Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Gästnätter (prel) i sverige 2014 09

  1. Gästnätter Sverige september 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 •Antalet totala gästnätter i Sverige var 3,7 miljoner i september 2014 vilket är 4,8 procent fler eller 169 000 fler än motsvarande månad 2013. •De utländska gästerna ökade i september med 5,3 procent och de svenska ökade med 4,6 procent •Västernorrlands län ökade mest i procent i september med 20,8 procent fler gästnätter än motsvarande 2013. Även Västerbotten och Gävleborg ökar kraftigt med 13,3 respektive 12,5 procent •För årets första nio månader har ökat antalet gästnätter ökat med 3,8 procent vilket motsvarar 1 717 000 nya gästnätter. 38% av de nya gästnätterna har tillkommit i Stockholm. •Största negativa förändringarna i september har Dalarna (-9%), Kronoberg (-9%) samt Norrbotten (-7%) •Andelen utländska gästnätter är alltid högre under sommaren och uppgick i september till 24 procent Förändring i % jmf motsvarande månad 2013 Svenska och utländska gästnätter andel av total Utländska; 24% Svenska; 76% 5,3% 4,6% 4,8% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 5,4% Utländska Svenska Totalt
  2. Gästnätter Sverige september 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Förändring av gästnätter från de 10 största nationerna september 2014 vs september 2013 januari-september 2013 vs januari-september 2014 -4% -1% -3% 8% 14% -12% 7% 1% 7% -26% Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Ryssland 0% 8% -2% 10% 10% 2% 12% 4% 10% -10% Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Ryssland Utländska gästnätter ökar med 5% och svenska med 4% i september Våra grannar minskar sina besök! Norge -4%, Danmark -3% och Finland -12%! Nederländerna och Storbritannien fortsätter att öka starkt. +14% respektive +8% i september Stort tapp av ryska gästnätter i september, -26%! Enligt förväntan. Hitills i år -10%.
  3. Gästnätter Sverige september 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Gästnätter 000201420132014201320142013201420132014201320142013Stockholm1 0689739 1288 4833393103 2322 8967296635 8965 587Uppsala888488987014131351287471754742Södermanland757686586211111311326465734729Östergötland1151101 3421 268171922922098911 1131 048Jönköping1101121 2641 20727263873678386877839Kronoberg647073069521253243084345407386Kalmar1151122 4222 423222044039793921 9822 026Gotland47428247764593974337731679Blekinge484676577815151991893431566589Skåne3773504 3193 99495851 0088812822653 3113 113Halland1311322 2722 24320192752541121131 9971 989Västra Götaland5745487 5167 2751561522 2012 0774183965 3155 199Värmland1201241 7331 770404069869680831 0361 074Örebro72709169651081902046362727761Västmanland55535875567780774745506479Dalarna1571734 1784 06917176025921401553 5763 478Gävleborg68618367906473706356763719Västernorrland8268917862851091027463808761Jämtland92902 1462 061181650648775741 6401 574Västerbotten1141011 3271 308161632034398851 007966Norrbotten1311411 8191 82323276266061081151 1931 217Hela Riket3 7033 53446 79545 07888684111 85611 1232 8172 69434 93933 955SeptemberJanuari-SeptemberSeptemberJanuari-SeptemberSeptemberJanuari-SeptemberSamtliga gästnätterUtländska gästnätterSvenska gästnätter
  4. Gästnätter Sverige september 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Toppen Botten % diff mot 2013201420142014201420142014Stockholm9,8%7,6%9,5%11,6%9,9%5,5% Uppsala5,0%2,2%9,3%5,6%4,2%1,6% Södermanland-1,3%0,4%-0,8%-1,2%-1,4%0,6% Östergötland4,8%5,8%-6,0%4,4%7,0%6,2% Jönköping-1,8%4,8%4,5%5,3%-3,7%4,6% Kronoberg-9,3%5,2%-17,1%5,1%-4,8%5,2% Kalmar3,0%0,0%9,2%10,8%1,7%-2,1% Gotland12,2%6,2%-23,2%-4,0%17,2%7,7% Blekinge5,9%-1,6%-1,1%5,3%9,3%-3,8% Skåne7,6%8,1%12,5%14,4%6,1%6,4% Halland-0,8%1,3%2,0%8,1%-1,3%0,4% Västra Götaland4,7%3,3%2,5%6,0%5,6%2,2% Värmland-3,4%-2,1%-1,9%0,2%-4,1%-3,6% Örebro4,0%-5,1%18,9%-7,1%2,1%-4,5% Västmanland3,5%5,5%-2,2%4,8%4,5%5,6% Dalarna-9,4%2,7%-3,4%1,7%-10,1%2,8% Gävleborg12,5%5,9%23,2%4,2%11,6%6,0% Västernorrland20,8%6,3%61,6%6,8%17,5%6,2% Jämtland2,3%4,1%10,8%3,9%0,5%4,2% Västerbotten13,3%1,4%5,0%-6,6%14,8%4,3% Norrbotten-7,2%-0,2%-12,1%3,3%-6,1%-2,0% Hela Riket4,8%3,8%5,3%6,6%4,6%2,9% SeptemberJanuari-SeptemberSeptemberJanuari-SeptemberSeptemberJanuari-SeptemberSamtliga gästnätterUtländska gästnätterSvenska gästnätter
  5. Konsultprofil - Björn Arvidsson Namn: Björn Arvidsson Titel: Partner Ålder: 51 Specialområden: Analys, Infrastruktur, Flygtrafik, Revenue Management, offentlig och privat finansiering, föreläsningar Mail: bjorn.arvidsson@razormind.se Cell: +46 (0)70-594 19 30 Office: +46 (0)8-410 392 92 Exempel på uppdrag •Analysansvarig, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och TRIP-Turistnäringens Utvecklingscenter •Stockholms Länsstyrelse, Internationell Tillgänglighet (Satsa II) 2012 •Scenariobeskrivning av Stockholms internationella tillgänglighet 2025 •Övergripande projektering ny flygplats samt Affärsplan South Lapland Airport 2011-2012 •Expandum Gällivare - Marknadsunderlag 2011 •Scenariobeskrivning över Svenska flygplatsnätet år 2020 •Analys av konsekvenser vid flygskatt •Prognos av utvecklingen på Skavsta flygplats samt angöringstrafiken 2020 Exempel på föredrag •Global utveckling av flyg och turism •Turismens omsättning och den nationella strategin •Regionala flygplatser och flygets utveckling •Modern destinationsutveckling •Offentlig och privat finansiering i turistnäringen @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Slideshare.net/Razorbjorn Har haft ett flertal olika operativa och ledande positioner inom Linjeflyg, SAS samt Transwede
Publicité