Publicité

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı.pptx

31 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı.pptx

  1. sgsgsg Destekten yoksun kalma tazminatı; trafik kazası, iş kazası, kasten öldürme veya taksirle ölüme sebebiyet verme gibi haksız bir fiil veya sözleşmeye aykırılık sonucunda meydana gelen ölüm neticesinde doğan bir maddi tazminat türüdür.
  2. sgsgsg • Cenaze giderleri, • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar olarak sayılmıştır. (Borçlar Kanunu m. 53)
  3. sgsgsg Destekten yoksun kalma tazminatını, ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler talep edebilir. Dava hakkı, miras hakkıyla bağlantılı değildir. Bu hak, ölenden intikal etmeyen, ölenin desteğini kaybedenin şahsında doğan bir haktır. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için mirasçı olmak gerekmez.
  4. sgsgsg 1. Ölümün Haksız Fiil Sonucunda Ortaya Çıkması Durumunda Davalı a) Ölümlü trafik kazası tazminat davasında davalı; * Aracı işleten araç sahibi, * Sürücü, * Sigorta şirketi, * Yol güvenliği sağlamada idari kusur varsa, sorumlu idaredir.
  5. sgsgsg 1. Ölümün Haksız Fiil Sonucunda Ortaya Çıkması Durumunda Davalı b) Kanundaki kusursuz sorumluluk hallerinde davalı; * Ev başkanı * Çalışanın başkasına verdiği zarardan, işveren * Hayvan sahibidir.
  6. sgsgsg 2. Ölümlü İş Kazası Tazminat Davasında Davalı İş kazası sonucunda meydana gelen ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı davası işverene karşı açılır.
  7. sgsgsg Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında; • Ölenin yaşı ve muhtemel ortalama yaşam süresi (bakiye ömür), • Destekten yoksun kalanın yaşı ve ortalama yaşam süresi, • Destekten yoksun kalan eşin evlenme ihtimali, • Destekten yoksun kalan çocuğun muhtemel çalışmaya başlama süresi …………
  8. sgsgsg Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında; • Anne babanın destekten yoksun kalması halinde çocuğun birlikte yaşayıp yaşamadığı, evli olup olmadığı, kendi çocuğunun bulunup bulunmadığı, • Destekten yoksun kalanın engel durumu, • Ölenin ve destekten yoksun kalanın maddi durumları, • Birden çok destekten yoksun kalan bulunması halinde destek payları gibi kriterler dikkate alınır.
Publicité