Publicité
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Publicité
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Publicité
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Publicité
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1
Prochain SlideShare
Portofoli i tik me zgjedhje 3Portofoli i tik me zgjedhje 3
Chargement dans ... 3
1 sur 17
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Deyrat e portofolit te Tik me Zgjedhje 12 Semestri i 1

 1. RexhinoKovaci Deyrat e portofolit te Informatikes Semestri i I Afati Kohor: 22/tetor/2018 Objektivat:Te mesojme – Njesia Qendrore e procesimit dhe arkitektura e saj, Karateristikat kryesore te CPU-se. Kujtesa chache dhe paralelizmi, Njesia e perpunimit GPU, Pajisjet ruajtese Optike, Sistemet operative. Llojet, karateristikat dhe krahasimet midis tyre, Software-t me burim te hapur dhe te mbyllur. Perdorimi i utiliteve si domosdoshmeri ne PC, Cikli jetesor I nje programi nga gjuha makine, ne kompilues deri ne interpretues. Kompetencat: Ne kete tematike,Une mesova: ● kuptova qellimin e CPU-s, elementeve te tij dhe funksionet e tyre perfshire elementet kyç te arkitektures se Von Neumann, funksionet dhe nderlidhjet midis tyre; ciklin fetch-execute; karakteristikattipike te CPU-sqe ndikojneneperformancen etij dhe faktoretqe kaneçuar ne rritjen performances se CPU-ve moderne si kujtesa “cache” apo paralelizmi; konceptova qe njesia e perpunimit grafik (GPU) eshte projektuar per te kryer veprime qe permiresojne rezultatin grafik; Detyrat 1. Ushtrimet 1-2 faqe 8; 2. Ushtrimet 1- 2 faqe 25; 3. Hulumtim: Informacione shtese per CPU (Control Processing Unit), GPU (Graphics Proccesing Unit) dhe Roli/Evolimi i Grafikeve te video-lojrave. 4. Projekt: Krijimi i nje baze te dhenash dhe veprime te ndryshme me Select 5. Punimet Personale ne Python (Gjuhe Programimi)
 2. RexhinoKovaci Ushtrimi 1 – 2 faqe 8 1. Cilet jane funksionet kryesore te CPU-SE? Njesia qendrore e perpunimit (CPU) eshte pjese e nje sistemi kompjuterik i cili kryen udhezimet e nje programi kompjuterik, dhe eshte nje element paresor ne ushtrimin e funksioneve kompjuterike. Funksionet kryesore te CPU-se jane: 1. Deshifirmi dhe ekzekutimi i instruksioneve te marra nga programi (software). 2. Kontrollon dhe mbeshtet Kohen e operacionit ose instruksionit. 3. Ruatja, CPU-ja duhet te japi reagime pas ekzekutimit ten je instruksioni dhe te dhenat e daljes te shkruhen ne kujtese. 4. Udhezime per Dekodim. 5. Kryerja e llogaritjeve aritmetike dhe logjike. 6. Ekzekutimi I programeve te ruajtura ne kujtese.
 3. RexhinoKovaci 2. Cfare permban cikli i ekzekutimit? Tregoni hapat e tij, Te gjithe CPU-te kryejne nje cikel ekzekutimi baze te ngjashem qe kalon ne tre faza: Fetch – Dekodim – Ekzekutim.. Faza e pare nis me Fetch leximin e instruksionit, CPU-ja merr udhezimet e hyrjes ose kamndat nga njesia e kujteses, kryen operacione aritmetike dhe logjike dhe I ruan keto te dhena te perpunuara ne kujtese. Hapat e ciklit te ekzekutimit jane: 1. CU (Control Unit) realzion adresimin e kujteses qendore per fetch (leximin) e nje instruksionit 2. Instruksioni lexohet ne njesine e kontrollit (CU) 3. Dekodon instruksionin e lexuar 4. Ekzekuton instruksionet e tij
 4. RexhinoKovaci Ushtrimet 1 faqe 25 1.Cfare jane software me kod burimte hapur dhe te mbyllur? Programet jane bere te nevojshme ne jeten e njeriut ne kohet e sotme. Perhapja e tyre me shpejesi te madhe te internetit ka bere qe te krijohen programe software-ike te ndryshme. Perdorueshmeria e programeve varet nga lloji I software-ve. Software ndahen ne: kod me burim te hapur dhe kod me burim te mbyllur. Karateristikat e Software-ve:Kod me burim te hapur eshte software me kodin burim qe kushdo munde ta modifikpje dhe permisoje ate. Software me kod te hapur eshte I disponueshem per pjesen me te madhe te publikun per te perdorur dhe modifikuar ate. Eshte I lire (falas) per ta perdorur kete software dhe modifikuar. Karateristikat e Software-ve:Kod me burim te mbyllur ndryshe njihet si software I cili ka nje pronar I cili eshte I lincesuar dhe ka mundesi te autorizoje perdoruesit e autorizuar qe I lejon modifikime, kopjime dhe kufizime te ripublikimit privat. Burimi I kodit nuk ndahet me te tjeret qe deshirojne ta shikojne ose modifikojne ate.
 5. RexhinoKovaci Ushtrimi 2 faqe 25 2.Cilet jane faktoret kryesore qe ndikojne ne zgjedhjen e nje software-i Faktoret kryesore ne perzgjdhjen e nje software me kod burimte hapur ose te mbyllurjane: 1. Kostoja 2. Sherbimi 3. Risia 4. Perdorueshmeria 5. Siguria 6. Utilities Nese ndahemi nga cdo faktore te ndryshemato tregojne anet pozitive dhe negative nese nismi nga kostoja. Kostoja:Nje nder avantazhet kryesore te kodit me burim te hapur eshte kostoja pasi ata jane pa pagese. Mjafton te dime dhe te perdorim dhe kostoja e pergjitshme do te jete me e lire ne krahasim me burimet e mbylluara Sherbimi: Mbeshtetja e software-ve te lire ofrohet nga me te besuarat dhe te angazhuarat nepermjet blogeve dhe forumeve, por perserinuk arrin te jape nivelin e larte te pergjigjes qe shume konsumatore kerkojne. Duke qene se software nuk kane pronare, sherbii qe ofrohet ne open source NUK eshte 100% I plote Risia: Software-iburimeve te hapur ofrojne nje sasi te madhe te fleksibilitetit dhe lirise per ta ndryshuar software-in pa kufizime. Kjo sjell nje risi ne ndryshimin e nje produkti te ri. Software me burim te mbyllur e ka te pamundur per ta pare ose ndyshuar kodin e burimit, pra ka kufizime ne fleksibilitet, mirepo ky kufizim ofron siguri dhe besueshmerine e plote per perdoruesin. Perdorueshmeria:Software-et me kod burim te mbyllur jane shume me te perdorura per developers (zhvilluesit) se sa per perdoruesit e thjeshte pasi ata jane me pake kompleks ne perdorim. Manualet e perdorimit ofrohen gjithashtu per reference te menjehershme dhe tranjime te shpejta, ndersa sherbimet ndihmese ndihojne ne maksimizmin e perdorimit te software-it Siguria: Siguria e burimit te hapur shpesh eshte nje shqetesi I madh per kompanite e medha, sepse software-I nuk eshte gjithmone I zhvilluar ne nje mjedis te kontrolluar. Software-I me kod burim te mbyllur eshte me I sigurte sepse eshte I zhvilluar ne nje mjedis te kontrolluar nga nje ekip ekspertesh programuesish te AUTORIZUAR. Ky ekip eshte I vetmi qe mund te shikoje ose modifikoje kodin e burimit, prandaj rreziku I sulmeve eshte I vogel. Utilities:Utilities eshte sistemi I software-it qe ka si qellim ofrimin e ndihmes ne analizimin, konfigurimin, optimizimin dhe mirembatjen e nje kompjuterit. Ai perdoret per te mbeshtetur infrastrukturen kompjuterike ne contrast me software-in e aplikimit, I cili ka per qellim kryerjen e detyrave te drejteperdrejta qe perfitojne perdoruesit e zakoneshem.
 6. RexhinoKovaci Detyra 3: Hulumtim: Informacione shtese per CPU (Control Processing Unit). Nje procesor qendror, ose CPU,eshte padyshim komponenta me e rendesishme e çdo pajisje kompjuterike. Ai trajton udhezimet baze dhe cakton detyrat me te komplikuara per procesoret te tjera specifike per t'i bere ata te bejne ate qe bejne me mire. Eshte thelbi i PC tuaj, smartphone ose tablete. dhe kjo eshte ajo qe e ben te gjithe pajisjen te kandidoje ashtu siç duhet. Vete CPU eshte nje komponent thelbesor i asajqe e ben nje kompjuter nje kompjuter, por nuk eshte vete kompjuteri - eshte vetem truri i operacionit. Eshte nje çip i vogel kompjuteri qe gjendet ne maje te berthames kryesore te kompjuterit, nese ky eshte nje kompjuter desktop, laptop apo tablet. Eshte dukshem e ndare nga memoria, e cila eshte ajo ku ruhet informacioni, dhe kartela grafike ose grafiku, i cili merret me te gjitha shfaqjet e video dhe grafika 3D ne monitorin ose ekranin tuaj. CPU-te jane ndertuar duke vendosur miliarda transistore mikroskopike ne nje çip te vetem kompjuteri. Ata tranzistore e lejojne ate te beje llogaritjet qe i nevojiten per te drejtuar programet qe ruhen ne kujtesen e sistemit tuaj. Nje nga avancimet me te zakonshme te teknologjise se CPU eshte qe keto transistore te behen me te vogla dhe me te vogla. Kjo ka rezultuar ne permiresimin e shpejtesise se CPU-se gjate dekadave,shpesh te referuara siLigji i Moore-s. Ne kontekstin e pajisjeve moderne, nje desktop apo laptop do te kete nje CPU te dedikuar qe kryen nje numer funksionesh perpunimi per sistemin. Pajisjet celulare dhe disa tableta ne vend te kesaj perdorin nje "Sistem ne Chip" (SoC), i cili eshte nje çip qe permban CPU e saj se bashku me komponentet e tjere. Intel dhe AMD ofrojne CPU me grafika dhe kujtesa te ruajtura ne to, qe do te thote se mund te bejne me shume se vetem funksionet standarde te CPU. Ne thelbin e saj, nje CPU merr udhezime nga nje program ose aplikacion dhe kryen nje llogaritje. Ky proces mund te ndahet ne tri faza kryesore: Merrni, dekodoni dhe ekzekutoni. Nje CPU e merr instruksionin nga RAM-ja e nje sistemi, atehere ajo decodes ate qe instruksioni ne te vertete eshte,para se te ekzekutohet nga pjeset perkatese te CPU-se. Udhezimi i ekzekutuar ose llogaritja mund te perfshije aritmetike baze, krahasimin e numrave te caktuar se bashku, ose levizjen e tyre ne kujtese. Meqenese çdo gje ne nje kompjuter perfaqesohet nga numrat, ato lloj detyrave te thjeshta perputhen me ate qe nje CPU ben. Eshte ajo qe lehteson çdo gje qe nga fillimi i Windows-it, per te shikuar nje video ne YouTube. Ne sistemet moderne, CPU nuk ben gjithçka, por ende ka per te ushqyer hardware te specializuar numrat qe ata kane nevoje per te bere punen e tyre. Ajo duhet te tregoje karten grafike per te treguar ate shperthim, sepse keni klikuar ne ate fuçi te karburantit, ose rrembeni permbajtjen e dokumentit tuaj nga memoria locale. Fillimisht, perpunuesit kishin nje baze te vetme te perpunimit. Procesoret moderne sot jane te perbere nga cores te shumta qe lejojne ate te kryeje udhezime te shumta ne te njejten kohe. Ata jane efektivisht disa CPU ne nje çip te vetem. Pothuajse te gjitha CPU-te e shitura sot jane te pakten dual core,por ne fund te larte, ju do te shihni kater (quad) core CPUs,dhe madje edhe gjashte, tete dhe 12 core CPUs ne disa raste. Disa procesore gjithashtu perdorin nje teknologji te quajtur multi-threading, e cila krijon cores virtuale te procesorit. Ata nuk jane aq te fuqishem sa berthamat fizike, por ato mund te ndihmojne ne permiresimin e performances se CPU-se.
 7. RexhinoKovaci Shpejtesia e ores eshte nje numer tjeter i hedhur shume rreth CPU-ve. Kjo eshte shifra "gigahertz" (GHz) qe do te shihni cituar ne listat e produkteve te CPU. Ajo ne menyre efektive tregon se sa instruksione mund te trajtoje nje CPU per sekonde, por kjo nuk eshte e tere pamja kur eshte fjala per performancen. Shpejtesia e ores me se shumti hyn ne loje kur krahasohet CPU-te nga e njejta familje produkti ose brezi. Kur gjithçka tjeter eshte e njejte, nje shpejtesi me e shpejte e ores do te thote nje procesor me te shpejte, por nje procesor 3GHz nga 2010 nuk do te jete aq i shpejte sa nje procesor 2GHz nga 2018. Pra,sa duhet te paguani per CPU tuaj? Ne kemi nje numer udhezuesish per t'ju dhene disa sugjerime per CPU-te me te mira qe mund te blini, por per nje skice te pergjithshme, nese nuk jeni nje lojtar hardcore ose dikush qe kerkon te beje redaktimin e fotove ose videove, nuk keni nevoje te shpenzoni me shume se 200 dollare. Rrini ne nje brez te koheve te fundit. Per cipe Intel qe do te thote socket te cipeve 6th, 7th ose 8th brezi, dhe per AMD, Ryzen 1000 ose 2000 CPUs saj. Megjithese CPU nuk eshte aq e rendesishme per performancen e pergjithshme te sistemit ashtu siç dikur ishte, ajo ende luan nje rol te madh ne berjen e nje pajisje te drejtuar shpejt. Meqenese eshte vetem pergjegjes per ekzekutimin e komandave brenda programeve, aq me shpejt CPU juaj eshte,aplikacionet me te shpejta do te kandidohen. Kjo tha, nje CPU e shpejte nuk eshte gjithçka. Nje procesor, pa marre parasysh se sa i fuqishem, nuk mund te beje lehtesisht lojrat me te fundit 3D, as nuk mund te ruaje informacione. Ketu perfshihen komponente te tjere, si kartat grafike dhe kujtesa. Me pak fjale, CPU nuk eshte gjithçka, por eshte e rendesishme. Ne pergjithesi, nje CPU me e shpejte do te thote se sistemi apo pajisja juaj do te funksionoje me shpejt. Te pakten kjo nuk do te jete nje ngushtim i ngushte ne te drejten e tij. Berthama dhe temat e shumta mund t'ju ndihmojne te beni me shume gjera ne te njejten kohe. Do te donit pak me shume ndihme per te blere CPU-ne tuaj te ardhshem? Ketu eshte udhezuesi yne per cipe me te mira nga AMD dhe Intel.1 1 http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/cpu-basic.htm Perkthyer nga Rexhino Kovaci
 8. RexhinoKovaci Hulumtim: Informacione shtese GPU (GraphicsProccesing Unit) Nje njesi grafike grafike (GPU) eshte nje çip kompjuteresh qe kryen llogaritjet e shpejta matematikore, kryesisht per qellimin e paraqitjes se imazheve. Ne ditet e para te llogaritjes, njesia qendrore e perpunimit (CPU) ka kryer keto llogaritje. Ndersa u zhvilluan aplikacione me intensive grafike te tilla si AutoCAD; megjithate, kerkesat e tyre shtrengohej ne CPU dhe performanca e degraduar. GPU-te erdhen si nje menyre per te shkarkuar ato detyra nga CPU,duke çliruar fuqine e tyre te perpunimit. Nje GPU mund te gjendet e integruar me nje CPU ne te njejtin qark, ne nje karte grafike ose ne motherboard te nje kompjuteri personal ose nje serveri. NVIDIA,AMD, Intel dhe ARM jane disa nga lojtaret kryesore ne tregun e GPU-ve. GPU vs CPU Nje njesi perpunimi grafike eshte ne gjendje te beje imazhe me shpejt se nje njesi qendrore perpunuese per shkak te arkitektures paralele te perpunimit, e cila lejon qe te kryeje llogaritjet e shumta ne te njejten kohe. Nje CPU e vetme nuk e ka kete aftesi, megjithese procesoret me shume korore mund te kryejne llogaritjet paralelisht duke kombinuar me shume se nje CPU ne te njejtin çip. Nje CPU gjithashtu ka nje shpejtesi me te larte te ores, qe do te thote se mund te kryeje nje llogaritje individuale me shpejt se nje GPU. Prandaj, nje CPU eshte shpesh me mire i pajisur per te trajtuar detyrat themelore te informatikes. Procesorette specializuara per perpunimin e grafikut kane ekzistuar qe nga agimi i videove ne vitet 1970. Njesite e perpunimit grafik erdhen ne kompjutere te ndermarrjeve me performance te larte ne fund te viteve 1990, dhe NVIDIA prezantoi GPU-ne e pare per kompjutere personale, GeForce 256, ne vitin 1999. Me kalimin e kohes, fuqia e perpunimit te GPU-ve beri procesoret te jenenje zgjedhje popullore per detyrat e tjera te burimeve intensive qe nuk lidhen me grafike. Aplikimet e hershme perfshinin llogaritjet shkencore dhe modelimin; nga mesi i vitit 2010, GPU-ja gjithashtu ka mundesuar te mesuarit e makines dhe softuerin e inteligjences artificiale. Ne vitin 2012, NVIDIA leshoi nje GPU virtualizuar, e cila shkarkon fuqine e perpunimit te grafikut nga CPU-ja e serverit ne nje infrastrukture virtuale desktop. Performanca e grafikut ka qene tradicionalisht nje nga ankesat me te zakonshme te perdoruesve te desktop dhe aplikacioneve virtuale dhe GPU-te e virtualizuara synojne te adresojne kete problem.2 2 https://searchvirtualdesktop.techtarget.com/definition/GPU-graphics-processing-unit Perkthyer nga Rexhino Kovaci
 9. RexhinoKovaci Karakteristikat e GPU perfshijne: 1. Grafika 2-D ose 3-D 2. Prodhimi dixhital per monitoret e ekranit te sheshte 3. Hartimi i struktures 4. Mbeshtetje aplikacioni per softuer grafik me intensitet te larte si AutoCAD 5. Shfaq poligone 6. Mbeshtetje per hapesiren me ngjyra YUV 7. Mbingarkesat e pajisjeve 8. Dekodimi MPEG Keto karakteristika jane te dizajnuara per te zvogeluar punen e CPU dhe per te prodhuar video dhe grafike me te shpejte. GPU nuk perdoret vetem ne nje PC ne nje karte video ose motherboard; perdoret gjithashtu edhe ne telefona celulare, pershtates te ekranit, workstations dhe lojera konsolesh. Ky term njihet edhe si njesi e perpunimit vizual (VPU). Techopedia shpjegon njesine e perpunimit te grafikes (GPU) GPU e pare u zhvillua nga NVidia ne vitin 1999 dhe e quajti GeForce 256. Ky model GPU mund te perpunoje 10 milione poligone per sekonde dhe kishte me shume se 22 milione transistore. GeForce 256 ishte nje procesor me nje procesor te integruar me transformim te integruar, vizatim dhe mbeshtetje BitBLT, efektet e ndriçimit, motoret e konfigurimit te trekendeshit / prere dhe renditjen. GPU-te u bene me te njohura, ndersa kerkesa per aplikacione grafike u rrit. Perfundimisht, ato u bene jo vetem nje zgjerim, por nje domosdoshmeri per performancen optimale te nje PC. Procesoretlogjike te specializuara tani lejojne implementim te shpejte grafik dhe video. Ne pergjithesi GPU eshte i lidhur me CPU dhe eshte plotesisht i ndare nga motherboard. Memoria e qasjes se rastesishme (RAM) lidhet permes portes grafike te pershpejtuar (AGP) ose komponentit periferik te nderlidhjes express (PCI-Express). Disa GPU jane te integruar ne Northbridge ne motherboard dhe perdorin memorien kryesore si nje zone dixhitale te ruajtjes, por keto GPU jane me te ngadalshme dhe kane performance me te dobet. Shumica e GPU perdorin transistoret e tyre per grafike kompjuterike 3-D. Megjithate, disa kane pershpejtuar kujtesen per hartimin e vertices, siç jane aplikacionet e sistemit te informacionit gjeografik (GIS). Disa nga teknologjite me moderne te GPU-se mbeshtesin shaders programueshem duke zbatuar textures, vertices matematikore dhe formate te sakta ngjyrash. Aplikacionet si dizajni kompjuterik (CAD) mund te perpunojne mbi 200 miliarde operacione per sekonde dhe te shperndajne deri ne 17 milione poligone per sekonde. Shume shkencetare dhe inxhiniere perdorin GPU per studime me te thella te llogaritura duke perdorur veçorite vektoriale dhe matrices.3 3 https://www.techopedia.com/definition/24862/graphics-processing-unit-gpu Perkthyer nga Rexhino Kovaci
 10. RexhinoKovaci Hulumtim: Kerkoni ne internet informacione shtese per GPU-ne dhe tregoni rolin kryesor ne lojrat kompjuterike me video. Historiku: Grafika e Arcade Games se Hershme Lojrat Arcade ne vitet 1970 dhe 80 perdoren grafike te thjeshta per shkak te mungeses se fuqise perpunuese te kompjutereve ne ate kohe. Ka pasur menyra qe zhvilluesit mund t'i mashtrojne lojtaret te mendonin se po shihnin "3D" grafike, por keto akoma nuk mbanin nje qiri ne grafikat e sotme. Duke menduar perseri per lojerat grafike vektoriale "3D", shembulli me i mire qe mund te mendoj eshte loja Arcade e Star Wars 1983. Ndersa loja paraqiste linjat e ngjyrave te ndryshme, nuk kishte textures, edhe pse loja ishte ende mbreselenese per kohen e saj. Lojera te tjera, si Space Invaders klasike, perdoren sprites te thjeshta per te perfaqesuar karakteret ne ekran. Ky ishte nje prirje qe do te çonte ne tregun e lojrave ne shtepi qe do te zhvillohej se shpejti. Atari 2600 Sistemet me te hershme te lojes ne shtepi si Atari 2600 paraqiten grafike qe nuk ishin mjaft ne te njejtin nivel me ato te lojrave arcade,por ende arriten te benin pershtypje megjithate. Grafika ne loje nuk dukej gjithnje si ajo qe ata perfaqesonin, keshtu qe ndonjehere ju duhet te perdorni imagjinaten tuaj. Nje loje si Pac-Man dukej e bukur ne arcade. Loja ishte plot me sprites te bukur dhe me ngjyra te pasura. Versioni Atari 2600 i lojes ishte pa dyshim me pak i bukur, me nje palete me te kufizuar te ngjyrave dhe nje animacion me te vogel. Duke pare te dy versionet e lojes me te vertete tregon ndarjen midis asaj ku grafika ishte ne shtepi kundrejt vendit ku ishin ne arcade. Historia e lojrave video shkon si qysh fillim te viteve 1950, kur akademike filloi dizajnimin lojera te thjeshta, simulimet, dhe programe te inteligjences artificiale, si pjese e hulumtimit te tyre shkenca kompjuterike. Video lojrave nuk do te arrije popullaritet rrjedhe derisa viteve 1970 dhe 1980, kur Arcade video lojerat, lojrave dhe lojra kompjuterike ne shtepi jane futur per publikun e gjere. Qe atehere,video lojrave eshte bere nje forme popullore e argetuese dhe nje pjese e kultures moderne ne pjesen me te madhe te botes. Qe nga 2014, ka tete breza te video game consoles. Origjina e lojes kompjuterike (1940-1970) Video games me te hershme, nga perkufizimit te popullarizuar dhe me te gjithe-perfshire e nje programi interaktive duke inkorporuar dy elektronike dhe nje ekran, te zhvilluar si dore e zgjatur e hulumtimeve kompjuterike ne fusha te tilla si inteligjences artificiale. Si teknologji kompjuter evoluar neper 1940 nga Z3 elektromekanike (1941) per elektronik Atanasoff-Berry Kompjuterike (1942) deri ENIAC Turing-e plote (1945), dhe me ne fund te ruajtura- programit EDSAC (1949), kompjutera u be edhe i fuqishem dhe mjaft fleksibile per te sherbyer nje shumellojshmeri te funksioneve shkencore dhe te biznesit. Ne 1951, kompjuteri eshte komercializuar ne Shtetet e Bashkuara nga te Divizionit Univac e kompanise makine shkrimi Remington Rand, duke hapur rrugen per miratimin e mainframe nga institucionet akademike, organizatat kerkimore, dhe korporatat ne te gjithe boten e zhvilluar. Adoptimi i teknologjise kompjuterike fillimisht ishte i kufizuar vetem ne organizatat me te medha te tilla, megjithate, me kosto
 11. RexhinoKovaci penguese, kerkesat hapesire shtrire, konsumit te madh te energjise, dhe nevojen per te punesuar nje staf te trajnuar per te ruajtur dhe per te operuar makina.4 Roli i GPU ne Video lojra Roli i GPU ka dy komponente kryesore brenda tij; VRAM dhe nje procesor. Ky dallim eshte i rendesishem per te pershkruar siç duhet nje GPU. Gjithashtu vlen te permendet se kjo pergjigje eshte nje pasqyre e pergjithshme, nuk do te perfshije koncepte si PhysX, qe do te komplikonte marredhenien e harduerit. Pra,kur shkarkoni nje loje, ajo loje ruhet ne hard drive. Kur ngarkoni nje loje, asetet e lojrave ngarkohen ne RAM. Tani, kushdo qe ka luajtur nje loje si GTA V e di se nuk ka asnje menyre qe te gjitha pasurite e nje loje te ngarkohen ne kujtese ne te njejten kohe, ato jane shume te medha, por ne po thjeshtojme. Çdo gje qe shihni ne ekran eshte ngarkuar ne RAM. RAM eshte vetem ruajtje, keshtu qe natyrisht qe pasurite e nje lojeje ne kujtese nuk jane te mjaftueshme per te luajtur nje loje. Kjo eshte ajo ku CPU vjen ne loje. CPU eshte pergjegjes per perpunimin e udhezimeve te lojes dhe perpunimin e inputeve nga lojtari. Gjera te tilla si trajtimi i NPCs,mjedisit dhe simulimet behet nga CPU. Kjo eshte arsyeja pse lojera qe kane nje fokus me te rende ne simulimet fizike, si Programi KerbalSpace, kerkojne nje CPU me te fuqishme. Nje nga rolet me kritike per CPU ne shumicen e lojerave eshte gjithashtu qe te kaloje informacionin ne GPU. Kjo ndodh ne dy faza. Se pari, mjetet grafike te tilla si modele dhe textures duhet te ngarkohen ne VRAM. GPU nuk mund te hyje direkt ne kujtesen e nje kompjuteri, keshtu qe duhet te kete kujtesen e vet per te ruajtur asetet qe i nevojiten. Kjo eshte arsyeja pse lojera te hapura boterore me me shume pasuri kerkojne me shume VRAM, si dhe pse tekstet me rezolucion me te larte kerkojne me shume VRAM. CPU eshte gjithashtu pergjegjes per te treguar GPU çfare te beje. GPU eshte pergjegjes per dhenien e asaj qe shihni ne ekran. CPU pershkruan GPU objektet e ndryshme ne ekran, ku ato jane, dhe informacione te tjera. Natyrisht eshte me komplekse sesa kjo, por ne po thjeshtojme. GPU merr informacionin qe i eshte dhene nga CPU dhe e kthen ne nje imazh. GPU: Kjo pjese e harduerit e ben imazhin aktual ne ekran. Ajo qe shihet nga ju eshte llogaritur nga GPU. Te gjitha efektet e mbrojtjes nga drita dhe ripples jane llogaritur ne chipin PhysX, i cili zakonisht integrohet ne karten grafike, por sistemet e vjetra kane nje karte te dedikuar PhysX. Vetem shikimet llogariten ne GPU. Te gjitha logjika aktuale ndodh ne CPU.5 Detyra 4 4 https://www.gamespot.com/forums/pc-mac-linux-society-1000004/whats-the-role-of-the-cpu-and-gpu-in- gaming-27445077/ 5 https://www.quora.com/What-role-does-the-CPU-GPU-and-RAM-play-during-gaming-I-know-their-functions- and-what-they-do-but-what-are-they-responsible-for Perktheu Rexhino Kovaci
 12. RexhinoKovaci Projekt: Krijimi i nje baze te dhenash dhe veprime te ndryshme me Select Faza e pare Planifikimi I punes:Mbledhja e njohurive Njohurite e marra: “Ju perdorni nje buton komandimi ne nje forme Access perte nisur nje veprimose nje grup veprimesh. Per shembull, mund te krijoni nje buton komande qe hap nje forme tjeter. Per te bere nje buton komande te kryer nje veprim, shkruani nje procedure makro ose ngjarjeje dhe lidheni ate ne pronen On Click te butonit te komandes. Ju gjithashtu mund te futni nje makro direkt ne pronen On Click te butonit te komandes.Kjo ben te mundur kopjen e butonit te komandesne forma te tjera pa humbur funksionalitetin e butonit” Queries jane mjete shume te dobishme kur behet fjale per bazat e te dhenave dhe shpesh thirren nga perdoruesi permes nje formulari. Ato mund te perdoren per te kerkuar dhe grumbulluar te dhena nga nje ose me shume nga tabelat tuaja, per te kryer veprime te caktuara ne bazen e te dhenave dhe madje edhe per kryerjen e nje shumellojshmeri llogaritjeje ne varesi te nevojave tuaja. Fatmiresisht per ne, Microsoft Access lejon shume lloje pyetjesh, disa nga ato kryesore qe perzgjidhen, veprimet, parametrat dhe pyetjet e grumbulluara. Ato mund te mendohet si vetem nje pjese tjeter e bazes se te dhenave tuaja - ne thelb nje objekt si nje tabele ose nje makro. ● Kur vjen koha per te ndertuar nje pyetje per bazen tuaj te te dhenave, ju keni dy menyra per te shkuar ne lidhje me krijimin e saj. ● Ose perdorni Wizard Query qe Microsoft Access ju ofron, Detyra 5:
 13. RexhinoKovaci Punim1 Personal ne Python import os import time WIDTH = 79 #mesazhi qe duam te shfaqim: message = "HELLO!".upper() printedMessage = [ "","","","","","","" ] #karaktere te cilat na ndihmojne te kemi hapsiren e duhurdhe ne ekzekutim te jete perfekte characters = { " " : [ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " " ], "H" : [ "* *", "* *", "* *", "*****", "* *", "* *", "* *" ], "E" : [ "*****",
 14. RexhinoKovaci "* ", "* ", "*****", "* ", "* ", "*****" ], "L" : [ "* ", "* ", "* ", "* ", "* ", "* ", "*****" ], "L" : [ "* ", "* ", "* ", "* ", "* ", "* ", "*****" ], "O" : [ "*****", "* *", "* *", "* *", "* *", "* *", "*****" ],
 15. RexhinoKovaci "!" : [ " * ", " * ", " * ", " * ", " * ", " ", " * " ] } #pasie ndertuameshte rradha te levizim banner-in for row in range(7): for char in message: printedMessage[row]+= (str(characters[char][row]) + " ") offset = WIDTH while True: os.system("cls") for row in range(7): print(" " * offset + printedMessage[row][max(0,offset*-1):WIDTH - offset]) offset -=1 if offset <= ((len(message)+2)*6) * -1: offset = WIDTH #mqs: disa programe e gjejne kohen shume te "rendomte" 0.10 un do ta pergjysmoje ate ne 0.05 #ne menyre qe kompjuterat te ekzekutojne programin qe kam kryer time.sleep(0.05)
 16. RexhinoKovaci Punim2 Personal ne Python >>>def fib (n): a = 0 b = 1 for I in range (0, n) : tmp = a a = b b = tmp + b return a >>> for c in range (0, 15) : Print (fib(c)) #Afishimi I programimit do te jete: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
 17. RexhinoKovaci Konkluzioni – Bota e kompjuterit Ne kete tematike, Bota e kompjuterit, Une mesova: ● Qellimin e CPU-s, elementeve te tij dhe funksionet e tyre perfshire elementet kyç te arkitektures se Von Neumann, funksionet dhe nderlidhjet midis tyre; ciklin fetch-execute; karakteristikat tipike te CPU-s qe ndikojne ne performancen e tij dhe faktoret qe kane çuar ne rritjen performances se CPU-ve moderne si kujtesa “cache” apo paralelizmi; konceptova qe njesia e perpunimit grafik (GPU) eshte projektuar per te kryer veprime qe permiresojne rezultatin grafik; identifikon perdorimet, perparesite dhe mangesite e pajisjeve ruajtese optike, magnetike apo “flash”; kuptova sistemet operative, karakteristikat kryesore te tyre dhe karakteristikat qe perbejne dallimet kryesore midis tyre; kuptova qe mjeti i domosdoshem (ndryshe ne anglisht “utility”) eshte thjesht nje pjese software-i i cili ka vetem nje qellim; kuptova dallimin midis bashkuesve, kompiluesve dhe interpretuesve; kuptova dallimin midis software-ve me burim te hapur dhe te mbyllur (open and close source). Mesuam per historine dhe roli I GPU-se ne video – game, Mesuam per kodin me burim te hapur dhe ate te mbullur folem edhe per faktoret e ndryshem qe ndikonin ne zgjedhjen e ketyre kodeve te burimit. Morem informacione ne klase dhe interpretuam ato ne kompjutera dhe mesimet rezultuan efektive ne jeten e perditshme, gjithashtu mesuam edhe ne veprimtarine praktike ne mesimin 1.9 Instalimin e nje sistemi operimi ne makinen virtuale. Ne daten 22/Tetor/2018 u konkludua afati I fundit per dorezimin e puneve dhe detyrave te caktuara nga vete nxenesit ne basshkepunim edhe me mesues/en.
Publicité