Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Praca w UE podatki składki 2017

9 844 vues

Publié le

Prezentacja do raportu PwC „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki”.
Wynagrodzenie netto w Polsce to średnio 71% pensji brutto. Po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach polskich podatników o przeciętnych dochodach zostaje ok. 71% pensji brutto. To prawie tyle samo, co średnio we wszystkich krajach Unii Europejskiej (72%). Zestawienie otwiera Cypr ze wskaźnikiem 91%, a zamyka Belgia (59%).
Więcej> http://pwc.to/2o3SnIZ

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Praca w UE podatki składki 2017

 1. 1. Europa łagodzi obciążenia PIT www.pwc.pl Konferencja prasowa 12 kwietnia 2017 Praca w UE – podatki i składki
 2. 2. PwC Wnioski z naszej analizy (1/2) 2 Stawki podatkowe PIT Zmiany podatkowe Tendencje w PIT Składki ZUS W krajach europejskich dominują stawki progresywne (najczęściej najniższa stawka w przedziale 10-20%, a najwyższa stawka w przedziale 40-50%). Uszczelnianie CIT, VAT… ale delikatne łagodzenie obciążeń PIT. W 5 krajach obniżki stawek podatkowych, w 6 krajach podwyżki kwoty wolnej od opodatkowania, waloryzacja progów podatkowych. Podwyżka stawki podatkowej dla najbogatszych w Austrii i Grecji. Średnio łącznie ok. 30-40% wynagrodzenia pracownika. Podwyżka składek pracodawcy w Grecji i Belgii, a obniżka w Hiszpanii i na Węgrzech. W większości państw kontynuacja stopniowego podwyższania wieku emerytalnego do 65-67 lat (z wyjątkiem Austrii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski).
 3. 3. PwC Wnioski z naszej analizy (2/2) 3 Przeciętnie zarabiający singiel otrzymuje 71% wynagrodzenia netto, pozycja 16. na 28 miejsc w zestawieniu z innymi krajami UE. Przeciętnie zarabiająca rodzina otrzymuje 74% wynagrodzenia netto, pozycja 19 na 28 miejsc w zestawieniu z innymi krajami UE. Polska jest nadal średniakiem jeśli chodzi o łączne obciążenia PIT i ZUS na tle państw UE. Odpowiednio 16. i 19. miejsce w rankingu dla osób przeciętnie zarabiających, sytuuje Polskę blisko środka rankingu krajów UE.Ile nam zostaje w kieszeni?
 4. 4. PwC Główne kierunki emigracji zarobkowej 4 w Europie: 2 098 000 osób (głównie kraje Unii Europejskiej) Źródło: Informacja GUS o kierunkach i rozmiarach emigracji czasowej z Polski w latach 2004 -2015 W 2004 r. – na emigracji czasowej przebywało 1 mln osób – wzrost o ok. 140 % 2 397 000 osób przebywa na czasowej emigracji zarobkowej (o 3,3% więcej niż w 2014 r.), w tym: 87,5% Główne kierunki emigracji: • Wielka Brytania (720 000) • Niemcy (655 000) • Irlandia (111 000) • Holandia (112 000) • Włochy (94 000)
 5. 5. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – zmiany w 2016 r. 5 • Austria: obniżenie najniższej stawki z 36,5% do 25%; ale nowa (czasowa – do 2020 r.) stawka 55% dla najbogatszych (dla dochodu >1 mln euro) • Hiszpania: (2015 i 2016): obniżka stawek z 20-47% (w 2014) do 19-45% (w 2016) • Holandia: (2015 i 2016): obniżka stawek (łącznie PIT i ZUS) 36,55%/42%/52% (w 2015) do 36,55%/40,40%/52% (w 2016) • Słowenia: zmiana 4 stawek na 5 (16/27/41/50 -> 16/27/34/39/50), czyli obniżka środkowej stawki bez zmiany pierwszego i ostatniego progu • Węgry: obniżka stawki z 16 do 15% (2016) • Grecja: reforma podatkowa: zamiast 3 stawek PIT (22, 32 i 42%) -> 4 stawki (22, 29, 37 i 45%) i wzrost stawki dla najbogatszych: dodatkowo wzrost 6 stawek podatku solidarnościowego (np. najniższej z 0,7% do 2,2%, najwyższej z 8 do 10% przy równoczesnym obniżeniu ostatniego progu z 500.000 do 220.000 EUR). • Chorwacja: wzrost kwoty wolnej (z 4 100 do 6 000) • Estonia: wzrost z 1848 EUR do 2 040 (przewidywany dalszy sukcesywny wzrost do 2018 r. – kwota wolna ma być na poziomie 2 460 EUR) • Finlandia: wzrost z 16 700 EUR do 16 900 EUR • Malta: wzrost kwoty wolnej z 8 500 do 9 100 (oraz z 11 900 do 12 700 przy rozliczeniu małżeńskim) • Niemcy: wzrost z 8 354 EUR do 8 652 • Wlk. Brytania (2016/2017): wzrost z ok. 10 500 GBP do 11 000 GBP Zmiany stawek podatkowych Zmiany w kwotach wolnych od podatku W Europie zmiany w większości korzystne dla podatników – w 5 krajach obniżenie stawek (szczególnie dla najuboższych podatników) i w 6 podwyższenie kwoty wolnej
 6. 6. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – zmiany w 2016 r. - c.d. 6 Progi podatkowe – przykładowe zmiany Ciekawostki Wlk. Brytania – w latach podatkowych 2014/2015 i 2015/2016 obniżano pierwszy próg (z 32 010 GBP do 31 865 GBP i 31 865 GBP do 31 785 GBP), a następnie w 2016/2017 podwyższono do 32 000 GBP (natomiast drugi próg bez zmian). W Luxemburgu obowiązuje 18 stawek PIT! Państwo Kwota najwyższego progu 2015 Kwota najwyższego progu 2016 Stawka* (%) Szwecja 68 527 EUR 67 170 EUR 57 Austria 60 000 EUR 90 000 EUR 50 Belgia 37 300 EUR 38 080 EUR 50 Finlandia* 90 000 EUR 72 300 EUR 31,75 (+podatek gminny) Holandia 57 585 EUR 66 421 EUR 52 Niemcy 250 731 EUR 254 447 EUR 45 * Podwyższono natomiast pozostałe progi
 7. 7. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy w UE - podsumowanie 7 Najwyższa stawka podatkowa W ponad połowie krajów (tj. ok. 17) stawka podatkowa dla najlepiej zarabiających waha się w granicach 40- 57%. Aż 8 państw ma najwyższą stawkę podatkową równą lub wyższą niż 50% (Szwecja, Portugalia, Austria, Holandia, Dania, Belgia, Słowenia, Grecja) Reakcja na sytuację ekonomiczną Kształtowanie stawek podatkowych jako reakcja na sytuację ekonomiczną (np. Grecja: wzrost podatku solidarnościowego z powodu kryzysu, a Portugalia i Włochy – kontynuacja. Z kolei Węgry – obniżka stawki jako stymulator wzrostu gospodarczego). Stawki progresywne Nadal dominują stawki progresywne (dotyczy to zwłaszcza „starej Unii”). Stawki liniowe są w mniejszości (6 państw). Pozycja Polski Polska jest nadal średniakiem jeśli chodzi o obciążenia PIT i ZUS na tle badanych państw, Odpowiednio 16. i 19. miejsce w rankingu dla osób przeciętnie zarabiających, statuuje nas blisko środka rankingu.
 8. 8. PwC Ciekawostki Luksemburg: jedne z najniższych składek na ZUS (łącznie 16%) – rekompensowane przez wysokie podatki. Francja: składka pracodawcy wynosi aż 45%. Irlandia: 11 stawek ubezpieczenia społecznego, zależnie od zarobków (8,50 – 10,75% dla pracodawcy oraz od 0-4% dla pracownika). Wielka Brytania: dochody poniżej 8 060 GBP rocznie nie podlegają oskładkowaniu; są dwa progi składek uzależnionych od dochodu: łącznie 25,8% i 15,8% (niższa składka dla wyższych dochodów). Składki ZUS od wynagrodzeń 8 Podwyżki / obniżki (2016): • Grecja – podwyżka składki pracodawcy z 24,56% do 25,06% i pracownika z 15,5% do 16%. • Belgia – podwyżka składki pracodawcy z 27 do 30%, planowana jest jednak obniżka w 2018 r. do 25% (a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – z 22 do 20,5%). • Hiszpania – niewielka obniżka składki pracodawcy (z 30,15 do 29,9). • Węgry – obniżka składki pracodawcy z 27% do 23,5%. W większości krajów: łączne składki na ubezpieczenia społeczne między 30% a 40% (w kilku krajach powyżej 40% – np. Słowacja, Czechy, Belgia; Francja nawet 60%), Polska z łączną stawką około 35% mieści się w średniej UE; Zwykle składka pracodawcy większa od składki pracownika (składka pracodawcy to zwykle miedzy 20 a 35%, a pracownika miedzy 10-20%), podstawa obliczenia składki jest ograniczona kwotowo oraz składki odliczane są od dochodu; – tak też w Polsce
 9. 9. PwC Ile wynagrodzenia netto zostaje w naszych kieszeniach Dodatkowe założenia • Całkowity roczny przychód podatnika = przeciętne roczne wynagrodzenie w danym kraju w 2015 r. ogłoszone przez OECD (całkowita roczna kwota wynagrodzeń podzielona przez średnią liczbę pracowników w gospodarce – wskaźnik mierzony w cenach stałych USD oraz parytetem siły nabywczej) oraz dane PwC (dla Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Litwy, Malty i Rumunii). • Brak innych dochodów. • Brak uwzględnienia ulg podatkowych (oprócz ulg prorodzinnych: ulga na dzieci i rozliczenie małżeńskie). • Zastosowano stawki podatku i ubezpieczeń społecznych obowiązujące w 2015 r. Scenariusz 1 brak rodziny (współmałżonka i dzieci), podatnik otrzymuje przeciętne wynagrodzenie. 1 Scenariusz 2 podatnik posiada współmałżonka i dwoje dzieci, otrzymuje przeciętne wynagrodzenie (współmałżonek nie zarabia). 2 Scenariusz 3 brak rodziny (współmałżonka i dzieci), podatnik otrzymuje pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. 3 4 9 Scenariusz 4 podatnik posiada współmałżonka i dwoje dzieci, otrzymuje pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (współmałżonek nie zarabia).
 10. 10. PwC Zarobki netto Polaków na tle wynagrodzeń netto w UE 10 Przeciętnie zarabiający singiel (scenariusz 1) 71% wynagrodzenia netto, pozycja 16. w zestawieniu • W kieszeniach singli z badanych krajów w tym scenariuszu zostaje średnio 72% wynagrodzenia, a w Polsce to średnio 71% wynagrodzenia. • Obciążenie wynagrodzenia brutto Polaka jest o 20 pp. wyższe niż na Cyprze (1. miejsce), ale około 12 pp. niższe niż w Belgii, zajmującej 28. pozycję. Przeciętnie zarabiająca rodzina (scenariusz 2) 74% wynagrodzenia netto, pozycja 19. w zestawieniu • W kieszeniach przeciętnie zarabiających rodzin z badanych krajów w tym scenariuszu zostaje ok. 77% wynagrodzenia brutto, a w Polsce to ok 74% wynagrodzenia. • Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny jest o 17 pp. niższe niż na Cyprze (1. miejsce) oraz o ok. 7 pp. wyższe niż w Austrii (28. miejsce).
 11. 11. PwC Zarobki netto Polaków na tle wynagrodzeń netto w UE 11 Zamożna rodzina (scenariusz 4) 69% wynagrodzenia netto, pozycja 10 w zestawieniu • W kieszeniach zamożnych rodzin z badanych krajów w tym scenariuszu zostaje średnio 63%, a w Polsce wynosi ono 69% wynagrodzenia • Wynagrodzenie netto polskiej zamożnej rodziny jest mniejsze o ok. 14 pp. w stosunku do rodziny bułgarskiej (1. miejsce), oraz o ok. 22 pp. wyższe w stosunku do rodziny belgijskiej (28. miejsce) Zamożny singiel (scenariusz 3) 66% wynagrodzenia netto, pozycja 10 w zestawieniu • W kieszeniach zamożnych singli z badanych krajów w tym scenariuszu zostaje średnio 61%, a w Polsce wynosi ono 66% wynagrodzenia • Zamożny singiel otrzymuje wynagrodzenie netto niższe od wynagrodzenia bułgarskiego singla o 17 pp. (1. miejsce) i wyższe od wynagrodzenia belgijskiego singla o 22 pp. (28. miejsce)
 12. 12. PwC Podatki osobiste to nie wszystko… stawki CIT i VAT w krajach UE 12 19.0% 19.5% 20.0% 20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 UE-28 średnia standardowa stawka VAT 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 UE-28 średnia najwyższa stawka CIT Stawki VAT pozostały dość stabilne w 2016 Średnie najwyższe stawki CIT spadły minimalnie w 2016, jednak stawki spadały dużo wolniej od czasu kryzysu Źródło: Raport Komisji Europejskiej: Taxation trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/econo mic-analysis-taxation/taxation-trends-eu-union_en
 13. 13. PwC Przychody podatkowe 13 Przychody podatkowe w UE kontynuują wzrost od 2010 r. i rosną w większości Państw Członkowskich 36 37 38 39 40 41 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Przychody podatkowe (w tym składki na ubezpieczenie społeczne) jako % PKB UE Źródło: Raport Komisji Europejskiej: Taxation trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/econo mic-analysis-taxation/taxation-trends-eu-union_en
 14. 14. PwC Jednolity Plik Kontrolny dla podatków (JPK) 14 • OECD zaproponowało schemat JPK w 2005 r., aby usprawnić efektywną i precyzyjną wymianę danych pomiędzy przedsiębiorstwami i krajowymi organami podatkowymi • W Polsce JPK jest obowiązkowy dla większości krajowych i zagranicznych podatników VAT od stycznia 2017 r. • JPK zawiera szczegóły transakcji zawartych w deklaracji VAT. • W lutym 2017 r. organy podatkowe zarejestrowały ponad 63 000 transakcji zwartych z podmiotami niezarejestrowanymi jako płatnicy VAT. Inne rozwiązania • Elektroniczne składanie sprawozdań finansowych w Niemczech • System analizy transakcji (Transactional Network Analysis) • Wytyczne dobry praktyk podatkowych i zewnętrzny audyt podatkowy – zmniejszenie ryzyka kontroli podatkowej (Third Party Assurance) Kraje, które już wprowadziły JPK (Portugalia, Austria, Luksemburg, Francja, Litwa, Polska) Kraje, które zamierzają wprowadzić JPK (Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Czechy)
 15. 15. Dziękujemy Tomasz Barańczyk Partner zarządzający Dział prawno-podatkowy PwC + 48 22 746 4852 tomasz.baranczyk@pl.pwc.com Joanna Narkiewicz-Tarłowska Dyrektor Dział prawno-podatkowy PwC 502 184 764 joanna.narkiewicz-tarlowska@pl.pwc.com Mikołaj Woźniak Dyrektor Dział prawno-podatkowy PwC Tel. 519 507 449 mikolaj.wozniak@pl.pwc.com Grzegorz Ogórek Menedżer Dział prawno-podatkowy PwC Tel. 502 18 4410 grzegorz.ogorek@pl.pwc.com
 16. 16. PwC Aneks 16 • Stawki PIT • Kwota wolna od podatku • Przykładowe progi podatkowe • Składki ZUS • Wiek emerytalny • Wynagrodzenia netto • Stawki CIT i VAT
 17. 17. PwC Stawki podatkowe w 2016 r. (w pierwszym progu podatkowym) 17 Poz. Państwo Stawka (%) 1. Francja 5,5 2. Luksemburg 8 3. Holandia 8,4 4. Bułgaria 10 (stawka liniowa) 5. Chorwacja 12 (od 2017 r. będzie stawka 24%) 6. Niemcy 14 (plus podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku) 7. Malta 15 8. Litwa 15 (stawka liniowa) 9. Czechy 15 10. Rumunia 16 (stawka liniowa) 11. Słowenia 16 12. Węgry 15 13. Portugalia 18 (w tym 3,5% podatek solidarnościowy) 14. Polska 18 Poz. Państwo Stawka (%) 15. Słowacja 19 16. Hiszpania 19 17. Cypr 20 18. Irlandia 20 19. Wlk. Brytania 20 20. Estonia 20 (stawka liniowa) 21. Grecja 22 22. Finlandia 22,75 (w tym podatek państwowy i gminny) 23. Włochy 23 (+ podatek regionalny, komunalny i solidarnościowy w zal. od dochodu) 24. Łotwa 23 (stawka liniowa) 25. Belgia 25 26. Austria 25 27. Dania Ok. 32 (w tym podatek państwowy i komunalny) 28. Szwecja Ok. 32 (w pierwszym progu podatkowym tylko podatek gminny)
 18. 18. PwC Stawki podatkowe w 2016 r. (w najwyższym progu podatkowym)* 18 Poz. Państwo Stawka (%) 1. Bułgaria 10 (stawka liniowa) 2. Litwa 15 (stawka liniowa) 3. Węgry 15 (stawka liniowa) 4. Rumunia 16 (stawka liniowa) 5. Estonia 20 (stawka liniowa) 6. Czechy 22 7. Łotwa 23 (stawka liniowa) 8. Słowacja 25 9. Polska 32 10. Cypr 35 11. Malta 35 12. Chorwacja 36 13. Luksemburg 40 14. Irlandia 40 Poz. Państwo Stawka (%) 15. Włochy 43 (+ podatek regionalny, komunalny i solidarnościowy w zal. od dochodu) 16. Wlk. Brytania 45 17. Niemcy 45 (plus podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku) 18. Hiszpania 45 19. Finlandia 48 (w tym podatek państwowy i gminny) 20. Francja 49 21. Słowenia 50 22. Belgia 50 23. Dania 51,95 24. Holandia 52 25. Portugalia 53 (w tym 5% podatku solidarnościowego) 26. Austria 55 27. Grecja 55 (w tym 10% podatku solidarnościowego) 28. Szwecja 57 (w tym podatek państwowy i gminny) * Należy pamiętać, że oprócz czystych stawek podatkowych dla pełnego określenia obciążenia wynagrodzeń podatkiem PIT w danym kraju należy wziąć pod uwagę także progi podatkowe, poziom kwoty wolnej od podatku, dostępne zwolnienia i ulgi podatkowe itp.
 19. 19. PwC Kwota wolna od podatku w 2016 r.* Kraj Kwota w EUR Cypr 19 500 Finlandia 16 700 Wielka Brytania ok. 13 500 Luksemburg 11 265 Austria 11 000 Malta 9 100 / 12 700 (odpowiednio: zeznanie indywidualne/małżeńskie) Belgia 8 710 Niemcy 8 652 Chorwacja ok. 6 000 5 963 Francja Dania ok. 5 750 Hiszpania 5 500 Portugalia 4 104 Słowacja 3 800 (dla podatników o rocznym dochodzie poniżej 19 800 EUR) 19 Kraj Kwota w EUR Szwecja 3 600 Słowenia 3 301 – 6 519 w zależności od dochodu Litwa 0 – 3 720 w zależności od dochodów Grecja 2 100 (dla dochodu do 42 000 EUR) Estonia 2 040 Irlandia 1 650 / 3 300 / 2 190 (odpowiednio: osoby samotne/małżonkowie lub partnerzy/wdowy i wdowcy) Włochy 0-1880 (jest to de facto kredyt podatkowy, który zależy od osiąganych dochodów) Łotwa 900 Czechy Ok. 895 Polska Ok. 750 *Istnieją również kraje, w których kwota wolna od podatku zasadniczo nie występuje (np. Bułgaria, Rumunia, Węgry, Holandia) .
 20. 20. PwC Progi podatkowe w poszczególnych państwach* 20 Państwo Kwota progu (EUR) Stawka* (%) Malta 60 000 35 Irlandia 67 600 40 Holandia 66 421 52 Włochy 75 000 43 Wielka Brytania 190 000 45 Niemcy 254 447 45 Polska ok. 20 100 32 * Wg najniższej stawki w danej kategorii
 21. 21. PwC Progi podatkowe w poszczególnych państwach (liczba progów w kolejności alfabetycznej) 21 Państwo Ilość progów Państwo Ilość progów Austria 7 Portugalia 5 Belgia 5 Polska 2 Chorwacja 3 Słowenia 5 Cypr 5 Szwecja 3 Dania Wielka Brytania 3 Finlandia 4 Włochy Francja Grecja 4 Hiszpania 5 Holandia 4 Irlandia 8 Luksemburg 16 Malta 4/5 (zeznanie małżeńskie/indywidualne) Niemcy 4 * Wg najniższej stawki w danej kategorii
 22. 22. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – ulgi 22 Brak możliwości rozliczenia z małżonkiem: Austria, Holandia, Cypr, Czechy, Dania, Litwa (z pewnymi wyjątkami), Łotwa, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy. Natomiast w Grecji wspólne rozliczenie z małżonkiem jest (co do zasady) obowiązkowe W większości krajów stosowane są ulgi prorodzinne (gł. ulgi na dzieci lub – w mniejszym stopniu – wspólne rozliczenie z małżonkiem); dodatkowo wiele krajów stosuje szeroki wachlarz dodatkowych ulg (na edukację, leczenie, dojazdy do pracy itp.) Na tle powyższego Polska wypada dobrze pod względem ulg prorodzinnych (ulga na dzieci, wspólne rozliczenie z małżonkiem, wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko), jednak dużo gorzej pod kątem innych ulg
 23. 23. PwC Deklarowanie dochodów z pracy – ciekawostki 23 Irlandia: możliwość rozłożenia płatności podatku na 12 rat (łączna kwota zobowiązania podatkowego wynosi wówczas 105%) Szwecja: akceptacja zeznania możliwa przez telefon lub SMS Coraz bardzie popularne Wstępne Zeznanie Podatkowe – ponad połowa państw członkowskich, w tym Polska Popularyzacja rozliczeń elektronicznych: dostępne w większości krajów europejskich; w Grecji podatnicy rozliczający się elektronicznie mogą liczyć na 1,5% ulgę (nie większą jednak niż 118 EUR); w Portugalii osoba rozliczająca się przez Internet może złożyć zeznanie do końca kwietnia (zamiast do końca marca); podobnie jest w Wielkiej Brytanii i we Włoszech
 24. 24. PwC Opodatkowanie dochodów z pracy – preferencje dla pracowników mobilnych 24 Jeśli pracodawca zwraca pracownikowi rzeczywiste koszty poniesione przez niego w związku z oddelegowaniem, całość zwróconej kwoty jest zwolniona z opodatkowania w Austrii. Jeśli zwrot kosztów następuje ryczałtowo, zwolnienie przysługuje tylko do pewnych limitów. Specjalny reżim podatkowy dla oddelegowanych do Belgii specjalistów i członków wyższej kadry zarządzającej – możliwość opodatkowania jedynie dochodów ze źródeł belgijskich (nawet mimo formalnego spełnienia przesłanek uznania za rezydenta).Korzyścią jest też wyłączenie z opodatkowania dywidend wypłacanych przez belgijskiego pracodawcę. Korzystna dla pracowników mobilnych praktyka władz skarbowych w zakresie opodatkowania dodatków związanych z mobilnością zaczęła się odwracać. Obecnie organy podatkowe przyjmują, że świadczenia przyznawane w związku z oddelegowaniem stanowią przychód dla ich beneficjenta. Polska Belgia „Prawo Macrona” (Francja) – pracownicy oddelegowani mają prawo zachować korzyści płynące z prawa państwa macierzystego, nawet jeśli zmienią pracodawcę (w ramach tej samej grupy) Austria
 25. 25. PwC Składki ZUS od wynagrodzeń w 2016 r. – wg kosztów pracodawcy (1/2)* 25 Poz. Państwo Jako koszt pracodawcy (%) Jako koszt pracownika (%) Składka ZUS ogółem (%) 1. Luksemburg 8 8 16 2. Słowenia 8,85 15,5 24,35 3. Dania 10 5 15 4. Malta 10 (+dodatkowe fundusze państwowe w wys. 50% składki) 10 20 (+dodatkowe fundusze państwowe w wys. 50% składki) 5. Irlandia 10,75 0 (4) 14,75 6. Cypr 11,5 7,8 15,6 7. Wielka Brytania 13,8 0 lub 12 lub2 (w zal. od dochodów) 25,8 (15,8) 8. Chorwacja 17,2 20 37,2 9. Finlandia 17,35 5,7 (7,2) 23,05 (24,55) 10. Bułgaria 17,8-18,5 12,9 30,7-31,4 11. Holandia 18,81 28,15 46,96 12. Niemcy 19,32 18,32 42,6 13. Austria 21,63 18,07 39,7 14. Polska 22,67 14,96 (w tym nieodliczalna część składki na ubezpieczenie zdrowotne) 37,63 * Wg najniższej stawki w danej kategorii
 26. 26. PwC Składki ZUS od wynagrodzeń w 2016 r. – ranking wg kosztów pracodawcy (2/2) 26 Poz. Państwo Jako koszt pracodawcy (%) Jako koszt pracownika (%) Składka ZUS ogółem (%) 15. Łotwa 23,59 10,5 34,4 16. Portugalia 23,75 11 34,4 17. Węgry 23,5 18,5 42 18. Grecja 25,06 16 41,06 19. Rumunia 27,75 16,5 44,25 20. Hiszpania 29,9 6,35 36,34 21. Włochy 30 10 40 22. Belgia 30 13,7 43,7 23. Szwecja 31,42 7 38,42 24. Estonia 33 2 35 Czechy 34 11 45 Litwa 34,4 13,4 47,8 Francja 45 20-23 65-68 25. 26. 27. 28.
 27. 27. PwC Wiek emerytalny w UE 27 Najniższy wiek emerytalny ma w tej chwili Słowenia (59 dla kobiet i 59,4 dla mężczyzn) – ale tylko w pewnych warunkach (w przeciwnym razie – 65 l.) Najwyższy wiek emerytalny w Czechach – nawet 68,4 (w przyszłości). W Wielkiej Brytanii planuje się podwyższenie wieku emerytalnego do 68 lat. W Estonii planowane podwyższenie wieku emerytalnego do 70 lat. Polska – wiek emerytalny został ostatnio obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, z zachowaniem możliwości przejścia na emeryturę w wieku 67 lat Wiek emerytalny: w większości krajów kontynuacja stopniowego podwyższania – do 65 lub 67 lat
 28. 28. PwC Wiek emerytalny w poszczególnych państwach w 2016 r. (kolejność alfabetyczna) (1/2) 28 Kraj Kobiety Mężczyźni Komentarz Austria 60 65 W latach 2024-2033 wiek emerytalny kobiet będzie wydłużany docelowo do 65 lat w 2033r. Belgia 65 65 Bułgaria 65 65 Zrównano wiek emerytalny Chorwacja 65 65 Cypr 65 65 Czechy 67 67 Dla osoby urodzonej w 1977 r. (dla urodzonych po tej dacie: specjalna formuła, wg której wiek ten może być wyższy, np. osoba urodzona w 1985 r. – 68,4 lat.) Dania 65-67 65-67 Zależnie od daty urodzenia Estonia 61,9 63 Kolejne lata: Planowane 70 lat Finlandia 63-68 63-68 Możliwość wyboru Francja 60-67 60-67 Zależnie od daty urodzenia Grecja 62-67 62-67 Zależy od liczby dni pracy Hiszpania 65 65 Planowane podwyższenie do 67 lat Holandia 65,3 65,3 Planowane podwyższenie do 67 lat w 2021 r.
 29. 29. PwC Wiek emerytalny w poszczególnych państwach w 2015 r. (kolejność alfabetyczna) (2/2) 29 Kraj Kobiety Mężczyźni Komentarz Irlandia 65 65 Litwa 62 63,6 Planowane podwyższenie do 65 lat w 2026 r. Luksemburg 65 65 Łotwa 62 62 Malta 65 65 Niemcy 65 65 Planowane podwyższenie do 67 lat w 2029 r. Portugalia 66 66 Rumunia 63 65 Słowacja 62 62 Słowenia 59,4-65 59-65 W zależności od okresu podlegania ubezpieczeniu Szwecja 65 65 Węgry 62 62 Planowane podwyższenie do 65 lat w 2022 r. Wielka Brytania 60 65 Planowane podwyższenie do 68 lat dla obojga płci Włochy 65,7 66,7
 30. 30. PwC Scenariusz 1- przeciętnie zarabiający singiel 30 91% 81% 79% 78% 78% 78% 76% 76% 75% 75% 74% 74% 73% 71% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 69% 69% 66% 66% 65% 62% 62% 59% Wynagrodzenie netto [%] 1 2 3 4
 31. 31. PwC Scenariusz 2 - przeciętnie zarabiająca rodzina 31 91% 89% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 80% 80% 79% 78% 78% 78% 78% 76% 76% 75% 74% 74% 73% 72% 71% 71% 70% 70% 69% 67% Wynagrodzenie netto [%] 1 2 3 4
 32. 32. PwC Scenariusz 3 - zamożny singiel 32 83% 78% 76% 73% 73% 72% 72% 71% 70% 66% 66% 61% 60% 58% 57% 56% 56% 54% 53% 52% 52% 52% 52% 51% 51% 50% 47% 44% Wynagrodzenie netto [%] 1 2 3 4
 33. 33. PwC Scenariusz 4 - zamożna rodzina 33 83% 78% 76% 76% 74% 74% 72% 71% 70% 69% 67% 65% 62% 62% 60% 60% 59% 58% 57% 56% 53% 52% 52% 52% 51% 51% 49% 47% Wynagrodzenie netto [%] 1 2 3 4
 34. 34. PwC Stawki VAT i CIT w poszczególnych państwach w 2016 r. (kolejność alfabetyczna) (1/2) Kraj Stawka VAT Stawka CIT Austria 20%, 19%, 13%, 10%, 0% 25% Belgia 21%, 12%, 6%, 0% 33,99% Bułgaria 20%, 9%, 0% 10% Chorwacja 25%, 13%, 5% 18% Cypr 19%, 9%, 5%, 0% 12,5% Czechy 21%, 15%, 10% 19% Dania 25%, 0% 22% Estonia 20%, 9%, 0% 20% Finlandia 24%, 14%, 10%, 0% 20% Francja 20%, 10%, 5,5%, 2,1%, 0% 33,33% Grecja 24%, 13%, 6% 29% Hiszpania 21%, 10%, 4%, 0% 25% Holandia 21%, 6%, 0% 25%, 20% Irlandia 23%, 13,5%, 9%, 5,4%, 4,8%, 0% 12,5% 34
 35. 35. PwC Stawki VAT i CIT w poszczególnych państwach w 2016 r. (kolejność alfabetyczna) (2/2) 35 Kraj Stawka VAT Stawka CIT Litwa 21%, 9%, 5%, 0% 15%, 5% (małe przedsiębiorstwa i rolnicy) Luksemburg 17%, 14%, 8%, 3%, 0% 19% Łotwa 21%, 12%, 0% 15% Malta 18%, 7%, 5%, 0% 35% Niemcy 19%, 7%, 0% 15% Polska 23%, 8%, 5%, 0% 19% Portugalia 23%, 13%, 6%, 0% 21%, 17% Rumunia 24%, 9%, 5%, 0% 16% Słowacja 20%, 10%, 0% 21% Słowenia 22%, 9,5%, 0% 19% (wcześniej 17%) Szwecja 25%, 12%, 6%, 0% 22% Węgry 27%, 18%, 5% 9% Wielka Brytania 20%, 5%, 0% 20% (od 01.04.2017 r. – 19%) Włochy 22%, 10%, 4% 24% (wcześniej 27,5%)
 36. 36. PwC Zmiany stawek CIT i VAT w ostatnich latach (1/2) Stawka obniżona VAT została podniesiona na niektóre towary z 10% na 13% (z dniem 1 stycznia 2016 r.)Austria Stawka CIT obniżana 2013 – 25%, 2014 – 24,5%, 2015 – 23,5%, 2016 – 22%Dania W styczniu 2014 r. podniesiono podstawową stawkę VAT z 18% na 19%, a jedna ze stawek obniżonych wzrosła z 8% na 9%Cypr W 2015 r. wprowadzono drugą stawkę obniżoną VAT 10% Czechy W 2015 obniżono stawkę CIT z 21% do 20% Estonia W 2014 obniżono stawkę CIT z 24,5% do 20% Finlandia Od 1 stycznia 2014 stawka podstawowa VAT wzrosła z 19,6% na 20%, a obniżona z 7% na 10% Francja 45
 37. 37. PwC Zmiany stawek CIT i VAT w ostatnich latach (2/2) Obniżka stawki CIT: do 31 marca 2015 r. stawka CIT wynosiła 21%. Obecnie: 20%Wielka Brytania Podwyżka 3 stawek VAT: przed 1 stycznia 2015 r. stawki VAT wynosiły: 15%, 12%, 6%, 3%, 0%. Obecnie: 17%, 14%, 8%, 3%, 0%Luksemburg Obniżono stawkę CIT z 30% na 25% (dla okresów zaczynających się od 1 stycznia 2016 r.) Hiszpania Rumunia W 2016 r. obniżono stawkę VAT z 24 na 20%; W 2017 r. obniżono stawkę na 19% Polska W 2017 r. obniżono stawkę CIT z 19% do 15% dla małych przedsiębiorców Obniżka stawki CIT do 9% Węgry W 2017 r. obniżono stawkę CIT z 22% do 21% Słowacja 46
 38. 38. PwC Procentowy udział wpływu z podatków w PKB państwa 38 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition
 39. 39. PwC Procentowy udział wybranych podatków w całkowitym opodatkowaniu (kolejność alfabetyczna) (1/2) 39 Kraj Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło itp.) CIT PIT Składki na ubezpieczenie społeczne Austria 34,4 5,5 23,5 34,6 Belgia 29,4 6,8 28,0 32,2 Bułgaria 55,3 6,8 10,6 25,8 Chorwacja 50,8 5,6 10,3 32,1 Cypr 42,7 17,8 11,3 25,9 Czechy 35 9,5 10,8 44,5 Dania 35 6,3 50,9 1,9 Estonia 43,7 4,5 16,5 35,3 Finlandia 33,3 5 29,4 29,8 Francja 34,9 5 18,8 37,9 Grecja 37,6 3,3 20,6 32,1 Hiszpania 32,9 6,6 23,8 36,8 Holandia 30,4 5,4 19,6 41 Irlandia 39,1 8,5 33,8 15,3 Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition
 40. 40. PwC Procentowy udział wybranych podatków w całkowitym opodatkowaniu (kolejność alfabetyczna) (2/2) 40 Kraj Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło itp.) CIT PIT Składki na ubezpieczenie społeczne Litwa 41,9 4,8 12,9 40,3 Luksemburg 33 13,4 22 29,3 Łotwa 42,2 5,7 20,4 30,2 Malta 40,7 18,7 20,1 18 Niemcy 29,2 6,9 22,5 39,8 Polska 40,4 6,6 14,1 37,7 Portugalia 42,9 8,7 18,3 28 Rumunia 47,2 7,6 12,3 31,2 Słowacja 36,1 8,5 9,2 44,2 Słowenia 38,8 3,4 15,6 40,5 Szwecja 42,3 6,5 34,4 16,2 Węgry 47,1 3,3 13,8 33,8 Wielka Brytania 38,5 8,1 27,1 18,8 Włochy 34,5 5,1 27,8 30,8 Źródło: Taxation trends in the European Union, 2015 Edition

×