Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

3 082 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. 1. Калина Христова
 2. 2.        1836г. - Клейн в Австро-Унгария – слепите деца могат да учат успешно и в най-близкото училище 1900г. - начало на ИО, САЩ, Чикаго, Джон Къртис – първият интегриран сляп ученик и се справя изключително добре. Същата година директор на у-ще за слепи Чикаго интегрира ученици в масовите училища 1947г. - САЩ – първият закон за ИО 1952г. - Холандия – Конференция за обучение на учители за специални училища 1984г. – България – първи експеримент (Вл. Радулов) 1997г. – интеграция на глухи деца 2002г. – интегриране на деца с интелектуална недостатъчност
 3. 3.      1948: Всеобща декларация за правата на човека 1989: Конвенция на ООН за правата на детето Стандартни правила за обезпечаване на равни възможности на инвалидите 1990: Концепцията на ЮНЕСКО " Обучение за всички” 1994: Декларацията от Саламанка
 4. 4.         тотално интегриране интегриране в определена училищна степен частична интеграция комбинирана интеграция обърнато интегриране интегриране в предучилищна възраст специални класове в масовото училищe интегрирани класове, и др.
 5. 5.  Работно ателие по секторна програма Грюндвиг Николай Фредерик Северин Грюндвиг 1783 – 1872 Поет, теолог и образователен деец Една от най-влиятелните личности в датската история
 6. 6.       Взаимствана е от обучението в колежите на Оксфордския университет Основава се на свободните разговори между ученици и преподавател Учениците са на възраст от 16 до 25 г. Класовете са сформирани по интереси Учениците живеят в училището за период от 2 месеца до 1 година Не се полагат изпити
 7. 7.     МНОГО ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ КЛАСНИ СТАИ ВСЯКО ДЕТЕ СЕ ДВИЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН, КОЙТО СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ДИРЕКТОРА ДЕЦАТА СЪС СОП СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПРИОДИЧНИТЕ ИЗПИТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ПОМОЩНИК–УЧИТЕЛ И АРТ–ТЕРАПЕВТИ
 8. 8.      ДИРЕКТОРЪТ ОПРЕДЕЛЯ КОЕ ДЕТЕ Е СЪС СОП – ИМА ЗЛОУПОТРЕБА ЗАРАДИ ФИНАНСИРАНЕТО НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОГРАНИЧЕНИ БЮДЖЕТИ В УЧИЛИЩАТА – ТЕ ПЛАЩАТ ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОБУЧЕНИЕТО В BOARDING SCHOOL И FOLK HIGH SCHOOL Е ДОСТА СКЪПО ЗА РОДИТЕЛИТЕ РОДИТЕЛИТЕ СЪС СРЕДСТВА ПРЕДПОЧИТАТ ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
 9. 9.  ИНДИВИДУАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ “Грюнлагет методологията – основа за включващо обучение”
 10. 10.    В НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗАПОЧВА ПРЕЗ 1976 г. СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА СЕ ЗАКРИВАТ ПРЕЗ 1992, ПРЕОБРАЗУВАЙКИ СЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВАТ ЕДИНСТВЕНО НЯКОЛКО УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ И СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
 11. 11.  Едно училище е готово за приобщаващо образование, когато пригоди напълно средата си към нуждите на децата
 12. 12.     ВСИЧКИ ДЕЦА СЪС СОП (които ние разпознаваме) ДЕЦА, НА КОИТО НОРВЕЖКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН НАДАРЕНИ ДЕЦА „ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
 13. 13.       60% ОТ УЧИТЕЛИТЕ СА ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП ПОМОЩНИК – УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ ВСЯКО ДЕТЕ СЕ ОБУЧАВА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА НЯМА ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА
 14. 14.    ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЦА В МНОГО ТЕЖКО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НЕДОСТАТЪЧНО ЧАСОВЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЛУЖБА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА
 15. 15.      Различни видове училища според потребностите на децата – право на избор Подготвителен период преди включването в общообразователна среда Добра координация между доставчиците на услуги Намалени бюджети в училищата и липса на възможност за наемане на специалисти от специалните училища Специалните училища предлагат обучение по ДОС
 16. 16.  -диференциране на обучението по отделни предмети в обикновеното училище  -индивидуална интеграция на учителите с помощ от подпомагащ учител и индивидуална обучителна програма, за да се достигне усвояване на учебното съдържание от обикновената програма  -интеграция чрез коопериране на училища обикновено между начално и специално училище с идеята да се осигури социална интеграция на учениците от специалното училище  -интеграция като вътрешноучилищен проект- във всеки клас, който има ученици със специални образователни потребности, има двама учители- масов и специален учител
 17. 17.       Много добре развита политика относно хората с увреждания Осигуряване на работа на завършващите деца със специални нужди Наличие на доброволци и асистенти Едновременно медицинско, социално и педагогическо обслужване – наличие и на различен вид терапевти в специалното училище Безплатни технически средства Последна дума за насочване на децата към вид обучение има психолога
 18. 18.   Недостатъчен брой ресурсни специалисти (област Бавария) Забавяне на процеса на подпомагане поради бюрокрация – подаване на молба до специалното училище и изпращане на специалист оттам
 19. 19.    Конкуренция в предоставянето на услуги от специалните училища във включването на деца в масова среда Частично включване на децата от специалните училища в дейностите на децата от масовите Отделни класове по видове увреждания в специалните училища
 20. 20.     Специалните педагози са по-ниско платени от колегите в масовото училище Орязани бюджети и бройки специалисти Липсват специалисти за различните видове увреждания Включването се осъществява само за деца, които покриват ДОС
 21. 21.    ВСЯКО ДЕТЕ Е С ИНДИВИДУАЛЕН ПОДПОМАГАЩ УЧИТЕЛ (ресурсният учител работи 21 часа седмично) ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ С ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – МУЗИКА, СПОРТ, ИЗКУСТВА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ ОТ ЕКИП – ЛЕКАР, ПСИХИАТЪР, ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, УЧИТЕЛ, РОДИТЕЛ
 22. 22.     РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЕ ОТПУСКА ПРИ ЗАЯВКА ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩЕТО САМО В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА ЕДИН ПСИХОЛОГ ОБСЛУЖВА ДЕСЕТ УЧИЛИЩА ЗА ЧАС ЗА ЛОГОПЕД СЕ ЧАКА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩА – НЯМА ДА ИМА УЧИЛИЩЕ С ПО-МАЛКО ОТ 700 УЧЕНИЦИ
 23. 23.     Екипите за КПО Екипност на оценката и работата по приобщаването на дете със СОП Стремеж към обхващане на всички деца със СОП, независимо от местоположението им Независими членове в училищните екипи
 24. 24.     Прекалено голям брой деца със СОП на един ресурсен учител Недостатъчна подготовка на общообразователния учител в университетите за работа с деца със СОП Липса на достъпна архитектурна среда Липса на толерантност в обществените нагласи спрямо хората с различия
 25. 25.     Да зачитаме правото на избор и различие Да се опитаме да адаптираме нас и средата към детето със специални потребности Да бъдем търпеливи Да обичаме детето независимо от цвета на кожата или вида увреждане

×