Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trendsboekje

What are the trends?

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Trendsboekje

 1. 1. Inleiding trendsWe hebben voor u 30 trends en ontwikkelingen verzameld waarvan we denken dat ze steedsbelangrijker zullen worden in de toekomst. Een lijst die voortkomt uit eigen bevragingen en uit eenscan van de belangrijkste trendrapporten. Uiteraard kan niemand met zekerheid zeggen wat nudé trend wordt om in de gaten te houden. Beschouw de trends echter als een inspiratiebron voormogelijke nieuwe ideeën.Voor een GPS-sessie hebt u vijf trends nodig. U kan hiervoor uit dit overzicht putten. Uiteraard kanu ook sectorspecifieke trends kiezen maar zorg er dan wel voor dat u niet te gedetailleerd gaat. Ditmaakt het immers moeilijker om veel ideeën te verzinnen en… ‘Quantity breeds quality’.Tot slot kan u trends vinden op ondermeer volgende sites:www.trendwatching.com,www.iconoculture.com,www.thefuturelaboratory.com,www.gpsvoorondernemingen.bewww.trendslator.nlEn op trends.startpagina.nl vindt u verschillende links naar sites mbt trends.
 2. 2. Inhoud1 Gemak en comfort 42 Vergrijzing 43 Verpersoonlijking 54 Individualisering 55 De beleveniseconomie 66 Globalisering 67 Multiculturele samenleving 78 Respect - Ethisch ondernemen 79 Duurzaamheid en milieubewustzijn 810 Overvloed 811 Instant economy vs. onthaasting 912 Aanpasbaar wonen en werken 913 (On)veiligheid 1014 Verkeerscongestie als economisch en maatschappelijk probleem 1015 Van consumer naar prosumer 1116 Hogere energiekosten 1117 Huis als ‘thuis’ van de ‘upper mass’ 1218 Slimme materialen, technologie 1219 Anticiperen, preventie in welzijn en zorg 1320 Track & trace 1321 Kids rule! 1422 Te mooi… 1423 Standaard en goedkoop 1524 Focus op gezondheid 1525 Flexibele levensstijl met veel uithuizigheid 1626 Alomtegenwoordige communicatienetwerken en –technologie 1627 Ijdelheid 1728 Girl Power 1729 Marketing² 1830 Online Oxygen 18 3
 3. 3. 1 Gemak en comfort 3 Verpersoonlijking Elke consument, zij het nu particulier of bedrijf, wil naast een goede De ik-focus is er nog steeds in 2016. En waarschijnlijk nog sterker prijs-kwaliteitverhouding ook ‘gemak’. Hij wil begeleid/geadviseerd dan vandaag. Meer en meer willen klanten echt oplossingen op worden bij zijn keuze die leiden naar ‘zijn’ op maat gemaakte pro- hun maat en zelfs op maat van het individu. Alle mogelijke kleuren, duct of dienst. Hij wil geen administratieve rompslomp. Een klant is alle maten, aantallen… Massacustomisatie dus. Nike laat mensen trouwens vaak niet enkel meer op zoek naar een product maar ook naar een dienst gekop- toe om hun schoen op het net ontwerpen waarna deze worden ge- peld aan het product. Een dienst die hem het leven makkelijker maakt. Een ‘all-in’ pakket. maakt en naar u verstuurd. Maar Business2Business wil men ook Welke diensten zou u kunnen aanbieden om de klanten meer ‘gemak’ te geven? Welke pro- meer en meer op maat gemaakte oplossingen. Hoe gaat u daar ducten zouden meer comfort kunnen geven? Hoe zou u het nog makkelijker kunnen maken op inspelen? En denk ook eens intern. Zijn er zaken die u meer op voor de klanten om met u zaken te doen? maat van elk van uw werknemers zou kunnen maken? 2 Vergrijzing Het enige zeker scenario: West-Europa wordt ouder. We worden 4 Individualisering een samenleving van ouderen. Maar de oudjes van straks zijn niet Meer en meer mensen zullen zich op zichzelf terugtrekken. Ver- de oudjes van vroeger. Ze hebben tijd, geld en zijn nog actief. Hoe eenzaming, alleenstaanden… Een aandachtspunt voor de maat- gaat u inspelen op deze grote nieuwe markt met mensen met veel schappij. Maar ook mensen die zich bewust beperken tot een geld. En kan de ‘hunkering naar vroeger’ misschien opportuniteiten virtuele wereld van chatten, on-line gaming, second life, enz… Het geven? Welke producten, diensten zou u daar voor kunnen aanbie- internet als grootste concurrent voor de bioscoop, theater en ca- den? Verder zullen er meer oudere werknemers zijn en ook meer fés. Welke producten, diensten ziet u hier in? Of hoe kan u hier en meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Wat voor consequenties tegen in gaan? heeft dat voor uw personeelsbeleid?
 4. 4. 5 De beleveniseconomie 7 Multiculturele samenleving De beleveniseconomie kan het best omschreven worden als alle De multiculturele samenleving is er. Dit heeft zijn impact op per- productie en dienstverlening die gericht is op het vervullen van de soneelsbeleid. Diversiteit zal immers een belangrijk aandachtspunt emotionele behoeftes van mensen. Consumeren moet ‘fun’ zijn. Als worden. Hoe kan u hier op inspelen en hoe laat u dit weten aan we- bedrijf geef je mensen een verhaal dat ze aan hun vrienden kunnen reld? Maar ook op uw producten kan het een impact hebben. Base vertellen. Axion van Dexia slaagt er in om een bankrekening trendy heeft speciale abonnementen voor allochtone bevolkingsgroepen te laten zijn. Mensen kiezen voor een experience die Nike hen aanbiedt. Je behoort tot een in België. Anderen gaan hun producten anders marketen naar de life style die duidelijk naar voor worden gebracht in allerlei events die georganiseerd worden. verschillende bevolkingsgroepen. Hoe kan u aan etno-producing/ Op restaurant gaan is meer dan eens gaan eten: het is een avontuur in een saharatent, of 0 etno-marketing doen? meter boven de grond. Kortom, men laat hun klanten iets beleven. Wat zou u als belevenis kunnen aanbieden aan uw klanten?. Denk aan concrete events, activiteiten, optredens, andere communicatie- en marketing activiteiten … waaraan mensen 8 Respect - Ethisch ondernemen zouden kunnen deelnemen. Of welke ‘club’ zou er opgericht kunnen worden. En dit zowel naar particulieren als naar bedrijven toe? Respect voor klanten en personeel. Bedrijven die zich onderschei- den als ‘beste’ werkgever zien dit vaak ook vertaald naar commer- cieel profijt. Bedrijven die hun klanten respecteren, zijn meestal be- 6 Globalisering drijven die hun klanten houden. En bedrijven die duidelijk aangeven dat ze hun productie liever ethisch opzetten dan goedkoop kunnen Globalisering, een cliché als een huis maar o zo waar. In 2020 zul- op veel bijval rekenen. Wat kan u concreet doen om dit respect len er op 100 mensen maar West-Europeanen meer zijn. En 6 naar boven te brengen? En hoe laat u dit weten aan de wereld? komen er uit Azië. We zien nu al overal ter wereld dezelfde merken terugkomen. En door het internet krijgen we een echte ‘global con- sumer’. Hoe gaat u om met concurrenten uit alle delen van de wereld? Welke acties kan u6 ondernemen? Hoe kan u de ‘bedreiging’ omdraaien tot een opportuniteit?
 5. 5. 9 Duurzaamheid en milieubewustzijn 11 Instant economy vs. onthaasting Het milieubewustzijn blijft belangrijk. Milieubewustzijn als business Snelheid, steeds sneller wordende maatschappij, op alle vlakken. (recyclage, ecotoerisme, ,…) vindt opgang. Milieuvriendelijke, na- Klanten willen steeds sneller bediend worden. Vragen moeten di- tuurlijke materialen blijven een belangrijk verkoopsargument. Hoe rect beantwoord worden. Geen wachttijden. Anderzijds zijn steeds speelt u hier op in? Hoe kan u milieubewuster/duurzamer werken? meer mensen op zoek naar traagheid, wellness,een sabatical year. En hoe laat u dit aan iedereen weten? Hoe kan u daar op inspelen? Naar de klanten toe maar ook naar Verder is er ook meer hang naar duurzamere producten. Tegen de weg- het personeel, leveranciers…? werpcultuur in. Hoe kan u uw producten of eventueel diensten langer laten opbrengen voor uw klanten? Zonder dat dit nadelig is voor u. 12 Aanpasbaar wonen en werken 10 Overvloed De consumenten zullen meer en meer willen dat hun woning, ge- bouw snel aanpasbaar is. Meegroeien met de noden van een ge- De consument van nu heeft een overvloed van spullen. In de USA zin, een bedrijf. Modulair bouwen doet meer en meer zijn intrede. Een woning, kantoor zal heeft een gezin sinds kort meer TV’s dan er gezinsleden zijn. Er be- niet als eindproduct beschouwd worden maar als steeds veranderend gebouw op basis staan al lang firma’s die uw woning komen opruimen en de rommel van nieuwe functies. Kamers bij’bouwen’ zonder grote verbouwingen, vergaderzalen snel meenemen. en mooi opsplitsen. Ook de kleur, het design evolueert sneller: vroeger ging de salon en het De kans is dus groot dat in de toekomst de consumenten niet zomaar producten zullen behangpapier 20 jaar mee. Het moderne gezin verandert veel sneller van interieur-look. In de kopen die enkel maar bijdragen tot het verhogen van de berg troep die ze al hebben. U zal toekomst ga je de sfeer van het huis zelfs kunnen aanpassen aan het humeur van je moment een verschil moeten maken. Hoe gaat u dat doen? Hoe maakt u het verschil? Of ziet u juist door verlichting, kleur van muren, enz… volledig aanpasbaar te maken. opportuniteiten in al die rommel en overvloed? Hoe kan u hier op inspelen?
 6. 6. 13 (On)veiligheid Veiligheid als ‘security’. Terroristen, tiger kidnapping,… Het onvei- 15 Van consumer naar prosumer ligheidgevoel, al dan niet onterecht, tiert welig. Hoe kunnen uw Iedereen is nu al journalist, drukker, uitgever…: webblogs, GSM- producten, diensten bijdragen aan het wegnemen van dat gevoel? foto’s/-video’s gaan de wereld rond, een CD kan in de huiskamer Veiligheid ook als ‘safety’. Producten moeten veilig zijn. Veilig voed- opgenomen en geproduceerd worden, foto’s worden thuis in kleur sel, speelgoed, veilige auto’s en elektronische apparaten. In een tijd afgedrukt… De bak-zelf-brood sectie bij Aveve wordt steeds gro- van voedselschandalen en rechtszaken tegen producenten is safety nog belangrijker dan ter. En gaat open source in de ICT-sector straks toelaten dat ieder- vroeger. Hoe kan u hier op inspelen? een zelf aan de slag zal gaan? Welke mogelijkheden zie u voor uw organisatie om deze prosumers van dienst te zijn? 14 Verkeerscongestie als economisch en maatschappelijk probleem 16 Hogere energiekosten Bij ongewijzigde omstandigheden zal de verkeerscongestie nog Shell probeert met 0 mensen te voorspellen wat er met de olieprijzen toenemen. En iedereen zijn eigen helikopter is waarschijnlijk ook gaat gebeuren. En lukt er niet altijd even goed in. De toekomst van de nog niet voor 2020. Dit leidt tot een onbetrouwbaar transportsy- energieprijzen voorspellen is moeilijk maar er zijn wel degelijk indica- steem, met kostenconsequenties, maar brengt ook veranderingen ties dat we voor een tijdje met hoge prijzen zullen zitten. Hoe speelt u mee aan het dagelijks leven. Verhuizen naar de stad of dicht bij de daar op in? Hoe kan de productie energiezuiniger gemaakt worden? rand ervan; telewerken; bedrijven die meer en meer huishouddien- Of ziet u producten/diensten die uit die hoge kosten komen? sten op de werkvloer aanbieden (stomerij, crèche,… ). Welke pro- ducten/diensten kan u brengen tegen de congestie? En misschien leidt de congestie zelf wel tot nieuwe producten, diensten of applicaties? Wat gaat u doen naar uw werknemers toe? Kortom, hoe staan we in de toekomst in de file, of niet? En wat voor ideeën brengt dat voor uw onderneming?10 11
 7. 7. 17 Huis als ‘thuis’ van de ‘upper mass’ 19 Anticiperen, preventie in welzijn en zorg Het huis wordt terug een ‘nest’ waar esthetiek maar ook welbe- hagen zeer belangrijk wordt. Cocooning is al jaren in. Feng Shui is Meer welzijn i.p.v. zorg. Het bestrijden van obesitas, het vroegtijdig misschien zelfs al passé. Maar de jachtige maatschappij zal er in de aanpakken van risico’s. Biotech en technologie zullen ons beter toekomst voor zorgen dat het huis een belevenisomgeving wordt kunnen laten anticiperen. Maar ook: wellness als lifestyle waarbij die je niet zomaar wil verlaten. De sfeer van het huis kan je aan- verzorging van geest en lichaam ook als ontspanning dient. Nu al passen aan het humeur van je moment. Daarnaast is er de ‘upper een trend en in de nog drukkere maatschappij van te de toekomst mass’. De grote middenklasse streeft het design, de woning van van toenemend belang. Welke producten, diensten, toepassingen ziet u? de ‘upper class’ na. Van domotica over meubelen tot de jacuzzi en sauna. Hoe speelt u hier op in? 20 Track trace 18 Slimme materialen, technologie Consumenten willen weten wat er met de producten is gebeurd en willen zeker zijn dat de producten nog bruik-/eetbaar zijn. Be- Sensoren en elektronica, slimme grondstoffen zullen aan kleding en drijven willen weten waar hun producten zich bevinden in de in de andere modeartikelen ook andere functies geven. De zweetband die logistieke lijn. Slimme verpakkingen kunnen helpen: Verpakkingen lichaamsfuncties meet. Het trainingspak dat automatisch voor een die verkleuren als het product niet meer bruikbaar is. Verpakkingen verwarmend of verkoelend effect zorgt. Verpakkingen van voeding met RFID’s zodat men continu weet waar een product zich bevindt en in welke staat. Voor- geven aan of het product nog goed is. De intelligente koelkast bestaat beelden van bestaande en gebruikte technologieën. Ziet u nog andere? Hoe kan u hier op al jaren. Binnen tien jaren zullen intelligente en communicerende ma- inspelen? terialen, meubels en apparaten echt ingang vinden in het dagelijkse leven. Welke toepassingen ziet u? Hoe kunnen uw producten/diensten slimmer worden? Wat voor soort materialen, tech- nologie en systemen zou u kunnen gebruiken? Kunnen daar diensten uit geboren worden?12 13
 8. 8. 21 Te mooi… 23 Standaard en goedkoop Alles moet ‘mooi’ zijn. Er komt een lawine van mooie dingen op Als tegenreactie tegen de hang naar luxe en design zien we ook ons af. Design is gedemocratiseerd en bereikbaar voor iedereen. veel succesvolle bedrijven die alles terugbrengen tot de basis. En- Een koelkast is niet zomaar een koelkast maar krijgt prints op de kel het absoluut noodzakelijke aanbieden maar dit dan wel tegen deur. Jaga, the radiator factory, maakt kunstwerkjes van radiatoren. absolute bodemprijzen. Denk aan Ryanair, denk aan de cruises, Winkelinrichtingen zijn pareltjes van design geworden. Hoe maakt u bioscopen, immobiliën, vliegreizen,… van de Easygroup. Misschien uw producten mooier, luxueuzer? moet u niet op maat maken, misschien moet u geen luxe aanbie- den? Hoe zou u uw product goedkoop kunnen aanbieden? Zijn er ‘witte product’ versies mogelijk? 22 Kids rule! Kinderen krijgen een steeds belangrijker uitgavenbudget en heb- 24 Focus op gezondheid ben, vandaag al, een grote impact op de uitgaven van een gezin. Ziet u producten, diensten voor de kinderen van de toekomst? En Diëten, natuurlijke gezonde voeding, fitness… Het bestaat vandaag hoe gaat u op een aanvaardbare manier uw marketing naar deze al, maar zal nog meer groeien als verkoopsargument. Gezonde, kinderen opzetten? lekkere voeding als antwoord op het obesitas-probleem. Maar in extreme vorm wordt het ‘Orthorexia’, in de USA al aanvaard als een veelvoorkomende ziekte: te veel bekommerd zijn met de gezond- heid van wat men eet. Dit leidde in de USA al tot schoonmaak- producten voor groenten omdat wassen met kraantjeswater te ongezond zou zijn. Ziet u meer relevante toepassingen, diensten, applicaties? En hoe maakt u uw bedrijf gezond?1 1
 9. 9. 25 Flexibele levensstijl 27 Ijdelheid met veel uithuizigheid Jawel, we zijn allemaal ijdel. Ook u. En dit zien we meer en meer door Meer en meer zullen mensen moeten reizen voor hun job. Meer en het succes van producten die hier op inspelen. De bankkaart waar u meer reizen mensen voor hun plezier. -to- jobs komen steeds uw foto kan op plaatsen, op www.mytwinn.com kan u een pop la- minder voor. En er zijn 1001 vrije-tijdsmogelijkheden die maken dat mensen niet thuis blijven. ten maken naar het beeld van uw kind, denk ook aan de postzegels Wat voor mogelijkheden ziet u hierin? Zijn er diensten, producten die u ziet, geïnspireerd waar u uw gezicht op kunt laten plaatsen. Nieuwe rage op het inter- door die lege woningen, die drukke mensen? net: u kan, tegen betaling, uw naam laten verwerken in beroemde liedjes. Hoe kan u uw consument in uw product verwerken? 26 Alomtegenwoordige communicatie- netwerken en –technologie 28 Girl Power Vrouwen zijn wereldwijd in de meerderheid. En we merken het. Wireless steden, convergentie van netwerken, communicerende Meer en meer zien we producten en diensten die specifiek op vrou- huishoudapparaten… zorgen dat we altijd on-line kunnen en altijd wen zijn gericht. Vrouwen zijn belangrijke consumenten. Vaak zijn toegang hebben tot alle mogelijke data. Welke opportuniteiten ziet zij het die beslissen over het consumptiebudget. Karla is Duits bier u? Of ziet u misschien juist mogelijkheden in de beweging van men- speciaal gemaakt voor vrouwen, in London is er een taximaat- sen die zich willen onttrekken aan die alomtegenwoordige commu- schappij door en enkel voor vrouwen opgezet, Emotion Banking nicatie, en (eventjes) niet bereikbaar willen zijn? uit Oostenrijk is de eerste bank voor vrouwen,… Hoe kan u zich op die vrouwenmarkt richten? Hoe maakt u uw producten of diensten vrouwelijker?16 1
 10. 10. 29 Marketing² Marketing in het kwadraat. We zien mensen met (tijdelijke) tatoe- ages met merknamen op het voorhoofd, op de lippen, en andere lichaamsdelen. Kijk naar de wereldsteden waar de wandelende re- clameborden, de sandwich-mannen, terug van weggeweest zijn. Op bussen en trams kennen we het al lang. Nu is er ook al zoiets als ‘eggvertising’ (zie www.eggfusion.com), jawel reclame op eie- ren. Of reclame op kunstzinnige vingernagels… Hoe kan u inspelen op de nieuwe marketingtechnieken? Welke nieuwe plaatsen kan u verzinnen om uw product of dienst op aan te prijzen? 30 Online Oxygen Ja, we horen al lang dat het internet voor een revolutie zou zor- gen. Stilletjesaan begint dat toch wel in de buurt te komen. In juni 2006 waren er meer dan 1 miljard mensen online (zie www.internet- worldstats.com.stats.htm) en dit een decennium nadat de eerste websites het licht zagen. En miljoenen onder hen kunnen niet meer zonder: e-mail checken, lid zijn van on-line communities, alles on- line bestellen. We zien bedrijven daar op inspelen. Delta airlines heeft ‘Relax and Recharge desks’ waar reizigers comfortabel kunnen wachten terwijl ze hun laptop, PDA of GSM opla- den. Nokia sponsort gratis WiFi locaties in New York. Meer en meer commerciële internet- sites spelen in op de behoefte om anderen via het internet te ontmoeten of anderen te laten zien we zijn en wat we doen (MySpace, YouTube,…). Wat kan u aanbieden aan die mensen voor wie het internet net als zuurstof is: onontbeerlijk en levensnoodzakelijk? Hoe kan u ze naar uw product of dienst lokken?1 1
 11. 11. Trendsboekje

×