Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Slide-thuyết-trình.pptx

 1. CHIẾNTHẮNGBẠCH ĐẰNG(938) NGUYỄNLÊDUY
 2. Dàný 01 04 02 05 03 Kháiquát Bối cảnh Diễnbiến Kếtquả Ýnghĩa
 3. Kháiquát 01 - NgôQuyềnlãnhđạo - QuânNamHánchếtđuối - ChấmdứtmộtnghìnnămBắcthuộc
 4. Bốicảnh 02 - DươngĐìnhnghệđánhđuổiquânNamHán(931) - DươngĐìnhNghệbịnhatướngKiềuCôngTiễngiết(937) - VuaNamHánquyếtđịnhtấncônglầnthứhai
 5. Diễn biến 03 3.1.NgôQuyềngiếtKiềuCôngTiễn 3.2.Kếhoạchcủaquân NamHán 3.3.Kếhoạchcủa NgôQuyền 3.4.Trậnđánhtrênsông BạchĐằng
 6. 3.1.NgôQuyềnbaovâygiếtKiềuCôngTiễn - NgôQuyền mang quân từ Ái châuraBắcđánh KiềuCôngTiễn (938) - KiềuCôngTiễn bịtúngthế khôngđủ sức chốnglạinênđã bịhạ
 7. 3.2.KếhoạchcủaquânNamHán - Vua Nam Hán chocontrailà HoằngTháo điềuhành 2vạn quân sang báo thù - TiêuÍchđãcảnhbáo họrằngNgôQuyềnlà ngườikiệt hiệt,không thểcoithường - Vua Nam Hánđãkhông nghevàchothuyềnchiến theosông Bạchđằng
 8. 3.3.KếhoạchcủaNgôQuyền - Ôngđãchoquân sĩđóngcọccóđầusắt nhọnở dướilòng sông BạchĐằng - Khi thuỷ chiềulênsẽkhông bịlộcọc - Chờkhiđịchmắcbẫythìtiến quân giao chiến
 9. 3.4.TrậnđánhtrênsôngBạchĐằng - Ngô Quyềntrực tiếpchỉ huyquân mai phục sẵn ở phíatrong bãi. - Ông chobộphận tiên phongdùng thuyềnnhẹ ranhử địch vàotrận địa. - Hoằng Tháo kiêungạo đuổitheo vàsậpbẫy. - Khithuỷ triềuxuốngđúnglúc thuyềnđịch bị cọc đâmthủng thìNgô Quyềnchoquân ra baovây đánh úp. - Thất bạiquánhanh, khiếnVua Nam Hán khôngkịptrở tay đành rútlui
 10. 04 Kếtquả - QuânNamHánthấtbạiquánhanhkhiến vuaNamHánkhôngkịptrởtay,đànhrút - Năm939,NgôQuyềnlênngôivuađóng đôởCổLoa
 11. 05 Ýnghĩa - Trận địa cọc làmộtnétđộc đáo của cuộcchiến này,cũng là một sáng tạotrong nghệ thuật quân sự của Ngô Quyền - Cóthể coilàtrận chung kếttoàn thắng của dân tộcViệtNam trên con đường chiến tranh chống Bắc thuộc. - Sauchiến thắng Bạch Đằng, ViệtNam bướcvàothờikỳ xâydựng đấtnước quymôlớn
 12. XINCHÂNTHÀNH CẢM ƠN Hãyđặtcâu hỏicho tôi, hoặc gửi tớiđịa chỉ mail:nguyenleduy.0032@hvtc.edu.vn NGUYỄNLÊDUY CQ59/06.02CLC
Publicité