Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 (20)

Plus récents (20)

Publicité

Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

  1. 1. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  2. 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  3. 3. Trots rapporter om att ekonomin är på väg att hämta sig är det bara 36 procent av företagen i Falun och Borlänge som anger att de behöver rekrytera personal under de kommande tolv månaderna, betydligt lägre än rikssnittet på 50 procent. Det är också bara 36 procent som anger att de tänker expandera under samma period, jämfört med ett rikssnitt på 48 procent. Framförallt är det marknadsmässiga skäl (48 procent), bland annat inte tillräckligt stor efterfrågan och för stor konkurrens, som gör att företagarna drar sig för att expandera. Även om expansionsplanerna är dämpade är det glädjande att se att av de företag som faktiskt tänker rekrytera är det mer än hälften (59 procent) som planerar att anställa ungdomar, näst högst i hela landet. Det är också fler företag i regionen än i riket (20 jämfört med 15 procent) som anger att de är osäkra på rekryteringsläget, vilket kan antyda att många ser möjligheter men inte är redo att satsa än. Falun Borlänge – låg rekrytering men satsar på ungdomar Tyvärr skiljer företagen i länet också ut sig när det gäller ohälsan, där nästan varannan företagare (47 procent) anger att de arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Dessutom svarar ungefär var tredje företagare (29 procent) att de ofta sover dåligt på natten för att de är stressade i sitt arbete. Däremot oroar de sig betydligt mindre för framtiden än företagare i övriga Sverige, både vad gäller pensioner och generationsskiften. 16 procent uppger att de har blivit utsatta för ekobrott, jämfört med 19 procent i riket. Här ser flest företag inget rekryteringsbehov (snittet 35 %) 1. Karlstad 51 % 2. Helsingborg 49 % 3. Falun-Borlänge 44 % Kommer ni att rekrytera personal under de kommande tolv månaderna? JaNejVet ej36% 44% 20%
  4. 4. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 29% 27% 17% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 12% 20%(Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 17% 23% -21% -21% -24% -29% 19%33% 47% -45% -54% -57% -36% 19%33%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbeteInstämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 29% 27% 17% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 12% 20%(Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 17% 23% -21% -21% -24% -29% 19%33% 47% -45% -54% -57% -36% 19%33%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  5. 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Falun och Borlänge. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. Hela 85 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På andra plats kommer en önskan om mer samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Åtta av tio av företagen i Falun och Borlänge tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. Företagarnas önskelista 2014 3. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i Falun och Borlänge är lägre skatter för företag. 74 procent av företagen i regionen tycker att det är viktigt eller mycket viktigt för företagandet i Sverige, något färre än i hela landet där frågan kommer på en andraplats med 77 procent. 4. Fler kvinnor som företagare I Falun och Borlänge anser 68 procent att fler kvinnor som företagare är viktigt vilket ger frågan en fjärdeplacering på listan. Motsvarande siffra för övriga landet är 65 procent. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare 35 procent av företagarna i Falun och Borlänge anger att de känner sig ensamma i sin roll som företagare, och nästan varannan (47 procent) anger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. 39 procent anger också att de behöver mer kunskap om skatteregler, och lika många att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning. Mindre viktigtMycket viktigtViktigt(Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) Enklare regelverk för mindre företagÖkat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer Lägre skatter för mindre företag40%20%0%20%40%60%80%100% 11%13% Inte alls viktigt13% 31% 9%65% 49% 72% 16% 17% 3% 3% 7% 36% 28% 27% 18% Erfarenheten från andra företagareMarknadsföring och försäljningSkatteregler0%10%20%30%40%50% 47% 39% 39% Hur viktiga anser du att följande förändringar är för företagande i Sverige framöver? Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga.
  6. 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Jenny Englund Kontorschef Falun och Borlänge, PwC 010-212 56 49 jenny.englund@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

×