Zmiany w cenach transferowych

PwC Polska
PwC PolskaPwC Polska
Zmiany w cenach
transferowych
Deklaracja CIT-TP
Wrzesień 2018
www.pwc.com
PwC
Spis treści
Główne obszary ryzyka w ramach CIT-TP2
1 Wprowadzenie
2
Wrzesnień 2018
PwC
Wprowadzenie
1
3
Wrzesnień 2018
PwC
Podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji CIT TP do końca 9
miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
CIT TP w pigułce
@
Ustawowy termin składania deklaracji CIT-TP
– 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
Dokument obejmuje wszystkie transakcje
zawierane z podmiotami powiązanymi
Próg istotności raportowania określony na
poziomie 0,5 mln PLN
Dwa różne formularze możliwe do
wykorzystania dla deklaracji za rok 2017
Wersja interaktywna składana wyłącznie
elektronicznie
4
Wrzesnień 2018
PwC
Głowne obszary ryzyka w ramach
CIT-TP
2
5
Wrzesnień 2018
PwC
W deklaracji CIT-TP przekazywane są informacje które mogą
wiązać się dla podatnika z istotnymi ryzkami podatkowymi
Sekcje CIT-TP mogące wiązać się z ryzykiem podatkowym
Określenie profilu funkcjonalnego
Przeprowadzone restrukturyzacje
Nieodpłatne świadczenia
Transakcje finansowe
Transakcje związane z wartościami
niematerialnymi i prawnymi
£
6
Wrzesnień 2018
PwC
Określony profil funkcjonalny może kształtować oczekiwania
władz podatkowych co do poziomu osiąganego zysku
Profil funkcjonalny a ryzyko podatkowe
W przypadku profilu funkcjonalnego o ograniczonych ryzykach władze podatkowe
oczekiwać będą dodatnich wyników finansowych
W przypadku usług o niskiej wartości dodanej oczekiwany może być również poziom
rentowności netto (narzut na kosztach całkowitych zbliżony do 5%
7
Wrzesnień 2018
PwC
Informacja o przeprowadzonych restrukturyzacjach zawsze może
wiązać się z dodatkowymi szczegółowymi pytaniami
Restrukturyzacje a ryzyko podatkowe
Czy dysponujemy odpowiednią dokumentacją dotyczącą restrukturyzacji?
Czy przygotowana wycena związana z przeprowadzoną restrukturyzacją spełnia
kryteria i wymagania przepisów podatkowych?
Czy zmiany, które przeprowadziliśmy należy uznać za restrukturyzację?
8
Wrzesnień 2018
PwC
W toku ewentualnej kontroli władze podatkowe oczekiwać będą od
podatnika szeregu informacji i wyjaśnień
Wrzesnień 2018
9
Restrukturyzacja – informacje w toku kontroli
Przyczyny gospodarcze restrukturyzacji
Oczekiwane korzyści i efekty synergii wynikające z restrukturyzacji
Opcje realistycznie dostępne
Prawo do wynagrodzenia i jego wysokość
PwC
Pytanie 1
Czy dokonał Pan/Pani w minionym roku podatkowym zmian
spełniających kryteria restrukturyzacji i zaznaczył/zaznaczyła „tak” w
pozycji 26?
Tak
Nie
Nie wiem
10
Wrzesnień 2018
PwC
Transakcje finansowe – transakcje pod szczególnym nadzorem
Transakcje finansowe a ryzyko podatkowe
Czy nie otrzymaliśmy nieodpłatnych gwarancji, poręczeń, etc.?
Czy nasze transakcje pożyczek nie generują ryzyka związanego z art. 15c CIT?
Czy dysponujemy dokumentami potwierdzającymi rynkowy charakter cen
oprocentowania, opłat gwarancyjnych, etc.? Czy dysponujemy porównaniem
wewnętrznym?
11
Wrzesnień 2018
PwC
Deklaracja CIT-TP może być również narzędziem do typowania
podmiotów do kontroli w zakresie odliczalności podatkowej
kosztów usług wewnątrzgrupowych zgodnie z art. 15e CIT
Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych a ryzyko podatkowe
Czy zweryfikowaliśmy portfolio naszych transakcji pod kątem kryteriów zawartych
w art. 15e CIT i podjęliśmy niezbędne działania dla zabezpieczenia odliczalności tych
kosztów?
Czy dysponujemy materiałami, które będą potwierdzać fakt wykonania usług i
rynkowy charakter ich ceny?
Czy zweryfikowaliśmy limit odliczalności zgodnie z art. 15e?
12
Wrzesnień 2018
PwC
Pytanie 2
13
Wrzesnień 2018
Czy Pana/ Pani firma nabywała w minionym roku podatkowym usługi
od podmiotów powiązanych i zaznaczył Pan/Pani „X” w pozycji 75?
Tak
Nie
Nie wiem
PwC
Wskazanie w deklaracji nieodpłatnych świadczeń może być
przyczynkiem do kontroli podatkowej
Nieodpłatne świadczenia a ryzyko podatkowe
Czy ujęliśmy nieodpłatne świadczenia przy określaniu zobowiązań podatkowych?
Czy nasza kalkulacja wartości nieodpłatnych świadczeń pozwala na ich wycenę
zgodnie z zasadą ceny rynkowej?
Czy nasze nieodpłatne świadczenia rzeczywiście są nieodpłatne?
14
Wrzesnień 2018
PwC
Dziękujemy
Publikacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich
przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez
uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani
dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie,
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych
zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za
jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na
podstawie informacji zawartych w naszej publikacji lub decyzji podjętych na jej podstawie.
© 2018 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z
których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.
15
Sebastian Lebda
Dyrektor
T: +48 502 184 675
M sebastian.lebda@pwc.com
Marcin Wesołowski
Menedżer
T: +48 519 506 415
M: marcin.wesolowski@pwc.com
1 sur 15

Recommandé

Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021 par
Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021
Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021PwC Polska
2.5K vues19 diapositives
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02 par
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02PwC Polska
985 vues30 diapositives
Obowiązkowy split payment od września 2019 par
Obowiązkowy split payment od września 2019Obowiązkowy split payment od września 2019
Obowiązkowy split payment od września 2019PwC Polska
119.9K vues28 diapositives
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r. par
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.PwC Polska
2.6K vues53 diapositives
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes par
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznesPrawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznesPwC Polska
1.5K vues47 diapositives
Pierwszy rok funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji par
Pierwszy rok funkcjonowania Polskiej Strefy InwestycjiPierwszy rok funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji
Pierwszy rok funkcjonowania Polskiej Strefy InwestycjiPwC Polska
876 vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Wyzwania JPK 2018 par
Wyzwania JPK 2018Wyzwania JPK 2018
Wyzwania JPK 2018PwC Polska
1.9K vues24 diapositives
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie par
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktyczniePwC Polska
442 vues32 diapositives
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes? par
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?PwC Polska
5.5K vues62 diapositives
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021 par
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021PwC Polska
2.1K vues29 diapositives
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce par
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w PolsceRaportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w PolscePwC Polska
510 vues37 diapositives
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie... par
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...PwC Polska
21.5K vues26 diapositives

Tendances(20)

Wyzwania JPK 2018 par PwC Polska
Wyzwania JPK 2018Wyzwania JPK 2018
Wyzwania JPK 2018
PwC Polska1.9K vues
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie par PwC Polska
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
PwC Polska442 vues
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes? par PwC Polska
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?
Podatki 2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?
PwC Polska5.5K vues
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021 par PwC Polska
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021
PwC Polska2.1K vues
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce par PwC Polska
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w PolsceRaportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce
PwC Polska510 vues
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie... par PwC Polska
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...
Schematy podatkowe MDR - kogo dotyczy obowiązek raportowania i jak się do nie...
PwC Polska21.5K vues
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową par PwC Polska
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansowąPraktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
PwC Polska649 vues
Webinarium e faktury prezentacja par PwC Polska
Webinarium e faktury prezentacjaWebinarium e faktury prezentacja
Webinarium e faktury prezentacja
PwC Polska6.6K vues
Odpowiedzialność osobista za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych - n... par PwC Polska
Odpowiedzialność osobista za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych - n...Odpowiedzialność osobista za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych - n...
Odpowiedzialność osobista za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych - n...
PwC Polska764 vues
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021) par PwC Polska
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)
PwC Polska7.3K vues
Pracownicze Plany Kapitałowe - założenia, koszty i korzyści z perspektywy pra... par PwC Polska
Pracownicze Plany Kapitałowe - założenia, koszty i korzyści z perspektywy pra...Pracownicze Plany Kapitałowe - założenia, koszty i korzyści z perspektywy pra...
Pracownicze Plany Kapitałowe - założenia, koszty i korzyści z perspektywy pra...
PwC Polska739 vues
Nowe wymogi ESEF - sprawozdania w formacie XBRL par PwC Polska
Nowe wymogi ESEF - sprawozdania w formacie XBRLNowe wymogi ESEF - sprawozdania w formacie XBRL
Nowe wymogi ESEF - sprawozdania w formacie XBRL
PwC Polska594 vues
Zamknięcie roku 2016 par PwC Polska
Zamknięcie roku 2016Zamknięcie roku 2016
Zamknięcie roku 2016
PwC Polska2.8K vues
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego par PwC Polska
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowegoAutomatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
PwC Polska1K vues
Split payment - stosować czy nie? par PwC Polska
Split payment - stosować czy nie?Split payment - stosować czy nie?
Split payment - stosować czy nie?
PwC Polska2.6K vues
Dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie walki z unikaniem opodatkowania par PwC Polska
Dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie walki z unikaniem opodatkowaniaDyrektywa Unii Europejskiej w zakresie walki z unikaniem opodatkowania
Dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie walki z unikaniem opodatkowania
PwC Polska2.5K vues
Webinarium zmiany w PIT i ZUS par PwC Polska
Webinarium zmiany w PIT i ZUSWebinarium zmiany w PIT i ZUS
Webinarium zmiany w PIT i ZUS
PwC Polska3.3K vues
Co nowego w podatku CIT w 2017 r.? par PwC Polska
Co nowego w podatku CIT w 2017 r.?Co nowego w podatku CIT w 2017 r.?
Co nowego w podatku CIT w 2017 r.?
PwC Polska532 vues
Nowa matryca stawek VAT par PwC Polska
Nowa matryca stawek VATNowa matryca stawek VAT
Nowa matryca stawek VAT
PwC Polska1.2K vues
Podatki w nowej rzeczywistości par PwC Polska
Podatki w nowej rzeczywistościPodatki w nowej rzeczywistości
Podatki w nowej rzeczywistości
PwC Polska2.6K vues

Similaire à Zmiany w cenach transferowych

Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje par
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacjeJednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacjeGrant Thornton
717 vues12 diapositives
Transparentość podatkowa par
Transparentość podatkowaTransparentość podatkowa
Transparentość podatkowaPwC Polska
1.9K vues19 diapositives
Jednoosobowa działalność gospodarcza par
Jednoosobowa działalność gospodarczaJednoosobowa działalność gospodarcza
Jednoosobowa działalność gospodarczaWroclaw
1.1K vues17 diapositives
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników par
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracownikówŚredni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracownikówWroclaw
632 vues17 diapositives
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracowników par
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracownikówTarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracowników
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracownikówWroclaw
1.1K vues17 diapositives
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat par
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch latGrant Thornton
2.3K vues13 diapositives

Similaire à Zmiany w cenach transferowych(20)

Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje par Grant Thornton
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacjeJednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Grant Thornton717 vues
Transparentość podatkowa par PwC Polska
Transparentość podatkowaTransparentość podatkowa
Transparentość podatkowa
PwC Polska1.9K vues
Jednoosobowa działalność gospodarcza par Wroclaw
Jednoosobowa działalność gospodarczaJednoosobowa działalność gospodarcza
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Wroclaw1.1K vues
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników par Wroclaw
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracownikówŚredni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników
Średni przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników
Wroclaw632 vues
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracowników par Wroclaw
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracownikówTarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracowników
Tarcza antykryzysowa - przedsiębiorca powyżej 250 pracowników
Wroclaw1.1K vues
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat par Grant Thornton
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch lat
Grant Thornton2.3K vues
Tarcza antykryzysowa-prezentacja-mikro (1) par Wroclaw
Tarcza antykryzysowa-prezentacja-mikro (1)Tarcza antykryzysowa-prezentacja-mikro (1)
Tarcza antykryzysowa-prezentacja-mikro (1)
Wroclaw833 vues
Mały przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników par Wroclaw
Mały przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracownikówMały przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników
Mały przedsiębiorca zatrudniający do 49 pracowników
Wroclaw1.3K vues
Zmiany w Ustawie o rachunkowości par Grant Thornton
Zmiany w Ustawie o rachunkowościZmiany w Ustawie o rachunkowości
Zmiany w Ustawie o rachunkowości
Grant Thornton1.6K vues
Zmiany w PIT. O czym warto pamiętać przed końcem roku? par PwC Polska
Zmiany w PIT. O czym warto pamiętać przed końcem roku?Zmiany w PIT. O czym warto pamiętać przed końcem roku?
Zmiany w PIT. O czym warto pamiętać przed końcem roku?
PwC Polska1.1K vues
Przestrzeganie praw przedsiębiorców w Polsce. Raport 2018 r. par CEO Magazyn Polska
Przestrzeganie praw przedsiębiorców w Polsce. Raport 2018 r.Przestrzeganie praw przedsiębiorców w Polsce. Raport 2018 r.
Przestrzeganie praw przedsiębiorców w Polsce. Raport 2018 r.
Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych par PwC Polska
Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznychZmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych
Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych
PwC Polska3.3K vues
Wpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznych par PwC Polska
Wpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznychWpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznych
Wpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznych
PwC Polska1.9K vues
PwC webinarium e-sprawozdania finansowe prezentacja par PwC Polska
PwC webinarium e-sprawozdania finansowe prezentacjaPwC webinarium e-sprawozdania finansowe prezentacja
PwC webinarium e-sprawozdania finansowe prezentacja
PwC Polska4K vues
Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce par CEO Magazyn Polska
Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w PolsceRaport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
Świadczenia pracownicze na liście płac i korekty par PwC Polska
Świadczenia pracownicze na liście płac i korektyŚwiadczenia pracownicze na liście płac i korekty
Świadczenia pracownicze na liście płac i korekty
PwC Polska3.4K vues
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023 par PwC Polska
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023
PwC Polska2.4K vues
100 zmian dla firm, a prawo podatkowe – czy naprawdę będzie łatwiej prowadzić... par RK Legal
100 zmian dla firm, a prawo podatkowe – czy naprawdę będzie łatwiej prowadzić...100 zmian dla firm, a prawo podatkowe – czy naprawdę będzie łatwiej prowadzić...
100 zmian dla firm, a prawo podatkowe – czy naprawdę będzie łatwiej prowadzić...
RK Legal571 vues

Plus de PwC Polska

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne par
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjneJak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjnePwC Polska
85 vues19 diapositives
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12) par
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)PwC Polska
6.3K vues59 diapositives
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC par
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCWebinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCPwC Polska
842 vues41 diapositives
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) par
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) PwC Polska
7.6K vues103 diapositives
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021 par
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021PwC Polska
476 vues7 diapositives
Webinar praca-zdalna-30.06.21 par
Webinar praca-zdalna-30.06.21Webinar praca-zdalna-30.06.21
Webinar praca-zdalna-30.06.21PwC Polska
859 vues22 diapositives

Plus de PwC Polska(19)

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne par PwC Polska
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjneJak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
PwC Polska85 vues
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12) par PwC Polska
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
PwC Polska6.3K vues
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC par PwC Polska
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCWebinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
PwC Polska842 vues
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) par PwC Polska
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
PwC Polska7.6K vues
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021 par PwC Polska
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021
PwC Polska476 vues
Webinar praca-zdalna-30.06.21 par PwC Polska
Webinar praca-zdalna-30.06.21Webinar praca-zdalna-30.06.21
Webinar praca-zdalna-30.06.21
PwC Polska859 vues
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021 par PwC Polska
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021
PwC Polska922 vues
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny par PwC Polska
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjnyCo dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny
PwC Polska689 vues
Wyniki badania build the future 2020 par PwC Polska
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020
PwC Polska141 vues
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej par PwC Polska
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowejRestrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej
PwC Polska1.3K vues
Webinarium Paperless 02.03.2021 par PwC Polska
Webinarium Paperless 02.03.2021Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021
PwC Polska183 vues
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21 par PwC Polska
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21
PwC Polska1.6K vues
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026 par PwC Polska
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026
PwC Polska55.5K vues
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem? par PwC Polska
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
PwC Polska404 vues
Umowa Najmu - praktyczne aspekty par PwC Polska
Umowa Najmu - praktyczne aspektyUmowa Najmu - praktyczne aspekty
Umowa Najmu - praktyczne aspekty
PwC Polska2.6K vues
Brexit webinar-2.12.2020 par PwC Polska
Brexit webinar-2.12.2020Brexit webinar-2.12.2020
Brexit webinar-2.12.2020
PwC Polska1.4K vues
Rzeczywisty właściciel (beneficial owner): kluczowe aspekty w postępowaniach ... par PwC Polska
Rzeczywisty właściciel (beneficial owner): kluczowe aspekty w postępowaniach ...Rzeczywisty właściciel (beneficial owner): kluczowe aspekty w postępowaniach ...
Rzeczywisty właściciel (beneficial owner): kluczowe aspekty w postępowaniach ...
PwC Polska3.4K vues
Doing Business in Germany par PwC Polska
Doing Business in GermanyDoing Business in Germany
Doing Business in Germany
PwC Polska583 vues
Formularz TPR-C w praktycznym wydaniu par PwC Polska
Formularz TPR-C w praktycznym wydaniuFormularz TPR-C w praktycznym wydaniu
Formularz TPR-C w praktycznym wydaniu
PwC Polska1.9K vues

Zmiany w cenach transferowych

 • 1. Zmiany w cenach transferowych Deklaracja CIT-TP Wrzesień 2018 www.pwc.com
 • 2. PwC Spis treści Główne obszary ryzyka w ramach CIT-TP2 1 Wprowadzenie 2 Wrzesnień 2018
 • 4. PwC Podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji CIT TP do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego CIT TP w pigułce @ Ustawowy termin składania deklaracji CIT-TP – 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego Dokument obejmuje wszystkie transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi Próg istotności raportowania określony na poziomie 0,5 mln PLN Dwa różne formularze możliwe do wykorzystania dla deklaracji za rok 2017 Wersja interaktywna składana wyłącznie elektronicznie 4 Wrzesnień 2018
 • 5. PwC Głowne obszary ryzyka w ramach CIT-TP 2 5 Wrzesnień 2018
 • 6. PwC W deklaracji CIT-TP przekazywane są informacje które mogą wiązać się dla podatnika z istotnymi ryzkami podatkowymi Sekcje CIT-TP mogące wiązać się z ryzykiem podatkowym Określenie profilu funkcjonalnego Przeprowadzone restrukturyzacje Nieodpłatne świadczenia Transakcje finansowe Transakcje związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi £ 6 Wrzesnień 2018
 • 7. PwC Określony profil funkcjonalny może kształtować oczekiwania władz podatkowych co do poziomu osiąganego zysku Profil funkcjonalny a ryzyko podatkowe W przypadku profilu funkcjonalnego o ograniczonych ryzykach władze podatkowe oczekiwać będą dodatnich wyników finansowych W przypadku usług o niskiej wartości dodanej oczekiwany może być również poziom rentowności netto (narzut na kosztach całkowitych zbliżony do 5% 7 Wrzesnień 2018
 • 8. PwC Informacja o przeprowadzonych restrukturyzacjach zawsze może wiązać się z dodatkowymi szczegółowymi pytaniami Restrukturyzacje a ryzyko podatkowe Czy dysponujemy odpowiednią dokumentacją dotyczącą restrukturyzacji? Czy przygotowana wycena związana z przeprowadzoną restrukturyzacją spełnia kryteria i wymagania przepisów podatkowych? Czy zmiany, które przeprowadziliśmy należy uznać za restrukturyzację? 8 Wrzesnień 2018
 • 9. PwC W toku ewentualnej kontroli władze podatkowe oczekiwać będą od podatnika szeregu informacji i wyjaśnień Wrzesnień 2018 9 Restrukturyzacja – informacje w toku kontroli Przyczyny gospodarcze restrukturyzacji Oczekiwane korzyści i efekty synergii wynikające z restrukturyzacji Opcje realistycznie dostępne Prawo do wynagrodzenia i jego wysokość
 • 10. PwC Pytanie 1 Czy dokonał Pan/Pani w minionym roku podatkowym zmian spełniających kryteria restrukturyzacji i zaznaczył/zaznaczyła „tak” w pozycji 26? Tak Nie Nie wiem 10 Wrzesnień 2018
 • 11. PwC Transakcje finansowe – transakcje pod szczególnym nadzorem Transakcje finansowe a ryzyko podatkowe Czy nie otrzymaliśmy nieodpłatnych gwarancji, poręczeń, etc.? Czy nasze transakcje pożyczek nie generują ryzyka związanego z art. 15c CIT? Czy dysponujemy dokumentami potwierdzającymi rynkowy charakter cen oprocentowania, opłat gwarancyjnych, etc.? Czy dysponujemy porównaniem wewnętrznym? 11 Wrzesnień 2018
 • 12. PwC Deklaracja CIT-TP może być również narzędziem do typowania podmiotów do kontroli w zakresie odliczalności podatkowej kosztów usług wewnątrzgrupowych zgodnie z art. 15e CIT Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych a ryzyko podatkowe Czy zweryfikowaliśmy portfolio naszych transakcji pod kątem kryteriów zawartych w art. 15e CIT i podjęliśmy niezbędne działania dla zabezpieczenia odliczalności tych kosztów? Czy dysponujemy materiałami, które będą potwierdzać fakt wykonania usług i rynkowy charakter ich ceny? Czy zweryfikowaliśmy limit odliczalności zgodnie z art. 15e? 12 Wrzesnień 2018
 • 13. PwC Pytanie 2 13 Wrzesnień 2018 Czy Pana/ Pani firma nabywała w minionym roku podatkowym usługi od podmiotów powiązanych i zaznaczył Pan/Pani „X” w pozycji 75? Tak Nie Nie wiem
 • 14. PwC Wskazanie w deklaracji nieodpłatnych świadczeń może być przyczynkiem do kontroli podatkowej Nieodpłatne świadczenia a ryzyko podatkowe Czy ujęliśmy nieodpłatne świadczenia przy określaniu zobowiązań podatkowych? Czy nasza kalkulacja wartości nieodpłatnych świadczeń pozwala na ich wycenę zgodnie z zasadą ceny rynkowej? Czy nasze nieodpłatne świadczenia rzeczywiście są nieodpłatne? 14 Wrzesnień 2018
 • 15. PwC Dziękujemy Publikacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej publikacji lub decyzji podjętych na jej podstawie. © 2018 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 15 Sebastian Lebda Dyrektor T: +48 502 184 675 M sebastian.lebda@pwc.com Marcin Wesołowski Menedżer T: +48 519 506 415 M: marcin.wesolowski@pwc.com