Ce diaporama a bien été signalé.

Intervensi awal kanak kanak

15

Partager

Chargement dans…3
×
2 sur 55
2 sur 55

Plus De Contenu Connexe

Intervensi awal kanak kanak

 1. 1. INTERVENSI AWAL KANAK- KANAK DALAM PENDIDIKAN KHAS Topik : Oleh : Pengenalan 1. SITI AISHAH BT 1.Definisi SUNSUDIN 2. Konsep 2. NUR KAREENA AQILA 3. Latar belakang intervensi awal BT MAHDZIR 4. Pelbagai kecacatan 5. Penglibatan ibu bapa 3. NURIZZATIAINI BT CHE RUSSLEE 1 4. NURUL FARAHANA BT Intervensi Awal 1. Teori MOHD YAACOB 2. Falsafah 3. Perundangan
 2. 2. Merupakan kanak-kanak yang diatur untuk keperluan khas sejak lahir hingga 6 tahun Usaha yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pembangunan bayi dan anak-anak yang berada di risiko kelewatan  Intervensi awal merupakan pengukuhan penguasaan bahasa,mempertingkatkan kemahiran matematik, memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. 2
 3. 3. Bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kurang upaya kepada pembelajaran.  Intervensi awal dapat melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. 3
 4. 4. Intervensi awal dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanak-kanak. Kejadian masalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi melalui perkhidmatan intervensi awal. Intervensi awal yang intensif dan berkesan mengurangkan beban penyediaan pendidikan khas pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Intervensi awal yang sistematik menghalang kewujudan masalah lain, mengurangkan tekanan kepada keluarga, dan mengurangkan pembinaan institusi khas. 4
 5. 5. Boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk input berguna bagi membantu kanak-kanak yang bermasalah dalam mengurangkan masalah, merapatkan jurang kecacatan dan membantu kanak-kanak ini dari peringkat awal. Program-program intervensi awal bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh pada kecacatan yang dialami. Memberi perkhidmatan awal bagi rawatan, pemulihan, bimbingan, khidmat nasihat, gabungan pendidikan, penjagaan diri, interaksi sosial, perkembangan kemahiran motor dan sebagainya kepada kanak-kanak dan juga keluarga sebaik sahaja sesuatu kecacatan dapat dikesan. 5
 6. 6. Menurut Majnemer (1998) Intervensi awal boleh mengurangkan kesan kelambatan perkembangan yang dialami, malah boleh mengelakkannya daripada menjadi semakin serius. Intervensi awal juga boleh memaksimumkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas dan mengurangkan bebanan masyarakat. Guralnick (1997) berpendapat bahawa Intervensi awal ialah satu sistem yang dibentuk untuk menyokong bentuk interaksi keluarga supaya perkembangan kanak-kanak tidak terganggu. 6
 7. 7. Intervensi Berpusatkan Guru Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku. Intervensi ini sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. Intervensi Berpusatkan Pelajar Intervensi berpusatkan pelajar lebih berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri. Intervensi membawa imej tentang pelajar yang berdikari, bergantung pada diri sendiri dan berjaya mengendalikan proses-proses pembelajaran dalam kelas biasa. 7
 8. 8. Intervensi Berpusatkan Keluarga Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. Pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas. 8
 9. 9. Perkembangan Motor Perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan, kelenturan, ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak. Perkembangan komunikasi dan bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan,keinginan, keperluan, pengetahuan dan sebagainya. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan, frasa, ayat dan bunyi. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan, penumpuan mata, riak air 9 muka dan sebagainya.
 10. 10. Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak- kanak lain. Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur. Kemahiran Adaptif Mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain, makan sendiri tanpa disuap, menggunakan tandas dengan sempurna, memberus gigi dengan sendiri, membasuh tangan dan sebagainya. Perkembangan kognitif  Kemahiran kognitif seperti kemahiran mengira, mengingat perkara yang telah mereka lakukan pada masa dahulu. 10
 11. 11. Langkah-langkah untuk melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak ialah :  Memanggil ibu bapa ke sekolah secara berkala untuk membincangkan mengenai pendidikan anak-anak.  Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam ceramah yang berkaitan dengan dunia pendidikan.  Guru perlu ke rumah ibu bapa sekiranya pelajar menghadapi masalah.  Guru hendaklah meyakinkan ibu bapa iaitu pihak sekolah ingin membantu anak mereka merealisasi potensinya. 11
 12. 12. 12
 13. 13. Teori Intervensi Awal Kanak-kanak Pemikiran Teori kognitif Hubungan masyarakat dgn budaya Teori sosiobudaya Kemanusiaan Teori humanistik Tingkah laku Teori behavioris 13
 14. 14. Teori Kognitif ( 1896 – 1980 ) “ Menyatakan bahawa kebolehan intelektual kanak-kanak berkembang mengikut satu siri urutan ataupun peringkat” Operasi Operasi formal konkrit Pra- operasi Sensori motor 14
 15. 15. LATAR BELAKANG JEAN PIAGET  Dilahirkan pada 9 Ogos 1986 di Neuchatel, Swiss  Ayahnya adalah seorang ahli sejarah spesifik sejarah abad pertengahan.  Pada tahun 1916, mendapat ijazah sarjana dalam bidang biologi di Universiti Neuchatel.  Pada tahun 1921, beliau telah dilantik sebagai Pengarah Penelitian di Institut Jean-Jacques Rousseau di Geneva  Dikesempatan ini beliau mempelajari pemikiran kanak- kanak dan hasil penelitian telah dipublikasikan pada tahun 1927 dan 1931  Contoh buku yang pernah diterbitkan adalah : 1. Language and Thought in The Child 2. The Child’s Conception of The World 15 3. The Moral Judgement of The Child
 16. 16. PERINGKAT SENSORI MOTOR ( LAHIR SEHINGGA 2 TAHUN )  Pergerakan dipengaruhi oleh kebolehan deria dan pergerakkan.  Terdapat 6 peringkat sensori motor 1. Refleks mudah 2. Tabiat pertama dan reaksi utama sekeliling 3. Peringkat pertengahan reaksi sekeliling 4. Koordinasi tindak balas reaksi pertengahan sekeliling 5. Peringkat tertiari reaksi sekeliling 5. Permulaan pemikiran 16
 17. 17. PERINGKAT PRA-OPERASI ( 2 – 7 TAHUN )  Kanak-kanak mula menggantikan objek dengan simbol- simbol.  Keupayaan membayang.  Kanak-kanak yang mampu berfikir tentang perkara-perkara tertentu seperti peristiwa-peristiwa yang tidak berlaku pada masa sekarang.  Kanak-kanak mula untuk berfikir mengenai dunia luar mereka dan berpura-pura.  Contohnya : seseorang kanak-kanak berpura-pura bercakap dengan ibunya menggunakan blok kayu sebagai telefon 17 berdasarkan pemerhatian ibunya yang sedang menelefon.
 18. 18. OPERASI KONKRIT ( 7 – 12 TAHUN )  Kanak-kanak mula memikirkan sesuatu secara abstrak dan membuat keputusan rasional.  Pemikiran menjadi lebih fleksibel, logikal, dan tersusun dan terhad kepada sesuatu yang maujud.  Mula memahami konsep pengekalan objek.  Sudah boleh menerima perbezaan diri sendiri dengan pendapat orang lain.  Mula bertanya dan menjawab soalan. 18
 19. 19. 19
 20. 20. OPERASI FORMAL ( 12 TAHUN – DEWASA )  Peringkat terakhir dalam teori Jean Piaget.  Pada peringkat ini, seseorang mampu untuk mengingati banyak kemungkinan daripada semua jenis perspektif. 20
 21. 21. Teori Sosiobudaya ( 1896 – 1934 ) “ Menyatakan bahawa kanak-kanak berkembang secara sistematik, logik dan rasional” 21 21
 22. 22. LATAR BELAKANG LEV SEMANOVICH VYGOTSKY  Nama sebenar ialah Lev Semanovich Vygotsky .  Dilahirkan pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1934.  Beliau merupakan seorang psikologi berbangsa Rusia. Beliau juga seorang guru dan sarjana sastera.  Beliau telah menulis buku tentang ‘Pemikiran dan Bahasa' dan ‘ Fikiran Masyarakat '.  Mendapatkan pendidikan awal daripada ibunya sendiri yang merupakan seorang guru dan mempunyai seorang tutor peribadi yang bernama Solomon Ashpiz.  Mendapat pengaruh dari sepupunya David Vygotsky.  Beliau meneruskan pengajian sekolah menengahnya di sebuah sekolah persendirian.  Menamatkan pengajian sekolah menengahnya dengan anugerah medal emas.  Beliau menamatkan pengajian di Moscow State University 22 pada 1917.
 23. 23. THE MORE KNOWLEDGEABLE OTHER (MKO)  Istilah ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi orang lain yang lebih tahu.  MKO merujuk kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari pelajar, dalam hal ini termasuk guru, teman sebaya, atau bahkan komputer.  Seorang pelajar perlu berinteraksi dengan orang yang mempunyai pengetahuan lebih dari dirinya. Kerana hal tersebut akan lebih memberikan hasil yang memuaskan bagi perkembangan sosial kognitif pelajar tersebut.  Sekali lagi, bagi Vygotsky faktor interaksi sosial dengan sesuatu yang lebih berdaya saing di luar diri menjadi kunci perkembangan kognitif anak. 23
 24. 24. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL ( ZPD )  Menerangkan mengenai bagaimana kemahiran- kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang- orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.  Untuk menolong kanak-kanak berkembang dari tahap sosial kepada tahap peribadi, kita memerlukan 2 perkara:  Tahap perkembangan sebenar : Penyelesaian masalah secara bersendirian oleh kanak- kanak tanpa sebarang bantuan.  Tahap perkembangan potensi : Apa yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak dengan 24 bimbingan orang dewasa.
 25. 25. PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak . Pengetahuan sedia ada kanak-kanak. 25
 26. 26. Menurut beliau pengetahuan kanak-kanak bertambah, hasil daripada interaksinya dengan persekitaran sosial melalui aktiviti berikut : 1. Pertuturan persendirian 2. Kawasan perkembangan terdekat 3. Pengajaran timbal balik 4. Pembelajaran bekerjasama 26
 27. 27. Teori Humanistik (1902 – 1987) “ Menyatakan setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. ” 27 27
 28. 28. LATAR BELAKANG CARLS ROGERS  Dilahirkan pada 8 Januari di Oak Park, Ilinois 1902 dan meninggal dunia pada 4 Febuari 1987 di California  •Menerima Ijazah Sejarah dari University of Wisconsin  •Master dari Columbia University Teachers College  •Psychotherapy and Personality Change diterbitkan bersama rakan-rakan.  •Menerima anugerah pertama APA Distinguished Contribution 28
 29. 29. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN Pengalaman individu adalah Setiap individu mempunyai fenomena-logikal yang kecenderungan dan hasrat dialami oleh individu sendiri untuk mencapai sendiri. kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk Tingkah laku yang konsep kendiri yang unik ditunjukkan adalah selaras melalui sistem nilai dan dengan konsep kendiri dan kepercayaan yang berbeza keupayaannya dengan orang lain. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. 29
 30. 30. PRINSIP PENDEKATAN TEORI PEMBELAJARAN  Mengutamakan pendidikan berpusatkan pelajar  Mengutamakan prinsip pembelajaran yang berasaskan kebebasan (freedom to learn):  Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu  Pembelajaran hanya boleh berlaku jika bahan pelajaran adalah bermakna serta seiras dengan objektif pelajaran pelajar  Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dicapai dibawah situasi pendidikan yang kurang berancam  Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dihasilkan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran  Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya, demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya.  Aktiviti P&P hendaklah dikaitkan dengan hidup nyata untuk 30 memupuk kemahiran hidup pelajar.
 31. 31. PANDANGAN ROGERS TERHADAP PEMBELAJARAN Bahan pembelajaran yg bermakna akan mendorong pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran berkesan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuhnya dalam pembelajaran. Individu akan menentang pembelajaran sekiranya wujud perubahan struktur kendiri pelajar dan ancaman dalam situasi pembelajaran Aktiviti pembelajaran harus berasaskan kehidupan harian untuk memupuk kemahiran hidupnya. Penilaian berdasarkan pemikiran refleksi diri pelajar lebih baik daripada penilaian orang lain. Pembelajaran berkesan ialah “Belajar Cara Belajar” (learn to 31 learn)
 32. 32. Teori Behavioris (1986 - 1997) KAREENA, AISHAH DAN FARAH “ Menyatakan proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. ” 32 32
 33. 33. LATAR BELAKANG ALBERT BANDURA  Albert Bandura dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Canada.  Memperoleh gelar Master di bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor (Ph.D).  Setahun setelah lulus, bekerja di Standford University.  Sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory), salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman dan evaluasi.  Menjawab jawatan sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 1972. 33
 34. 34.  Aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. 1. Tumpuan ('Attention') 2. Penyimpanan ('Retention') 3. Penghasilan ('Reproduction') 4. Motivasi 34
 35. 35. CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA Unsur pembelajaran utama Tingkah laku model boleh ialah pemerhatian dan dipelajari melalui bahasa, peniruan. misalan dan teladan. Pelajar meniru sesuatu Pelajar memperoleh kemahiran daripada kemahiran jika memperoleh kecekapan demontrasi guru kepuasan dan peneguhan sebagai model. yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri 35 dengan peneguhan positif.
 36. 36. 36
 37. 37. EKSPERIMEN PERMODELAN BANDURA KUMPULAN A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk,menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. KUMPULAN B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. • Rumusan : Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan. 37
 38. 38. HASIL KESELURUHAN EKSPERIMEN : Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif. RUMUSAN : Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan. 38
 39. 39. IMPLIKASI TEORI PEMODELAN BANDURA Penyampaian guru Demontrasi guru Guru boleh hendaklah cekap dan hendaklah jelas serta menggunakan rakan menarik agar dapat menarik agar pelajar sebaya yang cemerlang menjadi role model dapat meniru dengan sebagai model. kepada pelajar. cepat. Hasilan guru dapat Memberi peneguhan Menyediakan situasi kraftangan, lukisan yang positif selepas pembelajaran tanpa atau ABM hendaklah reproduksi. gangguan. bermutu tinggi. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak Menarik perhatian bersejarah dengan murid dengan motivasi teknik main peranan yang sesuai 39 dan simulasi.
 40. 40. 40 40
 41. 41. Kanak-kanak cenderung Falsafah ini boleh membantu Proses yang berterusan dan belajar semenjak dalam dalam pelaksanaan pendidikan berkembang serentak dengan kandungan hingga mereka awal bagi kanak kanak kerana perkembangan individu berumur bawah 4 tahun dan mereka masih muda dan seorang kanak kanak. perlu dibentuk dan di didik aktif. sejak kecil. Pelbagai dasar telah diatur Falsafah ini membantu Dalam salah satu falsafah oleh kementerian pendidikan kerana kanak kanak pendidikan awal kanak-kanak, termasuk, setiap taska atau merupakan individu yang ada menyatakan bahawa tadika perlu diadakan masih tidak mengenal dan kanak-kanak dapat belajar kurikulum supaya mempunyai perlu dibimbing. dengan baik melalui bermain. matlamat awal untuk dicapai. 41
 42. 42. Perkembangan fizikal, Kurikulum PERMATA Terdapat dua jenis kognitif, estetika dan telah dipersetujui kurikulum utama iaitu daya kreatif juga diberi dijadikan sebagai garis kurikulum formal dan penekanan dalam panduan Kurikulum tersembunyi. menjalankan pelbagai Asuhan dan Didikan Awal aktiviti pembelajaran. Kanak-kanak Kebangsaan. Setiap guru perlu mengetahui sama ada kanak-kanak itu sudah Setiap kanak-kanak Kanak-kanak hanya akan bersedia untuk mempunyai keistimewaan belajar apabila mereka memulakan pembelajaran dan citarasa yang sudah bersedia. atau sebaliknya dengan tersendiri. cara mereka tersendiri dalam menerima pembelajaran. Pendidikan sebenar dapat membantu kanak-kanak memahami sifat semulajadinya sebagai 42 insan yang kreatif.
 43. 43. 43
 44. 44. 29 November 1975 diperkenalkan Mandat PL94-142 diberi asas diluluskan oleh penekanan pada Kongres Amerika Public law tahun 1990 Syarikat 94-142 Sebelum ini dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk Semua Kanak-Kanak 44 Cacat
 45. 45. 45
 46. 46. Pendidikan untuk semua  setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira masalah yang mereka hadapi.  kanak-kanak berkeperluan khas juga tidak terkecuali dan mereka layak disediakan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai di dalam kelas atau sekolah khas. Persekitaran yang paling tidak mengehadkan  tidak ada pengasingan sekolah atau kelas dalam melaksanakan pendidikan bagi individu kurang upaya.  kanak-kanak ini berhak belajar di dalam sekolah awam biasa dan juga di dalam kelas kanak-kanak biasa . 46
 47. 47. Pentaksiran yang tidak mendiskriminasi  Kanak-kanak khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan.  penilaian ke atas kanak-kanak khas hendaklah diambil kira ciri- ciri yang pada kanak-kanak khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan atau kekurangan mereka Penyediaan khidmat sokongan yang berkaitan  ibu bapa dapat bersama-sama mengetahui setiap maklumat dan membolehkan mereka membuat keputsan bersama tentang penilaian dan perancangan yang akan dilakukan oleh guru terhadap anak mereka 47
 48. 48. Hak ibu bapa yang membantah  Ibu bapa mempunyai hak untuk melihat semua maklumat berkenaan dan boleh membantah jika maklumat tersebut tidak tepat. Rekod yang tidak dikehendaki, perlulah dimusnah. Pendidikan yang sesuai Antaranya:  Tahap pencapaian pendidikan murid yang terkini.  Matlamat tahunan atau pencapaian yang diharapkan pada akhir tahun 48
 49. 49. Membantu ibu bapa supaya dapat mengesan dan merawat lebih awal serta mengurangkan ketidakupayaan, permasalahan atau kecacatan yang dialami oleh Individu berkeperluan khas Kajian intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanak-kanak berisiko tinggi (IDEA, 1990). 49
 50. 50.  Diperkenalkan pada tahun 1994 memberi tumpuan kepada dasar, polisi dan amalan pendidikan untuk kanak-kanak dan orang berkeperluan khas .  Memperakukan tentang hak dan peluang kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapatkan pendidikan serta mempunyai peluang untuk mencapai dan mengekalkan tahap pembelajaran yang diterima. 50
 51. 51. Akta pendidikan Pendidikan khas diberi perhatian Kedudukan Bahasa lebih dengan adanya kebangsaan peruntukan yang diperkukuhkan cukup Kurikulum semua Pendidikan Islam jenis dan kategori akan diperluaskan sekolah akan 51 selaras
 52. 52. DASAR-DASAR BERKAITAN PENDIDIKAN KHAS • meliputi hak bagi setiap individu mendapat pendidikan DEKLARASI yang menekankan ‘ keperluan –keperluan pembelajaran HAK-HAK untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus KEMANUSIAAN SEJAGAT ( 1948) • mengisytiharkan HAK KANAK-KANAK SEDUNIA dimana mereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan 1959, bimbingan mengikut kecacatan yang dialami serta peluang PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA menjadi kanak-kanak norma BERSATU ( PBB) 52
 53. 53. • sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan yang khas untuk kanak- AKTA kanak kurang upaya. PELAJARAN 1961 • Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak kanak yang bermasalah penglihatan, pendengaran, pembelajaran ( terencat akal ) yang boleh didik. • Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap LAPORAN pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal, terencat JAWATANKUASA akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik. KABINET ( 1978) 53
 54. 54. KESIMPULAN  Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka.  Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun, berstruktur, dan berperingkat. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin 54
 55. 55. 55

×