Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Newsletter ed maramures-mai_iun 2019

27 vues

Publié le

Newsletter Europe Direct Maramures no 3, May - June 2019

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Newsletter ed maramures-mai_iun 2019

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Vizionări de filme interactive „EUandMe” • Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? - Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Mărturisitorul” Baia Mare • „Start în afaceri! Topul tineri- lor antreprenori” • La Târgul Ofertelor Educațio- nale • Ziua Europei 2019 Baia Mare: “ÎmprEUnă alegem pentru EUropa” • Alegerile europene 2019: re- zultatele alegerilor • Util pentru TINEri: -- Sprijin pentru dezvoltarea fer- melor mici -- Portalul educației on-line Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul XI, Nr. 3 Mai - Iunie 2019 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Seara de film interactivă „EUandMe” Marți, 21.05.2019, Co- legiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare ne-a fost gazdă în organizarea unei vizionări de scurtmetraje realizate de Comisia Europeană. Ziua de Joi, 23.05.2019, a fost o zi foarte activă în or- ganizarea de evenimente în unitățile de învățământ din orașul Baia Mare, dar cu multă deschidere și plăcere am fost alături de peste 100 de tineri de la Colegiul Național „Mi- hai Eminescu” din Baia Mare la vizionarea de scurtmetraje #EUandME și o scurtă dezba- tere pe teme europene. Centrul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – enti- tate afiliată în proiect, a or- ganizat Joi, 23 mai 2019, la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare o vizionare de scurtmetraje și o scurtă dezbatere pe teme europene. La toate aceste evenimente s-au vizionat câte 3 dintre scurtmetrajele realizate de către Comisia Europeană: Singuraticul, regizat de To- masz Konecki; Pensiunea vie, regizat de Matthias Hoene; Oona, regizat de Zaida Ber- groth. Discuțiile ulterioare s-au desfășurat în jurul temati- cilor din cele 3 filme, respec- tiv oportunități și drepturi în era digitală – comerț online/drepturile consumatorilor, mobilitate în interi- orul UE, sustenabilitate și protecția mediului înconjurător. La final am vizio- nat două clipuri legate de beneficiile garantate de apartenența la Uniunea Europeană și rolul Parlamentului European/modul de participare la alegerile de duminică 26 mai din România! Mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat în realizarea acestor evenimente și participarea activă!
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 3/2019 Mai - Iunie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Mărturisitorul” Baia Mare Joi, 16 Mai 2019, campania de informare pen- tru tineri „Ce face Europa pentru mine?” a continuat la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Mărturisitorul” din Baia Mare, unde am avut plăcerea de a împărtăși informații și de a întreține un dialog structurat cu un grup tineri, din clasele terminale de liceu. Am prezentat portalul dedicat what-europe-does-for- me.eu care îşi propune să ilustreze în ce măsură UE pro- duce o schimbare în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Le-am prezentat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană referitoare la mobilitate (călătorii, Erasmus+), uceni- cii, locuri de muncă în orice stat al UE. Partea a doua a prezentării a avut în centru preocuparea legată de mobi- lizarea tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a participa activ la viitoarele alegeri pentru Parlamen- tul European din 26 mai. Le-am prezentat date gene- rale despre rolul și funcționarea Parlamentului European și despre modalitățile de exercitare a dreptului la vot în România. De fiecare dată, cu ocazia evenimentelor organizate de 9 mai, corul Seminarului Liceal Teologic „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare ne este alături și ne încântă cu talentul lor, iar acum fiind la ei în vizită am realizat o premiere simbolică pentru tot sprijinul acordat. „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori” Vineri, 17 mai 2019, la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare s-a desfășurat concursul național „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”, în cadrul evenimen- tului școlar „Perspective moderne în învățământul tehno- logic - Interferențe educaționale”. Implicarea Centrului Europe Direct Maramureş a con- stat în participare la evenimentele de prezentare a pla- nurilor de afaceri şi a standurilor de promovare a aface- rilor propuse de elevi, la jurizarea şi premierea echipelor câştigătoare, acordarea de premii constând în materiale promoţionale ale CIED Maramureş, organizare de stan- duri de informare în cadrul evenimentelor, diseminarea activităţilor prin intermediul instrumentelor de comuni- care. La Târgul Ofertelor Educaționale Inspectoratul Școlar Județean Maramureș împreună cu partenerii educaționali din județ, autoritățile locale implicate în activitatea educațională au organizat ediția a XIX-a a Targului Ofertelor Educaționale Baia Mare, 10 Mai 2019. La Târgul Ofertelor Educaționale cei interesați au pu- tut afla informații despre UE și Alegerile Europarlamen- tare la standul Centrului Europe Direct Maramureș!
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 3/2019 Mai - Iunie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată ZIUA EUROPEI 2019 BAIA MARE Sub semnul campaniei #dedataastavotez ieri, 9 mai 2019, cu ocazia evenimentului „ÎmprEUnă alegem pentru EUropa” am împărtășit mesaje și informații legate de importanța alegerilor europene din 26 mai! Prin diferite metode și mijloace, pornind de la muzi- că, dans, teatru, prezentări multimedia sau expoziție foto cu mesaje, tinerii prezenți au transmis mesajul lor pentru viitorul Parlament European. Tinerii doresc îmbunănățirea nivelului de trai în România, protejarea mediului, accesul tuturor la un sistem de educație performant, echitate socială, mă- suri pro-active de combatare a discriminării. Ne vom asigura că mesajele lor vor ajunge la Parlamentul European, Biroul de Informare în Romania și celor care ne vor reprezenta în următorul mandat de 5 ani al legislativului european. Ne vom reîntâlni în luna iunie pentru festivatea de premiere a celor mai inovative și interesante modalități de comunicare a mesajului pentru viitorul Parlament European. Le mulțumim tuturor participanților și celor care ne-au ajutat în organizarea evenimentului! Conducerea EDIC MARAMUREȘ Alegerile europene 2019: rezultatele alegerilor Prezenta la vot in cadrul alegerilor europarlamentare din perioada 23-26 mai a fost de 50,95%, fiind cea mai ridicata prezenta la nivelul Uniunii Europene din ultimii 25 de ani, conform informatiilor emise de Parlamentul Euro- pean. In anul 1994, prezenta la vot in cadrul alegerilor europarlamentare a fost de 56,67%, in conditiile in care dimensiunile Uniunii Europene erau mult mai mici, re- lateaza BBC. Componența Parlamentului European bazată pe re- zultatele naționale provizorii sau finale, publicate după închiderea urnelor în toate statele membre, pornind de la structura Parlamentului actual - diagrama alăturată. Cea mai ridicata prezenta la vot a fost inregistrata in Belgia (89%), in conditiile in care votul este obliga- toriu, si in Luxemburg (84,1%). Pe locurile urmatoare se situeaza Danemarca, cu o prezenta la vot de 66%, Spania (64,3%), Germania (61,5%) si Austria (59%). Tarile in care prezenta la vot nu a trecut de pragul de 30% sunt: Slovacia (22,7%), Slovenia (28,2%), Cehia (28,7%) si Croatia (29,6%). In Romania, prezenta la vot a fost de 49,02% (fără diaspora). Rezultatele alegerilor Europarlamentare 2019 în România sunt prezentate în graficul alăturat. În funcție de aceste rezultate cele 32 de locuri de deputați ro- mâni în parlamentul European se vor împărți celor 6 formațiuni politice care au reușit să treacă peste pra- gul electoral (5.00%).
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU, Angela Mureșan Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a pu- blicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvolta- rea fermelor mici”. Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici di- mensiuni. Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: • persoană fizică înregistrată şi autorizată; • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar; • În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprin- derea înființată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”). Acest apel este dedicat atât proiectelor depuse la ni- vel național cât și solicitanților din arealul vizat de Stra- tegia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD). Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o pe- rioadă de maximum 3/5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. Ghidul în consultare: http://bit.ly/DescarcareGhid Propunerile și sugestiile cu privire la ghidul lansat in consultare publică pot fi depuse până la data de 29 iunie 2019 pe adresa consultare@afir.info Sursa: http://bit.ly/GhidCnsultareAccesareSubmăsura6-3 Portalul educației on-line Consiliul Europei a lansat un portal online dedicat educației. Scopul creării acestui portal este garanta- rea accesului oricăror profesioniști europeni din do- meniul educației la resursele de predare și formare dezvoltate de-a lungul timpului. Resursele accesibile sunt centrate pe temele pri- oritare ale Consiliului Europei și anume drepturile omului, democrație și statul de drept. Ele vin în aju- torul practicienilor în cultivarea și promovarea unei culturi democratice în procesul educațional zilnic de la clasă, în cadrul activităților extracuriculare sau la nivelul sistemului școlar în general. Toate resursele informaționale au fost create în cadrul proiectelor și programelor derulate și sunt accesibile în mod gra- tuit (materialele sunt în limbile engleză și franceză). Acest portal oferă un catalog de resurse de pre- dare și de formare, spre consultare, descărcare și utilizare în contextul educațional. Există acces și la cursuri de auto-învățare sau cursuri interactive de nivel masterat în domenii cheie ale educației pentru democrație. Accesează portalul online aici: http://bit.ly/PortalEducatieCoE Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 3/2019 Mai - Iunie 2019

×