Publicité
Brochure Utility Services
Brochure Utility Services
Prochain SlideShare
Teesing Marktflyer WaterbehandelingTeesing Marktflyer Waterbehandeling
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Brochure Utility Services

  1. SERVICES > UTILITY SERVICES SERVICES & INSPECTIES WaTERbEhaNdElINgSINSTallaTIES Herkent u één van deze symptomen? Dan is het de hoogste tijd voor inspectie • verlies van harsen, zand of actief kool en optimalisatie • geleidelijk teruglopen van de runlengte van de ionenwisselaar • tijdige controle van de installaties is een • afnemende kwaliteit van het geproduceerd deminwater investering in de toekomst van uw bedrijfs- • oplopend drukverschil in de kolommen voering • verminderde filterende werking van de zandfilter • regelmatige inspectie door Ondeo IS geeft • regeneratie en terugspoelen van de installatie vraagt zekerheid over de conditie van deze belan- voortdurend aandacht wegens storingen grijke schakel in uw productieproces • het verbruik van chemicaliën neemt langzaam maar zeker toe • vermindering van het rendement van de installaties • verhoging van de kost van het geproduceerd deminwater • “onverklaarbare” storingen komen steeds vaker voor… • het is al meer dan twee jaar geleden dat de binnenzijde van de installatie is geïnspecteerd
  2. GRONDIGE EN TIJDIGE INSPECTIES Ondeo IS inventariseert de installatie uit- en inwendig. Wij doen een mechanische en chemische audit en toetsen de proces- voering. Op basis van onze bevindingen stellen wij een eerste plan van aanpak op. In veel voorkomende gevallen wordt tevens een verbeteringsplan voorgesteld, om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Hiermee worden kosten structureel geredu- ceerd en risico´s vermeden. PREVENTIEF ONDERhOUD REVAMPING EN OMBOUW Dát verkleint de kans op storingen aanzienlijk. Oude elektrische schakelkasten worden omgebouwd naar Demin-installaties, actief kool en zandfilters zijn gebouwd moderne PLC-sturingen. voor een lange en probleemloze levenscyclus. Uw mensen Processaanpassingen of ombouw kunnen tevens dragen zorg voor het uitwendige onderhoud en de nodige gerealiseerd worden waardoor u op termijn kosten kunt kleine reparaties. Maar hoe is de conditie van het inwendige besparen. van de systemen zoals de berubbering, coatings, verdeel- Ombouw van de oude kollektoren naar nieuwe en meer systemen, zand- en harsvullingen. Ook die hebben periodiek betrouwbare verdeelsystemen is mogelijk. onderhoud nodig. Regelmatig de binnenbekleding laten afvonken voorkomt dat onopgemerkte beschadigingen de installatie van binnenuit kunnen aantasten. ONTFIJNEN EN ChEMISChE BEhANDELINGEN VAN hARSEN Ionenwisselaarsharsen moeten regelmatig ontfijnd, gepekeld of behandeld worden en getest op hun chemische en optische conditie. Tijdig ingrijpen voorkomt sluipend oplopende kosten door toenemend chemicaliëngebruik en teruglopende runlengtes. Deze behandelingen zijn voorde- – KvK 3004 3229 liger dan de harsen te vernieuwen en verlengt tevens ook de levensduur van de harsen. WISSELSTUKKEN REINIGEN VAN MEMBRANEN Voor elke waterbehandelingsinstallatie beschikken we over Februari 2010 – 1.1 – Fotoverantwoording: Ondeo IS – Gedrukt op kringlooppapier de juiste wisselstukken. Aarzel niet ons te contacteren om Reverse osmose membranen dienen periodiek aangepaste advies en prijs te vragen. wassingen te ondergaan. Deze behandelingen zijn voorde- liger dan de membranen te vervangen en verlengt tevens de levensduur van de membranen. SPECIALISTENWERK Vanwege het hoog specialistische karakter van deze KLEINE EN GROTE werkzaamheden is Ondeo IS ook hierin uw partner bij uitstek. In de loop der jaren zijn er vele demin-installaties door ons hERSTELLINGEN ontworpen en gerealiseerd. Bij wie kun je dus beter terecht In overleg worden direct kleine (nood)herstellingen uitge- voor services, periodiek onderhoud en wisselstukken? voerd. Defecte of verstopte filterdoppen, verdeelsystemen Onze ervaring, mankracht en specialistische vakkennis van en pakkingen worden vervangen. Complete harsvullingen waterbehandeling staan tot uw dienst. en / of zandvullingen worden in overleg vervangen. Oude Maak dus een afspraak hetgeen continuïteit, rust en vullingen worden afgevoerd met destructie certificaat. zekerheid geeft. Verdeelsystemen zijn vaak maatwerk en worden op bestelling nieuw gemaakt en geoptimaliseerd. ALS ONDEO IS zORGT VOOR DE WATERBEhANDELING KUNT U MééR DOEN MET MINDER RISICO! ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS Rue de la clef n° 39 Willem barentszweg 4 – 5928 lM Venlo b- 4633 Soumagne – bElgIË P.O. box 3038 – 5902 Ra Venlo – NEdERlaNd Tel.: +32 87 69 28 00 – Fax: +32 87 69 28 19 Tel.: +31 77 3 231 231 – Fax: +31 77 3 231 230 infobenelux@ondeo-is.com – www.ondeo-is.com verkoop@ondeo-is.com – www.ondeo-is.com
Publicité