Bilgisayar Kullanımı

Rahme Latif Gündoğan
Rahme Latif GündoğanBilgisayar Öğretmeni à bekirpaşa lisesi
EĞİTİMDE

      BİLGİSAYAR

       KULLANIMI
Bilgisayar Destekli Eğitim  1
ÖĞRETİM ARACI OLARAK
  BİLGİSAYARLAR


  • Bilgisayar yönetimli
   öğretim

  • Bilgisayar destekli
   öğretim


       Bilgisayar Destekli Eğitim  2
Bilgisayar Destekli
      Öğ retim

• Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), bilgisayarın
 sistem içinde programlanan dersler yoluyla
 öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da
 önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek
 amacıyla kullanılmasıdır.
          Bilgisayar Destekli Eğitim    3
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

• Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan ders
 yazılım türleri
  – Özel ders
  – Alıştırma
  – Benzetişim (simulation).
          Bilgisayar Destekli Eğitim    4
Ö zel Ders Yazılımları


• Özel ders, belli bir konu ya da kavramı öğretmeye
 yönelik programlardır.
• Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan
 yazılım türüdür.
           Bilgisayar Destekli Eğitim  5
Ö zel Ders Yazılımları

1.Giriş   2.Bilginin         3.Soru
Bölümü   Sunulması         ve cevap

       5.Geri         4. Cevabı
6.Kapanış
       Bildirim       Değerlendirme
        Bilgisayar Destekli Eğitim    6
1. Giriş Bö lü mü

•  İlgi Çekme
•  Hedefler
•  Yönergeler
•  Önceki Bilginin Hatırlatılması
•  Program Kontrolü
•  Öntest
            Bilgisayar Destekli Eğitim  7
İlgi Ç ekme
• İlgi çekici grafik ve animasyon kullanımı
• Müzik
• Sözlü ve yazılı mesajlar kullanımı

          Hedefler
• Genelde ilk ekranı ders sonunda öğrencilerin kazanacağı
 davranışları belirten hedefler takip eder.
• Amaç, öğrencilerin öğretim sonunda kendilerinden ne
 beklendiği konusunda bilgilendirilmesidir.
• Hedeflerin etkililiği öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine
 göre değişir.
• Hedefler ~ öğrenci yaşantıları
             Bilgisayar Destekli Eğitim     8
Yö nergeler
• Program içerisinde ileriye nasıl gidileceği, geriye nasıl
 dönülebileceği, programın nasıl sonlandırılacağı, soruların
 nasıl cevaplandırılacağı, nasıl yardım alınacağı hakkındaki
 bilgileri içermelidir.
• Kullanılacak özel tuşlar açıklanmalı
• Kısa cümleler kullanılmalı
• Olumsuz ifadelerden kaçınılmalı
• Teknik kelime ve kısaltma kullanmaktan kaçınılmalı
• Ekranlar arasında ilerlemek ve yardım için kullanılan
 simgeler (ikonlar) ekranın altında yer almalıdır.
• İkonların yerleşimi her ekranda aynı olmalıdır.

            Bilgisayar Destekli Eğitim     9
Ö nceki Bilginin
      Hatırlatılması

• Yeni bilgiler önceki bilgilerle ilişkilendirildiğinde daha
 fazla öğrenim ve kalıcılık
• Detaylı açıklama yerine kısa bir yazı veya grafik
• Ders başında konunun ana noktalarını gösteren
 grafiksel bir özet bir hatırlatma imgesi vazifesi
 görebilir.
             Bilgisayar Destekli Eğitim      10
Program Kontrolü

Kontrol
•Tamamen
 Bilgisayar
       •Öğrencinin her bir ekrandaki
•Tamamen      bilgiyi izleme zamanı
 Öğrenci     •Alıştırmaların sayısı
          ve zorluk dereceleri
 •Kısmen     •Konuların sunuluş sırası
 Öğrenci    •Farklı düzeylerde hazırlanmış
           modüllerin seçimi
•Kısmen
Bilgisayar
         Bilgisayar Destekli Eğitim   11
Ö ntest

• Dersin öğrenci düzeyine uygun olup olmadığını
 belirlemeye yönelik tasarlanmış kısa bir testtir.
• Öğrencinin derse hazır olup olmadığı
• Derste kazandırılacak davranışlara önceden sahip
 olup olmadığı öğrenilebilir.
• Öğrenci, düzeyine en uygun program kısmına
 gönderilebilir.
          Bilgisayar Destekli Eğitim    12
2. Bilginin Sunulması

     Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı
     Karmaşık bilgiler küçük adımlara
     parçalanmalı
     Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte
     bulunmalıdır.
     Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını
     kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden
     olmayacak genişlikte olmalıdır.

  Bilgi (Metin) Yerleşimi
  Grafikler ve Canlandırma
             Bilgisayar Destekli Eğitim  13
Bilgi (Metin) Yerleşimi

    Metin
    Paragraf
    Cümle
    Kelime
    Satır
    Yazı tipi
    Yeni Konu Yeni Ekran
           Bilgisayar Destekli Eğitim  14
Grafikler ve Canlandırma
  Görsel materyaller, sözel bilgileri
  tanımlamak, açıklığa kavuşturmak
  veya desteklemek amacıyla kullanılır.
  Görsel materyaller, karmaşık bilgileri
  basitleştirerek bilgilerin daha kolay
  öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.
         Etkiliği bilginin özünü sunmalarına,
         önemli noktaları ortaya koymalarına,
         yazılı materyalde verilen yapısal
         ilişkileri açıklamalarına ve özellikle
         BDÖ’de ilgili yazılı materyalle yan
         yana verilmelerine bağlıdır.
             Bilgisayar Destekli Eğitim    15
Grafikler ve Canlandırma
  Aşırı ayrıntı ve gerçek resimlerden
  kaçınılmalıdır.
  Karmaşık grafikler mümkünse basit
  parçalara bölünmelidir.
  Öğrenci, sunulan grafiğin izleme süresini
  kontrol edebilmelidir.

        Canlandırmalar gerektiğinde tekrar
        edilebilmelidir.
        Dikkat çekmek ve ayırt etmek için renk (en
        fazla 4) kullanılmalıdır.
              Bilgisayar Destekli Eğitim   16
3. Soru-Cevap
   ETKİLEŞİM BDÖ’in ve etkili bir öğretme –
   öğrenme sürecinin en önemli özelliğidir.
     Soru

     Cevap            Sorular;
     Geri bildirim         Ders başlamadan

                    Ders sırasında
Soruların İşlevleri:
  Motivasyonu artırmak         Ders sonunda

  Öğrenciye pratik yaptırmak
  Verilen bilginin ne düzeyde anlaşıldığını öğrenmek
  Öğrencinin dikkatini dersin önemli noktalarına çekmek
  Dersin akış sırası için karar vermek
             Bilgisayar Destekli Eğitim    17
4. Cevabı Değerlendirme
Cevaplar;
  Geri bildirim sağlamak
  Dersin akışını belirlemek
  Başarıya yönelik verileri kaydetmek


5. Geri Bildirim
  Geri bildirim, bir soruya cevap verildikten sonra
  öğrenciye sunulan mesajdır.
  Geri bildirimin etkililiği, öğrenciler tarafından
  anlaşılmasına ve cevapla ilgisine bağlıdır.


             Bilgisayar Destekli Eğitim  18
6. Kapanış


  Bir özel ders sonunda ders özetlenmelidir.

  Özet, temel kavramların listesi ya da sunulan bilgileri
  özetleyen bir paragraf olabilir.
             Bilgisayar Destekli Eğitim      19
Alıştırma Yazılımları
  Alıştırmalar, özel dersten farklı olarak belirli bir konu
ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka
bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı
pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır.


Benzetişim Yazılımları
   Benzetişimler, bir takım olay ve durumları
 modelleyerek, öğrenciye bu modeller hakkında bilgi ve

 beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır.
            Bilgisayar Destekli Eğitim       20
Bilgisayar Destekli Öğretim
Programlama Araçları:
   BDÖ derslerinin geliştirilmesi sürecinde en kritik
 aşama, hazırlanan dokümanların bilgisayar koduna
 çevrilmesi “programlama” aşamalarıdır. Çünkü, bir BDÖ
 yazılımın etkililiği, yazılımın tasarımına bağlıdır. Yazılım
 tasarımı için kullanılabilecek, farklı yeterlilik ve
 özelliklere sahip değişik programlama araçları
 bulunmaktadır.            Bilgisayar Destekli Eğitim     21
Bilgisayar Destekli Öğretim
Programlama Araçları:
 Programlama araçları, özellikleri nedeniyle, üç gruba
 ayrılmaktadır:

 1.Programlama dili (ör: Basic, Pascal, C).

 2.Yazarlık Dili (ör: Coursewrite, Pilot)

 3.Yazarlık Sistemi (ör: Hypercard,Toolbook, Authorware)
            Bilgisayar Destekli Eğitim    22
1 sur 22

Recommandé

Bde Teknikleri Ve Uygulamarı par
Bde Teknikleri Ve UygulamarıBde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve Uygulamarıbdr,
1.9K vues38 diapositives
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke par
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeÖzel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeMustafa Çakmak
1.5K vues34 diapositives
e-egitim_MEM_NC par
e-egitim_MEM_NCe-egitim_MEM_NC
e-egitim_MEM_NCSerap Şişman Uğur
372 vues23 diapositives
Öğretim Yazılımları ve Türleri par
Öğretim Yazılımları ve TürleriÖğretim Yazılımları ve Türleri
Öğretim Yazılımları ve Türlerinyavuzalp
8K vues26 diapositives
Nebile guvercin egitsel yazilimlar par
Nebile guvercin egitsel yazilimlarNebile guvercin egitsel yazilimlar
Nebile guvercin egitsel yazilimlarYigit Muhtaroglu
2.4K vues46 diapositives
Eğitim Yazılımları par
Eğitim YazılımlarıEğitim Yazılımları
Eğitim YazılımlarıDerya Baysal
10.9K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Cengiz akça par
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaRamazan Şenol
475 vues28 diapositives
Bilgisayar Destekli Eğitim par
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitimnyavuzalp
1.2K vues11 diapositives
öZel öğretim yöntemleri dersleri2 par
öZel öğretim yöntemleri dersleri2öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2shawnodese
4.2K vues43 diapositives
öZel öğretim yöntemleri dersleri par
öZel öğretim yöntemleri dersleriöZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri derslerishawnodese
20.4K vues43 diapositives
Eğitsel yazılımlar par
Eğitsel yazılımlarEğitsel yazılımlar
Eğitsel yazılımlargizem90
7K vues12 diapositives
Eğitsel yazılım par
Eğitsel yazılımEğitsel yazılım
Eğitsel yazılımEthem Sahin
2K vues14 diapositives

Tendances(13)

Bilgisayar Destekli Eğitim par nyavuzalp
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
nyavuzalp1.2K vues
öZel öğretim yöntemleri dersleri2 par shawnodese
öZel öğretim yöntemleri dersleri2öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2
shawnodese4.2K vues
öZel öğretim yöntemleri dersleri par shawnodese
öZel öğretim yöntemleri dersleriöZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri dersleri
shawnodese20.4K vues
Eğitsel yazılımlar par gizem90
Eğitsel yazılımlarEğitsel yazılımlar
Eğitsel yazılımlar
gizem907K vues
Sinif yöneti̇mi̇ par kemal99
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
kemal99760 vues
Gorsel İsitsel materyaller par azizhaykir
Gorsel  İsitsel materyallerGorsel  İsitsel materyaller
Gorsel İsitsel materyaller
azizhaykir4.9K vues
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen par Engin Madan
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesenKonuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Konuşma halkası ferhat şükrü sözkesen
Engin Madan6.9K vues

Similaire à Bilgisayar Kullanımı

Bto418 ders planı par
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planıEsra Telli
1.8K vues23 diapositives
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx par
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
10 vues20 diapositives
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı par
B D E Teknikleri Ve UygulamarıB D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve Uygulamarıbdr,
1K vues38 diapositives
Serhan batigün 20082571 par
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan Batıgün
127 vues11 diapositives
Serhan batigün 20082571 par
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan Batıgün
129 vues11 diapositives
Serhan batigün 20082571 par
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan Batıgün
129 vues11 diapositives

Similaire à Bilgisayar Kullanımı(20)

Bto418 ders planı par Esra Telli
Bto418 ders planıBto418 ders planı
Bto418 ders planı
Esra Telli1.8K vues
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx par Zehra Ertaş
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş 10 vues
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı par bdr,
B D E Teknikleri Ve UygulamarıB D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı
bdr,1K vues
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx par Fatma YUMUŞAK
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxBilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx par hikmetbelge
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
hikmetbelge6 vues
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser2833366 vues
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx par ReyhanOkumular
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
ReyhanOkumular18 vues
Bilgisayar Destekli Öğretim par S. Y.
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
S. Y.1.7K vues
Bilgisayar destekli eğitim.pptx par Hatice Genç
Bilgisayar destekli eğitim.pptxBilgisayar destekli eğitim.pptx
Bilgisayar destekli eğitim.pptx
Hatice Genç21 vues
e-öğrenme geliştirme süreci par Okan Oğuz
e-öğrenme geliştirme sürecie-öğrenme geliştirme süreci
e-öğrenme geliştirme süreci
Okan Oğuz583 vues
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx par BÜŞRA USLU
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BÜŞRA USLU28 vues

Plus de Rahme Latif Gündoğan

Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4 par
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Rahme Latif Gündoğan
259 vues26 diapositives
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4 par
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Rahme Latif Gündoğan
249 vues26 diapositives
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4 par
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 4Rahme Latif Gündoğan
335 vues26 diapositives
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 3 par
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 3Bilgisayarkullanımı.ppt_ 3
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 3Rahme Latif Gündoğan
631 vues26 diapositives
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 2 par
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 2Bilgisayarkullanımı.ppt_ 2
Bilgisayarkullanımı.ppt_ 2Rahme Latif Gündoğan
847 vues42 diapositives
Internet.ppt_4 par
Internet.ppt_4Internet.ppt_4
Internet.ppt_4Rahme Latif Gündoğan
421 vues37 diapositives

Plus de Rahme Latif Gündoğan(15)

Power point uygulamsı eğitimde_Internetvebilgisayar_kullanımı par Rahme Latif Gündoğan
Power point uygulamsı eğitimde_Internetvebilgisayar_kullanımıPower point uygulamsı eğitimde_Internetvebilgisayar_kullanımı
Power point uygulamsı eğitimde_Internetvebilgisayar_kullanımı

Dernier

Açık öğrenme ve ihak.pptx par
Açık öğrenme ve ihak.pptxAçık öğrenme ve ihak.pptx
Açık öğrenme ve ihak.pptxkucukkeskinhatice
20 vues61 diapositives
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf par
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 vues10 diapositives
Bir Boyutta Hareket.pdf par
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
5 vues20 diapositives
Risk Yonetimi.ppsx par
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 vues11 diapositives
huni par
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 vues11 diapositives
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) par
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 vues105 diapositives

Bilgisayar Kullanımı

 • 1. EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Bilgisayar Destekli Eğitim 1
 • 2. ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR • Bilgisayar yönetimli öğretim • Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar Destekli Eğitim 2
 • 3. Bilgisayar Destekli Öğ retim • Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), bilgisayarın sistem içinde programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 3
 • 4. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM • Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan ders yazılım türleri – Özel ders – Alıştırma – Benzetişim (simulation). Bilgisayar Destekli Eğitim 4
 • 5. Ö zel Ders Yazılımları • Özel ders, belli bir konu ya da kavramı öğretmeye yönelik programlardır. • Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan yazılım türüdür. Bilgisayar Destekli Eğitim 5
 • 6. Ö zel Ders Yazılımları 1.Giriş 2.Bilginin 3.Soru Bölümü Sunulması ve cevap 5.Geri 4. Cevabı 6.Kapanış Bildirim Değerlendirme Bilgisayar Destekli Eğitim 6
 • 7. 1. Giriş Bö lü mü • İlgi Çekme • Hedefler • Yönergeler • Önceki Bilginin Hatırlatılması • Program Kontrolü • Öntest Bilgisayar Destekli Eğitim 7
 • 8. İlgi Ç ekme • İlgi çekici grafik ve animasyon kullanımı • Müzik • Sözlü ve yazılı mesajlar kullanımı Hedefler • Genelde ilk ekranı ders sonunda öğrencilerin kazanacağı davranışları belirten hedefler takip eder. • Amaç, öğrencilerin öğretim sonunda kendilerinden ne beklendiği konusunda bilgilendirilmesidir. • Hedeflerin etkililiği öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine göre değişir. • Hedefler ~ öğrenci yaşantıları Bilgisayar Destekli Eğitim 8
 • 9. Yö nergeler • Program içerisinde ileriye nasıl gidileceği, geriye nasıl dönülebileceği, programın nasıl sonlandırılacağı, soruların nasıl cevaplandırılacağı, nasıl yardım alınacağı hakkındaki bilgileri içermelidir. • Kullanılacak özel tuşlar açıklanmalı • Kısa cümleler kullanılmalı • Olumsuz ifadelerden kaçınılmalı • Teknik kelime ve kısaltma kullanmaktan kaçınılmalı • Ekranlar arasında ilerlemek ve yardım için kullanılan simgeler (ikonlar) ekranın altında yer almalıdır. • İkonların yerleşimi her ekranda aynı olmalıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 9
 • 10. Ö nceki Bilginin Hatırlatılması • Yeni bilgiler önceki bilgilerle ilişkilendirildiğinde daha fazla öğrenim ve kalıcılık • Detaylı açıklama yerine kısa bir yazı veya grafik • Ders başında konunun ana noktalarını gösteren grafiksel bir özet bir hatırlatma imgesi vazifesi görebilir. Bilgisayar Destekli Eğitim 10
 • 11. Program Kontrolü Kontrol •Tamamen Bilgisayar •Öğrencinin her bir ekrandaki •Tamamen bilgiyi izleme zamanı Öğrenci •Alıştırmaların sayısı ve zorluk dereceleri •Kısmen •Konuların sunuluş sırası Öğrenci •Farklı düzeylerde hazırlanmış modüllerin seçimi •Kısmen Bilgisayar Bilgisayar Destekli Eğitim 11
 • 12. Ö ntest • Dersin öğrenci düzeyine uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik tasarlanmış kısa bir testtir. • Öğrencinin derse hazır olup olmadığı • Derste kazandırılacak davranışlara önceden sahip olup olmadığı öğrenilebilir. • Öğrenci, düzeyine en uygun program kısmına gönderilebilir. Bilgisayar Destekli Eğitim 12
 • 13. 2. Bilginin Sunulması  Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı  Karmaşık bilgiler küçük adımlara parçalanmalı  Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte bulunmalıdır.  Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmalıdır.  Bilgi (Metin) Yerleşimi  Grafikler ve Canlandırma Bilgisayar Destekli Eğitim 13
 • 14. Bilgi (Metin) Yerleşimi  Metin  Paragraf  Cümle  Kelime  Satır  Yazı tipi  Yeni Konu Yeni Ekran Bilgisayar Destekli Eğitim 14
 • 15. Grafikler ve Canlandırma  Görsel materyaller, sözel bilgileri tanımlamak, açıklığa kavuşturmak veya desteklemek amacıyla kullanılır.  Görsel materyaller, karmaşık bilgileri basitleştirerek bilgilerin daha kolay öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.  Etkiliği bilginin özünü sunmalarına, önemli noktaları ortaya koymalarına, yazılı materyalde verilen yapısal ilişkileri açıklamalarına ve özellikle BDÖ’de ilgili yazılı materyalle yan yana verilmelerine bağlıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 15
 • 16. Grafikler ve Canlandırma  Aşırı ayrıntı ve gerçek resimlerden kaçınılmalıdır.  Karmaşık grafikler mümkünse basit parçalara bölünmelidir.  Öğrenci, sunulan grafiğin izleme süresini kontrol edebilmelidir.  Canlandırmalar gerektiğinde tekrar edilebilmelidir.  Dikkat çekmek ve ayırt etmek için renk (en fazla 4) kullanılmalıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 16
 • 17. 3. Soru-Cevap  ETKİLEŞİM BDÖ’in ve etkili bir öğretme – öğrenme sürecinin en önemli özelliğidir.  Soru  Cevap Sorular;  Geri bildirim  Ders başlamadan  Ders sırasında Soruların İşlevleri:  Motivasyonu artırmak  Ders sonunda  Öğrenciye pratik yaptırmak  Verilen bilginin ne düzeyde anlaşıldığını öğrenmek  Öğrencinin dikkatini dersin önemli noktalarına çekmek  Dersin akış sırası için karar vermek Bilgisayar Destekli Eğitim 17
 • 18. 4. Cevabı Değerlendirme Cevaplar;  Geri bildirim sağlamak  Dersin akışını belirlemek  Başarıya yönelik verileri kaydetmek 5. Geri Bildirim Geri bildirim, bir soruya cevap verildikten sonra öğrenciye sunulan mesajdır. Geri bildirimin etkililiği, öğrenciler tarafından anlaşılmasına ve cevapla ilgisine bağlıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 18
 • 19. 6. Kapanış  Bir özel ders sonunda ders özetlenmelidir.  Özet, temel kavramların listesi ya da sunulan bilgileri özetleyen bir paragraf olabilir. Bilgisayar Destekli Eğitim 19
 • 20. Alıştırma Yazılımları Alıştırmalar, özel dersten farklı olarak belirli bir konu ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır. Benzetişim Yazılımları Benzetişimler, bir takım olay ve durumları modelleyerek, öğrenciye bu modeller hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır. Bilgisayar Destekli Eğitim 20
 • 21. Bilgisayar Destekli Öğretim Programlama Araçları: BDÖ derslerinin geliştirilmesi sürecinde en kritik aşama, hazırlanan dokümanların bilgisayar koduna çevrilmesi “programlama” aşamalarıdır. Çünkü, bir BDÖ yazılımın etkililiği, yazılımın tasarımına bağlıdır. Yazılım tasarımı için kullanılabilecek, farklı yeterlilik ve özelliklere sahip değişik programlama araçları bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Eğitim 21
 • 22. Bilgisayar Destekli Öğretim Programlama Araçları: Programlama araçları, özellikleri nedeniyle, üç gruba ayrılmaktadır: 1.Programlama dili (ör: Basic, Pascal, C). 2.Yazarlık Dili (ör: Coursewrite, Pilot) 3.Yazarlık Sistemi (ör: Hypercard,Toolbook, Authorware) Bilgisayar Destekli Eğitim 22