CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo

Rob Dellemijn
Rob DellemijnSenior Consultant à Ordina
Curriculum Vitae
Rob Dellemijn
Apeldoorn (NL)
27 december 1957
Service Manager, Trainer, Coach
De ervaring van Rob op het gebied van beheer is geëvolueerd van inhoudelijk technisch (systeem-programmeur) naar
management van beheer, beleid rondom beheer en rekencentra en adviesgerichte rollen.
Rob is analyserend, sterk resultaatgericht, pragmatisch en vasthoudend. Tevens beschikt Rob over goede communicatieve
vaardigheden, waardoor hij zaken voor elkaar te krijgt. In de loop van zijn carrière heeft hij geleerd de lat op een realistische
hoogte te leggen; het streven naar een 100% oplossing is er voor hem alleen bij als hij dat haalbaar en nodig acht. Zo zal hij het
ook tegen een (potentiële) opdrachtgever aanhouden: realisme en een juist ambitieniveau, om teleurstellingen te voorkomen.
De laatste 10 jaar is hij zich steeds meer gaan toeleggen op advisering op het gebied van organisatieverandering, met name de
menselijke factor is daar bij voor hem heel belangrijk. Een organisatie meekrijgen lukt hem mede door zijn kwaliteit als coach.
Zijn diepgaande kennis van ITIL, BISL of ASL & Lean-IT komt hem hierbij goed van pas.
Naast de opdrachten die hij uitvoert bij klanten is hij ook intern bij Ordina actief. Zo heeft hij geparticipeerd in het ontwikkelen
van de Service Management Assessment (SMA) methodiek van Ordina gebaseerd op ISO20000. Daarnaast heeft hij een aantal
opleidingen ontwikkelt, waarvan hij eveneens trainer is.
Rob is gecertificeerd ITIL2011Expert en neemt voor het EXIN examens af en voert audits uit.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten
08/2013 - heden Interne opleidingen verzorgen bij Ordina
Verzorgen van interne opleidingen bij Ordina op het gebied van Procesmanagement, o.a.
ITIL2011 Foundation. Coachen van Young Professionals.
01/2003 - heden Auditor EXIN.
Auditing aanvragen van opleidingsinstituten om de EXIN accreditatie voor de volgende
opleidingen ITIL2011, ISO20000, ISO27002, Prince2, ASL, BISL, MOF, TMAP, MSP
01/1998 - heden Examinator EXIN.
Beoordelen van de examens ITIL Service Management examens in Nederlands, Duits &
Engels Tevens beoordelen beroepschriften n.a.v. de examenuitslag.
Opleidingen Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma
HAVO Keizer Karel College,
Amstelveen
1972 - 1975 Ja
MAVO
Na de HAVO eerst in de financiële sector
werkzaam geweest (Amro-bank) en bij de
overheid (Belastingdienst).
Jan Philip Roothaan,
Amstelveen
1968 – 1972
1975 - 1981
Ja
Overige opleidingen en certificeringen Instituut Eindjaar Certificaat
Scrum and XP
Train the Trainer
Lean Six Sigma Yellow Belt
Agile Scrum Foundation
Ordina
Ordina
Ordina
Zelfstudie
2015
2015
2014
2014
n.v.t.
ja
ja
Lean Six Sigma Green Belt Ordina 2012 ja
ITIL V3 Expert EXIN 2011 ja
ISO 20000 Consultant Manager EXIN 2009 ja
ISO 20000 Foundation
BISL
EXIN
EXIN
2009
2008
ja
ja
Consultant ISM BHvB 2007 ja
PRINCE2® Foundation Zelfstudie 2007 ja
Microsoft® Operations Framework
Foundation
Hogeschool Tilburg 2006 ja
Consultant HP-Openview Service Desk HP 2004 ja
Security Essentials SANS 2002 ja
Managing Professionals Schouten & Nelissen 2001 ja
CAST Test Analyse CMG 1998 n.v.t.
HBO-BI(projectmanagement) Hogeschool Windesheim,
Zwolle
1996 ja
ITIL Service Manager EXIN 1996 ja
ITIL Foundation EXIN 1995 ja
SAP R/2 ABAP/4 SAP 1994 ja
Logistiek Management ISW 1990 ja
Non Statistical Quality Control IIR 1990 ja
Kepner & Trego Problem analyses Rijnconsult 1989 ja
Leiderschap Akzo Nobel 1989 ja
Werkervaring Ordina
Organisatie Ordina
Periode 10/2014 - heden
Functie Projectleider/ Docent/ Coach
Projectnaam Service Management Assessment (SMA).
Situatie Er is nog geen online scan gebaseerd op ISO20000 waarmee het volwassenheidsniveau van IT Processen kan worden
vastgesteld. Ontwikkelen van opleidingen: Lean-IT, ITIL Foundation en BISL
Taken Ontwikkelen van een scan, Service Management Assessment (SMA).
Resultaten Scan ontwikkeld die inzetbaar is bij klanten van Ordina.
Organisatie Ministerie van Economische Zaken/Dictu
Periode 12/2013 - 10/2014
Functie Senior Consultant Service Management/ Procescoördinator
Projectnaam Operationeel Change Management (OCM)
Pakketten Topdesk
Situatie Teruggevraagd bij OCM i.v.m. met invoering Cloud technologie om de processen(incident, problem en change) te
verbeteren
Taken Verbeteren Uniforme Werkproces en implementeren van de applicatieve en technische wijzigingen. Daarbij rekening
houdend met klanteisen/wensen (Demand Management). Opstellen/aanpassen van Service Levels, op basis van de
eisen van de klantorganisatie en zorgdragen dat de dienstverlening overeenkomstig geleverd wordt.
In samenwerking met de technische ketens/applicatiemanagers draaiboeken opstellen en verantwoordelijk voor de
uitvoer van de changes. Tevens advies gegeven/meegewerkt aan verbeteren van de volgende processen: incident,
problem en configuratie management. Coachen van medewerkers op het gebied van ITIL en op andere manier gaan
werken. Meegedacht en geadviseerd om van het testproces/OTAP-proces de kwaliteit te verbeteren.
Resultaten Verbeterde processen ingevoerd. Inzicht in de impact van de geplande changes, door het verder verbeteren van de
kwaliteit van de uCMDB en bijbehorende rapportages.
Incident, Problem en Change Management zijn op een hoger kwaliteitsniveau gekomen.
Organisatie Robeco
Periode 10/2013 - 12/2013
Functie Senior Consultant
Projectnaam Optimaliseren van de communicatie en rapportages m.b.t. de Service Management Processen op basis van ITIL 2011.
Situatie Doorvoeren verbeteringen m.b.t. de Service Management processen. Communicatie en rapportages naar
klanten/afnemers is achtergebleven. Op korte termijn dient dit verbeterd te worden.
Taken Voorstellen doen ter verbetering van de communicatie en rapportages doorvoeren bij ICT organisatie.
Resultaten Verbeterde communicatie en rapportages.
Organisatie Ministerie van EL&I
Periode 04/2011 - 10/2013
Functie Service Manager/ Procescoördinator
Projectnaam Operationeel Change Management (OCM)
Besturingssysteme
n
Windows Vista
Methoden ITIL2011, ASL, Prince2, BISL, TMAP, MOF, CMM
Pakketten MS-Project, VISIO, Business Objects, SharePoint, Projectplace
Tools HP Service Desk, Assyst, HP fCMDB, Topdesk
Situatie In verband met onderbezetting bij OCM.
Taken Opstellen/aanpassen van Service Levels, op basis van de eisen van de klantorganisatie en zorgdragen dat de
dienstverlening overeenkomstig geleverd wordt. Begeleiding van changes n.a.v. projecten m.b.t. planning en
organiseren en coördineren en verbeteren van het Changemanagementproces. Tevens verbeteracties geïnitieerd waar
het Incident en Problem proces betrof. In samenwerking met de technische ketens/applicatiemanagers draaiboeken
opstellen en verantwoordelijk voor de uitvoer van de changes. Coachen van medewerkers op het gebied van ITIL om
op andere manier te gaan werken.
Meegedacht en geadviseerd om van het testproces/OTAP-proces de kwaliteit te verbeteren.
Resultaten Het Incident, Problem en Change Proces zijn flink in kwaliteit verbeterd. Doorlooptijd van changes is geoptimaliseerd.
Daarnaast minder incidenten na een releasemoment door uitvoeren van changes.
Organisatie SHELL Information Technology International B.V.
Periode 12/2009 - 03/2011
Functie Service Manager
Projectnaam Verbeteren Service Management processen TLS
Besturingssysteme
n
MVS/XA, Windows95/98/2000/XP, Windows Vista
Methoden ITILV3, ASL, Prince2
Pakketten MS-Project, VISIO, Business Objects, SharePoint, Global Livelink (GLL)
Tools HP Service Centre, HP Service Manager 7, HP Openview, HP Asset Centre, HP Asset Manager, HP Business Service
Management, HP fCMDB, HP CCS.
Situatie Technical Landscape Services (TLS) is verantwoordelijk voor het beheer van de applicaties en infrastructuur m.b.t. zeer
bedrijf kritisch/vertrouwelijke informatie t.b.v. van Shell Exploratie & Productie. Service Management processen dienen
aangepast te worden aan de veranderende situatie.
Taken Op basis van input uit de Shell-organisatie en eigen inventarisatie en overleg met de leveranciers SLA's aangepast dan
wel nieuwe SLA’s opgesteld.
Resultaten Actuele SLA's met bijbehorende rapportages. Toolwijzigingen ingevoerd met een minimale impact voor TLS;
Voorgestelde proces wijzigingen ingevoerd binnen TLS; Trainingen gegeven aan de medewerkers.
Organisatie SHELL Information Technology International B.V.
Periode 08/2009 - 11/2009
Functie IT Consultant
Projectnaam Integrated Service Management (ISM)
Besturingssysteme
n
Windows95/98/2000/XP, Windows Vista
Methoden ITIL, ASL, Prince2, CMM
Pakketten MS-Project, VISIO, Sharepoint, Global Livelink (GLL)
Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview , HP Service Manager 7, HP Asset Centre, HP Asset Manager, HP
Business Service Management.
Situatie Integrated Service Management Programma (ISM) heeft als doel het verbeteren van de integratie tussen infrastructuur
en de business applicaties.
Taken Opstellen van het noodzakelijke trainingsmateriaal voor de ISP-suppliers. Communicatie richting de ISP-suppliers met
betrekking tot de processen die beschreven/herschreven moeten worden.
Resultaten Training Materiaal; Distributie- en Communicatieplanning.
Organisatie EDS/HP for Shell account
Periode 11/2008 - 08/2009
Functie IT Project Manager
Organisatie
Periode
Projectnaam
EDS/HP t.b.v. Shell account
11/2008 – 08/2009
Diverse projecten
Besturingssysteme
n
Windows95/98/2000/XP, Windows Vista
Methoden ITIL V2, Prince2
Pakketten MS-Project, Global Livelink (GLL)
Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview, HP Asset Centre
Situatie EDS/HP is een van de outsource partijen van Shell. Door hen worden de nodige projecten voor Shell uitgevoerd.
Taken Scope helder krijgen van Shell projectaanvragen die bij HP/EDS binnenkomen. Project manager van een aantal
projecten: Vervangen Servers voor SPDC in Nigeria; Cube roll-out in Kiev(Oekraïne); Roll-out of data-encryptie voor EP
in Rijswijk.
Resultaten Door HP/EDS en Shell geaccepteerde projectvoorstellen. Aantal uitgevoerde projecten binnen de planning, scope &
budget.
Organisatie SHELL Information Technology International B.V.
Periode 11/2006 - 11/2008
Functie IT Consultant, Global Change Manager, Procescoördinator
Projectnaam Optimaliseren en implementeren van een verbeterd Change Management Proces
Besturingssysteme
n
Windows95/98/2000/XP
Methoden ITIL, Prince2
Pakketten MS-Project, Global Livelink (GLL)
Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview, HP Asset Centre
Situatie De IT organisatie van Shell wordt door diverse Service lijnen ondersteund, zijnde Application Hosting, Desktop &
Netwerk, voeren onafhankelijk van elkaar changes door. Betrokken partijen bevinden zich in Cyberjaya (Maleisië),
Bangalore (India), Leidschendam & Houston. (USA). Het gaat om zo'n 6000 changes op maandbasis.
Taken Inrichten van een geïntegreerd Global Change Management & Global Change Advisory Board en procescoördinatie.
Tevens moet de Change Impact Analyse sterk worden verbeterd. Daarnaast geadviseerd t.a.v. verbeteringen van de
volgende processen: Incident, Problem en Configuratiemanagement.
Opdrachten van voor november 2006
In diverse branches zoals: Industrie (Akzo Nobel, )Transport (NS Internationaal), Telecommunicatie (KPN/Contrado),
Financiële dienstverlening (Rabobank), Overheid (Ministeries van Onderwijs, Justitie, Defensie, Financiën), Semi-
overheid (UWV) opdrachten uitgevoerd als IT-consultant, Projectleider, Teamleider, Service Manager.
Taal Taal Beheersing mondeling Beheersing schriftelijk
Duits Uitstekend Uitstekend
Engels Uitstekend Uitstekend
Frans Basiskennis Redelijk
Nederlands Uitstekend Uitstekend
Methoden Competentie Niveau Jaren ervaring
ITIL Senior 15
ASL Senior 10
Prince2 Medior 5
BISL Medior 5
SDM Medior 4
TMAP Medior 4
MOF Medior 4
CMM Medior 5
SDM Medior 5
CMMI Medior 5
Pakketten Competentie Niveau Jaren ervaring
MS-Project Senior 15
VISIO Senior 10
Business Objects Medior 2
SharePoint Medior 2
Global Livelink (GLL) Senior 5
Projectplace Senior 5
Edifact Junior 1
Hummingbird Junior 1
IBM Rational Medior 3
Tools Competentie Niveau Jaren ervaring
HP Service Desk Senior 5
HP Service Centre Senior 5
HP Openview Senior 7
HP Service Manager 7 Medior 2
HP Asset Centre Senior 5
HP Asset Manager Medior 2
Topdesk Senior 4
Control/M & Control/R Medior 3
Assyst Senior 3
HP fCMDB/ uCMDB Medior 2
HP Asset Centre Senior 5
HP Asset Manager Medior 2
Topdesk Senior 4
Control/M & Control/R Medior 3
Assyst Senior 3
HP fCMDB/ uCMDB Medior 2

Recommandé

Flyer Oracle Ebs Defi (4) par
Flyer Oracle Ebs Defi (4)Flyer Oracle Ebs Defi (4)
Flyer Oracle Ebs Defi (4)gertheuveling
115 vues2 diapositives
You Get Presentatie Ao 20100624 par
You Get Presentatie Ao 20100624You Get Presentatie Ao 20100624
You Get Presentatie Ao 20100624gerardsavenije
729 vues57 diapositives
Brochure Perform Works par
Brochure Perform WorksBrochure Perform Works
Brochure Perform WorksRobert Bakkenes
274 vues8 diapositives
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM) par
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)
De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)De IT Regisseur B.V.
2.3K vues26 diapositives
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas par
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baasHoe verkoop ik metrieken aan mijn baas
Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baasNesma
620 vues33 diapositives
SAP CRM Upgrade Acorel par
SAP CRM Upgrade   AcorelSAP CRM Upgrade   Acorel
SAP CRM Upgrade Acorelckuenen
107 vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Organisatieadvies tips-implementatiefase par
Organisatieadvies tips-implementatiefaseOrganisatieadvies tips-implementatiefase
Organisatieadvies tips-implementatiefaseRobHeukers
211 vues2 diapositives
Organisatieadvies tips-ontwerpfase par
Organisatieadvies tips-ontwerpfaseOrganisatieadvies tips-ontwerpfase
Organisatieadvies tips-ontwerpfaseRobHeukers
136 vues2 diapositives
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus website par
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus websitePropositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus website
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus websitehvanrijswijck
722 vues12 diapositives
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 5 par
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 5Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 5
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 5René Verweijmeren
300 vues164 diapositives
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 1 par
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 1Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 1
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 1René Verweijmeren
688 vues38 diapositives
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 2 par
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 2Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 2
Operational excellence 3.0 Editie 2018 Deel 2René Verweijmeren
320 vues83 diapositives

Tendances(20)

Organisatieadvies tips-implementatiefase par RobHeukers
Organisatieadvies tips-implementatiefaseOrganisatieadvies tips-implementatiefase
Organisatieadvies tips-implementatiefase
RobHeukers211 vues
Organisatieadvies tips-ontwerpfase par RobHeukers
Organisatieadvies tips-ontwerpfaseOrganisatieadvies tips-ontwerpfase
Organisatieadvies tips-ontwerpfase
RobHeukers136 vues
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus website par hvanrijswijck
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus websitePropositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus website
Propositie beheer en onderhoudsdiensten ebicus website
hvanrijswijck722 vues
CMMI en Software Process Improvement par SYSQA BV
CMMI en Software Process ImprovementCMMI en Software Process Improvement
CMMI en Software Process Improvement
SYSQA BV774 vues
PMO PMC 3-11-2011 par PMOblog
PMO PMC 3-11-2011PMO PMC 3-11-2011
PMO PMC 3-11-2011
PMOblog1.2K vues
Organisatieadvies tips-orientatiefase par RobHeukers
Organisatieadvies tips-orientatiefaseOrganisatieadvies tips-orientatiefase
Organisatieadvies tips-orientatiefase
RobHeukers155 vues
Brochure Devoteam2009 par iwijnen
Brochure Devoteam2009Brochure Devoteam2009
Brochure Devoteam2009
iwijnen152 vues
Lessen voor het opzetten van een Shared Service Center par Leon Dohmen
Lessen voor het opzetten van een Shared Service CenterLessen voor het opzetten van een Shared Service Center
Lessen voor het opzetten van een Shared Service Center
Leon Dohmen189 vues
The difference between... par ruuddekleijn
The difference between...The difference between...
The difference between...
ruuddekleijn322 vues
PMO volgens Ordina par PMOblog
PMO volgens OrdinaPMO volgens Ordina
PMO volgens Ordina
PMOblog1.9K vues
TrendIC Product Portfolio 2009 par TrendIC
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC310 vues
Fc4 Augustus2010 Req Exc par corput
Fc4 Augustus2010 Req ExcFc4 Augustus2010 Req Exc
Fc4 Augustus2010 Req Exc
corput207 vues
Kwaliteitsmanagement in ICT-projecten par SYSQA BV
Kwaliteitsmanagement in ICT-projectenKwaliteitsmanagement in ICT-projecten
Kwaliteitsmanagement in ICT-projecten
SYSQA BV1.7K vues
Ontsluiting ISBSG gegevens met QSM par Nesma
Ontsluiting ISBSG gegevens met QSMOntsluiting ISBSG gegevens met QSM
Ontsluiting ISBSG gegevens met QSM
Nesma612 vues

Similaire à CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo

CURRICULUM VITAE_V1.1 par
CURRICULUM VITAE_V1.1CURRICULUM VITAE_V1.1
CURRICULUM VITAE_V1.1Peter Selderbeek
106 vues2 diapositives
CV 05 02 2017 par
CV 05 02 2017CV 05 02 2017
CV 05 02 2017Han Kops
183 vues6 diapositives
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droog par
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland DroogPim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droog
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droogvandeven
216 vues21 diapositives
CV Hölsgens jan par
CV Hölsgens janCV Hölsgens jan
CV Hölsgens janJan Hölsgens
1.1K vues2 diapositives
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked Inleeuw333
273 vues19 diapositives
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked Inleeuw333
272 vues19 diapositives

Similaire à CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo(20)

CV 05 02 2017 par Han Kops
CV 05 02 2017CV 05 02 2017
CV 05 02 2017
Han Kops183 vues
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droog par vandeven
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland DroogPim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droog
Pim Presentatie Partnering Rws Zeeland Droog
vandeven216 vues
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333273 vues
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333272 vues
Algemene Presentatie Feenstra Consulting par klaasfeenstra
Algemene Presentatie Feenstra ConsultingAlgemene Presentatie Feenstra Consulting
Algemene Presentatie Feenstra Consulting
klaasfeenstra286 vues
ProcessPeople, implementing, improving and managing IT processes par Casper van der Kolk
ProcessPeople, implementing, improving and managing IT processesProcessPeople, implementing, improving and managing IT processes
ProcessPeople, implementing, improving and managing IT processes
CV-Eric Klomp 2016 par Eric Klomp
CV-Eric Klomp 2016CV-Eric Klomp 2016
CV-Eric Klomp 2016
Eric Klomp369 vues
Presentatie prestatie gericht onderhoud Burgers Ergon par jhoekstra
Presentatie prestatie gericht onderhoud Burgers ErgonPresentatie prestatie gericht onderhoud Burgers Ergon
Presentatie prestatie gericht onderhoud Burgers Ergon
jhoekstra1K vues
itSMF NL Year Seminar 2011 - Transtion to support at Shell par Logica IT Management
itSMF NL Year Seminar 2011 - Transtion to support at ShellitSMF NL Year Seminar 2011 - Transtion to support at Shell
itSMF NL Year Seminar 2011 - Transtion to support at Shell
Bedrijfspresentatie PTWEE B.V. par PTWEE B.V.
Bedrijfspresentatie PTWEE B.V.Bedrijfspresentatie PTWEE B.V.
Bedrijfspresentatie PTWEE B.V.
PTWEE B.V.326 vues
Bedrijfspresentatie House Of Performance par Hilbertus
Bedrijfspresentatie House Of PerformanceBedrijfspresentatie House Of Performance
Bedrijfspresentatie House Of Performance
Hilbertus201 vues

CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo

  • 1. Curriculum Vitae Rob Dellemijn Apeldoorn (NL) 27 december 1957 Service Manager, Trainer, Coach De ervaring van Rob op het gebied van beheer is geëvolueerd van inhoudelijk technisch (systeem-programmeur) naar management van beheer, beleid rondom beheer en rekencentra en adviesgerichte rollen. Rob is analyserend, sterk resultaatgericht, pragmatisch en vasthoudend. Tevens beschikt Rob over goede communicatieve vaardigheden, waardoor hij zaken voor elkaar te krijgt. In de loop van zijn carrière heeft hij geleerd de lat op een realistische hoogte te leggen; het streven naar een 100% oplossing is er voor hem alleen bij als hij dat haalbaar en nodig acht. Zo zal hij het ook tegen een (potentiële) opdrachtgever aanhouden: realisme en een juist ambitieniveau, om teleurstellingen te voorkomen. De laatste 10 jaar is hij zich steeds meer gaan toeleggen op advisering op het gebied van organisatieverandering, met name de menselijke factor is daar bij voor hem heel belangrijk. Een organisatie meekrijgen lukt hem mede door zijn kwaliteit als coach. Zijn diepgaande kennis van ITIL, BISL of ASL & Lean-IT komt hem hierbij goed van pas. Naast de opdrachten die hij uitvoert bij klanten is hij ook intern bij Ordina actief. Zo heeft hij geparticipeerd in het ontwikkelen van de Service Management Assessment (SMA) methodiek van Ordina gebaseerd op ISO20000. Daarnaast heeft hij een aantal opleidingen ontwikkelt, waarvan hij eveneens trainer is. Rob is gecertificeerd ITIL2011Expert en neemt voor het EXIN examens af en voert audits uit. Lidmaatschappen en nevenactiviteiten 08/2013 - heden Interne opleidingen verzorgen bij Ordina Verzorgen van interne opleidingen bij Ordina op het gebied van Procesmanagement, o.a. ITIL2011 Foundation. Coachen van Young Professionals. 01/2003 - heden Auditor EXIN. Auditing aanvragen van opleidingsinstituten om de EXIN accreditatie voor de volgende opleidingen ITIL2011, ISO20000, ISO27002, Prince2, ASL, BISL, MOF, TMAP, MSP 01/1998 - heden Examinator EXIN. Beoordelen van de examens ITIL Service Management examens in Nederlands, Duits & Engels Tevens beoordelen beroepschriften n.a.v. de examenuitslag. Opleidingen Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma HAVO Keizer Karel College, Amstelveen 1972 - 1975 Ja
  • 2. MAVO Na de HAVO eerst in de financiële sector werkzaam geweest (Amro-bank) en bij de overheid (Belastingdienst). Jan Philip Roothaan, Amstelveen 1968 – 1972 1975 - 1981 Ja Overige opleidingen en certificeringen Instituut Eindjaar Certificaat Scrum and XP Train the Trainer Lean Six Sigma Yellow Belt Agile Scrum Foundation Ordina Ordina Ordina Zelfstudie 2015 2015 2014 2014 n.v.t. ja ja Lean Six Sigma Green Belt Ordina 2012 ja ITIL V3 Expert EXIN 2011 ja ISO 20000 Consultant Manager EXIN 2009 ja ISO 20000 Foundation BISL EXIN EXIN 2009 2008 ja ja Consultant ISM BHvB 2007 ja PRINCE2® Foundation Zelfstudie 2007 ja Microsoft® Operations Framework Foundation Hogeschool Tilburg 2006 ja Consultant HP-Openview Service Desk HP 2004 ja Security Essentials SANS 2002 ja Managing Professionals Schouten & Nelissen 2001 ja CAST Test Analyse CMG 1998 n.v.t. HBO-BI(projectmanagement) Hogeschool Windesheim, Zwolle 1996 ja ITIL Service Manager EXIN 1996 ja ITIL Foundation EXIN 1995 ja SAP R/2 ABAP/4 SAP 1994 ja Logistiek Management ISW 1990 ja Non Statistical Quality Control IIR 1990 ja Kepner & Trego Problem analyses Rijnconsult 1989 ja Leiderschap Akzo Nobel 1989 ja Werkervaring Ordina Organisatie Ordina Periode 10/2014 - heden Functie Projectleider/ Docent/ Coach Projectnaam Service Management Assessment (SMA). Situatie Er is nog geen online scan gebaseerd op ISO20000 waarmee het volwassenheidsniveau van IT Processen kan worden vastgesteld. Ontwikkelen van opleidingen: Lean-IT, ITIL Foundation en BISL Taken Ontwikkelen van een scan, Service Management Assessment (SMA). Resultaten Scan ontwikkeld die inzetbaar is bij klanten van Ordina. Organisatie Ministerie van Economische Zaken/Dictu Periode 12/2013 - 10/2014 Functie Senior Consultant Service Management/ Procescoördinator
  • 3. Projectnaam Operationeel Change Management (OCM) Pakketten Topdesk Situatie Teruggevraagd bij OCM i.v.m. met invoering Cloud technologie om de processen(incident, problem en change) te verbeteren Taken Verbeteren Uniforme Werkproces en implementeren van de applicatieve en technische wijzigingen. Daarbij rekening houdend met klanteisen/wensen (Demand Management). Opstellen/aanpassen van Service Levels, op basis van de eisen van de klantorganisatie en zorgdragen dat de dienstverlening overeenkomstig geleverd wordt. In samenwerking met de technische ketens/applicatiemanagers draaiboeken opstellen en verantwoordelijk voor de uitvoer van de changes. Tevens advies gegeven/meegewerkt aan verbeteren van de volgende processen: incident, problem en configuratie management. Coachen van medewerkers op het gebied van ITIL en op andere manier gaan werken. Meegedacht en geadviseerd om van het testproces/OTAP-proces de kwaliteit te verbeteren. Resultaten Verbeterde processen ingevoerd. Inzicht in de impact van de geplande changes, door het verder verbeteren van de kwaliteit van de uCMDB en bijbehorende rapportages. Incident, Problem en Change Management zijn op een hoger kwaliteitsniveau gekomen. Organisatie Robeco Periode 10/2013 - 12/2013 Functie Senior Consultant Projectnaam Optimaliseren van de communicatie en rapportages m.b.t. de Service Management Processen op basis van ITIL 2011. Situatie Doorvoeren verbeteringen m.b.t. de Service Management processen. Communicatie en rapportages naar klanten/afnemers is achtergebleven. Op korte termijn dient dit verbeterd te worden. Taken Voorstellen doen ter verbetering van de communicatie en rapportages doorvoeren bij ICT organisatie. Resultaten Verbeterde communicatie en rapportages. Organisatie Ministerie van EL&I Periode 04/2011 - 10/2013 Functie Service Manager/ Procescoördinator Projectnaam Operationeel Change Management (OCM) Besturingssysteme n Windows Vista Methoden ITIL2011, ASL, Prince2, BISL, TMAP, MOF, CMM Pakketten MS-Project, VISIO, Business Objects, SharePoint, Projectplace Tools HP Service Desk, Assyst, HP fCMDB, Topdesk Situatie In verband met onderbezetting bij OCM. Taken Opstellen/aanpassen van Service Levels, op basis van de eisen van de klantorganisatie en zorgdragen dat de dienstverlening overeenkomstig geleverd wordt. Begeleiding van changes n.a.v. projecten m.b.t. planning en organiseren en coördineren en verbeteren van het Changemanagementproces. Tevens verbeteracties geïnitieerd waar het Incident en Problem proces betrof. In samenwerking met de technische ketens/applicatiemanagers draaiboeken opstellen en verantwoordelijk voor de uitvoer van de changes. Coachen van medewerkers op het gebied van ITIL om op andere manier te gaan werken. Meegedacht en geadviseerd om van het testproces/OTAP-proces de kwaliteit te verbeteren. Resultaten Het Incident, Problem en Change Proces zijn flink in kwaliteit verbeterd. Doorlooptijd van changes is geoptimaliseerd. Daarnaast minder incidenten na een releasemoment door uitvoeren van changes. Organisatie SHELL Information Technology International B.V. Periode 12/2009 - 03/2011 Functie Service Manager Projectnaam Verbeteren Service Management processen TLS Besturingssysteme n MVS/XA, Windows95/98/2000/XP, Windows Vista Methoden ITILV3, ASL, Prince2
  • 4. Pakketten MS-Project, VISIO, Business Objects, SharePoint, Global Livelink (GLL) Tools HP Service Centre, HP Service Manager 7, HP Openview, HP Asset Centre, HP Asset Manager, HP Business Service Management, HP fCMDB, HP CCS. Situatie Technical Landscape Services (TLS) is verantwoordelijk voor het beheer van de applicaties en infrastructuur m.b.t. zeer bedrijf kritisch/vertrouwelijke informatie t.b.v. van Shell Exploratie & Productie. Service Management processen dienen aangepast te worden aan de veranderende situatie. Taken Op basis van input uit de Shell-organisatie en eigen inventarisatie en overleg met de leveranciers SLA's aangepast dan wel nieuwe SLA’s opgesteld. Resultaten Actuele SLA's met bijbehorende rapportages. Toolwijzigingen ingevoerd met een minimale impact voor TLS; Voorgestelde proces wijzigingen ingevoerd binnen TLS; Trainingen gegeven aan de medewerkers. Organisatie SHELL Information Technology International B.V. Periode 08/2009 - 11/2009 Functie IT Consultant Projectnaam Integrated Service Management (ISM) Besturingssysteme n Windows95/98/2000/XP, Windows Vista Methoden ITIL, ASL, Prince2, CMM Pakketten MS-Project, VISIO, Sharepoint, Global Livelink (GLL) Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview , HP Service Manager 7, HP Asset Centre, HP Asset Manager, HP Business Service Management. Situatie Integrated Service Management Programma (ISM) heeft als doel het verbeteren van de integratie tussen infrastructuur en de business applicaties. Taken Opstellen van het noodzakelijke trainingsmateriaal voor de ISP-suppliers. Communicatie richting de ISP-suppliers met betrekking tot de processen die beschreven/herschreven moeten worden. Resultaten Training Materiaal; Distributie- en Communicatieplanning. Organisatie EDS/HP for Shell account Periode 11/2008 - 08/2009 Functie IT Project Manager Organisatie Periode Projectnaam EDS/HP t.b.v. Shell account 11/2008 – 08/2009 Diverse projecten Besturingssysteme n Windows95/98/2000/XP, Windows Vista Methoden ITIL V2, Prince2 Pakketten MS-Project, Global Livelink (GLL) Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview, HP Asset Centre Situatie EDS/HP is een van de outsource partijen van Shell. Door hen worden de nodige projecten voor Shell uitgevoerd. Taken Scope helder krijgen van Shell projectaanvragen die bij HP/EDS binnenkomen. Project manager van een aantal projecten: Vervangen Servers voor SPDC in Nigeria; Cube roll-out in Kiev(Oekraïne); Roll-out of data-encryptie voor EP in Rijswijk. Resultaten Door HP/EDS en Shell geaccepteerde projectvoorstellen. Aantal uitgevoerde projecten binnen de planning, scope & budget. Organisatie SHELL Information Technology International B.V. Periode 11/2006 - 11/2008 Functie IT Consultant, Global Change Manager, Procescoördinator Projectnaam Optimaliseren en implementeren van een verbeterd Change Management Proces Besturingssysteme n Windows95/98/2000/XP
  • 5. Methoden ITIL, Prince2 Pakketten MS-Project, Global Livelink (GLL) Tools HP Service Desk, HP Service Centre, HP Openview, HP Asset Centre Situatie De IT organisatie van Shell wordt door diverse Service lijnen ondersteund, zijnde Application Hosting, Desktop & Netwerk, voeren onafhankelijk van elkaar changes door. Betrokken partijen bevinden zich in Cyberjaya (Maleisië), Bangalore (India), Leidschendam & Houston. (USA). Het gaat om zo'n 6000 changes op maandbasis. Taken Inrichten van een geïntegreerd Global Change Management & Global Change Advisory Board en procescoördinatie. Tevens moet de Change Impact Analyse sterk worden verbeterd. Daarnaast geadviseerd t.a.v. verbeteringen van de volgende processen: Incident, Problem en Configuratiemanagement. Opdrachten van voor november 2006 In diverse branches zoals: Industrie (Akzo Nobel, )Transport (NS Internationaal), Telecommunicatie (KPN/Contrado), Financiële dienstverlening (Rabobank), Overheid (Ministeries van Onderwijs, Justitie, Defensie, Financiën), Semi- overheid (UWV) opdrachten uitgevoerd als IT-consultant, Projectleider, Teamleider, Service Manager. Taal Taal Beheersing mondeling Beheersing schriftelijk Duits Uitstekend Uitstekend Engels Uitstekend Uitstekend Frans Basiskennis Redelijk Nederlands Uitstekend Uitstekend Methoden Competentie Niveau Jaren ervaring ITIL Senior 15 ASL Senior 10 Prince2 Medior 5 BISL Medior 5 SDM Medior 4 TMAP Medior 4 MOF Medior 4 CMM Medior 5 SDM Medior 5 CMMI Medior 5 Pakketten Competentie Niveau Jaren ervaring MS-Project Senior 15 VISIO Senior 10 Business Objects Medior 2 SharePoint Medior 2 Global Livelink (GLL) Senior 5 Projectplace Senior 5 Edifact Junior 1 Hummingbird Junior 1 IBM Rational Medior 3 Tools Competentie Niveau Jaren ervaring HP Service Desk Senior 5 HP Service Centre Senior 5 HP Openview Senior 7 HP Service Manager 7 Medior 2
  • 6. HP Asset Centre Senior 5 HP Asset Manager Medior 2 Topdesk Senior 4 Control/M & Control/R Medior 3 Assyst Senior 3 HP fCMDB/ uCMDB Medior 2
  • 7. HP Asset Centre Senior 5 HP Asset Manager Medior 2 Topdesk Senior 4 Control/M & Control/R Medior 3 Assyst Senior 3 HP fCMDB/ uCMDB Medior 2