Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

H
Hogeschool RotterdamHogeschool Rotterdam

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

Handreiking deelnemers Formatief toetsen(met ICT)
Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de cursus:
“Toetsingisformatief alsleraren,leerlingenenhunklasgenotenbewijsverzamelen,interpreterenengebruikenom
beslissingente nemenover de vervolgstappeninhetleerprocesdie beter(onderbouwd) zijndande beslissingendie
ze andershaddengenomen (Black&William,2009)
Wetenschappelijke onderbouwing formatief toetsen / verdiepende literatuur
 Er isveel overeenstemmingoverhetbelangvanformatief toetsenbij hetlerenvanleerlingen(Schildkampet
al.,2014)
 Formatief toetsenleidttotbeteronderwijsenbetereleerprestaties (Briggsetal.,2012; Hattie,2009;
KingstonenNash,2011; Van derPloegenVanEngen,2017; Williametal.,2004)
 Formatief toetsenkanleidentotmeermotivatiebij leerlingeneneenbetere zelfregulatiebij leerlingen
(Stobart,2008; vander Ploegen VanEngen,2017).
o Voorwaarde:Formatief toetsenmoetgoedensystematischwordenuitgevoerd,incombinatie met
hetgevenvaneffectieve feedback
Black,P. & William,D.(1998) Assessmentandclassroomlearning. Assessmentin Education:Principles,Policy and
Practice, 5(1),pp. 7-73
Briggs,D.C.,Ruiz-Primo,M.A.,Furtak,E.,Shepard,L. & Yin, Y. (2012) Meta-analyticmethodologyandinferences
aboutthe efficacyof formative assessment. EducationalMeasurement:Issuesand Practice,31(4),pp.13-17.
Hattie,J.(2009). Visible Learning.A synthesisof over800 meta-analysesrelating to achievement.Abingdon:
Routledge.
Kingston,N.& Nash,B.(2011). Formatieve assessment:A meta-analysisandacall for research. Educational
Measurement:Issuesand Practice,30(4),pp. 28-37
Schildkamp,K.,Heitink,M.,VanderKleij,F.M.,Hoogland,I.,Dijkstra,A.,Kippers,W.& Veldkamp,B.(2014).
Voorwaardenvooreffectieveformatievetoetsing:een praktischereview. Twente:UniversiteitTwente
Stobart,G. (2008). Testing Times: The usesand abusesof assessment.London:Routlegde.
Vander Ploeg,S.& VanEngen,N.(2017). Wat is er in de wetenschappelijkeliteratuurbekend overdeeffecten van
formatief evalueren? DenHaag: Kennisrotonde.
William,D.,Lee,C.,Harrison,C.& Black, P.(2004). Teachersdevelopingassessmentforlearning:impactonstudent
achievement. Assessmentin Education:PrinciplesPolicy and Practice 11(1), pp.49-65
Verschil summatief toetsen en formatief toetsen
Summatief toetsen heefteenbeslissende functie. De resultatenkunnengebruiktwordenombeslissingente nemen
overbijv.de bevorderingvanleerlingenof diplomering.
Formatief toetsen geeftinformatie overwaarde leerlingstaatinzijn/haarleerproces.
Cyclische procedure van formatief toetsen
Feedbackishieringeïntegreerdomdathetonlosmakelijkverbondenismetformatief toetsen. Je kanfeedbackgeven
op de taak, ophet proces,opde zelfregulatie enopde persoon.
“Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of u formatief bezig bent”
Berben, M., Koopman, J., & Vos, R. (2020). Formatief toetsen in de les (1ste editie). Amersfoort, Nederland:
CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Stappenplanformatief toetsen
1. Leerdoel(en) opstellen,hetliefstSMART
2. De formatieve toetsmaken
3. De formatieve toetsafnemen
4. Leerlingenvoorzienvanfeedback
5. De vervolgstappen zetten
Handige extra materialen:
- https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/
- https://wij-leren.nl/zelfregulatie.php
- https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/zelfregulerend-leren-stimuleren-leerlingen/
ICT Tools:
https://www.todaysteachingtools.com,veel informatieengratise-booksoverdigitale didactiekenonlinelesgeven
https://www.onderwijskunde.nu,kijkbij “ICTtools”
- Google Forms enMicrosoftForms, serieuzetoetsprogramma’s
- Quizizz,leukmaardidactischsterktoetsprogramma
- Quizlet,leukommee te oefenen,de toetsfunctie kangebruiktwordenomformatiefte toetsen
- GoFormative /Socrative,openengeslotenvragentoetsen,live resultatenbekijken

Contenu connexe

Plus de Hogeschool Rotterdam(20)

Medicatie leerdoelen.pptxMedicatie leerdoelen.pptx
Medicatie leerdoelen.pptx
Hogeschool Rotterdam36 vues
Vilans Protocollen.pdfVilans Protocollen.pdf
Vilans Protocollen.pdf
Hogeschool Rotterdam257 vues
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Hogeschool Rotterdam430 vues
BewijzenkaderPROBEREN.pdfBewijzenkaderPROBEREN.pdf
BewijzenkaderPROBEREN.pdf
Hogeschool Rotterdam6 vues
BewijzenkaderPROBEREN.docxBewijzenkaderPROBEREN.docx
BewijzenkaderPROBEREN.docx
Hogeschool Rotterdam6 vues
Formatief toetsen met ICT.pptxFormatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptx
Hogeschool Rotterdam180 vues
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Hogeschool Rotterdam5K vues

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

  • 1. Handreiking deelnemers Formatief toetsen(met ICT) Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de cursus: “Toetsingisformatief alsleraren,leerlingenenhunklasgenotenbewijsverzamelen,interpreterenengebruikenom beslissingente nemenover de vervolgstappeninhetleerprocesdie beter(onderbouwd) zijndande beslissingendie ze andershaddengenomen (Black&William,2009) Wetenschappelijke onderbouwing formatief toetsen / verdiepende literatuur  Er isveel overeenstemmingoverhetbelangvanformatief toetsenbij hetlerenvanleerlingen(Schildkampet al.,2014)  Formatief toetsenleidttotbeteronderwijsenbetereleerprestaties (Briggsetal.,2012; Hattie,2009; KingstonenNash,2011; Van derPloegenVanEngen,2017; Williametal.,2004)  Formatief toetsenkanleidentotmeermotivatiebij leerlingeneneenbetere zelfregulatiebij leerlingen (Stobart,2008; vander Ploegen VanEngen,2017). o Voorwaarde:Formatief toetsenmoetgoedensystematischwordenuitgevoerd,incombinatie met hetgevenvaneffectieve feedback Black,P. & William,D.(1998) Assessmentandclassroomlearning. Assessmentin Education:Principles,Policy and Practice, 5(1),pp. 7-73 Briggs,D.C.,Ruiz-Primo,M.A.,Furtak,E.,Shepard,L. & Yin, Y. (2012) Meta-analyticmethodologyandinferences aboutthe efficacyof formative assessment. EducationalMeasurement:Issuesand Practice,31(4),pp.13-17. Hattie,J.(2009). Visible Learning.A synthesisof over800 meta-analysesrelating to achievement.Abingdon: Routledge. Kingston,N.& Nash,B.(2011). Formatieve assessment:A meta-analysisandacall for research. Educational Measurement:Issuesand Practice,30(4),pp. 28-37 Schildkamp,K.,Heitink,M.,VanderKleij,F.M.,Hoogland,I.,Dijkstra,A.,Kippers,W.& Veldkamp,B.(2014). Voorwaardenvooreffectieveformatievetoetsing:een praktischereview. Twente:UniversiteitTwente Stobart,G. (2008). Testing Times: The usesand abusesof assessment.London:Routlegde. Vander Ploeg,S.& VanEngen,N.(2017). Wat is er in de wetenschappelijkeliteratuurbekend overdeeffecten van formatief evalueren? DenHaag: Kennisrotonde. William,D.,Lee,C.,Harrison,C.& Black, P.(2004). Teachersdevelopingassessmentforlearning:impactonstudent achievement. Assessmentin Education:PrinciplesPolicy and Practice 11(1), pp.49-65 Verschil summatief toetsen en formatief toetsen Summatief toetsen heefteenbeslissende functie. De resultatenkunnengebruiktwordenombeslissingente nemen overbijv.de bevorderingvanleerlingenof diplomering. Formatief toetsen geeftinformatie overwaarde leerlingstaatinzijn/haarleerproces.
  • 2. Cyclische procedure van formatief toetsen Feedbackishieringeïntegreerdomdathetonlosmakelijkverbondenismetformatief toetsen. Je kanfeedbackgeven op de taak, ophet proces,opde zelfregulatie enopde persoon. “Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of u formatief bezig bent” Berben, M., Koopman, J., & Vos, R. (2020). Formatief toetsen in de les (1ste editie). Amersfoort, Nederland: CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Stappenplanformatief toetsen 1. Leerdoel(en) opstellen,hetliefstSMART 2. De formatieve toetsmaken 3. De formatieve toetsafnemen 4. Leerlingenvoorzienvanfeedback 5. De vervolgstappen zetten Handige extra materialen: - https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/ - https://wij-leren.nl/zelfregulatie.php - https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/zelfregulerend-leren-stimuleren-leerlingen/ ICT Tools: https://www.todaysteachingtools.com,veel informatieengratise-booksoverdigitale didactiekenonlinelesgeven https://www.onderwijskunde.nu,kijkbij “ICTtools” - Google Forms enMicrosoftForms, serieuzetoetsprogramma’s - Quizizz,leukmaardidactischsterktoetsprogramma - Quizlet,leukommee te oefenen,de toetsfunctie kangebruiktwordenomformatiefte toetsen - GoFormative /Socrative,openengeslotenvragentoetsen,live resultatenbekijken