Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Informācija par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektiem
Uzklausīšanas sanāksme par
SIA «Abc» Regulatoram iesniegti...
Pārrunājamie jautājumi
 Kāpēc nepieciešamas izmaiņas, veiktie
efektivitātes pasākumi
 Kādas ir tarifu projektu izmaksu p...
Kāpēc nepieciešamas izmaiņas?
[Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus,
kāpēc nepieciešami jauni tarifi.
Iesakām uzskai...
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un...
Izmaksu pozīcija Tarifa projekts,
tūkst. tūkst. EUR
Spēkā esošais
tarifs, tūkst. EUR
Izmaiņas pret
esošo tarifu
Pamatlīdze...
Izmaksu pozīcija Tarifa projekts,
tūkst. tūkst. EUR
Spēkā esošais
tarifs, tūkst. EUR
Izmaiņas pret
esošo tarifu
Pamatlīdze...
Pakalpojumu apjoms un tā
izmaiņas
[Iesakām skaitliski atspoguļot, kādas ir pakalpojumu
apjoma izmaiņas pēdējos gados. Kāds...
Plānotie efektivitātes pasākumi
[Iesakām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir plānoti
tuvākajos 3 gados? Kāda būs šo pasā...
Kontaktinformācija
Tālrunis:
[ja iespējams, iesakām norādīt konkrētu
kontaktpersonu]
E-pasts:
Mājaslapa:
Adrese:
Paldies!
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Regulatora ieteikumi ūdenssaimniecības tarifa projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

556 vues

Publié le

Regulatora ieteikumi ūdenssaimniecības komersantiem tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Regulatora ieteikumi ūdenssaimniecības tarifa projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

 1. 1. Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem Uzklausīšanas sanāksme par SIA «Abc» Regulatoram iesniegtiem tarifu projektiem Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
 2. 2. Pārrunājamie jautājumi  Kāpēc nepieciešamas izmaiņas, veiktie efektivitātes pasākumi  Kādas ir tarifu projektu izmaksu pozīcijas  Kā izmaksas ir mainījušās  Kādas ir pakalpojumu apjoma izmaiņas pēdējos gados  Plānotie efektivitātes pasākumi, to ietekme un lietotāju ieguvumi Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
 3. 3. Kāpēc nepieciešamas izmaiņas? [Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus, kāpēc nepieciešami jauni tarifi. Iesakām uzskaitīt, kādi efektivitātes pasākumi līdz šim ir veikti, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, mazinātu izmaksas. Kādu ietekmi tie ir atstājuši un kādi ir lietotāju ieguvumi?] Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
 4. 4. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Personāla izmaksas Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas Materiālu izmaksas Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016 [Iesakām atspoguļot izmaksu proporcionālo sadalījumu. Piemēru skatīt diagrammā.] Tarifu projekta izmaksu pozīcijas Ūdensapgādes pakalpojuma tarifā Kanalizācijas pakalpojuma tarifā 13% 33% 9%3% 18% 6% 6% 5% 7% 5% 26% 1% 1%6%40% 1% 13% 7%
 5. 5. Izmaksu pozīcija Tarifa projekts, tūkst. tūkst. EUR Spēkā esošais tarifs, tūkst. EUR Izmaiņas pret esošo tarifu Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 54 50 + 8% Personāla izmaksas 134 130 + 3% Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 36 40 - 10% Materiālu izmaksas 14 20 - 30% Elektroenerģija, kurināmais, siltums, gāze 72 50 + 44% Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi 19 15 + 27% Kredīta % maksājumi un pamatsummas atmaksa 19 19 0% Nodokļi 26 25 + 4% Pārējās izmaksas 10 6 + 67% Ieņēmumi, par kuru daļu samazina tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas (virslimita piesārņojumu attīrīšana; ieņēmumiem no citu pakalpojumu sniegšanas) - - - Rentabilitāte 27 28 - 4% KOPĀ 411 383 + 7% Pakalpojuma apjoms, tūkst. m3 628 700 - 10% Tarifs, EUR/m3 0,66 0,55 + 20% Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016 [Iesakām atspoguļot izmaksu sadalījumu pa tarifa projekta lielākajām pozīcijām, norādot izmaksu izmaiņas attiecībā pret spēkā esošo tarifu. Piemērs atspoguļots tabulā. Ja izmaksu pozīcija «Pārējās izmaksas» ir ievērojama, aicinām sagatavot atsevišķu slaidu, kurā skaidrot, kas ir ietverts šajā izmaksu pozīcijā.] Ūdensapgādes pakalpojuma tarifa projekta izmaksas
 6. 6. Izmaksu pozīcija Tarifa projekts, tūkst. tūkst. EUR Spēkā esošais tarifs, tūkst. EUR Izmaiņas pret esošo tarifu Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 23 20 + 15% Personāla izmaksas 121 115 + 5% Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 7 10 - 30% Materiālu izmaksas 3 5 - 40% Elektroenerģija, kurināmais, siltums, gāze 30 20 + 50% Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi 11 15 - 27% Kredīta % maksājumi un pamatsummas atmaksa 61 20 + 205% Nodokļi 0,5 0,5 0% Pārējās izmaksas 186,5 180 + 4% Ieņēmumi, par kuru daļu samazina tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas (virslimita piesārņojumu attīrīšana; ieņēmumiem no citu pakalpojumu sniegšanas) - - - Rentabilitāte 31 28 + 11% KOPĀ 474 413,5 + 15% Pakalpojumu apjoms, tūkst. m3 294 350 - 10% Tarifs, EUR/m3 1,62 1,18 + 37% Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016 [Iesakām atspoguļot izmaksu sadalījumu pa tarifa projekta lielākajām pozīcijām, norādot izmaksu izmaiņas attiecībā pret spēkā esošo tarifu. Piemērs atspoguļots tabulā. Ja izmaksu pozīcija «Pārējās izmaksas» ir ievērojama, aicinām sagatavot atsevišķu slaidu, kurā skaidrot, kas ir ietverts šajā izmaksu pozīcijā.] Kanalizācijas pakalpojuma tarifa projekta izmaksas
 7. 7. Pakalpojumu apjoms un tā izmaiņas [Iesakām skaitliski atspoguļot, kādas ir pakalpojumu apjoma izmaiņas pēdējos gados. Kāds pakalpojumu apjoms ir ietverts šobrīd spēkā esošajos tarifos.] Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
 8. 8. Plānotie efektivitātes pasākumi [Iesakām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir plānoti tuvākajos 3 gados? Kāda būs šo pasākumu ietekme uz pakalpojumu tarifiem un kādi plānoti pakalpojuma lietotāju ieguvumi?] Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
 9. 9. Kontaktinformācija Tālrunis: [ja iespējams, iesakām norādīt konkrētu kontaktpersonu] E-pasts: Mājaslapa: Adrese: Paldies! Regulatora ieteikumi tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

×