Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sanaysay at talumpati.pptx

  1. SANAYSAY AT TALUMPATI
  2. Ang sanaysay ay isang uri ng panitikang nasa anyong tuluyan na nagpapahayag ng sariling kaisipan, kurokuro, saloobin at damdaming kapupulutan ng aral at aliw ng mambabasa. Ginagamit ito upang makapagbigay ng mahalagang kaisipan tungkol sa paksang nais nitong talakayin.
  3. Ang mahalagang kaisipan sa sanaysay ay tumutukoy sa mahalagang impormasyong ibinibigay nito sa mambabasa na maaaring isulat nang pabalangkas. Ang balangkas ay isang lohikal o kaya’y kronolohikal at pangkalahatang paglalarawan ng paksang isusulat. Ito rin ay isang panukalang buod ng komposisyon.
  4. Ang talumpati ay isang halimbawa ng sanaysay na binibigkas sa harap ng publiko.
  5. Ayon kay Alejandro G. Abadilla(AGA), ang sanaysay ay “pagsasalaysay ng isang sanay”. Isinilang ang sanaysay sa Pransiya noong 1580 at si Michel de Montaigne ang tinaguriang, “Ama ng Sanaysay.” Ito ay tinatawag na essai sa wikang Pranses na nangangahulugang isang pagtatangka, isang pagtuklas, isang pagsubok sa anyo ng pagsulat.
  6. Ang likhang sanaysay ay mga maiikling komposisyong may tiyak na paksa o tema, karaniwang nasa prosa, analitiko, at nagpapahayag ng interpretasyon o opinyon ng may-akda
  7. Ang analohiya ay tumutukoy sa proseso ng pagsusuri o pagkukumpara ng dalawang bagay, lugar, ideya o katangiang magkaugnay o magkatumbas. Dalawang uri ng analohiya 1. Magkasingkahulugan (Synonym)- ang pares ng salitang pinagkukumpara ay magkalapit ang kahulugan. Halimbawa: matumal: madalang matalino: marunong 2. Magkasalungat (Antonym)- ang pares ng salitang pinagkukumpara ay magkalayo ang kahulugan. Halimbawa: matayog: mababa maramot: mapagbigay
Publicité