Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fichas e Conto A QUE SABE A LÚA

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Fichas e Conto A QUE SABE A LÚA

 1. 1. NOME: …………………………………………………CURSO: …………………………………………….…
 2. 2. CONTESTA ÁS SEGUINTES PREGUNTAS: Cal é o título do conto: …………………………………………………… Como se chama o seu autor e ilustrador? …………………………………………………… Cal é a editorial? ……………………………………………………
 3. 3. ELIXE CALES DESTES ASPECTOS SE TRATAN NO CONTO: solidarid mentir ade a amizad e famemedo a forza da unión soño colabora ción
 4. 4. COLOREA ESTAS PALABRAS NA SOPA DE LETRAS: Mono – Raposo – Cebra – León Elefante – Rato - Xirafa M o n o R C x E z n ñ v a e b l R g e a p b l e a h r t o r a f t x s l s a e a o s L e o n i n l z n r d f u t X i r a f a o e
 5. 5. ESCRIBE OS NOMES DOS ANIMAIS:elefa león rato cebrantetartar mono rapos xirafa uga o
 6. 6. DECORA A LÚA:
 7. 7. BUSCA ESTAS PALABRAS NO POEMA:estrelas – ceo – noite – lúa nubes – mar - algodón
 8. 8. BUSCA ESTAS PALABRAS NO POEMA:Sol – luna – Lorenzo - Catalina El sol se llama Lorenzo y la luna Catalina Cuando Lorenzo se acuesta se levanta Catalina, pero mira, mira, mira, pero mira, mira, me Lo que a mi me está pasando no le pasará a usted.
 9. 9. NUMERA POR ORDE DE APARICIÓN:
 10. 10. COLOREA SÓ OS DO CONTO:
 11. 11. CONTO A QUE SABE A LÚA Había moito tempo que os animaistiñan ganas de saber a que sabía a , peronon podían alcanzala. Un día, a pequena decidíu subirao monte máis alto para poder chergar á Como aínda así non foi capaz dealcanzala, chamou polo O subíu ao lombo da etentou chegar, á pero tampouco podía.Entón chamou á A subíu ao lombo do , perocomo tampouco lle chegaba chamou pola
 12. 12. A subíu ao lombo da ,estirouse un pouquiño, pero comotampouco lle chegou chamou polo A , entretanto, tomou aquelocomo un xogo e cada vez se alonxabaun chisquiño máis. O acomodouse enriba da ,eesforzouse por chegar ata a , perotampouco a alcanzou, así que chamoupolo . O trepou polas costas do, pero ao ver que a se apartaba cadavez máis, chamou polo
 13. 13. O subíu ao lombo do e,aínda que xa podía cheirar á , nonera quen de tocala nin de probar unanaquiño., así que chamou ao A xa empezaba a estaraburrida daquel xogo, así que en lugarde escapar un pouquiño máis pensouque un tan pequeniño non podíamancala, e ficou onde estaba.
 14. 14. Así foi como o subíu enriba da, do , da , da , do , do ,do doe… … dunha dentada, arrincou unanaquiño de Saboreounocompracido, e logo foi dándolle unbocado ao , ao , ao , á á ,á ao eá Por fin puideron saborear ae resultou que a sabía a aquelo quemáis lle gustaba a cada un.
 15. 15. Esa noite todos moixuntos. Un que o vira tododende a auga non entendía nada e dixo: - ¡Vaiche boa! Tanto esforzopara chegar á alá enriba no ceo ¿nonverán que aquí abaixo, na auga, hai unhamáis cerca? E colorin, colorado… … este conto está rematado.
 16. 16. AUTOR ILUSTRAD ORTITULO PORTAD AE DI T O R I AL

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • rribeiropt2

  Apr. 26, 2015
 • irceupinto

  Oct. 10, 2016

Vues

Nombre de vues

4 612

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

10

Actions

Téléchargements

179

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×