Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rehmi Kristensen Online reputation management

312 vues

Publié le

This article is about Online Reputation Management. It's written in Danish.

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Rehmi Kristensen Online reputation management

  1. 1.  Online  Reputation  Management    At  eje  sit  brand  på  internettet  Rehmi  Kristensen  ABSTRACT  This  assignment  is  about  online  reputation  management.  If  you’re  a  company  or  just  a  private  person,  you  will  have  to  own  your  personal  brand  on  the  Internet.  The  Internet  knows  a  lot  about  you  and  if  you  do  not  control  the  information  given  about  you  –  someone  else  will.  Therefore  it’s  very  important  to  keep  track  of  your  personal  brand  and  own  it.              About    Forfatteren  Rehmi  Kristensen  er  Business  Development  Engineer  studerende  ved  Aarhus  Universitet,  AU-­‐Herning.  Interesserer  sig  indenfor  konceptudvikling,  ledelse,  innovation,  produktudvikling,  marketing,  forretningsskabelse,  iværksætteri,  politik  og  rejse.    Emnet  er  behandlet  i  forbindelse  med  faget  Forretningsskabelse  gennem  sociale  medier  v/AU-­‐Herning.          Denne  artikel  er  ikke  til  kommerciel  brug.  Artiklen  er  udelukkende  til  inspiration  og  information  om  emnet.      Der  er  anvendt  eksterne  kilder  –  intet  materiale  er  kopieret  
  2. 2. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     2    Online  Reputation  Management      Online  reputation  management  omhandler  arbejdet  med  at  kontrollere  omdømmet  på  en  person,  en  virksomhed  eller  et  produkt  online  og  kan  i  grove  træk  sammenlignes  med  det  arbejde  en  spindoktor  udfører  i  den  virkelige  verden.  At  arbejde  med  online  reputation  management  inkluderer  at  arbejde  med  kompleks  søgemaskineoptimering.    Formål  Online  reputation  management  har  flere  formål.  Først  og  fremmest  er  det  at  begrænse  dårlig  omtale  på  internettet,  da  det  kan  være  ødelæggende  for  en  virksomhed  eller  person.  Næst  er  det  at  fremme-­‐  og  fremhæve  god  omtale,  samt  at  pleje  sit  personlige  brand.      Reputation  management  inddeles  i  to  former:    • Den  proaktive    • Den  reaktive      Den  proaktive  handler  om  forebyggelse.  Det  er  alt  det  der  kan  gøres  for  at  sikre  sit  brand  på  internettet.  Her  fokuseres  på  kontrol  og  dataindsamling.  Man  tager  ejerskab  på  sit  brand  på  de  mest  almindelige-­‐  og  ualmindelige  steder,  hvor  ens  brand  figurerer  på  internettet.  Hertil  forsøges  det  at  kontrollere  den  information  der  florerer,  med  formålet  at  kunne  reagere  på  negativ  omtale,  deltage  i  diskussioner,  og  sikre  at  der  gives  korrekte  informationer  om  ens  brand.  Ligeledes  handler  det  om  at  synliggøre  sit  brand  og  være  tilgængelig.  Der  arbejdes  her  med  at  besidde  de  første  pladser  i  søgeresultaterne  –  og  bestemme  disses  indhold,  på  de  store  online  søgemaskiner  såsom  Google,  Yahoo  og  Bing.    Den  reaktive  handler  om  at  begrænse  en  skades  omfang.  Her  arbejdes  med  skader,  der  allerede  er  forvoldt  på  ens  brand  online.  Det  kan  eksempelvis  være  negativ  omtale,  ukorrekte  informationer,  personlige  angreb  eller  hadefulde  indlæg.  Hertil  forsøges  det  at  ”skubbe”  det  skadelige  materiale  længere  ned  i  søgeresultaterne,  på  de  online  søgemaskiner.  På  den  måde  bliver  det  skadelige  materiale  mindre  tilgængeligt,  og  der  gøres  i  stedet  plads,  til  den  positive  omtale  eller  korrekte  information.      Hvorfor  have  et  online  omdømme?  Et  online  omdømme  er  vigtigt  at  have,  fordi  mennesker  i  stigende  grad,  anvender  de  online  søgemaskiner,  til  at  finde  information  om  virksomheder,  personer  eller  produkter.  Det  kan  være  i  forbindelse  med  ansættelsesprocesser,  karrierer  skift,  køb  af  produkter,  reklamation  eller  blot  for  at  finde  kontaktmuligheder.  I  alle  tilfælde  ønsker  man  at  vide  mere  om  brandet,  og  hvad  andre  mennesker  mener  om  det,  for  derpå  at  danne  sit  eget  indtryk.  Der  opstår  spørgsmål  som:  Er  brandet  pålideligt?  Er  det  værdsat  af  andre?  Findes  der  noget  negativ  omtale?  Tror  andre  på  brandet?  Og  så  videre.    
  3. 3. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     3  Idet  folk  i  stigende  grad  søger  svar  på  sådanne  spørgsmål,  er  det  i  ens  interesse  at  materialet  på  internettet  er  positivt,  informativt  og  oprigtigt.  I  modsat  fald  kan  det  være  skadende  for  ens  brand.  Omkring  57%  af  internettets  voksne  brugere,  har  allerede  søgt  på  deres  eget  navn  på  internettet,  via  de  store  søgemaskiner.  (Kilde:  Mary  Madden,  Aaron  Smith  –  Reputation  mangangement  and  social  media,  26  maj  2010).        Der  bliver  delt  viden  og  informationer  på  internettet  som  aldrig  før,  og  kommunikationen  foregår  på  kryds  og  tværs  af  mennesker  og  platforme.  Førhen  kunne  et  brand  kommunikere  budskaber  oppe  fra  og  ned.  Det  vil  sige  at  man  kunne  præge  forbrugerne  med  sit  materiale  efter  eget  ønske.  Forbrugerne  havde  ikke  mulighed  for  at  besvare  eller  reagere  på  materialet,  medmindre  man  skrev  et  læserbrev  til  avisen,  eller  på  anden  vis  forsøgte  at  råbe  medierne  op.  Dette  var  den  eneste  måde,  sammen  med  word  of  mouth,  som  forbrugerne  kunne  bruge  til  at  dele  meninger  og  holdninger  med  hinanden.  Dette  var  imidlertid  de  færreste  som  ønskede  at  bruge  den  fornødne  tid  og  kræfter  på,  og  derfor  var  det  svært  at  besvare  materialet  som  man  blev  præget  af.  Derfor  kunne  de  enkelte  brands  være  i  fred  så  at  sige.  Man  fik  ikke  forbrugernes  feedback  eller  reaktion  på  materialet,  og  derfor  kunne  det  være  svært  at  måle  værdien  af  ens  omdømme  blandt  forbrugerne.      Det  er  præcis  her  sociale  medier  har  revolutioneret.  Nu  kommunikeres  der  ikke  kun  oppe  fra  og  ned,  men  i  lige  så  stor  grad  nedefra  og  op.  Det  betyder  at  de  enkelte  brands  ikke,  i  lige  så  høj  grad,  kan  styre  den  information  der  findes  om  dem.  Man  er  blevet  mere  følsom,  og  forbrugerne  kan  sige  deres  mening,  og  dele  den  med  flere  tusind  mennesker  i  løbet  af  ingen  tid.  Førhen  ville  tilsvarende  meninger  og  holdninger,  måske  arbejde  sig  op  til  overfladen  over  en  hvis  rum  tid  –  hvis  de  overhovedet  nåede  så  langt.    Denne  udvikling  har  givet  mulighed  for,  at  modtage  feedback  på  ens  materiale  både  i  positiv-­‐  og    negativ  form.  Hertil  bruges  det  online  medie.  Og  begge  dele  er  gode  at  kunne  administrere  og  bruge  til  at  pleje  omdømmet  af  ens  brand.    Udviklingen  betyder  endvidere  at  informationen  deles  på  internettet,  med  eller  uden  brandets  egen  deltagelse.  Hvis  man  ikke  aktivt  går  ind  og  deltager,  har  man  ingen  jordisk  chance  for  at  vide  hvad  der  bliver  sagt  om  en.  Og  det  kan  igen  være  skadende  for  ens  brand  –  men  selvfølgelig  også  positivt.  Pointen  er,  at  man  ikke  ved  det  hvis  man  ikke  deltager  og  derfor  er  det  vigtigt  at  have  et  online  omdømme  og  administrere  det.        Der  er  flere  måder  ens  online  omdømme  kan  blive  set  på.  Uanset  om  man  søger  personale,  sælger  et  produkt,  søger  investorer  eller  vil  score  en  date,  så  bliver  de  online  søgemaskiner  anvendt  til  at  finde  yderligere  information  om  personen,  virksomheden  etc.  Herunder  er  listet  nogle  af  de  mest  almindelige  grupper  af  mennesker,  der  vil  anvende  søgemaskinerne:    • Kunder  • Forretningspartnere  • Aktionærer    • Marketing  folk  • Journalister  • Kommende  medarbejdere    • Underleverandører    • Personlige  kontakter      
  4. 4. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     4  Det  kan  ske  hvis  man  ikke  er  plejer  sit  online  omdømme  Hvis  man  ikke  tidsnok  deltager  i  samtalerne  på  de  sociale  medier,  og  tager  ejerskab  over  sit  egent  brand,  kan  det  have  konsekvenser  for  ens  omdømme.    Hvis  der  findes  dårlig  omtale  omkring  ens  brand  på  internettet,  kan  det  være  med  til  at  sætte  det  i  dårligt  lys.  Ud  fra  en  Havard  business  review  article,  med  forfatterne  Robert  Eccless,  Scott  Newquist  og  Roland  Schartz,  findes  der  tre  former  for  risikofaktorer  der  kan  være  medvirkende  til,  at  der  bliver  skabt  dårligt  indhold  om  den  givende  virksomhed:      1. Hvis  gabet  mellem  organisationens  omdømme  og  virkelighed  vokser  2. Hvis  forventningerne  fra  kunderne  ændres    3. Hvis  forskellige  virksomhedsenheder  tager  forskellige  beslutninger  der  strider  mod  hinanden      Situation  nummer  to  belyses  her  i  eksempel  1:      Eksempel  1  En  virksomhed  har  lanceret  et  produkt,  og  gør  opmærksom  på  dette  via  medierne.  Flere  mennesker  køber-­‐  og  afprøver  det.  Lad  os  sige  at  der  opstår  gruppe  af  mennesker,  som  ikke  kan  lide  produktet,  og  føler  sig  snydt  ved  at  have  brugt  penge  på  det.  Disse  ønsker  at  give  virksomheden  besked  om  deres  ringe  oplevelser,  men  kan  ikke  finde  virksomheden  på  de  mest  almindelig  sociale  netværk  –  og  der  fremkommer  ikke  relevant  materiale,  ved  at  søge  på  virksomhedens  navn  på  Google.  Kundegruppen  vil  imidlertid  ikke  lade  andre  få  samme  dårlige  oplevelse,  og  beslutter  sig  for,  på  et  –  eller  flere  fora,  at  skrive  negative  indlæg  omkring  produktet  og  virksomheden  generelt.  Disse  indlæg  læses  så  af  flere  hundrede  mennesker  i  løbet  af  kort  tid,  og  der  bliver  endda  besvaret  med  lignende  oplevelser.  Virksomhedens  salg  begynder  gradvist  at  aftage,  som  flere  og  flere  mennesker  bliver  bekendt  med  indlæggene,  men  det  opdages  ikke  før  det  er  for  sent.  På  det  tidspunkt  virksomheden  finder  ud  af,  at  der  er  utilfredse  forbrugere,  har  flere  tusinde  forbrugere  allerede  fået  indtrykket  af,  at  produktet  er  dårligt  og  at  virksomheden  ikke  er  troværdig.  De  samme  forbrugere  har  derfor  for  længst  konverteret  til  et  konkurrerende  produkt.  På  den  måde  har  virksomheden  mistet  omsætning,  troværdighed  og  i  værste  fald  trofaste  kunder.      Ovenstående  eksempel  vil  tage  længere  tid  at  rette  op  på,  fordi  skadens  omfang  har  nået  en  størrelse,  der  kan  være  svær  at  lægge  en  dæmper  på.  En  anden  ting  er,  at  indhold  på  internettet  ikke  sådan  umildbart  kan  slettes.  Det  vil  altid  være  der,  uanset  hvor  meget  nyt  indhold  man  lægger  ud  om  virksomheden.  I  det  nævnte  tilfælde  vil  søgemaskinerne  gå  ind  og  finde  relevant  indhold  om  virksomheden,  og  placere  det  på  første  side  af  Google.  Jo  flere  mennesker  der  har  kommenteret,  og  jo  flere  steder  der  er  skrevet  indlæg,  jo  højere  rangeres  den  negative  omtale  i  søgeresultaterne  på  side  1.  Det  betyder  imidlertid  at  næste  gang  en  forbruger  søger  på  virksomheden  eller  på  produktet,  vil  den  negative  omtale  være  ét  af  de  første  indtryk  forbrugeren  får.  Dette  problem  havde  rejseselskabet  bravotours.dk  igennem  en  længere  periode,  og  da  problemet  blev  opdaget,  var  det  store  omkostninger  forbundet  med,  
  5. 5. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     5  at  få  indlægget  til  at  rangere  lavere  i  søgeresultaterne  på  Google,  da  det  krævede  online  marketing  eksperter  at  rette  op  på.  På  den  bekostning  er  der  risiko  for  at  virksomhedens  produkt  fravælges.  Lignende  eksempler  kan  tegnes  om  personer,  produkter  og  brands  i  det  hele  taget.        Eksempel  2  En  virksomhed  har  lavet  et  jobopslag,  og  har  fået  en  række  henvendelser  fra  flere  potentielle  jobtagere.  Der  hersker  dog  tvivl  om,  hvem  de  skal  kaldes  til  samtale.  Derfor  søger  arbejdsgiveren  på  deres  navne  på  Google.  Her  findes  der  intet  fagligt  om  den  første  person,  men  i  stedet  findes  en  række  Facebook  billeder.  Denne  person  ser  ud  til  at  have  afholdt  nogle  ret  vilde  fester,  og  fremstår  meget  uhumsk  på  flere  af  de  billeder,  som  arbejdsgiveren  kigger  på.  Tilmed  har  personen  gjort  sig  nogle  uheldige  udtalelser  offentligt.  Den  anden  person  arbejdsgiveren  søger  på,  har  en  faglig  profil  på  internettet,  og  har  skrevet  flere  blogindlæg  inden  for  hans  faglige  ekspertise.  Han  fremstår  som  en  sober  og  pålidelig  person.  Af  den  årsag  vælges  person  nummer  to.      I  ovenstående  eksempel  anvender  arbejdsgiveren  det  online  medie,  til  at  danne  sig  et  indtryk  af  de  to  potentielle  arbejdstagere  inden  de  kaldes  til  samtale.  Den  ene  har  gjort  noget  ud  af  sin  online  profil,  og  derved  styrket  sit  brand  på  internettet.  Vedkommende  har  sikret  at  de  informationer  arbejdsgiveren  finder,  er  positive  og  giver  et  godt  førstehåndsindtryk.  Den  anden  person  derimod,  har  intet  gjort  for  at  styrke  sit  brand  online,  og  derfor  finder  arbejdsgiveren,  ganske  uheldigt,  private  billeder  som  ikke  giver  det  bedste  indtryk  af  jobtageren.  Dette  er  endnu  et  eksempel  på,  hvor  vigtigt  det  er  at  tage  ejerskab  på  sit  brand  online,  for  det  bliver  brugt  til  at  lære  folk  at  kende.  Identificering  og  værktøjer    I  de  forrige  afsnit  er  der  set  på,  hvilken  betydning  ens  online  omdømme  har  for  ens  brand.  I  dette  afsnit  ses  der  på  potentielle  problemer,  indhold  samt  hvilke  værktøjer,  der  kan  bruges  til  at  finde  indhold  på  nettet,  der  omhandler  ens  brand.          Én  måde  at  finde  frem  til  det  indhold,  som  findes  på  nettet,  er  ved  at  søge  på  sit  personlige  brand  på  de  store  søgemaskiner  Google,  Bing  og  Yahoo.  Her  er  det  interessante  det  indhold,  som  fremkommer  på  første  side  i  søgeresultaterne.  Der  er  ikke  mange,  som  interessere  sig  for  indholdet  på  side  to,  tre  og  så  videre.    På  første  side  er  det  relevant  at  se  på  de  første  ti  søgeresultater.  Hvis  ens  brand  ikke  ligger  deriblandt,  bør  man  starte  med  at  opbygge  det.  Grunden  til  det  er,  at  ens  brand  er  sårbart  og  hvis  ikke  man  kontrollere  de  første  søgeresultater,  kan  andres  indhold  med  lethed  komme  øverst  i  søgeresultaterne  –  og  det  er  lige  netop  det  som  kan  være  skadeligt,  hvis  indholdet  ikke  er  positivt  eller  relevant.  Det  er  dog  en  større  opgave  at  opbygge  ens  personlige  brand,  hvis  man  eksempelvis  deler  navn  med  en  kendt  person.  Omkring  disse  personligheder,  findes  der  normalt  en  masse  eksternt  indhold,  eksempelvis  i  form  af  hjemmesider,  fora  og  måske  endda  fansider,  og  disse  vil  rangere  højt  på  listen.  Men,  hvis  der  søges  efter  en  bestemt  person  med  samme  navn,  vil  man  oftest  tilpasse  sin  søgning,  og  give  flere  søgeord  og  
  6. 6. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     6  kriterier.  Det  vil  ofte  være  det  som  brandet  forbindes  med.  Det  kan  eksempelvis  være  ”Mads  Mikkelsen,  skuespiller”  der  skrives  i  søgefeltet.  Jo  flere  af  disse  søgeord  man  kan  linke  til  ens  navn,  jo  bedre  chance  er  der  for,  at  det  relevante  indhold  fremkommer  i  top  ti.    Alerts  En  anden  god  idet  til  at  spore  indhold  på  internettet  er  ved  at  sætte  diverse  alarmer  til.  Nogle  af  de  mest  almindelige  er  Google  Alert,  Tweetbeep  og  Social  Mention.  Disse  værktøjer  er  i  stand  til  at  søge  efter  relevant  indhold,  på  specifikke  søgekriterier.  Et  andet  populært  værktøj,  der  kan  anvendes,  og  som  koster  150kr/md.  er  Trackur.com,  med  60.000  unikke  brugere.  Dette  program  er  grundlagt  af  Andy  Beal,  der  er  online  reputation  management  ekspert.    Når  der  findes  indhold,  der  omhandler  ens  brand,  vil  man  straks  blive  underrettet.  Dette  hjælper  ikke  indholdet  til  at  rangere  lavere  i  søgeresultaterne,  men  gør  én  i  stand  til  at  reagere  på  indholdet.  Hvis  ens  brand  eksempelvis  nævnes  i  et  forum,  kan  indlægget  besvares,  for  på  den  måde  at  styre-­‐  eller  ændre  samtalens  emne  til  brandets  fordel.            Et  andet  problem  kan  være,  at  der  i  top  ti  listen,  findes  indhold  på  ens  brand,  men  det  er  ligegyldigt  indhold.  Dette  har  enten  ingen  relevans,  ellers  er  det  ikke  informativt  eller  attraktivt.  Igen  bør  man  forsøge  at  opbygge  ens  online  omdømme.  For  selvom  der  findes  indhold,  så  vil  det  ikke  være  noget  en  mulig  arbejdsgiver,  vil  finde  relevant.  Heller  ikke  ligegyldig  indhold  omkring  virksomheder,  gider  kunderne  bruge  tid  på  at  filtrere  fra.  Det  kan  igen  betyde  at  en  anden  person  vælges  –  eller  en  anden  virksomhed  vælges.  Informationen  skal  være  let  tilgængelig  og  den  skal  være  relevant.  Typisk  vil  sådanne  søgeresultater  heller  ikke  være  under  brandets  kontrol,  hvorfor  indholdet  hurtigt  kan  ændres  og  måske  indeholde  forkerte  oplysninger.  Det  ønskes  endvidere  at  der  findes  positivt  indhold  omkring  ens  brand,  sådan  at  den  søgende  part  til  vælger  brandet.  Hvis  indholdet  er  ligegyldigt,  men  ikke  skadeligt,  konstateres  det  blot,  at  der  ikke  er  noget  faretruende  galt  med  brandet.          Til  sidst  er  der  det  helt  åbenlyse  problem.  Det  er,  hvis  der  findes  direkte  skadeligt  indhold  i  de  første  søgeresultater.  På  dette  tidspunkt  er  skaden  sket,  og  alt  efter  hvor  omfattende  de  negative  indhold  er,  jo  svære  kan  det  blive  at  kontrollere  søgeresultaterne.  Den  mest  almindelige  negative  omdømme  stammer  fra  jobskifte,  hadefulde  sider-­‐  eller  indlæg,  dårlige  oplevelser  delt  på  foras,  samt  fra  falske  online  profiler.  Her  kan  det  være  attraktivt  at  søge  professionel  hjælp  til  at  komme  den  dårlige  omtale  til  livs.  De  fleste  online  marketing    og  SEO  eksperter  vil  kunne  rette  op  på  problemet,  men  jo  større  og  mere  omfattende  det  er,  jo  dyrere  bliver  servicen  selvfølgelig.  Det  er  ikke  unormalt  at  give  kr.50.000  til  kr.100.000  hos  en  ekspert  hvis  skaden  er  sket.  Derfor  bør  man  lave  forebyggende  arbejde,  altså  proaktiv  online  reputation  management.    Nøgleordet  er  kontrol;    Jo  flere  søgeresultater  man  selv  har  kontrol  over  jo  bedre.    
  7. 7. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     7  Opbygning  af  sit  online  omdømme          Der  findes  mange  måder  at  opbygge  sit  online  omdømme.  Dette  afsnit  vil  tage  fat  i  nogle  af  de  mest  åbenlyse  og  lettilgængelige  måder,  til  at  opbygge  sit  personlige  brand  på  internettet.  Herunder  listes  fire  ting,  som  man  aktivt  kan  gøre.  Nøgleordet  her  er  tilgængelighed.    1.   Som  nævnt  tidligere,  handler  det  om  at  kontrollere  søgeresultaterne  på  første  side  på  de  store  søgemaskiner.  Derfor  er  en  god  start,  at  tage  ejerskab  på  alle  URL-­‐adresser,  der  kan  forbindes  med  ens  brand.  Hvis  det  er  et  ens  personlige  brand,  vil  det  typisk  være  ens  navn,  eksempelvis  www.Rehmi.dk.  Dertil  skal  der  lægges  relevant  indhold  på  disse  sider.  Direkte  URL-­‐adresser  vil  normalt  rangere  højt    i  søgeresultaterne,  idet  de  har  direkte  relevans.  For  at  gøre  det  sværere  for  de,  der  gerne  vil  lave  hadefulde  hjemmesider  om  ens  brand,  kan  der  med  fordel  tages  ejerskab  på  brandets  negative  URL,  såsom  www.Rehmisucks.dk.  På  den  måde,  har  man  bremset  de  mest  åbenlyse  hadefulde  sider.              2.   En  anden  god  ide  er,  at  registrere  brandets  profil  på  de  mest  almindelig  sociale  medier,  såsom  Facebook,  Google+,  Twitter,  Foursquare,  Pinterest  og  Linkedin.  Så  længe  at  brandet  selv  har  ejerskabet  på  de  store  sociale  platforme,  kan  andre  ikke  lægge  indhold  ud  på  brandets  vegne.  Ligeledes  har  det  også  den  fordel,  at  folk  kan  samtale  omkring  ens  brand  på    ens  egen  side.  På  den  måde  skabes  der  kontrol,  idet  man  selv  kontrollere  rammerne  hvor  samtalerne  finder  sted.  Ydermere  undgår  man  sandsynligvis,  at  negative  samtaler  finder  sted  på  andre  foras,  hvor  man  ikke  har  kontrollen.  En  god  artikel  der  kan  anvendes,  for  at  styrke  ens  personlige  brand  på  de  sociale  medier,  og  tage  ejerskabet  over  det  er  27  Simple  Social  Media  Reputation  Management  Tips  for  Business,  Shameer  Shah,  11.  April  2013.      En  udfordring  ved  at  have  flere  sociale  profiler  kan  være  at  administrere  dem  alle  sammen,  og  holde  dem  opdateret.  Dertil  findes  der  flere  online  værktøjer,  der  kan  hjælpe  en  til  at  administrere  alle  på  én  gang.  Én  af  dem  er  www.HootSuite.com  .  Dette  program  kan  holde  styr  på  flere  konti  ad  gangen,  og  der  kan  postes  til  alle  de  tilmeldte  konti  på  én  gang.  Det  kan  tilmed  alammere  hvis  brandet  bliver  nævnt  på  de  sociale  medier.      3.     Når  man  har  etableret  sig  på  de  sociale  netværk  og  skabt  relevant  indhold  angående  sit  brand,  er  det  tid  til  at  involvere  sig.  Med  det  menes  at  deltage  i  samtaler,  poste  relevant  indhold,  skrive  blogindlæg,  lave  videoer  og  følge  personer,  events,  virksomheder  og  produkter.  Når  man  involvere  sig  i  det,  der  sker  på  internettet,  linkes  det  skabte  indhold  til  brandets  profil.  Det  kan  betyde  at  ens  brand  forbindes  med  det  man  skriver  om,  og  således  gøres  man  til  ekspert  indenfor  sit  fagområde.  Det  skal  siges  at  det  tager  tid  at  opnå  den  status,  men  jo  mere  indhold  man  skaber  på  nettet,  jo  mere  linker  til  ens  brand.  Det  handler  om  at  skabe  indhold.      Et  godt  eksempel  på,  hvor  vigtigt  det  er  at  skabe  indhold  er  Google  Author  Rank,  der  er  en  udvikling  af  Googles  søgemaskine.  Her  forbindes  alt  hvad  man  skaber  af  indhold  på  internettet-­‐  og  alt  man  synes  om,  med  ens  Google+  profil.  Det  betyder  endvidere,  at  de  søgeresultater  ens  forbindelser  finder  relevant  i  en  given  søgning,  også  vil  være  det,  der  
  8. 8. Online  Reputation  Management          Rehmi  Kristensen      AU-­‐Herning     8  rangere  højst  hos  dig,  i  en  lignende  søgning.  På  den  måde  er  indholdets  værdi  og  relevans  verificeret  af  ens  sociale  forbindelser.      4.   Hook  op  med  venner,  forretningsforbindelser,  medarbejdere,  eksperter  og  kunder.  Få  dem  til  at  skrive  gode  anmeldelser  af  brandet,  for  på  den  måde  skabes  der  automatisk  tillid.  Hertil  kan  der  anvendes  services  som  Trustpilot  og  andre  review  sider.  På  den  måde  fremstår  brandet  pålideligt,  anbefalelsesværdigt  og  gennemskueligt.    Ét  er  at  skrive  hvor  dygtig  man  selv  synes  man  er,  men  når  andre  skriver  det,  er  effekten  ti  gange  så  stor  og  det  kan  med  fordel  udnyttes.  Forbrugere  lytter  hellere  til  hinanden  end  til  virksomheden,  idet  det  forventes  at  forbrugernes  udtalelser  er  mere  oprigtige,  hvor  virksomhedens  udtalelser,  i  mange  tilfælde,  vil  være  forherligede.      Afrunding  Generelt  handler  det  om  at  være  tilstede  og  tilgængelig.  At  vise  man  eksisterer  og  tager  ansvar,  både  når  omtalen  er  negativ  og  positiv.  Det  er  at  vise  man  involvere  sig  og  gør  noget  for  andre  mennesker.  For  mennesker  vil  ses,  høres  og  forstås.  Dertil  kan  de  internettet  hjælpe  os,  idet  det  giver  os  mulighed  for  at  samtale,  dele  viden  og  relevant  indhold  mellem  hinanden.  Ved  at  være  tilstede  opbygges  personlige  og  professionelle  brands,  og  det  muliggør,  at  ens  omdømme  forbedres.  Det  kan  tilmed  koste  dyrt  ikke  at  være  tilstede  i  det  online  univers.      Online  reputation  management  kan  som  nævnt  tidligere  udføres  i  to  former  –  enten  reaktivt  eller  proaktivt.  Sidst  nævnte  forebygger,  at  dårlig  omtale  opstår  uden  for  vores  kontrol,  så  har  vi  overhovedet  råd  til  at  lade  vær?                            

×