Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Photoshop Въведение

8 211 vues

Publié le

Въведение в курса "Основи на Adobe Photoshop"

Publié dans : Design
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Photoshop Въведение

 1. 1. Adobe Photoshop: Въведение • Неоспорим лидер • Обширен набор от инструменти и опции • За какво използваме Photoshop? o Илюстрация o Обработка на фотографии o Колажи o Създаване на интерфейс o Анимация и 3D
 2. 2. Adobe Photoshop: Определение • Графичен редактор на растерни изображения • Растер = bitmap (English) = решетка, матрица
 3. 3. Пиксел. Концепция за пиксел • Mалък правоъгълен елемент • Най-малката единица в растерното изображение • ½px или ¼px не съществуват • Всички пиксели са с един размер • Подредени в колони и редове • Всеки пиксел може да е различен цвят
 4. 4. Източници на пиксели • Генериране на растерно изображение • Създаване на растерно изображение чрез дигитално устройство o Фотоапарат o Видеокамера o Скенер • Комбинация
 5. 5. Недостатъци на растера o Всяка промяна на пиксели е финална o Растерното изображение е едно цяло и не може да се дели o Пикселите не могат да се местят, могат единствено да се оцветяват в друг цвят o Малък брой пиксели = липса на детайлност o Голям брой пиксели = тежък файл o Увеличаване на растера => по-лошо качество
 6. 6. Инсталация на Adobe Photoshop • www.adobe.com • Trial version = 30 дни • Adobe Creative Cloud • Adobe Photoshop CS6 / Creative Suite • Интерфейс на различни езици • Опции Install / Try • License agreement => бутон Accept • Въвеждане на сериен код => бутон Next • Изберете директория за инсталация • 32 Bit / 64 Bit опции според ОС
 7. 7. Инсталация на Adobe Photoshop => Install
 8. 8. Интерфейс на Adobe Photoshop • Toolbar = Кутия с инструменти • Program menu • Option Bar = Лента с настройки • Document window • Palettes = Палитри / Панели • Scroll Bars
 9. 9. Кутията с инструменти • 65+ инструмента • Групирани според предназначението си
 10. 10. Меню с команди • Групирани според функцията си • Падащи менюта • Подменюта o Image => Mode => RGB o Image => Adjustments =>Hue/Saturation • Диалогов прозорец o File =>New • Панели o Menu => Windows
 11. 11. Меню с команди • Местене и комбиниране на панели • Панелно меню => съдържа различни команди Keyboard shortcuts • L • Shift + L • Menu => Edit => Keyboard shortcuts
 12. 12. Workspace / Работно поле • Reset workspace-name • New workspace • Delete workspace
 13. 13. Работа с документи • Създаване на нов документ o Menu => File => New o Резолюция => брой пиксели / 1 см o Color mode / Цветен режим o RGB => 8 Bit o Advanced опции • Отваряне на вече съществуващ документ • Запазване на файл => кратки, ясни имена • Затваряне на документ
 14. 14. Видове формати • PSD • TIFF o Image Compression • JPEG o Jpeg o Jpg o Jpe o Малък размер => по-лошо качество
 15. 15. Навигация на документа • Име на документа • Мащаб • Цветови режим • * - документът съдържа промени, които не са запазени • Rulers • Команда Zoom: View=> Zoom In/Out • Инструменти Zoom и Hand o Scrubby zoom o Rotate view tool • Navigator панелът
 16. 16. Работа с повече от един документ • Window => Arrange • Видове подреба • New window for …
 17. 17. Инструменти за рисуване • Brush / Четка => размазани ръбове • Pencil / Молив => остри ръбове • Опции и настройки o Размер o Твърдост o Библиотеки => Brush Presets o Опция за прозрачност o Color overlay modes => Режими на смесване на цветовете
 18. 18. Избор на цветове • Foreground color • Background color • Цветен панел o Системи цветове – RGB, CMYK, HSB, Lab o Swatches панелът => работа с библиотеки o Color Picker => стойности на цветовете
 19. 19. Въпроси?

×