,3 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 704 740 791 839 882 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 KLIENCI INDYWIDUALNI 10 Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.) +25% Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln) +22% Liczba transakcji BLIK (mln) +45% 36% 33% 31% 29% 26% 30% 33% 34% 38% 39% 35% 34% 35% 34% 34% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Tylko Alior Online Tylko Alior Mobile Alior Mobile i Alior Online Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile
 • 11. Segment Mikro Segment: Małe / Średnie / Duże 1,1 1,8 1,7 2,1 1,8 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 0,38 0,36 0,38 0,32 0,27 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 KLIENCI BIZNESOWI +70% -30% 11 6,5 6,3 6,1 5,8 5,7 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 12,6 12,3 12,2 12,5 13,5 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN) Saldo aktywów (mld PLN) +7% Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN) Saldo aktywów (mld PLN) -13% 17,3 17,2 17,3 17,0 16,9 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 163,4 163,0 163,1 163,5 162,0 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.) -2% Liczba Klientów posiadających rachunek (tys.) -1% Wzrost sprzedaży i efektywności portfela kredytowego... Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL. Towarzyszy temu optymalizacja bazy Klientów. Koncentrujemy się na budowaniu relacji z Klientami o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym. -3,7 p.p. NPL r/r* *Wskaźnik NPL portfela kredytowego segmentu Klienta Biznesowego zmniejszył się z 21,73% na koniec III kw. 21 do 18,06% na koniec III kw. 22.
 • 12. 9,2 9,0 9,2 9,7 10,8 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 … jednoczesna poprawa struktury portfela i nowej sprzedaży… KLIENCI BIZNESOWI 12 Udział nowej sprzedaży do branż preferowanych *Należności obsługiwane przez Departament Restrukturyzacji i Windykacji 25% 20% 15% 27% 26% III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 +2 p.p. Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w regularnej obsłudze (mld PLN) +18% Saldo aktywów Małe/Średnie/Duże w windykacji* (mld PLN) W segmencie Klienta Biznesowego są widoczne efekty prac nad poprawą jakości portfela kredytowego. Rosną aktywa w regularnej obsłudze, a portfel w restrukturyzacji lub windykacji maleje. 3,4 3,3 3,0 2,8 2,7 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 -22% W III kw. 22 udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych do branż preferowanych w segmentach MŚP i dużych firm wyniósł 26%, a w I-III kw. 22 kształtuje się na poziomie 23%. Wysoka wartość odzwierciedla działania Banku w kierunku dywersyfikacji portfela oraz wzrostu w branżach o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym. Udział faktoringu w nowej sprzedaży 3% 3% 4% 9% 7% III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 +4 p.p.
 • 13. udział decyzji automatycznych w segmencie Małe … dalsza automatyzacja procesów kredytowych i obsługi zdalnej KLIENCI BIZNESOWI Automatyczne decyzje (Segmenty: Małe / Średnie / Duże) Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN) Obsługa zdalna (Segmenty: Mikro / Małe / Średnie / Duże) 13 1 330 1 528 1 504 1 379 1 422 0 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 8 0 , 0 9 0 , 1 0 , 1 1 0 , 1 2 0 , 1 3 0 , 1 4 0 , 1 5 0 , 1 6 0 , 1 7 0 , 1 8 0 , 1 9 0 , 2 0 , 2 1 0 , 2 2 0 , 2 3 0 , 2 4 0 , 2 5 0 , 2 6 0 , 2 7 0 , 2 8 0 , 2 9 0 , 3 0 , 3 1 0 , 3 2 0 , 3 3 0 , 3 4 0 , 3 5 0 , 3 6 0 , 3 7 0 , 3 8 0 , 3 9 0 , 4 0 , 4 1 0 , 4 2 0 , 4 3 0 , 4 4 0 , 4 5 0 , 4 6 0 , 4 7 0 , 4 8 0 , 4 9 0 , 5 0 , 5 1 0 , 5 2 0 , 5 3 0 , 5 4 0 , 5 5 0 , 5 6 0 , 5 7 0 , 5 8 0 , 5 9 0 , 6 0 , 6 1 0 , 6 2 0 , 6 3 0 , 6 4 0 , 6 5 0 , 6 6 0 , 6 7 0 , 6 8 0 , 6 9 0 , 7 0 , 7 1 0 , 7 2 0 , 7 3 0 , 7 4 0 , 7 5 0 , 7 6 0 , 7 7 0 , 7 8 0 , 7 9 0 , 8 0 , 8 1 0 , 8 2 0 , 8 3 0 , 8 4 0 , 8 5 0 , 8 6 0 , 8 7 0 , 8 8 0 , 8 9 0 , 9 0 , 9 1 0 , 9 2 0 , 9 3 0 , 9 4 0 , 9 5 0 , 9 6 0 , 9 7 0 , 9 8 0 , 9 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0 1 8 0 0 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 +7% Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w Bankowości BusinessPro i Alior Online (szt.) 30% 32% 38% 39% 44% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 +14 p.p. % dyspozycji przyjmowanych zdalnie 39% 36% 54% 55% 37% 110 140 178 144 133 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw. 22 MILIONY +21% Najważniejsze wdrożenia w III kw. 22: ▪ Kredyt w rachunku bieżącym do 36 miesięcy ▪ Fast-track – decyzja kredytowa w 4 dni dla Średnich i Dużych Firm ▪ Refinansowanie zewnętrzne kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją BGK ▪ INIT – inicjacja procesu online w ścieżce pre-approved
 • 14. 1 383 1 485 1 603 1 554 1 560 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 14 W konsekwencji poprawa wyników x-sell i transakcyjności klientów Segment: Mikro / Małe / Średnie / Duże KLIENCI BIZNESOWI Liczba Klientów z BankConnect +13% 3,0 2,9 2,8 3,2 3,3 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 +11% Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.) 76,8 83,5 79,2 83,7 89,1 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 Liczba aktywnych kart (tys.) +16% Wolumen przelewów zleconych przez Klientów (mld PLN) Dzięki konsekwentnej polityce budowania relacji z firmami, odnotowujemy wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co ma pozytywny wpływ na wynik segmentu Klienta Biznesowego. 98,1 99,6 101,1 101,8 103,1 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 +5%
 • 15. Korzyści: ✓ zakres danych wymaganych od Klienta został ograniczony do minimum, ✓ Klient w dogodnym momencie może zapoznać się z propozycją kredytową oraz zainicjować proces kredytowy w ramach bankowości Alior Online, ✓ ostateczne ustalenie warunków odbywa się w trakcie rozmowy telefonicznej z doradcą lub podczas spotkania w placówce Banku. Najnowsze wdrożenia w obszarze Klienta Biznesowego KLIENCI BIZNESOWI 15 Proces online INIT Pre-approved Proces Fast Track Fast Track – nowa prosta i szybka ścieżka kredytowania dla Średnich i Dużych Firm Minimalna kwota finansowania wynosi 500 tysięcy PLN (lub równowartość w walucie obcej). Bank nie wymaga skomplikowanych form zabezpieczenia Obejmuje nowe finansowanie lub refinansowanie zobowiązań z innych banków dla: ✓ odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych, ✓ kart kredytowych, ✓ limitów skarbowych, ✓ produktów finansowania handlu - gwarancje, akredytywy, faktoring oraz kredyt na finansowanie faktur zakupowych. decyzja już w 4 dni robocze do 10 mln PLN (max 10% rocznych przychodów ze sprzedaży) Wniosek pre-approved jest skierowany do Klientów Banku z wyznaczoną wstępną kwotą limitu kredytowego
 • 16. 16 IKE/IKZE W trzecim kwartale rozszerzyliśmy ofertę o rachunek maklerski IKE/IKZE. O rachunek wnioskować można za pośrednictwem bankowości elektronicznej Alior Online. Udostępniliśmy również dostęp do produktu w aplikacji Alior Mobile. Alior Bank – Cyfrowy Lider MojeID Udostępniliśmy dla naszych Klientów usługę mojeID w Alior Online. Klienci w prosty i bezpieczny sposób potwierdzą swoją tożsamość i tym samym uzyskają dostęp do dostawców usług komercyjnych bez wychodzenia z domu. Aplikacja mobilna dopasowana do gustów – kolejny krok w personalizacji Personalizacja tła ekranu logowania. Udostępniliśmy Klientom różne tapety, które zostały wyselekcjonowane przez samych Klientów na kanałach Alior Banku w social mediach. Poprawiliśmy procesy UX, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, np. upraszczamy proces logowania Nowy Market Place – reklamy bardziej kontekstowe Aplikacja Alior Mobile zyskała nowe dedykowane ikonki graficzne. Wyższa personalizacja wyświetlanych treści i poprawa ścieżki przekierowania Klienta do oferty. Klient otrzymuje krótki dostęp do regularnie odświeżanymi promocji i indywidualnych ofert („Oferta Dla Ciebie”). Po pozytywnych wynikach fazy „friends & family” prowadzonej w III kw. 22, w październiku br. w aplikacji mobilnej Alior Mobile oraz serwisie bankowości internetowej Alior Online wdrożyliśmy nową usługę Moje Rachunki pozwalającą klientom w łatwy sposób zagregować wszystkie swoje rachunki i faktury, a następnie opłacać je zbiorczo za pomocą jednego kliknięcia. Po jednorazowej konfiguracji, rozwiązanie samodzielnie monitoruje rachunki do opłacenia, ułatwiając naszym Klientom kontrolowanie terminów oraz wysokości opłat. Rozwiązanie powstało we współpracy z fintechem Billtech, który brał udział w bankowym programie akceleracyjnym RBL_START. Moje Rachunki – wiele spraw, jeden klik …i opłacone!
 • 17. 17 Podsumowanie aktywności Alior Banku w obszarze ESG i CSR w III kw. 22 Odpowiedzialność społeczna Działania prozdrowotne dla Pracowników Alior Banku: • „Dzień na U”. Każdy z Pracowników może wziąć dodatkowy dzień wolny (8 godzin) na wykonanie badań medycznych (innych niż obowiązkowe, wynikające z Kodeksu Pracy). • „Strefy Zdrowia” w centralach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Podczas wizyty w Strefie Pracownicy mogli odbyć konsultacje dermatologiczne, internistyczne i dietetyczne, zbadać skład ciała i wykonać USG. Wydarzenie odbyło się w dwóch edycjach sierpniowej i wrześniowej. Zakładka ESG na stronie internetowej Alior Banku https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/zrownowazony- rozwoj.html Tu bank informuje o zaangażowaniu w kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego: Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Podlega Prezesowi Banku oraz Wiceprezesowi odpowiedzialnemu za obszar zarządzania ryzykiem. Jest platformą dialogu, podejmowania decyzji i udzielania rekomendacji dla Zarządu Banku w zakresie ESG. Pomoc Ukrainie: • Kontynuując aktywną, wieloaspektową pomoc Grupy Alior Banku, Alior Leasing przekazał Caritas Polska trzy samochody do przewozu osób i sprzętu oraz naczepę z przeznaczeniem do działań pomocowych na rzecz Ukrainy i jej obywateli. Wolontariat pracowniczy: • 16 godzin wolontariatu w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Benefit ma być dodatkowa motywacją do zaangażowania w działania społeczne.
 • 18. 18 Społeczna odpowiedzialność Alior Banku Cykl Aktywni z Aliorem • W ramach cyklu #WeSupportGamers bank został jednym z partnerów głównych Festiwalu Meet at Rift w Łodzi. To pierwsze w Polsce wydarzenie dla miłośników uniwersum tworzonego przez Riot Games, producenta takich gier jak League of Legends czy VALORANT. • Na uczestników wydarzenia czekały strefy każdej z gier studia, konkursy gamingowe z nagrodami i spotkania z influencerami. • Wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. • Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. • Integracja lokalnych społeczności. • Imprezy w różnych częściach Polski. (m.in. narciarski Bieg Podhalański w Nowym Targu, 30. Bieg po plaży Jarosławcu, Bieg Zamkowy w Malborku, Triathlon „Kraina Bugu” w Janowie Podlaskim, Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach, Maraton Rowerowy w małopolskiej Charsznicy, biegi „Botaniczna Piątka”, 26. Festiwal Nauki w Warszawie, Korczyński Bieg do Prządek w podkarpackiej Korczynie oraz Przemyską Piątkę w Przemyślu). Meet at Rift
 • 20. 20 Rachunek zysków i strat • W III kw. 22 wynik Banku był dodatkowo obciążony szeregiem zdarzeń o charakterze jednorazowym: (I) wakacje kredytowe, (II) rezerwa na zwrot Klientom dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych pobieranej w okresie do ustanowienia zabezpieczenia, (III) dodatkowa wpłata na System Ochrony Banków Komercyjnych oraz (IV) wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. • Łączna wartość wymienionych wyżej zdarzeń wyniosła 597 mln PLN i obniżyła zysk netto Grupy Alior Banku w III kw. 22 o ok. 494 mln PLN. • Skorygowany o ww. zdarzenia zysk netto Grupy Alior Bank w III kw. 22 wyniósł ok. 431 mln PLN, natomiast skorygowany zanualizowany wskaźnik ROE osiągnął wartość 30%. mln PLN III kw.21 III kw.22 zm. %r/r zm. r/r I-III kw.21 I-III kw.22 zm. %r/r zm. r/r Dochody ogółem 918,3 766,5 -17% -151,7 2 702,3 3 059,5 13% 357,2 Wynik z tytułu odsetek 703,5 586,7 -17% -116,8 2 040,4 2 420,8 19% 380,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 189,6 201,6 6% 12,0 550,7 612,9 11% 62,2 Wynik z tytułu pozostałej działalności 25,1 -21,7 - -46,9 111,3 25,8 -77% -85,4 Koszty ogółem -705,0 -802,2 14% -97,3 -2 128,8 -2 519,9 18% -391,1 Koszty działania grupy -391,1 -456,4 17% -65,2 -1 188,4 -1 540,8 30% -352,4 Aktualizacja wartości aktywów niefin. -1,3 -1,0 -27% 0,4 -3,2 -41,2 1185% -38,0 Koszty ryzyka -251,7 -262,8 4% -11,1 -760,2 -701,3 -8% 58,9 Koszty ryzyka prawnego -2,8 -15,1 450% -12,4 -2,8 -39,6 1338% -36,8 Podatek bankowy -58,0 -67,0 15% -9,0 -174,3 -197,1 13% -22,8 Wynik Brutto 213,3 -35,7 - -249,0 573,5 539,6 -6% -33,9 Podatek dochodowy -62,9 -26,9 -57% 36,1 -191,2 -216,7 13% -25,6 Wynik Netto 150,4 -62,6 - -212,9 382,3 322,8 -16% -59,5 Marża odsetkowa netto (NIM) 3,77% 3,07% - -0,69 p.p. 3,71% 4,27% - +0,56 p.p. Koszt finansowania (CoF) 0,14% 1,79% - +1,65 p.p. 0,18% 1,12% - +0,94 p.p. Koszty ryzyka (CoR) 1,58% 1,64% - +0,06 p.p. 1,61% 1,47% - -0,14 p.p. Wskaźnik koszty / przychody (C/I) 42,6% 59,5% - +16,9 p.p. 44,0% 50,4% - +6,4 p.p. Wskaźnik kredyty / depozyty (L/D) 86,4% 80,8% - -5,6 p.p. 86,4% 80,8% - -5,6 p.p. Zwrot na kapitale (ROE) 9,1% -4,6% - -13,7 p.p. 7,8% 7,6% - -0,2 p.p. Współczynnik wypłacalności (TCR) 15,30% 13,70% - -1,6 p.p. 15,30% 13,70% - -1,6 p.p.
 • 21. 1 958 2 936 254 642 -172 -1 158 525 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 I-III kw.21 I-III kw.22 670 740 919 1 162 855 -46 -66 -183 -378 -597 525 80 84 126 187 329 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Pozostałe przychody odsetkowe Zdarzenia jednorazowe*** Koszty odsetkowe Przychody odsetkowe dt. kredytów** 86,4% 80,9% 82,2% 82,4% 80,8% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 2 040 2 421 525 I-III kw.21 I-III kw.22 21 Pomimo wzrostu kosztów finansowania, wzrost rynkowych stóp procentowych w dalszym ciągu pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy (skorygowany) Wynik odsetkowy (mln PLN) *Ujęcie zarządcze, QTD **Przychody z tyt. kredytów, skupionych wierzytelności oraz leasingu ***Zdarzenia jednorazowe w III kw. 22 stanowiły: 502 mln PLN „wakacje kredytowe” oraz 23 mln PLN rezerwy na zwrot dodatkowej marży od kredytów hipotecznych 1 046 824 750 1 708 +58% Marża odsetkowa oraz koszt finansowania* Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN) +128% Wskaźnik Kredyty / Depozyty 1 349 +27% +14% +85% +44% 2 213 4 103 +19% 704 758 862 972 587 525 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Zdarzenia jednorazowe*** Wynik odsetkowy 2 946 1 112 -17% r/r -40% kw/kw 0,14% 0,26% 0,51% 1,02% 1,79% 5,81% 3,77% 4,01% 4,58% 5,11% 3,07% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 CoF NIM skor. NIM
 • 22. -1 7 6 8 1 -21 -16 -22 -19 -20 71 85 67 88 87 11 11 15 12 11 57 58 59 61 60 25 22 22 21 20 48 49 45 49 43 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Prowizje związane z rachunkami, przelewami i obsługą kasową (netto) Sprzedaż ubezpieczeń (netto) Kredyty, pożyczki, leasing, skupione wierzytelności Prowizje maklerskie (netto) Transakcje fx Pozostałe przychody i koszty prowizyjne (netto) Obsługa kart płatniczych i kredytowych (netto) 21 15 179 242 36 39 167 180 72 63 136 136 -60 -62 I-III kw.21 I-III kw.22 22 Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank sukcesywnie poprawia wynik prowizyjny r/r 221 202 190 Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN) 216 191 • W III kw. 22 wynik prowizyjny wyniósł 202 mln PLN i wzrósł o 12 mln PLN (+6%) w stosunku do III kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 16 mln PLN r/r (+23%) • Spadek wyniku prowizyjnego w III kw. 22 w stosunku do II kw. 22 o 19 mln zł (-9%) wynika przede wszystkim ze specyfiki rozliczeń transakcji kartowych i związanej z tym zmienności wyników kwartalnych oraz ujęciem jednorazowych prowizji związanych z prowadzeniem rachunków w II kw. 22 • W kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu Banku -11% r/r +23% r/r - -2% r/r -20% r/r +6% r/r +1% r/r 0% r/r +36% r/r -28% r/r +3% r/r -13% r/r +8% r/r +8% r/r +11% 551 613 +6% -9%
 • 23. 43,9% 43,5% 40,5% 34,4% 31,0% 42,6% 42,2% 45,1% 49,3% 59,5% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 C/I znormalizowany*** C/I raportowany 648 697 274 303 174 176 92 97 214 53 I-III kw.21 I-III kw.22 209 203 236 235 225 107 117 102 102 99 61 59 57 59 60 14 14 97 195 19 53 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 23 Pomimo rosnącej presji inflacyjnej, Bank utrzymuje stabilny poziom skorygowanych kosztów działania 394 591 Koszty działania (mln PLN) *Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty **Ujęcie kwartalne (QTD) *** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, braku kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony, braku składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz braku wpływu na przychody „wakacji kredytowych” i rezerwy na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych 493 391 • Koszty działania w III kw. 22, skorygowane o dodatkową składkę na System Ochrony w wysokości 19 mln PLN oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 53 mln PLN wyniosłyby 384 mln PLN (-2% r/r) • Wzrost kosztów pracowniczych r/r w III kw. 22 wyniósł 17 mln PLN (+8%) i wynikał głównie ze wzrostu średniego poziomu wynagrodzenia • Główną przyczyną spadku (-8% r/r) kosztów ogólnego zarządu w III kw. 22 był spadek kosztów marketingu o 4 mln PLN oraz pozostałych kosztów o 7 mln PLN • W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów. W całym 2022 roku koszty działania Grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 12% r/r (bez uwzględnienia składek BFG, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych), przy czym ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku. 456 +17% -23% Współczynnik C/I** -100% r/r -2% r/r -8% r/r +8% r/r 1 541 1 188 +30% +5% r/r +1% r/r +11% r/r +7% r/r - - - -
 • 24. 24 Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022 2020 2021 I-III kw. 2022 Cel 2022 Wolumen biznesu Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 84,1 mld PLN 89 mld PLN Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,1 mln 4,5 mln Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 254 tys. 278 tys. Rentowność ROE -4,7% 7,7% 7,6% >5% NIM 3,9% 3,7% 4,3% 4% C/I 46,9% 43,5% 50,4% <46% Ryzyko i kapitał COR 2,8% 1,6% 1,5% 1,9% Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. 246 p.b. >280 p.b. NPL 14,5% 11,8% 11,0% 11,8% COF 0,6% 0,2% 1,1% 0,3%
 • 26. 1 100 1 501 760 701 2,43% 3,24% 1,61% 1,47% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 I-III kw.19 I-III kw.20 I-III kw.21 I-III kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka (%) 26 Zmiana polityki kredytowej oraz skuteczna realizacja strategii redukcji NPL umożliwiła trwałe obniżenie kosztów ryzyka oraz poprawę jakości portfela kredytowego W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w I - III kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu strategicznego Banku (1,9%). Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak, że koszty ryzyka Grupy Alior Bank nieco wzrosną w kolejnych kilku kwartałach. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6%. Poziom kosztów ryzyka w 2023 roku może nieco wzrosnąć, będzie to uzależnione głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów. Grupa Alior Bank - koszty ryzyka -59 mln PLN r/r -14 p.b. r/r Grupa Alior Bank – wskaźnik NPL 13,60% 15,15% 12,75% 10,98% III kw.19 III kw.20 III kw.21 III kw.22 -178 p.b. r/r
 • 27. 27 Pomimo stosunkowo niewielkiego wzrostu kredytów z utratą wartości, znacznie poprawił się wskaźnik pokrycia NPL rezerwami Kredyty z utratą wartości – segmenty Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami* Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty** Koszty ryzyka (CoR)** *Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD 7,90 7,25 6,94 6,54 6,79 12,75% 11,77% 11,31% 10,70% 10,98% 6 7 7 8 8 9 9 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Koszyk 3 Wskaźnik NPL 6,72% 5,90% 6,04% 5,66% 6,16% 21,73% 20,83% 19,49% 18,41% 18,06% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 55,87% 55,92% 56,25% 55,81% 57,27% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 66,96% 65,69% 67,12% 66,14% 65,40% 50,77% 51,65% 51,01% 50,94% 53,18% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 1,02% 0,20% 1,16% 1,25% 1,92% 2,41% 3,57% 1,60% 1,77% 1,22% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 1,58% 1,54% 1,33% 1,46% 1,64% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22
 • 28. 15,52% 15,72% 15,41% 15,85% 15,27% 14,95% 15,30% 14,16% 14,56% 13,99% 13,70% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 11,97% 11,97% 11,97% I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 9,97% 9,97% 9,97% 12,94% 13,14% 12,98% 13,55% 13,14% 12,99% 13,48% 12,55% 13,06% 12,63% 12,43% I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 13,99% -0,11% -0,08% -0,10% 13,70% TCR II kw.22 Tier I* Tier II** RWA*** TCR III kw.22 28 Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kw. 22 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 246 p.b. (1,2 mld PLN) oraz 173 p.b. (0,9 mld PLN) 246 p.b. 173 p.b. TIER I TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w III kw. 22 *Zmiana spowodowana m.in. wpływem aktywa podatkowego oraz wartości niematerialnych i prawnych **Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych ***Zmiana wartości RWA wynika ze wzrostu portfela kredytowego -29 p.b. 147% 187% 170% 174% 180% 167% 156% 160% 138% 136% 168% 121% 125% 122% 122% 125% 130% 127% 132% 127% 125% 130% 100% I kw.20 II kw.20 III kw.20IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 LCR NSFR Wskaźniki płynności: LCR, NSFR
 • 29. 29 ▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość usług dla Klientów ▪ Poprawa efektywności poprzez wzrost przychodów oraz optymalizację kosztów ▪ Poprawa jakości portfela kredytowego ▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych w portfelu ▪ Znikomy udział kredytów mieszkaniowych CHF w portfelu Dlaczego Alior Bank?
 • 32. 32 Tempo wzrostu gospodarki hamuje, inflacja wręcz przeciwnie Źródło: GUS, Bloomberg, NBP, opracowanie własne DAM Alior PKB w 3 kwartale zwalnia … … m.in. na skutek szybko zacieśnianej polityki monetarnej… … w reakcji na wieloletnie rekordy inflacji • W III kw. 22 ożywienie gospodarcze przyhamowało za sprawą wygasających efektów pokryzysowego ożywienia. Jednocześnie w obrazie gospodarki coraz bardziej widoczne stają się skutki utrzymującej się wysokiej inflacji, a także prowadzonej polityki monetarnej ograniczające popyt. • W III kw. 2022 można się spodziewać, że PKB Polski, po jeszcze stosunkowo udanym II kw., gdzie dynamika PKB wyniosła 5,5% r/r, spowolni w kierunku 3,5% r/r. • Kluczowym czynnikiem wpływającym na koniunkturę w III kw. br. była inflacja. Na koniec września wskaźnik inflacji konsumenckiej sięgnął najwyższego od ponad dwudziestu lat poziomu 17,2% r/r. Wzrost presji inflacyjnej związany jest głównie z czynnikami podażowymi i egzogenicznymi (ceny surowców, w tym przede wszystkim energii oraz utrzymujące się nierównowagi w handlu międzynarodowym). W III kw. 22 coraz silniej widoczne były również tendencje podbijające inflację bazową. • W III kw. br. dynamiki wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw pozostawały ujemne, co wyraźnie redukuje potencjał konsumpcyjny polskich gospodarstw domowych. W danych o sprzedaży detalicznej od kwietnia, pomimo dodatkowego popytu ze strony uchodźców z Ukrainy, zaznaczyło się spowolnienie dotychczasowych trendów. • W odpowiedzi NBP kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej. Główna stopa NBP w sierpniu wzrosła do poziomu 6,75%. 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 paź 02 paź 06 paź 10 paź 14 paź 18 paź 22 Stopy procentowe w regionie CEE (%) Polska, Węgry, Czechy NBP MNB CNB -2 2 6 10 14 18 22 wrz 02 wrz 06 wrz 10 wrz 14 wrz 18 wrz 22 Inflacja CPI w regionie CEE Polska, Węgry, Czechy Polska Węgry Czechy - 10,0 - 5,0 0,0 5,0 10,0 1Q'19 3Q'19 1Q'20 3Q'20 1Q'21 3Q'21 1Q'22 3Q'22P Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.) Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje Zapasy Eksport netto PKB
 • 33. 33 Polska gospodarka utrzymuje prym w Europie Źródło: Bloomberg, prognozy DAM Alior dla Polski, prognozy dla strefy euro konsensus Bloomberg Polski przemysł mimo hamowania w awangardzie UE … i sytuacji na rynku pracy • Polska gospodarka utrzymała prym wśród gospodarek regionu, zarówno w gronie krajów CEE jak i na tle strefy euro. Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu była jedną z najniższych w UE • W strefie euro perspektywy gospodarcze uległy znacznemu pogorszeniu. Wysoka inflacja, uszczuplająca dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, wyraźnie ograniczyła sprzedaż detaliczną, a w ślad za nią przyhamowała produkcja w przemyśle. • Inflacja HICP w strefie euro we wrześniu wyznaczyła nowe historyczne maksima na poziomie 9,9% r/r. Kluczowym elementem presji cenowych pozostał kryzys sektora energetycznego, który wobec odcięcia UE od dostaw gazu z Rosji, coraz bardziej uprawdopodobni wejście w recesję Niemiec, głównego partnera handlowego Polski. • W III kw. wobec nasilającej się presji inflacyjne EBC kontynuował zacieśnianie monetarne. We wrześniu główna stopa procentowa wzrosła do poziomu 0,75%. Jednocześnie EBC podkreśla konieczność kontynuacji cyklu do momentu uporania się z inflacją. Przy konsumpcji wspartej napływem imigrantów UE 0 2 4 6 8 10 12 14 Hiszpania Grecja Cypr Włochy Francja Finlandia Szwecja Łotwa Chorwacja Portugalia Słowacja Belgia Estonia Austria Litwa Rumunia Bułgaria Luksemburg Dania Irlandia Słowenia Holandia Węgry Niemcy Malta Polska Czechy Stopa bezrobocia w UE, sierpień'22 (%, sa) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 gru 19 kwi 20 sie 20 gru 20 kwi 21 sie 21 gru 21 kwi 22 sie 22 Produkcja przemysłowa (gru'19=100, swda) Polska Czechy Rumunia Węgry Słowacja UE 75 85 95 105 115 125 135 gru 19 kwi 20 sie 20 gru 20 kwi 21 sie 21 gru 21 kwi 22 sie 22 Dynamika sprzedaży detalicznej (%, r/r, wda) Polska Rumunia Węgry Słowacja UE
 • 34. 34 Perspektyw obciążone wysoką inflacją, wzrostem stóp procentowych i pogarszającą się koniunkturą na świecie 34 Źródło: DAM Alior Koniunktura hamuje Inflacja odpuści dopiero w 2025 • Hamujące ożywienie gospodarcze na świecie, wskutek prowadzonej polityki monetarnej, przy wciąż utrzymującej się wysokiej inflacji, stanowią duże wyzwanie również dla krajowej koniunktury. • Zakładamy, że krajowa gospodarka uniknie twardego lądowania i w kolejnych latach PKB wciąż będzie odnotowywał dodatnią dynamikę. Tym niemniej w 2023 wzrost gospodarczy może wyhamować do ok. 1% i nie licząc 2020 roku (pandemicznego), będzie prawdopodobnie najwolniejszy od kryzysu strefy euro w pierwszych latach poprzedniej dekady. • Głównym wyzwaniem w otoczeniu makroekonomicznym pozostanie zapewne wysoka inflacja. Perspektywa jej powrotu do poziomów akceptowanych przez NBP (1,5%-3,5%) to odległy horyzont, prawdopodobnie dopiero 2025. • W najniższych kwartałach rosnące koszty życia oraz ograniczona dostępność i wyższe koszty kredytu ograniczą dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, co istotnie przyhamuje konsumpcję prywatną. Spadek popytu wewnętrznego i zewnętrznego odczują również firmy, co będzie m.in. skutkowało redukcją planów inwestycyjnych • Zakładamy, że RPP zbliża się już do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Tak można m.in. wnioskować z komunikacji NBP. Choć zatrzymanie stopy głównej NBP na obecnym poziomie (6,75%) nie jest wykluczone, to spodziewamy się, iż m.in. na skutek presji zewnętrznej (podwyżki stóp głównych banków centralnych) stopa NBP wzrośnie jeszcze w okolice 7,5%. Rynek pracy umiarkowanie optymistyczny 5,9 4,3 0,9 1,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2021 2022P 2023P 2024P Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi r/r w latach Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r) PKB (realnie, %, r/r) 5,4 4,8 5,2 5,4 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 2021 2022P 2023P 2024P Dynamika wynagrodzeń i zatrudnienia r/r i stopa bezrobocia w latach Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r) Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r) Bezrobocie - koniec okresu w % 5,1 14,2 11,3 7,4 1,75 7,25 7,50 5,50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2021 2022P 2023P 2024P Wskaźnik cen r/r i stopa procentowa RPP w latach Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%)
 • 35. Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne 35 OFERTA EKO w III kw. 22 Współpracujemy z: Eko Raty Pożyczka termomodernizacyjna Kategoria #EKO w programie lojalnościowym Eko benefity do karty kredytowej 1,3 mld PLN saldo na koniec III kw. 22* 26 tys. nowych Klientów na koniec III kw. 22* Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze Kredyt Ratalny Czyste Powietrze 1,1 mld PLN wolumenu nowej eko sprzedaży na koniec III kw. 22* Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) dla profesjonalnych producentów energii Biznes Kredyt Zakupowy EKO * Dane za okres 01.01.2021 – 30.09.2022
 • 36. 36 Nagrody i promocja oferty Alior Banku Alior Bank regularnie wdraża promocje, udogodnienia oraz nowości dla klientów indywidualnych i biznesowych Kantor Walutowy Alior Banku po raz drugi z rzędu został laureatem nagrody Złoty Laur Klienta w kategorii „Bankowe Kantory Walutowe”. Klienci indywidualni: • Wprowadziliśmy nową ofertę kredytu hipotecznego „Lekki start”. • Umożliwiliśmy składanie wniosków w programie wsparcia „Dobry start”. • 300 zł premii na start z kartą kredytową Mastercard OK. • Udostępniliśmy symulatory kredytów hipotecznych. • Zaczęliśmy wykorzystywać iPady do obsługi naszych Klientów indywidualnych. • Wprowadziliśmy rachunki maklerskie IKE i IKZE. • Dołączyliśmy do grona dostawców tożsamości w ramach usługi mojeID dostarczanej przez KIR. • Podnieśliśmy oprocentowanie depozytów, oferując 7 proc. na rocznej lokacie na nowe środki. • Moje Akcje PZU udostępnione Klientom Alior Banku. Klienci biznesowi • Udostępniliśmy przedsiębiorcom z Ukrainy ofertę rachunku firmowego 4x4. • Osoby posiadające firmową kartę debetową w Alior Banku mogą do końca 2022 r. skorzystać z 10 proc. zniżki na paliwo. • Udostępniliśmy firmom aż do 3 mln zł limitu faktoringowego w szybkim procesie automatycznym. • Udostępniliśmy firmom finansowanie kredytu w rachunku bieżącym aż do 3 lat. • Rozszerzyliśmy ofertę skierowaną do firm o faktoring samorządowy. • Udostępniliśmy szybki proces finansowania średnich i dużych firm – Fast Track.
 • 37. 13,9 12,5 12,8 Q3 ‘20 Q3 ‘21 Q3 ‘22 37 Usługi inwestycyjne Alior Banku Alior TFI *Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów Biuro Maklerskie Alior Banku Prowizje Biura Maklerskiego przychody (mln PLN) W III kw. 22 obserwowaliśmy istotnie mniejsze obroty na GPW, natomiast ze względu na dużą zmienność na rynku OTC, nadal odnotowujemy bardzo pozytywne wyniki Biura Maklerskiego. ▪ Liczba rachunków maklerskich wyniosła 88,8 tys. (+3% r/r) ▪ Liczba rachunków Alior Trader wyniosła 7,2 tys. (+11% r/r) ▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym na poziomie 1 mld PLN (+8% r/r) ▪ Sprzedaż Prod. Strukturyzowanych I-III kw. 22 (brutto) 530 mln PLN (+40% r/r) ▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych I-III kw. 22 (brutto) 356 mln PLN (-76% r/r) -8% +2% +14% +7% W lipcu wprowadzono do oferty Rachunek maklerski IKE i IKZE, a w sierpniu nowy program partnerski Moje Akcje PZU. 38,0 40,4 43,2 Q1-Q3 ‘20 Q1-Q3 ‘21 Q1-Q3 ‘22 III kw. 20 III kw. 21 III kw. 22 I-III kw. 20 I-III kw. 21 I-III kw. 22 1,53 1,27 0,97 0,87 0,83 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 196 185 164 147 142 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22 II kw. 22 III kw. 22 Aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych Alior TFI (mld PLN) Aktywa pod zarządzaniem w funduszach niededykowanych* w Polsce (mld PLN) Po zmniejszeniu aktywów pod zarządzaniem (AuM) zanotowanych w IV kw. 21 oraz I poł. 22, wywołanych głównie wzrostem stóp procentowych oraz w efekcie spadkiem cen obligacji skarbowych, w III kw. 22 poziom AuM ustabilizował się. -46% r/r -27% r/r W okresie wzmożonych odpływów, spadek AuM zanotowany przez Alior TFI był większy od rynku ze względu na dominujący udział funduszy dłużnych, które zanotowały największe spadki. Rynkowy spadek funduszy dłużnych krótkoterminowych z III kw. 21 do II kw. 22 wyniósł 33%, przy spadku AuM Alior TFI o 43% w tym samym okresie. W III kw. 22 zmiana AuM w Alior TFI była zbieżna ze zmianą na rynku – spadek o ok. 4%.
 • 38. Działalność Alior Leasing 38 2,1 1,6 2,3 1,6 I-III kw.19 I-III kw.20 I-III kw.21 I-III kw.22 35,1 55,4 68,3 74,3 71,8 2018 2019 2020 2021 III kw.22 3,9 5,0 5,4 6,0 5,9 2018 2019 2020 2021 III kw.22 Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN) Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN) Liczba Klientów (w tys.) • Portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing utrzymuje się po III kw. 22 na poz. 5,9 mld PLN • Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec III kw. 22 roku wyniosła 103 tys. (-3% r/r) • W III kw. 22 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 561 mln PLN (+3% kw./kw.) • Spadek sprzedaży w III kw. 22 r/r spowodowany jest m.in. przez: (I) zmniejszoną dostępność pojazdów, (II) wzrost rynkowych stóp procentowych, (III) niechęć Klientów do zaciągana dodatkowych zobowiązań spowodowaną konfliktem na Ukrainie • W strukturze udzielonego finansowania dominowały pojazdy lekkie (48%) oraz pojazdy ciężkie (41%), udział maszyn i urządzeń wyniósł 11% • Spółka w III kw. 22 rozpoczęła pracę nad nową strategią, która począwszy od 2023 roku pozwoli skutecznie odpowiedzieć na zmiany na rynku leasingu będące wynikiem pandemii oraz ekonomicznych skutków wojny na Ukrainie. Jednocześnie kontynuowane są i podejmowane inicjatywy w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów oraz zwiększenia efektywności prowadzonej działalności. Spółka przeprowadziła również reorganizację struktur sprzedażowych oraz podjęła działania w celu zdobycia nowych rynków. 739 706 522 547 561 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN) -24% +9% -3% +3% +23% +58% +44% -28% -24%
 • 39. 60% 61% 61% 60% 60% 40% 39% 39% 40% 40% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego 6 538 5 953 5 780 2 861 2 853 2 882 2 989 3 100 3 314 6 571 6 554 7 319 365 312 279 6 181 6 217 6 170 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing 19 118 17 977 17 718 15 013 16 074 15 937 3 800 4 195 4 277 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF 37 931 38 245 37 933 25 505 24 988 25 743 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego Struktura portfela kredytowego brutto – zauważalny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych *Ujęcie zarządcze Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN) Struktura segmentu Klienta Biznesowego* 24 988 Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN) Struktura segmentu Klienta Indywidualnego 25 743 37 931 37 933 Portfel kredytowy ogółem (mln PLN) 0% 1% 63 436 63 234 63 676 Struktura portfela kredytowego ogółem 38 245 25 505 39 0% -1% +1% +3% 50% 48% 48% 47% 47% 40% 40% 41% 42% 42% 10% 11% 11% 11% 11% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF 26% 25% 25% 24% 22% 11% 11% 12% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 13% 26% 26% 25% 26% 28% 1% 1% 1% 1% 1% 24% 25% 25% 25% 24% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing
 • 40. 16 902 14 006 13 882 3 059 5 724 6 352 776 1 420 396 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe 82% 75% 71% 66% 67% 15% 24% 21% 27% 31% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 86% 87% 84% 77% 68% 12% 12% 14% 21% 30% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 39 839 38 268 35 369 5 509 10 499 15 505 868 824 859 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe 85% 83% 80% 74% 68% 13% 15% 16% 23% 30% III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 39 839 38 268 35 369 16 902 14 006 13 882 5 509 10 499 15 505 3 059 5 724 6 352 1 644 2 244 1 255 III kw.21 II kw.22 III kw.22 Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB Depozyty bieżące - Segment KI 40 Bank dostosowuje swój portfel depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej (mln PLN) Struktura zobowiązań netto wobec Klientów 70 741 72 363 Struktura głównych zobowiązań wobec Klientów 66 954 Struktura zobowiązań netto – Klient Indywidualny Struktura zobowiązań netto – Klient Biznesowy 46 127 49 591 51 733 20 737 21 150 20 630 Struktura głównych zobowiązań – Klient Indywidualny Struktura głównych zobowiązań – Klient Biznesowy +8% 2% +12% +4% -1% -2%
 • 41. 41 Zdarzenia jednorazowe wpływające na raportowany wynik Grupy Alior Bank I kw. II kw. III kw. IV kw. Odpis aktywa podatkowego związanego z oddziałem w Rumunii -25 -25 -25 -25 -25 -25 I kw. Odpis aktywów niefinansowych dot. oddziału w Rumunii -31 -31 -27 -27 II kw. Przystąpienie do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych -195 -195 -158 -158 Rezerwa na koszt "wakacji kredytowych" (69% partycypacji) -502 -407 Rezerwa na zwrot dod. marży związanej z wpisem hipoteki do k.w. -23 -19 Dopłata do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych -19 -15 Wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców -53 -53 -824 -679 RAZEM I-III kw.22 III kw. -597 -494 RAZEM 2021 2022 (mln PLN) Wpływ na wynik brutto Wpływ na wynik netto 2021 (mln PLN) Wpływ na wynik brutto Wpływ na wynik netto
 • 42. 42 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Alior Bank (mln PLN) III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 zm. % kw./kw. zm. kw./kw. zm. % r/r zm. r/r Aktywa razem 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 84 070,7 0% -152,8 8% 5 868,7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 645,3 3 763,4 4 989,9 4 940,2 5 428,9 10% 488,7 230% 3 783,6 Należności od banków 629,0 1 689,8 2 244,6 2 874,2 2 605,8 -9% -268,4 314% 1 976,7 Inwestycyjne aktywa finansowe 14 472,5 16 099,7 12 325,1 12 571,2 14 035,3 12% 1 464,1 -3% -437,2 Pochodne instrumenty zabezpieczające 131,9 38,8 76,2 108,1 107,8 0% -0,3 -18% -24,1 Należności od klientów 57 833,3 58 228,2 58 150,6 58 271,8 58 453,7 0% 181,9 1% 620,4 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 602,1 130,9 3 752,9 2 140,5 240,2 -89% -1 900,3 -60% -361,9 Rzeczowe aktywa trwałe 734,0 755,2 746,9 723,6 722,8 0% -0,8 -2% -11,2 Wartości niematerialne 422,6 426,6 395,7 389,4 391,2 0% 1,8 -7% -31,4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -100% -1,7 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 176,3 1 302,3 1 411,0 1 523,6 1 503,3 -1% -20,2 28% 327,1 Pozostałe aktywa 553,3 613,5 556,8 680,9 581,7 -15% -99,2 5% 28,3 Zobowiązania 71 601,3 77 129,2 79 070,0 78 902,4 78 624,9 0% -277,5 10% 7 023,7 Zobowiązania wobec banków 617,6 529,6 2 687,4 1 755,7 294,0 -83% -1 461,7 -52% -323,6 Zobowiązania wobec klientów 66 953,9 72 005,7 70 779,7 70 741,1 72 363,0 2% 1 621,9 8% 5 409,2 Zobowiązania finansowe 132,6 188,1 374,1 448,0 386,5 -14% -61,6 192% 253,9 Pochodne instrumenty zabezpieczające 256,8 1 082,0 1 674,2 2 265,3 2 091,1 -8% -174,2 714% 1 834,3 Rezerwy 285,5 290,2 288,6 265,9 258,7 -3% -7,2 -9% -26,7 Pozostałe zobowiązania 1 801,4 1 649,5 1 886,5 2 139,4 1 913,9 -11% -225,5 6% 112,5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17,6 36,6 71,8 127,6 146,4 15% 18,9 732% 128,8 Zobowiązania podporządkowane 1 536,1 1 347,4 1 307,7 1 159,4 1 171,3 1% 11,9 -24% -364,8 Kapitały 6 600,7 5 919,2 5 579,7 5 321,0 5 445,7 2% 124,7 -17% -1 154,9 Kapitał akcyjny 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 1 305,5 0% 0,0 0% 0,0 Kapitał zapasowy 5 403,7 5 403,8 5 403,8 5 406,9 5 407,1 0% 0,2 0% 3,4 Kapitał z aktualizacji wyceny -125,2 -906,7 -1 415,4 -1 890,0 -1 701,4 -10% 188,7 - -1 576,2 Pozostałe kapitały rezerwowe 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 0% 0,0 0% 0,0 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą -0,4 0,0 0,0 -0,2 -1,6 598% -1,4 296% -1,2 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -527,0 -527,2 -45,3 -48,3 -48,5 0% -0,2 -91% 478,5 Zysk/Strata bieżącego roku 382,3 481,9 169,2 385,4 322,8 -16% -62,6 -16% -59,5 Zobowiązania i kapitały razem 78 201,9 83 048,4 84 649,7 84 223,5 84 070,7 0% -152,8 8% 5 868,7
 • 43. 473 665 965 866 746 901 944 883 670 658 439 1 464 976 1 158 976 1 432 1 694 1 610 1 345 1 202 1 412 1 302 938 946 1 168 1 456 984 911 971 1 522 914 988 1 173 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Kredyty mieszkaniowe Pożyczka Kredyty ratalne 927 1 864 1 152 1 078 1 220 1 741 893 1 568 1 328 1 277 909 436 865 666 541 603 691 562 628 754 1 137 1 194 I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Nieodnawialne Odnawialne 43 Nowa sprzedaż kredytów i pożyczek (mln PLN) Sprzedaż w Segmencie Klienta Biznesowego* *Limit nowej sprzedaży (nowa sprzedaż + podwyższenia) dla Klientów z kategorii Mikro / Małe / Średnie / Duże Sprzedaż w Segmencie Klienta Indywidualnego 2 729 1 818 1 619 1 363 3 298 3 291 2 587 2 875 1 823 3 162 +45% -17% 2 432 -13% -5% 3 505 1 455 3 525 2 196 3 750 2 082 2 786 2 414 3 059 2 103 +112% r/r +2% r/r 2 914 +21% r/r -19% r/r -53% r/r
 • 44. 420 406 393 376 356 51 34 41 23 2 194 193 192 190 190 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Oddziały Polska Oddziały Rumunia Placówki partnerskie 6 745 6 749 6 668 6 425 6 408 211 210 210 180 150 476 484 479 484 476 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Alior Bank Alior Bank Rumunia Spółki zależne 4 058 4 091 4 065 4 099 4 134 259 258 259 257 254 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 II kw.22 III kw.22 Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego 44 Informacje dodatkowe -398 -5% 7 357 7 034 7 432 7 442 626 589 548 665 633 7 090 -117 -18% Zatrudnienie (etaty) Oddziały Alior Banku -56 -1% -41 -7% Liczba Klientów (tys.) +71 +2% +32 +1% 4 324 4 356 4 388 4 318 4 349
 • 45. Alior Bank S.A. – notowania, akcjonariat, ratingi Akcje Alior Bank S.A. wchodzą w skład indeksów giełdowych: Cena akcji Alior Bank: 23,12 PLN (dane na 30 września 2022 roku) Kapitalizacja: 3,0 mld PLN Wartość akcji w wolnym obrocie: 1,6 mld PLN C/WK**: 0,6x C/Z***: 7,1x Kod ISIN: PLALIOR00045 GPW: ALR Bloomberg: ALR PW Reuters: ALRR.WA Rating Fitch: długoterminowy: BB krótkoterminowy: B perspektywa: stabilna Rating S&P: długoterminowy: BB krótkoterminowy: B perspektywa: stabilna Struktura akcjonariatu* -46,2% r/r -40,3% r/r -34,6% r/r Kurs akcji Alior Bank na tle indeksów GPW (dane porównywalne za 12 miesięcy) • WIG • WIG-BANKI • mWIG40 • mWIG40TR • WIG.MS-FIN • WIG30 • WIG30TR • WIG-Poland • WIG-ESG • CEEplus *Na podstawie rocznej struktury aktywów OFE na 30.12.2021 ** Kapitał własny na 30.09.2022 *** Raportowany zysk netto IV kw.21 oraz I - III kw.22 45 Grupa PZU 31,9% Nationale- Nederlanden OFE 9,5% AVIVA Santander OFE 6,6% OFE Bankowy 4,7% MetLife OFE 3,4% Generali OFE 1,3% Aegon OFE 3,2% Uniqa OFE 1,9% Allianz OFE 1,5% Pocztylion-Arka OFE 0,6% Pozostali Akcjonariusze 35,3% OFE; 32,8% 20 30 40 50 60 wrz 21 paź 21 lis 21 gru 21 sty 22 lut 22 mar 22 kwi 22 maj 22 cze 22 lip 22 sie 22 wrz 22
 • 46. 46 Kontakt Alior Bank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Więcej informacji Kanał na Youtube Strona internetowa Fanpage na Facebooku Profil na Twitterze Dane adresowe Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego e-mail: ir@alior.pl Kolejne wydarzenia:
 • 47. 47 Zastrzeżenie Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. („Bank", „Spółka”) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za trzeci kwartał 2022 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.