Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Veranda ppt

681 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Veranda ppt

 1. 1. Mokymasis susitikime: “Verandos” menų mokyklėlės metodai
 2. 2. Veranda - (atviras) pastato prieangis, vieta susitikimui ir bendravimui.
 3. 3. VšĮ “Dialogų portiko” “Veranda” - susitikimas su žmonėmis susitikimas su menais
 4. 4. Kuriame dialogui palankią aplinką, kur gerbiamas kiekvienas žmogus, nepriklausomai...
 5. 5. ...nuo jo amžiaus, ūgio,..
 6. 6. ...turtų ar sugebėjimų.
 7. 7. siekiame, kad jokios veiklos ir kolektyviškumas neužgožtų...
 8. 8. ...buvimo - vienas - priešais - kitą, dialogo filosofo Martino Buberio taip apibr žtosė tarpžmogiškumo sferos, kurioje žmonės susitinka ir sąveikauja kūnuose.
 9. 9. Kito sutikimas - svarbus man įvykis, kito buvimas šalia - nuotykis, o gal iššūkis... galimybė pralenkti save, suprasti gyvenimą iš kito perspektyvos, kiekviena(s) yra (mano dėmesys, jėgos, atsidavimas)
 10. 10. Šaltiniai, maitinantys taip siekiančius bendrauti žmones krikščioniška pasaulėžiūra (biblijinė drama) Jėzaus Kristaus gyvenimo pavyzdys (artimo meilės imperatyvas; bendravimas tiesoje, neprievarta, nesavanaudiškumas,..)
 11. 11. Tai išlaisvina iš savanaudiškumo - pozityvaus pokyčio visuomenėje priešo.
 12. 12. Toks bendravimas - ne išimtis ar paslauga, bet priedermė. Tik tokioje terpėje mažas arba didelis žmogus gali jaustis saugiai ir leistis būti pažintas.
 13. 13. Meninis ugdymas - PAŽINTI PASAUL PER MENINĮ Į VEIKSMĄ.
 14. 14. Menas pažinimo procese: (pagal Claude Levi - Strauss) Norėdami pažinti realų objektą kaip visumą, mes visuomet linkę pradėti nuo jo dalių.
 15. 15. Perteikiant daiktą grafiškai ar plastiškai, atmetami kai kurie jo aspektai, jis tampa sumažintu modeliu.
 16. 16. Tame kiekybiniame sumažinime labiau išryškėja kokybinės daikto savybės. Sumažintas objektas kaip visuma nuteikia ne taip gąsdinančiai, pagausėja ir paįvairėja jo pažinimo galimybės (galima jį apžvelgti iš karto, paliesti, pasverti rankoje)
 17. 17. Pažinimo procesas...
 18. 18. ...apverčiamas - sumažintame modelyje pirmiausia paž stama visuma ir tik paskui atskiros dalys.į
 19. 19. Šis metodas suteikia protui ir jausmams malonumą - estetinį pasitenkinimą. Tai labai svarbu mažiems vaikams.
 20. 20. Kūrybiškumas - bendras kūrėjo ir stebėtojo dalyvavimas tikrovės analizėje ir interpretacijoje.
 21. 21. Pažinimas per susitapatinimą - daiktų savybių pažinimas, gyvo santykio paieška, prisijaukinimas,..
 22. 22. Būti santykyje su muzika,..
 23. 23. ...judesiu,.. (būti judesy - tai būti santykyje su savo kūnu, su muzika, su erdve, su dauktais, su žmonėmis,..)
 24. 24. ...daile,..
 25. 25. Laiką, gamtą, garsus, spalvas ir formas priimti kaip savotiškus partnerius ir dovanas,..
 26. 26. …, ypač jei patį gyvenimą priimame kaip Dievo dovaną ir asmeninį jo kreipimąsi per viską, ką matome, jaučiame, girdime,..
 27. 27. Švent s arba drama -ė vyksmai, kuriuose meno praktikos susibūria draugėn, kad praneštų vieną ar kelias ypatingas žinias ir įtrauktų į jų svarbą; kontekstas, kuriame judesys ar vaizdas įgyja dar daugiau prasmių.
 28. 28. “Gyventi reiškia būti tuo, į kurį kreipiamasi. Mes turim tik priimti, tik išgirsti tą kreipinį.” M. Buberis

×