Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cariere De Succes

6 220 vues

Publié le

Publié dans : Carrière, Business
 • Soyez le premier à commenter

Cariere De Succes

 1. 1. Cariere de succes Realizator: Raluca Lupu
 2. 2. Unii consider ă c ă a avea succes î nseamn ă s ă c âş tigi c â t mai mul ţ i bani î n munca respectiv ă , al ţ ii consider ă c ă i mportante sunt recunoa ş terile oficiale, p remiile sau faima î ntr-un domeniu, î n timp ce al ţ ii se consider ă î mplini ţ i dac ă au o meserie palpitant ă , plin ă de n eprev ă zut. Ce inseamnă o carieră de succes?
 3. 3. Ce inseamnă să ai succes în carieră? “ Succesul î n carier ă î nseamn ă s ă faci ce i ţ i place ş i s ă fii pl ă tit foarte bine pentru asta.” Ana, deputy editor “ M ă simt î mplinit ă î n carier ă c â nd o client ă î mi spune<<wow, mi-ai schimbat via ţ a>>”. Mona, instructor de fitness “ Pentru mine, succesul î n carier ă ... se m ă soar ă la evalu ă rile anuale şi aici vedem, cât am învăţat şi cât am ajutat compania. ” Mihaela, contabil ă “ Profesia mea este una din cele mai frumoase din lume . ” Diana, traduc ă tor
 4. 4. Un conduc ă tor trebuie s ă implementeze o structur ă de management flexibil ă , bazat ă pe sus ţ inerea echipei, în curajarea perfec ţ ion ă rii ş i a creativit ăţ ii angaja ţ ilor. Trebuie s ă lup ţ i mult, s ă îţ i dore ş ti cu adev ă rat s ă devii un manager bun. Trebuie s ă î nve ţ i î ntotde a una din gre ş eli, pentru ca ele s ă nu se mai repete. Ş i î nv ăţâ nd de pe urma lor s ă nu ajungi la rezultate negative, care s ă d ă uneze companiei. Management??
 5. 5. Arheologia oferă o contribuţie esenţială la studiul istoriei umane. Deşi nu e o meserie prea consistentă îţi poate oferi faimă şi renume în întreaga lume. Arheologia??
 6. 6. Pictura este o meserie costisitoare, realizată de oamenii cu bani puţini. Deşi nu prea obţii rezultate monetare, obţii performanţe. Talentul şi dorinţa de realizare pe plan profesional sunt principalele aptitudini, de care aveţi nevoie, pentru a deveni un pictor faimos. Pictură??
 7. 7. Actoria este cea mai complexă meserie pentru că îţi dă posibilitatea să-ţi imaginezi că eşti absolut oricine, că te poţi diviza în sute de mii de caractere, că poţi fi tot ceea ce visezi. Actorie??
 8. 8. Arta fotografiei?? “ Marea satisfacţie vine atunci când lucrezi alături de 500 de fotografi şi te întorci cu ceva diferit.&quot; David Burnett
 9. 9. Arhitectura oferă multe oportunităţi precum un viitor asigurat din punct de vedere economic, dar şi al obţinerii de rezultate. Talentul, unicitatea, munca sunt doar câteva din abilităţile care te pot ajuta. Arhitectură??
 10. 10. Designers?? Originalitatea este expresia noutăţii, a inovaţiei, ea se poate constata, când vrem să testăm posibilităţile cuiva, prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei.
 11. 11. A fi scriitor înseamnă să trăieşti cu intensitate orice idee din trecut, prezent sau viitor. El creează personaje şi acţiuni care sunt total inofensive în realitate. Scriitor??
 12. 12. Astronomie?? D in cele mai vechi timpuri omul a contemplat bolta înstelată, întrebându-se: ce este cerul? ce legi îi guvernează mişcarea? Astfel apar meserii care să răspundă la curiozitatea omului. Meserii care vor continua să existe.
 13. 13. Medicină?? Pentru reuşita în plan profesional ai nevoie atât de experienţă şi studii cât şi de plăcere, muncă şi risc. Medicina este un domeniu de viitor, ce asigură un trai decent, performanţe şi beneficii economice.
 14. 14. Prezentator TV?? Emotii . Agitatie. Divertisment . Diplomatie. Respect. Socializare .
 15. 15. Sculptor?? Sculptura este o artă a v olumelor în spaţiu care încearcă să atingă coarda sensibilă a persoanelor umane prin expunerea spaţială a diferite obiecte reale, tridimensionale .
 16. 16. Inginer?? Spre deosebire de savanti, care studiază natura şi fenomenele naturale pentru a stabili principii, axiome şi teoreme, inginerii sunt aceia care aplică principiile teoretice din matematică şi fizică pentru a crea un produs .
 17. 17. Meseria de detectiv particular implica investigarea (conform cerintelor clientului) de evenimente care sunt legate de pagube, santaj, infidelitate (adulter) etc. Detectiv Particular??
 18. 18. Pompier?? Meseria de pompier presupune efectuarea unei game largi de operatiuni de salvare, în special de stingere a incendiilor.
 19. 19. Avoca ţii, care îşi fac meseria doar pentru bani, nu vor avea succes în profesie. Dreptul??
 20. 20. <ul><li>Imaginea este importantă nu doar în industria modei, ci in fiecare domeniu de marketing. Aspectul ajută produsul să se vândă. Când ai o afacere în derulare descoperi că există mai multe aspecte ce ar trebui acoperite, unul fiind: IMAGINEA. </li></ul>Make-up??
 21. 21. Jurnalistică?? Jurnalistica este meseria cea mai interesant ă din lume . O meserie î n care se impun ş i se men ţ in doar cei foarte buni. Iar pentru ca s ă fii foarte bun ai nevoie de o preg ă tire aparte. Pasiunea, talentul ş i curiozit ăţ ile tale au nevoie de o preg ă tire specializat ă.
 22. 22. Î n industria modei, ast ă zi ai mai multe oportunit ăţ i pentru a reu ş i î n carier ă . Modelling??
 23. 23. Emotii Stil Atitudine Frumusete Eleganta
 24. 24. <ul><li>Poate că nu e cea mai căutată meserie sau cea mai reuşită, dar cu siguranţă este cea mai frumoasă... </li></ul>
 25. 25. Meseria studentului
 26. 26. 6 reguli care te pot ajuta să devii un student silitor şi de succes Regula1. Copiatul este cheia succesului Regula2. Absen ţ a presupune mult ă munc ă Regula3. Urmeaza- ţ i instinctul Regula4. Onoreaz ă - ţi dorin ţ ele Regula 5. F ă - ţ i singur orarul Regula 6. Asum ă -ti riscurile
 27. 27. Este meseria în care toate problemele au o rezolvare şi în care nimic nu este imposibil!
 28. 28. La o carieră de succes visează fiecare dintre noi, carieră care să aducă satisfacţie atât pe plan material cât si sentimental... <ul><li>Din păcate nu toţi care işi propun să facă ceva în viaţă reuşesc intotdeauna... </li></ul><ul><li>Totuşi cei mai mulţi dintre noi visează la o carieră de vis aşa cum si noi o facem...adolescenţii din ziua de azi... </li></ul>
 29. 29. <ul><li>V ă mulţum esc pentru atenţia acordată şi vă urez </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> SUCCES ÎN CARIERĂ! </li></ul><ul><li>oricare ar fi aceea... </li></ul>

×