Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx

26 May 2023
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx
1 sur 24

Contenu connexe

Similaire à Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang năm 20...Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang năm 20...
Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang năm 20...Man_Book
Phân tích thực trạng đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae, hiệu quả ...Phân tích thực trạng đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae, hiệu quả ...
Phân tích thực trạng đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae, hiệu quả ...Man_Book
ĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNHĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH
ĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNHSoM
Dieu tri copd gd on dinh thuong vu 2016Dieu tri copd gd on dinh thuong vu 2016
Dieu tri copd gd on dinh thuong vu 2016Nguyễn Như
Phân tích thực trạng kê đơn và tương tác thuốc tại Khoa khám bệnh Bệnh viên T...Phân tích thực trạng kê đơn và tương tác thuốc tại Khoa khám bệnh Bệnh viên T...
Phân tích thực trạng kê đơn và tương tác thuốc tại Khoa khám bệnh Bệnh viên T...Man_Book
Khảo sát tương tác thuốc trong các đơn thuốc ngoại trú có chỉ định kháng sinh...Khảo sát tương tác thuốc trong các đơn thuốc ngoại trú có chỉ định kháng sinh...
Khảo sát tương tác thuốc trong các đơn thuốc ngoại trú có chỉ định kháng sinh...Man_Book

Similaire à Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx(20)

Dernier

SOP - Quy trinh thao tac chuan.pdfSOP - Quy trinh thao tac chuan.pdf
SOP - Quy trinh thao tac chuan.pdfCông ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
Báo cáo thường niên Traphaco.pdfBáo cáo thường niên Traphaco.pdf
Báo cáo thường niên Traphaco.pdfCông ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
1.pptx1.pptx
1.pptxNguynThTn3K30
Bao_cao_ tai_chinh_giua_nien_do_nam_2023_da_duoc_soat_xet_VN.pdfBao_cao_ tai_chinh_giua_nien_do_nam_2023_da_duoc_soat_xet_VN.pdf
Bao_cao_ tai_chinh_giua_nien_do_nam_2023_da_duoc_soat_xet_VN.pdfCông ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
TRA_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Congtyme.pdfTRA_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Congtyme.pdf
TRA_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Congtyme.pdfCông ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
DHG-BCTC-6T.2023-soat-xet.pdfDHG-BCTC-6T.2023-soat-xet.pdf
DHG-BCTC-6T.2023-soat-xet.pdfCông ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP

Seretide price negotiation to NCPC - HTA - 12Jan22.pptx

Notes de l'éditeur

  1. Unlike conventional oral product, inhaler therapy’s safety and efficacy depends not only on the drug formulation, but also device, patient interaction with the device and clinician’s interaction with the patient. Often the focus tends to be on the drug, active ingredient itself, however other factors also need to be considered, such as: patient safety and efficacy of the medication that are being used to treat patients with respiratory disease drug formulations the development of devices, including characteristics of inhaler devices. how the drugs and devices relate to the care of patients with respiratory disease. --------- Drug deposition within the lung is influenced by several factors including particle size; prop- erties of medication to be delivered; type of aerosol generator used; disease state and ventila- tory patterns; as well as patient technique, preference, and acceptance of the aerosol delivery device.1
  2. Trên thị trường Có hai loại dụng cụ xịt/hít chính: MDI và DPI MDI: Giúp phân bố thuốc dạng khí dung qua một bình đựng thuốc nén ở áp suất cao DPI: Phân bố thuốc ở dạng bột khô khi người dùng hít Bình hít bột khô đơn liều: thường sử dụng viên nang và một ống hít có thể thay thế thuốc (VD Breezhaler) Bình hít bột khô đa liều có buồng chứa Dụng cụ có buồng chứa thuốc và thuốc sẽ được định liều khi sử dụng bình hít (VD: Turbuhaler) Bình hít bột khô đa liều Dụng cụ chứa một số liều được phân sẵn – Accuhaler, Ellipta