Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)

Inwestycja pod nazwą Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie, realizowana była w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zawartego pomiędzy Gminą Sopot i Bałtycką Grupą Inwestycyjną.

Spór firmy Megaron z wykonawcami
Inwestycja pod nazwą Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie,
realizowana była w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zawartego pomiędzy Gminą
Sopot i Bałtycką Grupą Inwestycyjną.
Wartość inwestycji wyniosła 113 746 488 zł netto.
W inwestycję zaangażowanych było łącznie ponad 100 firm.
Na budowie pracowało średnio 100-150 osób, w najgorętszym okresie budowlanym było to
250 – 300 osób.
Firmy, które rzetelnie i terminowo wykonały zlecone prace otrzymały wynagrodzenia w
całości.
Wśród firm, które realizowały kontrakty na budowie były:
• Alu Panel, wartość kontraktu 2 145 241,18 zł, rozliczony w całości,
• Max Pol Technology, wartość 3 kontraktów 1 343 928, 76 zł, rozliczony w całości,
• MGB, wartość kontraktu 3 892 950 zł, rozliczony w całości
• Usługi Budowlane Lewandowski Henryk, wartość kontraktu 9 422 589,51 zł,
rozliczony w całości,
• P&P, wartość kontraktu 5 602 650 zł, rozliczony w całości,
• MTM, wartość kontraktu 1 758 564,85 zł, rozliczony w całości,
• Usługi Transportowe Henryk Krawczyk, wartość kontraktu 6 665 246,52 zł, rozliczony
w całości.
Dodatkowo, rozliczone zakupy materiałów budowlanych:
• PHU Halmark, łączna wartość zakupów: 31 543 280 zł, rozliczona w całości,
• Alucoil, łączna wartość zakupów: 2 897 444,76 zł, rozliczona w całości,
Umowy, jakie były zawierane z wykonawcami na budowie obligowały je do terminowego
wykonania usług, a w przypadku opóźnień określały konsekwencje. Zapisy te określone
zostały w umowach i literalnie w odniesieniu do firmy Euro-Went brzmiały następująco:
par.7 pkt. 1.1.a: "Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę za opóźnienie w zakończeniu prac
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy."
Reasumując PBR-Megaron na mocy łączącej strony umowy był zobligowany do naliczenia kar
za opóźnienie w zakończeniu robót zgodnie z zawartą w umowie definicją - nie było to
prawo, czy możliwość tylko obowiązek.
Z firmą Euro Went podpisane zostały 3 umowy:
1. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej Bud. A, B1, B2, B2(fragment
PKP), C1, C2 i C3 oraz Bud. P - Pasaż - umowa z dnia 14.02.2014r. aneksowana z terminem
zakończenia prac:
a. Etap I - Budynek A, B, C (kondygnacje -2/-1), P1 (bez uruchomienia centrali wentylacyjnej)
- P5: 30.11.2015r.
b. Etap II - Budynek C (kondygnacje 0/+1/+2/+3) i uruchomienie P1: 15.03.2016r., pod
warunkiem podania docelowego zasilania do dnia: 08.03.2016r.
Kwota umowy 8400 900,00 zł brutto.
2. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej Bud. H - Hotel - umowa z dnia
12.01.2015r. aneksowana z terminem zakończenia prac: 31.03.2016r., pod warunkiem
podania docelowego zasilania do dnia: 10.03.2016r.
Kwota umowy 3 296 400,00 zł brutto.
3. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej w lokalu Mediateki - umowa z
dnia 01.06.2015r. aneksowana z terminem zakończenia prac: 24.08.2015r. (do 31.07.2015r.
zakończenie prac z wyłączeniem białego montażu i uruchomienia)
Kwota umowy 425 580,00 zł brutto.
Łącznie 12 122 880,00 zł brutto.
Terminy wykonania prac:
Umowa 1. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-07-13
Ilość dni opóźnienia 226 etap I, 120 dni etap II
Naliczona kara wynikająca z umowy: 1 008 108,00 zł
Umowa 2. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-07
Ilość dni opóźnienia 95
Naliczona kara wynikająca z umowy: 313 158,00 zł
Umowa 3. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-02-03
Ilość dni opóźnienia 163
Naliczona kara wynikająca z umowy: 69 369,54 zł
Koszty, jakie obciążały Generalnego Wykonawcę miesięcznie, jakie obejmują wynajęcie
ochrony, ubezpieczenia, kosztów nadzoru budowlanego, pracowników etatowych oraz
energii wynosiły średnio 260 000 zł miesięcznie.
Dostarczone i wykonane przez firmę Euro Went systemy są kluczowe dla sprawnego
funkcjonowania obiektu, szczególnie w odniesieniu do najemców gastronomicznych i hotelu
z restauracją, salami konferencyjnymi i 70 pokojami.
Ilość zgłoszeń do firmy Euro Went, z których każde obejmowało po kilka wad i usterek: 10
Daty:
20.07.2016r., 27.07.2016r, 22.11.2016r., 30.11.2016r., 02.12.2016r., 19.12.2016r.,
23.12.2016r., 05.01.2017r., 09.01.2017r., 10.01.2017r.
W efekcie pojawiających się usterek obsługę serwisową powierzono firmie JBW Joanna
Bezulska, która trakcie przejęcia obsługi systemów wykazała szereg nieprawidłowości.
Usterki w wykonawstwie firmy Euro Went zostały stwierdzone w następujących datach i
zakresie:
20.07.2016r. zgłoszenie dotyczyło przecieków i zalań, wynikających z nieprawidłowego
wykonania uszczelnienia przejść instalacji przez dach (ucierpiały lokale najemców);
27.07.2016r. - usterka centrali wentylacyjnej NK1WK1 obsługującej lokale na poziomie -1 w
budynku C3 (usterka, która pojawiała się od początku uruchomienia przedmiotowej centrali).
22.11.2016r.
1. Centrala N1/W1 - brak możliwości uruchomienia centrali, kod błędu: zamiana faz
2. Centrala NG1/WG1 - błąd awaria falownika.
3. W centralach z wymiennikiem glikolowym brak glikolu, z chwilą odpowietrzania,
ciśnienie z układu zamkniętego spada do zera.
4. Siłowniki zaworów trójdrogowych w centralach nie zamontowane.
5. Wentylatory Jet-Fan w garażu nie uruchamiają się, brak płytek w obudowach
czujników gazu.
6. Zasilanie nawilżaczy parowych w wodę bieżącą bez kabli grzewczych, zamknięte
zawory odcinające wodę ( nigdy nie były załączone)
7. Ponadto stwierdzono przy pierwszej wizycie serwisu wyłamane drzwi przy centrali
NK3/WK3 (drzwi do wymiany).
30.11.2016r. - Niesprawny wentylator dachowy WS9 zamontowany na dachu budynku B1.
02.12.2016r. - brak w dokumentacji powykonawczej odpowiednich protokołów oraz
ponowne wezwanie do central z wymiennikiem glikolowym - brak glikolu oraz
nieprawidłowe zablokowanie elementów kurtyn powietrznych;
19.12.2016r. - ponowne wezwanie w sprawie uzupełnienia braków w dokumentacji
powykonawczej oraz ponowne wezwanie do central z wymiennikiem glikolowym - brak
glikolu;
23.12.2016r. - Nieszczelność na pompie nagrzewnicy wodnej w centrali NKD1/WKD1.
05.01.2017r. - Awaria termostatu przeciwzamrożeniowego centrali obsługującej lokal Sfinks
w Hotelu Molo.
09.01.2017r. ponowne wezwanie w sprawie awarii termostatu przeciwzamrożeniowego,
centrali obsługującej restaurację w Hotelu.
10.01.2017. kolejna usterka
Analogiczne zapisy odnosiły się do opóźnień w wykonawstwie oraz usterek jeszcze 6 firm, z
którymi prowadzone są rozmowy, podpisywane są porozumienia (ostatnia z dnia 30.12.2016
r.) lub zostały złożone pozwy sądowe w sprawie rozliczeń. Kwoty sporne odnoszą się do 2,5
% wartości inwestycji, co przy tej skali inwestycji nie odbiega od kwot spornych jakie
powstają w czasie prowadzenia skomplikowanych prac budowlanych na innych budowach.
Megaron sp. z o.o. podejmuje próby pojednawcze, jednak nie zawsze doprowadzają one do
podpisania porozumienia, więc rozstrzygnięcie sporu oddawane jest sądom, co również nie
należy do działań nietypowych w tego rodzaju postępowaniach.

Contenu connexe

Similaire à Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)

GDDKiAGDDKiA
GDDKiAGrupa PTWP S.A.
3K vues7 diapositives
GDDKiAGDDKiA
GDDKiAGrupa PTWP S.A.
3.5K vues18 diapositives
MibMib
MibGrupa PTWP S.A.
559 vues18 diapositives

Similaire à Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)(15)

GDDKiAGDDKiA
GDDKiA
Grupa PTWP S.A.3K vues
WzóR Umowy Inspektorzy Nadzoru   BarkaWzóR Umowy Inspektorzy Nadzoru   Barka
WzóR Umowy Inspektorzy Nadzoru Barka
Barka Foundation900 vues
GDDKiAGDDKiA
GDDKiA
Grupa PTWP S.A.3.5K vues
MibMib
Mib
Grupa PTWP S.A.559 vues
Prosument na Warmii i MazurachProsument na Warmii i Mazurach
Prosument na Warmii i Mazurach
Łukasz Łukaszewski504 vues
PZPBPZPB
PZPB
Grupa PTWP S.A.2.1K vues
odpowiedź dziennikarze.pdfodpowiedź dziennikarze.pdf
odpowiedź dziennikarze.pdf
RadioGdansk6.6K vues
Dopłaty NFOSiGWDopłaty NFOSiGW
Dopłaty NFOSiGW
Projekty domów MGProjekt5.7K vues

Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)

  • 1. Spór firmy Megaron z wykonawcami Inwestycja pod nazwą Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie, realizowana była w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zawartego pomiędzy Gminą Sopot i Bałtycką Grupą Inwestycyjną. Wartość inwestycji wyniosła 113 746 488 zł netto. W inwestycję zaangażowanych było łącznie ponad 100 firm. Na budowie pracowało średnio 100-150 osób, w najgorętszym okresie budowlanym było to 250 – 300 osób. Firmy, które rzetelnie i terminowo wykonały zlecone prace otrzymały wynagrodzenia w całości. Wśród firm, które realizowały kontrakty na budowie były: • Alu Panel, wartość kontraktu 2 145 241,18 zł, rozliczony w całości, • Max Pol Technology, wartość 3 kontraktów 1 343 928, 76 zł, rozliczony w całości, • MGB, wartość kontraktu 3 892 950 zł, rozliczony w całości • Usługi Budowlane Lewandowski Henryk, wartość kontraktu 9 422 589,51 zł, rozliczony w całości, • P&P, wartość kontraktu 5 602 650 zł, rozliczony w całości, • MTM, wartość kontraktu 1 758 564,85 zł, rozliczony w całości, • Usługi Transportowe Henryk Krawczyk, wartość kontraktu 6 665 246,52 zł, rozliczony w całości. Dodatkowo, rozliczone zakupy materiałów budowlanych: • PHU Halmark, łączna wartość zakupów: 31 543 280 zł, rozliczona w całości, • Alucoil, łączna wartość zakupów: 2 897 444,76 zł, rozliczona w całości, Umowy, jakie były zawierane z wykonawcami na budowie obligowały je do terminowego wykonania usług, a w przypadku opóźnień określały konsekwencje. Zapisy te określone zostały w umowach i literalnie w odniesieniu do firmy Euro-Went brzmiały następująco: par.7 pkt. 1.1.a: "Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę za opóźnienie w zakończeniu prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy." Reasumując PBR-Megaron na mocy łączącej strony umowy był zobligowany do naliczenia kar za opóźnienie w zakończeniu robót zgodnie z zawartą w umowie definicją - nie było to prawo, czy możliwość tylko obowiązek.
  • 2. Z firmą Euro Went podpisane zostały 3 umowy: 1. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej Bud. A, B1, B2, B2(fragment PKP), C1, C2 i C3 oraz Bud. P - Pasaż - umowa z dnia 14.02.2014r. aneksowana z terminem zakończenia prac: a. Etap I - Budynek A, B, C (kondygnacje -2/-1), P1 (bez uruchomienia centrali wentylacyjnej) - P5: 30.11.2015r. b. Etap II - Budynek C (kondygnacje 0/+1/+2/+3) i uruchomienie P1: 15.03.2016r., pod warunkiem podania docelowego zasilania do dnia: 08.03.2016r. Kwota umowy 8400 900,00 zł brutto. 2. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej Bud. H - Hotel - umowa z dnia 12.01.2015r. aneksowana z terminem zakończenia prac: 31.03.2016r., pod warunkiem podania docelowego zasilania do dnia: 10.03.2016r. Kwota umowy 3 296 400,00 zł brutto. 3. Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej w lokalu Mediateki - umowa z dnia 01.06.2015r. aneksowana z terminem zakończenia prac: 24.08.2015r. (do 31.07.2015r. zakończenie prac z wyłączeniem białego montażu i uruchomienia) Kwota umowy 425 580,00 zł brutto. Łącznie 12 122 880,00 zł brutto. Terminy wykonania prac: Umowa 1. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-07-13 Ilość dni opóźnienia 226 etap I, 120 dni etap II Naliczona kara wynikająca z umowy: 1 008 108,00 zł Umowa 2. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-07 Ilość dni opóźnienia 95 Naliczona kara wynikająca z umowy: 313 158,00 zł Umowa 3. Data podpisania protokołu odbioru końcowego 2016-02-03 Ilość dni opóźnienia 163 Naliczona kara wynikająca z umowy: 69 369,54 zł
  • 3. Koszty, jakie obciążały Generalnego Wykonawcę miesięcznie, jakie obejmują wynajęcie ochrony, ubezpieczenia, kosztów nadzoru budowlanego, pracowników etatowych oraz energii wynosiły średnio 260 000 zł miesięcznie. Dostarczone i wykonane przez firmę Euro Went systemy są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania obiektu, szczególnie w odniesieniu do najemców gastronomicznych i hotelu z restauracją, salami konferencyjnymi i 70 pokojami. Ilość zgłoszeń do firmy Euro Went, z których każde obejmowało po kilka wad i usterek: 10 Daty: 20.07.2016r., 27.07.2016r, 22.11.2016r., 30.11.2016r., 02.12.2016r., 19.12.2016r., 23.12.2016r., 05.01.2017r., 09.01.2017r., 10.01.2017r. W efekcie pojawiających się usterek obsługę serwisową powierzono firmie JBW Joanna Bezulska, która trakcie przejęcia obsługi systemów wykazała szereg nieprawidłowości. Usterki w wykonawstwie firmy Euro Went zostały stwierdzone w następujących datach i zakresie: 20.07.2016r. zgłoszenie dotyczyło przecieków i zalań, wynikających z nieprawidłowego wykonania uszczelnienia przejść instalacji przez dach (ucierpiały lokale najemców); 27.07.2016r. - usterka centrali wentylacyjnej NK1WK1 obsługującej lokale na poziomie -1 w budynku C3 (usterka, która pojawiała się od początku uruchomienia przedmiotowej centrali). 22.11.2016r. 1. Centrala N1/W1 - brak możliwości uruchomienia centrali, kod błędu: zamiana faz 2. Centrala NG1/WG1 - błąd awaria falownika. 3. W centralach z wymiennikiem glikolowym brak glikolu, z chwilą odpowietrzania, ciśnienie z układu zamkniętego spada do zera. 4. Siłowniki zaworów trójdrogowych w centralach nie zamontowane. 5. Wentylatory Jet-Fan w garażu nie uruchamiają się, brak płytek w obudowach czujników gazu. 6. Zasilanie nawilżaczy parowych w wodę bieżącą bez kabli grzewczych, zamknięte zawory odcinające wodę ( nigdy nie były załączone) 7. Ponadto stwierdzono przy pierwszej wizycie serwisu wyłamane drzwi przy centrali NK3/WK3 (drzwi do wymiany). 30.11.2016r. - Niesprawny wentylator dachowy WS9 zamontowany na dachu budynku B1. 02.12.2016r. - brak w dokumentacji powykonawczej odpowiednich protokołów oraz ponowne wezwanie do central z wymiennikiem glikolowym - brak glikolu oraz nieprawidłowe zablokowanie elementów kurtyn powietrznych;
  • 4. 19.12.2016r. - ponowne wezwanie w sprawie uzupełnienia braków w dokumentacji powykonawczej oraz ponowne wezwanie do central z wymiennikiem glikolowym - brak glikolu; 23.12.2016r. - Nieszczelność na pompie nagrzewnicy wodnej w centrali NKD1/WKD1. 05.01.2017r. - Awaria termostatu przeciwzamrożeniowego centrali obsługującej lokal Sfinks w Hotelu Molo. 09.01.2017r. ponowne wezwanie w sprawie awarii termostatu przeciwzamrożeniowego, centrali obsługującej restaurację w Hotelu. 10.01.2017. kolejna usterka Analogiczne zapisy odnosiły się do opóźnień w wykonawstwie oraz usterek jeszcze 6 firm, z którymi prowadzone są rozmowy, podpisywane są porozumienia (ostatnia z dnia 30.12.2016 r.) lub zostały złożone pozwy sądowe w sprawie rozliczeń. Kwoty sporne odnoszą się do 2,5 % wartości inwestycji, co przy tej skali inwestycji nie odbiega od kwot spornych jakie powstają w czasie prowadzenia skomplikowanych prac budowlanych na innych budowach. Megaron sp. z o.o. podejmuje próby pojednawcze, jednak nie zawsze doprowadzają one do podpisania porozumienia, więc rozstrzygnięcie sporu oddawane jest sądom, co również nie należy do działań nietypowych w tego rodzaju postępowaniach.