SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Skab Vækst i Byggebranchen
v/ UCN Center for Byggeri & Business og Væksthus Nordjylland


Aalborg Kongres & Kulturcenter
10. december 2012 kl. 13–16.30
Udfordringen

Byggebranchen er under forandring – paradigmeskiftet er i gang!

1.  Nye lovkrav
2.  Nye forventninger fra kunderne
3.  Vigende markeder kontra vækstmarkeder
4.  Grænserne findes ikke længere….

Afgørende er, at vi ikke fortsætter, som vi plejer… og

-  at alle virksomheder følger udviklingen i markedet og gennem
   forretningsudvikling, og med målrettet forandringsledelse - fastholder
   deres konkurrenceevne i et presset marked, og skaber muligheder for at
   komme ind på nye vækstmarkeder.
Dagens program
Kl. 13.00  Forandringer i byggebranchen = forandringer i den enkelte virksomhed
      v/Centerchef René Martin Larsen, Center for Byggeri & Business, UCN
      – suppleret med Walter Terry Jackson , global konkurrencedygtighed, UCN Teknologi

Kl. 13.30  Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder
      Konsulent Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN

Kl. 14.00  Pause + kaffe

Kl. 14.30  Udfordringer ved lavenergi- og bæredygtigt byggeri
      Konsulent Tine Steen Larsen, Center for Byggeri & Business, UCN

Kl. 15.00  Det nye universitetshospital i Aalborg
      Projektchef Niels Uhrenfeldt, Region Nordjylland

Kl. 15.30  Skal Væksthus Nordjylland understøtte dine kommende udfordringer?
      Vækstkonsulent John Windbirk, Væksthus Nordjylland

Kl. 15.50  Networking, ølsmagning og let anretning
René Martin Larsen
                   Centerchef
        Center for Byggeri & Business, UCN
              1998 Uddannet tømrer
  2005 Uddannet bygningskonstruktør ved NOEA
2005 Bygningskonstruktør ved Bjerg arkitektur a/s
   2006 Udviklingschef ved Bjerg arkitektur a/s
     2009 Executive MBA, Aalborg universitet
         2009 Årets bygningskonstruktør
  2010 Centerchef, Center for Byggeri & Business
3 af de hurtige:
Hvem er Center for Byggeri & Business, UCN?


          1.  Etableret i september 2010


          2.  Beskæftiger 6 medarbejdere, og søger pt. nye
             medarbejdere. Vi samarbejder meget tæt med
             Bygningskonstruktøruddannelsen - samt
             Energi- og miljøuddannelserne.


          3.  Blandt DK’s største udbydere af byggefaglige
             kurser – og konsulentydelser i byggebranchen.
Vores strategi:
Gennem forskning og udvikling samt opsamling af  1.  Kompetenceudvikling
den nyeste viden, vil vi videreformidle denne   2.  Konsulentydelser
gennem centrets 3 kerneydelser:          3.  Projektrådgivning
Indhold                          Change is the only constant.
                                    - Heraclitus, Greek philosopher  1. Udfordringen
  2. Hvor vil vi hen?
  3. Fra A til B
  4. Værktøj til at komme til B (trygt og sikkert)
  5. Det globale marked -


Teor,i referencer og grundstamme:
Ph.D. John P. Kotter, Harvard
Erhvervspsykolog Ejnar Bryld
V. Satir

- og egne praktiske erfaringer.....der virker i praksis!
Hvor vil vi hen?
   Når man driver virksomhed handler det om at tjene penge fordi:
       - uden penge gør det ondt, og virksomheden dør!
                         At håndtere de

       A                      B
                        udfordringer, so
                         m markedet og
                        kunder giver os!
Fra A til B
Harvard Business review har offentliggjort en analyse der konkluderede, at 70% af alle
større forandringsprojekter mislykkes i forhold til de opsatte succeskriterier.

- og at 70% af disse skyldes manglende forandringsledelse.


      Jeres A - nutid                   Jeres B - fremtid
                 Forandringsprocessen

        A                           B

                 Det er her det går galt..
Værktøj til at komme frem til B

1. Skab en følelse af nødvendighed.
2. Etabler den ledende koalition.
3. Vision og strategi.
4. Kommuniker visionen.
5. Fjern modstand mod forandringerne.
6. Skab synlige og kortsigtede resultater.
7. Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet.
8. Implementer nye procedurer i organisationens kultur.
Step 01

 Skab en følelse af nødvendighed:

 •Det undervurderes ofte, hvor svært det er at få ledere og medarbejdere til at forlade deres
 comfortzone og i det hele taget overbevise dem om, at det er nødvendigt at forandre
 virksomheden.

 •Iøjnefaldende økonomiske tab eller dokumentation for dårlig kvalitet er to af de mest
 håndfaste midler, der kan hjælpe med at sætte en forandringsproces i gang ved at etablere
 en følelse af nødvendighed
 Praksis.
 Forstå hvor nødvendigt det er at implementere strategien for
 at sikre fremtidige opgaver for at fastholde arbejdspladser og

                                             SAS
 skabe nye, samt synliggør kvaliteten af projekterne vil stige
 markant......og måske et bedre ROI og mere arbejdsglæde..
Step 02

 Etabler den ledende koalition:
 •Man skal ikke forvente, at alle direktører/ledere/partnere/ejere/bestyrelser bakker op fra
 starten, men det er essentielt, at man får nogle “Tunge” folk med i den ledende koalition.

 •Hvis ikke der er “Tunge” folk med - vil koalitionen muligvis kunne gøre fremskridt tidligt i
 processen, men modstand vil langsomt kvæle alle større tiltag.
 Praksis
 Det er knusende vigtigt at få en chef/leder med på idéen evt. en partner i
 virksomheden eller en “respekteret” projektleder - evt. en
 tegnestueleder, byggeleder, produktionschef eller tilsvarende

 – kan det ikke lykkes at få en med, så lad være med at spilde tid på det..
Step 03

 Vision og strategi:
 •Skab en vision og en strategi, der kan realisere visionen. Det er vigtigt at skabe en
 håndgribelig, kortfattet vision, som medarbejdere, kunder og interessenter kan forholde sig
 til.

 •Detaljerede planer “handlingsplaner” skaber sjældent begejstring. Det er nødvendigt ikke
 kun at tale til folks intellekt, men også til deres følelser.
 Praksis
 Brug ord alle kan forstå - et eksempel på en strategi hos en
 arkitektvirksomhede..

 “Vi skal levere kvalitetsarkitektur til vores bygherre gennem en optimal og
 effektiv projekterings- og byggeproces hvor alle partner arbejder mod det
 samme mål!”
Step 04

 Kommuniker visionen:
 •Fortæl om forandringen “den gode historie” ved enhver lejlighed. Det er vigtigt, at
 medlemmerne af den ledende koalition går forrest i udbredelsen af det positive budskab.

 •Husk at handlinger tæller meget mere end ord. Sæt derfor handling bag ord og visioner....
                     “walk the talk”
 Praksis
 Stå frem og fortæl visionen - gerne offentligt og til alle
 interessenter... og så sørg for at sætte handling bag
 ordene…

 NU BEGYNDER DET AT BLIVE SVÆRT…. MODSTAND
 OPSTÅR…
Step 05

 Fjern modstand mod forandringerne:
 •Forandr, om muligt, systemer og strukturer - der modvirker forandringerne.
 •Opmuntre og motiver medarbejderne til at komme med ideer og til at tage initiativ.
 Praksis
 I nogle virksomheder vil det være nødvendigt direkte at afskedige
 medarbejdere, hvis de yder for stor modstand, hvor forandringen er
 uundgåelig.

 Brug evt. workshops til at brainstorme og fremdrifte med alle
 medarbejdere....
Step 06

 Skab synlige og kortsigtede resultater:
 •Det er helt essentielt, at der bliver skabt synlige, hurtige resultater, og at de
 medarbejdere, der medvirker til at gennemføre forbedringer i processen belønnes for deres
 indsats. Sker dette ikke, vil forandringsprocessen gå i stå efter et stykke tid.

 •Det er ikke nok at tro og håbe på kortsigtede resultater. Man skal planlægge dem.
 Forpligtelse på at opnå kortsigtede resultater har den sidegevinst, at den hjælper med at
 opretholde følelsen af nødvendighed.
 Praksis
 Kortsigtede resultater kan være ved f.eks. Det digitale Byggeri...

 1. Indkøb af de første licenser
 2. Første medarbejder har gennemført første kursusforløb
 3. Gennemførelsen af første projekt
 4. Første projekt med et godt dækningsbidrag.....
 5. Kundeundersøgelse, der viser en stigende tilfredshed.
Step 07

 Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet:
 •Sørg for at bruge al den troværdighed, som de hurtige resultater giver til at ændre
 systemer, strukturer og retningslinjer, der ikke passer ind i forandringsvisionen.

 •Medarbejdere, der kan implementere visionen, bør ansættes eller forfremmes.
 •Undgå at erklære sejre for hurtigt, da det risikerer at lægge en dæmper på følelsen af
 nødvendighed, og dermed sætter en stopper for yderligere forandringstiltag.
 Praksis
 Vær 100% ærlig omkring implementeringen (ikke for
 langt og ikke for kort i processen)
 - fejre kun de successer som er sat i handlingsplanen...
 og pas på med, at successen ikke bliver en dæmper for
 nødvendigheden...
Step 08

 Implementer nye procedurer i organisationens kultur:
 •Forklar forbindelsen mellem den nye adfærd, som er resultatet af forandringen og
 virksomhedens succes.

 •Udvikl redskaber, der kan sikre ledelsesudvikling og videreførelse af forandringen.
 Praksis
 Før forandringen er en del af virksomhedskulturen er den ikke
 implementeret. “Det er sådan, at vi gør det attitude”

 MEN plant det næste frø for næste forandring… for ligesom
 virksomhed skal man hele tiden udvikle sig, og må aldrig stå stille.
Værktøj til at komme frem til B
                 Kilde: Satir, V.
Værktøj til at komme frem til B
Alle der skal forandre en virksomhed
       - vil møde en naturlig forandringsmodstand...

  1.  Føler sig usikker ved forandringen..


  2.  Bliver overrasket af forandringen og dets omfang...


  3.  Er usikker på om ens kompetencer er tilstrækkelige...


  4.  Føler sig dum over for andre...


  5.  Frygter at forandringen medfører mere arbejde...


  6.  OG mange mange mange flere (modstand har mange ansigter……)

Contenu connexe

Tendances

Intenz inspirationsseminarer forår 2015
Intenz inspirationsseminarer forår 2015Intenz inspirationsseminarer forår 2015
Intenz inspirationsseminarer forår 2015Rasmus Faber Studstrup
 
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...Jakob Søndergaard
 
Digital Strategi
Digital StrategiDigital Strategi
Digital StrategiPeytz & Co
 
Innovation i projekter
Innovation i projekterInnovation i projekter
Innovation i projekterJens Gamauf
 

Tendances (6)

Di innovationsuddannelse 2011
Di innovationsuddannelse 2011Di innovationsuddannelse 2011
Di innovationsuddannelse 2011
 
Intenz inspirationsseminarer forår 2015
Intenz inspirationsseminarer forår 2015Intenz inspirationsseminarer forår 2015
Intenz inspirationsseminarer forår 2015
 
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
INNOVATION med TEORI-U samt EVALUERING oplæg v. Syddansk Universitet af Jakob...
 
Referencer 2014 - Innovationcity A/S
Referencer 2014 - Innovationcity A/SReferencer 2014 - Innovationcity A/S
Referencer 2014 - Innovationcity A/S
 
Digital Strategi
Digital StrategiDigital Strategi
Digital Strategi
 
Innovation i projekter
Innovation i projekterInnovation i projekter
Innovation i projekter
 

Similaire à Fra A til B

Facilitering af kommercielle udviklingsforløb
Facilitering af kommercielle udviklingsforløbFacilitering af kommercielle udviklingsforløb
Facilitering af kommercielle udviklingsforløbFacilitatortræf
 
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk Nordjyllan
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk NordjyllanPræSentation Til KonstruktøRnetvæRk Nordjyllan
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk NordjyllanRené Larsen
 
CV John Schmidt
CV John SchmidtCV John Schmidt
CV John Schmidtthjv1mkil
 
Genvej brochure deltagere 2013 03 20
Genvej brochure deltagere 2013 03 20Genvej brochure deltagere 2013 03 20
Genvej brochure deltagere 2013 03 20Torben Kristensen
 
Fail webinar
Fail webinarFail webinar
Fail webinarPentia
 
Virksomhedsguide mind the gap (20100411)
Virksomhedsguide  mind the gap (20100411)Virksomhedsguide  mind the gap (20100411)
Virksomhedsguide mind the gap (20100411)thormonsted2
 
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIFremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIHanne Raunsmed
 
Cv Peter KrøIjer Jensen Dk Feb 2012
Cv  Peter KrøIjer Jensen  Dk Feb 2012Cv  Peter KrøIjer Jensen  Dk Feb 2012
Cv Peter KrøIjer Jensen Dk Feb 2012Peter Krøijer-Jensen
 
Strategiske målsætninger roadshow
Strategiske målsætninger  roadshowStrategiske målsætninger  roadshow
Strategiske målsætninger roadshowClaus Thykjær
 
Mere ansvar færre skabeloner
Mere ansvar  færre skabelonerMere ansvar  færre skabeloner
Mere ansvar færre skabelonerKaare Pedersen
 
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting GroupVærktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting GroupMediehuset Ingeniøren Live
 

Similaire à Fra A til B (20)

Facilitering af kommercielle udviklingsforløb
Facilitering af kommercielle udviklingsforløbFacilitering af kommercielle udviklingsforløb
Facilitering af kommercielle udviklingsforløb
 
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk Nordjyllan
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk NordjyllanPræSentation Til KonstruktøRnetvæRk Nordjyllan
PræSentation Til KonstruktøRnetvæRk Nordjyllan
 
CV John Schmidt
CV John SchmidtCV John Schmidt
CV John Schmidt
 
Genvej brochure deltagere 2013 03 20
Genvej brochure deltagere 2013 03 20Genvej brochure deltagere 2013 03 20
Genvej brochure deltagere 2013 03 20
 
Dansk Coaching Institut - Lean Coaching
Dansk Coaching Institut - Lean Coaching Dansk Coaching Institut - Lean Coaching
Dansk Coaching Institut - Lean Coaching
 
Dalum 070212
Dalum 070212Dalum 070212
Dalum 070212
 
Fail webinar
Fail webinarFail webinar
Fail webinar
 
Virksomhedsguide mind the gap (20100411)
Virksomhedsguide  mind the gap (20100411)Virksomhedsguide  mind the gap (20100411)
Virksomhedsguide mind the gap (20100411)
 
Mind The Gap
Mind The GapMind The Gap
Mind The Gap
 
Kandidatinformation chefkonsulent optimum_it
Kandidatinformation chefkonsulent optimum_itKandidatinformation chefkonsulent optimum_it
Kandidatinformation chefkonsulent optimum_it
 
Lean Project Management 2
Lean Project Management 2Lean Project Management 2
Lean Project Management 2
 
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIFremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
 
Cv Peter KrøIjer Jensen Dk Feb 2012
Cv  Peter KrøIjer Jensen  Dk Feb 2012Cv  Peter KrøIjer Jensen  Dk Feb 2012
Cv Peter KrøIjer Jensen Dk Feb 2012
 
Strategiske målsætninger roadshow
Strategiske målsætninger  roadshowStrategiske målsætninger  roadshow
Strategiske målsætninger roadshow
 
Lean Excellence USA 2011
Lean Excellence USA 2011Lean Excellence USA 2011
Lean Excellence USA 2011
 
Mere ansvar færre skabeloner
Mere ansvar  færre skabelonerMere ansvar  færre skabeloner
Mere ansvar færre skabeloner
 
Nykredit it, Jesper M. Mortensen - Nykredit
Nykredit it, Jesper M. Mortensen - NykreditNykredit it, Jesper M. Mortensen - Nykredit
Nykredit it, Jesper M. Mortensen - Nykredit
 
Lean kata og twi
Lean kata og twiLean kata og twi
Lean kata og twi
 
Deconstruct
DeconstructDeconstruct
Deconstruct
 
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting GroupVærktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group
Værktøjer med mening - Kaare Pedersen Managing Consultant Peak Consulting Group
 

Fra A til B

 • 1. Skab Vækst i Byggebranchen v/ UCN Center for Byggeri & Business og Væksthus Nordjylland Aalborg Kongres & Kulturcenter 10. december 2012 kl. 13–16.30
 • 2. Udfordringen Byggebranchen er under forandring – paradigmeskiftet er i gang! 1. Nye lovkrav 2. Nye forventninger fra kunderne 3. Vigende markeder kontra vækstmarkeder 4. Grænserne findes ikke længere…. Afgørende er, at vi ikke fortsætter, som vi plejer… og - at alle virksomheder følger udviklingen i markedet og gennem forretningsudvikling, og med målrettet forandringsledelse - fastholder deres konkurrenceevne i et presset marked, og skaber muligheder for at komme ind på nye vækstmarkeder.
 • 3. Dagens program Kl. 13.00 Forandringer i byggebranchen = forandringer i den enkelte virksomhed v/Centerchef René Martin Larsen, Center for Byggeri & Business, UCN – suppleret med Walter Terry Jackson , global konkurrencedygtighed, UCN Teknologi Kl. 13.30 Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder Konsulent Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN Kl. 14.00 Pause + kaffe Kl. 14.30 Udfordringer ved lavenergi- og bæredygtigt byggeri Konsulent Tine Steen Larsen, Center for Byggeri & Business, UCN Kl. 15.00 Det nye universitetshospital i Aalborg Projektchef Niels Uhrenfeldt, Region Nordjylland Kl. 15.30 Skal Væksthus Nordjylland understøtte dine kommende udfordringer? Vækstkonsulent John Windbirk, Væksthus Nordjylland Kl. 15.50 Networking, ølsmagning og let anretning
 • 4. René Martin Larsen Centerchef Center for Byggeri & Business, UCN 1998 Uddannet tømrer 2005 Uddannet bygningskonstruktør ved NOEA 2005 Bygningskonstruktør ved Bjerg arkitektur a/s 2006 Udviklingschef ved Bjerg arkitektur a/s 2009 Executive MBA, Aalborg universitet 2009 Årets bygningskonstruktør 2010 Centerchef, Center for Byggeri & Business
 • 5. 3 af de hurtige: Hvem er Center for Byggeri & Business, UCN? 1. Etableret i september 2010 2. Beskæftiger 6 medarbejdere, og søger pt. nye medarbejdere. Vi samarbejder meget tæt med Bygningskonstruktøruddannelsen - samt Energi- og miljøuddannelserne. 3. Blandt DK’s største udbydere af byggefaglige kurser – og konsulentydelser i byggebranchen.
 • 6. Vores strategi: Gennem forskning og udvikling samt opsamling af 1. Kompetenceudvikling den nyeste viden, vil vi videreformidle denne 2. Konsulentydelser gennem centrets 3 kerneydelser: 3. Projektrådgivning
 • 7. Indhold Change is the only constant. - Heraclitus, Greek philosopher 1. Udfordringen 2. Hvor vil vi hen? 3. Fra A til B 4. Værktøj til at komme til B (trygt og sikkert) 5. Det globale marked - Teor,i referencer og grundstamme: Ph.D. John P. Kotter, Harvard Erhvervspsykolog Ejnar Bryld V. Satir - og egne praktiske erfaringer.....der virker i praksis!
 • 8. Hvor vil vi hen? Når man driver virksomhed handler det om at tjene penge fordi: - uden penge gør det ondt, og virksomheden dør! At håndtere de A B udfordringer, so m markedet og kunder giver os!
 • 9. Fra A til B Harvard Business review har offentliggjort en analyse der konkluderede, at 70% af alle større forandringsprojekter mislykkes i forhold til de opsatte succeskriterier. - og at 70% af disse skyldes manglende forandringsledelse. Jeres A - nutid Jeres B - fremtid Forandringsprocessen A B Det er her det går galt..
 • 10. Værktøj til at komme frem til B 1. Skab en følelse af nødvendighed. 2. Etabler den ledende koalition. 3. Vision og strategi. 4. Kommuniker visionen. 5. Fjern modstand mod forandringerne. 6. Skab synlige og kortsigtede resultater. 7. Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet. 8. Implementer nye procedurer i organisationens kultur.
 • 11. Step 01 Skab en følelse af nødvendighed: •Det undervurderes ofte, hvor svært det er at få ledere og medarbejdere til at forlade deres comfortzone og i det hele taget overbevise dem om, at det er nødvendigt at forandre virksomheden. •Iøjnefaldende økonomiske tab eller dokumentation for dårlig kvalitet er to af de mest håndfaste midler, der kan hjælpe med at sætte en forandringsproces i gang ved at etablere en følelse af nødvendighed Praksis. Forstå hvor nødvendigt det er at implementere strategien for at sikre fremtidige opgaver for at fastholde arbejdspladser og SAS skabe nye, samt synliggør kvaliteten af projekterne vil stige markant......og måske et bedre ROI og mere arbejdsglæde..
 • 12. Step 02 Etabler den ledende koalition: •Man skal ikke forvente, at alle direktører/ledere/partnere/ejere/bestyrelser bakker op fra starten, men det er essentielt, at man får nogle “Tunge” folk med i den ledende koalition. •Hvis ikke der er “Tunge” folk med - vil koalitionen muligvis kunne gøre fremskridt tidligt i processen, men modstand vil langsomt kvæle alle større tiltag. Praksis Det er knusende vigtigt at få en chef/leder med på idéen evt. en partner i virksomheden eller en “respekteret” projektleder - evt. en tegnestueleder, byggeleder, produktionschef eller tilsvarende – kan det ikke lykkes at få en med, så lad være med at spilde tid på det..
 • 13. Step 03 Vision og strategi: •Skab en vision og en strategi, der kan realisere visionen. Det er vigtigt at skabe en håndgribelig, kortfattet vision, som medarbejdere, kunder og interessenter kan forholde sig til. •Detaljerede planer “handlingsplaner” skaber sjældent begejstring. Det er nødvendigt ikke kun at tale til folks intellekt, men også til deres følelser. Praksis Brug ord alle kan forstå - et eksempel på en strategi hos en arkitektvirksomhede.. “Vi skal levere kvalitetsarkitektur til vores bygherre gennem en optimal og effektiv projekterings- og byggeproces hvor alle partner arbejder mod det samme mål!”
 • 14. Step 04 Kommuniker visionen: •Fortæl om forandringen “den gode historie” ved enhver lejlighed. Det er vigtigt, at medlemmerne af den ledende koalition går forrest i udbredelsen af det positive budskab. •Husk at handlinger tæller meget mere end ord. Sæt derfor handling bag ord og visioner.... “walk the talk” Praksis Stå frem og fortæl visionen - gerne offentligt og til alle interessenter... og så sørg for at sætte handling bag ordene… NU BEGYNDER DET AT BLIVE SVÆRT…. MODSTAND OPSTÅR…
 • 15. Step 05 Fjern modstand mod forandringerne: •Forandr, om muligt, systemer og strukturer - der modvirker forandringerne. •Opmuntre og motiver medarbejderne til at komme med ideer og til at tage initiativ. Praksis I nogle virksomheder vil det være nødvendigt direkte at afskedige medarbejdere, hvis de yder for stor modstand, hvor forandringen er uundgåelig. Brug evt. workshops til at brainstorme og fremdrifte med alle medarbejdere....
 • 16. Step 06 Skab synlige og kortsigtede resultater: •Det er helt essentielt, at der bliver skabt synlige, hurtige resultater, og at de medarbejdere, der medvirker til at gennemføre forbedringer i processen belønnes for deres indsats. Sker dette ikke, vil forandringsprocessen gå i stå efter et stykke tid. •Det er ikke nok at tro og håbe på kortsigtede resultater. Man skal planlægge dem. Forpligtelse på at opnå kortsigtede resultater har den sidegevinst, at den hjælper med at opretholde følelsen af nødvendighed. Praksis Kortsigtede resultater kan være ved f.eks. Det digitale Byggeri... 1. Indkøb af de første licenser 2. Første medarbejder har gennemført første kursusforløb 3. Gennemførelsen af første projekt 4. Første projekt med et godt dækningsbidrag..... 5. Kundeundersøgelse, der viser en stigende tilfredshed.
 • 17. Step 07 Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet: •Sørg for at bruge al den troværdighed, som de hurtige resultater giver til at ændre systemer, strukturer og retningslinjer, der ikke passer ind i forandringsvisionen. •Medarbejdere, der kan implementere visionen, bør ansættes eller forfremmes. •Undgå at erklære sejre for hurtigt, da det risikerer at lægge en dæmper på følelsen af nødvendighed, og dermed sætter en stopper for yderligere forandringstiltag. Praksis Vær 100% ærlig omkring implementeringen (ikke for langt og ikke for kort i processen) - fejre kun de successer som er sat i handlingsplanen... og pas på med, at successen ikke bliver en dæmper for nødvendigheden...
 • 18. Step 08 Implementer nye procedurer i organisationens kultur: •Forklar forbindelsen mellem den nye adfærd, som er resultatet af forandringen og virksomhedens succes. •Udvikl redskaber, der kan sikre ledelsesudvikling og videreførelse af forandringen. Praksis Før forandringen er en del af virksomhedskulturen er den ikke implementeret. “Det er sådan, at vi gør det attitude” MEN plant det næste frø for næste forandring… for ligesom virksomhed skal man hele tiden udvikle sig, og må aldrig stå stille.
 • 19. Værktøj til at komme frem til B Kilde: Satir, V.
 • 20. Værktøj til at komme frem til B
 • 21. Alle der skal forandre en virksomhed - vil møde en naturlig forandringsmodstand... 1. Føler sig usikker ved forandringen.. 2. Bliver overrasket af forandringen og dets omfang... 3. Er usikker på om ens kompetencer er tilstrækkelige... 4. Føler sig dum over for andre... 5. Frygter at forandringen medfører mere arbejde... 6. OG mange mange mange flere (modstand har mange ansigter……)

Notes de l'éditeur

 1. hvisjegligeskalsigelidtommigselv…
 2. RML Virginia Satir
 3. RML
 4. MCEfterdeltagelse I flereimplementeringsprocesserviservoreserfaringer, at det, megetnaturligt, ikkekan lade sig gøre at implementerefxunderstøttelseafallebygherrekravenepå en gang og I et projekt.Derforarbejder vi normalt med en model, hvorimplementeringenforetages med udvalgteindsatsområderpå et projekt, hvorefter der fortsættes med næsteindsatsområdepåefterfølgendeprojekt. På den mådesikresdetlettere at virksomhedenkommer I mål med sine visionerogstrategier. Et eksempelpå en implementeringsproceskunneværesomvist her, hvor der startes med BM, I næsteprojektkombles I et påog der fortsættestilandreindsatsområder. Somfigurenviser, såmindskes den usikkerhedenogmindreproduktivefase, for hverimplementeringscyklusogdetbliver en mere integreret del af en projektforløbm, at indførenyearbejdsmetoderog processer.